AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 27 januari 2022

Leiden is Europese City of Science in 2022. De universiteit van Tilburg roept de politiek op tot wetgeving tegen deepfakes, Volgens de Universiteit van Amsterdam is betrouwbaarheid de sleutel tot succes AI in medische wereld. En er zijn zorgen bij de Europese Commissie over positie techbedrijven bij Internet of Things. Welke zorgen? Lees dit en meer in de nieuwste AWTI e-mail alert.

De opvallendste berichten van afgelopen week


Leiden Europese City of Science

Sinds deze week is Leiden een jaar lang de Europese City of Science. In dat kader zullen er het hele jaar festiviteiten plaatsvinden. Leiden hoopt in deze rol de verbinding te zoeken tussen wetenschap en maatschappij. In juli zal het wetenschapscongres EuroScience Open Forum worden georganiseerd.
Artikel Europese Commissie
Artikel NethEr
Website Leiden2022


Europese octrooi kan eindelijk van start

Nu voldoende landen hebben ingestemd met het Europese octrooi kan deze toepassing officieel van start gaan. Eurocommissaris Thierry Breton spreekt daarom van een belangrijke dag voor innovatie in Europa, na bijna 50 jaar aan discussies. "Het Europese octrooi is een beslissende stap om de innovatie en het concurrentievermogen van de EU op belangrijke strategische gebieden te versterken en de groene en digitale transformatie van de EU te ondersteunen", zo valt te lezen in het persbericht.
Persbericht Europese Commissie


RAND: Wereldleiders moeten dialoog aan over geo-engineering

Wereldleiders zouden een dialoog moeten starten en tot gezamenlijke afspraken moeten komen over technologie om het klimaat te beïnvloeden (geo-engineering). Dat zeggen experts van denktank RAND. Volgens hen ligt er nu een taboe op geo-engineering, terwijl de inzet mogelijk noodzakelijk is tot de stikstofuitstoot wereldwijd is teruggedrongen. Een belangrijk probleem is dat de aanpassing van het klimaat in een deel van de wereld voor een ander deel grote gevolgen kan hebben. Onderzoeker Michelle Grisé schetst de vragen die op tafel liggen: "Hoe komen we tot een consensus als deze technologieën een heel verschillende impact kunnen hebben op verschillende gemeenschappen? En hoe zorgen we dat de stem gehoord wordt van de gemeenschappen die mogelijk benadeeld worden?"
Artikel RAND

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Politieke ophef na steun China aan onderzoek mensenrechten bij VU

De VVD en GroenLinks stuurden vorige week Kamervragen in naar aanleiding van de berichtgeving van de NOS dat China  onderzoek naar mensenrechten aan de VU financiert. Het Cross Cultural Human Rights Centre (CCHRC) van de VU kreeg in 2018, 2019 en 2020 tussen de 250.000 en 300.000 euro per jaar van de Southwest University of Political Science and Law in Chongqing, die nauw verbonden is aan het politieke regime, zo ontdekten NOS-journalisten. "Kunt u aangeven in hoeverre het Cross-Cultural Human Rights Centre (CCHRC) de afgelopen jaren zowel intern als extern transparant was over het feit dat zij gefinancierd werd door China? Kunt u aangeven of de ministers van OCW en van Buitenlandse Zaken op de hoogte waren van deze financiering?", wil de VVD nu weten, die daarnaast pleit voor een openbaar register om buitenlandse donaties aan publieke instellingen inzichtelijk te maken. De VU heeft het geld inmiddels teruggestort.
Kamervragen GroenLinks
Kamervragen VVD
Artikel NOS
Artikel ScienceGuide


Universiteit van Tilburg roept politiek op tot wetgeving tegen deepfakes

Onderzoekers van de Universiteit van Tilburg waarschuwen de politiek over de snelle opkomst van deepfakes, die steeds moeilijker van waarheid zijn te onderscheiden. De politiek zou hier volgens de onderzoekers proactiever op moeten handelen. "In ons rapport vragen we om bewustwording van de gevaren, zowel bij burgers als de overheid. Maar we wijzen er ook op dat de tijd is aangebroken om een politieke discussie te voeren over de wenselijkheid van andere wetgeving", aldus hoofddocent Bart van der Sloot.
Artikel Universonline


Inzet Dijkgraaf voor betere erkenning en waardering wetenschappers in EU

Minister Dijkgraaf wil bij de aankomende informele Europese Raad  van Concurrentievermogen aandringen op het beter erkennen en waarderen van wetenschappers, zo liet hij weten in een schriftelijk overleg in de Tweede Kamer. "Erkennings- en waarderingssystemen moeten zodanig vormgegeven worden dat het de kwaliteit van ieder van de kerndomeinen: onderwijs, onderzoek, impact, leiderschap en (voor Universitaire Medische Centra) patiëntenzorg, in onderlinge samenhang bevordert", aldus Dijkgraaf. In het schriftelijk overleg worden daarnaast Kamervragen beantwoord over het Europese Universiteiten initiatief en het pact voor onderzoek en innovatie.
Document Tweede Kamer


Expertmeeting KNAW: Digitalisering biedt kansen en risico's

Wetenschappers zijn ambivalent over de positie van techbedrijven in de digitaliserende wetenschap. Dat bleek bij een online bijeenkomst die werd georganiseerd door de KNAW. Zo zijn er risico's op het terrein van academische waarden, wetenschappelijke data en privacy. Aan de andere kant biedt digitalisering ook grote mogelijkheden met betrekking tot datagebruik en de toegang tot de wetenschap, bijvoorbeeld voor onderzoekers uit armere landen.
Videoregistratie expertmeeting
Artikel HOP | Utoday


Delftse supercomputer DelftBlue officieel geopend

Afgelopen week is de nieuwe supercomputer van de TU Delft, genaamd DelftBlue, officieel geopend. "Onderzoekers, studenten en onderwijs kunnen gebruik maken van de rekenkracht van het Delft High Performance Computing Centre (DHPC) voor het oplossen en doorrekenen van complexe, maatschappelijke problemen", aldus de TU Delft.
Persbericht TU Delft


UvA: Betrouwbaarheid sleutel tot succes AI in medische wereld

De sleutel tot grootschalige toepassing van kunstmatige intelligentie in de medische wereld ligt in betrouwbaarheid. Dat stellen onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam die onderzoek deden naar het gebruik van AI in de oogheelkunde.
Artikel UvA


Kamer wil spoedig voorstellen voor cyberweerbaarheid bedrijven

De Kamer wil dat het kabinet zo spoedig mogelijk met concrete voorstellen komt om ondernemers beter te beschermen tegen digitale dreigingen en cybercriminelen. Dat werd afgelopen week duidelijk tijdens het debat over de regeringsverklaring. De motie werd ingediend door de VVD en kreeg Kamerbrede steun.
Motie VVD


Kamervragen over herstructurering Nationaal Groeifonds

Meerdere fracties stuurden vorige week vragen in over het plan om infrastructuur niet meer onder het Nationaal Groeifonds te laten vallen. Zo vraagt het CDA zich af wat dit betekent voor de lopende investeringsvoorstellen uit de eerste en tweede Groeifondsronde. “Wil de regering bovendien aangeven hoe zij ‘infrastructuur’ definieert? Welke infrastructuur gaat over naar het Mobiliteitsfonds en welke infrastructuur, bijvoorbeeld digitale infrastructuur, blijft bij het Groeifonds?”
Verslag Wet Nationaal Groeifonds


Nederland wil ook AI en Augmented Reality in dataruimte cultureel erfgoed EU

Het kabinet verwelkomt Europese initiatieven met betrekking tot dataruimte voor cultureel erfgoed, maar vindt het een gemiste kans dat alleen 3D wordt genoemd en niet AI of Augmented Reality, zo valt te lezen in de Nederlandse reactie op het commissievoorstel.
Kamerbrief

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europees Parlement stemt in met Digital Services Act

Het Europees Parlement (EP) heeft afgelopen week met het aannemen van de Digital Services Act (DSA) een belangrijke stap gezet in het reguleren van techbedrijven. Volgens The Parliament Magazine zal de DSA de relatie van Europeanen met het internet voor de toekomstige generaties bepalen en zorgen voor mondiale normen. De richtlijn moet burgers meer controle geven over hun data en dwingt de platforms tot meer transparantie. Een belangrijk onderdeel van het EP-voorstel is dat gericht adverteren sterk aan banden wordt gelegd. Op het laatste moment werd nog een amendement aangenomen waarmee adverteren op basis van gevoelige persoonlijke data wordt verboden. Nu het Europees Parlement het voorstel heeft goedgekeurd kunnen de definitieve onderhandelingen beginnen tussen parlement, Europese Commissie en de lidstaten. Mogelijk treedt de wet vervolgens in 2023 in werking.
Artikel Europees Parlement
Artikel Computable
Artikel Euractiv
Artikel The Parliament Magazine


Von der Leyen: Vertrouwen cruciaal in groene en digitale transitie

Volgens de voorzitter van de Europese Commissie Ursula von der Leyen is 'vertrouwen' de sleutel tot het succes van de groene en digitale transformatie. Dat zei ze in haar speech voor het World Economic Forum. "Vertrouwen in wetenschap en vaccins kan het verschil maken tussen leven en dood. [..] En dit vertrouwen is ook essentieel voor alle belangrijke ambities van Europa. Vertrouwen is essentieel voor burgers om de groene en digitale transformatie te omarmen of om jong talent aan te trekken. Het punt is dat het herstel – of het nu in Europa of wereldwijd is – alleen kan worden gebouwd op vertrouwen", aldus Von der Leyen. Ook herhaalde ze het pleidooi dat Europa een prominentere rol moet spelen in de ontwikkeling en productie van halfgeleiders.
Speech Von der Leyen


Zorgen Europese Commissie over positie techbedrijven bij Internet of Things

De Europese Commissie heeft zorgen over de manier waarop een kleine groep grote techbedrijven het Internet of Things beheerst. Dat blijkt uit een eigen evaluatie. Zo zorgen spraakassistenten en besturingssystemen ervoor dat deze bedrijven controle houden over de markt en dat het - ook gezien de hoge ontwikkelingskosten - moeilijk is om tot deze markt toe te treden. Eurocommissaris Vestager wil de bevindingen meenemen voor toekomstige handhavingsregelgeving: "Het gaat om een markt met hoge belemmeringen voor toegang, een klein aantal verticaal geïntegreerde spelers en zorgen over onder meer toegang tot gegevens, interoperabiliteits- en exclusiviteitspraktijken"..
Persbericht Europese Commissie


Forse ambities Europese Commissie met samenwerkende universiteiten

De Europese Commissie wil komende jaren het aantal Europese universiteiten fors uitbreiden en de samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen in de EU versterken. Hiervoor heeft de EC ongeveer een miljard voor beschikbaar, zo blijkt uit de gepresenteerde strategie. Het aantal Europese allianties zou in 2024 met 19 moeten zijn uitgebreid naar 60 en hierbij zouden zo'n 500 instellingen moeten zijn betrokken. "Samen kunnen we de band tussen onderwijs, onderzoek en innovatie aanhalen ten dienste van de samenleving", aldus Eurocommissaris Gabriel.
Artikel NethEr
Artikel ScienceGuide
Persbericht Europese Commissie
Voorstel Europese Commissie
 

Eurocommissaris Vestager: Metaverse zorgt voor nieuwe uitdagingen

Het nieuwe fenomeen 'metaverse' zorgt voor nieuwe uitdagingen op het gebied van mededinging. Dat zegt Eurocommissaris Vestager in gesprek met Politico. De term metaverse is in zwang gekomen door de de plannen van Meta (het vroegere Facebook) om virtuele omgevingen te ontwikkelen waar werkelijk alles kan, zoals gamen, elkaar ontmoeten, shoppen. "De metaverse zal nieuwe markten en een scala aan verschillende bedrijven presenteren. Het zou kunnen dat daarmee een markt ontstaat waarbij iemand een dominante positie opeist. Die zaken moeten we kunnen volgen", aldus Vestager. Onlangs kondigde volgens Bloomberg de Federal Trade Commission (FTC) al een onderzoek aan naar de mededingingskwestie rond Meta. Volgens Information Age zouden mededingingsbeperkingen een enorme beperking kunnen betekenen voor technologische innovatie. Wel ligt er ook een taak bij Meta om met een duidelijk ethisch kader te komen.
Artikel Politico
Artikel Bloomberg
Artikel Information Age


Rapport: Help kleine bedrijven en lidstaten ruimtevaartdata en -technologiein te zetten

De Europese Commissie moet meer doen om lidstaten en kleine bedrijven te helpen ruimtevaartdata en –technologie in te zetten in nieuwe producten en diensten. Dit is nodig om de Europese publieke investeringen in ruimtevaart te laten renderen en de internationale concurrentiepositie van de Europese ruimtevaartindustrie te versterken . Dat blijkt uit een rapport dat in opdracht van de onderzoekscommissie van het Europees Parlement (ITRE) is opgesteld.
Artikel Science|Business
Onderzoeksrapport ITRE


LERU: Geef universiteiten rol bij regelgeving export technologie

Universiteiten zouden een prominente rol moeten krijgen bij kwesties rondom exportcontrole op technologie binnen de Trade and Technology Council (TTC) van de EU en de VS. Dat zegt universiteitennetwerk LERU. Via deze TTC wordt onder andere nagedacht over de gevolgen van de export van technologie. Volgens LERU zijn universiteiten bij uitstek geschikt om mee te denken over gevoelige technologie, maar ook over richtlijnen in de universitaire context.
Rapport LERU


Europese Rekenkamer: Uitrol 5G heeft booster nodig

De uitrol van 5G heeft een booster nodig, vindt de Europese Rekenkamer. Volgens de rekenkamer heeft de implementatie in de lidstaten aanzienlijke vertraging opgelopen, waardoor doelstellingen met betrekking tot de dekking in gevaar komen. Ook zijn extra inspanningen nodig om beveiligingskwesties aan te pakken.
Rapport Europese Rekenkamer


Toolbox moet instellingen helpen in strijd tegen ongewenste inmenging

De Europese Commissie heeft een toolbox gepubliceerd die buitenlandse inmenging in onderzoek en innovatie moet helpen verminderen. Het pakket bevat best practices om onderzoeks- en onderwijsinstellingen te ondersteunen bij het beschermen van "academische vrijheid, integriteit en institutionele autonomie".
Document Europese Commissie
Persbericht Europese Commissie


Zwitserland zet nieuwe stap richting digitaal geld

In Zwitserland heeft de centrale bank bij wijze van proef digitale valuta gebruikt om transacties met vijf centrale banken af te handelen. De proef wordt gezien als een stap in de richting van de brede inzet van digitale valuta's. "We hebben aangetoond dat innovatie kan worden gebruikt om  de goede kanten van het financiële systeem te behouden en tegelijkertijd nieuwe voordelen aan te boren", aldus Benoit Coeuré, hoofd van de innovatietak van de Bank for International Settlements (BIS) tegen Reuters.
Artikel Reuters | US News


Duitsland schaft krachtigste kwantummachine ter wereld aan

Met de aanschaf van 's wereld krachtigste kwantummachine zet Duitsland een belangrijke stap in het voorop lopen richting praktische toepassing van kwantumtechnologie. Dat concludeerde Science|Business. De machine is ontwikkeld door het Canadese D-Wave Systems en zal worden ingezet bij het Jülich Supercomputing Center. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk", aldus de nieuwe Duitse minister van Onderwijs en Onderzoek Bettina Stark-Watzinger. "Duitsland en Europa moeten hun achterstand in kwantumcomputing inhalen, maar we weten ook dat de race nog maar net is begonnen." Technologische voorspoed via quantumtechniek is een belangrijk speerpunt van de nieuwe Duitse regering.
Artikel Science|Business


Advies: Technologieinfrastructuren optimaliseren via pan-Europese structuur

Voor optimale technologieinfrastructuren (TI's) is het van belang dat er een pan-Europese structuur wordt opgezet om ontwikkeling, toegankelijkheid en bestuur mogelijk te maken. Dat adviseren het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) van de Europese Commissie en de Europese Vereniging van Onderzoeks- en Technologieorganisaties (EARTO). "Door de bestaande TI's op EU-niveau te combineren en aan te vullen zouden beleidsmakers en gebruikers een beter begrip kunnen krijgen van het landschap van TI's, de toegankelijkheid van TI's bevorderen, en verbindingen kunnen leggen tussen complementaire TI's", zo valt te lezen.
Advies JRC


Opinie: Breidt financieringsmogelijkheden inter- en transdisciplinair onderzoek uit

De financieringsmogelijkheden voor inter- en transdisciplinair onderzoek moeten worden verruimd om de grote uitdagingen van deze tijd aan te kunnen pakken. Daarvoor pleiten Science Europe, EUA, CESAER en UNICA in een gezamenlijk statement. "Veel ontdekkingen gebeuren op het snijvlak van disciplines en zullen cruciaal zijn om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden. De huidige geldstromen en loopbaantrajecten stimuleren onderzoekers onvoldoende tot inter- en transdisciplinair onderzoek", schrijven zij en pleiten daarom voor langdurige en duurzame financiering.
Artikel Conferentie over de toekomst van Europa


VK zet in op cyberweerbaarheid

Het verantwoordelijke ministerie voor digitalisering in het VK, DCMS, heeft wetsvoorstellen gepubliceerd om de cyberweerbaarheid te versterken. Zo moeten er onder andere strengere regels komen voor IT-services waarmee de overheid werkt. Afgelopen tijd werd de Britse overheid meermaals opgeschrikt door grote cyberaanvallen, ook op kritieke onderdelen van de infrastructuur. "Elke Britse organisatie moet hun cyberweerbaarheid serieus nemen. Het is geen optioneel extra'tje", aldus minister Julia Lopez.
Voorstel DCMS
Artikel Innovation News Network


Opinie: EU moet samenwerking zoeken op groene innovatie

De Europese Unie zou de samenwerking met andere landen op het terrein van groene innovatie moeten versterken. Dat bepleit Mats Engström van de European Council on Foreign Relations (ECFR) op Euractiv. "Er is niet veel tijd om catastrofale klimaatverandering te voorkomen. Een sleutelfactor is hoe snel nieuwe koolstofarme technologieën wereldwijd worden verspreid", schrijft hij. "De Europese Unie en verschillende lidstaten hebben ambitieus beleid ter ondersteuning van groene industriele transformatie, maar snelle verspreiding naar 'het zuiden' is echter niet voldoende aangepakt. Soortgelijke voorbeelden zijn te vinden op andere gebieden, zoals energie, transport en landbouw."
Artikel Euractiv


Waarden van fundamenteel belang bij ontwikkeling sleuteltechnologieën

De ontwikkeling van sleuteltechnologieën moet komende dertig jaar gepaard gaan met de naleving van waarden als inclusiviteit, gelijkheid en diversiteit. Dat zeggen de Royal Academy of Engineering en CESAER, het samenwerkingsverband van Europese technische universiteiten, in een statement. "Dertig jaar klinkt misschien als een verre toekomst, maar als we hopen voorbereid te zijn op de uitdagingen van morgen, moeten we vandaag beginnen met ons voor te stellen wat ons te wachten staat. Leiders moeten bij innovatie en het oplossen van problemen over de horizon kijken, ze moeten visionairs en praktisch zijn, en overheden en financiers begeleiden bij het vormgeven van beleid voor een gewenste toekomst", zo valt te lezen.
Statement CESAER en Royal Academy of Engineering


MERICS: Europese Unie moet strategie ontwikkelen voor r&d samenwerking met China

De Europese Unie zou met spoed met een visie moeten komen over de wetenschappelijke samenwerking met China. Daarvoor pleit denktank MERICS. Volgens de experts is de EU door allerlei incidenten kritischer geworden, maar is er geen beleid over waar juist wel de samenwerking kan worden gezocht. . "Om een meer genuanceerde en proactieve benadering van de omgang met China te ontwikkelen, moeten de lidstaten samenwerken. Gezamenlijke beslissingen kunnen dan worden genomen over de gebieden waarop de samenwerking met China moet worden beperkt of gecontroleerd en over de gebieden waarop het juist in het belang van de EU is om partnerschappen aan te gaan", zo valt te lezen.
Artikel MERICS


CERRE: Samenwerking autoriteiten EU sleutel tot succesvolle regulering digitale platforms

De Europese lidstaten zouden werk moeten maken van onderlinge samenwerking van nationaal opererende autoriteiten om digitale diensten effectief te kunnen reguleren. Daarvoor pleit het Centre on Regulation in Europe (CERRE). Ook is een betere coördinatie nodig tussen verschillende autoriteiten, bijvoorbeeld de privacyautoriteiten en de mededingingsautoriteiten en zou in sommige gevallen een overkoepelende Europese autoriteit kunnen worden overwogen
Analyse CERRE

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


ITIF: Verbieden online advertenties vergroot digitale kloof

In tegenstelling tot de algemene opinie in Europa stelt de Amerikaanse denktank Information Technology and Innovation Foundation (ITIF) dat het verbieden van gerichte online advertenties schadelijk is voor online consumenten en de digitale kloof juist vergroot. Een aantal Democratische congresleden kwam desondanks afgelopen week met een dergelijk voorstel. Volgens ITIF zijn veel online diensten gratis vanwege de mogelijkheid tot gericht adverteren. Het beperken hiervan zal dus zorgen voor een verslechtering van online diensten of voor kosten voor de online consument. Miljoenen arme Amerikanen zullen hierdoor getroffen worden, stelt ITIF.
Analyse ITIF
Artikel ZDNet


Chinese experts: Technologische wedloop van geopolitiek belang

De technologische wedloop tussen China en de VS is vooral van geopolitiek belang, zeggen Chinese experts in een verdiepend artikel van denktank MERICS. "Technologie is de hefboom van de geschiedenis, de bron van verandering in de wereldhegemonie en het steunpunt in de opkomst van supermachten”, aldus Fang Xingdong, een Chinese IT-ondernemer en directeur van het Center for Internet and Society aan de Universiteit van Zhejiang. Volgens de Chinese experts liggen Europa en de VS nog voor, maar is China - mede aangemoedigd door westerse sancties - met een sterke opmars bezig. In een aparte analyse wijst MERICS bovendien op de concurrentie tussen China en de VS op het terrein van groene technologie. Ook op dit terrein heeft China de ambitie om koploper in de wereld te worden en dat zou samenwerking om het klimaatprobleem aan te pakken in de weg kunnen gaan staan.
Artikel MERICS
Artikel MERICS


Amerikaanse techbedrijven vrezen gevolgen exportregels

De voorgestelde regels van de Amerikaanse overheid om de ongewenste overdracht van technologische informatie aan China en andere buitenlandse tegenstanders tegen te gaan zijn nog altijd te streng. Dat vindt de Information Technology Industry Council, een koepel van techbedrijven. Onderdeel van het voorstel is dat er voor derden inzicht moet worden gegeven in de broncode, maar dat vormt volgens de ITIC een enorm risico voor de bescherming van het intellectueel eigendom. De FBI vreest echter dat China belangrijke informatie uit de software kan halen.
Artikel NextGov


Google roept op tot afspraken dataoverdracht EU-VS

Google roept Europa en de VS om snel met regels te komen over de uitwisseling van data tussen landen. De zoekmachine kwam recent in de problemen toen een Oostenrijkse privacytoezichthouder oordeelde dat Google Analytics (waarmee het gebruik van sites kan worden gemonitord) niet genoeg waarborgen bood voor overdracht van persoonlijke data naar de VS. Meerdere landen overwegen nu eveneens om Analytics in de ban te doen en er wordt zelfs al gespeculeerd over het einde van Analytics. In de blogpost wijst Google nu op het wereldwijde belang van dataoverdracht en dat dat op een veilige manier moet kunnen. Het bedrijf zegt al langer voorstander te zijn van internationale afspraken hierover.
Artikel Adformatie
Blog Google


OESO: Digitalisering sleutelfactor bij behalen SDG's

Digitalisering is een sleutelfactor in het behalen van de Sustainable Development Goals (SDG's) en het is daarom cruciaal om via investeringen de digitale kloof te dichten. Dat zegt de OESO in een opiniestuk. "Alle regeringen moeten streven naar een betere afstemming tussen nationale, regionale en mondiale normen en voorschriften voor een veilig en duurzaam gebruik van geglobaliseerde technologie. Publieke en private belanghebbenden moeten samenwerken om ervoor te zorgen dat investeringen, infrastructuur en technologie op elkaar aansluiten om de SDG's te helpen bereiken, met waarborgen en controles op de macht", zo valt te lezen. "We zullen de ontwikkelingskloof niet verkleinen zonder de digitale kloof te verkleinen. We hebben de tools om inclusiviteit vast te leggen in de digitale transformatie van onze wereld."
Artikel OESO


VS: Wetgeving moet commerciële satellieten beschermen tegen hackers

Nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat meer bedrijven die actief zijn in de commerciële exploitatie van satellieten worden ondersteund om hun cyberveiligheid op orde te hebben. Het voorstel is een reactie op de groeiende vrees dat ook satellieten doelwitten worden van hackers. “Hackers hebben al met succes overheidssatellieten aangevallen en het is slechts een kwestie van tijd voordat ze zich agressiever gaan richten op commerciële satellieten”, zei Senator Gary Peters, een van de initiatiefnemers, tegen Nextgov.
Artikel Nextgov