Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 25 april 2024

Het kabinet trekt de komende jaren 108 miljoen euro uit voor meer technologie in zorg en welzijn. Minister Dijkgraaf verzoekt de Kamer om de afschaffing van de kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs met spoed te behandelen. Denktank The Lisbon Council onderzoekt hoe AI-innovatie kan bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen. De EU en Singapore starten verkennende gesprekken over een mogelijke associatie met Horizon Europe. Dit en meer in de AWTI e-mailalert van deze week. De komende twee weken verschijnt er geen e-mail alert vanwege de meivakantie en Hemelvaartsdag.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederlanders moeten digitale vaardigheden verbeteren

Nederlanders kunnen nog veel leren op het gebied van digitale vaardigheden en digitale kennis. Dat blijkt uit meerjarig onderzoek van de Amsterdam School of Communication Research (ASCoR) van de Universiteit van Amsterdam (UvA) onder 5084 Nederlanders tussen de 10 en 94 jaar. Vooral kinderen, oudere Nederlanders en mensen met een laag opleidingsniveau beheersen nog niet over voldoende digitale vaardigheden. Alle deelnemers moeten meer leren over AI en over het op een duurzame manier omgaan met digitale apparaten. Als vervolg op het onderzoek zijn de ASCoR en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een nieuw project gestart om trends in digitale competenties te monitoren. Zo komt er een dashboard dat laat zien welke bevolkingsgroepen de meeste hulp nodig hebben.
Nieuwsbericht Digitale Overheid
Onderzoek digitale competenties
Artikel Computable


Voormalig premier Italië pleit voor ‘vijfde Europese vrijheid’ van onderzoek en innovatie

De Europese Unie heeft behoefte aan een vernieuwde interne markt die een ‘vijfde vrijheid’ omvat, gericht op het vrije verkeer van onderzoek, innovatie, kennis en onderwijs. Dat stelt de voormalige Italiaanse premier Enrico Letta in een rapport voor de Europese Raad. Science Business heeft hier over geschreven. Volgens Letta is de huidige inrichting van de interne markt verouderd en niet meer geschikt voor de huidige tijd. Science Business schrijft dat beleidsmakers verdeeld reageren op het rapport. Enerzijds sluit het rapport aan op veel oproepen van de O&O-gemeenschap. Tegelijkertijd vreest Europarlementariër Ehler dat het rapport kan leiden tot een top-down benadering van wetenschap en technologie in het volgende Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie (FP10). “FP10 kan niet zomaar een implementatie-instrument worden van een Europese geplande markteconomie”, aldus Ehler.
Publicatie Europese Raad
Artikel Science Business


Nature: India kan wetenschappelijk potentieel veel beter benutten

India zou veel meer kunnen profiteren van de economische positie als het veel meer publieke en private middelen weet vrij te maken voor onderzoek en ontwikkeling. Dat valt te lezen in een editorial op Nature. Volgens het platform is India al de vijfde economie ter wereld, maar heeft het vooralsnog nagelaten ook een wetenschappelijke krachtpatser te worden. Zo blijft het land achter in de ondersteuning van basisonderzoek en de autonomie van het wetenschapssysteem. In het stuk wordt echter vooral ingegaan op de 'funding gap', oftewel het gebrek aan middelen dat beschikbaar is. Zo zou het R&D-uitgaven bij bedrijven kunnen stimuleren. "Als beleidsmakers en ondernemers daarin slagen, kan het land raketboosters plaatsen onder de indrukwekkende wetenschappelijke prestaties van het land", zo valt te lezen.
Editorial Nature

Nieuws en achtergronden uit Nederland

MBO Raad nieuw lid van de Kenniscoalitie

De MBO Raad is toegetreden tot de Kenniscoalitie. Het samenwerkingsverband tussen kennisinstellingen en ondernemers zet zich in voor een gezonde kenniseconomie in Nederland. ”Het contact dat we al hadden met de MBO Raad werd keer op keer als ontzettend nuttig ervaren, vandaar dat we de volgende stap hebben gezet en de MBO Raad nu officieel onderdeel is van de Kenniscoalitie. We verwachten dat we met deze samenwerking, met de hele breedte van de kennissector en gezamenlijk met ondernemend Nederland, belangrijke stappen kunnen zetten voor een gezonde kenniseconomie in Nederland: het aantrekken en behouden van talent, en het op peil houden van de investeringen in kennis en innovatie”, zegt Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie. De kenniscoalitie bestaat verder uit KNAW, UNL, NFU, ZonMw, Vereniging Hogescholen, TO2- federatie, VNO-NCW, MKB Nederland en NWO.
Persbericht Kenniscoalitie


ASML en gemeente Eindhoven onderzoeken grootschalige uitbreiding

De gemeente Eindhoven en chipmachinefabrikant ASML gaan samen onderzoeken of het bedrijf verder kan uitbreiden op de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven. Dat kondigden de partijen op maandag aan. Volgens de gemeente is er plek voor 20.000 ASML-medewerkers. Momenteel heeft het bedrijf wereldwijd meer dan 42.000 medewerkers, waarvan iets meer dan de helft in Nederland. "Dit is een cruciaal moment en een belangrijke stap voor de toekomst. Voor Brainport Eindhoven, maar zeker ook voor Nederland en Europa. Met de mogelijke uitbreiding van ASML op BIC bouwen we aan het toekomstige verdienvermogen van de regio en Nederland”, zegt wethouder Brainport en Economie Steenbakkers tegen de NOS. Minister Adriaansens vindt het nieuws positief. "Hieruit spreekt ook vertrouwen in ons vestigingsklimaat”.
Artikel NOS
Artikel RTL Nieuws
Artikel BNR

Zorgen en optimisme in Kamer over inzet algoritmes en AI door overheid

Een aantal Kamerleden maken zich zorgen over het toezicht op AI en algoritmes. Dat blijkt uit het commissiedebat over de inzet van AI en data-ethiek van vorige week. iBestuur en Binnenlands Bestuur hebben over dit debat geschreven. Onder andere GL-PvdA en CDA vrezen dat het toezicht in Nederland te versnipperd is. NSC opperde om nieuwe algoritmes voortaan voor te hangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Staatssecretaris Van Huffelen is echter positiever op het onderwerp. Van Huffelen verwacht dat de Europese AI Act voor veel duidelijkheid zal zorgen. Ook benadrukte zij dat toezichthouders al goed samenwerken en dat de Autoriteit Persoonsgegevens extra geld heeft gekregen voor toezicht op AI. D66 en VVD benadrukten tijdens het debat ook de positieve kanten van AI. Zij benadrukken dat de technologie ook mogelijkheden biedt om publieke dienstverlening te verbeteren.
Commissiedebat Inzet algoritmes en data-ethiek
Artikel iBestuur
Artikel Binnenlands Bestuur


Dijkgraaf verzoekt Kamer om afschaffing kwaliteitsbekostiging met spoed te behandelen

Minister Dijkgraaf vraagt de Kamer om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met het schrappen van de grondslag voor kwaliteitsbekostiging in het hoger onderwijs zo spoedig mogelijk plaats te laten vinden. Dat schrijft de minister aan de Kamer. “Het tijdpad waarbinnen het bovenstaande mogelijk moet worden gemaakt is zeer krap. Het is namelijk noodzakelijk dat dit wetsvoorstel vóór 1 juli a.s. door beide Kamers der Staten-Generaal wordt behandeld, teneinde het uiterlijk 1 juli a.s. te kunnen publiceren en per 1 januari 2025 in werking te laten treden”, aldus de minister. Dijkgraaf waarschuwt dat het onwaarschijnlijk is dat dit tijdspad nog zal kunnen worden gerealiseerd als de Kamer het voorstel later behandeld.
Kamerbrief minister Dijkgraaf
Artikel HOP/U-Today


Hechtere samenwerking tussen Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland op terrein van onderwijs en onderzoek

Achttien onderwijs- en kennisinstellingen uit het Caribisch deel van het Koninkrijk en Nederland gaan hun samenwerking op het gebied van onderwijs, onderzoek en wetenschap verder opbouwen en intensiveren. Deze samenwerking is het resultaat van de kennismissie aan het Caribisch gebied onder leiding van minister Dijkgraaf. De samenwerking bestaat uit instellingen uit de hele ‘waaier’: mbo, hbo en wo, in dit geval aangevuld met de wetenschap. De instellingen gaan onder andere gezamenlijke onderwijsprogramma’s ontwikkelen en een werkagenda opstellen.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht KNAW


AP adviseert overheidsorganisaties om te stoppen met Facebook

Overheidsorganisaties kunnen Facebook maar beter niet gebruiken als onduidelijk is wat er met de persoonsgegevens van bezoekers van hun Facebookpagina gebeurt. De overheid moet namelijk kunnen garanderen dat de verwerking van deze gegevens aan de wet voldoet. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in een advies aan staatssecretaris Van Huffelen. “Omdat mensen voor veel zaken zijn aangewezen op de overheid, zullen zij snel geneigd zijn om een platform als Facebook te gebruiken voor communicatie met de overheid. Maar overheidsorganisaties zouden zulke platforms niet moeten inzetten als communicatiekanaal als zij concluderen dat zij niet zeker weten wat er met de gegevens van mensen gebeurt. Het moet kraakhelder zijn wat er met je gegevens gebeurt. Dat is de norm”, zegt AP-voorzitter Aleid Wolfsen. Van Huffelen wil uiterlijk voor het zomerreces duidelijkheid van Meta over hoe ze tegemoet komen aan de zorgen uit het rapport. “Anders zijn we genoodzaakt, in lijn met het advies van de AP, te stoppen met onze activiteiten op Facebook Pages.”
Nieuwsbericht AP
Persbericht Rijksoverheid


Vereniging Hogescholen pleit voor meer masters in het hbo

De Vereniging Hogescholen (VH) vindt het hoog tijd voor meer masters in het hbo. Dat schrijft de koepel in reactie op De Staat van het Onderwijs 2024. “Een schrijnend punt is dat de Inspectie aangeeft dat universitaire masters slecht toegankelijk blijven voor studenten met een hogeschooldiploma. Bijna een kwart van alle WO-masters is zelfs helemaal niet toegankelijk voor hbo studenten. Dit onderstreept eens te meer het grote belang en de urgentie van de verdere uitbouw van professionele masters aan hogescholen. De arbeidsmarkt staat erom te springen. Wij willen hier in samenwerking met werkgevers in private en publieke sectoren, nu snel verder mee aan slag”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. Verder onderschrijft Limmen de opmerkingen van de Inspectie van het Onderwijs over de nadelen van incidentele subsidies in plaats van structurele financiering. “Dat bemoeilijkt het voeren van een gedegen langetermijnbeleid. Dat luistert nauw bijvoorbeeld bij de verankering van praktijkgericht onderzoek in ons onderwijs.”
De Staat van het Onderwijs
Persbericht VH


Kabinet stelt tot 108 miljoen beschikbaar voor meer technologie in zorg en welzijn

Het kabinet trekt de komende jaren € 108 miljoen uit voor de transformatie van processen in de zorg- en welzijnssector naar digitale of hybride processen. Hiervoor heeft minister Helder de Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) gepubliceerd. De eerste aanvraagperiode loopt van 14 mei tot 20 december 2024. In 2025 wordt de regeling nogmaals opengesteld. “Met slimme innovaties kunnen we de zorg en ondersteuning bieden die nodig is en daarmee ontlasten we mantelzorgers en medewerkers”, zegt Helder.
Persbericht Rijksoverheid


Adriaansens en Nederlandse innovatieve bedrijven op grootste techbeurs Hannover Messe

Afgelopen maandag heeft minister Adriaansens de technologische beurs Hannover Messe bezocht. Innovatieve Nederlandse ondernemers waren vertegenwoordigd in twee paviljoens, één gericht op startups en één voor de al gevestigde maakindustrie met bedrijven en organisaties. Op de beurs heeft de minister een rondetafelgesprek georganiseerd tussen Nederlandse en Duitse topondernemers over de Europese concurrentiepositie, innovatiesamenwerking en economische veiligheid.
Persbericht Rijksoverheid
Artikel Computable


Jaarrapporten AIVD en MIVD waarschuwen voor toenemende cyberdreiging

Afgelopen week hebben de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun openbare jaarverslagen gepubliceerd. Beide diensten waarschuwen voor een groeiende dreiging. Ook is in beide rapporten uitgebreide aandacht voor een toename in cyberaanvallen en spionageactiviteiten.
Artikel NOS
Jaarverslag AIVD 2023
Artikel NOS
Jaarverslag MIVD 2023


AP maakt zich zorgen over volgverkeerslichten

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft zorgen over het gebruik van volgverkeerslichten. In Nederland staan steeds meer verkeerslichten die contact maken met mobiele telefoons van weggebruikers. Deze 'volgverkeerslichten' kunnen veel informatie over mensen verzamelen. “De wegbeheerders lijken niet goed te hebben nagedacht over de privacyrisico’s van deze verkeerslichten. Ook is niet altijd duidelijk met wie de gegevens precies gedeeld worden. En wie er verantwoordelijk is voor het verzamelen en gebruiken van de gegevens”, aldus de AP. In 2021 werd het ministerie van IenW ook al op de risico’s van deze verkeerslichten gewezen. De AP vraagt de minister nogmaals met klem om uit te zoeken of het ontwerp en gebruik van de verkeerslichten voldoet aan de AVG en om in gesprek te gaan met wegbeheerders over de privacyrisico’s.
Nieuwsbericht AP
Artikel NOS

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese industrie onderschrijft belang van Horizon Europe voor concurrentievermogen EU

Het Horizon Europe-programma, met zijn focus op open wetenschap en innovatie, is een belangrijk instrument om het concurrentievermogen en de integratie tussen bedrijven, onderzoek, hoger onderwijs en ondernemerschap te vergroten. Dat stelt een groep industriële koepels in een gezamenlijk manifest over de Europese industrie, in aanloop naar de Europese verkiezingen. Neth-ER heeft over het manifest geschreven. De koepels bepleiten onder andere dat de innovatiekloof tussen de EU en mondiale concurrenten moet worden aangepakt.
Manifest Industriekoepels
Artikel Neth-ER


Economen roepen op tot hervorming EIC en meer aandacht voor baanbrekend onderzoek

De Europese investeringen in onderzoek en innovatie zijn “onvoldoende, zowel kwantitatief als kwalitatief” en zouden zich meer moeten richten op hightechindustrieën. Dat stelt een rapport van economen uit Frankrijk, Duitsland en Italië. Science Business heeft hier over geschreven. In het rapport wordt aanbevolen om de European Innovation Council (EIC) te hervormen naar voorbeeld van de Amerikaanse Advanced Research Project Agencies (ARPAs). Deze ARPAs hebben een meer missiegerichte benadering van innovatie, met grotere nadruk op de ontwikkeling van proof of concepts en high-risk, high-reward projecten.
Publicatie European Policy Analysis Group
Artikel Science Business
Column CEPR


1,4 miljard extra voor werkprogramma Horizon Europe 2023-2024

De Europese Commissie heeft een wijziging van het werkprogramma 2023-2024 van Horizon Europe goedgekeurd, waarmee de begroting met bijna 1,4 miljard euro wordt verhoogd. De wijziging zorgt dat eerder niet-toegewezen financiering alsnog wordt ingezet. De aanvullende financiering omvat onder andere een investering van bijna 650 miljoen euro in de EU-missies.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business


Europese Commissie opent tweede onderzoek naar TikTok

Afgelopen dinsdag heeft de Europese Commissie een tweede formele procedure tegen TikTok gestart op grond van de Digital Services Act (DSA). De Commissie wil beoordelen of het bedrijf de DSA heeft geschonden bij de lancering van TikTok Lite in Frankrijk en Spanje, vanwege het beloningsprogramma in de app. De Commissie wilde binnen 24 uur het risicobeoordelingsverslag van het bedrijf ontvangen. Het bedrijf heeft tot 3 mei om de overige gevraagde informatie te verstrekken. “Op grond van de Digital Services Act hebben onlineplatforms de verantwoordelijkheid om mogelijke risico’s voor hun gebruikers te beoordelen en aan te pakken. Daarom heeft de Commissie een nalevingszaak geopend waarin TikTok wordt verzocht een beoordeling in te dienen en meer informatie te verstrekken over de wijze waarop het zijn gebruikers beschermt tegen potentiële risico’s op zijn platform”, zegt Eurocommissaris Vestager. De Commissie dreigt onder andere met het opschorten van TikTok Lite.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie (Eerste onderzoek TikTok)


Denktank: Hoe AI-innovatie kan bijdragen aan de Europese klimaatdoelstellingen

Technologische innovatie en goed beleid kunnen helpen om de voordelen van kunstmatige intelligentie te ontketenen, zonder de groene transitie in gevaar te brengen. Dat stelt denktank The Lisbon Council in een beleidsbrief. De denktank onderzoekt hoe innovaties en toekomstige beleidskaders ingezet kunnen worden om digitale kansen te benutten en tegelijkertijd de Europese klimaatdoelstellingen ondersteunen.
Publicatie Lisbon Council


Europese Raad roept op tot ‘new European competitiveness deal’

EU-leiders willen een ‘new European competitiveness deal’ en een sterkere interne markt van de EU. Dat valt te lezen in de conclusies van de Europese Raad van een speciale EU-top van vorige week. In de conclusies wordt onder andere gesproken over “het bevorderen van een innovatie-vriendelijk klimaat op basis van excellente wetenschap, wat marktopname en de  industriële en commerciële opschaling van innovatie versnelt, terwijl de investeringen in r&d worden verhoogd om aan de doelstelling te voldoen van 3% van het bbp”. Verder stond de top in het teken van het Midden-Oosten, Oekraïne en Turkije.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Conclusies Europese Raad


CEPA: D9+ moet een positieve boodschapper worden voor een open digitale economie

De ‘Digital 9’ (D9+) moet een stem worden tegen protectionisme en een positieve boodschapper worden voor een open digitale economie, waardoor Europa ertoe wordt aangezet zijn ambitieuze doelstellingen voor het Digitale Decennium te verwezenlijken. Dat stelt denktank Center for European Policy Analysis (CEPA) in een analyse. De D9+ bestaat uit 9 ‘digitale koplopers’ uit de EU, waaronder Nederland. De denktank stelt dat het tegenwoordig niet langer de vraag is of de EU zal digitaliseren, maar hoe. “Zonder duidelijke richtlijnen lopen de hoofdsteden het risico verschillende interpretaties van de wetgeving aan te nemen, waardoor de digitale interne markt wordt ondermijnd en gevaarlijke complicaties voor het Europese concurrentievermogen ontstaan”, zo valt te lezen. Daarom moet de D9+ een positieve boodschapper blijven voor een open digitale economie en uniforme handhaving van digitale regelgeving. Ook moeten de landen hun samenwerking en zichtbaarheid vergroten om een effectieve pro-tech stem te laten horen in de EU.
Analyse CEPA


Wat was de impact van dit Europees Parlement op Horizon Europe en O&I-beleid?

Deze week was de laatste zitting van het Europees Parlement voor de Europese Verkiezingen van juni. Science Business heeft een analyse geschreven over de impact van het huidige Europees Parlement op Horizon Europe en het O&I-beleid. Hierin wordt gekeken naar de belangrijkste debatten en onderhandelingen over onder andere Horizon, AI, Netto-Nul, gezondheidsdata en het O&I-budget. Het Parlement heeft veel strijd gevoerd over de hoogte van het budget voor Horizon Europe, dat de Europese Raad wilde verlagen. Science Business heeft ook een overzicht gemaakt van een aantal prominente Europarlementariërs uit de commissie voor Industrie, Technologie, Onderzoek en Energie (ITRE) die mogelijk wel terugkeren na de verkiezingen.
Artikel Science Business
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: De impact van AI op productiviteit, distributie en groei

De OESO roept op tot een alomvattende beleidsaanpak om de gunstige ontwikkeling en verspreiding van AI te garanderen. Dat stelt de OESO in een paper over de economische aspecten van AI. Deze aanpak moet maatregelen bevatten om concurrentie te bevorderen, de toegankelijkheid te verbeteren en banenverdringing en ongelijkheid aan te pakken. De nadruk van het paper ligt op het potentieel van AI als nieuwe technologie voor algemene doeleinden die de economische productiviteit en het maatschappelijk welzijn aanzienlijk kan beïnvloeden. Daarnaast wordt er gekeken naar de concentratie van AI-ontwikkeling in grote technologiebedrijven, de ongelijke adoptiepercentages en bredere maatschappelijke uitdagingen zoals ongelijkheid, discriminatie en veiligheidsrisico's.
Publicatie OESO


OESO brengt investeringstrends in ruimtevaarteconomie in kaart

De OESO heeft de publieke en private investeringstrends in de ruimtevaarteconomie van de afgelopen tien jaar geanalyseerd. De OESO stelt dat de verschuivingen in de ruimtevaarteconomie vragen oproepen over de toekomstige ontwikkeling van de sector. Zo zijn er de afgelopen jaren grote verschuivingen zichtbaar door nieuwe toetreders en soorten kapitaal. De toename in het aantal jaarlijkse lanceringen zou grotendeels te danken zijn aan de instroom van private investeringen. In het rapport wordt besproken hoe beleidskeuzes en -instrumenten kunnen bijdragen aan het aantrekken van meer én kwalitatievere private investeringen.
Publicatie OESO


OESO-agenda voor transformatief wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid

Overheden moeten ambitieuzer zijn en met meer urgentie handelen in hun beleid voor wetenschap, technologie en innovatie (WTI) om mondiale uitdagingen aan te pakken. Dat stelt de OESO in haar nieuwe agenda voor Transformatief WTI-beleid. Volgens de OESO vereist dit voortdurende investeringen en een heroverweging van WTI-systemen en -beleid om ervoor te zorgen dat ze bijdragen aan transformatieve verandering. De agenda biedt een kader om beleidsmakers te helpen bij het maken van deze beoordelingen, waarbij zes beleidsrichtingen voor transformatieve verandering worden geïdentificeerd en concrete acties worden voorgesteld om deze te versnellen.
Publicatie OESO


Onderzoek: Beleidsmakers moeten barrières STEM-onderwijs wegnemen

Om de wetenschap inclusiever te maken moeten opleidingen goedkoper worden. Dat schrijft een onderzoeker in Issues in Science and Technology in een analyse. Gekeken werd naar de nieuwste cijfers van het National Center for Science and Engineering Statistics. Hieruit blijkt dat in de VS sommige groepen minderheden achterblijven bij het halen van een STEM-diploma. De studieschulden zijn sinds de jaren negentig explosief gestegen en het huidige beleid is ontoereikend om de universiteiten betaalbaarder te maken. Beleidsmakers zouden daarom moeten bezien of collegegeldplafonds zouden kunnen werken. "Het gedecentraliseerde karakter van het Amerikaanse hoger onderwijs zorgt dat bruikbare informatie voor onderzoekers, besluitvormers en beleidsmakers verborgen blijft", zo valt te lezen. "Leiders in het hoger onderwijs, vooral op STEM-gebieden, moeten ruimte creëren voor gesprekken over echte veranderingen in de betaalbaarheid van universiteiten, om barrières voor STEM-onderwijs en -loopbanen weg te nemen."
Analyse Issues


ZEW: Excellentieprogramma's versterken innovatiekracht bedrijven

Het financieren van excellentieprogramma's binnen bepaalde arbeidsmarktregio's versterkt de innovatiekracht van bedrijven. Dat zeggen onderzoekers van het ZEW Leibniz Centre for European Economic Research, naar aanleiding van een analyse van het Duitse Excellence Initiative. "Uit de schattingen blijkt dat de financiering van een aanvullend Excellence Cluster gericht op internationaal concurrerend onderzoek binnen een arbeidsmarktregio de kansen van een regionaal bedrijf om te innoveren vergroot", zo valt te lezen. Dit effect is wel afhankelijk van de hoeveelheid van dergelijke Excellence Clusters binnen die regio. Bij een laag aantal is er geen verschil in innovatiekracht van bedrijven.
Publicatie Research Policy


Canadese regering wil uitgaven aan R&D en onderwijs flink verhogen

De Canadese regering heeft in de plannen voor het begrotingsjaar een grote stijging van de uitgaven aan onderzoek en onderwijs aangekondigd. De plannen omvatten onder andere nieuwe investeringen in AI, onderzoeksinfrastructuur en studiebeurzen. Science Business heeft over de plannen geschreven. Opvallend is dat er nog geen duidelijkheid wordt gegeven over de uiteindelijke kosten van de Canadese toetreding tot Horizon Europe.
Persbericht Canadese regering
Artikel Science Business


Merics: Inzet generatieve AI in China gericht op productie, niet op innovatie

De Chinese houding tegenover generatieve AI lijkt vooral gestoeld op vooruitgang op bestaande productie en minder op innovatie. Dat schrijft denktank Merics in een analyse. "AI-technologieën moeten hun doelstellingen dienen: het moderniseren van de productiebasis en het ontwikkelen van hightech-industrieën met een hogere toegevoegde waarde", aldus Merics. Volgens de denktank zorgde de snelle opkomst van generatieve AI voor druk om in China de boot niet te missen, mede gevoed door de sterke controle van China op het internet en de mogelijke gevolgen van AI-gegenereerde content. Er is daarom gekozen voor snelle regulering en inzet op strategische terreinen. Deze strategische inzet wordt overigens weer tegengewerkt door de westerse exportbeperkingen. Wel worden snelle stappen gezet op het terrein van zelfrijdende auto's en de ontwikkeling van geneesmiddelen. "Misschien wel het meest cruciaal voor Peking is het upgraden van de productiesector met slimme systemen om de stijgende arbeidskosten te compenseren en zijn concurrentiepositie als productiekrachtcentrale te behouden", aldus Merics.
Analyse Merics


EU en Singapore starten verkennende gesprekken over associatie Horizon Europe

De Europese Commissie en de regering van Singapore zijn verkennende gesprekken gestart over een mogelijke associatie met Horizon Europe. De komende tijd gaan de partijen in gesprek over de belangrijkste parameters en principes van een toekomstige associatieovereenkomst. Vervolgens moet besloten worden of officiële onderhandelingen over toetreding kunnen starten. “De EU wil allianties opbouwen met de wereldleiders die sterk zijn op het gebied van onderzoek en innovatie en die onze waarden en prioriteiten delen. Daarom verwelkom ik van harte de interesse van Singapore in een mogelijke associatie met Horizon Europa”, aldus Eurocommissaris Ivanova.
Nieuwsbericht Europese Commissie


VK: Maken van seksuele deepfakes wordt een strafbaar feit

De Britse regering heeft wetgeving aangekondigd om het creëren van seksueel expliciete deepfakes strafbaar te stellen. De maatregel is onderdeel van een werkprogramma rond de bescherming van vrouwen. “Volgens de nieuwe overtreding riskeren degenen die deze gruwelijke beelden zonder toestemming maken een strafblad en een onbeperkte boete. Als de afbeelding vervolgens op grotere schaal wordt gedeeld, kunnen overtreders naar de gevangenis worden gestuurd”, zo valt te lezen.
Persbericht Britse regering
Artikel BBC


VS: Steun voor wet om verkoop data voor inlichtingen aan banden te leggen

Het Amerikaanse huis van afgevaardigden heeft tegen de wens van de regering-Biden een wet aangenomen die het moeilijker maakt voor justitie en inlichtingendiensten om persoonlijke data van commerciële partijen te kopen. Het voorstel werd aangeslingerd door voorvechters van privacy, maar tegenstanders stellen dat het aannemen van de wet het moeilijker maakt om cyberaanvallen, terrorisme of de levering van fentanyl tegen te gaan. De wet gaat nu ter beoordeling naar de Senaat. Eventueel zou Biden de wet nog kunnen veto'en, schrijft Nextgov.
Artikel Nextgov


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn