Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 21 maart 2024

De AWTI brengt aanstaande maandag een nieuw advies uit over de rol van sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie. Het Nationale Groeifonds gaat voorlopig op pauze. Minister Dijkgraaf waarschuwt dat het terugdraaien van investeringen in onderzoek en wetenschap grote gevolgen kan hebben. In de herziening van de EU-begroting voor 2024 valt op dat de Europese Commissie 125 miljoen extra wil uitgeven aan defensieonderzoek. Zuid-Korea staat op het punt om een akkoord te sluiten met de EU over associatie met Horizon Europe. Dit en meer in de e-mail alert van deze week.

Nieuws vanuit de AWTI

Vooraankondiging: nieuw AWTI-advies over de rol van sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek in innovatie

De AWTI biedt aanstaande maandag aan demissionair minister Dijkgraaf (OCW) zijn nieuwste advies aan. Dit advies gaat in op hoe inzichten uit sociaal- en geesteswetenschappelijk onderzoek kunnen bijdragen aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke vraagstukken. 
De AWTI onderzocht voor dit advies een aantal cases uit de praktijk, zoals het onderzoeksprogramma Prevent. Prevent zal tijdens de bijeenkomst met minister Dijkgraaf presenteren hoe onderzoekers, beleidsmakers, docenten, studenten en bewoners in een wijk samen leren en onderzoeken om gezondheidsverschillen innovatief aan te pakken. 
Het advies is aanstaande maandag vanaf 15.00 uur op onze website beschikbaar. 
Lees hier hoe dit advies tot stand kwam.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Groeifonds voorlopig op pauze

Het Groeifonds gaat op pauze. De vierde ronde voor financieringsaanvragen zou 1 juni van start gaan, maar gaat voorlopig niet door. Minister Adriaansens nam dit besluit nadat de Tweede Kamer afgelopen dinsdag  twee moties over het Nationaal Groeifonds had verworpen. "Voor alle bedrijven die veel tijd en moeite hebben gestoken in de ontwikkeling van een voorstel is dit een teleurstelling”, aldus Adriaansens. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland zijn teleurgesteld en noemen de miljarden uit het fonds ‘cruciaal’. Aanvragers uit de eerste drie rondes ontvangen wel definitief de voorwaardelijke toekenningen. Het kabinet geeft 777,4 miljoen euro aan tien Nationaal Groeifondsprojecten. Het gaat om projecten die eerder al financiering hebben ontvangen, maar hun voorstel nader moesten onderbouwen om in aanmerking te komen voor het volgende deel van financiering. De toekenning volgt op een positief oordeel van de adviescommissie van het Groeifonds. Daarnaast krijgt een aantal van deze projecten een voorwaardelijke bijdrage uit het Groeifonds toegekend.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief minister Adriaansens
Artikel NOS
Nieuwsbericht Nationaal Groeifonds


Europese Commissie wil inzicht in maatregelen techreuzen tegen generatieve AI risico’s

De Europese Commissie heeft op grond van de Digital Services Act (DSA) een aantal grote zoekmachines en social media platforms verzocht om meer informatie te verstrekken over hun risicobeperkende maatregelen op het gebied van generatieve AI. Het gaat onder andere om Meta, Google en TikTok. De Commissie vraagt ook om informatie en interne documenten over de risicobeoordelingen en risicobeperkende maatregelen die verband houden met de impact van generatieve AI op verkiezingsprocessen, de verspreiding van illegale inhoud en de bescherming van grondrechten. Vanwege de aankomende Europese verkiezingen wil de Commissie de informatie uiterlijk op 5 april ontvangen.
Persbericht Europese Commissie


Rapport: Veiligheid van wetenschappers wereldwijd onder druk

De veiligheid van wetenschappers wereldwijd staat onder grote druk. Er is meer actie nodig om wetenschappers in vrijheid en veiligheid hun werk te laten doen. Ook moet er meer gebeuren om het probleem beter in kaart te brengen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport van professor Janneke Gerards (UU), dat dinsdag werd gepresenteerd door UNESCO in Parijs. “Tot wel veertig procent van de wetenschappers die onderzoek doet naar het klimaat is weleens bedreigd. Datzelfde geldt voor wetenschappers die onderzoek deden naar COVID-19”, zegt Gerards. “Dat soort bedreigingen leidt ertoe dat wetenschappers hun onderzoek niet durven publiceren, aan zelfcensuur doen, of zelfs het bijltje erbij neergooien. Vrouwelijke wetenschappers en wetenschappers uit bepaalde minderheidsgroepen lopen daarbij een bijzonder risico.” Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Dijkgraaf, die samen met UNESCO een programma heeft opgezet om de veiligheid van wetenschappers te vergroten.
Persbericht Rijksoverheid

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Tijdelijke wet moet zorgen dat inlichtingendiensten sneller en beter optreden tegen cyberdreiging

De Eerste Kamer heeft ingestemd met de Tijdelijke wet cyberoperaties. Deze wet introduceert geen nieuwe bevoegdheden, maar moet zorgen dat de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) hun bestaande bevoegdheden sneller en effectiever kunnen inzetten tegen dreigingen van landen die cyberaanvallen plegen tegen Nederland. Het kabinet verwacht dat cyberdreigingen vanuit landen als Rusland, China, Iran en Noord-Korea tegen Nederland en Europa de komende jaren zullen toenemen. Deze dreigingen zijn gericht op hoogwaardige technologische kennis, economisch gewin of het aantasten van vitale infrastructuur. “Nederland ligt continu onder vuur in het cyberdomein. Deze wet zorgt ervoor dat de inzet van de diensten beter aansluit op de huidige dynamiek van cyberaanvallen. Zo kunnen zij zich nog effectiever inzetten voor de veiligheid van Nederland en onze bondgenoten en voor de bescherming van onze militairen”, aldus minister Ollongren.
Persbericht Rijksoverheid


Dijkgraaf waarschuwt voor gevolgen van terugdraaien investeringen wetenschap

Minister Dijkgraaf waarschuwt dat het terugdraaien van de investeringen in onderzoek en wetenschap grote gevolgen kan hebben. Dat valt te lezen in een schriftelijk overleg over de verdeling van onderzoeks- en onderwijsmiddelen. Hierin vroegen GL-PvdA en D66 om inzichtelijk te maken wat de effecten zijn van de bezuinigingen op onder andere onderzoek, onderwijs, het schrappen van het Nationaal Groeifonds (NGF) en het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO), zoals deze zijn opgenomen in de verkiezingsprogramma’s van verschillende partijen. Dijkgraaf waarschuwt bijvoorbeeld dat het afschaffen van het Groeifonds het halen van de Lissabon-doelstelling (om 3% van het bbp in R&D te investeren) verder bemoeilijkt. Ook verwijst hij naar onderzoek van de Rabobank, waarin wordt gewaarschuwd voor een grote negatieve impact op de economische groei. “In de toekomst zullen dergelijke projecten dan in mindere mate in Nederland plaatsvinden, met een gebrek aan nieuwe bedrijven, innovaties en banen als gevolg”, aldus de minister. Het afschaffen van het Groeifonds zou grote gevolgen kunnen hebben voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur projecten zoals de Einstein Telescope en de Biotech Booster. ScienceGuide heeft een artikel geschreven over het overleg.
Schriftelijk overleg
Artikel ScienceGuide


Hogescholen maken afspraken om instroom internationale studenten in balans te houden

De Vereniging Hogescholen (VH) heeft een voorstel tot zelfregie op de instroom van internationale studenten gepresenteerd. Minister Dijkgraaf had de sector gevraagd om een dergelijk voorstel te ontwikkelen. “Het aantal internationale studenten in het hbo is beperkt en in balans, om ook in de toekomst dit evenwicht te behouden nemen we nu maatregelen. Zo versterken we de voordelen van internationalisering en beperken we de nadelen. Met dit voorstel willen hogescholen sturen op het aantal internationale studenten en op een gerichte instroom. Hogescholen nemen zo hun verantwoordelijkheid”, zegt VH-voorzitter Maurice Limmen. In het voorstel spreken de hogescholen een aantal maatregelen af om de negatieve effecten van internationalisering te dempen, door middel van bindende afspraken. Zo gaan zij bijvoorbeeld sturen op een maximering van het aantal inschrijvingen op anderstalige economische opleidingen.
Persbericht VH


Elsevier: ‘Nederland is een kampioen in internationale onderzoekssamenwerking’

Nederland is een kampioen in internationale samenwerking, en het zijn deze grensoverschrijdende partnerschappen die cruciaal zijn voor de uitzonderlijke impact van de Nederlandse wetenschap wereldwijd. Dat concludeert Elsevier in een rapport over internationale onderzoekssamenwerking, met Nederland als voorbeeld. Vooral Nederlandse publicaties waarin onderzoekers internationaal samenwerken scoren ver boven het wereldgemiddelde op het gebied van impact. Interim UNL-voorzitter Jouke de Vries roept politici naar aanleiding van het rapport op om voorzichtig te zijn met internationalisering. “Dit onderzoek van Elsevier maakt duidelijk dat de Nederlandse universiteiten tot de top van de wereld behoren”, aldus De Vries. “Het radicaal beperken van de instroom van internationale studenten en het minder internationaal maken van de wetenschap zouden grote negatieve gevolgen hebben. Dan spelen de Nederlandse universiteiten niet meer in de Premier League!”
Publicatie Elsevier
Artikel HOP/U-Today


NWO gaat extra budget NWO-Talentprogramma anders verdelen

NWO gaat het extra beschikbare budget van 37,5 miljoen euro in het NWO-Talentprogramma vanaf 2025 op een andere manier verdelen. Dat heeft NWO besloten naar aanleiding van het onlangs verschenen rapport van het Rathenau Instituut over de mogelijke grondslagen voor de verdeling van het budget voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek. Bij de nieuwe verdeling wordt bepalend hoeveel aanvragen er in de afgelopen jaren per wetenschapsdomein zijn ingediend, in combinatie met de kwaliteit van de onderzoeksaanvraag. “Het is natuurlijk goed nieuws dat NWO extra middelen beschikbaar heeft gemaakt voor ongebonden, nieuwsgierigheidsgedreven onderzoek, zodat meer talentvolle wetenschappers aan de slag kunnen gaan met hun onderzoek”, zegt NWO-voorzitter Marcel Levi. “Voor nu kiezen we er voor om de wijziging alleen voor dat deel van het budget in te voeren. We gaan de komende drie jaar nauwlettend monitoren wat het effect hiervan is, ook op de honoreringspercentages.”
Nieuwsbericht NWO
Rapport Rathenau Instituut


Samenwerking TNO en FSO Instruments rond lasersatellietcommunicatie

TNO en FSO Instruments hebben aangekondigd dat ze licentie- en samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten. FSO Instruments gaat de laser satelliet communicatietechnologie van TNO industrialiseren en commercialiseren. De partijen zeggen een langdurig partnerschap aan te gaan om een Europees ecosysteem voor laser satellietcommunicatie te vestigen in Nederland. Recentelijk slaagde TNO erin data te versturen van een satelliet naar een grondstation in Den Haag via zelfontwikkelde lasercommunicatietechnologie. “Het direct toegankelijk maken van TNO's lasercommunicatietechnologie voor FSO Instruments versterkt onmiddellijk de positie van Nederland en Europa in deze snel opkomende en zeer competitieve mondiale waardeketen”, zegt Keus Buijsrogge, directeur Space & Scientific Instrumentation bij TNO. Het vorig jaar opgerichte FSO Instruments is het eerste Nederlandse bedrijf op dit gebied.
Nieuwsbericht TNO


TNO’s data spaces software als derde in de wereld gecertificeerd

De TNO Security Gateway heeft de ISDA Certification Award van de International Data Spaces Association (IDSA) ontvangen. Deze certificering betekent dat de TNO Security Gateway voldoet aan alle veiligheidsstandaarden en klaar is voor de markt. Het is pas de derde keer dat dergelijke software wereldwijd officieel wordt gecertificeerd. “Deze certificering is een belangrijke stap richting een Europese standaard voor het veilig en onafhankelijk delen van data. Met gestandaardiseerde en interoperabele data spaces kunnen Europese bedrijven makkelijker en veiliger data uitwisselen. Zo hoeven ze niet helemaal afhankelijk te zijn van Big Tech bedrijven buiten Europa en hun gecentraliseerde platforms”, zegt TNO-consultant Mike de Roode.
Nieuwsbericht TNO


Adriaansens wil subsidiemodule Venture Challenge verlengen

Minister Adriaansens wil de vervaldatum van de subsidiemodule Venture Challenge verlengen tot 1 januari 2030. Dat schrijft Adriaansens na een positieve eindevaluatie. De Venture Challenge is gericht op nieuwe ondernemers in de Life Sciences, met als doel om wetenschappelijke vindingen om te zetten in een product of dienst. Volgens het evaluatieonderzoek is de Venture Challenge ‘zeer doeltreffend en zeer doelmatig’. “De Venture Challenge heeft een groot effect gehad op de benutting van wetenschappelijke onderzoeksresultaten: uit 201 projecten zijn 145 bedrijven voortgekomen. Op basis van de uitgevoerde surveys en interviews concluderen de onderzoekers dat zonder overheidssteun deze ontwikkelingen niet hadden plaatsgevonden”, zo valt te lezen. De overige aanbevelingen zullen nader worden onderzocht.
Kamerbrief minister Adriaansens
Eindrapport evaluatie Venture Challenge

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

EDPS kritisch op voorstel AI-verdrag Raad van Europa

De European Data Protection Supervisor (EPDS) is teleurgesteld over het AI-verdrag van de Raad van Europa. De Raad van Europa, een internationaal mensenrechtenorgaan met 46 landen, had aanvankelijk de ambitie om een juridisch bindend internationaal verdrag te ontwikkelen op basis van de normen van de Raad van Europa op het gebied van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat. De EDPS schrijft in een reactie dat het ontwerpvoorstel een gemiste kans is om ‘een sterk en effectief juridisch kader neer te zetten voor de ontwikkeling en toepassing van betrouwbare AI’. De zorgen komen voornamelijk door ‘het zeer hoge niveau van algemeenheid van de wettelijke bepalingen’ en ‘het grotendeels declaratieve karakter’ van het kader.
Publicatie Raad van Europa
Persbericht EPDS
Artikel Euractiv

Hogescholen willen dat werkprogramma’s KP10 eerder gepubliceerd moeten worden

De Europese Commissie moet zorgen dat de werkprogramma’s uit het volgende Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (KP10) tijdig moeten worden goedgekeurd en gepubliceerd. Dat stelt de Europese hogescholenkoepel Universities of Applied Sciences for Europe (UAS4Europe) in een position paper. Volgens de hogescholen zou de huidige aanpak zorgen dat kleinere instellingen onvoldoende tijd hebben om concurrerende aanvragen voor te bereiden. “De huidige praktijk is een probleem waar veel aanvragers mee te maken hebben, aangezien nieuwe werkprogramma’s doorgaans slechts een paar dagen voordat de eerste oproepen worden geopend, worden aangenomen”, zegt Tim Uebelen, vertegenwoordiger van de Bavarian Research Alliance (BayFOR) en coördinator van UAS4Europe tegen Science Business. Ook pleiten de hogescholen voor betere afstemming tussen Europese en nationale werkprogramma’s en meer aandacht voor het complementaire karakter van fundamenteel en toegepast onderzoek.
Position paper UAS4EU
Artikel Science Business
Artikel ScienceGuide


Voorlopig akkoord over European Health Data Space

De onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de European Health Data Space (EHDS). De EDHS moet het eenvoudiger maken om gezondheidsgegevens uit te wisselen en toegankelijk te maken op EU-niveau. De Raad en het Parlement moeten het akkoord nu formeel goedkeuren.
Persbericht Europese Raad
Persbericht Europees Parlement


EU en Zwitserland kunnen gaan onderhandelen over associatie Horizon Europe

De Europese Raad heeft het onderhandelingsmandaat van de Europese Commissie goedgekeurd voor de onderhandelingen met Zwitserland. De onderhandelingen gaan over een breed pakket maatregelen om de bilaterale betrekkingen tussen de EU en Zwitserland te versterken, waaronder de eventuele associatie van Zwitserland met Horizon Europe. Verder gaat het voornamelijk om maatregelen met betrekking tot de interne markt. Naar verwachting zullen de onderhandelingen op korte termijn starten.
Persbericht Europese Raad


Herziening EU-begroting: Geen korting op Horizon Europe, wel meer geld voor defensieonderzoek

De herziening van de EU-begroting voor 2024 meldt geen bezuiniging op Horizon Europe, schrijft Neth-ER. In februari stemden de Europese Raad en het Europees Parlement voor een bezuiniging van 2,1 miljard euro op het programma. De eerste kortingen op het programma zullen waarschijnlijk vanaf 2025 plaatsvinden. In de herziening valt wel op dat de Europese Commissie 125 miljoen euro extra aan defensieonderzoek wil uitgeven via het Europees Defensiefonds (EDF).
Artikel Neth-ER
Amendementen voor EU-begroting 2024


Europese Commissie publiceert twee papers over belang van O&I

Afgelopen week publiceerde de Europese Commissie een paper over het belang van investeren in onderzoek en innovatie voor de EU. In het paper wordt ingegaan op het potentieel van O&I voor een concurrerender, groener en eerlijker Europa. Daarnaast publiceerde de Commissie een paper over de effecten van langetermijninvesteringen in O&I.
Publicatie Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie


Implementatie AI Act roept vragen op

Vorige week nam het Europees Parlement de langverwachte AI Act aan, maar er zijn nog veel vragen over hoe de wet zal worden geïmplementeerd. Daarover schreven diverse media afgelopen week. Zo uitte industriekoepel DigitalEurope kort na de stemmingen hun zorgen in een persbericht over de implementatie. “Omdat de AI-wet zo horizontaal is, raakt ze aan zoveel sectoren en hun bestaande wetgeving (zoals medische apparatuur, machines of speelgoedveiligheid). Dit komt bovenop het ongekende aantal digitale wetten dat we deze termijn hebben gezien, zoals de Cyber Resilience Act en de Data Act. Het is net een regelgevende spaghettikom en er is nog veel te verteren - de volgende Commissie zal zich moeten concentreren op het ontwarren ervan”, aldus directeur- Cecilia Bonefeld-Dahl tegen Science Business. In een ander artikel van Euractiv waarschuwen experts dat de bepaling om de risico’s van basismodellen (zoals ChatGPT) te beoordelen mogelijk binnen een jaar al achterhaald kan zijn vanwege de snelheid waarmee de technologie zich ontwikkelt.

Publicatie Digital Europe
Artikel Euractiv
Artikel Euractiv
Artikel Science Business
Publicatie Chatham House


Groep Europarlementariërs roept Commissie op om werk te maken van kwantumveilige cryptografie

Een groep Europarlementariërs roept de Europese Commissie in een open brief op om meer initiatief te nemen om organisaties voor te bereiden op kwantumveilige cryptografie. De Nederlandse Europarlementariër Bart Groothuis (VVD) is initiatiefnemer van de brief. In de brief wordt gewaarschuwd dat er in de komende jaren al een kwantumcomputer wordt gebouwd die reguliere computerbeveiliging grotendeels zou kunnen omzeilen. De Europarlementariërs betogen dat het van belang is dat overheden en zogenoemde kritieke bedrijven en organisaties  op korte termijn al beginnen met de overstap naar andere vormen van versleuteling.
Artikel NOS
Artikel Computable
Artikel iBestuur


Lancering EIT Hub UK moet onderzoekssamenwerking EU en VK verder versterken

In Londen is de EIT Hub UK van het European Institute of Innovation and Technology (EIT) gelanceerd. De hub moet samenwerkingen aanjagen tussen startups, scale-ups, bedrijven, onderzoeksinstellingen en andere belanghebbenden. “EIT is een van de eerste EU-innovatieorganisaties die terugkeert naar Groot-Brittannië om deze verbinding en dit vertrouwen op te bouwen, met als doel tastbare resultaten van commerciële samenwerking rond verschillende oproepen en initiatieven”, aldus directeur van het Global Outreach programma van EIT Adi Barel tegen Science Business. Na Tel Aviv en Silicon Valley is het de derde locatie buiten de EU waar een hub wordt gelanceerd.
Nieuwsbericht EIT
Artikel Science Business


Rapport: Welke groene banen en vaardigheden heeft de EU nodig in 2050?

Het Directoraat-Generaal voor Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over de toekomst van groene banen en vaardigheden in de EU. In het rapport zijn vier mogelijke toekomstsscenario’s voor 2050 ontwikkeld, om op basis daarvan aanbevelingen te doen voor het O&I-beleid. De aanbevelingen gaan onder andere in op het belang van het trainen en ontwikkelen van groene vaardigheden op alle niveaus, de noodzaak van Europese en internationale samenwerking op het gebied van O&I-beleid én op de impact van opkomende technologieën.
Publicatie Europese Unie

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Schade aan wetenschappelijke infrastructuur van Oekraïne meer dan 1 miljard dollar

De totale kosten van de wederopbouw van de publieke wetenschappelijke infrastructuur in Oekraïne bedraagt momenteel meer dan 1,1 miljard euro. Dat concludeert een onderzoek van UNESCO, waar Science Business over heeft geschreven. De onderzoekers waarschuwen dat deze schade vrijwel dagelijks toeneemt. “Naarmate de situatie voor de wetenschappelijke gemeenschap steeds kritieker wordt, moeten we hun onderzoek in Oekraïne beschermen en ondersteunen”, zegt Audrey Azoulay, directeur-generaal van UNESCO. Sinds de Russische inval zijn 1.443 gebouwen die verbonden zijn aan 177 instellingen beschadigd of vernield.
Artikel Science Business
Publicatie UNESCO


VK: Britse regering investeert meer dan 1 miljard pond in centra voor doctoraatsopleidingen

De Britse technologieminister Michelle Donelan heeft een investering van meer dan één miljard pond aangekondigd voor 65 centra voor doctoraatsopleidingen (CDT’s) van de Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC). De centra gaan zich richten op onderzoeksgebieden van nationaal belang zoals kwantum, AI en halfgeleiders. “Nu innovators over de hele wereld sneller dan ooit baanbrekend werk verrichten, is het van cruciaal belang dat de overheid, het bedrijfsleven en de academische wereld investeren in ambitieus Brits talent, waardoor ze de middelen krijgen om nieuwe ontdekkingen te doen waar ons hele leven profijt van heeft en tegelijkertijd nieuwe banen creëren en de economie laten groeien”, aldus Donelan. In het bericht van UKRI staat een overzicht van de verdeling van de gelden.
Persbericht Britse Overheid
Nieuwsbericht UKRI


VS: Witte Huis wil aanvullende financiering voor wetenschap en innovatie in begrotingsvoorstel 2025

De Amerikaanse President Biden heeft een verhoging van de federale uitgaven voor wetenschap en innovatie voorgesteld voor het begrotingsjaar 2025. Het voorstel vraagt om 10,2 miljard dollar extra voor de National Science Foundation, onder andere bedoeld voor de prioriteiten uit de CHIPS and Science Act (2 miljard), klimaatonderzoek (1,4 miljard) en infrastructuur voor grootschalige onderzoeksprojecten (300 miljoen). Nature is echter sceptisch over het voorstel, en vreest dat veel voorstellen zullen sneuvelen in de onderhandelingen met de Republikeinen. NextGov heeft geschreven over de techvoorstellen in de begroting.
Persbericht Amerikaans Ministerie van Handel
Artikel NextGov
Artikel Nature


Science Business: Zuid-Korea nadert akkoord over associatie met Horizon Europe

Zuid-Korea staat op het punt om een akkoord te sluiten met de EU over associatie met Horizon Europe. Dat schrijft Science Business, na berichten van diverse Koreaanse media. Het land zou zich vanaf 2025 aansluiten bij het programma. Woordvoerders van beide partijen bevestigen dat de onderhandeling zich in een ver stadium bevinden. De Europese Commissie heeft de ambitie om meer democratische landen van buiten de EU bij het programma te betrekken. Zuid-Korea zou het eerste Aziatische land zijn dat zich associeert met het programma.
Artikel Science Business


ITIF: China dreigt VS in te halen met investeringen in robotica

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Chinese bedrijven leidende innovators worden op het gebied van robotinnovatie. Dat stelt denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) in een analyse. Volgens de denktank is het waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd voordat Chinese roboticabedrijven de achterstand inhalen. “De Verenigde Staten hebben robotica uitgevonden, maar hebben, net als zoveel andere industrieën, hun leiderschap verloren aan buitenlandse concurrenten”, zegt Robert D. Atkinson, president van ITIF en auteur van het rapport. “Bedrijven in veel andere landen waren bereid om voor de lange termijn te investeren. Nu zal Amerika zijn robotica-industrie niet herstellen als het grootste deel van de vraag naar robotica buiten de VS ligt, vooral nu China zijn achterstand inhaalt.”
Publicatie ITIF


G7 zoekt samenwerking met Afrika op het gebied van AI

De internationale spanningen hebben de invloed van de zeven verenigde grootste economieën (G7) vergroot en de gezamenlijke aanpak op het gebied van kunstmatige intelligentie en de betrokkenheid van ontwikkelingslanden in Afrika is daar een belangrijke uiting van. Daarover schreven het Center for Strategic and International Studies (CSIS) en het United Nations Development Programme (UNDP). Afgelopen week werd in het Italiaanse Verona een akkoord bereikt over de noodzaak om samen met ontwikkelingslanden de lokale, digitale ecosystemen rond AI te versterken. Focusgebieden daarbij zijn onder andere het ontwikkelen van open en veilige datamodellen en de versterking van de mogelijkheden om AI in te zetten voor duurzame ontwikkeling. De G7 hoopt hiermee toe te werken naar eerlijke, inclusieve en verantwoordelijke toegang tot AI. CSIS schrijft hierover: "Het succes van de G7 van 2023 op het gebied van AI laat zien hoeveel er kan worden bereikt onder een kleine groep goede vrienden met gedeelde waarden. Maar dit brengt ook een van de grootste uitdagingen van de G7 voor 2024 aan het licht: hoe kunnen we het werk van de G7 inclusiever maken, met grotere kansen voor niet-G7-landen om rechtstreeks bij te dragen en gehoord te worden over de kwesties die voor hen het belangrijkst zijn."
Artikel UNDP
Analyse CSIS


ISC: Internationaal kader moet wetenschap weerbaarder maken tegen crises

Op het UNESCO Symposium 'Rebuilding Scientific Ecosystem in Ukraine' heeft Vivi Stavrou van de International Science Council (ISC) opgeroepen om te werken aan een mondiaal raamwerk om de wetenschap te beschermen in crisistijd. Ze lanceerde daar het rapport 'Protecting Science in Times of Crisis'. Volgens de ISC kunnen allerlei soorten crises (oorlogen, natuurrampen en epidemieën) gemeenschappen en economieën volledig verstoren met een lange periode van herstel tot gevolg. "Te midden van deze uitdagingen zijn wetenschap en internationale wetenschappelijke samenwerking van onschatbare waarde gebleken", aldus de ISC. "Er is momenteel geen mondiaal kader om te begrijpen wat de behoeften zijn van wetenschapssystemen in het licht van de weerbaarheid op het moment dat een crisis uitbreekt en het herbouwen van het stelsel na de crisis." In de publicatie worden andere lessen uit het verleden samengebracht. ISC spreekt van een eerste stap in de richting van een 'effectievere, gezamenlijke en voorspelbare aanpak voor de bescherming en wederopbouw van wetenschappelijke systemen'.
Publicatie ISC


Expert: AI ontketent nieuwe gouden eeuw aan wetenschappelijke ontdekkingen

We staan aan de vooravond van een nieuwe gouden eeuw van wetenschappelijke ontdekkingen, mogelijk gemaakt door AI. Dat zei onderzoeker en medeoprichter van Google Deepmind Demis Hassabis tijdens een conferentie in Brussel waar vele experts en eurocommissaris Vera Jourová aanwezig waren. In het artikel op University World News licht Hassabis de toepassing van AI in zijn vak toe en trekt hij de mogelijkheden breder. "AI maakt het mogelijk oplossingen te vinden die normaal miljoenen jaren aan experimenteerwerk zouden vergen", zei hij. "We zien een revolutie in de biologie, maar AI zal ook revoluties veroorzaken in scheikunde, natuurkunde, wiskunde". Ook Nobelprijs-winnaar Ben Feringa was aanwezig en was het eens met de enorme potentie van AI. Wel hield hij de toehoorders voor dat kritisch denken in de wetenschap een voorwaarde is voor het goed gebruik van AI.
Artikel University World News


Brookings: Publieke AI-modellen kunnen platform zijn voor innovatie

Op denktank Brookings wordt voorgesteld om AI niet alleen te reguleren, maar deels in publieke handen te brengen. Zo zou de overheid zelf basismodellen (foundation model) kunnen (laten) ontwikkelen waar bedrijven en burgers vervolgens weer zelf AI-toepassingen op kunnen bouwen. Brookings stelt dat daarmee de macht over de grote AI-modellen wordt weggehaald bij de drie grote techbedrijven Amazon, Microsoft en Google. Zeker in het licht van de aanstaande presidentsverkiezingen wordt gevreesd voor de invloed van deze machtige en ongereguleerde AI-modellen. Met publieke modellen wordt AI een vorm van publieke dienstverlening, net als volksgezondheid en infrastructuur, met democratische controle en publieke input. "Dit doet dienst als open platform voor innovatie, waarop onderzoekers en bedrijven hun applicaties kunnen bouwen en experimenteren", aldus Brookings.
Artikel Brookings


Verdiepende analyse naar gevolgen exportbeperkingen China

In een verdiepende analyse van Paul Triolo van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) in Washington wordt een poging gedaan te duiden wat het effect is van de westerse exportbeperkingen op de Chinese halfgeleiderindustrie en bredere strategie rond cruciale en opkomende technologieën. Zo wordt verwacht dat China een nieuwe benadering van publiek-private samenwerking zal zoeken om innovatie op het gebied van sleuteltechnologieën, zoals geavanceerde lithografie, te stimuleren. Zo moet het makkelijker worden om de resultaten van publieke R&D te laten landen in bedrijven. Ook zal China bedrijven stimuleren om onderling samen te werken op het gebied van cruciale technologieën. Ook zal gekeken worden naar strategieën die in andere landen succesvol zijn geweest en zal China zoeken naar groeimogelijkheden die niet afhankelijk zijn van samenwerking met het westen. Daarnaast wordt verwacht dat China een meer systemische benadering van de ontwikkeling en productie van halfgeleiders zal toepassen, in plaats van slechts onderdeel te zijn van een ontwikkelketen. Volgens Triolo is het wel de wens van China om aangehaakt te blijven bij de mondiale industrie, maar zullen ze zich meer gaan focussen op sleuteltechnologieën waar beperkingen op rusten of waar beperkingen dreigen in de toekomst.
Analyse CSIS
Publicatie American Affairs


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn