AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 16 maart 2023

Op samenwerking gebaseerd beleid is nodig om innovatie in de gezondheidszorg aan te jagen. Dat zegt de OESO in een rapport over gezondheidsinnovatie. De snelle ontwikkelingen omtrent ChatGPT en andere krachtige generatieve AI-modellen zorgen dat Europese wetgevers terug naar de tekentafel moeten voor hun plannen om kunstmatige intelligentie te reguleren. In de VS ligt een nieuw voorstel op tafel voor een verbod op het gebruik van gezichtsherkenning en biometrische technologie door de overheid. De NWO heeft een open call geopend voor de Summit Grant. Een initiatief van minister Dijkgraaf dat meerjarige onderzoeksfinanciering biedt voor wetenschappelijke samenwerkingsverbanden die tot de wereldtop behoren. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. 

Nieuws van de AWTI

Advies: Strategisch samenspel - Bundel de kracht van Nederland en de EU voor meer impact van onderzoek en innovatie
Nederland mist kansen in onderzoek en innovatie omdat nationaal en Europees beleid nu los van elkaar staan. Door hun krachten beter te bundelen kunnen Nederland en de Europese Unie meer resultaat halen in de vorm van versterking van excellent onderzoek en een grotere bijdrage aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen. De AWTI adviseert het kabinet om proactief en strategisch in Brussel te opereren met een gerichte agenda voor onderzoek en innovatie. Dit advies is deze week aangeboden aan minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat.
Advies: Strategisch Samenspel

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Kabinet legt export geavanceerde chipmachines aan banden
Minister Schreinemacher legt de export van chipmachines verder aan banden, zo lichtte ze afgelopen week toe in een Kamerbrief. Zonder het land te noemen wordt voor de media duidelijk dat de maatregel vooral betrekking heeft op China en het resultaat is van de onderhandelingen met de VS (bron NOS). Eerder was het voor ASML al niet mogelijk om nog geavanceerdere chipmachines aan China te leveren. In de brief worden drie strategische doelen gedefinieerd: 1) voorkomen dat Nederlandse goederen bijdragen aan ongewenst eindgebruik, zoals militaire inzet of in massavernietigingswapens; 2) het voorkomen van ongewenste strategische afhankelijkheden op de lange termijn; en 3) het behoud van Nederlands technologisch leiderschap. "De uiteindelijke keuze voor additionele controlemaatregelen is zorgvuldig en zo precies mogelijk (chirurgisch) gemaakt, om onnodige verstoring van de waardeketens te voorkomen en rekening te houden met het internationale gelijke speelveld", aldus de minister. Schreinemacher wil de regels (ministeriële regeling) voor de export van productieapparatuur voor halfgeleiders voor de zomer publiceren in de Staatscourant.
Kamerbrief minister Schreinemacher
Artikel NOS


Europese satellietconstellatie IRIS² goedgekeurd
De Europese Raad heeft het programma van de EU voor beveiligde connectiviteit voor de periode 2023-2027 aangenomen valt te lezen in een persbericht. Via het programma wil de EU de satellietconstellatie IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) uitrollen. Het doel is om middels geavanceerde encryptie-technologieën uiterlijk in 2027 ultrasnelle en streng beveiligde communicatiediensten mogelijk te maken. Dit kan onder andere gebruikt worden voor de bescherming van kritieke infrastructuur, surveillance en crisisbeheer, wat een bijdrage moet leveren aan de Europese veerkracht en soevereiniteit.
Persbericht Europese Raad  


Biden stelt grote investeringen voor in onderzoek en ontwikkeling
In het begrotingsvoorstel voor 2024 heeft de Amerikaanse president Joe Biden flinke investeringen in onderzoek en ontwikkeling voor ogen. In zijn statement noemt de president het belang van het herstellen van de positie van de VS als wereldleider en geeft aan dat investeringen cruciaal zijn om China te verslaan.  Zo komt in het kader van de Chips and Science Act zo'n 25 miljard euro hiervoor vrij, onder andere voor onderzoek naar kunstmatige intelligentie, halfgeleiders, kwantumtechniek en groene energie. Ook zet Biden in op het versterken van cybersecurity en ruimtetechniek. Het budget voor de National Science Foundation (NSF) zou met maar liefst 18 procent stijgen. Onderdeel hiervan is de 1,2 miljard dollar voor het directoraat om innovaties van het laboratorium naar de markt te helpen brengen. Volgens Neal Lane, voormalig directeur van de NSF, toont deze inzet aan dat het Biden menens is. "We erkennen hiermee dat we in een race zitten", zegt hij tegen Nature. Denktank ITIF noemt de investeringen in groene energie 'bemoedigend'.
Artikel Nextgov
Statement White House
Artikel Nature
Reactie ITIF

Nieuws en achtergronden uit Nederland

ZonMW presenteert onderzoek naar embryo-achtige structuren
Minister Kuipers heeft een rapportage van ZonMW over onderzoek naar (humane) embryo-achtige structuren (hELS) naar de Kamer gestuurd. Dit zijn gekweekte celstructuren waarvan de organisatie lijkt op die van een menselijk embryo. Deze kunnen een alternatief worden voor het gebruik van menselijke embryo's. Een belangrijke vraag in het onderzoek is hoe de hELS zich verhouden tot menselijke embryo’s en waar het onderscheid tussen beide ligt, bijvoorbeeld of de h(ELS) het vermogen hebben om autonoom tot iets uit te groeien. De onderzoeksresultaten worden betrokken bij de herziening van de Embryowet.
Kamerbrief minister Kuipers
Rapportage ZonMW


Aanbevelingen voor versterking samenwerking ZonMW, NWO en VWS
De evaluatie van ZonMW door een begeleingscommissie die afgelopen week door minister Kuipers naar de Kamer is gestuurd is lovend over de ontwikkeling van ZonMW. De aanbevelingen van de commissie hebben vooral betrekking hebben het verbeteren van de samenwerking met NWO en VWS. Ook wordt aangedrongen op een hogere basisfinanciering om ZonMW minder afhankelijk te maken van korte termijn financiering.
Kamerbrief minister Kuipers
Rapport Kaderwetevaluatie ZonMw 2016-2022


KNAW-discussie over bluffende ChatGPT
Hoewel ChatGPT veel kan teweegbrengen in de wetenschap, de literatuur en het onderwijs, heeft het nog veel te leren. Dat schrijft HOP/U-Today in een verslag van een KNAW-discussie over Large Language Models. Volgens taaltechnoloog en cognitiewetenschapper Jelle Zuidema zou bijvoorbeeld het produceren van samenhangende stukken tekst die feitelijk kloppen vaak nog te veel gevraagd zijn, waarbij het model zich er op dit moment in veel gevallen doorheen probeert te bluffen. Filosoof Victor Gijsbers benadrukte dat de technologie voordelen kan opleveren voor docenten, maar dat het omarmen van de technologie door studenten ook betekent dat kennis anders getoetst moet worden. 
Artikel HOP/U-Today


Aftrap EU-project voor sterkere betrokkenheid tussen wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers
Op 7 maart organiseerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) de nationale kick-off van het EU-project ‘Building capacity for evidence-informed-policymaking in governance and public administration in a post-pandemic Europe’. Dit project moet de betrokkenheid van wetenschappers, evaluatoren en beleidsmakers bij elkaars werk vergroten, met als doel dat de overheid beter in staat wordt wetenschappelijke kennis te benutten voor het maken van beleid. Het project wordt uitgevoerd door het Joint Research Centre van de Europese Commissie en de OECD. Naast Nederland nemen er nog zeven lidstaten deel.
Nieuwsbericht WRR


WRR start adviesproject ‘De deskundige overheid’
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is een nieuw project gestart over de vraag welke kennis en competenties de overheid (weer) in huis moet hebben. Omdat de roep om meer regie en inhoudelijke sturing door de overheid bij grote maatschappelijke opgaven de laatste jaren steeds luider is geworden, onderzoekt het adviesproject ‘De deskundige overheid’ voor zowel de landelijke als de lokale overheid welke typen deskundigheid de overheid in ieder geval in huis moet hebben en hoe de overheid ingericht moet worden zodat deze kennis en kunde daadwerkelijk effectief kan worden ingezet.
Nieuwsbericht WRR


Summit Grant biedt tien jaar onderzoeksfinanciering voor onderzoek van wereldklasse
De NWO heeft een open call geopend voor de Summit Grant. De Summit Grant is een initiatief van minister Dijkgraaf en biedt meerjarige onderzoeksfinanciering voor wetenschappelijke samenwerkingsverbanden die tot de absolute wereldtop behoren of hier heel dichtbij zitten. Per project kan tussen de 15 en 40 miljoen euro worden aangevraagd. Het programma is bedoeld om uitzonderlijke kwaliteit van onderzoek te bevorderen en een schaalsprong te realiseren met het gefinancierde onderzoek.
Nieuwsbericht NWO


Rapport: Hoe krijgen we wereldwijd beter grip op technologische ontwikkelingen?
Hebben we in een wereld waarin landen steeds meer met elkaar verbonden zijn een andere manier nodig om de gevolgen van technologische ontwikkelingen in beeld te brengen? Een team van internationale wetenschappers, waaronder onderzoekers van het Rathenau Instituut, hebben deze vraag onderzocht in het boek ‘Technology assessment in a globalized world’. In de publicatie wordt onder andere onderzocht hoe landen verschillen in hun mogelijkheden voor technology assessment en waar een mondiale technology assessment zich op zou moeten richten. 
Artikel Rathenau
Publicatie Global TA Network


Toegenomen samenwerking tussen Nederland en ‘widening landen’ in Horizon Europe
Nederland heeft in de eerste twee jaren van Horizon Europe al meer samengewerkt met zogenaamde widening landen (die ondergemiddeld presteren in research & innovatie) dan tijdens Horizon 2020. Het aantal samenwerkingsprojecten van Nederland waarbij ten minste één instelling uit een widening-land is gestegen van 44,75% naar 54,79%. Dat schrijft Neth-ER op basis van de Horizon Europe database. Verder is ook de Nederlandse deelname aan projecten uit widening landen, Teaming-projecten en Twinning-projecten toegenomen ten opzichte van Horizon 2020.
Artikel Neth-ER


84 MSCA-beurzen voor postdoctoraal onderzoek in Nederland
84 onderzoekers van buiten Nederland ontvangen vanuit de Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) Postdoctoral Fellowships call een beurs voor een MSCA-project in Nederland, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Via het programma kunnen onderzoekers van elders voor 2 of 3 jaar bij een Nederlandse organisatie aan de slag met een postdoctorale beurs. Het slagingspercentage voor ingediende voorstellen bij een Nederlandse organisatie is met 24% beduidend hoger dan het Europese gemiddelde slagingspercentage van 17,5%. 
Nieuwsbericht RVO

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Budget voor Erasmus+ verhoogd
De Europese Commissie heeft het budget voor Erasmus+ verhoogd tot 4,43 miljard euro, wat volgens het persbericht een recordbedrag is. Het vastgestelde werkprogramma richt zich onder andere op inclusie en de digitale en groene transitie. Vooral de internationale dimensie van Erasmus+ krijgt een impuls. Zo wordt 31 miljoen uitgetrokken voor mobiliteitsprojecten en capaciteitsopbouw in het hoger onderwijs ter ondersteuning van internationale samenwerkingsprojecten.
Persbericht Europese Commissie


European Capital of Innovation Awards 2023
De Europese Commissie heeft de negende editie van de European Capital of Innovation Awards (iCapital) gelanceerd. De ‘European Capital of Innovation’ en ‘European Rising Innovative City’ worden uitgereikt aan Europese steden die koploper zijn op het gebied van innovatie. “Steden spelen een sleutelrol bij het creëren van een ondersteunend en inclusief ecosysteem, waar innovatie is ontworpen om de burgers ten goede te komen. Een plek waar technologie, innovatie, leren en kennis worden bevorderd door verschillende partners samen te brengen, van het maatschappelijk middenveld en universiteiten tot lokale bedrijven, kmo's of start-ups”, aldus Eurocommissaris Gabriel. De komende tijd kunnen steden zich aanmelden voor de prijzen. In 2022 won Haarlem de eerste prijs als Rising Innovative city.
Persbericht EIC


Microcredentials kunnen bijdrage leveren aan Europese weerbaarheid
De mogelijkheid om levenslang microcredentials te kunnen vergaren kan helpen om de EU weerbaarder te maken voor de toekomst. Dat schrijft Neth-ER in een artikel over een recent rapport van Cedefop over microcredentials. Microcredentials -certificering van kleine leerervaringen- kunnen onder andere tot meer flexibiliteit, aanpasbaarheid en relevantie in leersystemen leiden. Tegelijkertijd waarschuwt het rapport dat overmatig vertrouwen in microcredentials niet mag leiden tot een vervanging van traditionele volledige kwalificaties. Wat betreft de implementatie van microcredentials zitten de meeste lidstaten nog in het beginstadium.  
Artikel Neth-ER
Publicatie Cedefop


Europese Commissie publiceert aanbevelingen voor normalisatie en IE
De Europese Commissie beveelt onderzoeks- en onderwijsinstellingen aan om normalisatiebeleid en een strategie voor slim gebruik van intellectueel eigendom te ontwikkelen. Dat staat in twee net gepubliceerde handboeken van de Commissie met aanbevelingen aan onderzoeks- en onderwijsinstellingen op dit gebied. “Deze gedragscodes zullen hun marktintroductie ondersteunen en helpen om de inzet van nieuwe technologieën te stimuleren, die zo belangrijk zijn om te reageren op de huidige maatschappelijke uitdagingen. Ze weerspiegelen de prioriteiten van de onderzoeksgemeenschap, universiteiten, bedrijven en besluitvormers”, aldus Eurocommissaris Gabriel. In een artikel van Neth-ER worden de belangrijkste aanbevelingen uitgelicht.
Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Commissie


Mogelijk aanvullende Europese AI-regulering door ontwikkelingen ChatGPT
De snelle ontwikkelingen omtrent ChatGPT en andere krachtige generatieve AI-modellen zorgen dat Europese wetgevers terug naar de tekentafel moeten voor hun plannen om kunstmatige intelligentie te reguleren, schrijft Politico. In december keurde de Raad het conceptvoorstel voor de AI Act van de Commissie goed, waarin de Commissie onder andere de verantwoordelijkheid zou krijgen om vereisten op het gebied van cyberbeveiliging, transparantie en risicobeheer voor general-purpose AI vast te stellen. Politico schrijft dat de recente ontwikkelingen ervoor hebben gezorgd dat de belangrijkste betrokken Europarlementariërs nu werken aan strengere eisen voor zowel de ontwikkelaars als gebruikers van ChatGPT en vergelijkbare AI-modellen. 
Artikel Politico


Politiek akkoord over Europees Jaar van de Vaardigheden
De Raad en het Europees Parlement hebben een politiek akkoord bereikt over het Europees Jaar van de Vaardigheden. Vanaf 9 mei 2023 tot en met 8 mei 2024 wil de EU meer aandacht besteden aan vaardighedenontwikkeling. Hiervoor wordt onder andere een academie voor cybervaardigheden gestart, een nieuw kader voor loopbanen voor onderzoekers ingevoerd en vanuit het Deep Tech Talent Initiatieve opleidingen op het gebied van deep tech georganiseerd. In een artikel van Neth-ER worden diverse initiatieven uitgelicht. 
Artikel Neth-ER
Persbericht Europese Raad
Persbericht Europese Commissie


Rapport: uitdagingen voor autonomie van Europese universiteiten
Europese universiteiten worden nog steeds geconfronteerd met veel beperkingen in hun autonomie, blijkt uit de University Autonomy in Europe IV: the scorecard 2023 van de European University Association (EUA). In de scorecard is de autonomie van 35 Europese hoger onderwijssystemen in kaart gebracht, waaronder op het gebied van financiering en de regulering van academische vrijheid. In een artikel van Science Business benadrukt EUA-voorzitter Michael Murphy dat de toegenomen beperkingen kunnen leiden tot ‘overmatige en onnodige beïnvloeding’, waardoor universiteiten hun volledige potentieel niet kunnen realiseren.
Publicatie EUA
Artikel Science Business
Artikel Neth-ER


Indrukwekkende resultaten blijken uit evaluatie Franse Superfast Broadband Plan
Het Franse Superfast Broadband Plan (PFTHD) heeft zijn doelstelling bereikt om de gehele Franse bevolking toegang te geven tot supersnelle connectiviteit, concludeert een evaluatierapport onder leiding van France Stratégie (de overkoepelende strategische adviesraad van de Franse regering). Sinds de lancering van het plan in 2013 heeft het land aanzienlijke sprongen gemaakt. In 2015 woonde 76,6% van de Franse bevolking nog in gebieden zonder vaste supersnelle breedbanddekking. Tegen 2022 behaalde het plan zijn doelstellingen om in 99% panden in het hele land supersnelle breedbanddekking mogelijk te maken middels een mix van technologische oplossingen. In de evaluatie wordt ingegaan op de uitrol van het plan en de sociale en economische impact van de implementatie.
Artikel France Stratégie


Tijdelijk crisis- en transitiekader goedgekeurd
De Europese Commissie heeft een nieuw tijdelijk- crisis en transitiekader goedgekeurd om steunmaatregelen te aan te jagen in sectoren met een belangrijke rol in de transitie naar een klimaatneutrale economie. Het steunkader is een (gedeeltelijke) verlenging van het tijdelijke crisiskader van vorig jaar, dat werd opgezet als gevolg op de Russische inval in Oekraïne. “Onze regels maken het mogelijk voor de lidstaten om op dit kritieke moment onze klimaatneutrale investeringen op te voeren en tegelijkertijd het speelveld in de eengemaakte markt en de cohesiedoelstellingen te beschermen. De nieuwe regels zijn evenredig, gericht en van tijdelijke aard”, aldus Eurocommissaris Vestager.
Persbericht Europese Commissie


EPC: dringende maatregelen zijn nodig om Europese steden af te koelen
De Europese Unie kan steden helpen om zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering, maar dit vereist ambitieuze en dringende maatregelen. Dat wordt geadviseerd in een policy paper van het European Policy Centre. Onderzoeker Ataíde Lampe waarschuwt dat steden in een recordtempo opwarmen en dat een verdere verankering van op de natuur gebaseerde oplossing in de stedelijke ontwikkeling noodzakelijk is om het tij te keren. In het paper worden diverse beleidsaanbevelingen gedaan, waaronder het lanceren van een EU-brede beoordeling van milieugelijkheid in stedelijke omgevingen en om stedelijke klimaatadaptatie een prioriteit voor toekomstig onderzoek te maken.  
Publicatie European Policy Centre

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

CIGI bepleit oprichten forum om mondiale afspraken te maken over data-uitwisseling
Denktank CIGI bepleit de oprichting van een internationale instelling die ervoor gaat zorgen dat er mondiale afspraken worden gemaakt over de uitwisseling van data. Volgens CIGI zijn de belangen vooralsnog te verschillend om tot een alomvattende overeenkomst te komen. Zo willen de rijkere landen vooral vrije datastromen, terwijl ontwikkelingslanden hun data willen beschermen voor eigen economische ontwikkeling. Tot nu toe zijn handelsfora ingezet om tot afspraken te komen, maar deze zijn volgens CIGI niet geschikt om het privacyaspect mee te wegen. Een internationale coördinerende instelling kan alle belangen afwegen en een kader opstellen.
Analyse CIGI

CIGI: Overheden kunnen met evaluaties vertrouwen opbouwen in AI-beleid
Landen die hun beleid rondom kunstmatige intelligentie evalueren zullen waarschijnlijk meer maatschappelijk vertrouwen in AI-gebruik ontwikkelen. Dat zegt CIGI na een analyse van de OESO-databron van AI-beleid. Uit de analyse blijkt dat weinig landen hun AI-beleid evalueren. Ook viel het de onderzoekers op dat weinig AI-initiatieven de trefwoorden 'betrouwbaar', 'ethisch' of 'inclusief' bevatten. Volgens de OESO komen veel initiatieven uit 2019 en 2020 en is dat mogelijk te kort geleden om een evaluatie uit te voeren. Wel worden landen aangemoedigd dat te doen. "Evaluaties van AI-beleid zijn belangrijk omdat ze beleidsmakers ondersteunen in het opbouwen van vertrouwen in AI en AI-governance en daarmee verantwoording afleggen aan burgers", aldus CIGI.
Rapport CIGI


Opinie: Patentrecht aanpassen aan AI stimuleert innovatie
Het patentrecht moet worden aangepast zodat kunstmatige intelligentie een nog belangrijker instrument kan worden voor innovatie. Dat betoogt John Villasenor van het UCLA Institute for Technology, Law and Policy in een artikel op Brookings. In het stuk worden vier opties uitgewerkt over hoe kan worden omgegaan met kunstmatige intelligentie in relatie tot patentrecht. Villasenor kiest daarbij voor de optie waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet als ondersteuning van het idee van de uitvinder. "Het toeschrijven van AI-uitvindingen aan de mensen die AI-systemen gebruiken als verlengstuk van hun geest heeft meerdere voordelen. Het zou investeringen in AI bevorderen om de menselijke creativiteit aan te vullen en te versterken, terwijl de uitdagingen worden vermeden die gepaard gaan met het toelaten van niet-menselijke uitvinders", schrijft hij. "Het Amerikaanse octrooibeleid zou een mechanisme moeten bieden om de kracht van AI te benutten om innovatie te bevorderen."
Artikel Brookings


Verkenning OESO naar veilige technieken dataverwerking
De OESO heeft een verkenning gepubliceerd naar technieken waarmee veilig data kan worden verzameld, verwerkt, geanalyseerd en gedeeld. Het rapport moet overheden helpen die worstelen met privacyaspecten van databeleid. Diverse zogeheten privacy-enhancing technologies (PET's) worden onder de loep genomen en op effectiviteit geanalyseerd. Hiermee moeten beleidsmakers beter inzicht krijgen in hoe dergelijke technieken kunnen worden ingezet om privacy en gegevensbescherming beter te waarborgen. Volgens de OESO wordt het potentieel van PET's breed erkend, maar zijn er grote verschillen in de mate van volwassenheid van de verschillende technieken.
Rapport OESO


OESO: Meer samenwerking zorgt voor innovatie in de zorg
Op samenwerking gebaseerd beleid is nodig om innovatie in de gezondheidszorg aan te jagen. Dat zegt de OESO in een rapport over gezondheidsinnovatie. Volgens de onderzoekers is de markt voor technologieën en producten (zoals vaccins) nu te beperkt, omdat hij enkel gebaseerd is op volume en concurrentie. Meer innovatie is mogelijk als samenwerkingsverbanden worden gevormd om onderzoeksinvesteringen, productie-infrastructuur en distributie te kunnen organiseren. Op deze manier wordt innovatie losgekoppeld van verkoopvolume en inkomsten, betoogt de OESO. Ook zouden samenwerkings- en innovatieprikkels kunnen worden ingebouwd in financieringsinstrumenten. "Belanghebbenden zullen zo op samenwerking gebaseerde gezondheidsinnovatie kunnen creëren, testen en implementeren. De investeringen worden gedeeld, het risico verminderd en de markttoegang versneld", zo valt te lezen.
Rapport OESO


Opinie: Westen moeten gezamenlijk plan tegen afhankelijkheid van China maken
Westerse landen zouden een plan moeten ontwikkelen om de strategische afhankelijkheid van China in te perken. Daarvoor pleit Robert Atkinson van ITIF in een opiniestuk. Hij denkt onder meer aan een 'NAVO voor handel' om te voorkomen dat China westerse landen tegen elkaar uitspeelt. Atkinson stelt dat het westen zich strategisch te afhankelijk heeft gemaakt van China en zou daarom een eigen infrastructuur van kritieke technologieën moeten opzetten. Ook zouden strategisch exportbeperkingen kunnen worden ingesteld, zonder de economieën helemaal te ontkoppelen. "Bondgenoten moeten beginnen met het gezamenlijk in kaart brengen van dergelijke kritieke afhankelijkheden, inclusief hoe robuust toeleveringsketens zijn en welke flexibiliteit producenten hebben", aldus Atkinson. "Tegelijkertijd moeten bondgenoten samenwerken om indien nodig alternatieve productiecapaciteit op te bouwen. De capaciteit hoeft niet in elk land aanwezig te zijn, maar ten minste één van de belangrijkste bondgenoten moet het kunnen produceren."
Opiniestuk United States Studies Centre


VS: Nieuw voorstel om gezichtsherkenning te verbieden
In de VS ligt een nieuw voorstel op tafel voor een verbod op het gebruik van gezichtsherkenning en biometrische technologie door de overheid. Eerdere plannen om dit te regelen sneuvelden, maar volgens Nextgov is de controverse rond deze technieken afgelopen tijd verder toegenomen. Zo blijkt uit onderzoek dat deze technieken discriminatie in de hand werkt. "Het verzamelen van biometrische gegevens vormt een ernstig risico op inbreuk op de privacy en discriminatie", stelt senator Edward Markey, een van de initiatiefnemers.
Artikel Nextgov
Wetsvoorstel Senaat


China hervormt wetenschapsbeleid om bevorderen zelfredzaamheid
China gaat het wetenschapsbeleid hervormen om deze meer te kunnen richten op het behalen van doorbraken en om zelfredzaamheid te bevorderen. Dat meldt Reuters. "Geconfronteerd met de ernstige situatie van internationale wetenschappelijke en technologische concurrentie en externe inperking en onderdrukking, is het noodzakelijk om [..] de realisatie van wetenschappelijke en technologische zelfredzaamheid en zelfverbetering op hoog niveau te versnellen", aldus het Chinese kabinet in een statement. In de plannen zal de reikwijdte van het ministerie van wetenschap en technologie worden verkleind om deze in te passen binnen de nieuwe doelstellingen. Andere prioriteiten, zoals het bouwen van hoogtechnologische ontwikkelingszones en technologische vooruitgang in plattelandsregio's, zullen bij andere ministeries komen te liggen.
Artikel Reuters

ITIF: Overheid moet voorwaarden stellen voor optimaal benutten smart cities
Overheden zullen innovatie en privacy met elkaar in evenwicht moeten brengen om de voordelen van en het vertrouwen in smart cities optimaal te kunnen benutten. Dat zegt denktank ITIF in een advies. Door slim gebruik van data hebben smart cities de potentie om de levenskwaliteit van burgers te verbeteren, maar privacykwesties vertragen de vooruitgang, stelt Ashley Johnson van ITIF. "Steden en gemeenschappen moeten de cyberbeveiligingsrisico's, commercieel gebruik van gegevens en mogelijk overheidstoezicht afwegen tegen andere, meer voorkomende zorgen, zoals openbare veiligheid, duurzaamheid en kosten." In het rapport worden verschillende toepassingen onderzocht en aanbevelingen gedaan. Zo moeten overheden hun cyberveiligheid op orde hebben en strakke regels hanteren voor het gebruik van data. De federale overheid zou hiervoor de privacykaders moeten stellen. "Dat zou alle Amerikanen beschermen en tegelijkertijd ruimte laten voor datagedreven innovaties, waaronder smart city-toepassingen", aldus Johnson.
Analyse ITIF