AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 11 mei 2023

Om duurzame energieopslagtechnologieën te bevorderen is er door de Europese industrie een Energy Storage Coalition opgericht. Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van Chinese beurspromovendi. De Chinese minister van onderwijs wil juist meer internationale academische samenwerking na corona. Het land wil zowel weer Chinese studenten in het buitenland laten studeren als buitenlandse studenten in China verwelkomen. Op het gebied van AI laten overheden nog veel onderzoeken, zo trekt het Witte Huis 140 miljoen dollar uit voor onderzoek naar AI-toepassingen en laat de Britse overheid onderzoek doen naar AI-regelgeving. Ondertussen rolt de Chinese overheid allerlei regelgeving uit om risico’s rond AI in te dammen. Dit en meer in de AWTI e-mail alert van deze week. Volgende week verschijnt er vanwege Hemelvaartsdag geen nieuwsbrief, de eerstvolgende AWTI e-mail alert is er weer op 25 mei.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Universiteiten en hogescholen lijken steeds meer op elkaar

Nederlandse hogescholen staan voor grote uitdagingen, schrijft ScienceGuide over een recente publicatie van UTwente-onderzoeker Harry de Boer in ‘International Higher Education’. Volgens De Boer zijn hogescholen en universiteiten steeds meer op elkaar gaan lijken, wat druk geeft op het binaire stelsel. Dit zou onder andere komen door enerzijds een toename van onderzoek aan hogescholen en anderzijds een uitbreiding van beroepsgerichte opleidingen aan universiteiten. Daarnaast kiezen steeds minder studenten voor het HBO, wat naar verwachting (met name in krimpregio’s) ook ernstige problemen kan veroorzaken. Volgens De Boer zullen deze spanningen een strategische heroriëntatie bij veel hogescholen vereisen.
Artikel ScienceGuide
Publicatie UTwente

Europese industrie lanceert Energy Storage Coalition

Op 4 mei is een nieuwe industriecoalitie gelanceerd om duurzame energieopslagtechnologieën te bevorderen, schrijft EURACTIV. De ‘Energy Storage Coalition’ bestaat uit SolarPower Europe, de European Association for the Storage of Energy, WindEurope en Breakthrough Energy en wil het EU-beleid rond energieopslag medevormgeven. “We hebben een sterke energie-infrastructuur nodig om hernieuwbare energie het hele jaar door de norm te maken. Dat betekent dat we energieopslag serieus moeten nemen en het elektriciteitsnet gereed moeten maken”, aldus CEO van SolarPower Europe Walburga Hemetsberger. Het Europees Parlement debatteert momenteel over het voorstel van de Commissie om de elektriciteitsmarkt te hervormen. 
Artikel EURACTIV

VS wil met standaardenstrategie voor tech internationaal concurrerend blijven

De VS heeft een National Standards Strategy gepresenteerd om het land concurrerend te houden in opkomende technologieën. In de strategie worden normen vastgesteld die bepalen hoe kritieke en nieuwe technologieën op mondiaal niveau uitwerken. Volgens Nextgov moet daarbij gedacht worden aan standaardisatie van technologieën als kunstmatige intelligentie, biotechnologieën, communicatiesystemen, halfgeleiders, kwantuminformatie, digitale identiteitsinfrastructuren, schone energieopwekking en GPS. Met de strategie moet een raamwerk worden gecreëerd op basis waarvan Amerikaanse bedrijven kunnen opereren. "We zullen ervoor zorgen dat we ons concentreren op het ondersteunen van de ontwikkeling van deze volgende generatie technologieën, niet alleen ten voordele van de Verenigde Staten, maar ook van gelijkgestemde landen", aldus een overheidsfunctionaris tegen Nextgov. "Standaarden stellen ons in staat om technologie te ontwikkelen die veilig is, die wereldwijd op de markt kan worden gebracht en die kan samenwerken met andere systemen. Standaarden kunnen ook helpen bij het beheersen van risico's, veiligheid en kwaliteit bij de ontwikkeling van nieuwe technologieën." In het artikel worden de vier hoofdcomponenten van de strategie nader uitgewerkt.
Nieuwsbericht Witte Huis
National Standards Strategy
Artikel Nextgov
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Universiteiten terughoudend in toelating Chinese beurspromovendi

Nederlandse universiteiten zijn steeds terughoudender met het toelaten van Chinese beurspromovendi. Dat schrijft Trouw na een rondgang langs twaalf universiteiten. Minister Dijkgraaf kondigde recent aan de risico’s van de China Scholarship Council (CSC)-beurzen te laten onderzoeken. Met name de TU Delft geeft aan ‘steeds terughoudender’ te zijn in het toelaten van promovendi met een CSC-beurs. Zo worden CSC-promovendi niet meer geaccepteerd op gevoelige onderzoeksgebieden, zoals ‘dual use’-technologieën met zowel civiele als militaire toepassingen.  
Artikel U-Today/HOP
Artikel Trouw (paywall)

UMC Groningen verliest hoger beroep van beurspromovendi 

Het UMC Groningen (UMCG) heeft in hoger beroep een rechtszaak verloren van een groep van 44 beurspromovendi, schrijft U-Today/HOP. De promovendi zijn tussen 2016 en 2018 aangenomen als ‘student’ binnen het experiment promotieonderwijs, waardoor zij een beurs ontvingen in plaats van een arbeidsovereenkomst en bijbehorend salaris. Zowel voor als na deze periode werden promovendi met een vergelijkbaar profiel wel als werknemer aangenomen. Het gerechtshof heeft besloten dat de verhouding tussen de beurspromovendi en het UMCG aangemerkt moet worden als een arbeidsovereenkomst. Het Promovendi Netwerk Nederland (PNN) noemt het een ‘belangrijke mijlpaal’ dat het gerechtshof onderschrijft dat deze groep promovendi als werknemers moet worden gezien. “We gaan de uitspraak nader bestuderen. Er zijn circa 1500 beurspromovendi aangenomen binnen het experiment promotieonderwijs die structureel te weinig betaald zijn”, aldus PNN-voorzitter Kastelein. 
Artikel U-Today/HOP
Nieuwsbericht PNN

Saoedische universiteit betaalt Nederlandse wetenschappers om te stijgen op ranglijsten

De Saoedische King Saud University (KSU) heeft wereldwijd topwetenschappers met lucratieve aanbiedingen benaderd om hun positie op internationale ranglijsten van universiteiten te verbeteren, schrijft de Volkskrant. Ook in Nederland zijn verschillende onderzoekers voor enkele tienduizenden euro’s benadert om hun naam aan de universiteit te verbinden. Volgens de Volkskrant hebben een Wageningse en een voormalige Utrechtse onderzoeker het aanbod geaccepteerd. Minister Dijkgraaf noemt het in een tweet ‘zeer kwalijk’ dat wetenschappers in Nederland meewerken aan dergelijke constructies. Wageningen University & Research (WUR) is een onderzoek gestart naar aanleiding van het artikel.
Artikel U-Today/HOP
Artikel Volkskrant (paywall)
Tweet minister Dijkgraaf
Nieuwsbericht WUR

Nuffic: instroom internationale studenten vlakt af 

Het aantal internationale studenten in het Nederlandse hoger onderwijs groeit nog steeds, maar deze toename vlakt wel af. Dat concludeert Nuffic in een onderzoek naar inkomende diplomamobiliteit. In 2022-2023 was er sprake van een stijging van 7 procent ten opzichte van het jaar ervoor. In de jaren ervoor lag deze groei echter jaarlijks tussen de 10 en 12 procent. “Voor het eerst sinds 2016 ligt de jaar-op-jaar groei van de internationale studentenpopulatie in Nederland niet in de dubbele cijfers. Bovendien is dit de laagste toename sinds 2014”, aldus Nuffic-onderzoeker Saoradh Favier.
Nieuwsbericht Nuffic

Referentieraming OCW: universiteiten groeien minder snel en HBO krimpt harder

Het ministerie van OCW verwacht dat er tienduizenden minder naar het hoger onderwijs komen ten opzichte van eerdere voorspellingen. Dat blijkt uit de Referentieraming 2023, waarin de verwachte ontwikkeling van het aantal leerlingen en studenten tot en met 2037 in kaart is gebracht. In een eerdere referentieraming werd verwacht dat universiteiten in 2029 65.000 studenten meer zouden trekken, maar dit worden er volgens het nieuwste rapport slechts 23.000. Ook wordt er ten opzichte van eerdere rapporten een sterkere krimp van het HBO verwacht.
Artikel U-Today/HOP
Publicatie Rijksoverheid
 

Nieuws en achtergronden uit de Europese Unie

Europees initiatief moet cohesie tussen nationaal en Europees O&O-beleid versterken

Zeven ‘widening’ landen (landen met zwakkere prestaties op het gebied van O&O) hebben zich aangemeld voor een Europees initiatief om de nationale regelgeving op het gebied van O&O beter aan te laten sluiten op Europese regelgeving en onderzoeksprogramma’s. Volgens Science Business zijn deelnemende landen optimistisch over de eerste gesprekken tussen nationale en Europese beleidsmakers, waarbij lidstaten zelf kunnen bepalen op welke gebieden en aspecten van het O&O-beleid ze willen voortbouwen. Zo legt Slovenië bijvoorbeeld de nadruk op waterstofinnovatie en talentontwikkeling. De Commissie hoopt uiteindelijk dat alle lidstaten zich aansluiten bij het programma. In een artikel op Science Business worden de eerste resultaten van het programma verder uitgediept.  
Artikel Science Business 

Science Europe ondertekent DORA 

Science Europe heeft de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend. Het Europese samenwerkingsverband van onderzoeksfinanciers schrijft dat er momentum is ontstaan rond de behoefte aan collectieve hervorming van de systemen voor onderzoeksbeoordeling. Zestig procent van de leden van Science Europe heeft de DORA al ondertekend. De koepel moedigt haar leden aan om de DORA en de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) te onderschrijven.  
Artikel Science Europe 

Aankomende EU-VS top over duurzame handel en opkomende technologieën

De EU en VS zullen ernaar streven om groene technologie, opkomende technologieën en maatregelen voor exportcontrole beter op elkaar af te stemmen. Dat schrijft EURACTIV over de aankomende top van de Trade and Technology Council (TTC) van 30 en 31 mei in Zweden. Uit inzage van een conceptversie van de gezamenlijke conclusies die tijdens de top zullen worden goedgekeurd blijkt dat de EU en VS vastbesloten zijn “om ten volle gebruik te blijven maken van dit samenwerkingsforum om het transatlantische partnerschap te verdiepen om te reageren op de uitdagingen die voor ons liggen”. Andere onderwerpen die aan bod komen zijn digitale platforms, kwantumcomputing, kunstmatige intelligentie en halfgeleiders.  
Artikel EURACTIV

Universiteiten bepleiten eerlijke positie van wetenschappelijk onderzoek in Data Act

Diverse universiteitenkoepels roepen Europese wetgevers op om te zorgen dat de aankomende Data Act eerlijke toegang tot data voor onderzoeksdoeleinden garandeert. Onder andere de European University Association (EUA), The Guild en CESAER zijn blij dat de Europese Commissie, het Parlement en de Raad wijzigingen hebben aangebracht ten opzichte van de eerdere voorstellen, waardoor er een onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële en non-profitsectoren. In het statement worden een aantal aanbevelingen gedaan om het mogelijk maken en ondersteunen van wetenschappelijk onderzoek te bevorderen.
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht CESAER
Statement ‘Joint calls to the EU co-legislators to promote fair access to data for research purposes through the Data Act’

Vooruitblik op werkprogramma European Research Council 2024

De European Research Council (ERC) heeft de uitwerking van de voorgestelde wijzigingen voor het werkprogramma 2024 gepubliceerd. Dit moet zorgen dat potentiële aanvragers zich kunnen voorbereiden. De ERC wil onder andere lumpsumfinanciering introduceren voor de Advanced Grants en ingediende voorstellen anders beoordelen. In een artikel van Neth-ER worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht. Naar verwachting wordt het nieuwe werkprogramma in juli aangenomen.   
Artikel Neth-ER
Persbericht ERC

EUA ziet belangrijke rol voor universiteiten in ontwikkeling metaverses

Het is van vitaal belang dat de EU activiteiten op het gebied van virtual en augmented reality-technologieën stimuleert met investeringen, fysieke en digitale infrastructuur. Dat bepleit de European University Alliance (EUA) in reactie op de openbare raadpleging van de Europese Commissie over opkomende virtuele werelden, zoals metaverses. De EUA benadrukt dat universiteiten zowel belangrijke gebruikers als makers van de technologie zijn. De koepel pleit voor investeringen (onder andere voor het ontwikkelen en onderhouden van infrastructuur) en voor de ontwikkeling van standaarden die toegang, interoperabiliteit en privacy mogelijk maken in een open ecosysteem.   
Persbericht EUA

The Guild: Excellentie vereist concurrerende onderzoeksfinanciering

De EU moet een Europees Excellentie Initiatief (EEI) ontwikkelen dat zich gaat richten op het bevorderen van wetenschappelijke excellentie door open competitie en aanvullende activiteiten met een Europese meerwaarde. Dat betoogt universiteitenkoepel The Guild. Volgens The Guild is het van cruciaal belang dat de EU ‘doortastende maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat academische instellingen in Europa hun positie bij de beste ter wereld behouden’. In 2019 heeft de koepel een position paper gepubliceerd over het idee van een EEI. In het licht van de zich ontwikkelende discussie hierover heeft de koepel aanbevelingen gedaan, waaronder de inzet van het EEI om excellentie in widening landen aan te jagen en het stimuleren en belonen van wetenschappelijke samenwerking tussen onderzoeksteams. 
Nieuwsbericht The Guild

Universiteitenallianties positief over ontwerpconclusies Open Science en Open Access 

Europese universiteitenallianties reageren positief op de ontwerpconclusies van de Europese Raad over ‘hoogwaardige, transparante, open, betrouwbare en rechtvaardige wetenschappelijke publicaties’. De League of European Research Universities (LERU) spreekt over ‘een belangrijke stap in het verankeren van Open Science in het Europese onderzoekslandschap’. Ook CESAER verwelkomt de focus op Europees niveau om de transitie naar open science te versnellen en geeft volledige steun aan de ministers ‘om gedurfde en ambitieuze conclusies aan te nemen’. Naar verwachting worden de conclusies aangenomen tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 23 mei. 
Persbericht CESAER
Publicatie CESAER
Persbericht LERU

EIC presenteert aanbevelingen voor betere intellectuele eigendomsbepalingen

De European Innovation Council (EIC) heeft zes aanbevelingen gepubliceerd gericht op verbetering van de intellectuele eigendomsbepalingen in de volgende update van het EIC-werkprogramma. Eind 2022 uitten meerdere onderzoekskoepels hun zorgen over de bepalingen rond de EIC Pathfinder- en Transition-regelingen. De aanbevelingen gaan onder andere over het beter afstemmen van deze bepalingen op internationale definities en het beter ondersteunen van gastinstellingen van EIC-uitvinders. 
Artikel Neth-ER
Publicatie EIC
Nieuwsbericht CESAER

Topambtenaren bereiken akkoord over EU-Afrikaanse Unie Innovatieagenda

Topambtenaren van de Europese Unie (EU) en de Afrikaanse Unie (AU) hebben de definitieve ontwerpversie van de EU-AU Innovatieagenda goedgekeurd. Dat valt te lezen in het verslag van de ‘WTI-beleidsdialoog op hoog niveau’. De ambtenaren benadrukken dat een duidelijke visie op de samenwerking rond onderzoek en innovatie tussen EU en AU essentieel is. In de agenda worden doelstellingen voorgesteld met acties op korte, middellange en lange termijn op het gebied van Volksgezondheid, de Groene Transitie, Innovatie & Technologie én Capaciteiten voor Wetenschap. De ambtenaren adviseren om de Innovatieagenda zo snel mogelijk te bespreken en eventueel goed te keuren tijdens de volgende ministeriële bijeenkomst op 13 juni.
Nieuwsbericht Europese Commissie 

Denktank: EU moet nu actie ondernemen rond grensoverstijgende gegevensstromen

Europese beleidsmakers moeten nu handelen om open data te garanderen en tegelijkertijd de veiligheid en bescherming van data te handhaven, stellen onderzoekers van denktank Institut Montaigne. Volgens de onderzoekers wordt de EU geconfronteerd met een bedreiging door het autoritaire China en een uitdaging door de digitaal overheersende VS. In het paper worden een aantal nationale en internationale initiatieven geanalyseerd, die leiden tot tien aanbevelingen voor het reguleren van grensoverstijgende datastromen.  
Nieuwsbericht Institut Montaigne
Publicatie Institut Montaigne 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

VS: 140 miljoen voor onderzoek naar AI-toepassingen

Het Witte Huis trekt 140 miljoen dollar uit voor onderzoek naar AI-systemen. Dat is afgelopen week bekendgemaakt. Met het extra geld moeten centra gecreëerd worden om AI-toepassingen te helpen ontwikkelen op het gebied van klimaat, onderwijs, energie en volksgezondheid. Ook wordt een verkenning gestart naar richtlijnen voor AI-gebruik door de overheid. Ondanks de druk vanuit de wetenschap en het bedrijfsleven wil de regering-Biden verder nog geen concrete wettelijke stappen zetten richting AI-regulering. Een overheidsfunctionaris liet volgens ScienceBusiness weten dat eventuele wetgeving aan het Congres is, maar daar is juist grote onenigheid over de reikwijdte van AI-regulering. Later dit jaar wordt samen met grote techbedrijven als Alphabet, Anthropic, Microsoft and OpenAI verder verkend hoe mensenrechten geborgd kunnen worden binnen de AI-systemen. 
Artikel ScienceBusiness
Artikel Nextgov 
Artikel Nextgov (Focusgebieden AI-onderzoek)

Voorstel voor verdrievoudiging O&O-investeringen in energie

De overheidsinvesteringen in onderzoek naar en de ontwikkeling van (duurzame) energie moeten worden verdrievoudigd. Daarvoor pleit Catherine Hausman in een beleidsvoorstel op Brookings. Volgens Hausman heeft technologische vooruitgang op dit terrein in het verleden laten zien economische groei mogelijk te maken. De focus zou in eerste instantie moeten liggen op groene energie, maar secundair ook op energiezekerheid. Ook moeten daarbij risico's genomen durven worden. Als projecten mislukken moet daar lering uit getrokken worden.
Analyse Brookings
Rapport

Opinie: VS moet inzet versterken op onderzoek en ontwikkeling drones

De VS moet onder andere op het gebied van drones de wetenschappelijke inzet versterken. Dat zegt de voorzitter van de commissie Ruimtevaart, wetenschap en technologie in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Frank Lucas in een opinieartikel op Issues. Volgens Lucas is het onthutsend dat China de dronemarkt domineert, terwijl het achterliggende bedrijf is aangemerkt als verbonden aan de Chinese militaire industrie. Hij roept dan ook op om de binnenlandse drone-industrie te versterken via onderzoek, ontwikkeling, inzet en productie in de VS. Hij wijst erop dat juist de factor 'science' in de CHIPS and Science Act 'de motor zal zijn van de economische ontwikkeling van Amerika voor de komende decennia'.
Opinieartikel Issues

Brookings: Meer nodig om gelijk speelveld innovatie te creëren 

De enorme investeringen die de VS heeft aangekondigd in wetenschap en innovatie zullen niet voldoende zijn om een gelijk speelveld in de wetenschap te creëren en daarmee het innovatiepotentieel optimaal te kunnen benutten. Daarvoor is namelijk meer nodig dan geld. Dat stelt Brookings in een analyse van de CHIPS and Science Act (CHIPS). Volgens Brookings gaat deze wet er weliswaar vanuit dat innovatie het best kan worden aangejaagd door diversiteit en inclusiviteit in de wetenschap, maar zijn extra acties van de overheid vereist om dat te realiseren. "Wij stellen dat de gefragmenteerde, versnipperde aard van CHIPS-investeringen niet voldoende zal zijn om langdurige structurele ongelijkheden in de onderwijs- en opleidings-, uitvindings- en commercialiseringsfasen van innovatie aan te pakken", aldus Brookings. "Naast de nodige investeringen, zal een succesvolle implementatie ook federale coördinatie, regionale capaciteitsopbouw, samenwerking en planning vereisen om ervoor te zorgen dat de voorwaarden voor een gelijk speelveld in alle stadia van innovatie aanwezig zijn."
Artikel Brookings

VK en Zwitserland intensiveren samenwerking op innovatie en wetenschap

De Zwitsers-Britse commissie voor Wetenschap en Innovatie is afgelopen week voor het eerst bijeengekomen. De twee landen zoeken sinds de Brexit meer samenwerking op het gebied van wetenschap en innovatie, omdat zij geen onderdeel meer zijn van het programma Horizon Europe. In november vorig jaar werd al een Memorandum of Understanding getekend. Regeringsfunctionarissen en vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten en onderzoeks- en innovatiefinancieringsinstellingen uit beide landen maakten tijdens de ontmoeting de balans op van de vorderingen op weg naar belangrijke samenwerkingsdoelstellingen. Deelnemers aan de bijeenkomst verkenden daarnaast mogelijke opties voor verdere intensivering en uitbreiding van bestaande samenwerkingsbanden.
Nieuwsbericht Zwitserse overheid

ITIF: Laat fusieregels innovatie niet belemmeren

De Amerikaanse denktank ITIF waarschuwt beleidsmakers om innovatie niet te belemmeren via al te strikte marktregels. Volgens ITIF wordt op basis van 'dubieuze theorieën' verondersteld dat fusies negatieve gevolgen hebben voor de concurrentie, maar dat miskent volgens de denktank de voordelen ervan voor innovatie, productiviteit en het wereldwijde concurrentievermogen van de VS. ITIF noemt het mededingingsbeleid van de VS daarom kortzichtig en roept op terughoudend te zijn met nieuwe regels. "In een tijdperk waarin de belangrijkste technisch-economische uitdaging is om China voor te blijven, moeten fusierichtlijnen de zorgen over het concurrentievermogen beter integreren", zo valt te lezen. "Marktdefinities moeten rekening houden met buitenlandse concurrentie, mogelijke toetreding van internationale concurrenten en concurrentiedruk op aangrenzende markten." ITIF roept op om tot een consensus te komen over gevoelige fusies in het licht van wereldwijde concurrentiemarkt en afspraken te maken over het mogelijk maken van het exploiteren van Amerikaanse innovatie.
Publicatie ITIF

Britse overheid laat onderzoek doen naar regelgeving AI

De Britse overheid laat onderzoek doen naar regelgeving rond Large Language Models (LLM's) en generatieve AI waarmee tegelijkertijd mensenrechten kunnen worden gerespecteerd, maar innovatie bevorderd. Hierbij wordt onder andere bekeken hoe deze modellen zullen evolueren en welke kansen en risico's dit kan opleveren voor concurrentie en consumentenbescherming. Ook moeten principes worden opgesteld om concurrentie te ondersteunen en consumenten te beschermen.
Nieuwsbericht VK

Merics: EU moet lering trekken uit AI regelgeving China

Wetgevers in Europa zouden moeten nadenken over de voortvarende manier waarop China regelgeving uitrolt om de risico's van AI in te dammen. Dat schrijft denktank Merics. Hoewel de regelgeving in China in belangrijke mate wordt ingegeven door beperking van de vrijheid van meningsuiting, valt er toch voldoende lering uit te trekken. Zo legt China een grote verantwoordelijkheid bij de aanbieders van generatieve AI-diensten, zoals het labelen van gegenereerde inhoud en de bescherming van persoonsgegevens. Ook moeten de modellen vooroordelen voorkomen, intellectueel eigendom respecteren en worden ze verantwoordelijk gemaakt voor de output, die niet mag discrimineren. "Hoewel de handhaving al snel complex zal blijken kunnen sommige van deze eisen stof tot nadenken geven, aangezien beleidsmakers nadenken over hoe deze krachtige nieuwe technologie moet worden gereguleerd in liberaal-democratische samenlevingen", aldus Merics.
Analyse Merics

China bouwt netwerk van supercomputers

China wil een netwerk van supercomputers bouwen om digitale innovatie als kunstmatige intelligentie te kunnen versnellen. Daarover schrijft ZDnet. Het raamwerk moet in 2025 af zijn en moet zorgen dat de rekenkracht van de computers optimaal wordt benut. Het plan is onderdeel van de eerder dit jaar door China gepresenteerde digitale roadmap, die het land een boost moet geven op het gebied van interconnectiviteit, digitale infrastructuur en digitale innovatie.
Artikel ZDnet

China wil internationale academische samenwerking hervatten na corona

China is ondanks de geopolitieke spanningen voornemens om de academische samenwerking te hervatten nu de coronapandemie achter de rug lijkt. Daarover schreef University World News. Het land wil zowel weer Chinese studenten in het buitenland laten studeren als buitenlandse studenten in China verwelkomen. "Er is een enorm potentieel voor samenwerking op het gebied van onderwijsontwikkeling tussen China en het buitenland", aldus Liu Jin, directeur-generaal van het Departement Internationale Samenwerking en Uitwisselingen van het Chinese Ministerie van Onderwijs.
Artikel University World News

OESO: Wat zijn de reële kosten en opbrengsten van O&O-belastingvoordelen?

De OESO heeft in een rapport de reële kosten en het gebruik van inkomensafhankelijke belastingvoordelen voor O&O en innovatie in kaart gebracht. Volgens het rapport is er een zowel binnen als buiten het OESO-gebied sprake van een toenemende adoptie van fiscale prikkels voor O&O en innovatie, maar is er een gebrek aan bewijsmateriaal voor dergelijk beleid. 
Publicatie OESO