Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 24 februari 2022

Terwijl de geopolitieke spanningen verder oplopen, lanceert de Europese Commissie grootse plannen voor technologie en innovatie voor Europese veiligheid. Er zijn plannen om de scheiding tussen civiele en defensie-gerelateerde onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU op te heffen. De EU wil ook de ruimte in om veilige breedband internetverbindingen te kunnen garanderen. En China presenteert ambitieuze ruimteagenda. De wereld zal intussen harder moeten lopen om de klimaatdoelen te halen. De ervaringen met de pandemie geven de wereld voldoende lessen om toe te passen op de klimaataanpak.

Bericht van de AWTI

Save the date

Wat: AWTI-Symposium: Nieuwe coalities voor onderzoek en innovatie
Wanneer: Donderdag 21 april 2022 (15:00-17:00)
Waar: De Pier, Scheveningen

      
Er ontstaat, mede door de ontwikkeling naar digitalisering en naar openheid en transparantie in de wetenschap, meer ruimte voor bijdragen vanuit de bredere maatschappij aan wetenschap en innovatie. Tijdens dit symposium komen het belang, de ervaringen en uitdagingen van maatschappelijke co-creatie van kennis en innovatie aan bod: ‘Hoe organiseer je maatschappelijke co-creatie van kennis en kunde? Wat zijn de uitdagingen om co-creatie te organiseren? Welke rol hebben de verschillende partijen in co-creatie? We willen deze middag inspiratie bieden, nieuwe perspectieven aandragen en het denken en doen hierover stimuleren.

Pallas Agterberg, topmanager bij Alliander, zal de aftrap geven:


‘We bevinden ons in een fundamentele economische overgang en in een tijd die gedomineerd wordt door energievraagstukken, maar ook door vraagstukken op het vlak van circulariteit en digitalisering. De gebouwde omgeving, onze mobiliteit en onze industrie zullen sterk veranderen. Dat is onontkoombaar, dus je kunt maar beter gewoon beginnen met het vormgeven van de toekomst, dan ben je beter voorbereid. Het gaat er bij grote transities om dat we GEZAMENLIJK op zoek gaan naar nieuwe kansen, nieuwe manieren waarop we onze maatschappij vormgeven, met behulp van nieuwe technologie.’

De link voor aanmelden volgt binnenkort.

De opvallendste berichten van afgelopen week


VVD wil duidelijkheid over erkennen en waarderen

De VVD in de Tweede Kamer wil dat het kabinet duidelijkheid geeft over de toepassing van erkennen en waarderen, de manier waarop wetenschappers worden beoordeeld en gefinancierd. "De druk op wetenschappers is te groot geworden en de neiging om puur naar publicaties te kijken zorgt voor een ziek systeem. Er was inderdaad te weinig geld.[..] Dat geld is er gekomen; nu moeten we kijken hoe we dat gaan inzetten”, aldus Kamerlid Van der Woude tegen ScienceGuide. 
Artikel ScienceGuide


EC lanceert plannen technologie en innovatie voor Europese veiligheid

De Europese Commissie (EC) kwam afgelopen week met een reeks voorstellen om de EU een sterkere positie op het internationale toneel te geven op het terrein van defensie en ruimtevaart. Samenwerking tussen lidstaten op het gebied van onderzoek en innovatie moeten strategische afhankelijkheden in deze sectoren gaan verminderen. De EC komt met een routekaart voor de ontwikkeling van essentiële technologieën voor het EU-veiligheids- en defensiebeleid. Ook onderdeel is een wetsvoorstel cyberveerkracht, zodat EU-landen met geharmoniseerde normen van cyberweerbaarheid gaan werken. Volgens EC-voorzitter Ursula von der Leyen “moet de Europese Unie tegen de achtergrond van steeds grotere geopolitieke rivaliteiten haar technologische meesterschap vrijwaren". Science|Business meldt dat de EC stappen onderneemt om de scheiding tussen civiele en defensie onderzoeks- en innovatieprogramma’s van de EU op te heffen. Deze stappen zijn nodig omdat de huidige wetgeving achter bepaalde programma’s niet toestaat dat onderzoeksgeld gebruikt wordt voor militaire toepassingen.
Persbericht Europese Commissie
Artikel Science|Business
Artikel Neth-er


EU en Afrika sluiten innovatiedeal

Op de EU/Afrika-top is een akkoord bereikt over een gezamenlijke innovatieagenda die voor duurzame groei en banen moet zorgen. In de agenda zijn vier hoofddoelstellingen opgenomen: innovatie-ecosystemen versterken; duurzame en wederzijds voordelige partnerschappen voor hoger onderwijs en O&I ontwikkelen; opschalingsinstrumenten en programma's die bestaande succesvolle initiatieven vooruit kunnen helpen. EU-commissaris Mariya Gabriel: "De hoeksteen van de Innovatieagenda ondersteunt onderwijs, onderzoek en innovatie. Als integraal onderdeel van het Global Gateway Investment Package bevestigen de staatshoofden van de EU en de AU opnieuw de centrale rol van onderzoek en innovatie en Horizon Europa in de algemene samenwerking tussen de EU en Afrika."
Persbericht Europese Commissie
Artikel Horizon Magazine
Artikel University World News

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Dijkgraaf: Voor de zomer duidelijkheid over investeringen

Minister Dijkgraaf wil voor de zomer meer informatie geven over de uitwerking van de structurele investeringen van 700 miljoen euro in vervolgopleidingen en onderzoek. Hij zal de Kamer dan ook informeren over de uitwerking van het fonds voor onderzoek en wetenschap met een omvang van 5 miljard euro gedurende 10 jaar Dat blijkt uit zijn planningsbrief. Ook verwacht hij 'rond de zomer' met een Kamerbrief te komen over vrije wetenschap. Hij wil dan ook met kaders komen voor wetenschappelijke samenwerking met onvrije landen.
Kamerbrief minister Dijkgraaf


Confrontatie met dubieuze onderzoekspraktijken doet promovendi sneller afhaken

Promovendi die vaker een ongezonde onderzoeksomgeving ervaren, overwegen vaker om de academie te verlaten, blijkt uit onderzoek onder bijna vierhonderd promovendi aan de TU Eindhoven. De onderzoekers hebben de correlatie onderzocht tussen de onderzoeksomgeving, de ervaren dubieuze onderzoekspraktijken en de ervaren onethische begeleiding. . Tien tot achttien procent van de promovendi overweegt vaak om de academie te verlaten. De onderzoekers vinden dat universiteiten beter inzicht in de problematiek moet krijgen en dat niet alleen promovendi, maar ook hun begeleiders een verplichte training in onderzoeksintegriteit moeten doorlopen.
Artikel ScienceGuide
Onderzoeksrapport


Peer reviewed pre-prints als antwoord op problemen in de wetenschap

“Perverse prikkels om alleen positieve resultaten te publiceren, niet-transparante beoordelingen, redacteurs zonder vakkennis, torenhoge kosten voor publicaties die vervolgens achter een betaalmuur verdwijnen: de wetenschap is in crisis”, zegt Mahesh Karnani, Universitair Docent bij de VU en manager van de Peer Community In (PCI). PCI is een non-profit collectief van wetenschappers dat peer review en open acces publicatie van onderzoeksartikelen aanbiedt  Pre-prints kosten minder voor onderzoeksinstellingen, zijn vaak gratis beschikbaar voor auteurs en lezers, zijn meteen beschikbaar en de verschillende versies zijn inzichtelijk, aldus Karnani. De kwaliteit van pre-prints kan echter enorm variëren, omdat ze niet peer reviewed zijn. De oplossing van PCI is om met gemeenschappen van peer reviewers en redacteurs goede pre-prints die op online servers te vinden zijn, te beoordelen en aan te bevelen. De transparante en individuele beoordeling en aanbeveling per artikel kan iedereen inzien – evenals het artikel en de data.
Artikel ScienceGuide


Radboud ontwikkelt klimaatmonitor voor ontwikkelingslanden

Het Global Data Lab van de Radboud Universiteit is betrokken bij de ontwikkeling van een Climate Vulnerability Monitor. De monitor gaat in kaart brengen hoe kwetsbaar ontwikkelingslanden zijn voor klimaatverandering, en welke sociale factoren daar mogelijk een rol in spelen. Het eindproduct moet een gebruiksvriendelijke website worden, die voor iedereen toegankelijk is. De eerste versie van de monitor wordt in oktober verwacht.
Artikel Radboud Universiteit


Position paper NLAIC: AI-toepassingen voor veiligheid, vrede en recht

Op 17 februari 2022 heeft de werkgroep Veiligheid, Vrede en Recht (VVR) van de Nederlandse AI Coalitiehet position paper ‘AI-toepassingen voor Veiligheid, Vrede en Recht’ overhandigd aan ambtenaren van het ministerie van Justitie en Veiligheid. In het paper worden de noodzaak en risico’s van AI onderzocht en worden randvoorwaarden gesteld voor een effectieve, veilige en mensgerichte aanpak van deze toepassingen.
Artikel NLAIC


Crypto en digitale valuta speerpunten beleid minister Kaag

Minister Kaag van Financien noemt regelgeving rond crypto's en de optie van de digitale euro als belangrijke beleidspunten in haar Kamerbrief over de prioriteiten voor het ministerie voor de komende kabinetsperiode. "Crypto’s worden steeds populairder, vooral onder jongeren. Tegelijkertijd zijn er bij crypto’s grote risico’s voor consumenten vanwege het volatiele karakter van de meeste crypto’s en onethische handelspraktijken. Ik vind het daarom belangrijk dat consumenten worden beschermd via regelgeving", aldus Kaag, die het belang van een internationale aanpak benadrukt. Met betrekking tot de digitale euro verwacht ze dat hierover deze kabinetsperiode op Europees niveau tot besluitvorming zal worden gekomen.
Kamerbrief minister Kaag


Minister De Jonge trekt teugels datacenters aan

Minister De Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zet een voorlopige stop op de vergunningverlening voor de bouw van nieuwe datacenters. Dat laat hij weten in een Kamerbrief en in reactie op diverse Kamervragen. Volgens de minister was het al het plan van het kabinet om strenger te worden in de toelating van datacenters, maar wordt vooruitlopend op de nieuwe regels al een zogeheten voorbereidingsbesluit ingesteld voor de duur van negen maanden. De Jonge schrijft enkel nog hyperscale datacenters van een enkel bedrijf te willen toestaan nabij aanlandpunten van windenergie aan de kust. Het voorbereidingsbesluit heeft geen consequenties voor de voorgenomen datacenters in onder andere Zeewolde. In april is een debat ingepland.
Kamerbrief minister De Jonge

Nieuws en achtergronden uit Europa


EU-privacywaakhond EDPS dringt aan op verbod spyware Pegasus

EU-privacywaakhond EDPS heeft in een document opgeroepen tot een verbod op de spywaretool Pegasus. Het gebruik van Pegasus kan volgens EDPS leiden tot ongekende mate van privacyschending, omdat het meekijkt in de meest intieme aspecten van het dagelijks leven. Zo wordt vermoed dat de spyware wordt ingezet door landen als Polen en Hongarije om journalisten af te luisteren. Als gevolg van onthullingen door journalisten in juli 2021, richt het Europees Parlement een commissie op om onderzoek te doen naar het Pegasus-spyware schandaal. Volgens Politico willen verschillende EU-regeringen nationale veiligheidsdiensten echter juist meer toegang geven tot privégegevens van mensen.
Nieuwsbericht EDPS
Artikel Politico: EU privacy watchdog urges ban on Pegasus
Artikel Politico: Brussels, EU governments on collision course over Pegasus spyware
Artikel The Guardian: EU to launch rare inquiry into Pegasus spyware scandal


EU onderzoekt cloudgebruik overheid

Nationale toezichthoudende autoriteiten uit de Europese Economische Ruimte(EER) zijn begonnen aan een groot onderzoek naar cloudgebruik door de overheidt, schrijft Computable. Het initiatief komt voort uit een handhavingsactie van het Europees comité voor gegevensbescherming. Volgens EU-autoriteiten nemen veel overheidsorganisaties hun toevlucht tot cloudtechnologie. Het gevolg is dat het voor instanties moeilijk is om ICT-producten te bemachtigen die aan de EU-gegevensbeschermingsregels voldoen. De actie zou ‘best practices’ bevorderen en dus geschikte bescherming van persoonsgegevens garanderen.
Artikel Computable


EU wil de ruimte in voor veilige breedband internetverbindingen

De EU wil de ruimte in om veilige breedband internetverbindingen te kunnen garanderen. Het project is bedoeld om internetknelpunten op te heffen en het geheime communicatienetwerk van de EU te versterken, meldt Politico. Vicevoorzitter Margrethe Vestager: "Ruimtetechnologie is essentieel voor ons dagelijks leven en onze veiligheid. De initiatieven van vandaag zullen zorgen voor veilige, efficiënte connectiviteit op elk moment. Zowel burgers als overheden hebben er baat bij. Het zal een sleutelrol spelen in de digitale transformatie van Europa”. De totale kosten worden geschat op €6 miljard. De financiering is afkomstig van verschillende bronnen in de publieke sector en investeringen vanuit de particuliere sector.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Politico


Europese AI-norm nog niet dichtbij

Europese regelgeving voor kunstmatige intelligentie zal waarschijnlijk meer dan een jaar in beslag nemen, schrijft Euractiv. Volgens Europarlementariërs Dragos Tudorache en Axel Voss zal het debat zich toespitsen op de vraag of gezichtsherkenning moet worden verboden en wie de regels moet handhaven. De Europese Commissie stelde vorig jaar concept regels voor AI voor, nadat in de COVID-19 pandemie het belang van algoritmes en online gadgets naar voren kwam. Het Parlement kan het in november eens worden over een standpunt. Daarna beginnen de besprekingen met de EU-landen, die anderhalf jaar kunnen duren, zegt Tudorache.
Artikel Euractiv


Bruegel: Discussie taxonomie doet geen recht aan het probleem

De hele discussie over de vraag of  gas en kernenergie in de Europese taxonomie als 'duurzaam' moeten worden bestempeld leidt af van de echte discussie hoe productie groener gemaakt kan worden, betoogt Bruegel. De denktank presenteert een waslijst aan redenen om aan te tonen dat het systeem onvolmaakt is. "Investeringsprojecten laten passen in de relatief eenvoudige criteria kost waardevolle flexibiliteit en kan leiden tot inefficiënte keuzes", schrijft Bruegel. In plaats daarvan zou de EU moeten sturen op emissiereductiedoelstellingen en het bieden van duidelijke handvatten voor financiëlemarktpartijen over welke investeringen bijdragen aan de transitie naar een duurzame economie.
Analyse Bruegel


EP maant EU tot haast met windenergie op zee

Het Europees Parlement wil dat de EU sneller doorpakt met de ontwikkeling van wind op zee. Dat bleek afgelopen week bij de stemmingen. "De offshore-strategie voor hernieuwbare energie is de sleutel tot de groene transitie, waarbij tijd van essentieel belang is. We hebben veel groene stroom nodig om onze klimaatdoelstellingen te halen en de offshore-strategie voor hernieuwbare energie is in dit opzicht absoluut essentieel”, zegt Europarlementariër Morten Petersen uit Denemarken. “We moeten tijdslimieten invoeren en de vele barrières wegnemen die een snelle en succesvolle integratie van hernieuwbare energiebronnen in Europa nog in de weg staan”.
Artikel New Europe


Advies: Werkprogramma's Horizon Europe herzien om Bauhaus

De opzet van Horizon Europe moet worden herzien om te voorkomen dat het Nieuw Europees Bauhaus mislukt. Dat stelt een adviescommissie van de Europese Commissie. De werkprogramma's zouden in meerdere stappen moeten worden omgezet zodat deze in 2024 bijdragen aan een "duurzame, esthetische en inclusieve Europese leefruimte", zo schrijft NethEr.
Artikel NethEr
Persbericht Europese Commissie
Rapport Expertgroep


HERA: 1,3 miljard in eerste werkprogramma

Voor het eerst werkprogramma van de Health Emergency preparedness and Response Authority (HERA) wordt 1,3 miljard uitgetrokken. Deze faciliteit is in het leven geroepen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op grote gezondheidscrises.
Artikel NethEr
Nieuwsbericht Europese Commissie


Telecombedrijven: ‘Laat contentplatforms betalen voor digitale infrastructuur’

CEO’s van Telefónica, Deutsche Telekom, Vodafone en Orange hebben de Europese Commissie opgeroepen om grote contentproviders te laten meebetalen aan de infrastructurele investeringen. De telecombedrijven hebben tijdens de pandemie grote investeringen moeten doen om hun netwerkcapaciteiten te verbeteren, omdat het internetverkeer door de lockdowns sterk toenam. Zij vinden dat de investeringslast op een meer evenredige manier moet worden verdeeld. Dat meldt Euractiv. Sociale media, videostreaming en online gokken zijn samen verantwoordelijk voor meer dan 70% van het verkeer. Hoewel de eigenaren van deze platforms enorme winsten weten te boeken, zijn de winsten voor internetexploitanten gestaag gedaald. "Als we deze onevenwichtige situatie niet oplossen, zal Europa achterop raken bij andere regio's in de wereld, waardoor de kwaliteit van de ervaring voor alle consumenten uiteindelijk zal verslechteren," schreven de CEO's.
Artikel Euractiv


110 miljoen voor projecten LIFE-programma

De Europese Commissie trekt 110 miljoen euro uit voor projecten uit het LIFE-programma ter bescherming van milieu en klimaat. "We hebben geen tijd te verliezen als het gaat om de klimaat-, biodiversiteits- en vervuilingscrises. Het LIFE-programma biedt directe steun aan projecten in de hele EU en stelt landen en regio's in staat om de natuur te beschermen en te herstellen", aldus Eurocommissaris Frans Timmermans.
Artikel European Sting


Onderzoek: Verbeterde luchtkwaliteit door lockdowns redde levens

De verbeterde luchtkwaliteit die het gevolg was van de lockdowns gedurende de coronacrisis hebben mogelijk honderden levens gered. Dat blijkt uit onderzoek dat mede is gefinancierd door de EU. "De bevindingen zijn buitengewoon belangrijk, omdat ze het kwantitatieve bewijs consolideren dat de COVID-gerelateerde overheidsmaatregelen een direct effect hadden op de luchtvervuilingsniveaus [in] gebieden in heel Europa", aldus onderzoeker Dr. Vincent-Henri Peuch van het Copernicus Atmosphere Monitoring Service (CAMS). De resultaten van deze studie zouden kunnen helpen bij het vormgeven van toekomstig beleid, omdat de gezondheidseffecten van minder luchtvervuiling in deze studie zijn aangetoond.
Artikel Cordis
Onderzoek Nature


VK: algoritmische effectbeoordeling voor datagebruik in de gezondheidszorg

Het Britse National Health Service heeft een voorstel gepubliceerd voor het gebruik van een algoritmische effectbeoordeling (AIA) voor gegevenstoegang in de gezondheidszorg: het National Medical Imaging Platform. In het verslag wordt een proces voor AIA’s voorgesteld dat ervoor moet zorgen dat algoritmisch gebruik van gegevens uit de overheidssector zorgvuldig wordt geëvalueerd en beheerd.Op die manier kan algoritmisch gebruik van gezondheidsdata voordelen opleveren  voor de samenleving, overheid, technologieontwikkelaars en de personen die in de gegevens vertegenwoordigd zijn.
Verslag Ada Lovelace Institute


Oekraïense wetenschappers vrezen oorlog

Oekraïense wetenschappers vrezen voor de veiligheid van zichzelf en hun werk, zo laten ze weten aan Nature.  De spanningen met Rusland bemoeilijken het onderzoek in Oekraine omdat lle aandacht en middelen uitgaan naar de veiligheidssituatie in het land. Er zijn minder middelen beschikbaar voor onderzoek en internationale reizen en bijeenkomsten zijn haast onmogelijk.
Artikel Nature

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


OESO presenteert raamwerk AI

De OESO heeft afgelopen week een raamwerk gepubliceerd voor regelgeving rondom kunstmatige intelligentie. Het raamwerk moet zowel de burger beschermen als ruimte bieden voor innovatie. "Het framework stelt gebruikers in staat om in te zoomen op specifieke risico's die typerend zijn voor AI, zoals bias, verklaarbaarheid en robuustheid, maar is generiek van aard", zo valt te lezen. Hiermee moet het de basis vormen voor een beleidsdebat en helpen bij het ontwikkelen van beleid en regelgeving. "Het raamwerk bevordert een gemeenschappelijk begrip van AI door de kenmerken van AI-systemen te identificeren die er het meest toe doen. "Zowel binnen als buiten de overheid kan het raamwerk richting geven aan algoritmen of geautomatiseerde beslissingssystemen", zo schrijft de OESO.
Artikel OESO
Raamwerk OESO


EU sluit digitaal partnerschap met Singapore

De EU intensiveert de digitale samenwerking met Singapore. Afgelopen week beklonk EU-commissaris Thierry Breton een digitaal partnerschap. "Het digitale partnerschap is bedoeld om een overkoepelend kader te bieden om de digitale connectiviteit en interoperabiliteit van digitale markten en beleidskaders te versterken en de digitale handel tussen de EU en Singapore te vergemakkelijken", zo valt te lezen in het persbericht.
Persbericht Europese Commissie


Confrontatie dreigt tussen VS en EU om Digital Markets Act

De Europese Digital Markets Act (DMA) zou weleens het leidend voorwerp kunnen worden van een techoorlog tussen de EU en de VS, zo blijkt uit een analyse van denktank CEPA. Het Europees Parlement zou de DMA dusdanig willen beperken dat vooral Amerikaanse techbedrijven ermee aan banden worden gelegd. De Amerikanen zouden vervolgens de Cloud Act (waarmee de VS inlichtingen kan ophalen bij Amerikaanse bedrijven in de EU) kunnen inzetten om de Europese privacywet AVG onderuit te halen. "Beide partijen moeten dringend de kwestie van het privacyschild oplossen. Kunnen DMA-drempels eruitzien als een waardig onderhandelingsmiddel? Als Europa ermee instemt zijn poortwachterdefinitie uit te breiden, kan de VS dan zijn toezicht inperken?"
Analyse CEPA


Chatham House: Zet VN in voor internationale afspraken geo-engineering

Secretaris-generaal van de VN António Guterres zou zijn macht moeten inzetten om steun te vinden voor herziening en uitbreiding van de bestaande Milieumodificatieconventie (ENMOD), een relikwie uit de koude oorlog. Dat stelt denktank Chatham House. Volgens hen is deze conventie bij uitstek geschikt om internationaal partijen bij elkaar te brengen om afspraken te maken over kunstmatige beïnvloeding van het weer (geo-engineering) in de strijd tegen klimaatverandering. Guterres zou meer landen moeten aanmoedigen om zich bij de conventie aan te sluiten, aangezien steeds meer landen technologie voor het wijzigen van het klimaat toepassen. Het risico van het unilaterale gebruik van deze techniek is dat beïnvloeding in een bepaald deel van de planeet invloed kan hebben op een ander deel. Wetenschappers zijn daarom sterk verdeeld over de wenselijkheid ervan.
Analyse Chatham House


Kansen en risico's aan verplichte MVO-rapportage

Het verplichten van een rapportage Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voor ondernemingen kan een positief effect hebben op duurzaamheid, blijkt uit een lijvige artikel van de Economics Observatory. Onderzoeken tonen aan dat MVO-rapportages druk uitoefenen om daadwerkelijk resultaten te halen en dat deze veranderingen ook effectiever zijn door de hogere mate van transparantie. Het risico bestaat echter dat ondernemingen activiteiten gaan outsourcen om aan de verplichting te ontkomen.
Artikel Economics Observartory


Onderzoek: Afvangen en opslaan CO2 niet effectief

De techniek om CO2 af te vangen, CCS, wordt weliswaar veel genoemd om een schonere lucht mogelijk te maken, experts zijn kritisch. Klimaatonderzoeker aan de Radboud Universiteit Kiane de Kleijne stelt dat het afvangen en opslaan van CO2 namelijk ook veel energie kost en daarom niet geschikt is voor de realisatie van de klimaatdoelen. "We hebben veel eerdere studies over CCS beoordeeld en geharmoniseerd, en dit heeft ons laten zien dat CCS de uitstoot niet consequent vermindert", aldus De Kleijne. "Als een technologie de uitstoot niet veel zal verminderen en het nog ver verwijderd is van commercialisering, dan is het misschien beter om de financiering te heroriënteren naar technologieën die het potentieel hebben om de uitstoot echt drastisch te verminderen."
Artikel Open Access Government


Experts: Overheden hebben sleutelrol in realisatie negatieve emissie technologieën

Overheden zouden een belangrijke rol kunnen spelen in de ontwikkeling en vermarkten van negatieve emissie technologieën. Dat stellen twee experts in een commentaar op de site van het Grantham Research Institute en zij doen daarvoor diverse aanbevelingen. "De ontwikkeling van nieuwe negatieve emissie technologieën gaat gepaard met hoge onderzoeks- en ontwikkelingskosten en veel onzekerheid", aldus de experts, die erop wijzen dat financiering daarom moeilijk te vinden is.
Artikel Grantham Research Institute


UNU-MERIT: Voldoende lessen uit de pandemie om toe te passen op aanpak klimaat

In een paper zet UNU-MERIT uiteen welke stappen overheden zouden moeten nemen om klimaatverandering tegen te gaan: hou de wetenschap open, laat innovatie en technologie zo vrij mogelijk stromen, leer van elkaars implementatiesuccessen, vind een manier om als ontwikkelde wereld beter samen te werken op het gebied van technologie en help tegelijkertijd ontwikkelingslanden bij het opbouwen van eigen talent en productiecapaciteit. Volgens de auteurs was de coronacrisis een proeftuin voor de aanpak van de klimaatcrisis, maar zijn de lessen nog onvoldoende geleerd. "Er is geen vaccin mogelijk tegen klimaatverandering. Maar er zijn duizenden lessen, groot en klein, om toe te passen uit onze rommelige pandemie-ervaring", zo valt te lezen.
Paper UNU-MERIT


Kansen voor het onderwijs in de Metaverse

“Stel je een cirkelvormig klaslokaal voor, omringd door witte borden en bevolkt met verplaatsbare stoelen. Plots wordt een tijdlijn geprojecteerd op het midden van de vloer. Kinderen zwaaien hun stoelen weg om in het heden te staan, klaar om achteruit te gaan en af te dalen in het jaar 300 voor Christus - een jaar waarin ze een nieuwe realiteit zullen ontmoeten.”, schrijven diverse onderzoekers in een beleidsbrief over de kansen van de Metaverse voor het onderwijs. De onderzoekers doen een oproep om nu al leidende principes te ontwikkelen voor onderwijstoepassingen binnen de Metaverse. Bij technologische ontwikkelingen in het verleden gebeurde dit te laat: toen in 2015 uitgangspunten voor educatieve apps werden gepubliceerd waren er al meer dan 80.000 educatieve apps op de markt.
Artikel Brookings


Toenemend aantal landen voert cyberaanvallen uit

In het Global Threat Report 2022 van Crowdstrike wordt gewaarschuwd dat het landschap van cyberbedreigingen het afgelopen jaar is geëvolueerd. Één van deze ontwikkelingen is een toename in het aantal landen dat offensieve cyberoperaties uitvoert. Naast Russische en Chinese wordt er ook geschreven over hackerscollectieven gelieerd aan de Colombiaanse en Turkse overheid. Landen zien dat digitale campagnes eenvoudiger en goedkoper uit te voeren zijn ten opzichte van traditionele spionage en investeren daarom fors in deze technieken. In het rapport wordt advies uitgebracht hoe organisaties met deze dreigingen om kunnen gaan.
Artikel ZDnet


Is Wifi 6E de volgende generatie van connectiviteit?

Wifi 6E (extended) zou het antwoord kunnen zijn op diverse netwerkproblemen, aldus Computable. Terwijl huidige wifi twee banden gebruikt: 2,4 GHz en 5 GHz, gebruikt Wifi 6E een derde – 6GHz. “Dat maakt het mogelijk met meer efficiëntie, een hogere verwerkingscapaciteit, en strengere beveiliging te werken. De uitbreiding naar deze band verdubbelt de beschikbare frequentie voor apparaten en gebruikers. De invoering van Wifi 6E zorgt voor meer connectiviteit.”, schrijft Computable. In 2022 worden naar verwachting meer dan 350 miljoen Wifi 6E-apparaten verkocht.
Artikel Computable


Canada voegt crypto en crowdfunding toe aan de wetgeving witwassen en terrorismefinanciering

De Canadese vice-premier en minister van Financiën Chrystia Freeland heeft aangekondigd dat de reikwijdte van de wetten ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme uitbreidt tot crowdfundingplatforms en de betalingsdienstaanbieders die ze gebruiken. De aankondiging is een reactie op de aanhoudende “Freedom Convoy” protesten, die deels gefinancierd worden door anonieme donateurs via het crowdfundingplatform GiveSendGo.
Artikel ZDnet


China presenteert ambitieuze ruimteagenda 

De China National Space Administration (CNSA) heeft haar plannen voor de komende vijf jaar gepresenteerd. China wil onder andere een robotvaartuig naar een astroïde lanceren, een ruimtetelescoop die tegen de Hubble kan concurreren bouwen en een basis leggen voor een zwaartekrachtgolfdetector in de ruimte. Daarnaast wordt er gewerkt aan de Chang’e-8, een hernieuwd internationaal maanonderzoeksstation, dat CNSA in 2030 wil inzetten.
Artikel Nature


Onderzoekers: Wereld moet meer doen om klimaatdoelen te halen

China zal een forse extra stap moeten zetten om de zelf gestelde klimaatdoelen voor 2060 te kunnen halen. Dat valt op te maken uit een artikel op Carbon Brief van Xie Chunping, onderzoeker aan het Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment. "We hebben geconstateerd dat China grote vooruitgang heeft geboekt bij de uitvoering van zijn klimaatverplichtingen in het binnenland, maar zijn doelen niet zal bereiken zonder dringende aanvullende maatregelen om een transitie naar schone energie in binnen- en buitenland te stimuleren." Een belangrijke oorzaak is het ontbrekende plafond voor CO2-uitstoot. Henry Lee van het Environment and Natural Resources Program aan Harvard valt haar bij op The National Interest. Lee maakt zich vooral zorgen over de politieke haalbaarheid van deze plannen: hij ziet grote uitdagingen op de energiemarkt die voornamelijk uit monopolistische staatsbedrijven bestaat, in de betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet en in de politieke druk van de miljoenen Chinese arbeiders in de fossiele industrie. Ruth Townend, onderzoeker bij Chatham House, schrijft vergelijkbaar over de politieke keuzes rondom klimaatverplichtingen: “de huidige wereldwijde klimaatactie is duidelijk onvoldoende. Over de hele wereld laten regeringsplannen de planeet helemaal uit koers om de temperatuur te beperken tot 1,5°C, met gapende kloven tussen wat regeringen zeggen te zullen doen, het beleid dat wordt gemaakt en de implementatie van dit beleid.”
Artikel Carbon Brief
Artikel The National Interest
Artikel Chatham House


Immigratie is de sleutel voor opkomende markten om innovatiehubs te worden

Onderzoekers van Harvard schrijven dat immigratie een drijvende kracht is voor innovatie in een land. In het onderzoek is gekeken in hoeverre R&D uitkomsten van multinationals veranderen na immigratiehervormingen van landen. “Onze belangrijkste resultaten laten zien dat positieve hervormingen op het gebied van zakelijke migratie het aantal door de multinationals binnen een land ingediende patenten aanzienlijk verhogen, terwijl het tegenovergestelde geldt voor beleid dat zakelijke migratie afschrikt.”, aldus de onderzoekers.
Artikel Brookings


NIH eist dat onderzoeksdata openbaar beschikbaar wordt

De US National Institutes of Health (NIH) gaat vanaf januari 2023 eisen dat de meeste van de 300.000 onderzoekers en 2500 instellingen die het jaarlijks financiert, een data-management plan opnemen in hun subsidieaanvragen en uiteindelijk hun gegevens openbaar beschikbaar maken. Joseph Ross, onderzoeker op het gebied van gezondheidsbeleid aan Yale, zegt dat  de effecten van dit mandaat ook buiten de VS te merken zullen zijn. Hoewel Ross mogelijke valkuilen ziet in de uitvoerbaarheid, denkt hij dat dit beleid ook in andere sectoren zal doordringen.
Artikel Nature


Vertrouwen in de wetenschap daalt bij Amerikanen

Het vertrouwen van Amerikanen in wetenschappers is gedaald ten opzichte van een jaar geleden, schrijft Pew Research. Het vertrouwen in wetenschappers en medische wetenschappers, ooit gesteund door hun centrale rol bij het aanpakken van de uitbraak van Corona, ligt nu onder het pre-pandemische niveau. Vooral het verschil tussen democratische en republikeinse kiezers is sinds de uitbraak van het Coronavirus steeds groter geworden.  
Artikel Pew Research


Brookings: Internetstrategie VS moet zich breder richten dan enkel China

De VS moet in hun missie voor een open internet de pijlen niet alleen richten op China, zo betoogt Brookings. Volgens de twee auteurs zou de VS ook moeten kijken naar bijvoorbeeld cyberdiplomatie bij de VN en voor zinvolle regulering van grote techbedrijven.
Artikel Brookings


'Clearview AI wil alle wereldburgers in database'

Naar verluidt zou het controversiële Clearview AI, gespecialiseerd in gezichtsherkenningstechnologie, de ambitie hebben om alle mensen op aarde te registreren. Het bedrijf zou dat volgens Ars Technica hebben uitgesproken tijdens een ontmoeting met investeerders. Dat zou betekenen dat de database gevuld zou zijn met 7,9 miljard mensen. In totaal zou het gaan om 100 miljard foto's binnen één jaar.
Artikel Ars Technica