AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 21 december 2023

China loopt steeds verder uit op de rest van de wereld op het gebied van technologisch geavanceerde en strategisch belangrijke industrieën. Het inkomend Belgisch voorzitterschap van de EU wil inzetten op onderzoek en innovatie om de Europese concurrentiepositie te versterken en de strategische autonomie te vergroten. De Jonge Akademie is gestart met een onderzoek naar de mentale gezondheid van wetenschappers. Europese bedrijven investeren meer in R&D, maar blijven achter ten opzichte van de VS en China. Nederland en Zuid-Korea intensiveren samenwerking rond het verder ontwikkelen van digitale technologieën. Dit en meer in uw AWTI e-mail alert deze week. Wegens de kerstvakantie verschijnt de eerstvolgende editie op 11 januari 2024. De AWTI wenst u prettige feestdagen.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren essentieel voor Nederlandse wetenschap
Nederlandse deelname aan internationale onderzoeksinfrastructuren is essentieel voor onderzoekers van alle wetenschapsgebieden. Dat blijkt uit het rapport ‘Analysis of the Dutch participation in international research infrastructures’, dat door NWO is opgesteld, in samenwerking met het veld. Het rapport benadrukt dat wetenschappers door lidmaatschappen toegang krijgen tot de faciliteiten, data en diensten van grootschalige wetenschappelijke onderzoeksinfrastructuren, die fundamenteel zijn voor academisch onderzoek in alle wetenschapsgebieden. In het onderzoek zijn 47 lidmaatschappen geanalyseerd, waaronder lidmaatschappen van grote centrale infrastructuren (zoals de deeltjesversnellers van CERN), gedistribueerde digitale infrastructuren en Europese vragenlijsten en cohortinitiatieven.
Nieuwsbericht NWO
Publicatie NWO 


Belgisch EU-voorzitterschap wil Europese concurrentiepositie versterken met onderzoek en innovatie
Het inkomend Belgisch voorzitterschap van de EU wil inzetten op onderzoek en innovatie om de Europese concurrentiepositie te versterken en de strategische autonomie te vergroten. Dat schrijft Neth-ER over het programma van het Belgisch Voorzitterschap. België is voorzitter van 1 januari tot 30 juni 2024. Andere prominente onderwerpen zijn de groene en digitale transities, gezondheid en cohesiebeleid. Het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap & Innovatie (EWI) heeft een nieuwsbericht geschreven over de inzet van de Vlaamse Regering op het gebied van onderzoek en innovatie. 
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht Vlaams Departement Economie, Wetenschap & Innovatie 


China loopt uit op VS als technologische grootmacht
China loopt steeds verder uit op de rest van de wereld op het gebied van technologisch geavanceerde en strategisch belangrijke industrieën. Dat blijkt uit de jaarlijkse Hamilton Index van de Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). China neemt een steeds groter marktaandeel over van de VS, maar ook van de G7 en de OESO-landen. In de tien onderzochte sectoren scoort China op zeven daarvan het allerbeste. Zo zou het land al verantwoordelijk zijn voor meer dan een kwart van de mondiale productie in de tien onderzochte sectoren. 
Publicatie ITIF
Hamilton Index 2023 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

De Jonge Akademie onderzoekt mentale gezondheid wetenschappers 
De Jonge Akademie is gestart met een onderzoek naar de mentale gezondheid van wetenschappers. Het onderzoek gaat over werkplezier, werkomstandigheden, werkdruk en sociale veiligheid. Deze gegevens zullen waardevolle inzichten geven in het mentale welzijn van wetenschappers en in de aspecten van werken in de wetenschap die mentale gezondheid bevorderen of juist negatief beïnvloeden. De resultaten worden vergeleken met gegevens uit grootschalige bevolkingsonderzoeken in Nederland. Wetenschappers worden uitgenodigd mee te doen aan de Akademiethermometer, een kwalitatief vragenlijstonderzoek dat loopt tot eind februari 2024. Het rapport met onderzoeksresultaten wordt in de tweede helft van 2024 verwacht.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Deelnemen aan het onderzoek
Nieuwsbericht KNAW 


Innovatiebox blijkt beperkt doeltreffend en niet doelmatig in bevorderen van innovatie
De innovatiebox is als regeling grotendeels doeltreffend in het bevorderen van het Nederlandse vestigingsklimaat, maar is beperkt doeltreffend in het bevorderen van R&D. Dat blijkt uit de evaluatie van de innovatiebox. De onderzoekers concluderen ook dat de regeling deels doelmatig is voor het bevorderen van het vestigingsklimaat, maar niet voor het bevorderen van innovatie. Daarnaast adviseren de onderzoekers dat bij aanpassingen aan de innovatiebox rekening gehouden wordt met regelingen in andere landen om te voorkomen dat bedrijven zich verplaatsen naar landen met aantrekkelijkere regelingen. In een kabinetsreactie schrijft minister Adriaansens dat het aan een volgend kabinet is om de uitkomsten van de evaluatie te wegen en te beoordelen, gezien de demissionaire status van het kabinet.  
Kabinetsreactie evaluatie innovatiebox
Evaluatie van de innovatiebox 2010-2019 


Dijkgraaf roept onderwijskoepels op tot plan voor ‘zelfregie’ rond internationalisering
Minister Dijkgraaf heeft de Vereniging Hogescholen (VH) en Universiteiten van Nederland (UNL) gevraagd om een aanpak voor zelfregie te ontwikkelen om de instroom van internationale studenten te beperken. Dat valt te lezen in een voortgangsbrief over de Wet Internationalisering in Balans (WIB). “In het verzoek wordt een aantal componenten aangedragen voor verdere regievoering: het Nederlands- en anderstalig aanbod, taalvaardigheid van studenten en docenten, bestuurstaal, de fixusmaatregelen, werving, governance en maatschappelijke effecten, zoals huisvesting en blijfkans”, zo valt te lezen. De koepels zijn gevraagd om begin januari 2024 een eerste voorstel te sturen. Dijkgraaf wil hier vervolgens met de koepels over in gesprek. De uiteindelijke aanpak voor zelfregie moet uiterlijk begin maart 2024 worden afgerond. Verder valt te lezen dat het wetsvoorstel ter advies is voorgelegd aan de Onderwijsraad. De minister heeft de Raad gevraagd om uiterlijk 15 januari met een advies te komen, om vertraging van het wetstraject zoveel mogelijk te voorkomen. ScienceGuide en HOP hebben geschreven over de opvallendste punten uit de Kamerbrief. 
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief Voortgang internationalisering in balans
Artikel ScienceGuide
Artikel HOP/U-Today 


Eerste Kamer wil belastingvoordeel kennismigranten mogelijk in stand houden
Terwijl de Tweede Kamer het kabinet in oktober opriep om het belastingvoordeel voor kennismigranten (de zogenaamde 30% regeling) te versoberen, is het nog niet zeker of dit voorstel ook in de Eerste Kamer op een meerderheid kan rekenen, schrijft HOP. De Eerste Kamerfractie van de VVD heeft bij de behandeling van het Belastingplan een motie tegen het betreffende amendement ingediend. Deze motie is medeondertekend door BBB, CDA, JA21, D66 en 50Plus, samen goed voor 41 van de 75 zetels. Staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd dat er in mei een evaluatie op de regeling komt. Hij hoopt dat de Eerste Kamer de motie tot die tijd in de ijskast wil zetten, ook gezien de demissionaire staat van het kabinet.  
Artikel HOP/U-Today 


Rathenau Instituut: ‘Wie impact wil maken met onderzoek, moet de kunst van het verbinden leren’
Onderzoekers die willen dat de resultaten van hun werk impact hebben, moeten zich niet blindstaren op gedetailleerde en weloverwogen planningen. Dat concluderen onderzoekers van Fontys en het Rathenau Instituut in een onderzoek naar de gedaanten en mechanismen van doorwerking van het praktijkgerichte onderzoek. Ook benadrukken de onderzoekers dat het belangrijk is om open te staan voor onverwachte en onvoorziene kansen. De onderzoekers schreven eerder deze maand een opiniestuk in ScienceGuide naar aanleiding van het onderzoek. 
Artikel Rathenau Instituut
Opiniestuk ScienceGuide 


35 miljoen euro voor kansrijke medische-, circulaire- en biotechnologie en optica
Zeven onderzoeksconsortia krijgen in totaal 35 miljoen euro voor onderzoek naar technologische innovaties die antwoorden geven op maatschappelijke uitdagingen. Het ministerie van EZK heeft binnen het Perspectief-programma van de NWO 24 miljoen euro toegekend aan zeven consortia waarin 82 bedrijven, kennisorganisaties en overheden samenwerken aan technische oplossingen. Deze partijen dragen zelf nog 11 miljoen euro bij  uit eigen middelen. “Ontwikkeling van nieuwe technologieën is nodig om onze startups, mkb’ers en grotere ondernemingen succesvol te laten zijn. Dat is zonder gerichte innovatie onmogelijk en dit programma zorgt daarom actief voor samenwerking tussen ondernemers, onderzoekers en overheden”, zegt minister Adriaansens.
Persbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NWO 


Nederland en Zuid-Korea intensiveren samenwerking rond digitale technologieën
Nederland en Zuid-Korea hebben afgesproken om meer te willen gaan samenwerken aan het verder ontwikkelen van digitale technologieën als kunstmatige intelligentie, mobiele communicatie toepassingen (5G en 6G), kwantum en digitalisering van de maakindustrie (smart industry). Minister Adriaansens heeft de overeenkomst ondertekend tijdens het staatsbezoek van de Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol aan Nederland. De overeenkomst moet meer samenwerking mogelijk maken tussen Nederlandse en Zuid-Koreaanse bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Het kabinet heeft afgesproken naast digitale technologieën ook samen te willen werken op terreinen als kernenergie, koolstofvrije energie en daarnaast kennisuitwisseling op het gebied van halfgeleiders te stimuleren.
Persbericht Rijksoverheid 
Nieuwsbericht Holland High Tech 


TNO: Patiënten staan open voor meer betrokkenheid bij innovatief wetenschappelijk onderzoek
Patiënten zijn bereid om deel te nemen aan nieuwe manieren van wetenschappelijk onderzoek door hun kennis en kunde, maar ook gezondheidsdata betreffende hun ziekte te delen. Dat concludeert TNO in een nieuw onderzoek. Hieruit blijkt ook dat patiënten openstaan voor thuismetingen en nieuwe vormen van communicatie met onderzoekers, zoals telefonische consulten of videogesprekken, als voorwaarden voor dergelijk onderzoek. 62% van de 1075 deelnemers staat positief tegenover actieve betrokkenheid bij wetenschappelijk onderzoek. Slechts 4% was hier niet toe bereid. 
Artikel TNO

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europese bedrijven investeren meer in R&D, maar blijven achter ten opzichte van VS en China
De Europese industrie heeft haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling in 2022 aanzienlijk verhoogd, blijkt uit het EU Industrial Research & Development Investment Scoreboard 2023. De groei van particuliere R&D-investeringen heeft het hoogste percentage sinds 2015 bereikt en is ruim verdubbeld ten opzichte van 2021. “Ondanks uitdagende tijden verhoogt de Europese industrie gestaag haar investeringen in onderzoek en ontwikkeling in een breed scala van sectoren. Dit is zeer bemoedigend. Investeringen in R&D zijn van cruciaal belang voor het succes van Europa in de mondiale technologierace”, zegt Eurocommissaris Ivanova. Amerikaanse bedrijven investeren nog steeds verreweg het meest en zijn verantwoordelijk voor 42,1% van de investeringen van de top 2500 bedrijven. Chinese bedrijven eindigen met 17,8% op de tweede plaats, waarna de EU volgt met 17,5%. Binnen de EU eindigen Nederlandse bedrijven op de derde plek, na Duitsland en Frankrijk.  
Persbericht Europese Commissie
Publicatie Europese Commissie
Artikel Neth-ER 


1,2 miljard euro voor Werkprogramma 2024 European Innovation Council 
De Europese Commissie heeft het werkprogramma van de Europese Innovatieraad (EIC) voor 2024 goedgekeurd. In totaal is er volgend jaar meer dan 1,2 miljard euro beschikbaar. 420 miljoen euro is specifiek gericht op nieuwe technologieën en voor mkb’ers en startups om uitdagingen aan te pakken ter ondersteuning van strategische EU-dossiers, zoals de Green Deal, de AI Act en de Chips Act. “Wij zijn vastberaden om Europa de aantrekkelijkste plek te maken voor de ontwikkeling van technologieën en de groei van “deep tech”-bedrijven”, aldus Eurocommissaris Ivanova. Science Business heeft een artikel geschreven over de belangrijkste veranderingen ten opzichte van voorgaande programma’s. 
Nieuwsbericht EIC
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science Business 


Europese Commissie onderstreept kansen van AI voor wetenschap en innovatie
Kunstmatige intelligentie transformeert het wetenschappelijke landschap in elke fase van onderzoek. Dat stelt de Europese Commissie in een beleidsbrief over de rol en het potentieel van AI in wetenschap en innovatie. In de brief wordt gepleit voor op maat gemaakt beleid voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA) om de adoptie van AI in de wetenschap te versnellen en te vergemakkelijken, om het potentieel van de technologie te benutten, om doorbraken te versnellen, innovatie te bevorderen en de economische groei te stimuleren. “Leiderschap in door AI aangedreven wetenschap zal zich vertalen in leiderschap op het gebied van ontdekking en innovatie, wat essentieel is voor het concurrentievermogen, de welvaart en de technologische soevereiniteit van Europa”, aldus Eurocommissaris Ivanova. 
Nieuwsbericht Europese Commissie
Beleidsbrief: AI in Science 


European Health Data Space moet delen van gezondheidsdata voor onderzoek vereenvoudigen
De European Health Data Space (EDHS) moet het voor onderzoekers eenvoudiger maken om aan gezondheidsdata te komen. Dat blijkt uit de aangenomen posities over de EHDS van het Europees Parlement en de Europese Raad. Neth-ER heeft hier een artikel over geschreven. Zowel het Parlement als de Raad willen de toegang tot gezondheidsdata voor onderzoekers vereenvoudigen, maar willen ook een opt-out optie voor Europese burgers die niet willen dat hun data voor secundaire doeleinden wordt gebruikt. Binnenkort starten de onderhandelingen tussen de Raad en het Parlement over de definitieve wettekst.  
Persbericht Europees Parlement
Artikel Neth-ER 


Industrie wil meer trans-Atlantische samenwerking voor onderzoek naar halfgeleiders
Meer trans-Atlantische samenwerking is ‘een must’ om de volledige strategische waarde uit de Europese en miljardenstimuleringsprogramma’s op het gebied van de halfgeleiderindustrie te benutten. Dat bepleitten diverse sprekers uit de industrie tijdens een gezamenlijke conferentie over trans-Atlantische samenwerking van Science Business en het Amerikaanse Center for Strategic and International Studies (CSIS). Science Business heeft geschreven over de conferentie. Zo vindt Alessandro Curioni, Vice-President van IBM Europa en Afrika, dat samenwerking doorgaans wordt gezien als ‘nice to have’, terwijl ‘het een must moet zijn’. Ook Riccardo Masucci, directeur veiligheids- en technologiebeleid bij Intel, betoogde dat ‘we deze twee regio’s moeten beschouwen als één groot trans-Atlantisch ecosysteem’. 
Nieuwsbericht Science Business 


Landbouwministers bereiken geen overeenkomst over nieuwe genomische technieken
De Europese ministers van Landbouw zijn er niet in geslaagd om een gemeenschappelijk standpunt te bereiken het voorstel om de regels voor nieuwe genomische technieken (NGT’s) te versoepelen, schrijft Euractiv. De Europese Commissie kwam deze zomer met een voorstel om de bestaande regelgeving te verruimen. Het was de ambitie van het Spaans voorzitterschap om op 12 december een akkoord te bereiken, maar hier bleek onvoldoende steun voor te zijn. De lidstaten waren verdeeld over diverse onderwerpen, waaronder het naast elkaar bestaan van NGT’s  en biologische landbouw én de mogelijkheid om de nieuwe plantenvariëteiten te patenteren. 
Artikel Euractiv 


EU Foresight-rapport biedt vooruitblik op het tweede strategisch plan Horizon Europe
Het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie heeft een nieuw ‘Foresight-rapport’ gepubliceerd. Het rapport geeft een inzichtelijk perspectief op de meest relevante opkomende trends, kansen en uitdagingen op het mondiale en Europese beleidslandschap rond onderzoek en innovatie. Het rapport moet bijdragen aan de ontwikkeling van het volgende strategisch plan van Horizon Europe voor 2025-2027 en het volgende Europese Kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. 
Nieuwsbericht Europese Commissie
Publicatie 


Aanbevelingen universiteitenkoepels voor volgend EU-Kaderprogramma voor O&I
Vorige week heeft universiteitenalliantie CESAER een nota met zes aanbevelingen voor het volgende Europese Kaderprogramma voor Onderzoek en Innovatie 2028-2034 (KP10) gepubliceerd. Daarnaast pleit CESAER in een position paper om de EU-missies anders vorm te geven. Zo zouden de missies meer gericht moeten zijn op het ophalen van financiering uit nieuwe bronnen en het aanjagen van bottom-up experimenten op het gebied van wetenschap en technologie. Ook universiteitenalliantie ALLEA presenteerde een statement met leidende principes voor KP10. ALLEA pleit voor een gereserveerd budget van 200 miljard euro.
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie CESAER
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie CESAER
Nieuwsbericht ALLEA
Publicatie ALLEA 


Europese discussie over Chinese groene technologieën in EU-subsidieprogramma’s 
De Europese ministers die verantwoordelijk zijn voor het industriebeleid willen Chinese producten toe blijven staan in de meeste subsidieprogramma’s voor hernieuwbare energie, blijkt uit het gezamenlijk standpunt over de Net-Zero Industry Act (NZIA). De wet heeft als doel om de Europese productie van groene technologieën, zoals zonnepanelen, warmtepompen en windturbines, te stimuleren. Euractiv schrijft dat de lidstaten bezorgd zijn dat het uitsluiten van Chinese producenten van groene technologieën de Europese energietransitie zou kunnen vertragen en de kosten zou kunnen verhogen. Hiermee is de aanpak van de Europese ministers voorzichtiger dan het Europees Parlement, die juist pleiten voor een brede uitsluiting van Chinese producten.  
Persbericht Europese Raad
Artikel Euractiv

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Conclusies COP28: 'begin van het einde' van het tijdperk van fossiele brandstoffen
De afgelopen Klimaatconferentie van de Verenigde Naties (COP28) is afgesloten met een overeenkomst die het ‘begin van het einde’ van het tijdperk van fossiele brandstof moet markeren. Volgens de VN legt de overeenkomst de basis voor een snelle, eerlijke en rechtvaardige transitie, ondersteund door diepgaande emissiereducties en opgeschaalde financiering. “Hoewel we de bladzijde over het tijdperk van de fossiele brandstoffen in Dubai niet hebben omgeslagen, is deze uitkomst het begin van het einde”, aldus Simon Stiell, uitvoerend secretaris van de VN voor klimaatverandering in zijn slottoespraak. “Nu moeten alle regeringen en bedrijven deze beloften onverwijld omzetten in resultaten voor de reële economie.” University World News heeft een artikel geschreven over de reacties uit de wetenschap. Klimaatwetenschappers noemen de overeenkomst een belangrijke stap voorwaarts, maar ver verwijderd van de benodigde toezegging om de klimaatdoelen te bereiken. 
Nieuwsbericht VN
Artikel University World News 


Meer onderzoek nodig naar impact publieke investeringen in R&D
Er is meer onderzoek nodig naar de optimale mix van publieke investeringen in R&D. Dat valt op te maken uit een onderzoek dat is gepubliceerd door Enterprise Research Centre (ERC). Zo is er in algemene zin wel bewijs dat belastingvoordelen beter werken dan directe financiering, maar is dit heel erg afhankelijk van de specifieke situatie. Een onderzoek van de American Economic Review kwam ongeveer tot dezelfde conclusie. In een artikel op de American Economic Association valt te lezen dat overheden de laatste jaren steeds meer zijn gaan inzetten op belastingvoordelen voor R&D, in plaats van directe financiering. Er heersten echter twijfels of dat op dezelfde manier innovatie bevordert. Volgens critici zouden ondernemingen de belastingvoordelen kunnen inzetten om bestaande projecten te financieren. Uit het onderzoek blijkt echter dat belastingvoordelen wel degelijk zorgen voor extra patentaanvragen en dus positief uitpakken voor innovatie. Wel zitten er daarbij verschillen tussen kleine en grote ondernemingen. Blijkens het artikel op ERC zouden beleidsmakers moeten zoeken naar een goeie mix. Het is daarbij nodig dat er meer evaluatieonderzoek wordt gedaan naar de impact van publieke investeringen in R&D, waarbij met name wordt gekeken naar instrument- en organisatiespecifieke karakteristieken. Momenteel is onderzoek hiernaar schaars.
Publicatie ERC 
Artikel AEA


Mogelijk internationaal netwerk kennisveiligheid
In een artikel op Science Business valt te lezen dat de VS, het VK en Canada afspraken maken om een internationaal netwerk op te zetten over kennisveiligheid bij internationale onderzoekssamenwerking. In het artikel worden landen als China, Rusland en Iran genoemd als bedreiging en daarmee ook als belangrijke aanleiding om het netwerk op te zetten. Ook Nederland zal mogelijk bij het netwerk aanhaken. Vooruitlopend op deze internationale samenwerkingscoalitie opent de VS in oktober volgend jaar het SECURE-centre, een afkorting van Safeguarding the Entire Community in the US Research Ecosystem. Deze organisatie is in Nederland te vergelijken met het Loket Kennisveiligheid, waar kennisinstellingen kunnen aankloppen met vragen over dit thema.
Artikel Science Business 


Meer onderzoek nodig naar de ontwikkelingen in internationalisering van R&D
De verwachting is dat internationale investeringen in R&D ook in de toekomst zullen worden blijven gedaan, ondanks dat kennisprotectionisme en internationale spanningen deze investeringen afgelopen jaren hebben afgevlakt. Dat blijkt uit een overzichtsartikel gepubliceerd in International Business Review. Volgens de auteurs geven wetenschappelijke uitvindingen nieuwe kansen voor innovatie, bieden opkomende economieën nieuwe mogelijkheden voor internationale samenwerking, geven mondiale uitdagingen als klimaatverandering extra urgentie aan de opdracht en maken digitale ontwikkelingen samenwerking eenvoudiger. De auteurs pleiten ervoor dat onderzoek naar internationalisering van R&D zich toespitst op de relatie tussen de strategieën van internationale bedrijven en geopolitieke ontwikkelingen. 
Publicatie International Business Review 


Stanford Emerging Technology Review 2023
Stanford University heeft de Stanford Emerging Technology Review (SETR) 2023 gepubliceerd. SETR is het eerste product van een groot nieuw technologieonderwijs-initiatief voor beleidsmakers van de universiteit. Het rapport heeft als doel om zowel de publieke als de private sector te helpen een beter inzicht te krijgen in technologieën met de potentie om wereld te transformeren. In het rapport worden tien sleuteltechnologieën en hun beleidsimplicaties uitgelicht, waaronder kunstmatige intelligentie, synthetische biologie, halfgeleiders en neurowetenschappen. “We hebben al eerder momenten van grote technologische veranderingen meegemaakt. Maar we hebben nog nooit de convergentie van zoveel technologieën meegemaakt met het potentieel om zo veel en zo snel te veranderen.” 
Nieuwsbericht Stanford University
Publicatie Stanford University 


Science Business: Wat zijn de Britse wetenschaps- en technologieprioriteiten voor 2024?
Per 1 januari 2024 kunnen Britse onderzoekers zich na drie jaar weer aanmelden voor Horizon Europe, dus richten Britse onderzoekers en beleidsmakers zich op volgende stappen. Science Business heeft een analyse geschreven over een aantal belangrijke WTI-dossiers die de komende tijd op de agenda staan voor het land. Hierin wordt onder andere gekeken naar de Britse AI-wetgeving. De regering had de ambitie om dit jaar al een akkoord te bereiken, maar dat is niet gelukt. De wetgeving kan grote gevolgen hebben voor het land, dat ruimschoots voorloopt qua bedrijven en investeringen in AI ten opzichte van EU-lidstaten. Ook kijkt de analyse naar het fonds voor internationale onderzoekssamenwerkingen, de plannen om banden met Zuid-Amerikaanse landen aan te halen en de gevolgen van stijgende visumtarieven voor onderzoekers en studenten. 
Artikel Science Business 


Brookings: Techbanen eindelijk beter verspreid over de gehele VS
Voor het eerst in tien jaar lijken digitale activiteiten zich door de VS te verspreiden, concludeert denktank Brookings in een analyse. In de VS zijn door de jaren heen diverse initiatieven gelanceerd die bedoeld waren om ‘de opkomst van de rest’ te stimuleren: de groei van substantiële technische ecosystemen ver van de Bay Area en naar de ‘rest’ van het land. Voor het eerst lijkt er nu een kanteling zichtbaar. Zo wordt de lijst van grootstedelijke gebieden die hun aandeel in de nationale technologiesector vergroten gedomineerd ‘een groep niet-superstersteden die totaal verschillen van de Big Tech-mekka's die jarenlang regeerden’. Tussen 2020 en 2022 verdwenen San Fransisco en San Jose van de lijst grootstedelijke gebieden met het hoogste aandeel in digitale werkgelegenheid, en werden vervangen door nieuwe ‘rising stars’ zoals Dallas, Denver en Miami. “Kortom, recente trends – evenals doelbewust federaal, staats- en lokaal beleid – verhogen eindelijk het vooruitzicht op een gezonde decentralisatie van de hypergeclusterde digitale sector van het land. In een tijd waarin het land de achtergebleven mensen en plaatsen hard nodig heeft om meer welvaart te bereiken, is dit heel goed nieuws”, aldus Brookings. 
Artikel Brookings 


OESO-rapport over het meten van innovatie in de publieke sector
De OESO heeft een rapport gepubliceerd over de benaderingen van het meten van innovatie in de publieke sector en de daarmee samenhangende lacunes. Het rapport onderzoekt alternatieve benaderingen om innovatiemetingen in de publieke sector te meten en om bestaande kaders te verbeteren.  
Publicatie OESO 


Meer landen kondigen maatregelen aan om instroom van internationale studenten te beperken
Het Verenigd Koninkrijk, Canada en Australië hebben afgelopen week maatregelen aangekondigd om de instroom van internationale studenten te beperken, schrijft ScienceGuide. De landen noemen verschillende redenen, waaronder het verlagen van het netto aantal migranten, om het welzijn van studenten te beschermen en om de kwaliteit van het hoger onderwijs te beschermen. Het Verenigd Koninkrijk heeft daarnaast ook de salarisdrempels voor geschoolde werknemers verhoogt en de regels aangescherpt voor internationale studenten die gezinsleden willen meebrengen. 
Artikel ScienceGuide


Wilt u geen nieuws missen over de AWTI? Volg ons dan ook op LinkedIn.