AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 7 december 2023

De meeste landen blijven achter met hun investeringen in innovaties in schone energie volgens ITIF. Lissabon is benoemd als Europese Innovatiehoofdstad van 2023. De Cyber Resilience Act (CRA) introduceert nieuwe verplichtingen voor alle digitale producten (waaronder software en hardware) in de EU. Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de eerste wereldwijde richtlijnen voor secure-by-design AI-systemen gepubliceerd. Frankrijk verbiedt het gebruik van WhatsApp door ministers. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Onderzoek: Welke factoren stimuleren of belemmeren innovatie bij de politie? 
De politie heeft een uitgebreide innovatiestudie gepubliceerd. Het rapport ‘Bundel krachten en vier successen’ bundelt drie onderzoeken over innovatie binnen de Nederlandse politie, die samen een beeld geven van de factoren die het innoveren in de politiepraktijk stimuleren of juist belemmeren. Hierbij wordt ook over de grenzen van de sector heen gekeken, door naar de gezondheidszorg te kijken. 
Publicatie Politieacademie 


Startupsector luidt noodklok over EU-investeringen
De Franse belangenbehartiger voor startups, France Digitale, doet een dringende oproep om de teruglopende investeringen in Europese tech startups een boost te geven. Daarover schrijft Science Business. De financiering zou volgens het afgelopen week gepubliceerd State of European Tech-rapport in een jaar tijd zijn teruggelopen van 82 miljard dollar in 2022 naar 45 miljard dollar dit jaar. Volgens Agata Hidalgo van France Digitale is de focus in de EU afgelopen vijf jaar komen te liggen op de wetgevingskaders voor de digitale en groene transitie, in plaats van op het bevorderen van innovatie. "Het is nu tijd om dit evenwicht te keren en van een regulerende supermacht te veranderen in een innovatiesupermacht”, zei ze bij de lancering van een manifest in aanloop naar de Europese verkiezingen volgend jaar. Volgens Hidalgo moeten de aanvraag- en evaluatieprocedures worden versneld en moet er gezorgd voor consistente financiering in de hele keten van productontwikkeling, in plaats van investeren in kortetermijnprojecten. De eerstvolgende Europese Commissie zou volgens France Digitale ook een 'vicepresident voor een innovatieve interne markt' moeten benoemen.
Artikel Science Business 


ITIF: Meeste landen blijven ver achter bij investeringen in energie-innovatie
De meeste landen blijven achter met hun investeringen in innovaties in schone energie. Dat blijkt uit een analyse van de Amerikaanse denktank ITIF. Volgens ITIF beloofden bij de klimaattop in 2015 23 landen en de Europese Unie hun publieke investeringen in onderzoek en ontwikkeling op het terrein van schone energie te verdubbelen per 2020. Toen al bleken veel landen achter te lopen en dat is nog steeds het geval. Het Verenigd Koninkrijk zou het enige land zijn dat in 2020 de doelstelling haalde. Inmiddels hebben ook Spanje en Frankrijk dit punt bereikt. Diverse landen, waaronder Nederland (-19 procent) en België (-30 procent), hebben de afgelopen jaren hun investeringen als percentage van het bbp juist verlaagd. Volgens ITIF moeten de investeringen nu tot 0,1 procent van het bbp omhoog om een volledig duurzame energievoorziening in 2050 nog te kunnen halen.
Publicatie ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Keuzes over integraal plan voor duurzame digitalisering aan volgend kabinet
Minister Adriaansens heeft twee onderzoeken met de Kamer gedeeld die zijn verricht ten behoeve van het integraal plan voor duurzame digitalisering. Het gaat om een onderzoek naar de bijdrage van de digitale sector aan nationale broeikasgasemissies en een onderzoek naar hoe in Nederland digitalisering benut kan worden voor de verduurzamingsopgave. In 2022 nam de Kamer een PvdA/GL-motie aan waarin het kabinet werd opgeroepen om een dergelijk plan te ontwikkelen. “Het door u gevraagde integraal plan voor duurzame digitalisering vraagt keuzes die ik over laat aan het nieuwe kabinet”, schrijft Adriaansens. De voorbereidingen hiervoor en de gesprekken met externe stakeholders zullen wel doorgang blijven vinden.
Kamerbrief over onderzoeken duurzaamheid en digitalisering (inclusief rapporten) 


Voorbereidingen EZK voor veiling Nederlandse 5G-netwerken kunnen verder
Het ministerie van EZK kan verder gaan met de voorbereidingen voor een veiling van de Nederlandse 5G-netwerken in 2024. Afgelopen week heeft de rechtbank Rotterdam het ministerie in het gelijk gesteld in alle acht beroepszaken die tegen de wijzigingsplannen van de 3,5 GHz-band waren ingesteld. “Het is goed nieuws voor ondernemers en consumenten we dat we nu verder kunnen met onze ambities op het gebied van digitale mobiele infrastructuur. Want, inmiddels is Nederland het allerlaatste EU-land dat frequenties voor 5G kan veilen en dat heeft technologische vooruitgang en digitale kansen van alle Nederlanders gefrustreerd”, aldus minister Adriaansens. De voorbereidingen voor een veiling in 2024 kunnen nu – in afwachting van eventuele hoger beroep – verder gaan.
Persbericht Rijksoverheid 


Kuipers laat eventuele verruiming van veertiendagengrens in Embryowet aan opvolger 
Minister Kuipers heeft het advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet met de Kamer gedeeld. Volgens de Gezondheidsraad kan onderzoek met embryo’s tot 28 dagen na de bevruchting waardevolle kennis opleveren die nu buiten bereik is en die niet op een andere manier te verkrijgen is. De Gezondheidsraad adviseert daarom om de grens op te schuiven naar 28 dagen na bevruchting en deze te laten gelden voor zowel klassieke embryo’s als embryo’s anderszins. Kuipers schrijft dat hij gezien de gevoelige aard van het onderwerp een volledige inhoudelijke reactie op en de opvolging van het advies overlaat aan het volgende kabinet. 
Kamerbrief over advies van Gezondheidsraad over 14-dagengrens in Embryowet
Advies Gezondheidsraad 


Nederlands-Vlaamse ‘semiconreis’ naar VS
Deze week reizen premier Rutte en minister Adriaansens mee met de Nederlands-Vlaamse handelsmissie naar de Verenigde Staten. Het doel van de missie is de samenwerking met de VS op het gebied van handel, innovatie en investeringen in de halfgeleiderindustrie te versterken. VNO-NCW voorzitter Ingrid Thijsen leidt de bedrijvendelegatie, die bestaat uit meer dan 50 Nederlandse en Vlaamse bedrijven en kennisinstellingen. 
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht VNO-NCW 


De Jonge Akademie waarschuwt voor risico’s bij implementatie van Startersbeurzen
De Jonge Akademie ziet risico’s in de huidige implementatie van de Startersbeurzen. In 2022 kondigde demissionair minister Dijkgraaf grootschalige investeringen aan in het onderzoek en onderwijs, met als doel om meer rust en ruimte te creëren voor wetenschappers. De Startersbeurs, een pakket van 300.000 euro voor elke beginnende universitair docent (ud) met een vast contract, is hier een belangrijk onderdeel van. In een statement benoemt de Jonge Akademie drie risico’s die zij zien in de huidige implementatie van de Startersbeurzen en komt met drie adviezen: (1) vermijd competitie, (2) vermijd variatie binnen en tussen universiteiten zoveel mogelijk en (3) werkdruk verlaag je niet altijd met het aanstellen van meer promovendi.
Persbericht De Jonge Akademie 


ScienceGuide: nieuwe Kamer kan autonomie van hoger-onderwijsinstellingen verder onder druk zetten 
De recente verschuivingen in de Tweede Kamer brengen potentiële bedreigingen voor de autonomie van het hoger onderwijs met zich mee. Dat stelt ScienceGuide in een analyse op basis van het stemgedrag van politieke partijen. Zo zouden diverse voorstellen die tot voor kort geen meerderheid mochten verwachten, dankzij de nieuwe samenstelling van de Kamer mogelijk wel op een meerderheid kunnen rekenen. ScienceGuide kijkt onder andere naar de houding van partijen ten opzichte van instellingsaccreditatie, onderwijsvernieuwingen, benoemingen en financiering van bijzondere hoogleraren en het Europese Universiteiten Initiatief.   
Artikel ScienceGuide 


Van Huffelen: ‘Waarden moeten centraal staan bij het creëren van nieuwe virtuele werelden’
“Bij het creëren van nieuwe virtuele werelden moeten waarden centraal staan, zoals meedoen, vertrouwen en controle over je eigen digitale leven.” Dat zei staatssecretaris Van Huffelen, nadat ze de nieuwe publicatie van het Rathenau Instituut over immersieve technologie in ontvangst nam. Het Rathenau Instituut concludeert onder andere dat gebruikers nog onvoldoende worden beschermd in de huidige regels. Van Huffelen erkent dat deze bescherming belangrijk is. “We willen de kansen benutten die nieuwe technologie biedt, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg en het onderwijs. Tegelijkertijd zijn er ook risico’s, bijvoorbeeld op het gebied van privacy en autonomie. Daar moeten we aan blijven werken.”
Artikel Rathenau Instituut 


Nederland haalt €500 miljoen op uit programma’s European Innovation Council
Met de uitslag van de meest recente European Innovation Council (EIC) is voor Nederland een mijlpaal bereikt: in totaal hebben Nederlandse onderzoekers en ondernemers 500 miljoen euro aan financiering opgehaald. Dat meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het EIC-programma is onderdeel van Horizon Europe en richt zich op het identificeren, ontwikkelen en opschalen van baanbrekende technologieën en innovaties. 
Nieuwsbericht RVO 


Keuzegids universiteiten: Internationalisering in het wo neemt verder toe
In het studiejaar 2024-2025 zal bijna de helft van de universitaire bachelors Engelstalig zijn, blijkt uit analyses van de Keuzegids universiteiten 2024. Volgens de Keuzegids nemen internationale studenten inmiddels een derde van de beschikbare plekken in bij fixusopleidingen. Op beide vlakken zou er al meerdere jaren achtereen sprake zijn van stijgende percentages. Er is een kans dat een volgend kabinet de verengelsing wil terugdringen. Zowel de PVV als NSC, twee belangrijke winnaars van de afgelopen verkiezingen, pleiten voor aanvullende maatregelen op dit gebied.   
Nieuwsbericht Keuzegids

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Voorlopig politiek akkoord over Cyber Resilience Act
De Europese Raad en het Europees Parlement hebben een voorlopig politiek akkoord bereikt over de Cyber Resilience Act (CRA). De CRA introduceert nieuwe verplichtingen voor alle digitale producten (waaronder software en hardware) in de EU. Zo komen er strengere cybersecurityvereisten en moeten fabrikanten voor de gehele levensduur van producten gratis veiligheidsupdates verstrekken. “De vandaag overeengekomen verordening cyberweerbaarheid zal ervoor zorgen dat de digitale producten die we thuis en op het werk gebruiken, voldoen aan strenge cyberbeveiligingsnormen. Degenen die deze producten in de handel brengen, moeten verantwoordelijk zijn voor de veiligheid ervan”, aldus Eurocommissaris Jourová.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Europese Commissie 
Europese Commissie: Vragen en Antwoorden over CRA
Artikel Euractiv 


Europese Commissie verwelkomt voorstellen voor Erasmus+ 2024
De Europese Commissie heeft de oproepen voor Erasmus+ 2024 geopend en de Programmagids 2024 gepubliceerd. In totaal wordt er volgend jaar meer dan 4,3 miljard euro beschikbaar gesteld voor het programma. Neth-ER heeft een artikel geschreven over het werkprogramma.  
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER 


Lissabon en Linköping winnen iCapital Awards
Lissabon is benoemd als Europese Innovatiehoofdstad van 2023. De Europese Commissie heeft deze week de winnaars bekend gemaakt van de European Capital of Innovation Awards (iCapital). Linköping wint de eerste prijs in de categorie European Rising Innovative City. Vorig jaar won Haarlem deze prijs. “Het zijn schitterende voorbeelden van hoe steden innovatie kunnen gebruiken om het stedelijke landschap opnieuw vorm te geven, demografische en economische uitdagingen aan te pakken en in het voordeel van hun inwoners te functioneren”, aldus Eurocommissaris Ivanova. 
Persbericht Europese Commissie 


Rapport biedt opties voor versterken impact EU-missies
De Europese Commissie heeft afgelopen week een evaluatie gepubliceerd van de vijf EU-missies: 1) adaptatie aan klimaatverandering, 2) kanker, 3) gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren, 4) klimaatneutrale en slimme steden, 5) bodemgezondheid en voedsel. Volgens de onderzoekers wordt in de conclusies opnieuw de relevantie van de uitdagingen bevestigd, maar ontbreekt het aan voldoende synergie in de aanpak ervan. Voorgesteld wordt onder andere om de implementatie op nationaal en regionaal niveau te verbeteren, alsmede het ontwikkelen van mechanismen voor een effectieve samenwerking met de particuliere sector. Ook zouden 'storytelling'-campagnes de zichtbaarheid en betrokkenheid bij burgers kunnen vergroten.
Publicatie EU 


ECB: Kunstmatige intelligentie zal niet zomaar alle banen overnemen 
In een blog van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt een analyse gemaakt van de potentie van kunstmatige intelligentie om banen over te nemen en de grote sociaaleconomische gevolgen die daarmee gepaard zouden kunnen gaan. In het artikel worden diverse publicaties aangehaald die concluderen dat ontwikkelingen op het gebied van AI juist voor extra werkgelegenheid en hogere lonen zorgen. Toch hebben veel toepassingen van AI op een zeker niveau impact op werkgelegenheid en kunnen toekomstige AI-innovaties ook weer in verschillende sectoren werkgelegenheid overnemen. Het is een techniek die in potentie elk beroep kan automatiseren, zo valt te lezen. Volgens de ECB zal de toekomst uitwijzen wat de algehele impact is op gelijkheid en welvaart.
Publicatie ECB 


CESAER geeft via workshop update over voortgang CoARA 
Universiteitenkoepel CESAER heeft een verslag gepubliceerd van een workshop waarbij de hervorming van de onderzoeksbeoordeling door de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) werd besproken. Tijdens de ontmoeting kwamen diverse betrokken aan het woord. Veel universiteiten en onderzoeksinstellingen hebben zich inmiddels aangesloten bij de vorig jaar ondertekende overeenkomst om te komen tot een nieuwe onderzoeksbeoordeling. Tijdens de workshop van Cesaer werd ook ingegaan op de vraag hoe in de toekomst moet worden omgegaan met university rankings.
Nieuwsbericht CESAER 


Onderzoek biedt aanknopingspunten voor versterken missie- en cohesiebeleid
In een wetenschappelijk artikel in Science and Public Policy worden aanbevelingen gedaan hoe de Europese Unie meer synergie kan aanbrengen in het missie- en cohesiebeleid en hoe deze twee beleidsrichtingen elkaar kunnen versterken. Volgens de onderzoekers is er sprake van een erosie van de identiteit van het cohesiebeleid, terwijl het missiebeleid juist erg generiek is en niet gebonden aan specifieke landen of regio's. Het missiebeleid zou een theoretische blauwdruk kunnen bieden voor het reorganiseren van het cohesiebeleid, zeggen de onderzoekers, terwijl het cohesiebeleid juist kan helpen om de brede missies regionaal relevant te maken.
Publicatie Science and Public Policy 


Frankrijk verbiedt WhatsApp voor ministers
Bewindslieden in Frankrijk moeten de komende dagen overstappen op een beveiligde berichtenapp van Franse makelij: Olvid. Daarover schrijven iBestuur en Politico. Volgens de Franse premier Élisabeth Borne kunnen vergelijkbare apps als WhatsApp, Signal en Telegram de veiligheid van gesprekken en informatie niet garanderen. De bewindspersonen krijgen tot 8 december om de overstap te maken. 
Artikel iBestuur
Artikel Politico 


European Excellence Initiative moet bestaande EU-instrumenten beter benutten
Voor de implementatie van het European Excellence Initiative moet de EU gebruik maken van bestaande Europese instrumenten, zoals de European Open Science Cloud en de European Charter for Researchers. Dat blijkt uit drie onafhankelijke expertrapporten van de Europese Commissie, waar Neth-ER over heeft geschreven. Het initiatief is een plan van de Commissie om excellentie op Europese universiteiten te promoten. De rapporten gaan verder in op het belang van EU-financiering dat essentieel is om lidstaten te ondersteunen bij de uitvoering van het initiatief en hoe gerichte financiering in Horizon 2020 werd gebruikt voor institutionele verandering.
Artikel Neth-ER 


Geen nieuwe Horizon Europe missie rond New European Bauhaus
De EU-lidstaten willen geen New European Bauhaus (NEB) Missie binnen Horizon Europe, maar het groene cultuurinitiatief van de Commissie zal naar verwachting meer structuur en financiering krijgen via een apart werkprogramma binnen Horizon Europe. Dat schrijft Science Business op basis van gesprekken met ingewijden. De Europese Commissie opperde eerder om in de toekomst een aparte missie in te  richten naast de vijf bestaande missies (1) adaptatie aan klimaatverandering, 2) kanker, 3) gezonde oceanen, zeeën, kust- en binnenwateren, 4) klimaatneutrale en slimme steden, 5) bodemgezondheid en voedsel). Volgens Science Business wil de Commissie via een apart werkprogramma alsnog meer stabiliteit, draagvlak en zichtbaarheid creëren voor het NEB.
Artikel Science Business

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

WHO roept op onderzoekskloof volksgezondheid te dichten
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) roept op om de toegang tot gezondheidsonderzoek eerlijker over de wereld te verdelen. Aanleiding is onderzoek van de Global Observatory on Health Research and Development, onderdeel van de WHO. Hieruit blijkt dat er grote verschillen zijn in financiering en capaciteit tussen landen met hoge en lage inkomens. Volgens de WHO blijven de verschillen bestaan, ondanks de jarenlange erkenning ervan. Zo ontvingen lageinkomenslanden van de grote internationale financiers in 2020 slechts 0,2 procent van alle subsidies voor gezondheidsonderzoek. Ook slagen de landen er niet in om de mondiale r&d-doelstellingen met betrekking tot gezondheidszorg te halen. Om dit aan te pakken roept de WHO onder andere op om herprioritering van gezondheidsonderzoek, het uitbreiden van het delen van gegevens en het aanjagen van mondiale samenwerking.
Nieuwsbericht WHO 


Vijf uitgangspunten voor WTI-beleid in de groene en digitale transitie
In een OESO-publicatie worden vijf noodzakelijke beleidsuitgangspunten voor wetenschap, technologie en innovatie genoemd die nodig zijn voor de groene en digitale transitie. Dit zijn 1) vanuit verschillende politieke niveaus coördinatie van beleid, 2) betrokkenheid van belanghebbenden als overheden, burgers, onderzoeksinstellingen, ondernemingen bij het opstellen van visies en actieplannen, 3) ruimte voor experimenten en flexibiliteit in beleid, 4) het nemen van regie (directionality) en 5) risico's durven nemen om baanbrekende innovaties mogelijk te maken. In het kader van dat laatste wordt het Duitse SPRIND genoemd dat tot doel heeft innovaties te identificeren, ontwikkelen en helpen opschalen.
Publicatie OESO 


NBER onderzoekt impact wetenschapsinvesteringen op r&d bedrijven
Uit een publicatie van het NBER (National Bureau of Economic Research) valt op te maken dat publieke investeringen in de wetenschap op verschillende manieren invloed hebben op de investeringen in onderzoek en ontwikkeling bij bedrijven in de Verenigde Staten. Bijvoorbeeld, als publieke investeringen zich beperken tot het goed opleiden van universitair geschoolden dan jaagt dit innovatie bij bedrijven aan. Echter, als de investeringen ervoor zorgen dat er vanuit universiteiten spin-offs of startups worden opgezet ontneemt dit een prikkel bij bedrijven om die onderzoeken en ontwikkelingen zelf te doen. "Onze bevindingen zetten vraagtekens bij de overtuiging dat publieke wetenschap een niet-rivaliserend publiek goed vertegenwoordigt dat via kennis-spillovers de r&d van bedrijven voedt", zo valt te lezen.
Publicatie NBER 


Onderzoek: Onderzoekers op locatie effectiever dan op afstand
Uit onderzoek, uitgevoerd onder leiding van de universiteiten van Oxford en Pittsburgh, blijkt dat onderzoeksteams die op afstand van elkaar werken minder snel tot baanbrekende ontdekkingen komen dan teams die gezamenlijk op locatie werken. Volgens de onderzoekers is er veel potentie in samenwerking op afstand, omdat daarbij gebruik gemaakt kan worden van de kennis die her en der in de wereld beschikbaar is. In de praktijk blijkt integratie van die kennis echter complex, waardoor er minder doorbraken gerealiseerd worden. "Echte innovatie heeft vaak een thuisstad. Dit komt omdat geografische nabijheid de hiërarchie doorbreekt, waardoor platte teamstructuren en intensieve communicatie mogelijk worden die essentieel zijn voor het bedenken van baanbrekende ideeën", aldus een van de onderzoekers Lingfei Wu. "Zelfs met de digitale vooruitgang kunnen online vergaderingen de unieke waarde van face-to-face interacties bij het stimuleren van innovatie niet volledig vervangen."
Persbericht Oxford Internet Institute
Artikel Nature 


Europese Raad wil onderzoekssamenwerking met Latijns-Amerika en Caraïben intensiveren
De Europese Raad wil dat de EU intensiever gaat samenwerken met Latijns-Amerikaanse en Caribische landen op het gebied van onderzoek en onderwijs. Dat staat in de conclusies van de EU-CELAC-top van juni. De Europese Raad heeft deze conclusies nu aangenomen, schrijft Neth-ER. De Raad noemt onder andere het Europese Universiteiten Initiatief, Erasmus+ en de Marie Skłodowska-Curie Acties als mogelijkheden. Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over intensievere samenwerking op het gebied van de groene en digitale transitie. 
Artikel Neth-ER 


VS en VK publiceren wereldwijde cyberbeveiligingsrichtlijnen voor AI 
Het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten hebben de eerste wereldwijde richtlijnen voor secure-by-design AI-systemen gepubliceerd. Daarover schrijven Nextgov en Reuters. De richtlijnen zijn ontwikkeld door het Britse National Cyber Security Centre en het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency. Zestien andere landen hebben de richtlijnen medeondertekend. AI-bedrijven worden opgeroepen om de richtlijnen te gebruiken en ervoor te zorgen dat AI veilig wordt ontworpen, ontwikkeld en ingezet. De richtlijnen bouwen voort op de conclusies van de eerste mondiale AI Safety Summit, waarin werd opgeroepen om mondiale samenwerking op het gebied van AI tot stand te brengen. De overeenkomst is niet-bindend en bestaat voornamelijk uit algemene aanbevelingen.
Nieuwsbericht National Cyber Security Centre
Artikel Nextgov/FCW
Nieuwsbericht Reuters 


Brede steun voor herautorisatie National Quantum Initiative in Amerikaans Lagerhuis
Naar verwachting zal het voltallige Amerikaanse huis van afgevaardigden instemmen met de herautorisatie van het National Quantum Initiative, schrijft Nextgov. Leden van beide partijen bepleiten dat de VS concurrerend moet blijven op het gebied van kwantumcomputing voor hun nationale en economische veiligheid. De Commissie voor Wetenschap, Ruimte en Technologie heeft tijdens de laatste hoorzitting unaniem ingestemd voor de wetgeving uit 2018 en de toevoeging van 19 nieuwe amendementen. “Deze wetgeving zal de prestaties van de National Quantum Initiative Act uit 2018 benutten om baanbrekend onderzoek uit te voeren, nieuwe kwantumtoepassingen te stimuleren, industriële partnerschappen te versterken en het kwantum-ecosysteem te versterken”, aldus commissievoorzitter Frank Lucas. “Als China en Rusland actief opmerkelijke investeringen doen in kwantumsystemen, moeten we ons momentum behouden om onze leidende positie op dit revolutionaire gebied veilig te stellen, en dit wetsvoorstel doet precies dat.” 
Artikel Nextgov/FCW 


AI-investeringen Amerikaanse Defensie voeden discussie over autonome wapens
De plannen van het Amerikaanse ministerie van Defensie om meer in te zetten op AI-gestuurde autonome voertuigen versterkt de discussie over de wenselijkheid van volledig autonome wapens. Daarover schrijft de Associated Press (AP) in een verdiepend artikel. Momenteel wordt de menselijke rol al meer beperkt, bijvoorbeeld door de inzet van drones. De verwachting is dat in de toekomst de mens nog meer op afstand komt te staan, waardoor de discussie zich richt op de vraag of er nog enige menselijke controle op de wapens zal zijn. Internationaal is er geen overeenstemming over het verantwoord gebruik van militaire kunstmatige intelligentie. In het artikel worden de ontwikkelingen en discussies binnen het Amerikaanse Defensie-apparaat op dit terrein uitgediept.
Artikel AP 


Verenigd Koninkrijk vanaf januari 2024 weer geassocieerd met Horizon Europe 
Per 1 januari 2024 wordt het Verenigd Koninkrijk officieel een geassocieerd land met Horizon Europe. De Europese Commissie en de Britse regering kondigden eerder al een akkoord aan. Afgelopen week is de laatste formele stap gezet: het EU-UK Specialised Committee on Participation in Union Programmes heeft het politieke akkoord over de associatie met Horizon Europe en de Copernicus-component van het EU-Ruimtevaartprogramma officieel aangenomen. Naar verwachting zal het VK ongeveer 2,43 miljard euro per jaar bijdragen aan Horizon Europe en ongeveer 154 miljoen euro voor de deelname aan Copernicus. 
Persbericht Europese Commissie