Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 16 juni 2022

Auto's met een verbrandingsmotor zijn niet meer te koop vanaf 2035, als het aan het Europees parlement ligt. Eerder al, vanaf 2028, kunnen we met een waterstofvliegtuig naar Londen. Het wetenschappelijke medische tijdschrift The Lancet weigert voortaan publicaties die geen erkenning geven aan Afrikaanse medewerkers. Dierproeven zijn mogelijk verleden tijd door kunstmatige intelligentie in te zetten. Dit en meer in de alert van deze week.
Ken je iemand die interesse heeft in onze wekelijkse nieuws-alert? Stuur deze gerust door en diegene kan zich hier abonneren!

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Hbo van start met pilots professional doctorate

Op het congres van de Vereniging Hogescholen is afgelopen week het startschot gegeven voor de pilot waarbij de mogelijkheid ontstaat voor studenten om een professional doctorate (PD) te behalen. Ook werden de zeven domeinen gepresenteerd waarin de pilots zullen lopen. Het experiment gaat begin 2023 van start, schrijft het HOP. "Er komen vijf PD’s per domein per jaar, dus dat zijn er 35. Het experiment loopt vier jaar, dus uiteindelijk gaan er 140 hbo-promovendi van start."
Artikel HOP | Utoday
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen

EP wil alleen nog verkoop emissievrije auto's per 2035, nog geen akkoord over ETS

Het Europees Parlement heeft afgelopen week stappen gezet op het klimaatdossier Fit for 55, maar blijken de EU-parlementariërs het op een fundamenteel punt oneens. Zo steunde het EP een voorstel om vanaf 2035 te stoppen met de verkoop van auto's met een verbrandingsmotor. Een vergaand voorstel voor een emissiehandelssysteem (ETS) dat ook burgers raakt werd echter niet aangenomen. Sommige Europarlementariërs vrezen dat het aannemen van het voorstel zou zorgen voor extra energiekosten in een tijd dat meer en meer huishoudens in de problemen komen door hun energierekening. Het Nederlandse kabinet is met name kritisch op het ETS voorstel voor de gebouwde omgeving, volgens de Kamerbrief in aanloop naar de Milieuraad is dit ‘het ’meest gevoelige onderdeel’ van het ETS voorstel.
Artikel Europees Parlement
Kamerbrief Milieuraad

Academici: Wees selectief in sanctioneren Russische wetenschapsveld

Diverse academici pleiten er in een opiniestuk op University World News voor om de wetenschappelijke banden met Rusland niet volledig door te snijden. "Wetenschapsdiplomatie heeft vele gezichten. Een ervan is dat wetenschappelijke samenwerking een middel is om de dialoog open te houden, vanwege de rationale dat wetenschappers dezelfde 'taal' spreken", schrijven zij. In het artikel noemen ze diverse Russische onderzoeken die los staan van het politieke conflict, zoals naar virusbestrijding en de arctische regio. "Het uitsluiten van Russische onderzoekers uit de wereldwijde wetenschappelijke gemeenschap negeert de Verlichtingsprincipes van vooruitgang en tolerantie waarop westerse samenlevingen zijn gebaseerd."
Artikel University World News

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Alle Nederlandse universiteiten gedaald in QS-ranking

Alle Nederlandse universiteiten zijn gedaald in de onlangs gepubliceerde QS World University Rankings 2023. ScienceGuide schrijft dat er kritiek is op de rankings, maar dat ze tegelijkertijd belangrijk blijven voor het aantrekken van talent. De VVD was in een commissiedebat kritisch op de kabinetsreactie over de daling in de rankings. Inmiddels is er een motie aangenomen waarin minister Dijkgraaf wordt verzocht om het programma Erkennen en Waarderen onafhankelijk te laten evalueren en hierbij ook de impact op de internationale positie in de wetenschap van Nederland mee te nemen.
Artikel Scienceguide

Nederlandse primeur: Eerste emissievrije passagiersvlucht vanaf 2028

Een collectief van samenwerkende Nederlandse partijen werkt aan een primeur op het gebied van schone luchtvaart. Vanaf 2028 moet het mogelijk zijn om een passagiersvliegtuig tussen Londen en Nederland te laten vliegen op groene waterstof. Het vliegen wordt daarmee voor het eerst op deze schaal volledig emissievrij en is verder opschaalbaar naar nog grotere vliegtuigen. Het initiatief komt voort uit Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS), een Nederlandse publiek-private samenwerking van zeventien organisaties, waaronder Fokker, TU Delft, Rijksoverheid en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.
Artikel InnovationQuarter

Weerstand tegen automatische citatietools

Onderzoekers waarschuwen voor het gebruik van AI-tools die zorgen voor automatische citaties. In een opiniestuk wijzen onderzoekers van de Universiteit Leiden en de Radboud Universiteit erop dat de kwaliteit van de citaties hierdoor kan afnemen en daarmee ook de kwaliteit van de publicaties.
Opinieartikel Oxford Academic
Artikel ScienceGuide

Steun voor plan om kunstmatige intelligentie in te zetten in strijd tegen dierproeven


Minister Staghouwer wil op verzoek van de PvdD onderzoeken hoe kunstmatige intelligentie ingezet kan worden om het aantal dierproeven te verminderen. Dat bleek afgelopen week tijdens het tweeminutendebat Dierproeven. De door de PvdD ingediende motie werd dinsdag aangenomen. Een volledig overzicht van de ingediende moties is te vinden in het verslag.
Verslag tweeminutendebat
Verslag stemmingen

Adriaansens erkent zorgen kennisinstellingen in het licht van de Chips Act

Minister Adriaansens erkent de zorgen van bedrijven en kennisinstellingen met betrekking tot hun positionering ten opzichte van de Europese Chips Act. Dat blijkt uit haar antwoorden op schriftelijke vragen. Adriaansens wil hen ondersteunen door het creëren van de randvoorwaarden via een goed vestigingsklimaat. "Specifiek voor de regio die een grote rol speelt voor het halfgeleiderecosysteem in Nederland is er ook de Brainport-agenda”, aldus Adriaansens, die aangeeft hier binnenkort in haar industriebrief nader op in te gaan.
Verslag schriftelijk overleg

Kabinet tempert zorgen over Chinese beveiligingscamera's

Het kabinet ziet op dit moment geen risico’s aan het huidige gebruik van Chinese camera’s, die voornamelijk voor verkeerstoezicht worden ingezet. Dit blijkt uit de beantwoording van schriftelijke vragen van Kamerleden over het gebruik van deze bewakingscamera’s door minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van Huffelen. De bewindspersonen geven aan dat het huidige overheidsbeleid van inkoop en aanbesteding toetst of de camera’s voldoen aan veiligheids- en privacy eisen. Derhalve zien de bewindspersonen op dit moment geen risico’s voor de nationale veiligheid bij aankoop van de camera’s en gebruik daarvan.
Beantwoording Kamervragen

Kabinet beperkt mogelijkheden bouw hyperscale datacenters

Minister De Jonge heeft het ontwerpbesluit gepubliceerd dat het moeilijker moet maken om hyperscale datacenters op te zetten. "Nederland is te klein en de schaarste is te groot om slordig om te gaan met onze ruimte of met onze energie. En dus moeten we de juiste keuzes maken. Vestiging van hyperscale datacentra - die veel ruimte en energie vragen - worden daarom strikt gereguleerd en zijn slechts op enkele plekken nog mogelijk", aldus de minister.
Kamerbrief minister De Jonge

Ollongren en Bruins Slot spreken ongericht tappen tegen

De ministers Ollongren en Bruins Slot ontkennen met klem dat de inlichtingendiensten op wijkniveau kunnen tappen. Dat laten zij weten in een uitgebreide Kamerbrief. Aanleiding was een Volkskrant-artikel waarin stond dat de diensten de mogelijkheden zouden hebben en gebruiken om ongericht te kunnen tappen. Volgens de bewindspersonen zitten er allerlei waarborgen in de wet waardoor er alleen zeer gericht kan worden getapt. Overigens erkent het kabinet dat kabelinterceptie ongerichter is dan telefoontaps. "Gezien de aard van het middel zijn er dan ook in de WIV 2017 aanvullende waarborgen opgenomen voor de toepassing van deze bevoegdheid en de omgang met de data die met deze bevoegdheid wordt verworven", aldus de ministers.
Kamerbrief Ollongren en Bruins Slot

Veel kritische reacties op  plannen voor centrale biometrische databank

Er is maatschappelijke kritiek op de plannen van Van Huffelen om een centrale biometrische databank op te richten, blijkt onder andere uit de meer dan 200 reacties op een recente internetconsultatie onder burgers en een open brief van Stichting Privacy First waar Computable over schrijft. In het voorjaar heeft Van Huffelen de databank voorgesteld als onderdeel van een wijziging van de Paspoortwet.
Artikel Computable
Internetconsultatie

Kuipers: Onderwijs moet zo lang mogelijk open blijven bij opleving corona

Minister Kuipers benadrukte afgelopen week dat het onderwijs alleen nog dicht gaat als een nieuwe corona-opleving voor groot direct gevaar zorgt. In de plannen wordt het hoger onderwijs gevraagd om meer zorgpersoneel op te leiden. Ook moeten maatregelen worden voorbereid, zoals ventilatie en spatschermen.
Kamerbrief minister Kuipers
Artikel HOP | Utoday

TU Delft: Model voor groene en zelfvoorzienende energievoorziening EU in 2050

De TU Delft is er samen met onderzoekers van de ETH Zürich een model te ontwikkelen waarmee scenario's kunnen worden gegenereerd om te komen tot een groene energievoorziening in 2050. Hierbij is ook rekening gehouden met de wens om onafhankelijk van landen buiten de EU energie te kunnen opwekken. 
Nieuwsbericht TU Delft

Nederland scoort bovengemiddeld op European Sovereignty Index

De European Council on Foreign Relations (ECFR) heeft de European Sovereignty Index gepubliceerd, waarin lidstaten worden beoordeeld op hun bijdrage aan de Europese soevereiniteit op een aantal terreinen. Op het gebied van gezondheid en economie zijn de scores het hoogste, de laagste score is op het gebied van technologie. Nederland scoort op alle terreinen boven het EU-gemiddelde.
Publicatie ECFR

Nieuws en achtergronden uit Europa

Associatieovereenkomst Oekraïne met Horizon Europe en Euratom

Op donderdag 9 juni zijn de associatieovereenkomsten tussen Oekraïne en Horizon Europe en het Euratom in werking getreden, waardoor Oekraïne onder dezelfde voorwaarden als EU-lidstaten kan deelnemen aan de programma’s. Vanwege de oorlog met Rusland hoeft Oekraïne geen financiële bijdrage te leveren voor de jaren 2021 en 2022. “In deze kritieke tijden toont de associatie van Oekraïne met Horizon Europa en de onderzoeks- en opleidingsprogramma's van Euratom de kracht van ons partnerschap, dat alleen maar sterker kan worden naarmate de EU achter Oekraïne blijft staan”, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel.
Nieuwsbericht Europese Commissie

Lancering European Policy Data Science Network

Denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) heeft in samenwerking met Stiftung Neue Verantwortung (SNV) het European Policy Data Science Network gelanceerd. Het doel van het netwerk van onderzoekers is om Europese denktanks, NGO’s en openbare instellingen die onderzoek doen naar overheidsbeleid te trainen en ondersteunen.
Nieuwsbericht CEPS

EIC lanceert fonds voor Oekraïense startups

De European Innovation Council (EIC) heeft een fonds van 20 miljoen beschikbaar gesteld voor Oekraïense startups. Het fonds stelt beurzen tot 60.000 euro beschikbaar voor deep tech startups. "Oekraïne heeft een levendige deep tech gemeenschap en een sterk potentieel voor het creëren van baanbrekende innovaties. We zijn er vast van overtuigd dat het van het grootste belang is om dit potentieel te behouden en te koesteren, zodat de Oekraïense technologie-industrie een belangrijke economische motor kan worden voor de wederopbouw van de Oekraïense economie en infrastructuur na de oorlog”, aldus Eurocommissaris Mariya Gabriel.
Artikel ScienceBusiness

EC budget 2023: 100 miljoen extra voor Horizon Europe en Erasmus+

De Europese Commissie wil het budget voor Horizon Europe en Erasmus+ met 100 miljoen euro verhogen ten opzichte van 2022, blijkt uit het voorstel voor de Europese begroting van 2023. Volgens de plannen zou het programma nogmaals 1,8 miljard euro extra ontvangen uit het NextGenerationEU herstelfonds.
Artikel Neth-ER
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht Europese Commissie

VK dreigt zich terug te trekken uit onderhandelingen Horizon Europe

Het VK dreigt zich terug te trekken uit de onderhandelingen om deel te nemen aan Horizon Europe, blijkt uit het laatste bezoek aan Brussel van de Britse minister van wetenschap George Freeman. "Ik ben hier niet om je vanavond te vertellen dat we weglopen, integendeel. Maar het VK is niet bereid om veel langer te wachten. Als de telefoon niet gaat in de herfst, moeten we gaan”, aldus Freeman. De mogelijke Britse deelname aan Horizon Europe is onderdeel geworden van de brede politieke strijd tussen de EU en het VK.
Artikel ScienceEurope
Artikel Nature

Cedefop: Werk aan eenduidige Europese leeruitkomsten

Het hoger onderwijs in de EU zou leeruitkomsten moeten harmoniseren om het stelsel Europees te kunnen inrichten. Dat schrijft het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) in een rapport. Volgens de onderzoekers is het beroepsonderwijs in de EU nog erg nationaal ingesteld, terwijl de uitdagingen van nu juist vaardigheden vragen die over de landsgrenzen heen gaan. Door leeruitkomsten op Europees niveau vast te stellen kunnen opleidingen bovendien beter worden vergeleken.
Artikel NethEr
Rapport Cedefop

Eerste 118 regio's voor EU-missie klimaatadaptatie

De Europese Commissie heeft de eerste 118 regio's aangewezen die meedoen aan de EU-missie voor klimaatadaptatie. Hiervan zijn er vier Nederlands: Rotterdam, Zwolle, Amersfoort en de provincie Utrecht. Voor de missie is 370 miljoen uitgetrokken en dit moet in 2030 zorgen voor 150 klimaatbestendige regio's. De missie wil die regio's en lokale autoriteiten helpen om klimaatrisico's beter te begrijpen, beter erop voorbereid te zijn en beter ermee om te gaan, en om innovatieve oplossingen te ontwikkelen om klimaatbestendiger te worden. De onderzoeks- en innovatieacties zullen onder andere gericht zijn op het creëren van adaptieve steden die bestand zijn tegen stormen en hittegolven.
Artikel NethEr
Nieuwsbericht Europese Commissie

Europees Parlement kritisch op bestuur European Innovation Council

Het Europees Parlement doet onderzoek naar het bestuur van de European Innovation Council (EIC), schrijft ScienceBusiness in een artikel. De EIC is een nieuw fonds binnen Horizon Europe dat zich voornamelijk richt op start-ups en innovatie. Hoewel de pilot in 2019 succesvol is verlopen, zijn parlementariërs kritisch op de ontstane politieke spanningen over het bestuur van het fonds. Hierdoor hebben vele bedrijven meer dan een jaar na dato nog steeds geen financiering ontvangen, terwijl de EC nieuwe oproepen blijft aankondigen.
Artikel ScienceBusiness

EU-ministers eens over Europese hervorming onderzoeksbeoordeling

De Europese ministers hebben een akkoord bereikt over de steun aan hervormingen van de beoordelingssystematiek voor onderzoek. Het fiat van de ministers geeft extra urgentie aan de langlopende discussie over een herziening, die meer ruimte moet geven voor kwalitatieve uitkomsten. Wetenschapskoepel Science Europe noemt dit "een belangrijke stap", omdat de beoordeling hierdoor minder leunt op kwantitatieve indicatoren. Wel behouden de lidstaten een zekere mate van autonomie. Verder zijn de ministers het eens geworden over gezamenlijke waarden en beginselen die als leidraad moeten fungeren voor internationale samenwerking op het terrein van onderzoek en innovatie.
Nieuwsbericht Raad van ministers
Artikel ScienceBusiness
Nieuwsbericht Science Europe

Zorgen over Europees defensie-innovatie-ecosysteem

Ondanks verschillende grote aangekondigde programma’s vanuit de NAVO (Defense Innovation Accelerator for the North Atlantic, DIANA) en de Europese Commissie (EU Defence INnovation Scheme, EUDIS), maken experts zich zorgen over het Europese defensie-innovatie-ecosysteem, schrijft ScienceBusiness. "EUDIS is een initiatief op het juiste moment voor de EU-lidstaten, maar vanuit macro-strategisch oogpunt is nog een lange weg te gaan als ze een concurrerend onderzoeksecosysteem op mondiale schaal willen opbouwen", aldus specialist in defensie-innovatie bij het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie in België Alain De Neve. In het artikel uiten diverse experts hun zorgen, voornamelijk over het gebrek aan details over de invulling van de plannen en beperkte grensoverschrijdende initiatieven. 
Artikel ScienceBusiness

Science Europe presenteert raamwerk gedeelde waarden onderzoeksruimte EU

Science Europe heeft een raamwerk gepubliceerd van gedeelde waarden die als basis moeten dienen voor de Europese onderzoeksruimte. "Het raamwerk is een basis voor beoordeling en aanpassing en kan bijdragen aan de evolutie van de onderzoekscultuur", zo valt te lezen.
Artikel Science Europe

Dreigend tekort aan talent is een risico voor Europese cyberveiligheid

Dreigende tekorten aan professionals met technische vaardigheden zijn een risico voor de Europese cyberveiligheid, schrijft Euractiv. Alleen in Frankrijk zijn er momenteel al 15.000 vacatures op het gebied van cyberveiligheid, blijkt uit onderzoek van Wavestone. "Het is alsof er branden zijn, maar er zijn geen brandweerlieden meer”, aldus voorzitter van de Campus Cyber in Parijs Michel Van Den Berghe over de tekorten. Naast publieke plannen bemoeien private partijen zich ook met de kwestie: zo heeft ook Microsoft recent een ‘Cybersecurity Skills Plan’ aangekondigd, met als doel 10.000 professionals op te leiden tegen 2025.
Artikel Euractiv

Wijzigingsvoorstellen EP na privacyzorgen Europese digitale identiteit

Na kritiek van onder andere Nederland heeft het Europees Parlement diverse wijzigingen voorgesteld aan het voorstel voor een digitale identiteit voor elke Europeaan. Rapporteur Romana Jerković licht op Euractiv toe dat de European Digital Identity Wallet (EDIW) kostenverlagend moet werken, de cyberweerbaarheid moet vergroten en innovatie moet versterken.
Artikel Euractiv

Brookings: Impact Artificial Intelligence Act zal tegenvallen

Denktank Brookings onderzoekt in een analyse de mogelijke gevolgen van de aankomende Europese Artificial Intelligence Act (AIA). De analyse is enigszins kritisch en verwacht een beperktere wereldwijde impact dan dat de EU voorspelt en ziet daarom liever dat de EU zich gaat richten op meer samenwerking met andere regeringen op het gebied van AI. In een ander artikel duidt CEPA de laatste stand van zaken rond de politieke discussie en de insteek per fractie.
Analyse Brookings
Analyse CEPA

FleishmanHillard: EHDS vereist verduidelijking

De Europese Commissie moet de plannen voor een European Health Data Space (EHDS) beter uitwerken om de potentie voor onderzoek en ontwikkeling optimaal te benutten. Dat schrijft FleishmanHillard in een analyse. In het voorstel moet medische data Europees kunnen worden uitgewisseld, hetgeen enorme mogelijkheden biedt voor onderzoek door de ruimere beschikbaarheid van gezondheidsgegevens. Het is volgens FleishmanHillard echter nog onduidelijk welke data kan worden gedeeld om bijvoorbeeld nieuwe behandelingen en medicijnen te kunnen ontwikkelen. Ook is niet duidelijk hoe de verhouding is tussen verschillende wetgeving, als de AVG, Data Act en de AI Act.
Analyse FleishmanHillard

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Rusland investeert noodgedwongen fors in extra masterprogramma's

Rusland zet stappen om te voorkomen dat de Westerse sancties het Russische wetenschapsstelsel vernietigen en daarmee het aantal gekwalificeerde professionals uitkleedt. Eind mei heeft Poetin een nieuwe wet getekend die er uiteindelijk voor moet zorgen dat de overheidsgefinancierde capaciteit op universiteiten met 30 procent toeneemt. Vanaf september moeten er al 30.000 masterprogramma's zijn toegevoegd, zo schrijft University World News. De masterplekken zijn vooral gericht op het versterken van de Russische economie.
Artikel University World News

The Lancet weigert publicaties die geen credits geven aan Afrikaanse medewerkers

Het wetenschappelijke medische tijdschrift The Lancet weigert publicaties die geen erkenning geven aan Afrikaanse medewerkers. Dat stelde Sabine Kleinert van het tijdschrift onlangs op een conferentie over onderzoeksintegriteit, aldus University World News. Volgens het universiteitsplatform was het The Lancet opgevallen dat in publicaties wel Afrikaanse data werden opgenomen, maar geen credits werden gegeven aan de mensen die de data verzamelden. Kleinert noemt dit onacceptabel.
Artikel University World News

Working paper Bruegel geeft inzicht in effect r&d op productiviteitsgroei

In een working paper van Bruegel wordt uiteengezet hoe onderzoek en ontwikkeling bijdraagt aan productiviteitsgroei bij bedrijven. "Door recente unieke gegevens op bedrijfsniveau en ultramoderne onderzoeksmethodologieën te combineren, biedt MICROPROD-onderzoek een beter overzicht van welke bedrijven het meest geneigd zijn om digitale technologieën toe te passen en te innoveren, en om deze investeringen om te zetten in productiviteitsgroei", zo valt te lezen in het begeleidende artikel.
Nieuwsartikel Bruegel

ITIF: Forse investeringen in cruciale markten nodig

De VS moet stevig investeren in strategisch cruciale markten waar het de aansluiting verliest met concurrenten in de wereldeconomie. Dat stelt denktank Information Technology en Innovation Foundation (ITIF). "Dit is een dringende wake-up call", zei ITIF-voorzitter Robert D. Atkinson. "De realiteit is dat landen verwikkeld zijn in een felle concurrentie om het wereldwijde marktaandeel in geavanceerde technologie-industrieën, omdat winnen van cruciaal belang is voor de economische en nationale veiligheid. Dat geldt vooral voor de Verenigde Staten en hun bondgenoten: de winsten van China zijn ons verlies. De regering en het Congres zouden moeten reageren door deze trend te behandelen als de economische Koude Oorlog."
Artikel ITIF

Denktank CIGI doet aanbevelingen voor aanjagen digitale innovatie

Denktank Centre for International Governance Innovation (CIGI) heeft een paper gepubliceerd over het belang van goed beleid in relatie tot innovatie in de particuliere sector. In het paper worden aanbevelingen gedaan over mogelijke landelijke beleidsopties. Daarnaast gaan de schrijvers in op het belang van internationale afstemming rondom digitale handel en datagebruik om privacy, vertrouwen en veiligheid te bevorderen.
Publicatie CIGI

Geopolitieke kansen van meer digitale samenwerking voor VS en India

Er is al jaren veel wantrouwen en onenigheid tussen de VS en India op het digitaal domein. Dit komt voort uit grote verschillen in de manier waarop beide landen omgaan met data governance, digitale handel en concurrentiebeleid. Samenwerking tussen de twee landen op dit terrein kan de wereldwijde digitale economie transformeren, schrijven onderzoekers Anand Raghuraman en Justin Sherman in Foreign Policy. In de analyse gaan de schrijvers in op de verschillen en het daardoor ontstane wantrouwen in het digitale beleid van de landen, maar ook op de geopolitieke kansen van intensievere samenwerking van de landen op het gebied van databeheer, mededingingsbeleid, digitale handel en privacy.
Opiniestuk Foreign Policy

Amerikaanse sancties beperken Chinese technologie-export naar Rusland

Amerikaanse sancties hebben een uitgesproken effect gehad op de Chinese technologie-export naar Rusland, schrijft Lawfare. Ondanks druk van Chinese burgers en de regering om aan Rusland te blijven leveren hebben verschillende technologiebedrijven, waaronder laptopfabrikant Lenovo en telefoonfabrikant Xiaomi, hun leveringen drastisch verlaagd of stopgezet. Hoewel de Chinese techsector geraakt wordt door de sancties, blijkt dat Chinese staatsbedrijven hun handelsbetrekkingen op het gebied van olie en gas met Rusland juist hebben vergroot.
Artikel Lawfare

Opinie: Zuid-Korea moet zich meer richten op basiswetenschap

Zuid-Korea verhoogt al tientallen jaren de onderzoeksfinanciering. Maar de basiswetenschap komt toch in de problemen door te strenge onderzoeksbeoordeling, schrijft So Young Kim, directeur van het Korea Policy Center for the Fourth Industrial Revolution, in een opiniestuk in Nature. Volgens Kim is de onderzoeksfinanciering en -beoordeling te veel gericht op de korte termijn en concrete resultaten, met negatieve gevolgen voor het niveau van de basiswetenschap in het land. Als voorbeeld noemt Kim het feit dat er nog nooit een Nobelprijs is gewonnen door een Zuid-Koreaanse wetenschapper, ondanks dat het budget en niveau van de wetenschap in het land al decennia stijgt.
Opiniestuk Nature

Rapport Merics over rol van Europese bedrijven in China’s innovatie-ecosysteem

Het Mercator Institute for China Studies (Merics) heeft een rapport gepubliceerd over de rol van Europese bedrijven binnen het Chinese innovatie-ecosysteem. In het rapport zijn voorbeelden in kaart gebracht van de impact van Europese bedrijven, met adviezen voor zowel het Europese bedrijfsleven als beleidsmakers.
Rapport Merics

Denktank CER kritisch over digitale valuta van centrale banken

Denktank CER is in een publicatie kritisch op de mogelijke uitgave van digitale valuta door centrale banken. Momenteel zijn er wereldwijd verschillende centrale banken die een pilot met eigen digitale valuta overwegen. In de publicatie gaat CER in op de risico’s en mogelijk onbedoelde gevolgen van de uitgifte van digitale valuta voor centrale banken, beleidsmakers en landen als geheel.
Publicatie CER

Duitse denktank SVN: Waardeketen halfgeleiders moet transparanter

Denktank Stiftung Neue Verantwortung (SVN) heeft haar eerste beleidsnota gepubliceerd over de rol van overheden in de wereldwijde waardeketen van halfgeleiders. SVN is van mening dat de waardeketen van halfgeleiders transparanter moet, maar vraagt zich af of overheden de meest geschikte partij zijn om deze monitoring uit te voeren. Een regering die samenwerkt met de industrie en samenwerkingen binnen de industrie bevordert is volgens de schrijvers effectiever. 
Publicatie Stiftung-NV