Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 30 maart 2023

Chipbedrijf Nvidia beweert software ontwikkeld te hebben waarmee zij een stap in het maken van chips (inverse lithography) meer dan 40 keer sneller kunnen uitvoeren. De NAVO heeft een rapport gepubliceerd dat inzicht biedt in opkomende en ontwrichtende technologieën en hun potentiële impact op militaire operaties, defensievermogens, bedrijfsfuncties en politieke besluitvorming. NWO wil meer focus aanbrengen in NWA-programma. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Vijf Nederlandse regio’s in top tien Europese Regional Competitiveness Index 
Utrecht is de meest competitieve regio van Europa, concludeert de driejaarlijkse Regional Competitiveness Index (RCI). In het onderzoek zijn 234 Europese regio’s vergeleken aan de hand van bijna 70 indicatoren voor het vestigingsklimaat. Verder staan de regio’s Zuid-Holland, Noord-Brabant, Amsterdam en Gelderland in de top tien van de lijst. Hoewel er nog steeds grote regionale verschillen zichtbaar zijn in de EU, zijn de oostelijke en zuidelijke regio’s bezig met een inhaalslag.
Persbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie
Nieuwsbericht Provincie Utrecht
 

1,3 miljard euro voor Digital Europe Programme 2023-2024
De Europese Commissie heeft twee werkprogramma’s voor het Digital Europe Programme voor 2023-2024 goedgekeurd. Het hoofdprogramma ontvangt in totaal 909,5 miljoen euro en is hoofdzakelijk gericht op de voortzetting van activiteiten die in 2021-2022 van start zijn gegaan, waaronder projecten met betrekking tot de uitrol van gemeenschappelijke dataruimten, snellere implementatie van AI-technologieën in Europa en het aanpakken van uitdagingen op het gebied van klimaat- en milieubescherming. In aanvulling hierop heeft de Commissie een specifiek werkprogramma voor cybersecurity gepubliceerd, waarvoor 375 miljoen euro beschikbaar wordt gesteld voor 2023-2024. 
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

NAVO-rapport over opkomende technologieën
De Wetenschaps- en Technologieorganisatie (STO) van de NAVO heeft het Science & Technology Trends Rapport 2023-2043 gepubliceerd. Het rapport biedt inzichten in opkomende en ontwrichtende technologieën en hun potentiële impact op militaire operaties, defensievermogens, bedrijfsfuncties en politieke besluitvorming. Bij de presentatie van het rapport benadrukte plaatsvervangend secretaris-generaal Mircea Geoană het belang van het snel en verantwoord toepassen van nieuwe technologieën. "Dit rapport zal een sleutelrol spelen bij het begeleiden van besluitvormers bij het beheer van de NAVO-R&D-portfolio, innovatieactiviteiten en capaciteitsplanning", aldus NAVO-hoofdwetenschapper Bryan Wells.
Publicatie NAVO

Nieuws en achtergronden uit Nederland

NWO wil meer focus aanbrengen in NWA-programma
De programmalijn ‘Onderzoek op Routes door Consortia’ (ORC) van de Nationale Wetenschapsagenda (NWA) krijgt met ingang van de ronde van 2023 meer focus. Dat valt te lezen in een bericht van de NWO. De aanleiding voor de aanpassingen is de NWA-evaluatie van vorig jaar. Hieruit bleek onder andere dat er ruimte is voor verdere versteviging van de maatschappelijke verbinding en is aanbevolen om duidelijker op thema’s te profileren, prioriteren en agenderen. Elk van de 25 routes draagt voortaan elke twee jaar een thema aan. Deze thematische focus moet leiden tot betere aansluiting van ORC-projecten op de NWA, verminderde aanvraagdruk en een kortere doorlooptijd.
Nieuwsbericht NWO
 

Nieuw NWO-programma voor kansengelijkheid en inclusie
De NWO steekt 1,3 miljoen euro in het nieuwe onderzoeksprogramma ‘Advancing Equity in Academia through Innovation’. Het programma moet bijdragen aan een cultuurverandering op het gebied van kansengelijkheid en inclusie in de academische wereld. De eerste vier onderzoeksprojecten gaan binnenkort van start met het ontwikkelen, implementeren en onderzoeken van interventies in de academie die de bevordering van diversiteit en inclusie als doel hebben. “We hopen dat we met deze financiering bestaande patronen, structuren en processen aan de kaak te stellen en bias tegengaan. Op die manier proberen we onderzoekers uit ondervertegenwoordigde groepen toegang te geven tot de academische wereld. Dan kunnen we vooruitgang boeken”, aldus Margot Weijnen, portefeuillehouder van de raad van bestuur van NWO op dit onderwerp in een interview.
Nieuwsbericht NWO
Interview NWO

Environmental Sciences WUR stijgt naar plek 2 in QS Rankings
Wageningen University & Research (WUR) is van de 5e naar de 2e plek gestegen in het vakgebied Environmental Sciences in de QS World University Rankings by Subject 2023. In de ranking zijn 1594 universiteiten geëvalueerd op 54 verschillende vakgebieden. De WUR behoudt daarnaast ook zijn 1e plek voor Agriculture & Forestry. ScienceGuide constateert echter ook in een analyse van de ranglijst dat veel Nederlandse universiteiten dit jaar in meerdere domeinen zijn gedaald. 
Nieuwsbericht WUR
Artikel ScienceGuide
 

Recordaantal organisaties in cybercrisisoefening OZON 2023
Op 23 en 24 maart hebben 2.000 medewerkers van 72 onderwijsinstellingen deelgenomen aan de tweejaarlijkse cybercrisisoefening OZON 2023 van SURF. Het is de vierde keer dat de sectorbrede crisisoefening is georganiseerd, waaraan ook het ministerie, koepel- en brancheorganisaties deelnemen. Het scenario draaide om de (fictieve) hackersgroep ‘Vulnerability Liberators’, welke iedere 20 minuten een nieuwe kwetsbaarheid van het ict systeem van onderwijsinstellingen op hun website plaatste. “De hele sector heeft weer kunnen ervaren dat het noodzakelijk is om samen te werken in het geval van een cybercrisis. Daarom blijft dit soort oefeningen van grote waarde”, aldus CEO van SURF Jet de Ranitz.
Nieuwsbericht SURF
Artikel U-Today/HOP
 

Dijkgraaf wil kwaliteitsbekostiging uit WHW schrappen
Minister Dijkgraaf wil de kwaliteitsbekostiging uit de Wet hoger Onderwijs schrappen en de middelen die bestemd zijn voor het bevorderen van de onderwijskwaliteit aan de instellingen toekennen via de lumpsumbekostiging. Dat staat in een wetsvoorstel van de minister dat online is gezet voor een internetconsultatie. “Vanwege bewezen professionaliteit heeft de regering het vertrouwen dat instellingen zich ook na 2024 met deze middelen inzetten voor het verbeteren van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Dit wetsvoorstel schrapt daarom de wettelijke grondslag voor de kwaliteitsbekostiging”, aldus het voorstel. De consultatie sluit op 28 april. 
Internetconsultatie
Artikel U-Today/HOP
 

Aftrap pilots voor een ‘slimmer collegejaar’
Op 28 maart was de landelijke start van de pilots voor een ‘slimmer collegejaar’. Vijftien onderwijsinstellingen beginnen met diverse pilots rond het slimmer inrichten van onderwijsactiviteiten en het op verantwoorde wijze verminderen van het aantal weken met onderwijs en/of tentamens. “Veel studenten zuchten onder overvolle studieweken, docenten ervaren veel werkdruk en onderzoekers komen onvoldoende aan onderzoek toe. Die situatie moeten we echt verbeteren. Deze pilots moeten hen meer rust en ruimte gaan bieden. Mijn uiteindelijke doel is het opschalen van succesvolle initiatieven”, aldus minister Dijkgraaf. Een ‘slimmer collegejaar’ is één van de maatregelen van het kabinet om meer rust te creëren in het hoger onderwijs.
Persbericht Rijksoverheid
 

Wetenschappelijke Klimaatraad
De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van negen leden van de nieuwe Wetenschappelijke Klimaatraad (WKR) per 15 april 2023. “Bij de samenstelling van de raad is zorgvuldig gekeken naar wetenschappelijke kwalificaties, kennis van en ervaring met klimaatvraagstukken en -beleid, en diversiteit in samenstelling en wetenschappelijke disciplines”, aldus hoogleraar milieu en duurzaamheid Jan Willem Erisman, wie eerder al werd benoemd als voorzitter. De WKR moet de regering en het parlement gevraagd en ongevraagd gaan adviseren over klimaatbeleid. Het eerste advies wordt voor 1 februari 2024 uitgebracht en zal gaan over de dilemma’s en richtinggevende keuzes waar Nederland de komende jaren voor staat in de transitie naar klimaatneutraliteit.
Persbericht Rijksoverheid
 

Nederlands consortium gaat HemiCAT-lasercommunicatieterminal ontwikkelen
Een Nederlands consortium onder leiding van TNO gaat beginnen met de ontwikkeling van een lasercommunicatieterminal. Dit HemiCAT-project moet de datatransmissiecapaciteit van kleine satellieten vergroten door ze met de aarde te laten communiceren via laser. De systemen voor lasercommunicatielinks zijn kleiner, lichter en krachtiger dan communicatielinks via radiofrequenties en worden ook als veiliger beschouwd. Het doel is om in 2026 klaar te zijn voor een demonstratie in een baan om de aarde.
Artikel TNO
 

Nederlandse partijen lanceren Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud
Het Nederlandse samenwerkingsverband Centre of Excellence for Data Sharing and Cloud (CoE-DSC) is officieel gelanceerd. Het CoE-DSC moet één centrale plek worden die bedrijven helpt bij datadeel- en cloud vraagstukken. Het initiatief bouwt voort op de inzet en resultaten van de Data Sharing Coalition, de werkgroep data delen van de Nederlandse AI Coalitie en de Gaia-X Hub NL. Deze partijen zijn ook deelnemer aan het initiatief. TNO is verantwoordelijk voor de regie van het centrum, het ministerie van EZK maakt het financieel mogelijk.
Nieuwsbericht TNO
 

Kabinet presenteert Nationaal Programma Verduurzaming Industrie
Minister Adriaansens heeft het Nationaal Programma Verduurzaming Industrie (NPVI) naar de Kamer gestuurd. Het programma moet zorgen voor een sterkere regie van de overheid en een verbetering in de samenhang tussen initiatieven rond verduurzaming binnen de industrie. “We hebben alles in huis om daar internationaal koploper in te worden, bijvoorbeeld door het produceren van groene kunststoffen. We, overheid en bedrijven, moeten dan wel hard aan de bak om die kansen te verzilveren. Alle inzet moet beter op elkaar aansluiten en we moeten onzekerheden wegnemen”, aldus Adriaansens. In het programma is veel aandacht voor de energietransitie, waarbij wordt benadrukt dat de industrie ‘een cruciale vliegwielfunctie’ heeft te vervullen. “We werken hard om de energietransitie te versnellen. Hoe eerder de industrie toegang tot schone energie heeft, hoe beter. Want wanneer we dit voor elkaar krijgen, profiteren andere sectoren mee. We werken bijvoorbeeld aan het netwerk voor groene waterstof, opslagcapaciteit en netversterking van elektriciteit, en productie van veel wind- en zonne-energie”, aldus minister Jetten.
Persbericht Rijksoverheid

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

OESO pleit voor grotere rol van overheden bij uitrol microcredentials
De OESO pleit ervoor dat overheden een grotere rol gaan spelen bij de ontwikkeling en uitrol van microcredentials. In een nieuw rapport heeft de OESO vijf verbeterpunten voor overheden opgesteld, waaronder het verbeteren van informatievoorzieningen en de ontwikkeling van kwaliteitscriteria. In een artikel van Neth-ER zijn de belangrijkste aanbevelingen van het rapport uiteengezet.
Artikel Neth-ER
Publicatie OESO
 

EOB: Europese patentaanvragen toegenomen met 2,5%
Het Europees Octrooibureau (EOB) zag in 2022 een stijging van 2,5% in het aantal aanvragen ten opzichte van 2021. Het ging in totaal om 193.460 aanvragen, wat volgens het EOB een nieuw record is. Dat blijkt uit de Patent Index 2022 van het EOB. "Het is deze aanhoudende groei die de energietransitie navigeert. Innovators werken ook aan een slimmere toekomst, terwijl de vierde industriële revolutie ons leven, onze sectoren en industrieën in haar greep krijgt - en zich ver verspreidt naar andere gebieden, van transport tot gezondheidszorg. We kunnen dit zien in de niet aflatende groei van octrooiaanvragen in digitale technologieën en halfgeleiders”, aldus EOB-voorzitter António Campinos. Nederland doet het zeer goed in de index: het aantal aanvragen groeide met 3,5%, wat hoger is dan het Europese gemiddelde. Binnen de EU is Nederland de op twee na grootste patentaanvrager; in de mondiale ranglijst staat Nederland op de achtste plaats.
Nieuwsbericht EOB
 

Commissie ITRE benadrukt het belang van onderzoek en innovatie in aanloop naar EU-budget 2024
Investeringen in onderzoek en innovatie zijn fundamenteel voor het ondersteunen van het Europese concurrentievermogen. Dat bepleit de commissie voor Industrie, Onderzoek en Energie (ITRE) van het Europees Parlement in de inbreng voor de richtlijnen ten aanzien van het budget voor 2024. In het stuk wordt onder andere benadrukt dat nieuwe Europese initiatieven nieuwe financiering vereisen, en niet ten koste mogen gaan van bestaande initiatieven. Ook wordt het belang van financiering voor innovatieve sectoren benadrukt. In een artikel is de input van de commissie samengevat.
Artikel Neth-ER
Inbreng commissie ITRE
 

Deutscher Akademischer Austauschdienst pleit voor meer internationale studenten
De Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD), de Duitse tegenhanger van Nuffic, wil dat het land meer internationale studenten gaat aantrekken. Dat schrijft ScienceGuide in een artikel over een position paper van DAAD. Duitsland verwacht tegen 2026 een tekort van ongeveer 240.000 arbeidskrachten. Volgens DAAD wordt er echter een enorm potentieel aan mogelijke kenniswerkers onderbenut door diverse politieke en structurele obstakels voor internationale studenten om in Duitsland te studeren en werken. In het paper wordt onder andere gepleit om het Engelstalige opleidingsaanbod te vergroten, de Duitse taalvaardigheid van internationale studenten te verbeteren en meer gebruik te maken van uitwisselingsbeurzen om talent aan te trekken. 
Artikel ScienceGuide
Publicatie DAAD
 

Meerderheid repositories voldoen nog niet aan EU-regels voor Open Science
Er is nog veel ruimte voor verbetering voor de repositories (vrij toegankelijke databanken voor publicaties), concludeert de European Research Council (ERC) in een studie. Volgens de ERC voldoet meer dan 90% van de ‘vertrouwde repositories’ slechts aan de basisvereisten voor Open Science en voldoet slechts twee procent aan alle verplichte vereisten die zijn vastgelegd in subsidieovereenkomsten van Horizon Europe. Het rapport komt met een inventarisatie van de bestaande repositories en met aanbevelingen voor de beheerders.
Publicatie ERC
Artikel Neth-ER
 

Eurocommissaris Gabriel lanceert Innovation Talent Platform in Silicon Valley
Eurocommissaris Gabriel tijdens een bezoek aan Silicon Valley het nieuwe Europese Innovation Talent Platform gelanceerd. Het platform heeft als doel om meer buitenlandse talenten en investeringen aan te trekken. Op het platform is informatie te vinden over onder andere financiering en carrièremogelijkheden, contacten met ondernemers en een toolkits voor start-ups om bedrijven in de EU te starten. “Talenten, vaardigheden en kennis staan centraal in de nieuwe Europese Innovatieagenda. Europa moet zijn talenten ondersteunen en een aantrekkelijke bestemming worden. Om innovators aan te moedigen hun bedrijf in Europa te ontwikkelen, hebben we het nieuwe Innovation Talent Platform gelanceerd”, aldus Gabriel.
Persbericht Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
 

Denktank: Europees cybersecurity regelgeving moet gericht zijn op technologie, niet op nationaliteit
Technologie moet leidend zijn in het voorstel voor het European Cybersecurity Certification Scheme for Cloud Services (EUCS), stelt de onafhankelijke internationale denktank Information Technology & Innovation Foundation (ITIF) in een nieuwe publicatie. De denktank waarschuwt dat sommige lidstaten de EUCS willen misbruiken om protectionistische maatregelen door te voeren en Amerikaanse cloudbedrijven te vervangen door Europese varianten. ITIF ziet liever dat de EU en de VS juist intensiever samen optrekken via de EU-VS-Handels- en technologieraad en werken aan wereldwijde cyberbeveiligingskwesties.
Publicatie ITIF
 

Politiek akkoord over uitrol infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
Er is een politiek akkoord over de nieuwe Europese verordening betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen (AFIR). De AFIR bevat doelen voor 2025 en 2030 voor onder andere een toename in de laadinfrastructuur voor auto’s en (zware) bedrijfsvoertuigen, een verbetering van de waterstoftankinfrastructuur en aanvullende eisen voor zee- en luchthavens. “De transitie naar emissievrije mobiliteit moet worden ondersteund door de juiste infrastructuur, die beschikbaar is wanneer en waar je die nodig hebt. We willen dat alle chauffeurs - al dan niet elektrisch - in Europa erop kunnen rekenen dat ze op het hele continent in vertrouwen kunnen reizen”, aldus Eurocommissaris Timmermans.
Persbericht Europese Commissie
 

Denktank: EU moet nu werken aan het kwantum-ecosysteem
De Europese Unie moet nu stappen zetten om een leidende rol te spelen in de ontwikkeling van kwantum technologieën, stelt de denktank European Policy Centre (EPC). Volgens het EPC zijn kwantumcomputing, -communicatie en -detectie fundamentele technologieën van de volgende generatie, met aanzienlijke implicaties voor de economie en veiligheid. “In tegenstelling tot de VS, waar Big Tech-actoren domineren, liggen de sterke punten van Europa in een levendig ecosysteem van onderzoeksorganisaties en start-ups. Dit groeiende ecosysteem bevindt zich nu op een kritiek kruispunt in de ontwikkeling naar een internationaal concurrerende Europese industrie”, aldus het EPC. In het paper worden tien aanbevelingen gedaan om het technologische concurrentievermogen en het industriebeleid van de EU te verbeteren. 
Policy paper EPC

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Coronapandemie als aanjager van de digitale transformatie
De versnelde digitalisering als gevolg van de coronapandemie heeft verreikende en langdurige implicaties voor de productiviteit en de arbeidsmarkten van geavanceerde economieën. Dat stellen onderzoekers van het IMF in een discussienota. Met name kleine en middelgrote bedrijven zagen in de pandemie een sterke toename in de mate van digitalisering. Hoewel het nog te vroeg is om de langetermijneffecten te beoordelen, constateren de onderzoekers dat de toegenomen digitalisering zichtbaar heeft bijdragen aan het verhogen van de productiviteit, het beschermen van werkgelegenheid en het verminderen van economische ontwrichtingen. 
Artikel IMF
Publicatie IMF
 

Nvidia claimt doorbraak in snellere chipproductie

Chipbedrijf Nvidia beweert een software ontwikkeld te hebben waarmee zij een stap in het maken van chips (inverse lithography) meer dan 40 keer sneller kunnen uitvoeren. Dat heeft CEO Jensen Huang aangekondigd tijdens de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van het bedrijf, schrijft Singularity Hub. Het gaat om een proces dat voorheen weken duurde, maar nu in een nacht  voltooid is. Daardoor zalhet proces ook aanzienlijk minder stroom verbruiken. "Met cuLitho kan TSMC de cyclustijd van het prototype verkorten, de doorvoer verhogen en de ecologische voetafdruk van hun productie verkleinen, en zich voorbereiden op 2nm en verder", aldus Huang. Een aantal giganten uit de industrie, waaronder TSMC en ASML, hebben meegewerkt aan het project en hebben aangekondigd dat ze de software gaan integreren.
Artikel Singularity Hub
 

Witte Huis presenteert ambitieuze plannen voor Amerikaanse biotechsector
Het Witte Huis heeft een nieuwe strategie gepresenteerd om de Amerikaanse biotechsector te versterken. Volgens een rapport van het White House Office of Science and Technology Policy (OSTP) staat de wereld ‘aan de vooravond van een industriële revolutie die wordt aangewakkerd door biotechnologie en -manufacturing’. "Door bioproductie kan duurzame biomassa in de Verenigde Staten worden omgezet in nieuwe producten en een alternatief bieden voor op aardolie gebaseerde productie van chemicaliën, medicijnen, brandstoffen, materialen en meer”, aldus het rapport. In een artikel op NextGov zijn de aangekondigde acties uiteengezet.
Publicatie Witte Huis
Artikel NextGov
 

Amerikaanse overheidsinstanties gaan geïntegreerde data- en kennisinfrastructuur bouwen
Zes Amerikaanse overheidsinstanties hebben het ‘Building the Prototype Open Knowledge Network (Proto-OKN) gelanceerd, een initiatief van 20 miljoen dollar voor de ontwikkeling van een ‘open kennisnetwerk’. Volgens de aankondiging van de National Science Foundation (NSF) is een open kennisnetwerk "een openbaar toegankelijke, onderling verbonden set van gegevensopslagplaatsen en bijbehorende kennisgrafieken die op gegevens gebaseerde, op kunstmatige intelligentie gebaseerde oplossingen mogelijk zullen maken voor een breed scala aan maatschappelijke uitdagingen." De NSF gaat projecten financieren om prototypes te maken van schaalbare, op cloud-gebaseerde technische infrastructuur om onder andere uitdagingen op het gebied van gezondheidszorg, ruimtevaart en klimaatverandering aan te pakken.
Nieuwsbericht National Science Foundation
Artikel NextGov
 

Opinie: groeiende spionagesoftware-industrie moet worden beteugeld
Spionagesoftware wordt sneller en op grotere schaal ontwikkeld dan de bureaucratie en parlementen aankunnen, waarschuwt onderzoeker Kylie Hiebert in een opiniestuk op CIGI. Volgens Hiebert is de software oorspronkelijk ontwikkeld als een unieke manier om kwaadaardige activiteiten tegen te gaan, maar heeft de innovatie zijn oorspronkelijke doel verraden en dreigt de industrie te ontsporen in een ‘wereldwijd ecosysteem van surveillance for hire’. Hiebert pleit voor strengere regelgeving en toezicht op de industrie om misbruik te voorkomen.Opiniestuk CIGI
 

Zuid-Koreaanse investeringen in halfgeleiderindustrie en bijbehorend hoger onderwijs
De Zuid-Koreaanse overheid heeft investeringen in universiteiten aangekondigd als onderdeel van een ambitieus plan om de halfgeleiderindustrie uit te breiden, schrijft University World News. President Yoon Suk-yeol wil met deze investeringen de bachelor- en masteropleidingen van universiteiten versterken en inschrijvingen stimuleren. Naast deze investeringen verzocht Yoon het ministerie van Onderwijs om de regionale universiteiten van het land te ondersteunen op deze gebieden. Het  ministerie kwam snel met een reactie, met onder andere een voorstel om de oprichting van bedrijven binnen universiteiten makkelijker te maken. De maatregelen zijn onderdeel van een breder actieplan om de halfgeleiderindustrie uit te breiden, zodat het land een leidende positie in de strategische sector kan behouden.
Artikel University World News
 

Gesimuleerde omgevingen en immersieve technologieën in AI-regelgeving
Leden van het OESO Committee on Digital Economy Policy (CDEP) hebben de beleidskansen en -uitdagingen van immersieve technologieën (zoals virtual en augmented reality) in de voorgestelde AI-regelgeving van de EU en Brazilië geanalyseerd. De onderzoekers zien talloze voordelen voor verschillende sectoren in de samenleving, bijvoorbeeld in het creëren van hyperrealistische ervaringen om trainingen te creëren voor geneeskundestudenten. "Tegelijkertijd kan de technologie problemen erven die al eerder zijn geïdentificeerd bij andere technologieën, als er geen goede basiswaarborgen worden vastgesteld."
Artikel OESO AI
 

Universiteiten als motoren van innovatie voor vrede en veiligheid
De U7+ Alliance of Global Universities, een alliantie van meer dan 40 universiteiten op vijf continenten, roept in een verklaring gericht aan de G7 op tot een sterkere rol voor universiteiten bij het bevorderen van vrede en veiligheid. De alliantie is opgericht om samen met de G7 en andere regeringsleiders collectieve actie te ondernemen voor wereldwijde uitdagingen. "De alliantie, met de sterke multilaterale banden van top onderzoeksuniversiteiten in zowel G7- als niet-G7-landen, kan nieuwe oplossingen genereren over traditionele geopolitieke barrières heen", aldus het statement. De aankondiging vond plaats tijdens een bijeenkomst van de U7+ in Tokyo, in voorbereiding op de G7-top in mei.
Artikel University World News
U7+ statement