Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 15 februari 2024

Minister Dijkgraaf wil de oprichting van een centrum voor wetenschapscommunicatie doorzetten. De vorige week gelanceerde raket SpaceX bevat een Nederlands instrument om fijnstof te meten. De EU bereikt een voorlopig akkoord over een verbod op ontslag van platformwerkers door algoritmes. Het Europees Parlement steunt een voorstel over de versoepeling van het genetisch bewerken van gewassen. De VS gaat visa beperken voor personen die commerciële spyware misbruiken. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. Volgende week verschijnt er geen e-mail alert.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kenniscoalitie: ‘Nationaal Groeifonds essentieel voor Nederland om nieuwe ‘ASML’s aan te trekken’

De Tweede Kamer moet vol inzetten op het behoud van en aantrekken van nieuwe R&D-intensieve bedrijven. Die oproep doet Marcel Levi als voorzitter van de Kenniscoalitie, het samenwerkingsverband van ondernemers en wetenschappers. Levi waarschuwt dat Nederland achterop dreigt te raken op het gebied van investeringen in R&D. “Investeringen in publiek-private samenwerking leveren geld op, tonen diverse studies keer op keer aan. Recent onderzoek laat zien dat iedere euro die tot 2035 vanuit het Groeifonds wordt geïnvesteerd 4,60 euro aan bbprendement oplevert,” aldus Levi. “Het Nationaal Groeifonds is essentieel voor ons land om onze positie aan de wereldtop te behouden op wetenschappelijk en technologisch gebied. Dit soort instrumenten leidt tot behoud van en aantrekken van nieuwe R&D-intensieve bedrijven. Door vanuit de overheid gerichte grootschalige thematische impulsen te geven, stimuleren we extra private R&D investeringen.” Universiteiten van Nederland (UNL) publiceerden afgelopen week ook de brief namens de veertien universiteiten van Nederland aan informateur Ronald Plasterk. De universiteiten pleiten om de investeringen in universiteiten te continueren en de geïnvesteerde middelen structureel te maken. Daarnaast pleiten zij voor een scherper onderscheid tussen academisch- en beroepsonderwijs én om te zorgen voor een stabiele bekostiging die groei, stabilisatie en krimp van universiteiten mogelijk maakt.
Persbericht Kenniscoalitie
Persbericht UNL


Joint European Torus meldt nieuw energierecord in kernfusie-onderzoek

De Joint European Torus (JET) heeft het vermogen aangetoond om op betrouwbare wijze fusie-energie op te wekken en tegelijkertijd een wereldrecord op het gebied van energieproductie weten te vestigen. Dat meldt EUROfusion, een consortium van nationale fusieonderzoeksinstituten uit de EU, het VK, Zwitserland en Oekraïne. Tijdens de laatste zogenaamde deuterium-tritiumexperimenten (DTE) van JET werd gedurende vijf seconden consistent een hoog fusievermogen geproduceerd, wat resulteerde in een record van 69 megajoules aan energie met slechts 0,2 milligram brandstof. “Onze succesvolle demonstratie van operationele scenario's voor toekomstige fusiemachines zoals ITER en DEMO, gevalideerd door het nieuwe energierecord, wekt meer vertrouwen in de ontwikkeling van fusie-energie. Naast het vestigen van een nieuw record, hebben we dingen bereikt die we nog nooit eerder hebben gedaan en hebben we ons begrip van de fusiefysica verdiept,” zegt Ambrogio Fasoli, CEO van EUROfusion.
Persbericht EUROfusion


Witte Huis verwacht miljarden te investeren in halfgeleider-R&D

Het Witte Huis verwacht dat de VS ruim 5 miljard zal investeren in onderzoek, ontwikkelingen en personeelsbehoeften op het gebied van halfgeleiders. Dat valt te lezen in een persbericht van het Witte Huis. Dit geld is onder andere bestemd voor het National Semiconductor Technology Center. De plannen zijn onderdeel van de ambities van het Witte Huis om de positie van de VS op de internationale chipmarkt te versterken. Denktank Brookings onderzoekt in een commentaar hoe de investeringen uit de CHIPS and Science Act moeten zorgen dat gebieden met een ‘oude’ industriële economie de overstap maken naar een ‘nieuw’ technologie-gedreven model.
Persbericht Witte Huis
Commentaar Brookings

Nieuws en achtergronden uit Nederland

HOP: Eerste reacties op internationaliseringsmaatregelen universiteiten lijken positief

Vorige week kondigden Nederlandse universiteiten aan dat zij per direct zelf maatregelen nemen om de instroom van internationale studenten te beheersen en de Nederlandse taalvaardigheid te vergroten. Ze zetten in op verlaging van de instroom van internationale studenten, vermindering van het aandeel Engelstalige bacheloropleidingen, meer Nederlandstalige opleidingen en het bevorderen van de Nederlandse taalvaardigheid bij docenten en studenten. Met de maatregelen willen de universiteiten 'serieus werk maken' van het oplossen van de knelpunten die internationalisering oplevert. HOP schrijft dat de eerste reacties op de ‘zelfregie’ positief zijn. Zo zegt NSC-Kamerlid Hertzberger, wiens partij tijdens de campagne erg kritisch was op internationalisering, dat het haar voorkeur heeft als universiteiten zelf maatregelen nemen.
Persbericht UNL
Artikel HOP/U-Today


CPB: Baankans heeft weinig invloed op studiekeuze

Scholieren baseren hun studiekeuze niet aantoonbaar op de baankansen en startsalarissen van een opleiding. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau (CPB), waarin voor verschillende onderwijsniveaus en studierichtingen de arbeidsmarktperspectieven naast studie-inschrijvingen worden gelegd. Omdat de inschrijvingen niet of nauwelijks reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt waarschuwt het CPB voor het risico dat arbeidstekorten in bepaalde sectoren blijven voorbestaan. De onderzoekers vinden het wenselijk als er meer onderzoek wordt gedaan naar het studiekeuzeproces op alle onderwijsniveaus.
Publicatie CPB
Artikel HOP/U-Today


Clingendael onderzoekt ‘Nederlandse aanpak’ voor stimulering groene technologie industrie

De groeiende vraag voor technologieën die de groene transitie versnellen stelt Europese landen bloot aan risico’s. In een Policy Brief onderzoekt denktank Clingendael de rol van de Nederlandse overheid en de private sector bij het stimuleren van de Nederlandse groene technologie-industrie. Volgens de denktank bevindt Nederland zich in goede positie om de commercialisering van digitale groene technologieën door middel van aanbestedingen te stimuleren. Ook zou Nederland het voortouw kunnen nemen bij Europese en mondiale discussies over het definiëren van cybersecuritystandaarden en interoperabiliteitsnormen.
Publicatie Clingendael


Kamer wil dat kabinet vaker technische rapporten over cyberaanvallen openbaar maakt

De Tweede Kamer roept het kabinet op om – indien de nationale veiligheid het toelaat - vaker de technische werkwijzen van cyberaanvallen op de overheid openbaar te maken. VVD’er Erkens diende hierover een motie in naar aanleiding van het bericht van de MIVD over Chinese spionagesoftware. “Wij denken als partij dat het goed is om dat vaker naar buiten te brengen, ook om daarmee het maatschappelijk bewustzijn te bevorderen op het gebied van die cyberoorlog, die vaak eigenlijk toch wat op de achtergrond woedt. Het kan ook helpen om het maatschappelijk draagvlak te vergroten voor de benodigde versterking op het gebied van cyberveiligheid in Nederland”, aldus Erkens. Minister Ollongren reageerde positief op dit voorstel, omdat dit zou aansluiten bij een ambitie waar de MIVD en Defensie al aan werken. De motie is met algemene stemmen aangenomen.
Artikel iBestuur
Overzicht stemmingen


SpaceX lanceert klimaatsatelliet met Nederlands instrument om fijnstof te meten

Vorige week werd de raket SPACEX Falcon 9 gelanceerd. Aan boord van het Amerikaanse ruimtetoestel bevinden zich meetinstrumenten voor een klimaatonderzoekmissie van NASA. Onderzoekers van het Nederlandse SRON, Airbus NL en TNO leveren als enige buitenlandse partners één van de drie instrumenten voor deze onderzoeksmissie, schrijft NWO. Het gaat om het meetinstrument SPEXone, dat metingen en onderzoek doet naar het effect van aerosolen om klimaatmodellen nauwkeuriger te maken. “Dit is een belangrijk Nederlands succes, dat moeten we vieren. Het is echt een object van klein formaat, dat een hele grote impact gaat hebben. Wetenschap maakt het mogelijk dat we nieuwe dingen kunnen gaan meten. Deze Nederlandse uitvinding gaat helpen een puzzelstukje binnen klimaatverandering op te lossen. Daar ben ik trots op”, zegt minister Dijkgraaf.
Nieuwsbericht NWO
Artikel NOS


Dijkgraaf wil oprichting centrum voor wetenschapscommunicatie doorzetten

Minister Dijkgraaf ziet geen problemen in de oprichting van het Nationaal Expertisecentrum voor Wetenschap en Samenleving (NEWS), ondanks dat het kabinet demissionair is. Dat valt te lezen in de beantwoording op vragen in een schriftelijk overleg over NEWS. ScienceGuide heeft hier een artikel over geschreven. Verder onderstreept Dijkgraaf het belang van autonomie van het centrum. Volgens de minister zijn er diverse maatregelen genomen om deze onafhankelijkheid te waarborgen.
Beantwoording schriftelijk overleg over oprichting NEWS
Artikel ScienceGuide

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

EU-onderhandelaars akkoord over afgezwakte versie Strategic Technologies for Europe Platform

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over het Strategic Technologies for Europe Platform (STEP). Dit platform moet investeringen aanjagen op het gebied van kritieke technologieën zoals deep tech, digitalisering en cleantech. Het akkoord bestaat uit financiële prikkels en maatregelen om de financiering van projecten te vergemakkelijken. Euractiv schrijft dat het akkoord minder ambitieus is ten opzichte van het oorspronkelijke voorstel van de Europese Commissie. Zo konden de lidstaten het niet eens worden over nieuwe financiering voor het initiatief, wat leidt tot frustraties in het Parlement. “Groene investeringen in het industriebeleid op Europees niveau zijn nog lang niet waar ze zouden moeten zijn – ze zijn nog steeds een druppel op de gloeiende plaat”, zegt de Duitse Europarlementariër Henrike Hahn. “Aarzelen is hier niet de juiste aanpak. China wacht niet tot Europa wakker is geworden.”
Persbericht Europese Raad
Artikel Euractiv


Nature: Hoe reageren wetenschappers op de tussentijdse klimaatdoelstelling van de EU?

Vorige week kondigde de Europese Commissie een belangrijke tussendoelstelling aan voor de Europese Green Deal: 90% reductie van de CO2-uitstoot ten opzichte van het niveau van 1990. In een artikel van Nature worden enkele reacties vanuit de wetenschappelijke gemeenschap gebundeld. “Onderzoekers zeggen dat het doel, hoewel bewonderenswaardig, het risico met zich meebrengt dat het te veel leunt op technologieën zoals koolstofverwijdering – wat grotendeels onbewezen is – in plaats van prioriteit te geven aan het terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen”, zo valt te lezen. Ook zijn er zorgen over mogelijke politieke verschuivingen bij de verschillende aankomende verkiezingen in de EU, waarna veel lidstaten mogelijk geen prioriteit zullen geven aan klimaatbeleid.
Artikel Nature


EU bereikt voorlopig akkoord over bescherming platformwerkers: verbod op ontslag door algoritmes

Onderhandelaars van de Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over een wetsvoorstel over de bescherming van platformwerkers. Het zogenaamde Platform Work Directive introduceert de allereerste EU-regels voor algoritmisch management en het gebruik van AI op de werkplek. Zo mogen personen die werken via een platform niet ontslagen worden op basis van een besluit genomen door een algoritme of een geautomatiseerd besluitvormingssysteem. In plaats daarvan moeten platforms zorgen voor menselijk toezicht op belangrijke beslissingen die rechtstreeks van invloed zijn op de personen die platformwerk verrichten. Ook introduceert de richtlijn meer beschermende regels voor medewerkers op het gebied van gegevensbescherming. De definitieve tekst moet nu formeel goedgekeurd worden door het Parlement en de Raad.
Persbericht Europees Parlement


Voorlopig akkoord over Gigabit Infrastructure Act

De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig akkoord bereikt over de Gigabit Infrastructure Act. De richtlijn moet de uitrol van infrastructuur in de EU versnellen, onder andere door regelgeving te harmoniseren en het vergunningsproces sneller en goedkoper te maken. In het akkoord staan een aantal wijzigingen ten opzichte van het voorstel van de Europese Commissie. Zo worden er specifieke bepalingen opgenomen om de connectiviteit op het platteland en in afgelegen gebieden te bevorderen en zijn er een aantal uitzonderingen voor kritieke nationale infrastructuur toegevoegd. “Minder bureaucratie en snelle en betrouwbare connectiviteit zijn van fundamenteel belang voor onze digitale transitie. En essentieel voor zowel ons als burgers als bedrijven. Deze nieuwe regels zullen, samen met de gigabitaanbeveling, ons helpen tegemoet te komen aan de toenemende vraag naar geavanceerde connectiviteit”, zegt Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Raad
Artikel Euractiv


Europees Parlement steunt voorstel voor nieuwe genomische technieken

Het Europees Parlement heeft het voorstel over nieuwe genomische technieken (NGT) met ruime meerderheid aangenomen. De versoepeling moet het genetisch bewerken van gewassen mogelijk maken en de bijbehorende procedures voor toelating vereenvoudigen. Het Parlement wil ook een volledig verbod op octrooien voor NGT-planten, plantaardig NGT-materiaal en delen daarvan. Dit moet onzekerheden, hogere kosten en nieuwe afhankelijkheden voor (voornamelijk kleinere) boeren en kwekers voorkomen. “NGT’s zijn van cruciaal belang om de voedselzekerheid in Europa te vergroten en onze landbouwproductie te vergroenen. De nieuwe regels zullen het mogelijk maken om verbeterde plantenrassen te ontwikkelen die klimaatbestendig zijn, zorgen voor hogere opbrengsten, en waarvoor minder meststoffen en pesticiden nodig zijn”, zegt Europarlementariër en rapporteur Jessica Polfjärd. Binnenkort starten de onderhandelingen met de Europese Raad over de definitieve wettekst. Onderzoekskoepel All European Academies (ALLEA) heeft een reeks aanbevelingen gepubliceerd voor mogelijke maatregelen om uitdagingen op het gebied van intellectueel eigendom te overwinnen.
Persbericht Europees Parlement
Artikel Euractiv
Nieuwsbericht ALLEA


Chips JU lanceert drie calls rond halfgeleider-R&D van 216 miljoen, waaronder gezamenlijke oproep met Zuid-Korea

De Europese Chips Joint Undertaking (Chips JU) lanceert drie nieuwe oproepen voor het indienen van voorstellen met een totaal budget van 216 miljoen euro. De calls richten zich op onderzoeks- en innovatie-initiatieven op het gebied van halfgeleiders, micro-elektronica en fotonica. Eén van de oproepen richt zich op gezamenlijke onderzoeksprojecten met Zuid-Korea, als onderdeel van het Korea-EU Digital Partnership.
Persbericht Chips JU
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Science Business


Bruegel: Slimmer Europees industriebeleid voor zonnepanelen kan afhankelijkheid van China verminderen

Afgelopen week publiceerde denktank Bruegel een paper met aanbevelingen voor een slimmer Europees industriebeleid voor zonnepanelen.  De hoge afhankelijkheid van zonnepanelen uit China zou een de EU economisch en geopolitiek gezien kwetsbaarheden opleveren. De denktank stelt dat het versnellen van de inzet van zonne-energie, het aanleggen van voorraden en het diversifiëren van de import kunnen bijdragen aan de Europese economische veiligheid. In een artikel op Euractiv waarschuwen Europese producenten van zonnepanelen dat ze ‘op het punt staan productielijnen te sluiten, tenzij de EU noodmaatregelen neemt om de sector te redden’. Vertegenwoordigers van de sector betogen dat ‘noodmaatregelen’ nodig zijn om de Europese sector te redden. “De EU gaat nu een cruciale fase in waarin de belangrijkste producenten van PV-modules in de EU en hun Europese leveranciers de komende vier tot acht weken op het punt staan productielijnen te sluiten tenzij substantiële noodmaatregelen onmiddellijk worden geïmplementeerd”, schreef de European Solar Manufactoring Council (ESMC) in een brief aan Commissievoorzitter Von der Leyen.
Publicatie Bruegel
Artikel Euractiv


Belgisch EU-voorzitterschap wil toewerken naar Raadsaanbeveling over toekomst industriebeleid

Afgelopen week spraken de Europese ministers tijdens de informele Raad voor Concurrentievermogen over de toekomst van de interne markt en de Europese industrie. Het Belgische EU-voorzitterschap is het laatste voorzitterschap voordat een nieuwe Europese Commissie aantreedt. Het voorzitterschap heeft de ambitie om aan het einde van de huidige legislatuur de interventies en reflecties van deze informele Raad op te nemen als aanbevelingen aan de volgende Europese Commissie. “Samenkomen met mijn Europese collega's op dit cruciale moment was zeer belangrijk. We bespraken hoe we de Europese industrie veerkrachtiger kunnen maken en de concurrentiepositie van Europa een boost kunnen geven”, aldus de Vlaamse minister van industrie Brouns.
Persbericht Belgisch EU-voorzitterschap


YERUN: Drie stappen om carrières in de academische wereld aantrekkelijker en duurzamer te maken

Het Young European Research Universities Network (YERUN) heeft een paper met aanbevelingen gepubliceerd om onderzoekscarrières aantrekkelijker en duurzamer te maken. Dat valt te lezen in de reactie op de Call for Evidence van de Europese Commissie over het bevorderen van academische carrières. YERUN adviseert dat beleidsmakers adequate ondersteuningssystemen voor de voortdurende ontwikkeling van vaardigheden moeten creëren, rekening moeten houden met de grote diversiteit in academische loopbanen én moeten zorgen voor duurzame en stabiele financiering voor universiteiten.
Publicatie YERUN


Duitse overheid maakt geld vrij voor tech-startups, maar sector vreest dat het onvoldoende is

De Duitse regering wil 1,75 miljard euro vrijmaken om lokale tech-startups te ondersteunen. Vertegenwoordigers uit de sector vrezen echter dat dit een druppel op de gloeiende plaat is, schrijft Euractiv. Het geld is onder andere gericht op startups rond AI, klimaat, kwantum- en biotechnologie. “Met financiering uit het Future Fund willen we jonge bedrijven in Duitsland helpen concurrerend te worden op de wereldmarkt”, aldus de Duitse minister van Economische Zaken en Klimaatbescherming Habeck. Daarnaast wil de regering bureaucratie verder terugdringen om investeringen aantrekkelijker te maken. De Duitse startup-vereniging waarschuwt echter dat Duitsland ondanks deze positieve maatregelen nog steeds niet kan opboksen tegen andere landen. Zo investeerde Frankrijk vorig jaar 107 euro per capita in startup-kapitaal, terwijl dit in Duitsland ongeveer 85 euro was. De vereniging waarschuwt dat de EU bovendien nog in een ‘volledig andere league’ opereert ten opzichte van het Verenigd Koninkrijk en de VS, met respectievelijk gemiddelde investeringen van 438 en 691 euro per capita.
Artikel Euractiv

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

ITIF: Meer aandacht voor bescherming jongeren in virtuele werelden

Beleidsmakers zouden meer oog moeten hebben voor de veiligheid van jongeren in virtuele omgevingen. Dat zegt de Amerikaanse denktank ITIF. Veel tieners maken gebruik van toepassingen als metaverse of virtual reality, maar zijn kwetsbaarder voor veiligheidsrisico's dan volwassenen. Voorgesteld wordt onder andere dat ontwikkelaars moeten zorgen voor een 'child flag', waardoor vaststaat dat de betrokken consument een volwassene is en kinderen alleen de content te zien krijgen die voor hen geschikt is. Een dergelijk systeem werkt volgens ITIF beter dan leeftijdsverificatie op basis van identiteitsbewijzen, aangezien dit ook weer gevolgen heeft voor privacy, vrijheid van meningsuiting en de algehele ontwikkeling van virtuele omgevingen. Ook dringt ITIF aan op meer aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs. De denktank wijst erop dat het lastig is om een perfecte oplossing te bedenken om jongeren te beschermen, aangezien de manier waarop zij tech-toepassingen gebruiken sterk varieert.
Publicatie ITIF


CIGI: Betrek IE bij regelgeving rondom data governance en AI

Bij het ontwerpen van beleid om AI te reguleren zou ook de rol van intellectueel eigendom (IE) moeten worden betrokken. Daarvoor pleit de Canadese denktank CIGI in een publicatie. Volgens de onderzoekers zijn de raamwerken om fundamentele mensenrechten te beschermen nu te beperkt. Grote techbedrijven maken gebruik van allerlei verschillende databronnen en AI-systemen om grote winsten te maken. Op diverse elementen wordt momenteel nagedacht over regulering, maar volgens CIGI speelt intellectueel eigendom daarin onterecht een ondergeschikte rol. "Het afdwingen van IE-rechten kan de transparantie versterken en algoritmische monitoring faciliteren", schrijft de denktank. Dit vereist dan wel meer afstemming in internationale regels. Dit moet volgens CIGI samengaan met mogelijkheden om technologie te testen op het waarborgen van mensenrechten voordat deze de markt op gaat. Ook moeten techbedrijven meer verantwoordelijkheid krijgen, bijvoorbeeld via een zorgplicht.
Publicatie CIGI


Nature: Inzet op Open science blijft belangrijk voor UNESCO

In een opinieartikel bepleit Nature het breed omarmen van open science. Uit een recent rapport van UNESCO valt op te maken dat er nog een wereld te winnen is op dit vlak, ondanks eerdere overeenstemming tussen de UNESCO-lidstaten. In 2021 werden afspraken gemaakt over zaken als open toegang tot wetenschappelijke kennis en onderzoeksinfrastructuur, alsmede open samenwerking en dialoog. In het artikel op de site van Nature worden weliswaar diverse positieve stappen benoemd (waaronder in Brazilië en Zuid-Afrika), maar ook gewezen op verbeterpunten. Zo is minder dan de helft van de publicaties beschikbaar in andere talen dan het Engels. Ook slagen wetenschappelijke instellingen er moeilijk in om gemeenschappen te betrekken. In het artikel wordt gewezen op de missie van UNESCO om wetenschap en onderwijs ten bate te laten komen aan de hele mensheid in combinatie met de gedachte dat de toegang tot wetenschap een mensenrecht is. Een bredere uitrol van open science kan van cruciaal belang blijken bij het halen van de in 2015 vastgelegde duurzame ontwikkeldoelen (SDG's).
Artikel Nature


Opinie: Maak AI onderdeel van het wetenschappelijke curriculum

Vanwege de grote impact van AI op de wetenschap is het van belang om AI onderdeel te maken van het universitaire curriculum. Dat schrijft Sibel Erduran van de Universiteit van Oxford in een stuk op University World News. Volgens Erduran leunen wetenschappers steeds meer op AI bij het opzetten van experimenten, genereren van hypotheses en het interpreteren van data. "Wie als wetenschapper dergelijke specifieke toepassingen van AI omarmt, verliest al snel het bredere plaatje uit het oog van de manier waarop AI de wetenschap verandert", schrijft ze. "AI als onderdeel van het curriculum zou interdisciplinair en vakoverschrijdend moeten werken, zodat ook computerwetenschappers, ethici, filosofen en sociale wetenschappers input kunnen leveren." Verder vindt Erduran dat de insteek van innovatieve tools in de wetenschap altijd onderbouwd moet zijn, en niet gebaseerd op ideologie of een hype. Ook zou al in een vroeger stadium van het onderwijs aandacht moeten zijn voor AI.
Artikel University World News


VK: 'Agile' AI-regulering moet ruimte geven aan innovatie

Het VK kiest voor een beperkte (agile) vorm van AI-regulering die ruimte moet bieden aan innovatie. Dat valt op te maken uit het afgelopen week gepubliceerde persbericht naar aanleiding van een consultatie. Een belangrijke pijler van de aanpak is het versterken van de toezichthouders, onder andere om risico's en kansen rondom AI te kunnen monitoren. Hierdoor moet snel op ontwikkelingen kunnen worden geanticipeerd. Volgens de Britse overheid werkt dit beter dan snelle wetgeving, omdat de gevolgen nog niet goed bekend zijn en wetgeving mogelijk snel achterhaald zal blijken. In het plan wordt verder onder andere 90 miljoen pond uitgetrokken voor negen onderzoekshubs en een partnerschap met de VS voor verantwoorde AI. Ook zal een AI Safety Institute worden opgezet om de risico's van nieuwe AI-modellen te evalueren. De Amerikaanse denktank ITIF is optimistisch over de agile aanpak in het VK, omdat deze een 'pro-innovatieve' houding uitstraalt. De vraag is echter wel of de toezichthouders deze houding eveneens omarmen en in staat zijn om deze aanpak uit te voeren.
Persbericht Britse regering
Uitkomst consultatie
Publicatie ITIF


VK brengt innovatieclusters in kaart

Het VK wil de mogelijkheden van investeringen in onderzoek en innovatie optimaliseren via de publicatie van een interactieve kaart. Op deze kaart worden locaties, technologieën en sectoren inzichtelijk gemaakt. In het rapport wordt gesproken van een 'cruciale stap' die met de tool gezet wordt om 'strengths and opportunities' met betrekking tot onderzoek, ontwikkeling en innovatie voor onderzoekers, overheden, bedrijven en investeerders in beeld te krijgen. In het rapport wordt nader uiteengezet hoe de clusters worden gedefinieerd. "De tool geeft goed inzicht in waar de kern van geclusterde activiteiten zich bevindt aan de hand van een waaier aan indicatoren", valt te lezen. "Hij is vooral bruikbaar voor het herkennen van industriële hotspots en plekken met groeipotentie." Ook is de tool blijkens het rapport behulpzaam bij het opzetten van innovatiestrategieën en het optimaal benutten van potentiële synergiën.
Publicatie Britse regering


VK analyseert 'wat werkt' bij internationale R&I-samenwerking

Het VK heeft een analyse gepubliceerd waarin duidelijk wordt welke factoren bijdragen aan succesvolle investeringen in onderzoek en innovatie via internationale partnerschappen. In het onderzoek werd onder andere gekeken naar verbetering van de onderzoekskwaliteit, versterkte O&I-capaciteit en impact van onderzoek. De impact van onderzoek van internationale partnerschappen kan groot zijn, bijvoorbeeld resulterend in beter beleid rondom klimaatwetenschap en landbouw. Ook kunnen er spin-outbedrijven ontstaan en kan intellectueel eigendom ontwikkeld worden. Een van de bevindingen is dat bij samenwerkingen de positieve uitkomsten niet altijd eerlijk verdeeld worden, bijvoorbeeld tussen participanten in de 'global south' en de 'global north'. Verder worden positieve effecten gemeten voor individuele onderzoekers. Bijvoorbeeld door versterkte kennis en een betere toegang tot wetenschapsnetwerken. Ook de instellingen waar deze wetenschappers werkzaam zijn profiteren hiervan. De analyse vond geen bewijs dat internationale samenwerking het VK aantrekkelijker maakt voor investeringen, maar geeft wel aan dat dit indirect bijdraagt. De bevindingen in het rapport zijn volgens de opstellers behulpzaam in het inzicht in 'wat werkt' met betrekking tot samenwerkingsinitiatieven rondom onderzoek en innovatie.
Publicatie Britse Regering


Witte Huis kondigt allereerste consortium rond AI-veiligheid aan

De Amerikaanse minister van Economische Zaken Raimondo heeft de oprichting van het U.S. AI Safety Institute Consortium (AISIC) aangekondigd. Het consortium wordt geleid door het National Institute of Standards and Technology (NIST) en richt zich op de ontwikkeling en inzet van veilige, betrouwbare AI. Meer dan 200 stakeholders zijn betrokken bij het consortium, waaronder makers en gebruikers van AI, academici, onderzoekers uit de overheid en de industrie en maatschappelijke organisaties. Het initiatief moet bijdragen aan de doelen van het uitvoerend bevel van President Biden op het gebied van AI. “Door het baanbrekende Executive Order van president Biden zullen we ervoor zorgen dat Amerika voorop loopt – en door samen te werken met deze groep leiders uit de industrie, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld kunnen we samen deze uitdagingen aangaan om de metingen en normen te ontwikkelen die we nodig hebben,” aldus Raimondo. “We moeten het concurrentievoordeel van Amerika behouden en AI op verantwoorde wijze ontwikkelen.”
Persbericht Amerikaans ministerie van Economische Zaken
Nieuwsbericht NIST


VS gaat visa beperken voor mensen die commerciële spyware misbruiken

Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nieuw beleid geïmplementeerd dat het opleggen van visumbeperkingen mogelijk maakt aan personen die betrokken zijn bij misbruik van commerciële spyware. “De Verenigde Staten blijven bezorgd over het toenemende misbruik van commerciële spyware over de hele wereld om repressie te vergemakkelijken, de vrije stroom van informatie te beperken en mensenrechtenschendingen mogelijk te maken”, zo valt te lezen in de aankondiging. De maatregel is onderdeel van een bredere inspanning tegen spyware. Zo tekende President Biden vorig jaar een uitvoerend bevel dat Amerikaanse agentschappen verbiedt om zaken te doen met bedrijven die dergelijke spyware produceren.
Persbericht Amerikaans ministerie van Buitenlandse Zaken
Artikel Reuters


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn