Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 7 juli 2022

Zo’n 20.000 adressen in buitengebieden moeten nog lang wachten op een snelle vaste internetverbinding. En gecombineerde Europese inspanning is nodig voor proefdiervrije innovatie. Promovendi zijn steeds vaker vrouw en komen ook steeds vaker uit het buitenland. En Nederland heeft ambitie om waterstofhub te worden. Dit en nog meer nieuws in de e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Dijkgraaf wil investeringen in wetenschap monitoren na kritiek uit veld

Minister Dijkgraaf wil scherp gaan monitoren of de beschikbare middelen voor hoger onderwijs en wetenschap wel goed besteed worden. Dat zegde hij de Kamer toe tijdens het commissiedebat over de beleidsbrief naar aanleiding van kritiek van onder andere Aob, Woinactie en De Jonge Akademie. Volgens hen zorgen de miljoenen wel voor nieuwe aanwas, maar doet het weinig voor de werkdruk van zittende onderzoekers en zorgt het juist voor meer competitie. Bovendien zijn er geen garanties dat de aangekondigde beurzen voor meer vaste contracten zorgen. Zij bepleiten daarom het geld in te zetten als persoonlijk onderzoeksbudget voor alle wetenschappers.

De minister is daar niet voor en wees er in het debat op dat het niet alleen gaat om stimuleringsbeurzen, maar ook om extra middelen vanuit sectorplannen om meer vaste contracten mogelijk te maken. Dijkgraaf is er van overtuigd dat die twee instrumenten elkaar versterken. Wel wil hij de vinger aan de pols houden. "Ik kijk erg uit naar die discussies die die werkgroep gaat hebben - en waar deze partijen in zitten - over de vraag: wat is de slimme manier om dat te doen? We gaan het ook monitoren en kan nu ook toezeggen dat als dat de verkeerde kant opgaat ik niet terughoudend zal zijn om dat gesprek weer te openen." Wel liet hij weten zijn poot stijf te houden met betrekking tot de stimuleringsbeurzen voor jonge onderzoekers. "Die wil ik gewoon echt een start geven die ze verdienen."

Minister Dijkgraaf wil zoveel mogelijk partijen betrekken bij het opstellen van de toekomstvisie voor het hoger onderwijs, de wetenschap en het mbo die hij dit najaar wil presenteren. Wat hem betreft heeft internationalisering de hoogste prioriteit in zijn toekomstvisie. "Het staat helemaal vooraan in de toekomstverkenning. Niet alleen vooraan als de hoge prioriteit, maar ook vooraan als een van de eerste dingen waar ik een antwoord op wil zien", zei de minister.
Videoregistratie debat
Opiniestuk Trouw
Reactie De Jonge Akademie

EU legt cryptomarkt aan banden

De Europese Unie heeft een wetgevingspakket goedgekeurd om de cryptomarkt aan banden te leggen. Een dergelijk wetgevingspakket is wereldwijd een primeur. De aangenomen wetten zijn deel van het nieuwe anti-witwaspakket en moeten ervoor zorgen dat overdrachten met crypto-activa getraceerd kunnen worden.
Artikel Computable
Nieuwsbericht Europees Parlement

NAVO komt met innovatiefonds

De NAVO heeft met steun van 22 leden het NATO Innovation Fund opgericht. Het fonds moet komende vijftien jaar technologieën tot leven brengen "die de kracht hebben om onze veiligheid in de komende decennia te transformeren". Het fonds is het eerste multi-soevereine durfkapitaalfonds van de wereld en heeft investeringen van één miljard euro aangekondigd voor startups en scaleups die werken aan opkomende technologieën die belangrijk zijn voor de NAVO.

Nieuwsbericht NAVO

Nieuws en achtergronden uit Nederland

KNAW: Maak wetenschapscommunicatie onderdeel van curriculum

De coronacrisis leert dat wetenschapscommunicatie een volwaardig onderdeel moet worden van het academische curriculum. Dat concludeert de KNAW in een afgelopen week verschenen rapport over de gevolgen van de coronacrisis op de wetenschap. Volgens de KNAW moeten wetenschappers niet alleen kunnen uitleggen en discussiëren, maar ook een dialoog kunnen voeren. "Daarbij moeten ze oog hebben voor de onderliggende waarden en vooronderstellingen bij zowel wetenschappers als overheden en het publiek", zo valt te lezen in het begeleidende persbericht. "Daarnaast benadrukt de Akademie dat het belangrijk is dat wetenschappelijke instellingen een zerotolerancebeleid hanteren als het gaat om bedreigingen en intimidatie van wetenschappers en dat zij hun medewerkers door dik en dun steunen."
Persbericht KNAW
Rapport KNAW

Dijkgraaf wil in toekomstvisie ook bekostiging tegen het licht houden

Tijdens het containerdebat over de Staat van het Onderwijs en het jaarverslag 2021 liet minister Dijkgraaf weten op 14 juli de uitkomsten te delen van een KNAW-onderzoek naar de preventie van wangedrag in de wetenschap. Ook zei hij bij de toekomstverkenning naar het vervolgonderwijs te willen kijken naar het bekostigingsmodel. De VVD drong aan op een model dat gebaseerd is op een bedrijfseconomische basis. Bij deze toekomstvisie wil Dijkgraaf ook kijken naar het onderscheid tussen hbo en wo. "Ik denk dat het belangrijkste is dat studenten op de plek zitten waar ze horen en dat ze uitgedaagd worden op het gebied van de talenten die ze hebben. Maar dat betekent ook dat we bijvoorbeeld wat beter moeten kijken naar de afbakening tussen hbo en wo, want men zit ook weleens in elkaars vijvertje te vissen. In die zin moeten we op een gegeven moment ook bij wijze van spreken met het wo het gesprek hebben of er niet een aantal dingen zijn die gewoon hartstikke goed in het hbo passen", aldus Dijkgraaf.
Stenogram debat

Dijkgraaf positief over Europese visie op Erkennen en Waarderen

Minister Dijkgraaf reageert enthousiast op de verklaring van de Europese Commissie, waarin wordt bepleit dat het van groot belang is om tot een nieuwe manier van Erkennen en Waarderen te komen. De minister gaf aan de visie niet als bedreiging, maar als enorme kans voor de Europese wetenschap te zien. “Een nieuwe manier van Erkennen en Waarderen is voor Nederland een absolute prioriteit. Dit kan alleen maar bereikt worden door internationale samenwerking. Ik ben heel blij dat onze landen nu gezamenlijk een agenda hebben wat betreft deze twee beginselen van Erkennen en Waarderen en Open Science. Dat vormt een essentiële stap voor de toekomst.”
Artikel ScienceGuide
Verslag Raad voor Concurrentievermogen

Minister in gesprek met instellingen over academische vrijheid

Minister Dijkgraaf gaat naar aanleiding van de motie van Van der Woude c.s. in gesprek met de Universiteiten van Nederland (UNL) en Vereniging Hogescholen (VH) over academische vrijheid. In een Kamerbrief geeft Dijkgraaf aan dat het ingewikkeld is om de cijfers uit het onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs en het KNAW-advies de situatie nu al te duiden. Dijkgraaf geeft echter ook aan niet te willen wachten op de Staat van het Onderwijs 2023 en gaat daarom nu al het gesprek met de koepels aan. De minister komt hier in het najaar op terug.
Kamerbrief minister Dijkgraaf

Kamer debatteert over hoofdlijnen digitale zaken

Het hoofdlijnendebat over Digitale Zaken ging in belangrijke mate over de aangekondigde werkagenda die na het zomerreces zal verschijnen. "In die werkagenda zullen we het onder andere hebben over de digitale identiteit, over toegankelijkheid, over e-overheid en over de bescherming van burgers. We willen dit ook breed invoeren en daar natuurlijk met u over van gedachten wisselen", aldus staatssecretaris Van Huffelen. Daarnaast wil Van Huffelen na Prinsjesdag een analyse presenteren van de digitale componenten van de meerjarenplannen van de diverse ministeries. Deze zullen op de tweede woensdag van november worden gepubliceerd. Tijdens het debat liet de staatssecretaris daarnaast weten eind dit jaar meer duidelijkheid te hebben over de inrichting van de algoritmetoezichthouder en het algoritmeregister. Ze wil daarbij naast de Autoriteit Persoonsgegevens ook de andere toezichthouders Autoriteit Consument en Markt en het Agentschap Telecom betrekken.
Verslag debat

Startups kunnen makkelijker aandelen uitgeven om talent aan te trekken

Afgelopen week is in de Tweede Kamer het voorstel aangenomen dat het aantrekkelijker moet maken voor startups om aandelenopties uit te geven aan hun medewerkers. Hiermee moet het makkelijker worden om buitenlands talent aan te trekken. In de kern komt het voorstel in de 'Wet aanpassing fiscale regeling aandelenoptierechten' erop neer dat verzilvering van aandelenopties niet direct worden belast, maar pas bij de verkoop van aandelen.
Stemmingen

Staghouwer werkt aan opiniestuk over proefdiervrije innovatie

Minister Staghouwer werkt samen met diverse partners van het Transition Programme for Innovation without the use of animals (TPI) aan een opiniestuk met voorstellen voor aanvullende acties op het gebied van proefdiervrije innovatie, blijkt uit een brief waarin de minister reageert op een brief van dierenrechtenorganisatie People for the Ethical Treatment of Animals (PETA). “Ik wil de ervaringen en expertise van het TPI delen en ik zal proberen andere EU-lidstaten en de EC te mobiliseren om een dergelijke aanpak te overwegen en om verdere acties te ondernemen in de richting van een transitie. De acceptatie en implementatie van diervrije innovaties vereist een gecombineerde Europese inspanning en gezamenlijke verantwoordelijkheid”, aldus Staghouwer.
Kamerbrief minister Staghouwer

Uitvoering moties snel internet

Adressen in buitengebieden hebben naar verwachting aan het einde van 2023 nog geen zicht op een snelle vaste internetverbinding van tenminste 100 Mbps. Het gaat om 13.000 tot 22.000 huishoudens, schrijft minister Adriaansens aan de Kamer naar aanleiding van de moties Van Dijk c.s. en Van Dijk-Rajowski over snel internet en mobiele bereikbaarheid van 112. Naar aanleiding van het rapport van Dialogic verwacht de minister dat overheidsinterventie nodig zal zijn om deze restopgave van huishoudens zonder vast snel internet op te lossen.
Kamerbrief minister Adriaansens

Smart Industry Schaalsprongagenda 2022-2026

Minister Adriaansens heeft de Smart Industry Schaalsprongagenda 2022-2026 gepresenteerd. Met 49 opgerichte fieldlabs verspreid over Nederland noemt Adriaansens de eerste pilot een succes. De ambitie voor de schaalsprongagenda is om 1000 bedrijven een significante stap te laten zetten op het gebied van digitalisering in de fabriek. De minister kondigt onder andere de pilot ‘Mijn Digitale Zaak’, een programma met persoonlijk advies en subsidie voor digitalisering in het mkb, en een investering van 30 miljoen euro voor de oprichting van vijf Nederlandse European Digital Innovation Hubs (EDIH) aan.
Kamerbrief minister Adriaansens

Rathenau Instituut introduceert Melanie Petersprijs

Het Rathenau Instituut introduceert een nieuwe prijs ter ere van de vorige jaar overleden directeur Melanie Peters. De prijs zal worden uitgekeerd aan mensen die een belangrijke bijdrage leveren aan de maatschappelijke dialoog over wetenschap, technologie en innovatie.
Nieuwsbericht Rathenau

Rathenau: Promovendi steeds vaker vrouw en uit buitenland

Promovendi zijn steeds vaker vrouw en komen ook steeds vaker van buiten Nederland. Dat valt op te maken uit een nieuwe factsheet van het Rathenau Instituut. Verder is het aantal promovendi toegenomen: een verdubbeling in 25 jaar. Wel blijkt dat ongeveer een kwart de eindstreep niet haalt.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Artikel Utoday

NWO: De sectorplannen werken

De NWO is enthousiast over de sectorplannen in de wetenschap. Dat concluderen zij na de publicatie van de tussenrapporten. "Zo leidden het sectorplan en matching vanuit de faculteiten in de bèta- en techniekdisciplines in de eerste drie jaren tot circa duizend nieuwe onderzoekers in zowel vaste als tijdelijke posities. In meer dan de helft van de vaste posities (52%) gaat het om vrouwen, wat past in de doelstelling om de diversiteit in dit veld te bevorderen", zo valt te lezen in het nieuwsbericht. Het brede draagvlak is een van de succesfactoren.
Nieuwsbericht NWO

NWO geeft update over uitrol Digital Competence Centers

De Digital Competence Centers bij kennisinstellingen raken op stoom, concludeert de NWO. Toch zijn ze bij de instellingen vaak nog tamelijk onbekend en zijn ze nog niet overal ingebed in de financiering. De NWO-subsidie zou wel als katalysator goed hebben gewerkt.
Nieuwsbericht NWO

Kleine koerswijziging NWO-Talentprogramma's

De NWO heeft een kleine koerswijziging aangekondigd bij het talentprogramma. Zo wordt een twee-fasen-beoordeling ingevoerd en worden de doelstellingen aangepast. Het nieuwe doel van de NWO‐Talentprogramma’s is "creatieve ruimte scheppen voor avontuurlijke, talentvolle, baanbrekende onderzoekers, waarin zij onderzoek naar hun keuze kunnen doen, een eigen onderzoekslijn kunnen ontwikkelen en hun talent verder kunnen ontplooien". Afgelopen week maakte NWO bekend dat 101 ervaren onderzoeker een Vidi-beurs toegekend hebben gekregen. Met de financiering van 800.000 euro kunnen zij een eigen onderzoek opzetten.
Nieuwsbericht NWO Talentprogramma
Nieuwsbericht NWO Vidi-beurs

TU/e wint Triple E-award voor TU/e innovation Space

TU/e innovation Space heeft in Florence een prestigieuze Triple E-award gewonnen. De universiteit uit Eindhoven werd eerste in de ‘Innovation and Collaboration Space of the Year’-competitie. TU/e innovation Space is het centrum voor onderwijsinnovatie van de Technische Universiteit Eindhoven, het expertisecentrum voor Challenge-Based Learning en studentondernemerschap en een open community waar studenten, onderzoekers, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken maatschappelijke thema’s.De prijs wordt uitgereikt aan instellingen die een bijdrage leveren aan ondernemerschap in het hoger onderwijs en de functie van universiteiten binnen gemeenschappen en ecosystemen benadrukken.
Nieuwsbericht TU/e | Innovation Origins

Afspraken over intensivering onderzoek en innovatie waterstof

Onder het voorzitterschap van het ministerie van Economische Zaken zijn door het bedrijfsleven en kennisinstellingen afspraken gemaakt over intensivering van onderzoek en innovatie op het terrein van 'Waterstof en Groene Chemie'. Dat meldt TNO. Nederland heeft de ambitie om waterstofhub te worden, maar daarvoor liggen nog wel grote uitdagingen. Bijvoorbeeld op het terrein van opschaling van elektrolyzers, opslag en samenwerking in de keten met een systeemgerichte aanpak. Minister Jetten heeft afgelopen week laten weten snel met concrete plannen te willen komen over de uitrol van waterstof.
Nieuwsbericht TNO
Kamerbrief minister Jetten

Nieuws en achtergronden uit Europa

Belangrijke akkoorden over Fit for 55

De EU is weer een stapje dichter bij een akkoord over het klimaatpakket Fit for 55. Zowel de EU-ministers als het Europees Parlement kwamen afzonderlijk tot overeenstemming. De EU-ministers kwamen na lange onderhandelingen tot een compromis waarover vervolgens weer verder moet worden gesproken met het Europees Parlement. In het afgelopen week gesloten compromis wordt de omvang van het sociale klimaatfonds beperkt. Daarentegen committeren de landen zich wel aan het compleet verbieden van de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor per 2035. De verdere onderhandelingen zullen zich met name richten op het emissiehandelssysteem (ETS). De vraag is daarbij onder andere of dit ETS ook gaat gelden voor de gebouwde omgeving, oftewel voor huishoudens. Het Europees Parlement bereikte na verschillende stemmingen eveneens een akkoord over ETS en het Sociaal Klimaatfonds. Diverse Europarlementariërs reageren kritisch op het akkoord en noemen de voorgestelde maatregelen niet ambitieus genoeg om de klimaatdoelen te behalen, blijkt uit een artikel in Politico.
Nieuwsbericht Raad
Nieuwsbericht Europees Parlement
Artikel Politico

Hoe de groene en digitale transitie elkaar kunnen versterken

De groene en digitale transitie kunnen botsen, maar hebben ook potentie om elkaar te versterken in de missie naar een CO2-neutrale EU in 2050, schrijft het Joint Research Centre (JRC) in een rapport over de dubbele transitie. In het rapport wordt bijvoorbeeld besproken hoe Big Data een duurzame landbouw kan bevorderen of het stroomnet kan ontlasten. De onderzoekers doen een tiental beleidsaanbevelingen om de transities optimaal op elkaar aan te laten sluiten. Daarnaast kondigt het JRC aan de komende weken diverse verdiepende artikelen te publiceren over hetzelfde onderwerp.
Publicatie Joint Research Centre
Artikel JRC

Cordis: Hoe bereidt de EU zich voor op 6G?

Herconfigureerbare intelligente oppervlakken (RIS’s) zijn mogelijk een baanbrekende technologie voor draadloze 6G-communicatienetwerken in de toekomst, schrijft Cordis in een artikel. De technologie moet nauwkeuriger werken, een sterkere verbinding opleveren en energiezuiniger zijn dan voorgangers. "Toekomstige netwerken zullen groener, betaalbaarder en intelligenter zijn vanwege de voordelen die RIS kan bieden. Daarom hebben we in dit document belangrijke aspecten van RIS benadrukt om inzicht te krijgen in deze technologie en hoe het draadloze netwerk zal evolueren naar de volgende generatie", aldus onderzoeker Ruiqi Li.
Artikel Cordis

ERC trekt subsidies in van 115 in het VK gevestigde onderzoekers

Omdat er nog steeds geen akkoord is bereikt tussen het VK en de Europese Unie, heeft de European Research Council (ERC) 115 beurzen van in het VK gevestigde onderzoekers ingetrokken. De ERC heeft aangekondigd dat 19 wetenschappers besloten hebben om te het land te verlaten om hun beurs te behouden. De Britse regering heeft aangekondigd wetenschappers die Horizon beurzen kwijtraken te ondersteunen, maar in de sector zijn er twijfels of deze steun de bedragen en prestige van de ERC kan evenaren.
Nieuwsbericht ScienceBusiness

Wetenschap zoekt oplossingen voor Europese afhankelijkheid van Chinese aardmagneten

ScienceBusiness omschrijft in een artikel de zorgen over de nieuwe Europese afhankelijkheid van Chinese aardmagneten. Terwijl de EU zo snel mogelijk probeert af te stappen van Russisch gas, waarschuwen experts dat een vergelijkbare afhankelijkheid dreigt te ontstaan van Chinese aardmagneten die essentieel zijn voor onder andere elektrische voertuigen, windturbines en consumentenelektronica. In het artikel worden mogelijke Europese maatregelen en (wetenschappelijke) oplossingen onderzocht.
Artikel ScienceBusiness

Europees Parlement wil meer inclusie in Erasmus+

Het Europees Parlement wil dat het Erasmus+-programma toegankelijker wordt, zo is onlangs in een resolutie geoordeeld. In de oproep wordt onder andere verzocht financiële belemmeringen voor minder kansrijke jongeren weg te nemen.
Nieuwsbericht Europees Parlement
Artikel Nether

Opinie: EU heeft te weinig aandacht voor ruimtetechnologieën

De Europese Unie doet in vergelijking met andere grootmachten te weinig om innovatie en ondernemerschap in ruimtetechnologieën te ondersteunen, schrijven uitvoerend directeur van de EU-agentschap voor het ruimtevaartprogramma Rodrigo Da Costa en Vice President van de Europese Investeringsbank Kris Peeters in Project Syndicate. De schrijvers beargumenteren dat ruimtetechnologieën een steeds prominentere rol krijgen in zowel het economisch concurrentievermogen als de strategische defensie.
Opiniestuk Project Syndicate

EC presenteert vijf pijlers Europese Innovatieagenda 

Eurocommissaris voor onderzoek en innovatie Mariya Gabriel heeft de vijf pijlers voor de aankomende European Innovation Agenda gepresenteerd: 1) het stimuleren van deep tech innovatie; 2) het creëren van innovatienetwerken door heel Europa; 3) talent aantrekken; 4) investeerders aantrekken; 5) beleid vernieuwen om innovatie te bevorderen. "Ik denk dat de nieuwe innovatieagenda een keerpunt zal zijn voor de toekomst van de EU, en als gevolg daarvan zal een nieuwe generatie deep tech-innovators een springplank hebben in Europa", aldus Gabriel.

De League of European Research Universities (LERU) reageert overwegend positief op de plannen voor de European Innovation Agenda, zo valt te lezen in een statement. De universiteitenkoepel kan zich in zowel de voorgestelde ambities als in de actiegebieden van de Europese Commissie vinden. In de reactie doet LERU per voorgesteld actiegebied diverse aanbevelingen.
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht LERU

Universiteiten bezorgd over regelgeving intellectueel eigendom

Europese universiteitenkoepels zijn bezorgd dat de aangekondigde bepalingen van de European Innovation Council (EIC) voor intellectueel eigendom de commercialisering van onderzoek (valorisatie) blokkeren en kantoren voor technologieoverdracht van universiteiten ondermijnen. In de Alert van 23/06 omschreven we al de zorgen van The Guild, maar nu deelt ook universiteitenkoepel LERU die zorg. Omdat het Europees Parlement eerder al kritisch was over de EIC plannen, en momenteel bezig is met een rapport, hopen de universiteitenkoepels dat hun zorgen worden gehoord. Inmiddels heeft de Europese Commissie ook zelf een evaluatie gepubliceerd naar de EIC-pilot. Hierin worden de bekende knelpunten benoemd en wordt opgeroepen snel tot verbetering te komen. Een uitgebreide uiteenzetting van de evaluatie is te lezen op de site van Nether.
Artikel Nether
Evaluatie Europese Commissie
Artikel ScienceBusiness

Industry 5.0 Award finalisten

De Europese Commissie heeft de drie finalisten voor de eerste Industry 5.0 Award aangekondigd. De prijs is gericht op door de EU gefinancierde projecten die bijdragen aan een Europese industrie die veerkrachtiger, duurzaamer en mensgerichter is. Uit meer dan 60 aanmeldingen zijn RAMP-PV (groene recycling), SECOIIA (cybersecurity) en SHERLOCK (robotica en AI) als finalist gekozen, de prijs wordt op 28 september toegekend. “Om de dubbele transitie naar een veerkrachtige en duurzame industrie te leiden, moet de Europese industrie voortdurend innoveren. De EU ondersteunt deze innovatie door projecten te financieren die oplossingen bieden voor een meer duurzame, veerkrachtige en mensgerichte industrie. De Industry 5.0 Award erkent het succes van enkele van de Horizon 2020-projecten, die bijdragen aan deze doelen”, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Duitsland verzamelt steun in G7 voor ‘klimaatclub’

Bondskanselier Scholz heeft steun van de G7-landen gekregen voor de oprichting van een ‘klimaatclub’ voor ambitieuze landen die hun klimaatambities willen versnellen. Scholz riep in 2021 als minister van financiën al op tot de oprichting van een dergelijke club. De plannen worden gezien als een aanvulling op de klimaatambities van de Europese Unie. “We hebben meer ambitie nodig om onze klimaatdoelen te halen. Met de Climate Club helpen we ervoor te zorgen dat we ook aan deze belofte kunnen voldoen”, aldus Scholz bij de G7-top in Elmau.
Artikel EURACTIV

De bijdrage van big tech aan Europese 5G ambities

De Europese Commissie wil de aankomende Connectivity Infrastructure Act gebruiken om big tech platforms een deel van de kosten van de uitrol van 5G te laten betalen, schrijft POLITICO. De maatregelen hebben een lobbystrijd tussen big tech bedrijven en de telecomsecior in Brussel ontketend. Uit bronnen van POLITICO blijkt dat diverse Europese regeringen en Europarlementariërs pleiten om investeringen in technologische infrastructuur eenvoudiger en aantrekkelijker te maken voor de private sector.
Artikel POLITICO

Publicatie digitale onderdrukking in het Midden-Oosten en Noord-Afrika

De EU moet zich meer zorgen maken over de dreiging van digitaal autoritarisme, schrijft onderzoeker James Lynch van de European Council for Foreign Relations (ECFR) in een beleidsbrief over digitale onderdrukking in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Lynch schrijft onder andere over digitale onderdrukking en de implicaties voor de EU.
Publicatie ECFR

Bruegel: een sterker Europees kader bevordert de groene transitie

Denktank Bruegel pleit in een beleidsbrief voor een sterker Europees kader om de groene transitie te bevorderen. Naast een kader gebaseerd op intensieve samenwerking met bindende adaptieplannen noemt de denktank een verzekeringsstelsel tegen schade als gevolg van klimaatverandering op EU-niveau en meer ex-ante financiering voor klimaatplannen in kwetsbare regio’s.
Publicatie Bruegel

Oproep om kwantumcomputing op te nemen in Chips Act

Tijdens de European Innovation Area Summit op 28 juni is in verschillende gesprekken opgeroepen om kwantumcomputing mee te nemen in de aankomende Chips Act. "Terwijl de EU op het gebied van halfgeleiders al zoveel achterloopt, zou de EU moeten investeren in de volgende technologieën, zoals halfgeleider kwantumcomputing, een gebied waar de EU daadwerkelijk een leider is", aldus Europarlementariër Tom Berendsen (CDA/EVP). In een artikel in EURACTIV geven verschillende experts hun mening over de Chips Act en een eventuele rol voor kwantumcomputing.
Artikel EURACTIV

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

G7 kondigt R&D partnerschap aan om te concurreren met China

De G7 gaat een groot aantal wetenschappelijke en technologische projecten over de hele wereld steunen, zo werd geconcludeerd tijdens de G7-top. De G7 hoopt met de beloofde steun een transparanter en groener alternatief te bieden voor het Belt and Road-initiatief uit China. De ‘Partnerschip for Global Infrastructure and Investment’ bedraagt ruim 600 miljard dollar, maar in het artikel klinken ook kritische geluiden. Zo zouden het vooral reeds bestaande plannen zijn die moeilijk van de grond komen.
Nieuwsbericht ScienceBusiness

Bloomberg: techsector China blijft in negatieve spiraal

Het is maar de vraag of de techsector in China herstelt naar de voormalige glorie, schrijft Bloomberg na een reeks interviews. Sinds het harde optreden van de regering tegen big tech blijkt het beeld in de sector somber en halen techgiganten Alibaba en Tencent al een aantal jaar teleurstellende resultaten.
Artikel Bloomberg

Chinese ambities voor groene waterstof

China ziet (groene) waterstof als een strategische ‘frontier technology’ en zal proberen hierin wereldleider te worden, schrijft het Mercator Institute for China Studies (Merics) in een rapport. In het rapport worden de Chinese inspanningen omtrent beleid, onderzoek en het bedrijfsleven in kaart gebracht. Ondanks de recente sterke stijging in investeringen, verwachten experts dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat de geavanceerde technologische mogelijkheden van China die van de EU, VS en Japan kan inhalen.
Publicatie Merics

Amerikaans-Brits Privacy Tech-initiatief

De VS en het VK hebben een samenwerking aangekondigd op het gebied van privacyverhogende technologie. Overheidsinstanties hebben afspraken gemaakt over betere grensoverschrijdende uitwisseling van (gevoelige) data, onder andere om burgers beter te beschermen tegen diefstal en witwassen tegen te gaan. "Het doel van de uitdagingen is om innovatie te stimuleren en de vooruitgang te versnellen om technische belemmeringen voor een bredere acceptatie van privacyverhogende technologieën te overwinnen", aldus het Witte Huis.
Artikel NextGov

ITIF: VS mist een overkoepelende federale IT-strategie

De gepresenteerde IT plannen van de Amerikaanse overheid zijn een gemiste kans om een overkoepelende federale IT-strategie te implementeren, schrijft de Information Technology & Innovation Foundation (ITIF). Hoewel de denktank de prioriteiten van Biden toejuicht, vreest ITIF in een kritische analyse dat bestaande IT-initiatieven onvoldoende geëvalueerd zullen worden, met ongerichte investeringen en onvervulde ambities als gevolg.  
Artikel ITIF

Amerikaanse onderzoekssamenwerking naar kwantumnetwerken DC-QNet

Het Amerikaanse Naval Research Laboratory (NRL) heeft het Washington Metropolitan Quantum Network Research Consortium (DC-QNet) aangekondigd. Het DC-QNet is een samenwerkingsverband van zes overheidsinstanties met als doel om een kwantumnetwerk te creëren, demonstreren en exploiteren. "Deze bureaus met onderzoekscapaciteiten van wereldklasse zullen werken aan verbetering van de capaciteiten en het leiderschap van kwantumnetwerken", aldus Gerald Borsuk, uitvoerend directeur van DC-QNet.
Nieuwsbericht U.S. Naval Research Laboratory

Politieke strijd om innovatiewetgevingspakket VS

Het Amerikaanse congres moet binnenkort besluiten over een groot innovatiewetgevingspakket om het concurrentievermogen van de VS te verhogen. Politiek gezien zijn er veel spanningen over (de verschillende versies van) het voorstel, voornamelijk over de mogelijkheid om immigratiewetgeving aan te passen met het aantrekken van buitenlandse wetenschappers en ingenieurs als doel.
Artikel Science

Rapport over Metaverse in 2040

Wat is de impact van de Metaverse in 2040? Onderzoekers van Pew Research Center en de Elon University hebben 624 gesprekken met technologie innovators, ontwikkelaars, bedrijfs- en beleidsleiders, onderzoekers en activisten gehad over hun verwachtingen. Ruim de helft van de experts, namelijk 54 procent, verwacht dat de Metaverse tegen 2040 een belangrijke rol heeft voor minstens een half miljard mensen wereldwijd.
Publicatie Pew Research

Opinie: laat de sector meewerken aan digitale regelgeving

Beleidsmakers moeten meer samenwerken met belanghebbenden uit de digitale sector om te komen tot regelgeving, bepleit Mark MacCarthy, docent technologiebeleid aan de Georgetown University, in een opiniestuk in CIGI. McCarthy beargumenteert dat dit in de wetgevingspakketten rondom digitalisering in de meeste (westerse) landen te weinig gebeurt. “Groepen met meerdere belanghebbenden moeten een nieuwe rol krijgen: samenwerken met regelgevende instanties om ervoor te zorgen dat de expertise en perspectieven van de academische wereld, vertegenwoordigers van de industrie, technische experts en het maatschappelijk middenveld centraal staan bij regelgevingsbesluiten over de digitale wereld”, aldus McCarthy.
Opiniestuk CIGI