Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 24 augustus 2023

Onderzoekers van het Lawrence Livermore National Laboratory zijn er voor de tweede keer in geslaagd om extra energie op te wekken bij een kernfusie. De Europese Commissie heeft een aantal maatregelen gepresenteerd om de Europese Onderzoeksruimte (EOR) en de carrières van (jonge) onderzoekers te versterken. Duizenden wetenschappers maken minder gebruik of verlaten het sociale mediaplatform X, voorheen bekend als Twitter door o.a. het leiderschap van Elon Musk en een toename in het aantal nepaccounts, trollen en haatzaaiende uitlatingen op het platform. Een aantal technologiebedrijven hebben zich verenigd om gezamenlijk cyberbeveiligingsrisico's aan te pakken voordat nieuwe EU-regelgeving van kracht wordt. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kenniscoalitie roept volgend kabinet op om vast te houden aan O&I-investeringsdoelen
De Kenniscoalitie roept het volgende kabinet op om te blijven investeren in kennis en innovatie. Dat blijkt uit de gepubliceerde verkiezingsinzet in aanloop naar de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. De Kenniscoalitie - een samenwerkingsverband van partijen in het Nederlandse onderzoeks- en innovatieveld - roept de politiek op om vast te houden aan de ambitie om in 2030 3% van het BBP te besteden aan onderzoek en innovatie. Verder wordt er gepleit voor het voortzetten van het Nationaal Groeifonds, het structureel maken van het Fonds voor Onderzoek en Wetenschap (na 2030), om in te zetten op een ambitieus Europees onderzoeks- en innovatiebeleid met bijbehorend budget en om te zorgen voor betere uitwisseling en doorvertaling van kennis naar de maatschappij. Naast de inzet van de Kenniscoalitie hebben onder andere Universiteiten van Nederland (UNL), de Vereniging Hogescholen (VH) en de Jonge Akademie respectievelijk ook eigen verkiezingsmanifesten gepubliceerd. 
Publicatie Kenniscoalitie
Publicatie Vereniging Hogescholen
Publicatie UNL
Publicatie De Jonge Akademie
Publicatie SURF
 

Eurostat constateert relatieve daling van publieke investeringen in O&I
De totale publieke uitgaven aan onderzoek en innovatie binnen de EU zijn in 2022 met 5% gestegen ten opzichte van 2021. Omdat de totale overheidsuitgaven harder zijn gegroeid, is er echter relatief minder uitgegeven aan O&I. Dat schrijft Neth-ER over de laatste ramingen van Eurostat over publieke investeringen in O&I binnen de EU en IJsland, Zwitserland en Noorwegen. Volgens Eurostat investeerde de Nederlandse overheid 7,75 miljard euro in O&I, wat neerkomt op 0,82% van het BNP. Dit is een kleine stijging ten opzichte van 2021 (0,90%). Nederland blijft daarmee boven de Europese mediaan en stijgt twee plekken in de totale lijst.
Publicatie Eurostat
Artikel Neth-ER
 

NAVO Innovation Fund gaat 1 miljard euro investeren in start-ups
Drieëntwintig NAVO-bondgenoten, waaronder Nederland, zijn officieel stille vennoten geworden van het NAVO Innovation Fund (NIF). Het durfkapitaalfonds van 1 miljard euro bereidt zich voor om later dit jaar zijn eerste investeringen te doen. Volgens de NAVO gaat het om het eerste multi-soevereine durfkapitaalfonds ter wereld. Het fonds gaat investeren in start-ups die baanbrekende technologische oplossingen ontwikkelen, waarbij het potentieel voor commerciële innovatie wordt benut om kritieke defensie- en veiligheidsuitdagingen aan te pakken. De deelnemende bondgenoten hebben ook de belangstelling van Zweden om zich aan te sluiten bij het fonds verwelkomd. De deelname zal van kracht worden zodra het land toetreed tot de NAVO.
Nieuwsbericht NAVO
Artikel NextGov/FCW

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Investering van 100 miljoen euro voor Nederlandse chipfabriek Smart Photonics
De TU/e spin-off SMART Photonics heeft 100 miljoen euro opgehaald in een investeringsronde. De investeringen worden gedaan door een aantal strategische spelers uit de Nederlandse halfgeleiderindustrie, financiële instellingen en de Nederlandse overheid. "Wij geloven in Nederland als toonaangevende internationale hub voor de ontwikkeling van de snelgroeiende geïntegreerde fotonica-industrie. Daarom investeren we zowel via het Nationaal Groeifondsproject PhotonDelta in het hele ecosystem, als via ons speciale Deep Tech Fund met specifieke financiering voor start-ups en scale-ups die zich richten op innovatieve complexe technologie zoals SMART Photonics. Voor de welvaart en economische groei van de toekomst en om ons concurrentievermogen te behouden, is het noodzakelijk dat we innovatieve sleuteltechnologieën zoals geïntegreerde fotonica binnen de Europese Unie ontwikkelen”, zegt demissionair minister Adriaansens. Het bedrijf maakt fotonische chips, die informatie overdragen via lichtdeeltjes (fotonen). 
Artikel NOS
Artikel Computable
Nieuwsbericht TU/e
 

Adviesrapport over toekomstbestendige universiteiten: Kiezen voor Kwaliteit
Er moeten een aantal dingen aan het onderwijssysteem veranderen zodat universiteiten met hun onderwijs, onderzoek en innovatie maximaal kunnen bijdragen aan de grote uitdagingen van deze tijd. Dat stelt een onafhankelijke werkgroep onder leiding van oud-rector van de Rijksuniversiteit Groningen Elmer Sterken in het adviesrapport ‘Kiezen voor Kwaliteit’, over de toekomst van de universiteiten tot 2040. De werkgroep pleit voor een versterking van de verwevenheid van onderzoek en onderwijs op de universiteit en sterkere profilering van universiteiten op basis van disciplines, onderwijstypes en samenwerkingen. Hiervoor zouden aanpassingen aan het stelsel noodzakelijk zijn, zoals een wijziging van de bekostigingssystematiek. Het rapport is een advies aan het bestuur van Universiteiten van Nederland (UNL) en moet de basis vormen voor de standpuntbepaling van UNL ten aanzien van de toekomst van de universiteiten, onder andere in het licht van de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen en de verwachte Toekomstverkenning mbo, hoger onderwijs en wetenschap van minister Dijkgraaf.
Publicatie UNL
Artikel U-Today
 

AP presenteert eerste halfjaarlijkse Rapportage Algoritmische Risico's in Nederland
Innovaties zoals intelligente chatbots en gebrekkig inzicht in bestaande algoritmes zijn op dit moment de belangrijkste algoritmerisico’s. Dat stelt de eerste Rapportage Algoritmerisico’s Nederland, die is opgesteld door de nieuwe directie Coördinatie Algoritmes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Volgens AP-voorzitter Aleid Wolfsen bieden algoritmes en AI kansen, maar is het van belang dat de bijbehorende risico’s goed beheerst worden. “Het bewustzijn hierover neemt toe, maar veel overheden en bedrijven zijn nog zoekende naar de juiste manier om dit te doen. Daarom is duidelijke regelgeving nu cruciaal. We roepen het demissionaire kabinet op om hierin voortgang te blijven maken. Organisaties kunnen zelf al een stap zetten door meer personeel en scholing in te zetten in de bewaking van algoritmes”, aldus Wolfsen. De AP gaat elk half jaar een Rapportage Algoritmerisico’s Nederland publiceren.
Publicatie Autoriteit Persoonsgegevens
 

Cybersecuritymonitor 2022 signaleert verbeteringen, maar aandacht blijft nodig
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft voor het zesde jaar op rij de Cybersecuritymonitor uitgebracht. Het rapport geeft inzicht in de actuele stand van zaken rond de cyberweerbaarheid van bedrijven en huishoudens in Nederland. Het rapport laat een afname zien van het totaal aantal ICT-veiligheidsincidenten, zowel intern als van buitenaf. Dit komt onder andere door meer veiligheidsmaatregelen. Hierbij blijkt wel dat iedere apart gemeten maatregel vaker door grote dan door kleine bedrijven wordt genomen. In een artikel van het Digital Trust Center (DTC) wordt een selectie van de belangrijkste bevindingen voor het Nederlandse bedrijfsleven in kaart uitgelicht.
Artikel DTC
Publicatie CBS
 

Nederland loopt achter met toezicht op digitale platforms
Vanaf 25 augustus gaat de Europese Digital Services Act (DSA) gelden voor de negentien grootste online-platforms en zoekmachines, maar de inrichting van het toezicht in Nederland hierop is nog niet geregeld. Dat schrijft Computable in een artikel. Het ontwerp van de Nederlandse wet ter uitvoering van de DSA is nog niet verder gekomen dan de fase van consultatie. Per 1 januari 2024 wordt de DSA voor alle online-platforms en diensten van kracht, maar het is nog onzeker of de Nederlandse implementatiewet tegen die tijd klaar is. Brancheverenigingen NLDigital en Digitale Infrastructuur Nederland (DINL) verwachten niet dat de vertraagde invoering grote problemen gaat opleveren, omdat sanctiemogelijkheden voor overtreders ook met terugwerkende kracht mogelijk zijn.
Artikel Computable
 

Drie Nederlandse universiteiten in top 100 Shanghai Ranking
Volgens de jaarlijkse Shanghai Ranking behoren drie Nederlandse universiteiten tot de beste honderd van de wereld, schrijft U-Today. De UU scoort het hoogst in de ranglijst en staat op de 51e plaats. Daarnaast staan ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) (75) en Erasmus Universiteit Rotterdam (87) in de top van de lijst. Voor de zomer kondigde Universiteiten van Nederland (UNL) aan dat Nederlandse universiteiten zich kritischer gaan opstellen over wereldwijde ranglijsten van universiteiten.
Artikel U-Today/HOP
Persbericht UNL
 

NWO wordt lid van internationale software-alliantie
Onderzoeksfinancier NWO is lid geworden van de Research Software Alliance (ReSA), een internationale non-profitorganisatie die zich inzet voor samenwerking op het gebied van onderzoekssoftware. NWO wil hiermee een impuls geven aan de ontwikkeling van open en herbruikbare software die is ontwikkeld door en voor de onderzoeksgemeenschap. Volgens de onderzoeksfinancier sluit dit aan op de doelstellingen op het gebied van open science. “Door ons aan te sluiten bij ReSA zetten we nog meer in op het bevorderen van een cultuur waarin de onderzoeksgemeenschap samenwerkt en voortbouwt op bestaande inspanningen om betere en breder gebruikte onderzoekssoftware te ontwikkelen, ten behoeve van de wetenschap en de maatschappij”, aldus Maria Cruz, programmaleider open research software bij NWO.
Nieuwsbericht NWO
 

Zestien Nederlandse instellingen versterken wereldwijde hoger onderwijs via Erasmus+-projecten
De Europese Commissie heeft zestien Nederlandse instellingen geselecteerd in de laatste Capacity Building in Higher Education (CBHE) call, schrijft Neth-ER. De instellingen gaan over de gehele wereld andere hogeronderwijsinstellingen helpen in het adresseren van uitdagingen, zoals rond digitalisering, internationalisering en toegankelijkheid. In totaal worden 159 projecten gefinancierd. Daarnaast heeft de EU vijf miljoen geoormerkt ter bevordering van digitale omgevingen in het Oekraïense hoger onderwijs.
Artikel Neth-ER
Publicatie Europese Commissie

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Commissie lanceert drie initiatieven voor verbetering onderzoekscarrières
In juli heeft de Europese Commissie een aantal maatregelen gepresenteerd om de Europese Onderzoeksruimte (EOR) en de carrières van (jonge) onderzoekers te versterken. Zo wil de Commissie een nieuw Europees kader voor onderzoeksloopbanen vaststellen en het handvest en de code voor onderzoekers uit 2005 vervangen met nieuwe en herziene beginselen.  De Commissie werkte ook aan ResearchComp, een Europees competentiekader voor onderzoekers om de intersectorale mobiliteit van onderzoekers te ondersteunen. In een artikel van Neth-ER worden de initiatieven verder toegelicht.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

EU-wetenschapsministers in gesprek over toekomst Europese O&I-programma’s
Eind juli zijn de Europese wetenschapsministers onder leiding van het Spaans Voorzitterschap in gesprek gegaan over het volgende strategische plan voor Horizon Europe, schrijft Science Business. Veel ministers bepleitten dat de Europese Commissie moet zorgen dat onderzoeksgeld niet wordt doorgesluisd naar beleidsgestuurde initiatieven die weinig met onderzoek te maken hebben, zoals bepaalde investeringen in de Europese Chips Act. Daarnaast is er gesproken over Europese wetenschapsdiplomatie. In december organiseert het Spaanse voorzitterschap van de EU de eerste Europese conferentie over dit onderwerp.
Artikel Science Business
 

Definitieve goedkeuring voor Chips Act
In de zomer is de Raad van de Europese Unie definitief akkoord gegaan met de Chips Act. De Raad was het laatste EU-orgaan dat nog over de wet moest stemmen. De Chips Act zorgt voor een investering van 43 miljard euro van de EU en lidstaten in de Europese chipsindustrie. 
Persbericht Europese Raad
 

EARTO en universiteitenkoepels onderschrijven EIC-verklaring over intellectueel eigendom
De Europese vereniging van Onderzoeks- en Technologieorganisaties (EARTO) en een aantal universiteitenkoepels onderschrijven de aanbevelingen van de European Innovation Council (EIC) aan de Europese Commissie op het gebied van intellectueel eigendom rond de EIC Pathfinder en Transition projecten. De aanbevelingen van de EIC zijn gericht op het bevorderen van kennisoverdracht en het versterken van de rol van Knowledge Transfer Offices (KTO) binnen onderzoeksorganisaties. In een gezamenlijk statement noemen de organisaties de aanbevelingen ‘een zeer positieve stap’. “Om onze capaciteiten voor door onderzoek geleide innovatie te maximaliseren, moet het werkprogramma het partnerschap tussen onderzoekers, technologieoverdrachtsbureaus en de EIC bevorderen, zodat elk kan bijdragen op basis van zijn specifieke sterke punten”, aldus medeondertekenaar Jan Palmowski, secretaris-generaal van The Guild.
Publicatie EARTO
 

Technologiebedrijven vormen een coalitie om cyberveiligheidsrisico’s te bestrijden, vooruitlopend op EU-regelgeving
Een aantal technologiebedrijven hebben zich verenigd om gezamenlijk cyberbeveiligingsrisico's aan te pakken voordat nieuwe EU-regelgeving van kracht wordt, schrijft EURACTIV. Eind juli werd de Network Resilience Coalition aangekondigd met elf oprichters, waaronder Cisco, Intel en Broadcom. De bedrijven willen gezamenlijk de veiligheid van software- en hardware-updates vergroten en de cyberrisico’s in netwerken van technologiebedrijven beperken. Hiermee lopen de bedrijven vooruit op een aantal bepalingen uit de Cyber Resilience Act (CRA). In de zomer hebben de Europese Raad en het Europees Parlement hun standpunt over de CRA aangenomen. Naar verwachting zullen de onderhandelingen over de definitieve wettekst in september van start gaan.
Artikel EURACTIV
Persbericht Europese Raad
Persbericht Europees Parlement
 

Europese Commissie wil dierproeven sneller afbouwen
De Europese Commissie wil extra maatregelen nemen om het aantal dierproeven in de EU verder terug te dringen. Dat valt te lezen in een reactie op het Europees burgerinitiatief (EBI) over proefdieren. De Commissie juicht het initiatief toe en stelt voor om de EU-wetgeving inzake chemische stoffen aan te passen én aanvullende maatregelen te nemen om het aantal dierproeven in het kader van onderzoek en onderwijs sneller af te bouwen. Diverse universiteitenkoepels en onderzoeksfinanciers hebben gereageerd op de plannen van de Europese Commissie. Zij juichen de ambities toe, maar benadrukken dat de wetenschap nog niet voldoende vooruitgang heeft geboekt om adequate diervrije oplossingen voor alle wetenschappelijke doeleinden te bieden.
Persbericht Europese Commissie
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht Science Europe
Nieuwsbericht ZonMW
 

EU-missies op schema om hun ambities voor 2030 te halen
De Europese Commissie is positief over de eerste resultaten van de EU-missies van Horizon Europe in de ondersteuning om de Europese doelstellingen voor 2030 te verwezenlijken. Dat valt te lezen in een mededeling over de eerste twee werkingsjaren van de missies. In de mededeling worden de belangrijkste resultaten en uitdagingen toegelicht. “In hun eerste twee jaar hebben de missies van Horizon Europa gestage vooruitgang geboekt bij het aanpakken van de grootste uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd: kankerbestrijding, aanpassing aan de klimaatverandering, bescherming van onze wateren, klimaatneutraal maken van onze steden en herstel van onze bodem”, aldus Eurocommissaris Vestager. Verder komt de Commissie met voorstellen om de EU-missies nog doeltreffender te maken.
Persbericht Europese Commissie
 

Voorstel voor tien nieuwe industriële Horizon Europe partnerschappen
De Europese Commissie heeft tien nieuwe kandidaat-partnerschappen voor het tweede strategisch plan van Horizon Europe gepresenteerd. De partnerschappen bundelen publieke en private financiering, met als doel om industrieën een impuls te geven op het gebied van onderzoek en innovatie. In de eerste helft van Horizon Europe lanceerde de EU al 49 partnerschappen op vier gebieden, wat fors minder is ten opzichte van Horizon 2020. Het gaat onder andere om partnerschappen rond de gezondheid van de hersenen, cultureel erfgoed en zonne-energie. EU-lidstaten en andere geassocieerde landen met Horizon Europe kunnen tot september reageren op het voorstel. Tegen het einde van het jaar wordt een definitief plan vastgesteld. Zowel Science Business als Neth-ER hebben een artikel geschreven over het voorstel van de Commissie.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER
 

EIC wil deelname van ‘widening landen’ aan innovatieprogramma’s verdubbelen
De European Innovation Council (EIC) wil de deelname van ‘widening landen’ aan EIC-programma’s vergroten. Dat valt te lezen in een statement van het EIC-bestuur. Het EIC-bestuur heeft het doel om de deelname van widening landen – lidstaten die ondermaats presteren op onderzoek en innovatie - te vergroten tot een aandeel van ten minste 15% voor alle EIC-instrumenten. Dit zou een verdubbeling zijn van het huidige niveau van minder dan 8%. De EIC heeft een aantal maatregelen voorgesteld om dit te bereiken.
Nieuwsbericht EIC
Artikel Neth-ER
 

Denktank: EU moet zich voorbereiden op kwantumbestendige cyberbeveiliging
De Europese Commissie moet een EU cyberbeveiligingsstrategie voor kwantumcomputers opstellen, stelt het European Policy Centre (EPC). De denktank bepleit dat een gecoördineerd actieplan nodig is om te reageren op toekomstige kwantumaanvallen op encryptie en zich moet voorbereiden op een toekomst waarin krachtige kwantumcomputers commercieel verkrijgbaar zijn. De Europese inspanningen op het gebied van kwantumbestendige cybersecurity zouden vergeleken met de Amerikaanse aanpak onvoldoende zijn. EURACTIV heeft een artikel geschreven over de belangrijkste conclusies van de denktank.
Artikel EURACTIV
Publicatie EPC
 

Taiwanese chipfabrikant investeert 10 miljard euro in Duitse chipfabriek
De Taiwanese chipsfabrikant TSMC gaat een nieuwe fabriek bouwen in Duitsland, schrijft de NOS. De productielocatie in Dresden gaat zich voornamelijk richten op chips voor de auto-industrie. TMSC heeft aangekondigd meer dan 10 miljard euro in Duitsland investeren en krijgt een belang van 70% van de fabriek. Ook de Nederlandse chipmaker NXP is betrokken bij het project met een belang van 10%. De recent aangenomen European Chips Act maakt het eenvoudiger om miljarden aan overheidsgeld te investeren in de bouw van Europese chipfabrieken. De Duitse regering zou 5 miljard euro aan steun toegezegd hebben voor de bouw van de fabriek. Volgens Eurocommissaris Breton markeert de Taiwanese investering het ‘hoogtepunt’ van de industriële strategie van de EU van de afgelopen jaren.
Artikel NOS
Artikel EURACTIV
Artikel EURACTIV
Artikel EURACTIV
 

EFI-rapport 2023: Stand van zaken in onderzoek en innovatie in Duitsland
De Duitse Commissie van Deskundigen voor Onderzoek en Innovatie (EFI) heeft haar jaarlijkse rapport over de stand van zaken in onderzoek en innovatie in Duitsland gepubliceerd. Het rapport bepleit onder andere de noodzaak van een langetermijn-oriëntatie, strategische planning en duidelijke prioriteiten voor het Duitse O&I-beleid. Ook wordt geadviseerd om een regeringscommissie voor innovatie en transformatie op te richten.
Publicatie EFI

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Europese en Afrikaanse Unie ondertekenen gezamenlijke innovatieagenda

Eind juli hebben de Europese en Afrikaanse Unie de nieuwe gezamenlijke AU-EU-Innovatieagenda aangenomen. De agenda moet de komende tien jaar de steunpilaar vormen voor samenwerkingen op het gebied van wetenschap, technologie en innovatie. De agenda richt zich hoofdzakelijk op de thema’s volksgezondheid, onderzoek en innovatie, de groene transitie en technologie. Ook is er een routekaart gelanceerd, waarin een overzicht van bestaande en nieuwe initiatieven wordt geschetst.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

Nature: Steeds meer wetenschappers verlaten X
Duizenden wetenschappers maken minder gebruik of verlaten het sociale mediaplatform X, voorheen bekend als Twitter, schrijft Nature. De onderzoekers hebben contact opgenomen met meer dan 170.000 wetenschappers die X-gebruikers waren of nog steeds zijn, waarop bijna 9.200 reacties kwamen. Hieruit blijkt dat meer dan de helft in de afgelopen zes maanden minder tijd doorbrachten op het platform, ongeveer 46% zich heeft aangesloten bij andere sociale mediaplatforms en iets minder dan 7% volledig is gestopt. Onder andere het leiderschap van Elon Musk en een toename in het aantal nepaccounts, trollen en haatzaaiende uitlatingen op het platform worden als belangrijke redenen genoemd.
Artikel Nature
 

Politico: Westerse landen zijn verdeeld over eenduidige AI-regulering
De Europese Unie, de VS en andere grote economieën werken momenteel aan regelgeving om kunstmatige intelligentie in bedwang te houden. Maar onderlinge verdeeldheid over de beste manier om toezicht te houden op de technologie vertraagd het proces om overeenstemming te bereiken over gemeenschappelijke AI-regels, schrijft Politico. In het najaar worden rivaliserende topconferenties georganiseerd, met als doel om tot een gecoördineerd plan tussen westerse regeringen te komen. Het is echter onduidelijk of de verschillen tussen Westerse machten op tijd worden overwonnen. Zo wil de EU een agressievere houding aannemen op het gebied van toezicht, terwijl de VS, het VK en Japan  de voorkeur geven aan meer door de industrie geleide toezeggingen. “Iedereen is vastbesloten om dit te laten werken, maar op dit moment zijn er veel ego’s in de kamer”, aldus een ambtenaar van de Europese Commissie die betrokken was bij de onderhandelingen over AI-regels.
Artikel Politico
 

Denktank: China staat voor een zware klim, terwijl het Westen impopulaire keuzes moet maken
Terwijl de G7-landen een kloof in marktefficiëntie moeten overwinnen, moet China een kloof in technologische effectiviteit overwinnen. Dat stellen onderzoekers Jacob Gunter en Antonia Hmaidi van het Mercator Institute for China Studies (MERICS). Volgens de onderzoekers zijn China en de G7 verwikkeld in een competitie om zich te ontdoen van hun wederzijdse economische onderlinge afhankelijkheid. Zo vereist China vanaf augustus een vergunning voor de export van germanium en gallium, twee metalen die nodig zijn voor geavanceerde elektronische componenten, terwijl een westerse coalitie onder leiding van de VS de export van hoogwaardige halfgeleiders en apparatuur controleert. De denktank verwacht grotere problemen voor China, aangezien zijn belangrijkste bondgenoten technologisch weinig te bieden hebben. Tegelijkertijd zou het Westen de aanpak van zijn uitdagingen onderling kunnen coördineren en de bijbehorende lasten delen. 
Artikel Merics
 

Saoedi-Arabië mengt zich in wereldwijde AI-race
Saoedi-Arabië koopt massaal AI Chips. Dat schrijft Computable, naar aanleiding van onderzoek van de Financial Times. Het land zou ten minste drieduizend Nvidia H100-chips, - ter waarde van 40.000 dollar per stuk - hebben besteld. De investeringen zouden onderdeel zijn van de AI-ambities van het land, dat ook fors investeert in AI-startups en kennis.
Artikel Computable


Amerikaanse onderzoekers bereiken voor de tweede keer doorbraak in onderzoek naar kernfusie
Onderzoekers van het Lawrence Livermore National Laboratory zijn er voor de tweede keer in geslaagd om extra energie op te wekken bij een kernfusie, meldt NextGov/FCW. De onderzoekers bereikten een eerste doorbraak in december 2022. Naar verwachting worden de resultaten binnenkort gepubliceerd. Volgens NextGov/FCW volgt het Witte Huis de ontwikkelingen sinds de eerste doorbraak nauwlettend. In de zomer heeft het Amerikaanse Ministerie van Energie een totaalbedrag van ongeveer 9 miljoen dollar voor 18 verschillende O&O-projecten op het gebied van fusie-energie aangekondigd. “De vandaag aangekondigde projecten zijn ‘outside-the-box’-ideeën en bieden een verscheidenheid aan opwindende manieren om oplossingen te identificeren en de ambitieuze doelstellingen van president Biden voor een koolstofarme economie te bereiken”, aldus Evelyn Wang, directeur van het Advanced Research Projects Agency-Energy (ARPA-E).
Artikel NextGov/FCW
 

VS: Veel aandacht voor opkomende technologieën in O&I-prioriteiten van het Witte Huis
Het Amerikaanse Office of Science and Technology Policy heeft een memo gepubliceerd met de onderzoeksprioriteiten van de regering-Biden voor het begrotingsjaar 2025. Daarover schrijft Nextgov/FCW. Het memorandum noemt zeven prioritaire onderzoeksgebieden, waaronder het bevorderen van verantwoorde kunstmatige intelligentie, het benutten van opkomende technologieën voor nationale veiligheidsdoeleinden en het koolstofvrij maken van de Amerikaanse economie. “Om een ​​cruciale bijdrage te leveren aan onze toekomst moet federale O&I de leidende positie van Amerika op het gebied van wetenschap en technologie behouden”, zo valt te lezen. Ook noemt het document een aantal specifieke kritische en opkomende technologieën, waaronder kwantuminformatiewetenschappen, high-performance computing en kernenergie.
Artikel NextGov/FCW
 

VS: Witte Huis kondigt nieuw programma aan voor cyberveilige IoT-apparaten
De regering-Biden heeft een Cyber Trust Mark-labelprogramma aangekondigd dat moet zorgen dat commerciële smart home-apparaten over voldoende cyberbeveiligingstechnologie beschikken, schrijft NextGov/FCW. Het Witte Huis wil dat onderling verbonden apparaten en besturingssystemen  voldoende worden beveiligd. “Slecht beveiligde producten kunnen aanvallers in staat stellen voet aan de grond te krijgen in Amerikaanse huizen en kantoren en gegevens te stelen of verstoringen te veroorzaken. Recente kwetsbaarheden in deze apparaten hebben aangetoond hoe gemakkelijk een slechte actor deze apparaten kan misbruiken om botnets in te zetten en surveillance uit te voeren”, aldus Anne Neuberger, plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur voor cyber- en opkomende technologieën bij de National Security Council. Het keurmerk wordt vrijwillig en kan van toepassing zijn op nieuwe en bestaande apparaten. Naar verwachting wordt het programma eind 2024 gelanceerd.
Artikel NextGov/FCW