Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 17 februari 2022

Na de zomer zal het ministerie van Economische Zaken de kabinetsplannen presenteren rond innovatie. NWO en KNAW willen zo spoedig mogelijk de krachten klimaatonderzoek en data-infrastructuur bundelen. Kunstmatige intelligentie in de zorg biedt  kansen maar ook bedreigingen. Welke? Lees dit en meer in de AWTI e-mail alert.

De opvallendste berichten van afgelopen week


Dijkgraaf: Verplichte afspraken met instellingen nodig voor kennisveiligheid

Minister Dijkgraaf verwacht dat het onlangs voorgestelde pakket maatregelen om de kennisveiligheid te bewaken niet voldoende zal zijn. Dat liet hij weten in het Kamerdebat afgelopen week. Twee weken terug stelde hij voor om een loket kennisveiligheid beschikbaar te maken en werd een leidraad gepubliceerd, maar volgens hem zijn uiteindelijk verplichtende afspraken met de instellingen nodig om het kennissysteem te beschermen. Dijkgraaf wil dat kennisveiligheid een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering wordt,. De nieuwe minister wil daarnaast nog dit jaar een toetsingskader presenteren om buitenlandse onderzoekers te kunnen screenen, maar zegt ook:. "We moeten niet het hele systeem van kennisuitwisseling op slot gooien".
Videoregistratie debat


Initiatief om VK en Zwitserland binnen Horizon Europe te houden

Diverse partijen hebben zich internationaal uitgesproken voor toetreding van het VK en Zwitserland tot Horizon Europe. Het initiatief Stick to Science kreeg bijval van diverse partijen uit de Europese onderzoeksgemeenschap. Het initiatief roept op tot open en barrièrevrije samenwerking tussen de Europese onderzoeks- en innovatieactoren. Het initiatief is een antwoord op de trage voortgang om te komen tot associatieverdragen met Zwitserland en het VK. De Franse minister Frédérique Vidal liet echter weten geen reden zien de blokkade op te heffen.
Initiatief Stick to Science
Nieuwsbericht NethEr
Persbericht Economisch Zaken Zwitersland
Artikel Science Business
Nieuwsbericht EUA
Nieuwsbericht LERU
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht Science Europe
Nieuwsbericht CESAER
Nieuwsbericht ALLEA


OESO waarschuwt voor AI-kloof

Volgens de OESO spreken veel landen ambities uit om op grote schaal gebruik te maken van kunstmatige intelligentie zonder te weten welke computercapaciteit daarvoor vereist is. Ook wijst de OESO op een dreigende kloof tussen landen. "Zolang landen niet worden geholpen hun toegang tot AI-computercapaciteit te meten en te benchmarken, zijn deze landen mogelijk niet in staat om te overzien welke investeringen nodig zijn om hun AI-plannen te realiseren", aldus de OESO. "Hierdoor bestaat het risico dat er een kloof ontstaat tussen landen in hun vermogen om de complexe AI-modellen te berekenen die leiden tot concurrentievoordeel in een wereldwijde digitale economie."
Analyse OESO

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Economische Zaken presenteert na de zomer kabinetsplannen rond innovatie

Minister Adriaansens verwacht de Kamer na de zomer te kunnen informeren over de meeste onderdelen van het innovatiebeleid van het nieuwe kabinet. Dat valt op te maken uit de vorige week gepubliceerde hoofdlijnenbrief. Als voorbeelden noemt ze onder andere de toegepaste onderzoeksinstellingen (TO2) en de Kennis- en Innovatieconvenant voor de jaren 2022-2023. Adriaansens noemt specifiek de internationale inzet op innovatiesamenwerking. "Bij de onderwerpen missiegedreven beleid (sleuteltechnologieën en ruimtevaart is internationale innovatiesamenwerking van groot belang. In lijn met het coalitieakkoord zal ik deze zoveel mogelijk stimuleren, van deelneming aan voor Nederland essentiële IPCEI’s tot bilaterale innovatiesamenwerking, zoals in het Duits-Nederlandse Technologie en Innovatiepact", aldus de minister.
Kamerbrief Hoofdlijnen beleid Economische Zaken


Rathenau: Voorzorg staat innovatie niet in de weg

Voorzichtigheid in regelgeving bij de opkomst van nieuwe technologieën staat innovatie zelden in de weg, concludeert het Rathenau Instituut aan de hand van een aantal case studies op het terrein van nanotechnologie, insecticiden en kunstmatige intelligentie. "Sterker nog, verschillende casussen suggereren dat het toepassen van voorzorg juist op een positieve manier richting gaf aan de ontwikkeling van een innovatie. In het geval van nanotechnologie leidde een voorzorgsbenadering bijvoorbeeld tot de ontwikkeling van de discipline van groene nanotechnologie, met nanotechnologie als milieuvriendelijker alternatief", aldus het Rathenau.
Analyse Rathenau Instituut


NWO en KNAW willen krachten klimaatonderzoek en data-infrastructuur bundelen

De krachten op het gebied van klimaatonderzoek en data-infrastructuur, -opslag en -beheer dienen met spoed te worden gebundeld. Dat stelt de Permanente Commissie voor Nationale Instituten (PCNI) in een advies dat is opgesteld in opdracht van NWO en KNAW. Als reactie willen NWO en KNAW een taskforce hiervoor instellen. Het gaat daarbij om "het bijeenbrengen van alle spelers in het land die zich met klimaatonderzoek bezig houden, het vormen van een instituut-nieuwe-stijl, en het adviseren over een nationaal onderzoeksprogramma voor geïntegreerd klimaatonderzoek".
Nieuwsbericht NWO


Nederland profiteert van Chips Act

Volgens Rogier Verberk, director semiconductor equipment bij TNO, zal de Nederlandse machinebouw profiteren van de Chips Act. Dat licht hij toe in een artikel op Computable. "Er komen minder beletselen voor de stimulering van investeringen in de chipsector", aldus Verberk. Hij denkt daarbij onder andere aan ASML. "Verder betekent de European Chips Act een steun in de rug voor het onderzoek dat QuTech doet naar quantum computing. Quantum-chips passen goed in de bredere strategie die de EU voor ogen heeft", aldus Verberk.
Artikel Computable
Artikel Euractiv


Van Huffelen verkent mogelijkheden blockchain voor digitale identificatie

Staatssecretaris Van Huffelen wil in antwoord op Kamervragen van de SP niet vooruitlopen op de vraag in welke mate blockchaintechnologie zal worden ingezet voor eID. "Ik kijk hier zeer kritisch naar, niet alleen vanuit het oogpunt van privacy, maar ook vanuit duurzaamheid", aldus de staatssecretaris. Van Huffelen zegt een voorkeur te hebben voor een systeem waarbij blockchains worden ingezet zonder daarop persoonsgegevens op te slaan. In het kader van het European Blockchain Partnership worden daarvoor mogelijkheden onderzocht.
Antwoord op vragen van het lid Leijten over digitale veiligheid


Survey op Nederlandse universiteit: Succesvolle carrière op een universiteit vereist toewijding 

Wie wil slagen in een carrière op de universiteit, wetenschappelijk of anderszins, moet een enorme toewijding en tijdsinvestering plegen. Dat is de conclusie van een survey onder medewerkers van een Nederlandse universiteit, waarover is gepubliceerd in de European management review. ScienceGuide schreef er een artikel over.
Artikel ScienceGuide
Onderzoeksartikel

Nieuws en achtergronden uit Europa


Praktijkgemeenschap Digital Education Hub van start

Nu de aanbesteding is afgerond kan de community of practice van de Digital Education Hub van start. Dit initiatief van de Europese Commissie moet innovatie in het digitaal onderwijs in de EU aanjagen. "De community zal expertise, best practices en innovatieve oplossingen delen en co-creatie en de effectieve implementatie van digitaal onderwijs bevorderen", staat in het persbericht van de Europese Commissie.
Nieuwsbericht Europese Commissie


CEPA: EU en VS meer bezig met eigenbelang dan met eerlijke concurrentie

In hun missie om techmonopolies te bestrijden zijn de Amerikaanse als de Europese beleidsmakers inconsequent. Dat legt CEPA bloot in een analyse. Ze zetten daarbij de Amerikaanse positie inzake big tech uit Silicon Valley tegenover hun positie over de dominantie van het Europese Nokia en Ericsson in de telecominfrastructuur. De VS ziet geen probleem in de marktdominantie van Facebook en Google, maar protesteert wel tegen het duopolie van Ericsson en Nokia. Samen met China ontwikkelt de VS vanuit dit standpunt een manier om de Europese marktmacht te doorbreken: Open RAN. "Beleidsmakers maken zich meer zorgen om nation branding dan om de heiligheid van concurrentie", aldus CEPA.
Analyse CEPA


Kunstmatige intelligentie in de zorg biedt kansen en bedreigingen

De laatste tijd wordt veel geschreven over de inzet van kunstmatige intelligentie om de kwaliteit van de zorg te verbeteren, bijvoorbeeld in medicijnontwikkeling en in het verbeteren van diagnoses. Farmaceutisch wetenschapper van de Universiteit Leiden Xuhan Liu is deze week gepromoveerd op dit thema. Zij ontwikkelde met hulp van kunstmatige intelligentie methoden om de ontwikkeling van medicijnen te versnellen. In een interview op Sciencemediahub wijst Karim Lekadir van de Universiteit van Barcelona echter op de risico's van AI in de zorg. Zo zit er een risicovolle foutmarge in AI en kunnen resultaten door AI verkeerd geïnterpreteerd worden. Ook moeten ethische aspecten verder worden uitgezocht en zijn er zorgen op het terrein van privacy en vertrouwen.
Interview Sciencemediahub
Artikel De Ingenieur
Artikel Universiteit Leiden


ECIU wijst op belang wettelijk statuut voor Europese universiteitsallianties

De European Consortium of Innovative Universities (ECIU) wijst in een paper op het belang om te komen tot een wettelijk statuut om Europese allianties van universiteiten te kunnen vormen. De Europese Commissie presenteerde onlangs een plan om hier via pilots gefaseerd naar toe te werken. "Een wettelijk statuut voor Europese universiteiten is nodig om de hoge ambities voor Europese samenwerking in het onderwijs en daarbuiten waar te maken. Zonder een dergelijk wettelijk statuut kunnen we geen Europese universiteiten, een Europese graad en een Europese onderwijsruimte realiseren", schrijft ECIU.
Opinie ECIU


Europees Comité van de Regio's: Innovatielacunes in EU voorkomen

De Europese Unie moet lacunes in het onderlinge cohesiebeleid vullen door innovatiebeleid en investeringen meer te richten op kwetsbaardere regio's. Dat zegt het Europees Comité van de Regio's naar aanleiding van de publicatie van het achtste cohesieverslag. Er dreigen groeiende verschillen binnen de EU vanwege innovatieachterstanden en brain drains. "Om nieuwe verschillen te voorkomen - en innovatie en duurzaamheid in de hele Unie te bevorderen - moet al het EU-beleid rekening houden met de diversiteit van onze gemeenschappen. Van de Recovery and Resilience Facility tot Horizon Europa en van het herziene stabiliteits- en groeipact tot internationale handelsovereenkomsten", aldus Apostolos Tzitzikostas, voorzitter van het Europees Comité van de Regio's.
Nieuwsbericht Europees Comité van de Regio's
Nieuwsbericht Europese Commissie
Rapport Cohesieverslag (pdf)


CEPS negatief over Chips Act

De reacties op de vorige week gepresenteerde Chips Act zijn overwegend positief, al zijn er ook punten van kritiek hoorbaar. Zo stelt de denktank CEPS dat het budget onvoldoende is om een serieuze speler te worden voor China en de VS en zal het rendement door de concurrentie laag uitvallen. In plaats van miljarden te steken in de Chips Act zou de EU volgens CEPS moeten investeren in sectoren waar juist onderscheidende expertise beschikbaar is. "Dit zou een veel betere besteding van de schaarse EU-middelen zijn", zo valt te lezen. DIGITALEUROPE is wel blij met de nadruk op de versterking van kennis over chipontwikkeling en -productie, maar vindt de financiering en verantwoording nog onduidelijk.
Analyse CEPS
Nieuwsbericht DIGITALEUROPE


JRC: Aanbevelingen voor beter internationaal transitiebeleid

Het Joint Research Centre (JRC) is met aanbevelingen gekomen om het beleid in de EU met betrekking tot grote internationale transities te verbeteren met behulp van wetenschappelijk onderzoek. Zo pleit de JRC voor meer samenwerking tussen bedrijven en onderzoeks- en innovatieinstellingen. Ook is genderevenwicht van belang, moet innovatiebeleid 'transformerend' werken en moet er meer samenwerking ontstaan tussen ontwikkelde en ontwikkelingslanden op het gebied van ecologische en sociaaleconomische doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.
Rapport JRC


DIGITALEUROPE: Cyberwetgeving NIS2 moet uitvoerbaar zijn

De uitvoerbaarheid is van belang bij het bepalen van de haalbaarheid van nieuwe EU-wetgeving (NIS2), bedoeld om netwerk- en informatiesystemen te beschermen tegen cyberaanvallen. Dat zegt DIGITALEUROPE. "We moeten ons niet haasten om regels vast te stellen die entiteiten en autoriteiten moeilijk zullen kunnen volgen. We moeten eerder stapsgewijs bouwen om de cyberbeveiligingscapaciteiten van Europa in de loop van de tijd gestaag te verbeteren", aldus de koepel van Europese techbedrijven. Zij noemen het tekort aan personeel met cyberkennis als belangrijkste reden om geen overhaaste stappen te zetten. In een oproep komen ze met aanbevelingen voor beleidsmakers die momenteel onderhandelen over NIS2.
Nieuwsbericht DIGITALEUROPE


Onderzoeker: DMA brengt privacy Europese burgers in gevaar

De Digital Markets Act zal er voor zorgen dat de privacy van Europese burgers in gevaar komt. Dat stelt Mikolaj Barczentewicz, onder andere verbonden aan de Stanford Law School en de Universiteit van Oxford, in een opinieartikel op New Europe. "Het is tijd om de realiteit te accepteren dat de maatregelen die bedoeld zijn om grote platforms te dwingen meer open te zijn, hen zullen dwingen hun verdediging te verlagen en de gegevens van Europeanen open te stellen voor kwaadwillenden", schrijft hij. Hij stelt dat een algemene bepaling in de DMA dat naar evenredigheid geopereerd dient te worden (rekening houdend met privacy, gebruikersveiligheid, kwaliteit en functionaliteit) al zou helpen, maar dat het dan nog moeilijk zal worden iedereen te beschermen.
Opinieartikel New Europe


ERIC pleit voor uitbreiding onderzoeksinfrastructuren

Het European Research Infrastructure Consortium (ERIC) pleit voor uitbreiding van Europese onderzoeksinfrastructuren, zo blijkt uit hun beleidsnota waar NethEr afgelopen week over schreef. "Zoals nog maar eens duidelijk blijkt uit de COVID-19-pandemie, hebben onderzoeksuitdagingen geen nationale grenzen. Samenwerking op organisatorisch niveau, ingebed in hun lokale en regionale ecosystemen is van cruciaal belang om middelen te mobiliseren om dergelijke mondiale uitdagingen efficiënt en effectief aan te pakken", zo schrijft het ERIC Forum in de nota waarin zeven aanbevelingen worden gedaan.
Artikel NethEr
Beleidsnota ERIC Forum


Eerste details Data Act uitgelekt

Via Euractiv zijn details van het conceptvoorstel van de Europese Commissie voor een Data Act uitgelekt. De EC wilde het voorstel op 23 februari presenteren. Het uitgangspunt ervan is dat elke gebruiker toegang moet krijgen tot de data die hij of zij genereert. Tegelijkertijd zouden digitale producten en services verplicht worden deze data op een toegankelijke manier beschikbaar maken voor de gebruiker, zodat gebruikers de eigen data gratis kunnen gebruiken of delen met derde partijen. Om gebruikers te beschermen komt er volgens het concept ook regelgeving voor derde partijen om misleiding tegen te gaan. Kleinere bedrijven worden vrijgesteld van sommige verplichtingen. Diverse grote partijen uit de tech- en automotive sector reageerden kritisch. Zij pleiten voor stimulansen in plaats van verplichtingen omtrent het delen en toegankelijk maken van data door bedrijven.
Artikel Euractiv: Data Act’s proposed rules for data sharing, cloud switchi
Artikel Euractiv: Industry readies to fight the Commission’s Data Act proposal
Artikel Techmonitor: The EU wants to make it easier to switch cloud provider


Doorbraak in onderzoek naar kernfusie

Na de Amerikanen (zie de nieuwsbrief van twee weken geleden) claimen nu ook Europese wetenschappers een doorbraak te hebben bereikt in onderzoek naar kernfusie. Het resultaat van proeven van JET laboratory in het VK betekenen dat het lab zijn eigen wereldrecord heeft verbroken met een verdubbelde energieproductie ten opzichte van vergelijkbare testen in 1997. JET ziet bij succesvolle kernfusie potentie voor vrijwel onbeperkte voorraden schone energie. "De JET experimenten brengen ons een stap dichterbij kernfusie", aldus Dr Joe Milnes, head of operations bij het laboratorium. Milieuanalist Roger Harrabin ziet kansen in kernfusie, maar is sceptisch over het nut hiervan in de klimaatuitdaging. Hij vreest dat het nog verschillende decennia duurt voordat kernfusie grootschalig ingezet kan worden, terwijl er op korte termijn vraag is naar schone energie.
Persbericht Europese Commissie
Artikel BBC


EC wil oceanen beschermen via onderzoek en innovatie

Voorzitter van de Europese Commissie Ursula Von der Leyen pleit voor een nieuwe internationale coalitie ter bescherming van de biodiversiteit in de volle zee, een grootschalig computerproject om een digitale simulatie van de oceanen te kunnen maken en een EU-onderzoeksmissie voor het herstel van de oceanen en wateren tegen 2030. Dat zei ze in een toespraak op de “One Ocean”-top. De EC stelt wetenschap en technologie centraal in haar beleid voor instandhouding van de oceaan. De samenwerkingsinitiatieven van Von der Leyen zijn een aanvulling op de EU-bijdrage van de commissarissen Gabriel, Vălean en Sinkevičius eerder op de top. Zij stonden onder andere stil bij plannen voor betere “oceaangeletterdheid”, te bereiken via onderwijs en onderzoek, de aanpak van plasticverontreiniging en een overschakeling op emissievrij zeevervoer.
Statements eurocommissarissen


Analyse: Creatieve industrie kan prominentere rol krijgen in digitale en groene transitie

De rol van de culturele- en creatieve industrie wordt steeds belangrijker in Europees onderzoek en beleid, zo concludeert ScienceBusiness in een analyse. Vorig jaar heeft de Europese Commissie het New European Bauhaus gelanceerd: een ecologisch, economisch en cultureel project waar de culturele en creatieve sector werden betrokken bij de realisatie van de Europese Green Deal. Verder is er in Horizon Europe meer ruimte voor de creatieve industrie en presenteert het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie later dit jaar een programma ter verbetering van kennis en innovatie binnen de sector. Deze initiatieven zijn volgens Christian Ehler, co-rapporteur Horizon Europe in het Europees Parlement, essentieel voor de Europese energietransitie en voor de digitale competitie met China en de VS.
Artikel ScienceBusiness


'Voor de zomer akkoord over onderzoekssamenwerking VS en EU'

Bronnen uit de VS en EU bevestigen dat er voor de zomer een akkoord zal worden gesloten over intensievere onderzoekssamenwerking in onder andere klimaat, gezondheid en digitale onderzoeksterreinen. Mogelijk komen de partijen in juni al bij elkaar, nadat er recent vanuit beide kampen stappen zijn gezet om de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie te bevorderen. Het zou de eerste formele bijeenkomst worden onder de US-EU Science & Technology Agreement sinds 2017, toen toenmalige president Trump deze besprekingen plots beëindigde.
Artikel Science Business


EIC: 1,7 miljard voor startups in 2022

De Europese Innovatieraad (EIC) kondigt in haar plannen voor 2022 investeringen tot 1,7 miljard aan voor startups en onderzoek. Het grootste deel (1,16 miljard) van dit bedrag komt vrij voor startups en kmo’s, waarvan ongeveer de helft gereserveerd voor bedrijven die werken aan groene technologie of ter bevordering van strategisch Europees belangen.
Artikel EIC
Nieuwsbericht EIB
Artikel Euractiv


EUA hoopt met agenda Open Science instellingen tot openheid te bewegen

De European University Association (EUA) moedigt haar 850 instituten in 48 Europese landen aan tot meer openheid. Hierbij moet de nadruk liggen op het hele onderzoeksproces en niet enkel op publicaties. Om dit te bereiken presenteren zij 3 pijlers in de EAU Open Science Agenda 2025: 1) Universele en doorlopende toegang tot wetenschappelijke resultaten door barrières op te heffen. 2) FAIR (vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar) als uitgangspunten voor onderzoeksgegevens. 3) Een institutionele benadering met betrekking tot aannamebeleid, loopbaanontwikkeling en financieringstoewijzingen.
Artikel University World News
EAU Open Science Agenda 2025 (pdf)


Opinie: EU kan wereldleider worden in strijd tegen klimaatverandering

Het Europees Parlement blijft een drijvende kracht in de strijd tegen klimaatverandering, schrijft de EP-rapporteur Jessica Polfjärd. In 2021 zijn door het Europees Parlement en de lidstaten nieuwe doelen voor uitstootreductie in 2030 én voor een klimaatneutraal Europa opgesteld. Polfjärd pleit ervoor om meer actie aan deze ambities te verbinden, met de overtuiging dat Europa wereldleider kan worden in de strijd tegen klimaatverandering. Polfjärd doet daarom voorstellen die moeten helpen om de klimaatdoelen daadwerkelijk te halen, zoals meer restricties op het recht van lidstaten om emissierechten te ‘lenen’ van hun toekomstige emissiebudget. Ook stelt ze voor de nadruk meer op klimaatneutraliteit in 2050 te leggen in plaats van op de reductiedoelen voor 2030.
Artikel Parliament Magazine

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Afrikaanse en de Europese collectieven van universiteiten roepen op om Afrikaans onderzoeksecosysteem te versterken

Het Afrikaanse en het Europese universiteitencollectief (respectievelijk ARUA en The Guild) dringen er op aan dat bij de EU-Afrika-top komend weekend afspraken worden gemaakt over het versterken van het onderzoeksecosysteem van Afrika. De versterking is nodig vanwege de beperkte budgetten en de braindrain van Afrikaanse talenten richting onderzoeksinstellingen buiten het continent.
Nieuwsbericht The Guild
Nieuwsbericht ARUA


Information Age: Blockchain kan bedrijven helpen verduurzamen

Blockchaintechnologie heeft nog geen enorme impact, maar zou dat wel kunnen hebben. De website Information Age beschreef afgelopen week vijf manieren waarop de techniek kan worden ingezet. Een ervan is verduurzaming. "Het begrijpen van en rapporteren over de CO2-voetafdruk van een onderneming is een zeer complexe onderneming. Tegelijkertijd wordt van bedrijven gevraagd om hier zo snel mogelijk grip op te krijgen. Eén technologie biedt een oplossing voor deze uitdaging: blockchain", aldus Vincent Manier, CFO bij ENGIE Impact. "Op dit moment is dit een proces van zelfrapportage, waarbij de toeleveringsketen niet wordt meegenomen en de resultaten moeilijk gevalideerd kunnen worden. Blockchain zal alle partijen meenemen en bijna realtime inzicht geven in de volledige ecologische voetafdruk van een onderneming, inclusief die van leveranciers, distributeurs en klanten." Volgens Maier zijn de resultaten daarmee betrouwbaar en dus bruikbaar voor controle.
Artikel Information Age


Web3: revolutie of hype?

Verschillende artikelen gaan in op de verwachte overgang van de huidige Web2 naar een toekomstig Web3. Web3 wil zeggen de ontwikkeling naar internet in meer gedecentraliseerde vorm dat wordt mogelijk gemaakt door blockchaintechnologie. In Web3 zijn ‘peer-to-peer’ transacties leidend, zonder tussenkomst van autoriteiten en (bigtech) platforms. Maar er is twijfel of dit fenomeen de revolutie gaat betekenen die sommigen denken dat het is. Techondernemer Ewan Kirk noemt Web3 op Sifted een 'hype'. Kirk schrijft dat blockchains weldegelijk nuttig kunnen zijn als “openbare, onveranderlijke en betrouwbare databases”, maar dat ze ook nadelen hebben. Hij voorziet problemen bij de opschaling en noemt de wereldwijde kopieën van de Bitcoin-blockchain als voorbeeld. Analisten wijzen er bovendien op Tech Wire Asia op dat het gebrek aan centrale controle en toegang tot data het nog moeilijker maakt om cybercriminaliteit tegen te gaan. Tegenover CBS News is ook internetontwikkelaar Tim O'Reilly kritisch over Web3. Het is wachten op de crash, stelt hij.
Artikel Sifted: Don’t believe the hype: Web3 is not going to change the world
Artikel Tech Wire Asia: Why Web3 isn’t the privacy panacea we think it is
Artikel CBS News: Internet guru Tim O'Reilly on Web3: "Get ready for the crash"
Achtergrondartikel Gartner: What Is Web3?


Raconteur: Werknemerssurveillance via AI kan bedrijfsrisico's verkleinen

Het in de gaten houden van werknemers via surveillance roept weerstand op, maar door machinelearning wordt het steeds aantrekkelijker om deze techniek in te zetten om bedrijven te beschermen tegen kwaadwillende medewerkers. Dat schrijft Raconteur. Volgens experts kunnen via AI verschillende data gekoppeld worden om het gedrag van een medewerker te monitoren. "Diefstal van intellectueel eigendom en bedrijfsspionage zijn het soort problemen waarbij het loont om voorop te lopen in plaats van achteraf een onderzoek te starten", aldus een van de experts. Transparantie van de werkgever over de doelen van de surveillance zou een belangrijk middel zijn om de acceptatie te vergroten.
Artikel Raconteur


Drones voor vrachtvluchten geen toekomstmuziek meer

Een startup uit San Diego is bezig met de ontwikkeling van vrachtdrones die zo groot zijn als een Jumbojet. Het bedrijf, Natilus, zou naar eigen zeggen al voor 6 miljard dollar aan preorders binnen hebben. Hiermee zouden 440 van dergelijke drones gerealiseerd kunnen worden. Volgens Natilus kan in de drone 60 procent meer vracht worden vervoerd dan in bestaande vrachtvliegtuigen, met 60 procent lagere kosten. Bovendien is de CO2-uitstoot de helft lager.
Artikel Singularity Hub
Persbericht Natilus


Amerikaanse fiscus stopt met gezichtsherkenning, ITIF spreekt van hysterie

Naar aanleiding van de recente ophef rond het gebruik van gezichtsherkenningssoftware is de Amerikaanse Belastingdienst (IRS) gestopt met het gebruik ervan. Over het gebruik kwamen klachten binnen, omdat met deze techniek externe private partijen betrokken zouden worden bij persoonlijke belastingzaken. De denktank ITIF noemt de ophef 'hysterisch' en is teleurgesteld dat de ISR het gebruik van de software heeft afgeblazen. "Deze aankondiging is teleurstellend, niet alleen omdat het een stap terug betekent voor de digitale transformatie bij de overheid, maar ook omdat het laat zien hoe ongegronde aanvallen op gezichtsherkenning kunnen winnen, zelfs als ze niet worden ondersteund door feiten of bewijzen", aldus ITIF. Inmiddels groeit de weerstand tegen het gebruik van deze techniek, ook door andere overheidsorganisaties. Diverse Amerikaanse politici riepen afgelopen week in een brief op het gebruik van gezichtsherkenningssoftware te staken.
Nieuwsbericht IRS
Analyse ITIF
Artikel Nextgov
Brief beleidsmakers VS


Amerikaanse luchtmacht wil 'space internet'

De Amerikaanse luchtmacht maakt plannen om ruimte-internet mogelijk te maken en te laten zien dat dat het leger via constellaties van commerciële ruimtevaartuigen in verschillende banen verbinding kan maken en kan communiceren. Er wordt 40 miljoen dollar vrijgemaakt om deze onderzoeken uit te voeren.
Artikel NextGov
Persbericht Department of Defence


Softwarebedrijf VS claimt doorbraak in AI-programmering

DeepMind beweert dat haar nieuwe AI-systeem ‘AlphaCode’ computerprogramma's op competitief niveau kan schrijven, dus vergelijkbaar met een menselijke programmeur. "Het resultaat is een significante stap vooruit voor autonoom programmeren”, aldus DeepMind, hoewel The Verge dit nuanceert met het feit dat de opdrachten die AlphaCode uitvoert niet per definitie representatief zijn voor de opdrachten die een gemiddelde programmeur uitvoert.
Artikel The Verge
Persbericht DeepMind


VS wil robothonden inzetten om grenzen te bewaken

Het Amerikaanse ministerie van binnenlandse veiligheid (DHS) heeft afgelopen week gepubliceerd over testen met viervoetige robots bij de zuidelijke grens. De machines zijn voornamelijk gebruikt in verschillende op surveillance gerichte rollen en kunnen zowel autonoom navigeren als handmatig bestuurd worden. De eerste proeven zijn volgens het ministerie succesvol en er wordt al gewerkt aan nieuwe proeven. Over definitieve implementatie op lange termijn is nog niks bekend. 
Artikel The Verge
Persbericht DHS