Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 6 juli 2023

De OESO heeft aanbevelingen gepubliceerd over de versterking van de inzet van de wetenschap bij grote mondiale crises als de coronapandemie. In Canada zijn er zorgen om de academische vrijheid door strenge regels kennisveiligheid. David Robinson van de Canadian Association of University Teachers (CAUT) stelt dat het lijkt op paniekvoetbal die gebaseerd is op vermoedens in plaats van feiten. De Europese Commissie heeft het eerste tweejaarlijkse voortgangsrapport over de mondiale aanpak op het gebied van onderzoek en innovatie gepresenteerd. Het rapport toont de vooruitgang en de resultaten van initiatieven om samenwerking en impact op internationaal niveau te vergroten. De 36 Nederlandse hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland hebben een convenant tot samenwerking ondertekend. De partijen willen hun wederzijdse kennis en netwerken inzetten om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

4 miljard uit Nationaal Groeifonds voor 18 innovatieve projecten
Het kabinet investeert uit de derde ronde van het Nationaal Groeifonds 4 miljard euro in 18 projecten. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van ministers Adriaansens en Kaag. Daarvan gaat 2,6 miljard euro specifiek naar onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van klimaat, energie, high tech, digitalisering en gezondheidszorg. Voorbeelden van goedgekeurde projecten zijn het Deltaplan valorisatie (417 miljoen), 6G-infrastructuur en toepassingen (203 miljoen) én een Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (125 miljoen). Voor een deel van de toekenningen gelden aanvullende voorwaarden voordat een definitief besluit tot toekenning volgt. Diverse media, kennisinstellingen en koepels hebben in hun berichtgeving projecten uitgelicht.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht Rijksoverheid
CPB-analyse voorstellen Nationaal Groeifonds derde beoordelingsronde
Nieuwsbericht UNL
Nieuwsbericht TU Delft
Nieuwsbericht VH
Artikel HOP/U-Today
 

Europese Raad en Europees Parlement bereiken akkoord over Data Act
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben een politiek akkoord bereikt over de Data Act. De Data Act moet de Europese data-economie stimuleren. Het omvat regels voor het beschermen en delen van data tussen consumenten, bedrijven en overheden. “Dit is een belangrijke mijlpaal op weg naar een eengemaakte datamarkt. De dataverordening zal het gebruik van gegevens optimaliseren door de toegankelijkheid ervan voor particulieren en bedrijven te verbeteren. Dit is heel goed nieuws voor onze digitale transitie”, aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europees Parlement
Artikel Techzine
Artikel EURACTIV
 

Doorbraak: Eerste menselijke test van AI-medicijn
Singularity Hub schreef afgelopen week over een doorbraak in het gebruik van AI bij de ontwikkeling van medicijnen. Voor het eerst zou een farmaceut begonnen zijn met het testen op mensen van een door AI-ontwikkeld nieuw medicijn. Mogelijk luidt de ontdekking een nieuw tijdperk in waarbij het ontwikkelen van medicijnen slechts een fractie kost van de tijd en het geld die het normaal kost. Volgens Morgan Stanley zouden AI-tools de komende tien jaar kunnen helpen bij de ontwikkeling van 50 nieuwe medicijnen met een waarde van maar liefst 50 miljard dollar. In het artikel wordt toegelicht op welke manier AI wordt ingezet.
Artikel Singularity Hub
Persbericht American Association for the Advancement of Science (AAAS)

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Europese kennisstrategie voor Nederland in een veranderende wereld
De Onderwijsraad en de AWTI concludeerden in recente adviezen dat Nederland beter kan profiteren van Europese samenwerking. Deze adviezen over Europa & kennis boden aanleiding om van gedachten te wisselen over het belang van een Europese kennisstrategie voor Nederland en een voorschot te nemen op de inhoud daarvan. Dit evenement werd vorige week in Den Haag georganiseerd door Neth-ER en UNL. Neth-ER heeft nu een wettelijke taak om de kennispositie van het Nederlands kennisveld te borgen.
Verslag bijeenkomst
Artikel ScienceGuide
Publicatie Onderwijsraad en kabinetsreactie 
AWTI-advies ‘Strategisch samenspel’ (inclusief Engelse versie) en kabinetsreactie


Akkoord cao-NU 2023: 9% loonsverhoging en minder tijdelijke contracten
De vakbonden en universiteiten hebben een voorlopig akkoord bereikt over de cao-NU 2023. De nieuwe CAO bevat een loonsverhoging van 9,0% per 1 augustus, met een eenmalige uitkering van maximaal 1200 euro. Daarnaast moet het aantal docenten met een tijdelijk contract als percentage van het totaal onderwijzend wetenschappelijk personeel in drie jaar worden teruggebracht van 15,0% naar 13,5%. Het akkoord wordt nu voorgelegd aan de achterban. De partijen streven ernaar om uiterlijk op 26 juli een definitief akkoord te hebben. 
Nieuwsbericht UNL
Artikel HOP/U-Today
 

Hogescholen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen intensiveren samenwerking
De 36 hogescholen en negen regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) in Nederland hebben een convenant tot samenwerking ondertekend. De partijen willen hun wederzijdse kennis en netwerken inzetten om de innovatieve kracht van het bedrijfsleven in hun regio’s te vergroten. “De structurele inbreng van kennis vanuit de hogescholen is cruciaal voor een innovatief mkb in de regio. De regionale ontwikkelingsmaatschappijen en de hogescholen hebben op veel vlakken al een goede jarenlange samenwerking met elkaar in de regio. Met dit convenant tussen Vereniging Hogescholen en ROM-Nederland bestendigen en verdiepen we deze duurzame samenwerking”, zegt voorzitter Wendy de Jong van ROM-Nederland. Voorzitter van de Vereniging Hogescholen (VH) Maurice Limmen vindt dat het convenant goed aansluit op de toekomstvisie van de hogescholen.
Nieuwsbericht VH
 

Nederlandse universiteiten nemen meer afstand van internationale ranglijsten
De Nederlandse universiteiten zeggen dat zij zich kritischer willen opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten, meldt koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL). In een rapport stelt een expertgroep dat de zogeheten league tables methodologische tekortkomingen kennen en de onderzoeksprestaties van universiteiten te eenzijdig op basis van aantallen publicaties en citaties beoordelen. Dit zou op gespannen voet staan met het Programma Erkennen & Waarderen. “Universiteiten staan dubbelzinnig ten opzichte van universiteitsranglijsten; het is belangrijk om onze positie in de wereldtop te kunnen bepalen, maar op deze manier doet het geen recht aan de breedte van het werk dat er op universiteiten gebeurt. Daarom gaan we deze ranglijsten minder vaak gebruiken en bijdragen aan de ontwikkeling van alternatieven”, aldus UNL-voorzitter Pieter Duisenberg. UNL wil onder andere op landelijk niveau meer bewustzijn creëren over de beperkingen van league tables en in gesprek gaan met internationale partners om ook op Europees niveau tot verandering te komen.
Nieuwsbericht UNL
Publicatie UNL
 

Meeste Nederlandse universiteiten stijgen in QS-ranking
Bijna alle Nederlandse universiteiten winnen terrein in de wereldranglijst van het Britse onderzoeksbureau QS, schrijft HOP/U-Today. In de nieuwste editie van de QS World University Rankings is voor het eerst naar duurzaamheid gekeken. Hierbij is onder andere onderzocht of universiteiten bijdragen aan de Sustainable Development Goals (SDG) van de Verenigde Naties. De TU Delft heeft op plaats 47 de hoogste Nederlandse positie op de lijst, gevolgd door de Universiteit van Amsterdam op plaats 53.
Artikel HOP/U-Today
 

Nadruk op duurzaamheid en innovatie in economisch toekomstperspectief van het kabinet
De toekomstige economie van Nederland is innovatief en duurzaam en kenmerkt zich door een sterke positie in een weerbaar Europa. Dat stelt minister Adriaansens in het Perspectief op de Nederlandse economie. Volgens Adriaansens loopt Nederland tegen grenzen aan en zitten concurrerende economieën niet stil. “Daarom moeten wij onze koers aanpassen. Dat betekent dat we ons meer gaan richten op de groeisectoren van de toekomst: deep tech, de groene maakindustrie, de circulaire economie en hoogwaardige digitale diensten, zoals kunstmatige intelligentie en digitale platformen”, aldus Adriaansens. Het perspectief moet richting geven aan het economische kabinetsbeleid en is gericht op vier pijlers: innovatief, duurzaam, sterk en welvarend. Bij de pijlers zijn een aantal concrete doelen en acties geformuleerd. Zo wil het kabinet dat de Nederlandse uitgaven aan R&D stijgen tot 3 procent van het bbp in 2030. VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij met de nadruk op technologie en duurzaamheid in het rapport, laten ze weten in een eerste reactie.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Rapport Perspectief op de Nederlandse economie
Nieuwsbericht VNO-NCW
 

Commissie: geen institutionele misstanden bij UvA, wel zorgen over academische vrijheid
Er is geen sprake van ‘een onvrije cultuur’ of ernstige institutionele misstanden die een bedreiging vormen voor de academische vrijheid en de kwaliteit van het onderwijs en onderzoek bij de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen van de UvA. Dat concludeert de onafhankelijke commissie Stolker. De commissie werd ingesteld naar aanleiding van een melding van onderzoeker Laurens Buijs over een ‘doorgeslagen woke-cultuur’ en bedreiging voor de academische vrijheid. De commissie waarschuwt wel dat academische vrijheid in de praktijk niet vanzelfsprekend is. Zo zijn er zorgen over de toenemende grimmigheid van het maatschappelijke debat, politieke inmenging, sociale uitsluiting en keuzevrijheid voor wetenschappers over samenwerking. “Het actief bewaken en bevorderen van de academische vrijheid en de institutionele autonomie is een urgente opdracht voor universiteiten”, aldus de commissie.
Nieuwsbericht UvA
Artikel HOP/U-Today
 

97 vooraanstaande wetenschappers ontvangen Vidi-beurs
Onderzoeksfinancier NWO heeft 97 Vidi-beurzen toegekend aan ervaren wetenschappers. De laureaten ontvangen maximaal 800.000 euro om in de komende vijf jaar een vernieuwende onderzoekslijn te ontwikkelen en hun onderzoeksgroep verder uit te bouwen. De beurs is onderdeel van het talentprogramma van NWO.
Nieuwsbericht NWO
Overzicht laureaten

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Eerste voortgangsrapport over Europa’s mondiale aanpak op onderzoek en innovatie
De Europese Commissie heeft het eerste tweejaarlijkse voortgangsrapport over de mondiale aanpak op het gebied van onderzoek en innovatie gepresenteerd. Het rapport toont de vooruitgang en de resultaten van initiatieven om samenwerking en impact op internationaal niveau te vergroten. Volgens het Europees directoraat-generaal voor O&I heeft de EU aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de uitvoering van de acties en heeft de aanpak zijn doeltreffendheid en relevantie als strategisch kader voor internationale O&I-samenwerking bewezen. Het rapport stelt dat openheid en internationale samenwerking centraal blijven staan in het Europese O&I-beleid. Tegelijkertijd beschikt de EU over instrumenten om haar belangen veilig te stellen en haar positie in de wereld te versterken.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Gezamenlijk advies van universiteitenkoepels voor 10e O&I-Kaderprogramma
De Europese universiteitenkoepels LERU, CE7 en The Guild hebben een gezamenlijk statement gepubliceerd met tien kernboodschappen voor het toekomstige kaderprogramma voor onderzoek en innovatie (FP10) van de Europese Unie. De koepels bepleiten de noodzaak van meer Europese en nationale O&I-financiering, waarbij de doelstelling van 3% van het bbp wordt gerealiseerd en zelfs aanzienlijk overschreden, met een afgeschermd budget van ten minste 200 miljard euro voor FP10. Daarnaast benadrukken de koepels onder andere het belang van sterke onderzoeksuniversiteiten, duidelijke prioriteiten op lange en korte termijn en het aanjagen van internationale onderzoekssamenwerking.
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht EUA
 

Onderzoeksmissies Horizon Europe slagen door gebrek aan financiering niet
Door een gebrek aan externe investeringen lopen de vijf spraakmakende onderzoeksmissies uit Horizon Europe niet zoals gepland. Dat stelde de nieuwe directeur-generaal van het Europese DG Research and Innovation (RTD) van de EU Marc Lemaître tijdens een bijeenkomst in Brussel. Science Business heeft hier een artikel over geschreven. Volgens Lemaître vormen de missies in financiële termen een zeer bescheiden onderdeel van het budget. "Het is duidelijk dat, willen missies uiteindelijk succesvol zijn, er veel andere financieringsbronnen moeten worden aangeworven en dat hebben we nog niet helemaal gezien in de mate die we zouden willen”, aldus Lemaître.Lemaître vindt dat de EU snel zijn inzet moet verhogen om zijn ambities op het gebied van mondiale uitdagingen waar te maken.
Artikel Science Business
 

Europese instanties slaan handen ineen voor ondersteuning innovatie-ecosysteem
De Europese Innovatieraad (EIC), het Uitvoerend Agentschap voor het mkb en het Europees Octrooibureau (EPO) hebben een intentieverklaring ondertekend om de operationele banden te versterken. De partijen willen intensiever samenwerken aan de ondersteuning van het Europese innovatie-ecosysteem. "Deeptech- en kennisintensieve bedrijven vertrouwen op immateriële activa, zoals patenten, voor groei. Door ervoor te zorgen dat onze stakeholders - zowel onderzoekers als innovatieve mkb’s - de nodige aandacht besteden aan de rol en het belang van dergelijke immateriële activa, kunnen we hen helpen om het volledige potentieel van hun ideeën te realiseren”, aldus EPO-voorzitter Campinos.
Nieuwsbericht EIC
 

Europese Commissie investeert 832 miljoen euro in O&O-projecten op defensiegebied
De Europese Commissie investeert 832 miljoen euro uit het Europees Defensiefonds (EDF) in 41 gezamenlijke onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. De projecten moeten bijdragen aan de verdere ontwikkeling van hoogwaardige defensievermogens. “Via het Europees Defensiefonds investeert de EU in technologieën en vermogens tegen opkomende en toekomstige dreigingen — op zee, op het land, in de lucht, in de ruimte of op cybergebied — dit jaar met specifieke aandacht voor luchtafweervermogens, elektronische oorlogvoering en cyberdefensie. Het EDF draagt in sterke mate bij aan Europa’s vrijheid van handelen, het technologisch leiderschap en een meer geïntegreerde Europese industriële defensiebasis”, aldus Eurocommissaris Breton.
Nieuwsbericht Europese Commissie
    

Science Europe Jaarverslag 2022
Science Europe, het Europese samenwerkingsverband van onderzoeksfinanciers en -uitvoerders, heeft zijn jaarverslag over 2022 gepubliceerd. In het rapport worden de belangrijkste resultaten van Science Europe toegelicht, waaronder die op het gebied van de groene en digitale transitie, wetenschapscommunicatie, de transitie naar open science en onderzoeksbeoordeling.
Publicatie Science Europe
 

Europese Commissie presenteert voorstel voor digitale euro
De Europese Commissie heeft twee voorstellen met betrekking tot  de eventuele komst van een digitale euro gepresenteerd. Het eerste voorstel moet de rol van contant geld veiligstellen als toegankelijk betaalmiddel in de hele eurozone. Het tweede voorstel bevat een rechtskader voor een mogelijke digitale euro. “De digitale euro zou veilig, direct en handig zijn – zowel online als offline – en de consument meer keuzemogelijkheden bieden naast particuliere digitale betaalopties zoals kaarten en apps. Iedereen zou de digitale euro gratis en met strikte gegevensprivacy kunnen gebruiken”, aldus Eurocommissaris Dombrovskis. De voorstellen staan op de agenda voor de aankomende Eurogroep en Ecofinraad van 13 en 14 juni. In een Kamerbrief schrijft minister Kaag dat verschillende voorwaarden en zorgen die Nederland onder de aandacht heeft gebracht zijn meegenomen in het voorstel van de Commissie. Zo is er een hoofdstuk gewijd aan privacyregels en wordt de digitale euro niet programmeerbaar.
Persbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie
Kamerbrief over geannoteerde agenda Eurogroep en Ecofinraad
 

België pleit voor EU-agentschap om algoritmen te screenen
België gaat tijdens zijn aankomende periode als voorzitter van de EU aandringen op de oprichting van een EU-agentschap met technische expertise op het gebied van algoritmen. Dat schrijft Politico. Het land maakt zich zorgen dat de EU anders onvoldoende – of te versnipperd – technisch inzicht zal hebben in de effectieve governance van AI en de handhaving van wet- en regelgeving. "We moeten begrijpen hoe een algoritme werkt voordat we kunnen vaststellen of bepaalde dingen acceptabel zijn of niet”, aldus onderminister van digitalisering Mathieu Michel tegen Politico. Het Belgisch voorzitterschap begint op 1 januari 2024. 
Artikel Politico
 

Iliana Ivanova benoemd als kandidaat-Eurocommissaris voor innovatie en onderzoek
De Bulgaarse Iliana Ivanova wordt hoogstwaarschijnlijk de nieuwe Eurocommissaris Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd. Dat schrijft Neth-ER. Ivanova volgt in dat geval land- en partijgenoot Mariya Gabriel op, die onlangs opstapte om in eigen land een nieuwe regering te vormen. Commissievoorzitter Von der Leyen benadrukt dat Ivanova veel ervaring heeft met EU-aangelegenheden dankzij haar ervaring als Europarlementariër en als lid van de Europese Rekenkamer. Ivanova moet formeel nog benoemd worden door de Europese Raad en het Europees Parlement.
Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Commissie
 

Nieuwe universiteitenallianties geselecteerd in Erasmus+-oproep
30 Europese universiteitenallianties zijn geselecteerd om mee te werken aan de uitrol van het initiatief ‘Europese universiteiten’. In de eerdere oproep van 2022 werden 20 allianties geselecteerd. In totaal werken dus 50 allianties mee, die goed zijn voor meer dan 430 hoger onderwijsinstellingen. De Europese Commissie is blij met de voortgang van het initiatief. Het doel van de Europese strategie voor universiteiten is om medio 2024 uit te breiden naar 60 allianties met meer dan 500 instellingen. “Europese universiteiten veranderen het hoger onderwijs fundamenteel en bevorderen de Europese waarden en identiteit. Zij kunnen ons helpen de weg te effenen voor een gezamenlijk Europees diploma, waardoor een groot gevoel van Europese verbondenheid bij afgestudeerden nog wordt versterkt”, aldus Eurocommissaris Schinas.
Nieuwsbericht European Education Area
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Aanbevelingen CESAER voor stabiele en moderne onderzoeksloopbanen
Universiteitenkoepel CESAER pleit ervoor te zorgen voor stabiliteit in de loopbanen van onderzoekers door duurzame institutionele financiering. Dat stelt de koepel in een position paper over de ondersteuning van moderne en stabiele onderzoeksloopbanen in de EU. Verder pleit de koepel onder andere voor een betere balans tussen tijdelijke en niet-tijdelijke contracten en de modernisering van verouderde juridische en arbeidskaders.
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie CESAER

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

VS presenteert strategie biotech
De VS heeft een nationale strategie gepresenteerd om biotech aan te jagen. Daarover schreef Nextgov afgelopen week. Volgens de nieuwssite is biotech de belangrijkste technologische industrie die de regering-Biden wil laten groeien. Een belangrijk speerpunt van de strategie is het opleiden van personeel. Focussectoren daarbij zijn onder andere voedselproductie en DNA-technologie. "Dit initiatief heeft tot doel ervoor te zorgen dat geavanceerde producten die in de VS zijn uitgevonden en het resultaat zijn van biotechnologie, in de VS worden vervaardigd", zo valt te lezen. "Door dit te doen, creëren we banen in eigen land, bouwen we sterkere toeleveringsketens en verlagen we de prijzen voor Amerikaanse gezinnen."
Rapport Building the Bioworkforce of the Future
Artikel Nextgov
 

VS: Oproep om wetenschappelijke samenwerking met China te stoppen
In de VS dringen Republikeinen er op aan om een in 1979 gesloten overeenkomst met China over wetenschappelijke samenwerking op te zeggen. Dat schrijft Reuters. De Republikeinen vrezen dat de overeenkomst de Chinezen in de hand speelt met betrekking tot het versterken van hun militaire macht. De overeenkomst werd gesloten in een tijd dat de landen toenadering zochten en is sindsdien om de vijf jaar verlengd. Eind augustus loopt de lopende termijn voor deze Science and Technology Agreement (STA) af. In een brief aan minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken waarschuwen diverse Republikeinen voor dualuse-goederen die mede door de VS zijn ontwikkeld, zoals meteorologische 'ballonnen met instrumenten'. Ook satelliet- en dronetechnieken zouden voor militaire toepassingen kunnen worden gebruikt.
Artikel Reuters
 

CIGI doet aanbevelingen voor internetgovernance in de ruimte
De Canadese denktank CIGI heeft een rapport met aanbevelingen gepresenteerd om internationaal afspraken te kunnen maken over internet in de ruimte. In het rapport Interplanetary Internet Governance wordt vastgesteld dat het gebruik van het internet in de ruimte een bestuurlijk model vereist dat economische, politieke en sociale problemen kan afvangen. "Om deze problemen aan te pakken is samenwerking nodig tussen meerdere belanghebbenden, zoals overheden, internationale organisaties en de particuliere sector", zo valt te lezen. "Dit document gaat in op de uitdagingen waarmee de ontwikkeling van een op de ruimte gebaseerde internetarchitectuur wordt geconfronteerd en hoe bestaande VN-verdragen kunnen helpen deze risico's te verminderen."
Rapport CIGI
 

Congresleden VS roepen Biden op om EU-regels digitale economie aan te kaarten
Diverse congresleden in de VS maken zich grote zorgen over de gevolgen van de Europese digitale marktregels op de Amerikaanse economie. Dat blijkt uit een brief aan president Biden. Volgens de briefschrijvers schaadt het Europese beleid Amerikaanse bedrijven en werknemers die actief zijn in de digitale economie. Ze noemen daarbij de Digital Services Act (DSA) en Digital Markets Act (DMA), maar ook de beperkingen voor Amerikaanse cloudservers en de belasting op digitale diensten. "Als er niets aan wordt gedaan, zullen de discriminerende elementen van dit beleid het Amerikaanse concurrentievermogen verzwakken", zo valt te lezen. Ze wijzen daarbij onder andere op een recent rapport van het Center for Strategic and International Studies (CSIS) waaruit zou blijken dat de kosten van de regelgeving kunnen oplopen tot 97 miljard dollar. De congresleden roepen Biden op om de kwestie aan de orde te stellen, bijvoorbeeld in de Trade and Technology Council (TTC).
Brief congresleden
Rapport CSIS
 

Canada: Zorgen om academische vrijheid door strenge regels kennisveiligheid
De strenge regels rond kennisveiligheid in Canada hebben grote gevolgen voor de wetenschappelijke samenwerking met China. Veel subsidieverzoeken worden op basis hiervan afgewezen, schrijft Science Business. Onderzoekers in Canada hebben er moeite mee dat vaak helemaal niet duidelijk is waarom voorstellen worden afgewezen. David Robinson van de Canadian Association of University Teachers (CAUT) stelt dat het lijkt op paniekvoetbal die gebaseerd is op vermoedens in plaats van feiten. In het artikel licht een woordvoerder van Public Safety Canada toe dat het beleid gericht is op het voorkomen van buitenlandse inmenging, spionage en ongewenste kennisoverdracht. In het artikel komen diverse betrokkenen aan het woord met zorgen over het Canadese beleid. Er wordt zelfs gesproken over een ondermijning van de academische vrijheid.
Artikel Science Business
 

Nextgov: Hoe burgers kunnen bijdragen aan belangrijk wetenschappelijk onderzoek
In een achtergrondartikel op Nextgov wordt uiteengezet op welke manier de Amerikaanse overheid burgers inzet om de wetenschapsambities te kunnen halen. Zo wordt gewezen op de Citizen Science Projects van NASA waarbij gewone burgers wordt gevraagd om data te verzamelen, bestuderen en analyseren. Dat kan bijvoorbeeld heel eenvoudig via het beheren van meetstations op plekken die moeilijk te bereiken zijn. Bij andere projecten worden burgers gevraagd satellietbeelden te bekijken op zoek naar pinguïnpoep, aurora's (zoals het Noorderlicht) of specifieke planten.
Artikel Nextgov
 

Samenwerking VS en Zweden op energieonderzoek
De VS en Zweden hebben een overeenkomst getekend om de samenwerking op het gebied van energieonderzoek te versterken. Hiermee moet onder andere de uitwisseling van onderzoek worden vergemakkelijkt, alsmede het lenen en beschikbaar stellen van onderzoeksapparatuur en onderzoeksfaciliteiten. Aandachtsgebieden hierbij zijn onder andere wetenschappelijk computeronderzoek, elementaire energiewetenschappen, hoge-energiefysica en kernfysica. "Voor de Zweedse regering is het erg belangrijk om de maatschappelijke uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd aan te pakken met behulp van innovatieve en effectieve oplossingen. Op energiegebied moeten we samenwerken met de beste partners om manieren te vinden en te ontwikkelen om tegemoet te komen aan de groeiende behoefte aan schone en groene energieproductie", zegt de Zweedse minister van Onderwijs Mats Persson.
Persbericht Zweedse regering
 

VK scherpt regels inzet dieren bij onderzoek en innovatie aan
Het UK Research and Innovation (UKRI) heeft een nieuwe verklaring vastgesteld met betrekking tot het gebruik van dieren bij innovatie en onderzoek. "De nieuwe verklaring en het op handen zijnde beleid worden gedreven door de principes vervanging, verfijning en reductie. Deze vormen een kader voor humaan en kwalitatief hoogstaand onderzoek en innovatie", zo valt te lezen. "Het toont ook de toewijding van UKRI om de hoogste normen van dierenwelzijn te waarborgen in het onderzoek en de innovatie die we financieren."
Nieuwsbericht UKRI
 

OESO: Aanbevelingen om wetenschap in te zetten bij aanpak mondiale uitdagingen
De OESO heeft een rapport met aanbevelingen gepubliceerd over de versterking van de inzet van de wetenschap bij grote mondiale crises als de coronapandemie. Hiervoor is onderzocht hoe onder andere het beleid dat reageerde op de COVID pandemie werd vormgegeven voor de toegang tot data, de rol van infrastructuren en de interactie tussen de wetenschap en het bedrijfsleven. De OESO biedt met het rapport suggesties voor kaders voor beleidsmakers, waarbij de onderzoekers opmerken dat deze per land kunnen variëren. Volgens de OESO hebben de onderzoeksinfrastructuren hierbij een belangrijke rol. "Als we naar de toekomst kijken, zal de behoefte aan gecoördineerde en interdisciplinaire onderzoeksinspanningen zeer waarschijnlijk toenemen naarmate er nieuwe gezondheids- en maatschappelijke uitdagingen ontstaan. Dit vereist brede, inclusieve en verbonden RI-ecosystemen", zo valt te lezen. De OESO stelt dat het potentieel van RI's om via samenwerking en coördinatie bij te dragen aan internationale maatschappelijke uitdagingen nog onvoldoende wordt benut.
Artikel OESO
Rapport (pdf)
 

China beperkt export cruciale grondstoffen voor chips
In de chipoorlog tussen China en het westen heeft China een vergaande stap gezet, zo viel deze week in diverse media te lezen. Vanaf 1 augustus gelden namelijk exportbeperkingen voor de grondstoffen gallium en germanium. Deze zijn volgens BNR cruciaal voor de chipindustrie, vanwege de toepassing in auto's, mobiele telefoons en militaire apparatuur. De export wordt niet helemaal verboden, maar wel is er toestemming van de overheid voor nodig. Voor chipproducten kan de beperking grote gevolgen hebben aangezien China 94 procent van de wereldproductie van gallium in handen heeft. Eerder deze maand stelde Nederland exportbeperkingen in voor geavanceerde chipmachines. De stap van China wordt gezien als een reactie hierop.
Nieuwsbericht BNR
Persbericht Rijksoverheid