Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 25 mei 2023

In Boekarest is het European Cybersecurity Competence Center geopend, dit centrum gaat de cyberbeveiliging in heel Europa versterken. AI houdt de gemoederen bezig. Zo vraagt het Europees Parlement in de AI Act om een preventief verbod op sommige AI systemen, in de VS organiseer de senaat een hoorzitting over AI. Volgens het Rathenau Instituut worden burgers ongevraagd gebruikt als proefkonijnen door AI-bedrijven. Techleap mag nog drie jaar langer doorgaan, maar het kabinet verlaagt het budget van ruim 35 miljoen euro naar 15 miljoen euro voor een periode van vier jaar. De VS stelt 500 miljoen dollar per jaar beschikbaar voor het opzetten van techhubs in de VS. De EU en India gaan samenwerken op het gebied van onderzoek en innovatie. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van vandaag.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Rathenau Instituut: Debat over quantumtechnologie is nog te eenzijdig

Quantumtechnologie levert meer maatschappelijke zorgen op dan alleen encryptieproblemen en cyberveiligheid. Tegelijkertijd is een genuanceerder beeld op zijn plaats van de toepassingen van quantumtechnologie. Hooggespannen verwachtingen ontnemen de ruimte voor een goed debat hierover. Dat stelt het Rathenau Instituut in het rapport ‘Quantumtechnologie in de samenleving’. Het rapport is een ‘Rathenau Scan’, een nieuw type publicatie van het onderzoeksinstituut, bedoeld om opkomende technologieën te signaleren en vroegtijdig te kunnen anticiperen op de mogelijke maatschappelijke impact daarvan. 
Publicatie Rathenau Instituut
 

Europees Parlement vraagt in AI act preventief verbod op sommige AI systemen

De Commissie Interne Markt en de Commissie Burgerlijke Vrijheden van het Europees Parlement hebben met ruime meerderheid voor de AI Act gestemd. De amendementen van het Parlement bevatten onder andere een preventief verbod op een aantal AI-systemen, zoals systemen die het gedrag van mensen beoordelen en gebruik maken van realtime biometrische identificatie in openbaar toegankelijke ruimtes. Ook wil het Parlement een verbod op criminaliteits- en fraudevoorspellingen op basis van profilering. “We zijn ervan overtuigd dat onze tekst een evenwicht biedt tussen de bescherming van de grondrechten en de noodzaak om bedrijven rechtszekerheid te bieden en innovatie in Europa te stimuleren”, aldus Europarlementariër en co-rapporteur Brando Benifei. Naar verwachting wordt de wet begin juni in stemming gebracht voor het volledige Europees Parlement, waarna de onderhandelingen met de Raad kunnen beginnen. 
Nieuwsbericht Europees Parlement
Artikel Politico
Artikel Science Business
Artikel EURACTIV

Wereldwijde trends in overheidsinnovatie 2023

Het Observatory of Public Innovation (OPSI) van de OESO heeft de ‘Wereldwijde Trends in Overheidsinnovatie 2023’ gepubliceerd. In het rapport worden vier primaire innovatietrends geïdentificeerd aan de hand van tien diepgaande casestudy’s. Het gaat om 1) nieuwe vormen van accountability; 2) nieuwe aanpakken rond zorg; 3) nieuwe methoden om identiteiten te beschermen en eigen vermogens van de bevolking te versterken; en 4) nieuwe manieren om burgers te betrekken. De onderzoekers hebben 1084 innovatieve ideeën uit 94 landen geanalyseerd.
Nieuwsbericht OPSI 
Publicatie OESO
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Kabinet verlengt Techleap voor 3 jaar, maar budget wordt gehalveerd

Het kabinet gaat nog 3 jaar langer door met het aanjaagprogramma voor een sterk start-up en scale-up ondernemingsklimaat Techleap.nl, maar verlaagt het budget van het programma. Het programma ontvangt voor de komende periode van vier jaar 15 miljoen euro, terwijl het in de vorige periode op 35 miljoen euro kon rekenen. Dat valt te lezen in de aanbiedingsbrief van het evaluatierapport van de StartupDelta en Techleap.nl programma’s. Het kabinet heeft nog geen besluit genomen over het (her)benoemen van prins Constantijn van Oranje als Special Envoy voor het start-up en scale-up-beleid. De Kamerbrief met het aangescherpte beleid en beleid gericht op het stimuleren van durfkapitaal wordt nog voor de zomer verwacht. 
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Holland High Tech

Kamer en kabinet botsen tijdens commissiedebat Dierproeven 

De Kamer wil een snellere afbouw van het aantal dierproeven, ook in onderwijs en onderzoek, maar ministers Adema en Dijkgraaf zien dit op korte termijn niet gebeuren. Dat blijkt uit het Commissiedebat dierproeven. Alle Kamerleden, waaronder coalitiepartijen VVD en D66, uitten hun frustraties over het nog altijd aantal hoge aantal dierproeven in Nederland. Minister Adema betoogde echter dat het voordeel van proefdieren nog steeds nodig is voor ziektes, geneesmiddelen en veiligheid voor mens en milieu. In een artikel op ScienceGuide zijn de belangrijkste discussies uit het debat terug te lezen, waaronder de rol van onderzoek en onderwijs.
Artikel ScienceGuide
 

NWO investeert 22,7 miljoen in wetenschappelijke infrastructuur

De NWO heeft een investering van 22,7 miljoen euro in wetenschappelijke infrastructuur aangekondigd. Het gaat om zeven projecten van nationale consortia, waaronder een database voor kinderkanker en een radar voor betere analyse en voorspelling van extreem weer. “Met het open WINC-instrument investeert NWO in nationale samenwerkingen op het gebied in vernieuwende hoogwaardige wetenschappelijke infrastructuur. Dit is essentieel voor alle disciplines van de Nederlandse onderzoeksgemeenschap voor het doen van onderzoek van wereldklasse”, aldus NWO-voorzitter Marcel Levi. 
Nieuwsbericht NWO
 

Universiteiten zien versoepeling bindend studieadvies niet zitten

Minister Dijkgraaf wil het bindend studieadvies (bsa) bijstellen naar maximaal 30 studiepunten. Nu moeten studenten in het eerste jaar gemiddeld (over de instellingen heen) nog 45 punten halen. Met de bijstelling wil Dijkgraaf het welzijn van studenten verbeteren. Ook moeten studenten die het bsa niet (dreigen te) halen beter worden begeleid door onderwijsinstellingen. Hiertoe wordt een persoonlijk gesprek tussen student en instelling verplicht. “Te veel druk werkt verlammend, kan leiden tot slechtere leerprestaties en vertroebelt zo het beeld of een student al dan niet geschikt is voor een opleiding. In het eerste jaar maak je als student nog een bredere ontwikkeling door en komt er veel op een student af, zoals op kamers gaan, wennen aan studie en studentenleven en op eigen benen staan”, aldus Dijkgraaf. Universiteiten vinden de wijziging echter ‘ongewenst en onverstandig’, valt te lezen in een persbericht van Universiteiten van Nederland (UNL). “Het huidige bsa zorgt ervoor dat studenten met voldoende voorkennis doorstromen in hun studie. Met dit plan zullen veel studenten alsnog uitvallen, maar pas na hun tweede jaar. Dat is vervelender voor studenten en zorgt voor nog meer druk op docenten en studiebegeleiders”, aldus UNL-voorzitter Pieter Duisenberg. De universiteiten pleiten om de bsa-norm per opleiding te bepalen in samenspraak met de medezeggenschap. 
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht UNL

Man promoveert twee keer zo vaak cum laude als vrouw

De kans dat mannen cum laude promoveren is bijna twee keer zo groot als de kans voor vrouwen en deze ongelijkheid neemt toe als de promotiecommissie uit meer mannen bestaat. Dat schrijft ScienceGuide naar aanleiding van een onderzoek van Thijs Bol (UvA en lid van de Jonge Akademie). Bol baseert zich op data van meer dan 5.000 promovendi aan een grote Nederlandse universiteit tussen 2011 en 2021. De ongelijkheid is het meest uitgesproken wanneer dissertaties worden beoordeeld door volledig mannelijke commissies en neemt af wanneer meer vrouwelijke leden in de beoordelingscommissies zitten. Bol pleit voor een debat in de academische wereld over de wenselijkheid van de cum laude onderscheiding en genderongelijkheid. 
Artikel ScienceGuide
Artikel U-Today/HOP

Rathenau Instituut: burgers worden ongevraagd als proefkonijnen gebruikt door AI-bedrijven 

Terwijl het voor ons inmiddels onvoorstelbaar is dat burgers vroeger als proefkonijn werden gebruikt bij het ontwikkelen van medicijnen, lijken we hier gek genoeg bij AI niet moeilijk over te doen. Dat moet anders, stellen onderzoekers Wouter Nieuwenhuizen en Quirine van Eeden van het Rathenau Instituut. De onderzoekers waarschuwen dat bedrijven ongecontroleerd nieuwe diensten kunnen lanceren met burgers als proefkonijn. De Tweede Kamer heeft het kabinet recent gevraagd om een integrale visie op nieuwe AI-producten. “Wat we tenminste nodig hebben, zijn democratisch vastgestelde eisen en een afdwingbare maatschappelijke verantwoordelijkheid van AI-bedrijven. Alleen dan kunnen we ons als samenleving uit dit ongevraagde en ongecontroleerde experiment bevrijden”, aldus Nieuwenhuizen en Van Eeden. 
Artikel Rathenau Instituut

WUR bestraft hoogleraar na onderzoek naar Saudische affiliaties

De Wageningen University & Research (WUR) neemt maatregelen als gevolg van het interne onderzoek naar de affiliaties met Saudische universiteiten, naar aanleiding van een artikel van de Volkskrant. Het onderzoek heeft uitgewezen dat zeker zes veelgeciteerde Wageningse wetenschappers door Saudische universiteiten zijn benaderd, waarbij slechts één hoogleraar op dat aanbod is ingegaan. De universiteit heeft besloten om de hoogleraar per direct te ontheffen uit zijn leerhouderschap voor een periode van twee jaar. Daarnaast heeft de hoogleraar een officiële berisping gekregen. Rector Magnificus Arthur Mol laat weten ‘geschokt en zeer teleurgesteld’ te zijn over de onderzoeksresultaten. 
Nieuwsbericht WUR
Artikel NOS

KNAW vreest dat maatregelen kennisveiligheid te gehaast zijn

De KNAW vreest dat de aangekondigde maatregelen voor kennisveiligheid van minister Dijkgraaf te gehaast zijn. Dat schrijft ScienceGuide naar aanleiding van uitspraken in de podcast-serie Vriend of Vijand’ over kennisveiligheid, waarin onder andere wordt gesproken met KNAW-president Marileen Dogterom, VVD-Kamerlid Hatte van der Woude en minister Dijkgraaf. Dijkgraaf is van plan om dit najaar een wetsvoorstel naar de Kamer te sturen, maar volgens Dogterom is dit te snel.  “Ik voel die haast niet. Ik voel vooral de behoefte om dit zorgvuldig te doen”, aldus Dogterom. 
ScienceGuide

Internationale waterstofgids moet innovatiekracht Nederlandse sector onder de aandacht brengen

Tijdens de World Hydrogen Summit (WHS) in Rotterdam is de internationale Waterstofgids 2023 uitgereikt aan minister Schreinemacher. De gids ‘Excelling in Hydrogen – Dutch solutions for a climate-neutral world’ is het resultaat van een publiek-private samenwerking binnen het handelsbevorderingsprogramma International Clean Energy Partnership (ICEP) en is samengesteld door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en partners. De gids moet de innovatiekracht van de Nederlandse waterstofsector internationaal onder de aandacht brengen.
Nieuwsbericht RVO
Nieuwsbericht Topsector Energie

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

EARTO ziet sleutelrol voor O&I om doelen Critical Raw Materials Act te halen

Onderzoek en innovatie spelen een sleutelrol in een impactvolle en tijdige vervulling van de doelen in de Europese Critical Raw Materials Act. Dat stelt de Europese vereniging van Onderzoeks- en Technologieorganisaties (EARTO) in reactie op een raadpleging van de Europese Commissie. “De CRMA moet een systeemverandering faciliteren om zijn doelen te bereiken. Ze kunnen alleen volledig worden bereikt op basis van baanbrekend onderzoek en innovatie: de CRMA signaleert de noodzaak van een systeemverandering”, aldus EARTO. EARTO bepleit onder andere het belang van de ontwikkeling van vaardigheden, van gespecialiseerd personeel én de noodzaak van een stabiele langetermijninvestering in onderzoek en innovatie.
Publicatie EARTO

Europese kenniskoepels waarschuwen voor aanvullende wetgeving dierproeven

Universiteitenkoepels EU-LIFE en de League of European Research Universities (LERU) waarschuwen voor een mogelijk nieuw verbod op dierproeven. Het Europees Parlement debatteert op 25 mei over strengere regels, naar aanleiding van een Europees burgerinitiatief (EBI) met meer dan één miljoen handtekeningen. De koepels geven aan dat de geldende wettelijke richtlijn uit 2010 voorziet in de volledige vervanging van het gebruik van dieren op gebieden waar dit wetenschappelijk mogelijk is. Ze vinden het onverstandig om vast te houden aan een tijdschema voor het geheel uitfaseren van dierproeven. “LERU en EU-LIFE zijn uiterst bezorgd dat dit EBI de doodsteek zal zijn voor de biomedische wetenschapsindustrie in Europa. Hoewel NAM's (New Approach Methodologies) een aanzienlijk potentieel hebben, zijn ze momenteel niet in staat alle vormen van gebruik van dieren te vervangen”, aldus de koepels. The Guild heeft aangekondigd het statement te ondersteunen. 
Publicatie LERU
Artikel Neth-ER 
Nieuwsbericht The Guild

Nederland ontvangt vier Proof of Concept-beurzen, vooralsnog minder dan vorig jaar

De European Research Council heeft in de eerste ronde 66 Proof of Concept-beurzen (PoC) uitgereikt. De beurzen bedragen 150.000 euro en moeten onderzoekers helpen om hun wetenschappelijke ideeën praktisch toe te passen. Nederland ontvangt vier van de beurzen. Vorige jaar werden er in totaal (meerdere rondes) 39 beurzen uitgereikt aan Nederlanders.  Nederland moet bij de volgende rondes in 2023 dus veel beurzen ontvangen om het net zo goed te doen als in 2022.
Persbericht ERC
Artikel Neth-ER
 

EU blijft onderzoek financieren waaraan Chinese militaire universiteiten deelnemen 

De Chinese ‘Seven Sons of National Defense’-universiteiten nemen in ieder geval deel aan vijf lopende EU-onderzoeksprojecten in technologieën die zowel civiel als militair gebruikt kunnen worden. Dat constateert Science Business in een onderzoek. Het gaat onder andere om projecten op het gebied van netwerkbeveiliging, warmteoverdracht en drones. Volgens Rebecca Arcesati, specialist in Chinese technologie bij de denktank Merics, is er een aanzienlijk risico dat de onderzoeksresultaten worden omgeleid naar defensietoepassingen in China. Omdat het EU-onderzoeksbeleid ten aanzien van China terughoudender zou moeten zijn dan in het verleden, vindt Arcesati het ‘opmerkelijk’ dat een van de projecten in maart is gestart. 
Artikel Science Business
Artikel Science Business
 

EU investeert in versterking pan-Europees onderzoek naar China

Door toenemende geopolitieke spanningen investeert de Europese Commissie in de opbouw van een EU-kennisbasis over China die onafhankelijk is van die van de VS, het VK of anderen, schrijft Science Business. Tot nu toe is er 10.5 miljoen euro voor drie Horizon Europe-projecten uitgetrokken om ongeveer 1000 gespecialiseerde China-onderzoekers die verspreid zijn over verschillende Europese universiteiten en denktanks te versterken en met elkaar te verbinden. "Vanwege de toenemende relevantie van China moet Europa het op zijn eigen voorwaarden leren kennen en begrijpen: niet door de lens van andere externe bronnen”, aldus een van de Horizon-documenten van de Europese Commissie. 
Artikel Science Business
 

Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Gabriel treedt af 

Eurocommissaris voor Onderzoek en Innovatie Mariya Gabriel heeft haar functie neergelegd. Gabriel is gevraagd om in eigen land (Bulgarije) een nieuwe regering te vormen om een jarenlange politieke impasse te doorbreken. Totdat Bulgarije een nieuwe Eurocommissaris benoemt worden haar taken waargenomen door Eurocommissaris Vestager (innovatie en onderzoek) en Schinas (cultuur, onderwijs en jeugd). Omdat er volgend jaar Europese verkiezingen zijn is het mogelijk dat er tot die tijd geen vervanger meer wordt aangesteld. Science Business schrijft dat het veld wisselend reageert op de waarnemers. Critici vrezen dat Vestager onderzoek onvoldoende prioriteit zal geven, en Horizon Europe meer als een politiek instrument voor EU-beleid, dan als een onderzoeksprogramma zou kunnen zien. Voorstanders zijn juist positief over de uitgebreide ervaring op verschillende terreinen van Verstager en haar staat van dienst bij het hervormen van staatssteunregels.
Artikel Politico
Artikel Science Business
 

Onderhandelingen Data Act zorgen voor spanningen bij onderzoekers en industrie

De onderhandelingen over de Europese Data Act zorgen voor wrijving en zorgen bij verschillende belanghebbenden, schrijft Science Business. Universiteitenkoepels bepleitten de afgelopen tijd meermaals een stevige positie voor onderzoek in de wet. De League of European Research Universities (LERU) vreest dat sommige amendementen van het Europees Parlement en de Europese Raad de positie van universiteiten kunnen verzwakken en heeft daarom opnieuw aanbevelingen gepubliceerd. Daarnaast klaagt de industrie dat beleidsmakers te snel gaan. De Europese lobbygroep Digital Europe heeft, samen met een aantal CEO’s, opgeroepen tot een pauze en heroverweging van de wetgeving. 
Artikel Science Business
Publicatie LERU
Nieuwsbericht Digital Europe

Europese defensie-industrie en strijdkrachten pleiten voor investeringen in O&O    

De Europese defensie-industrie en strijdkrachten dringen er bij beleidsmakers in Brussel en de Europese hoofdsteden op aan om het momentum gecreëerd door de oorlog in Oekraïne vast te houden en te blijven investeren in O&O op defensiegebied. In een artikel op Science Business uiten diverse experts hun zorgen over de onder investering op defensiegebied in de achterliggende decennia. Lidstaten hebben hun defensiebudgetten sinds de oorlog in Oekraïne fors verhoogd, maar moeten volgens de Europese Commissie tegen 2025 nog een tekort van 70 miljard euro dichten. Ook zetten lidstaten onvoldoende in op samenwerkingsprojecten. De experts pleiten voor de ontwikkeling van een langetermijnvisie op investeringen in O&O op defensiegebied. 
Artikel Science Business

Duitsland wil inhaalslag maken op het gebied van quantumtechnologie

De Duitse regering wil een leidende positie innemen op het gebied van quantumtechnologie, schrijft EURACTIV. Het land staat wereldwijd op de vierde plaats wat betreft publicaties en patenten in kwantumtechnologie. De regering heeft een actieplan gepresenteerd dat zich richt op het potentieel, de uitdagingen en de resourceplanning van de technologie. "Ons doel is daarom om Duitsland aan de top van de wereld te vestigen op het gebied van kwantumtechnologieën, en het 'Quantum Technologies Action Concept' van de regering vormt hiervoor het nieuwe strategische kader", aldus de Duitse staatssecretaris voor onderzoek Mario Brandenburg. Volgens het plan is er ongeveer 2,18 miljard euro aan begrotingsmiddelen gereserveerd voor de verdere ontwikkeling en zullen wetenschappelijke organisaties nog eens 850 miljoen euro bijdragen. 
Artikel EURACTIV

EU en India versterken samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie

Op 16 mei was de aftrap van de eerste ministeriële bijeenkomst van de EU-India Handels- en Technologieraad. Hier is onder andere toegezegd dat de EU en India gaan samenwerken aan onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op het gebied van kwantum- en high-performance computing. Ook zijn er gezamenlijke afspraken gemaakt over onder andere de halfgeleidersector, digitale vaardigheden, groene technologieën en betrouwbare AI. “Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet in de verdieping van onze strategische samenwerking met India op het gebied van digitale, groene en handelskwesties. Samen zullen we uitdagingen op het gebied van betrouwbare technologie en veiligheid aanpakken”, aldus Eurocommissaris Vestager. 
Persbericht Europese Commissie 
 

European Cybersecurity Competence Center moet zorgen voor EU-breed Cyber Shield

In Boekarest is het European Cybersecurity Competence Center (ECCC) geopend. Het centrum moet de competentie op het gebied van cyberbeveiliging in heel Europa versterken en werk maken van het ‘European Cyber Shield’, een netwerk van nationale coördinatiecentra dat zorgt voor één sterke Europese cyberbeveiligingsgemeenschap. Volgens Directeur-Generaal van de afdeling Communicatienetwerken, Content en Technologie van de Europese Commissie Roberto Viola biedt de digitalisering van Europa voordelen, maar ook risico’s. “Het risico is dat tegenstanders van de democratie de Europese democratie, de fundamenten van Europa en de manier van leven van de burgers zullen aanvallen. Daarom is het een primaire doelstelling voor Europa om sterk te blijven op dit gebied van cyberbeveiliging”, aldus Viola. 
Artikel EURACTIV

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

G7 pleit voor regels om veiligheid van onderzoek te verbeteren

De wetenschapsministers van de G7 roepen op tot passende regels ter bescherming tegen ‘inmenging van buitenaf’ in internationaal onderwijs en onderzoek om de veiligheid en integriteit van onderzoek te verbeteren, schrijft University World News. Volgens University World News wijst ‘inmenging van buitenaf’ voornamelijk naar activiteiten die de academische vrijheid van wetenschappers kunnen aantasten en naar het lekken van gevoelige geavanceerde technologieën naar China. "We delen een groeiende bezorgdheid dat sommige actoren proberen de open onderzoeksomgeving op oneerlijke wijze uit te buiten of te verstoren en onderzoeksresultaten verduisteren voor economische, strategische, geopolitieke of militaire doeleinden", aldus de verklaring. Volgens de ministers moet ‘openheid, vrijheid en inclusiviteit wereldwijd verbeterd worden voor een gezonde ontwikkeling van wetenschappelijk onderzoek’.
Artikel University World News
Verklaring G7-wetenschapsministers
 

VS: Senaat organiseert hoorzitting over AI 

Amerikaanse politici zien de noodzaak om werk te maken van nieuwe wetgeving voor kunstmatige intelligentie. Dat schrijft de NOS in een verslag van een AI-hoorzitting van de Amerikaanse senaat. Sam Altman, topman van OpenAI (het bedrijf achter ChatGPT) benadrukte dat AI grote voordelen kan hebben, maar noemde als grootste angst dat de technologie ‘aanzienlijke schade’ kan toebrengen aan de wereld. In de discussie over wat voor soort toezichthouder er nodig is pleitte professor Gary Marcus (New York University) voor iemand op kabinetsniveau. Tijdens het gesprek lag de nadruk op de noodzaak dat er iets moet gebeuren met draagvlak onder zowel Democraten als Republikeinen. De komende tijd staan er nog meer hoorzittingen over het onderwerp gepland. Denktank ITIF betoogt in reactie op de hoorzitting dat het onverstandig zou zijn om één instantie alle AI te laten reguleren, ‘net zoals het onverstandig zou zijn om één overheidsinstantie alle menselijke besluitvorming te laten reguleren’. 
Artikel NOS
Publicatie ITIF
 

Brookings: Krappe financiering belemmert CHIPS and Science Act

Volgens denktank Brookings blijft de financiering van de Amerikaanse innovatievisie in de CHIPS and Science Act achter bij de gestelde ambitie. Bovendien dreigen de plannen in de knel te komen door het dreigende schuldenplafond. Brookings roept het congres dan ook op om de langetermijnvisie voor de Amerikaanse economische en militaire veiligheid voor ogen te houden en de financiering mogelijk te maken. Ook oppert Brookings de mogelijkheid om investeringen in wetenschap en innovatie te verplichten, zoals eerder gebeurde onder president Barack Obama. "Zo'n maatregel zou een grote bijdrage leveren aan het waarborgen van een duurzamere, stabielere ondersteuning van kritieke technologieën op het gebied van economische en militaire veiligheid. Dit is precies het soort ondersteuning dat CHIPS biedt aan de halfgeleiderindustrie, die allesbehalve de enige geavanceerde technologiesector is die onderhevig is aan wereldwijde concurrentie", aldus Brookings. "Leiders in Washington moeten nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat we de toezeggingen kunnen nakomen die zijn vastgelegd in de CHIPS and Science Act, allemaal."
Publicatie Brookings

VS: 500 miljoen voor techhubs

De VS stelt 500 miljoen dollar beschikbaar voor het opzetten van techhubs. Daarover schreef PBS afgelopen week. Het beschikbare bedrag is onderdeel van de CHIPS and Science Act om investeringen in nieuwe technologieën als AI, quantum en biotech te stimuleren. Met de hubs moet de economische innovatie op dit terrein breder worden verspreid in het land. Momenteel richt de ontwikkeling van tech zich vooral op steden als San Francisco, New York en Seattle. Met de hubs kunnen gebieden in ontwikkeling komen die al wel inzetten op onderzoek, maar waar het nog ontbreekt aan financiering voor groei en ondernemerschap.
Artikel PBS
 

VK: 1 miljard pond voor National Semiconductor Strategy

Het VK heeft de National Semiconductor Strategy uitgebracht waarmee in totaal 1 miljard pond wordt vrijgemaakt voor de komende tien jaar. Daarover schreef EURACTIV deze week. De investeringen moeten zich onder andere richten op de groei en bescherming van de Britse industrie, het versterken van vaardigheden en onderzoek en ontwikkeling. Volgens EURACTIV vinden critici vinden de plannen te beperkt om serieus te kunnen concurreren met de VS, EU en China.
Publicatie Britse Overheid
Artikel EURACTIV
 

Nieuwe zorgen om AI

In diverse stukken werd afgelopen tijd weer gewaarschuwd voor de gevolgen van AI. Zo bracht denktank CIGI een stuk uit waarin de internationale gemeenschap wordt opgeroepen om snel actie te ondernemen tegen oorlogswapens die gestuurd worden door AI. In Amerika wordt al ervaring opgedaan met straaljagers die gevlogen worden door kunstmatige intelligentie. "Gecombineerd met recente duizelingwekkende releases van AI-ondersteunde technologieën, hebben dergelijke ontwikkelingen een rode vlag gehesen voor degenen op het wereldtoneel die eisen dat menselijke controle over wapensystemen wordt gehandhaafd en gereguleerd. Zonder onmiddellijke actie kan de mogelijkheid om AI-ondersteunde wapens te reguleren binnenkort verdwijnen", aldus CIGI. Daarnaast schreef onder andere HLN over een onderzoek dat gepubliceerd werd in BMJ Global Health. In het onderzoek wordt AI een bedreiging voor de mensheid genoemd, bijvoorbeeld omdat het in toenemende mate mogelijkheden biedt om mensen te controleren en manipuleren. Ook in dit artikel wordt gewaarschuwd voor "de toename en ontmenselijking van dodelijke wapencapaciteit".
Opiniestuk CIGI
Artikel HLN
Publicatie BMJ

VS: Republikeinse bezuinigingen op O&O laten verschuiving in denken over China zien 

Het ‘tekortplan’ van het Republikeinse Huis van Afgevaardigden laat een verschuiving in het denken over China zien, schrijft Roll Call. Het plan om de federale overheidsfinanciering terug te brengen tot het fiscale niveau van 2022 bevat een forse verlaging in de federale uitgaven voor wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling in ruil voor het verhogen van het schuldenplafond. Tegenstanders vrezen dat dit het Amerikaanse concurrentievermogen ten opzichte van China in gevaar kan brengen. In plaats van tegelijkertijd proberen de Amerikaanse capaciteiten in eigen land te vergroten, zouden de Republikeinen ervoor kiezen om zich alleen te concentreren op het beperken van de internationale capaciteiten van China. Voorzitter van de denktank ITIF Robert Atkinson denkt dat de partij exportcontroles en beperkingen op technologieoverdracht als een goedkopere optie ziet om dat doel te bereiken. 
Artikel Roll Call
 

Nature: Kunnen beleidsmakers de ontwikkelingen in embryo-onderzoek bijhouden?

Wetenschappers rapporteren snelle vooruitgang op het gebied van genbewerking bij mensen in de embryowetenschap, maar beleidsmakers hebben moeite om het tempo van de wetenschappelijke ontwikkelingen bij te houden. In een artikel onderzoekt Nature het spanningsveld tussen de grote ontwikkelingen in de wetenschap, de rol van beleidsmakers en het overleg met belanghebbenden én het grote publiek. Volgens de schrijvers gaat het tijdig en effectief reguleren van snel evoluerende wetenschap uiteindelijk om ‘het handhaven van een robuust sociaal contract tussen wetenschap en samenleving’. 
Artikel Nature