AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 4 mei 2023

De opvallendste berichten van de afgelopen week

AIVD en MIVD waarschuwen voor kennisveiligheidsrisico’s China|
De Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen voor economische en digitale risico’s uit China. Dat blijkt uit de openbare jaarverslagen van de MIVD en AIVD. De MIVD waarschuwt dat China kennis en goederen uit de Nederlandse ruimtevaartsector probeert te bemachtigen en signaleert een niet aflatende stroom van Chinese cyberaanvallen. Ook de AIVD vraagt in haar jaarverslag nadrukkelijk aandacht voor de toenemende dreiging van offensieve cyberprogramma’s en noemt China ‘de grootste bedreiging voor onze economische veiligheid’.
Persbericht Rijksoverheid
AIVD-jaarverslag 2022
Artikel ScienceGuide
 

Politiek akkoord over Europese Chips Act
Het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over de Chips Act. De Chips Act moet het Europees aandeel in chips op de wereldmarkt vergroten en de Europese veerkracht in de strategische sector versterken. Vanuit EU-middelen wordt 3,3 miljard euro geïnvesteerd in onderzoek en innovatie van chips via het Chips for Europe-initiatief. “Europa wil een industriële grootmacht worden op de markten van de toekomst. De Europese visie om ons mondiale marktaandeel tegen 2030 tot 20% te verdubbelen en de meest geavanceerde en energie-efficiënte halfgeleiders in Europa te produceren, trekt al aanzienlijke particuliere investeringen aan. Wij mobiliseren nu aanzienlijke overheidsfinanciering en het regelgevingskader om deze visie in de praktijk te brengen”, aldus Eurocommissaris Breton.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
Artikel EURACTIV
Artikel Science Business
 

Snelle ontwikkeling AI maakt extra regels noodzakelijk|
De snelle ontwikkeling van kunstmatige intelligentie maakt extra regelgeving noodzakelijk, stellen de ministers van de G7 in een gezamenlijke verklaring. De landen benadrukken dat de nieuwe regels ontworpen moeten worden zodat een ‘open en stimulerende omgeving’ behouden blijft. Daarnaast willen de landen een discussie op gang helpen over de bescherming van intellectuele eigendomsrechten (inclusief auteursrecht), het bevorderen van transparantie en het aanpakken van desinformatie. De ministers noemen het inlassen van een wereldwijde pauze rond AI niet het juiste antwoord, maar willen dat innovatie doorgaat ‘binnen bepaalde vangrails die democratieën moeten stellen’.

De verklaring komt in dezelfde week als de verklaringen van Geoffrey Hinton. Hinton wordt gezien als een van de grondleggers van kunstmatige intelligentie en nam deze week ontslag als AI-expert bij Google. De wetenschapper heeft zich aangesloten bij de groeiende groep deskundigen die zich zorgen maakt over de risico’s van AI en pleit voor het opstellen van AI-wetgeving. Verder hebben de Nederlandse, Duitse en Sloveense Unesco Commissies hebben gezamenlijk een brochure uitgebracht over de AI-Aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie en welke kwesties er geregeld moeten worden op diverse maatschappelijke thema’s. 
Artikel iBestuur
Artikel RTL Nieuws
Gezamenlijke verklaring G7
Interview BBC
Artikel NOS
Brochure Unesco NL over AI

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kamer uit zorgen over academische vrijheid en kennisveiligheidsbeleid
Voor het meireces heeft de Kamer urenlang met minister Dijkgraaf gedebatteerd over het wetenschapsbeleid. Zowel linkse als rechtse partijen uitten hun zorgen over de staat van de academische vrijheid, mede naar aanleiding van een recent rapport van het Europees Parlement over zorgwekkende ontwikkelingen van de academische vrijheid in Nederland. Andere onderwerpen waar over is gesproken zijn kennisveiligheid, het Erkennen en Waarderen-programma en de verdeling van extra onderzoeksgeld. In artikelen van ScienceGuide en U-Today valt verder te lezen over de belangrijkste discussies uit het commissiedebat. 
Artikel HOP/Utoday
Artikel ScienceGuide
 

Dijkgraaf kondigt maatregelen aan voor meer regie op instroom internationale studenten
Minister Dijkgraaf heeft voor het meireces de langverwachte internationaliseringsbrief naar de Kamer gestuurd. Dijkgraaf benadrukt dat de sterke toename van het aantal buitenlandse studenten leidt tot problemen rond huisvesting, hoge werkdruk en de toegankelijkheid van opleidingen. In de brief worden aantal instrumenten aangekondigd die moeten leiden tot een betere beheersing van het aantal internationale studenten, waaronder maatregelen op het gebied van de Nederlandse taal en de optie om de capaciteit van opleidingen te beperken. “Om internationalisering duurzaam in het stelsel te verankeren is een langjarige en gerichte aanpak nodig. Dit vraagt dat we naast een gaspedaal ook een rem hebben, maar bovenal een stuur. Dit vereist een instrumentarium dat de voordelen van internationalisering kan versterken en de nadelen kan verkleinen, en dat ons in staat stelt hier gericht, strategisch en vanuit het perspectief van het gehele stelsel in te handelen, ook als in de toekomst omstandigheden wijzigen”, aldus de minister.
Persbericht Rijksoverheid
Persbericht UNL
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/Utoday
 

Masterclass ChatGPT voor Kamerleden
De Commissie voor Digitale Zaken heeft een ‘masterclass’ over ChatGPT georganiseerd. De Kamer is in gesprek gegaan met hoogleraar Artificiële Intelligentie Eric Postma (Universiteit Tilburg), mediahoogleraar José van Dijck (UU) en Arjan Goudsblom (Techleap) over de kansen en risico’s voor het onderwijs en bedrijfsleven. De experts adviseerden de Kamerleden om de technologie niet te verbieden, maar wel om werk te maken van regelgeving voor grote techbedrijven.
Masterclass ChatGPT
 

Nederland en Duitsland samen aan de slag met innovatieve batterijtechnologie
Minister Adriaansens en de Duitse staatssecretaris voor Onderwijs en Onderzoek Sabine Döring hebben een intentieverklaring ondertekend voor intensievere samenwerking rond innovatieve batterijtechnologie. De bewindspersonen willen publiek-private samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven, kennisinstellingen en overheden aanjagen. Beide landen gaan samenwerken aan de volgende generatie batterijen die minder kritieke grondstoffen zoals lithium bevatten en willen meer recycling in de sector mogelijk maken. “Innovatie en verduurzaming zijn nodig voor onze toekomstige banen en inkomsten. Het zijn bovendien de antwoorden op uitdagingen als grondstoffenschaarste en het verminderen van onze afhankelijkheid van niet-EU-landen. Daarom moeten we intensiever Europees gaan samenwerken met bedrijven, kennisinstellingen en overheden”, aldus Adriaansens.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Holland High Tech
 

TNO wil innovaties sneller op de weg krijgen
TNO wil dat er meer focus komt op het implementeren van innovaties op het gebied van intelligent en duurzaam verkeer en vervoer. Dat blijkt uit een betoog van Tjark Tjin-A-Tsoi, CEO van TNO tijdens de openingsdag van de Automotive Week 2023. “Aan slimme ideeën is binnen de sector geen gebrek, maar het vermogen om samen innovaties soepel en snel naar de weg te krijgen wordt onvoldoende benut”, aldus Tjin-A-Tsoi. Volgens TNO kan de huidige stand van innovatie zorgen voor efficiënter, veiliger en schoner vervoer, maar is de implementatiekant vaak de beperkende factor.
Nieuwsbericht TNO
 

TNO-blik op 2030: uitdagingen op het gebied van digitale privacy en veiligheid
TNO wil dat iedereen binnen tien jaar zorgeloos online gegevens uit kan wisselen. In een artikel lichten senior consultant Erik Meeuwissen en onderzoeker Maaike van Leuken toe hoe ‘Self-Sovereign Identity’ (SSI) hier een bijdrage aan kan leveren. De technologie moet gebruikers meer controle geven over welke (persoons)gegevens met wie gedeeld worden en het voor ontvangers mogelijk maken om deze gedeelde gegevens snel elektronisch te verifiëren. “Vanuit privacy-oogpunt biedt de digitalisering veel uitdagingen, maar net zoveel kansen tot verbetering. SSI biedt ons de mogelijkheid om zelf te beschikken over onze gegevens en te kiezen met wie je ze deelt”, aldus Van Leuken. Verder bespreken Meeuwissen en Van Leuken toekomstige uitdagingen op het vlak van adoptie in de maatschappij en digitale veiligheid.
Nieuwsbericht TNO

Jetten presenteert extra maatregelen voor klimaatdoelen 2030
Minister Jetten heeft een pakket met extra maatregelen aangekondigd om de klimaatdoelen in 2030 te behalen. Het gaat in totaal om 122 maatregelen, waaronder op het gebied van duurzame elektriciteit, circulaire industrie, gebouwen en kantoren, landbouw en fiscale aanpassingen. Voor het pakket wordt 28 miljard euro vrijgemaakt vanuit het klimaat- en transitiefonds. “Nederland heeft jarenlang achter de klimaatdoelen aan gehobbeld. Nu is het tijd om de grote sprong te maken. Tegelijkertijd moeten alle Nederlanders de transitie mee kunnen maken. Juist ook de mensen voor wie dat nu nog minder geldt. Klimaatbeleid moet werken voor iedereen”, aldus Jetten. Diverse oppositiepartijen, branche- en milieuorganisaties hebben hun zorgen geuit over de plannen. Zo vrezen bijvoorbeeld GroenLinks en Greenpeace dat de plannen onvoldoende ambitieus zijn, terwijl de autobranche en VNO-NCW zich juist zorgen maken over de uitvoerbaarheid en onbedoelde negatieve consequenties.
Persbericht Rijksoverheid
Artikel NOS
Artikel NOS
 

ASML en TU/e versterken samenwerking
ASML en de TU Eindhoven hebben een nieuwe fase in hun langdurige samenwerking aangekondigd. De partijen hebben een ‘memorandum of understanding’ ondertekend om gezamenlijk een tienjarige strategische roadmap voor onderzoek te ontwikkelen op het gebied van plasmafysica, kunstmatige intelligentie, mechatronica en halfgeleiderlithografie. Daarnaast gaat ASML een nieuwe onderzoeksfaciliteit op de campus van de TU/e realiseren. “Deze ontwikkeling biedt enorme kansen voor de universiteit, voor wetenschappers en voor studenten. Het zal ons ook helpen toptalenten uit de hele wereld aan te trekken, wat van cruciaal belang is voor Brainport Eindhoven, Nederland en Europa”, aldus Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur van de TU/e.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Nieuwsbericht TU/e
Artikel Science Business
 

Woman Tech-beurs voor vijf Nederlandse bedrijven
Vijf Nederlandse hightechbedrijven ontvangen een Women TechEU-beurs van de Europese Commissie, schrijft Neth-ER. Het gaat om hightechbedrijven die zijn opgericht door een vrouw. Met het programma wil de Europese Commissie vrouwen in de hightechsector ondersteunen, omdat zij momenteel sterk ondervertegenwoordigd zijn. De bedrijven ontvangen een beurs van 75.000 euro én coaching voor de CEO’s vanuit de European Innovation Council. In de tweede editie van het programma zijn bijna drie keer zoveel bedrijven geselecteerd als bij de eerste editie. In totaal ontvangen 134 bedrijven uit 26 landen een beurs.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

NWO-voorzitter Levi: Hele onderzoeksveld profiteert van grootschalige infrastructuur
Tijdens de aftrap van de negen projecten die financiering ontvangen vanuit de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur benadrukte minister Dijkgraaf het belang van grootschalige wetenschappelijke infrastructuur. “De wetenschappelijke infrastructuren zijn allemaal magneten, ze trekken namelijk jong talent aan en brengen mensen samen”, aldus de minister. Ook NWO-voorzitter Levi is trots op de ‘unieke’ manier hoe het Nederlandse onderzoeksveld gezamenlijk prioriteiten heeft gesteld voor de investeringen. “Er worden geen verlanglijstjes ingediend, maar we stellen de vraag wat we in gezamenlijkheid nodig hebben. Zo heeft niet één onderzoeksgroep er profijt van, maar het hele veld”, aldus Levi. De negen projecten ontvangen gezamenlijk 140 miljoen voor de komende tien jaar om grootschalige faciliteiten voor onderzoek op te zetten of te verbeteren. Het gaat onder andere om geavanceerde microscopie, meetapparatuur om rivierdelta’s experimenteel te onderzoeken en Nederlandse instrumenten voor de grootste telescoop ter wereld.
Nieuwsbericht NWO

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europees Parlement en Europese Raad nemen Fit for 55-wetten aan voor klimaatdoelen 2030
Het Europees Parlement en de Europese Raad hebben ingestemd met de doelstelling van 55 procent CO2-reductie in 2030. Het ‘Fit for 55 in 2030-pakket’ bevat onder andere plannen voor een hervorming van het emissiehandelssysteem (ETS), een nieuw mechanisme voor koolstofgrenscorrectie (CBAM) en een Sociaal Klimaatfonds om energiearmoede tegen te gaan.
Persbericht Europese Raad
Persbericht Europees Parlement
 

Europese Commissie selecteert eerste big techbedrijven die onder Digital Services Act vallen
De Europese Commissie heeft in het kader van de Digital Services Act (DSA) zeventien zeer grote online platforms en twee zeer grote zoekmachines aangewezen die ten minste 45 miljoen maandelijkse actieve gebruikers halen. Na de aanwijzing moeten de partijen binnen vier maanden voldoen aan alle nieuwe verplichtingen uit de DSA. Daarnaast moeten de bedrijven hun eerste jaarlijkse risicobeoordeling uitvoeren en aan de Commissie rapporteren. “Vandaag is een mijlpaal voor digitale regelgeving. Het aftellen is begonnen voor 19 zeer grote onlineplatforms en zoekmachines om de op hen rustende bijzondere verplichtingen van de wet digitale diensten volledig na te leven”, aldus Eurocommissaris Breton.
Persbericht Europese Commissie
Artikel EURACTIV
 

Europese Commissie wil cyberbeveiliging versterken en cyberacademie oprichten
De Europese Commissie heeft het voorstel voor de Cyber Solidarity Act goedgekeurd. De verordening moet de cyberbeveiligingscapaciteit van de EU uitbreiden, door onder andere de paraatheid van kritieke entiteiten én de gezamenlijke crisisbeheersings- en responscapaciteit van lidstaten te versterken. Daarnaast heeft de Commissie in het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden een academie voor cyberbeveiligingsvaardigheden voorgesteld. 
Persbericht Europese Commissie
Artikel EURACTIV
Artikel EURACTIV
 

Europees Parlement nadert akkoord over AI Act
Het Europees Parlement heeft een voorlopig politiek akkoord bereikt over de AI Act, schrijft EURACTIV na inzage in de compromistekst van het voorstel. Volgens EURACTIV gaat het Parlement strengere regels voorstellen voor foundation models (zoals ChatGPT) en deze onderscheiden van ‘general purpose AI-modellen’ (kunstmatige intelligentie die zonder specifiek doel is gemaakt en voor diverse doeleinden gebruikt kan worden). In het artikel worden de vernomen aanscherpingen van het Parlement uiteengezet. Naar verwachting zal de plenaire stemming medio juni plaatsvinden. Onderzoeker Hadrien Pouget van de denktank Center for European Policy Analysis (CEPA) pleit in een opiniestuk dat de VS en EU voorafgaand aan de besluitvorming in gesprek zouden moeten gaan om een toekomstige trans-Atlantische botsing over AI-regulering te voorkomen.  
Artikel EURACTIV
Opiniestuk CEPA
 

Europese Commissie roept op tot impuls in digitaal onderwijs en digitale vaardigheden
De Europese Commissie heeft twee voorstellen voor een aanbeveling aan de Raad aangenomen om digitaal onderwijs en digitale vaardigheden een impuls te geven. De voorstellen sluiten aan op het Europese jaar van de vaardigheden. Lidstaten worden onder andere opgeroepen om te zorgen voor universele toegang tot inclusief en hoogwaardig digitaal onderwijs en digitale opleidingen. Ook worden lidstaten opgeroepen om in een vroeg stadium te beginnen met het op coherente wijze verstrekken van digitale vaardigheden op alle onderwijs- en opleidingsniveaus. “Een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk moet niet alleen het voortouw nemen op het gebied van technologie, maar ook in het onderwijs”, aldus Eurocommissaris Schinas.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

Europese Rekenkamer: EU heeft langetermijnstrategie voor defensie-O&O nodig
De Europese Unie moet een langetermijnstrategie voor defensieonderzoek en -ontwikkeling ontwikkelen om te zorgen dat technologieën die met EU-middelen worden ontwikkeld ook worden toegepast door de lidstaten en defensie-industrie. Dat stelt de Europese Rekenkamer in een rapport over het EU-programma ter voorbereiding van actie op het gebied van defensieonderzoek (PADR). Het pilot-programma van 90 miljoen euro had als doel om de EU klaarstomen om O&O-uitgaven op defensiegebied op te voeren via het nieuwe European Defence Fund van 8 miljard euro. Volgens de Rekenkamer is dit slechts gedeeltelijk geslaagd door tijdsdruk en de beperkte beschikbaarheid van projectresultaten. De Rekenkamer adviseert dat de Commissie met lidstaten moet samenwerken om een langetermijnstrategie te ontwikkelen om te zorgen dat onderzoek wordt omgezet in nieuwe defensietechnologieën.
Artikel Science Business
Publicatie Europese Rekenkamer
 

Consultatie Horizon Europe: meer focus op verduurzaming, gezondheid en digitalisering
Horizon Europe moet zich in de toekomst voornamelijk richten op onderzoek op het vlak van gezondheid, verduurzaming en digitalisering. Daarnaast moet Horizon multidisciplinaire samenwerking verder stimuleren en de samenhang tussen onderzoeksprojecten verbeteren. Dat blijkt uit een analyse van de Europese Commissie van de openbare consultatie over het tweede strategisch plan van Horizon. Ruim 2.500 organisaties en individuen hebben gereageerd op de consultatie. In een artikel van Neth-ER zijn de belangrijkste conclusies uit de analyse gebundeld. 
Artikel Neth-ER
 

Universiteitenkoepels pleiten voor voorzichtige toepassing ‘Do No Significant Harm’-principe
Universiteitenkoepels CESAER, Science Europe en de European University Association (EUA) hebben zich uitgesproken tegen het voorstel van de Europese Commissie om het ‘Do No Significant Harm’-principe onvoorwaardelijk in te voeren. De onvoorwaardelijke invoering is onderdeel van de voorgestelde herziening van het Financieel Reglement van de EU. De koepels vrezen dat het principe belemmeringen kan opleveren bij bepaalde fundamentele onderzoeken en leidt tot extra administratieve lasten en complexiteit bij projectaanvragen. De koepels pleiten in een gezamenlijk statement voor een voorzichtige toepassing van het principe, waarbij haalbaarheid, gepastheid en evenredigheid wordt gegarandeerd.
Artikel Neth-ER
Publicatie CESAER
Nieuwsbericht Science Europe
Nieuwsbericht EUA
 

LERU pleit voor meer waakzaamheid rond bedreigingen van academische vrijheid
Er moet meer en voortdurende aandacht besteed worden aan het waarborgen van de academische vrijheid in de EU en wereldwijd. Dat stelt de League of European Research Universities (LERU) in een paper. De publicatie is een update van een LERU-paper uit 2010 over academische vrijheid. De onderzoekers stellen dat veel oude bedreigingen blijven bestaan, terwijl er tegelijkertijd ook nieuwe uitdagingen zijn ontstaan. Deze nieuwe uitdagingen houden verband met sociale media, culturele verandering en toegenomen financieringsdruk. De Commissie Industry, Research and Energy (ITRE) van het Europees Parlement denkt na over een Europese verordening ter bescherming van de academische vrijheid, schrijft Science Business. “Een dergelijke verordening zou Europese rechtbanken in staat stellen een wettelijke norm te ontwikkelen voor de vrijheid van wetenschappelijk onderzoek”, aldus Europarlementariër Christian Ehler.
Publicatie LERU
Interview LERU
Artikel Science Business
Artikel Science Business
 

Europese Commissie lanceert ‘Pact for Skills’ voor zorg-, energie- en ruimtevaartsector
De Europese Commissie heeft vaardighedenpartnerschappen voor de zorg-, hernieuwbare energie- en ruimtesector gelanceerd, schrijft Neth-ER. De sectorale ‘Pact for Skills’ moeten zorgen voor voldoende ontwikkeling van relevante (technische en digitale) vaardigheden, carrièrepaden in de sectoren aantrekkelijker maken en de doorgroeimogelijkheden verbeteren. De Commissie wil dat minstens zestig procent van alle volwassenen in 2030 jaarlijks deelnemen aan een opleiding.
Artikel Neth-ER
 

Aanvullende voorstellen voor herziening Europese octrooiregels
De Europese Commissie een nieuw voorstel gepresenteerd om de Europese octrooiregelgeving verder te harmoniseren. Het voorstel bevat regels voor standaard-essentiële octrooien, dwanglicenties voor octrooien in crisissituaties en de herziening van de wetgeving inzake aanvullende beschermingscertificaten. “Vandaag moderniseren we ons kader voor standaard-essentiële octrooien, waardoor het transparanter en kmo-vriendelijker wordt en klaar is voor de economie van morgen”, aldus Eurocommissaris Breton. Het voorstel vormt een aanvulling op de eerder aangekondigde herziening van het Europees octrooisysteem, dat vanaf 1 juni 2023 één unitair octrooi voor 17 EU-landen introduceert. Een aantal Europese R&D organisaties, waaronder de coalitie IP Europe, zijn kritisch op het voorstel en vrezen dat het licentieonderhandelingen en royaltybetalingen kan vertragen.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
Artikel Science Business
 

Eerste Europese crypto-regelgeving is een feit
Het Europees Parlement heeft de eerste Europese wetten voor de regulering van de cryptosector aangenomen. De European Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) is voornamelijk gericht op het beter informeren en beschermen van consumenten. De Transfer of Funds Regulation (TFR) bevat verplichtingen om witwassen en verdachte transacties tegen te gaan. “Deze verordening levert een concurrentievoordeel op voor de EU. De Europese crypto-activa-industrie heeft duidelijkheid over de regelgeving die niet bestaat in landen als de VS”, aldus Europarlementariër en hoofdonderhandelaar voor de verordening Stefan Berger (EPP). De Europese Raad moet de wet nog goedkeuren voordat deze in werking treedt.
Persbericht Europees Parlement
Reactie R&D organisaties

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Wat zijn de gevolgen van commerciële maanmissies voor de wetenschap?
In 2023 worden diverse commerciële maanmissies gestart. In een artikel in Nature wordt onderzocht wat de gevolgen hiervan zijn voor de wetenschap en verkenning van de maan. Zo zouden de missies bijvoorbeeld kunnen zorgen voor aanvullende investeringen in de industrie en voor mogelijkheden om nieuwe technologieën sneller te testen. Tegelijkertijd valt te lezen dat het in 2018 door NASA gelanceerde Commercial Lunar Payload Services (NLPS)-programma langzamer op gang is gekomen dan experts hadden verwacht. Nature gaat ook in op deze uitdagingen in een artikel over de recente lancering van SpaceX.
Artikel Nature
Artikel Nature
 

Britse academici pleiten tijdens hoorzitting voor snelle associatie met Horizon Europe
Britse academici hebben er bij de Britse regering op aangedrongen om haast te maken met de associatieovereenkomst met Horizon Europe om verdere schade op onderzoekssamenwerking met collega’s in Europa te beperken. Dat schrijft Science Business naar aanleiding van een hoorzitting met wetenschappers in het Lagerhuis, waarbij diverse academici pleitten dat ‘associatie met Horizon cruciaal is voor het succes van de Britse wetenschap en voor de toekomst van het land’.
Artikel Science Business
 

VS schetst plan voor National Semiconductor Technology Center
Het Amerikaanse ministerie van Handel en het National Institute of Standards and Technology (NIST) hebben een paper gepubliceerd met de visie en strategie voor een Nationaal Semiconductor Technology Center (NSTC). Het centrum is een belangrijk onderdeel van de CHIPS and Science Act van President Biden en moet het leiderschap van de VS op het gebied van onderzoek, ontwerp, ontwikkeling en geavanceerde productie van halfgeleiders ondersteunen en uitbreiden. Daarnaast wil het NSTC, samen met academische en industriële partners, gelieerde technische centra in het hele land opzetten en de basis leggen om het binnenlands halfgeleiderpersoneelsbestand te laten groeien. “Terwijl de productieprikkels van de CHIPS Act de productie van halfgeleiders terug naar de VS zullen brengen, zal een robuust R&D-ecosysteem onder leiding van de NSTC het hier houden”, aldus minister van Handel Gina Raimondo.
Nieuwsbericht NIST
Persbericht U.S. Department of Commerce
 

Amerikaans ministerie van Binnenlandse Veiligheid richt AI-taskforce op
Het Amerikaanse ministerie van Binnenlandse Veiligheid (DHS) gaat een taskforce oprichten die zich richt op het bestrijden van de negatieve gevolgen van de komst van nieuwe kunstmatige intelligentietechnologieën, schrijft NextGov. "De ingrijpende evolutie in de dreigingsomgeving voor de binnenlandse veiligheid, die sneller verandert dan ooit tevoren, dwingt ons ministerie om mee te evolueren", aldus minister Mayorkas. Daarnaast gaat de taskforce ook mogelijke toepassingen van de opkomende technologie onderzoeken, zoals de integratie van AI in het beheer van de toeleveringsketen en grenshandel in fentanyl en het toepassen van AI op digitale forensische instrumenten om uitbuiting en misbruik van kinderen te bestrijden.
Artikel NextGov
 

Wetenschappers bepleiten meer bevoegdheden voor internationale organisaties
Internationale organisaties zoals de VN en EU moeten meer bevoegdheden krijgen om grensoverschrijdende problemen het hoofd te bieden. Dat bepleiten wetenschappers in het rapport ‘Global Governance: Fit for Purpose’ van de SNS Democracy Council. In het rapport wordt onderzocht of internationale organisaties aan de noodzakelijke voorwaarden voldoen om mondiale problemen te bestrijden. Volgens de onderzoekers bezitten bestaande internationale organisaties veel noodzakelijke kwaliteiten om problemen op te lossen, maar zijn zij onvoldoende toegerust om de grote mondiale uitdagingen van vandaag en morgen aan te pakken. 
Artikel Universiteit Leiden
Publicatie SNS Democracy Council
 

Amerikaans Congres wil onderzoek en ontwikkeling in kwantumtechnologie stimuleren
Democratische en Republikeinse leden van het Amerikaanse congres hebben een wetsvoorstel ingediend om onderzoek en ontwikkeling op het gebied van kwantumtechnologie verder te stimuleren, schrijft NextGov. Het voorstel richt zich voornamelijk op het aanjagen van publiek-private samenwerking om kwantumtechnologie en -systemen verder te innoveren. Verder wordt voorgesteld dat het ministerie van Handel en het National Institute of Standards and Technology (NIST) een ‘quantum sandbox’-programma moeten opzetten, dat gericht is op het bevorderen van commerciële technologische ontwikkeling. "Kwantuminformatiewetenschap is een fundamentele technologie die de economie van de 21e eeuw transformeert. Robuust leiderschap in kwantumonderzoek en ontwikkeling op korte termijn zal een grote impact hebben op de economische veiligheid van de Verenigde Staten”, aldus het voorstel.
Artikel NextGov
 

Denktank waarschuwt voor ‘tech panics’ bij beleidsvorming rond nieuwe technologie
Denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) roept in een nieuw rapport op tot voorzichtigheid bij het reguleren van generatieve AI. De onderzoekers stellen dat er vaak sprake is van ‘tech panics’ bij beleidsvorming rond nieuwe technologieën, waarbij er onvoldoende aandacht is voor de potentiële voordelen. In het rapport wordt gepleit voor een gebalanceerde aanpak bij het reguleren van technologie en te waken voor gehaaste en slecht opgestelde regelgeving.
Publicatie ITIF