Beeld: ©awti

AWTI e-mail alert 10 november 2022

Terwijl in Egypte de klimaattop bezig is, verwacht het Internationaal Energieagentschap (IEA) rond 2030 voor het eerst sinds de industriële revolutie een keerpunt in het gebruik van fossiele brandstoffen. De EU sloot een politiek akkoord over een verbod op vervuilend vervoer: vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte personenauto’s en kleine bedrijfswagens verplicht CO2-uitstootvrij zijn. In de wetenschap neemt het aantal vrouwen toe, met name bij de universitair docenten en promovendi. Een rapport van Casual Academy waarschuwt voor slechte werkomstandigheden van onderzoekers en docenten. Het Verenigd Koninkrijk investeert 64 miljoen pond in onderzoekscentra in eigen land.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Platform voor bedreigde wetenschappers

De Universiteiten van Nederland (UNL), NWO en KNAW hebben het platform WetenschapVeilig gelanceerd. Het platform moet wetenschappers die te maken krijgen met bedreiging of agressie zo snel mogelijk in contact brengen met de juiste hulp binnen hun instelling. Daarnaast heeft het platform een 24/7 meldkamer waar wetenschappers in urgente gevallen telefonisch terecht kunnen. “Wetenschappers vervullen een cruciale maatschappelijke functie. Het is ontoelaatbaar dat zij in hun werk te maken krijgen met bedreiging, intimidatie en haatreacties. De impact hiervan op onze mensen is heel erg groot en we zien de bedreigingen als een aanval op de academische vrijheid. Met WetenschapVeilig willen we onze wetenschappers zo goed mogelijk steunen”, aldus UNL-voorzitter Pieter Duisenberg.
Nieuwsbericht NWO
Website WetenschapVeilig
 

EU bereikt politiek akkoord over verplichte CO2-vrije auto’s

De Europese Commissie, het Europees Parlement en de lidstaten hebben een politiek akkoord bereikt over een verbod op vervuilend vervoer. Vanaf 2035 moeten alle nieuw verkochte personenauto’s en kleine bedrijfswagens verplicht CO2-uitstootvrij zijn. "De overeenkomst geeft een sterk signaal af aan de industrie en de consumenten: Europa omarmt de verschuiving naar emissievrije mobiliteit”, aldus Eurocommissaris Timmermans in Politico. Politico schrijft dat de Europese primeur wellicht van korte duur is, aangezien enkele Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, werken aan vergelijkbaar beleid met mogelijk ambitieuzere doelstelling. Daarnaast mikt Noorwegen, wereldleider op het gebied van elektrische auto’s, op een verbod vanaf 2025.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Artikel Politico
 

Onderzoek: Te weinig aandacht voor urgente problematiek in wti-domein

Wetenschap, technologie en innovatie pakken de meest urgente problemen in de wereld niet aan, concludeert een internationaal onderzoeksconsortium onder leiding van de Universiteit van Sussex. In het rapport staat dat de wetenschap te veel tegemoet zou komen aan de behoeften van het mondiale noorden en dat de waarden en belangen van een relatief kleine groep bedrijven, overheden en financieringsorganen centraal staan. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht op de meest urgente problemen, zoals het ondernemen van klimaatactie, complexe sociale problematiek, het aanpakken van honger en bevorderen van gezondheid.  
Publicatie University of Sussex
Artikel UNU-MERIT

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Rapport: gebrek aan perspectief in wetenschap leidt tot persoonlijke zorgen

De landelijke actiegroep Casual Academy waarschuwt in een rapport voor de gevolgen van slechte werkomstandigheden van onderzoekers en docenten, schrijft HOP. Het rapport omschrijft 28 verhalen van anonieme onderzoekers en docenten aan diverse universiteiten die hiermee te maken hebben. Uit verschillende van deze gesprekken blijkt dat hun werkomstandigheden (tijdelijke contracten, structureel onbetaald overwerk en gebrek aan perspectief) onder andere leiden tot slapeloze nachten, aanhoudende angstaanvallen en lichamelijke klachten. Het rapport waarschuwt daarnaast dat de werkomstandigheden schade kan aanrichten aan de kwaliteit van onderzoek en de academische vrijheid.  
Artikel HOP | U-Today
Rapport (pdf)
 

Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren gepresenteerd

Staatssecretaris Van Huffelen heeft de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren gepresenteerd. Deze eerste Werkagenda vult de thema’s digitaal fundament en digitale overheid concreter in. De werkagenda stelt vijf doelen: 1) iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk; 2) iedereen kan de digitale wereld vertrouwen; 3) iedereen heeft regie op het digitale leven; 4) een waardengedreven digitale overheid die werkt voor iedereen en 5) versterken van de digitale samenleving in het Caribisch deel van het koninkrijk. "Het is de hoogste tijd dat we als kabinet regie pakken op digitalisering", aldus Van Huffelen.
Persbericht Rijksoverheid
Kamerbrief staatssecretaris Van Huffelen
Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren
 

Uitvoeringsagenda onderzoek en innovatie bij Defensie

Staatssecretaris Van der Maat van Defensie heeft een uitvoeringsagenda gepresenteerd om meer te investeren in onderzoek en innovatie. "Zowel in de breedte, indachtig de brede kennis- en innovatiebehoefte van Defensie, als gericht op een aantal technologische speerpunten waarmee we militair en technologisch in de toekomst kunnen (blijven) meedoen in de top", aldus Van der Maat.
Kamerbrief staatssecretaris Van der Maat
 

Samenwerkingsverband Nederlandse bedrijven op Amerikaanse ruimtevaartmarkt

Een groep Nederlandse bedrijven heeft met de RVO een overeenkomst ondertekend om samen te werken op de Amerikaanse ruimtevaartmarkt. Het cluster gaat zich positioneren als ‘Netherlands industries for cooperation with US space industry’ en staat nog open voor bedrijven die willen aansluiten. De RVO benadrukt dat Nederland belangrijke specialistische kennis heeft en dat groeiende export meer banen kan opleveren voor de Nederlandse hightechsector.
Nieuwsbericht RVO
 

Rathenau: wat is de metaverse?

Waarom investeert big tech miljarden euro’s in de metaverse en welke impact heeft de metaverse op ons online en offline leven? In een artikel van het Rathenau Instituut wordt een uiteenzetting gemaakt van verschillende omschrijvingen van de metaverse. Het artikel gaat in op enkele toekomstvisies en hoe realistisch deze zijn, zoals de metaverse als volgende stap in de virtuele economie of een wereld waarin het digitale en fysieke leven verregaand integreren.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
 

NWO presenteert magazine over mondiale voedselzekerheid

De NWO heeft een magazine gepresenteerd over de resultaten van het onderzoeksprogramma NL-CGIAR, waarin de relevantie van samenwerking voor mondiale voedselzekerheid wordt aangetoond. In het magazine ‘Partnering for Global Food Security’ worden de belangrijkste resultaten uit 27 onderzoeksprojecten, columns en visies van partnerorganisaties gepresenteerd. Daarnaast worden de opgedane inzichten en kennis samengebracht in een synthesestudie over de rol van de publieke sector, diversiteit van kleine boeren en de verdiensten en dilemma’s van publiek-private partnerschappen in internationaal landbouwonderzoek.
Nieuwsbericht NWO
 

Handreiking wetenschapscommunicatie voor kennisinstellingen

De KNAW heeft minister Dijkgraaf een handreiking over wetenschapscommunicatie overhandigd. Het rapport is één van de resultaten van het programma ‘Wetenschapscommunicatie door wetenschappers: Gewaardeerd!’ De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de onderzoekers van het programma van het Athena Instituut (UvA) en onder begeleiding van de Adviesraad Gewaardeerd!. In de handreiking worden concrete aanbevelingen gedaan voor kennisinstellingen om de wetenschapscommunicatie te verbeteren. 
Nieuwsbericht KNAW
Publicatie KNAW
Platform Gewaardeerd!
 

Toename aandeel vrouwen in de wetenschap

Het aandeel vrouwen in de Nederlandse wetenschap neemt toe, blijkt uit cijfers van Universiteiten van Nederland (UNL). Voor vrouwelijke hoogleraren, universitair hoofddocenten en universitair docenten is er een gemiddelde stijging te zien. Het percentage is het hoogst voor universitair docenten en promovendi, van wie inmiddels 44,5% vrouw is. De percentages verschillen per universiteit; volgens de prognoses lopen enkele universiteiten het risico om hun streefcijfer van het aandeel vrouwelijke hoogleraren in 2025  niet te halen.
Artikel HOP | U-Today
Publicatie UNL
 

Steeds meer publicaties open access

Het aantal vrij beschikbare publicaties is in de periode 2016-2021 bijna verdubbeld, blijkt uit een bericht van UNL. Hoewel de doelstelling van 100% open access nog niet wordt gehaald, is er een stijging te zien van 42% in 2016 naar 82% in 2021. UNL noemt de vervolgstap naar 100% open access een uitdaging. Om dit te bereiken is volgens UNL een actieve bijdrage van het ministerie van OCW nodig rond ondersteunende wet- en regelgeving én zou OCW samen met kennispartijen moeten investeren in de benodigde opschaling.
Artikel Erasmus Magazine
Nieuwsbericht Universiteiten van Nederland

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese universiteiten pleiten voor wereldwijde klimaatactie

Diverse Europese universiteiten- en onderzoekskoepels hebben in aanloop naar de COP27 een gezamenlijke oproep gedaan voor collectieve en wereldwijde inspanningen voor klimaatactie. De koepels pleiten voor een systematische aanpak met versterkte samenwerking binnen de wetenschappelijke wereld en met versterkte samenwerking met beleidsmakers, het bedrijfsleven en ngo’s. "Met onze inzet voor de netto-nultransitie, samen met partners uit de onderzoeks- en universitaire systemen, willen we beleidsmakers en maatschappelijke belanghebbenden mobiliseren voor een collectieve inspanning voor de meest urgente uitdaging van onze tijd: klimaatverandering", aldus professor Rik Van de Walle, voorzitter van CESAER. In een artikel op University World News geven verschillende koepels een toelichting op de oproep. Ook Martin Visbeck, ISC fellow, doet in een stuk op de site van de International Science Council uit de doeken hoe wetenschappers het verschil kunnen maken op de COP27.
Artikel University World News
Nieuwsbericht CESAER
Interview International Science Council 
 

Europese oproep voor betere ondersteuning onderzoekers in nood

Verschillende Europese koepelorganisaties voor onderzoekers roepen de Europese Commissie in een open brief op om Oekraïense onderzoeksinstellingen meer te betrekken bij Europese onderzoeksprogramma’s. In de brief wordt gepleit om de samenwerking zowel tijdens als na de oorlog door te zetten om een braindrain in het land te voorkomen. Verder komt het Europees Parlement met een vergelijkbare oproep aan de Europese Commissie om een beursprogramma op te zetten voor onderzoekers in nood. In totaal zullen tot 100 Oekraïense wetenschappers financiële steun ontvangen via het Europees Fonds voor Ontheemde Wetenschappers (EFDS), meldt de federatie van nationale academies van wetenschappen ALLEA. Het fonds biedt financiering voor academische instellingen die Oekraïense wetenschappers huisvesten. Daarnaast biedt het fonds ondersteuning aan Oekraïense academische instellingen voor de voortzetting en/of herstel van wetenschappelijke activiteiten en onderzoekssamenwerkingen.
Artikel Neth-ER
Brief aan Eurocommissaris Gabriel
Brief Europees Parlement
Nieuwsbericht ALLEA
 

EU: 3 miljard euro voor innovatieve projecten voor schone technologie

De Europese Commissie heeft een derde oproep voor grootschalige verduurzamingsprojecten in het kader van het Innovatiefonds van de EU gepubliceerd. De budgetten zijn beschikbaar voor projecten die zich richten op: algemene decarbonisatie (1 miljard), innovatieve elektrificatie van de industrie en waterstof (1 miljard), productie van schone technologie (0,7 miljard) en middelgrote innovatieve projecten op het gebied van disruptieve of baanbrekende technologie (0,3 miljard). 
Persbericht Europese Commissie
 

Hulpmiddelen voor 'anticiperende innovatie'

Het Observatory of Public Sector Innovation (OPSI) en Designing for Action (DFA) hebben verschillende hulpmiddelen gepubliceerd die gericht zijn op ‘anticiperende innovatie’: het genereren van initiatieven die rekening houden met de toekomst. Het Anticipatory Innovation Resource (AIR) bevat een verzameling benaderingen, voorbeelden en antwoorden op belangrijke vragen over anticiperende innovatie. Daarnaast heeft de OESO een onderzoek gepubliceerd waarin Finland wordt getoetst op het nieuwe model van Anticiperende Innovatiegovernance (AIG) van de OESO.
Artikel Observatory of Public Sector Innovation
Anticipatory Innovation Resource
Publicatie OESO
 

Publicaties betrouwbare AI

Het TAILOR-project heeft een Strategische Onderzoeks- en Innovatieroutekaart voor betrouwbare AI gepresenteerd. De routekaart bevat doelstellingen voor het versterken en uitbreiden van onderzoekscentra om de wetenschappelijke basis voor betrouwbare AI te onderzoeken, te vertalen in technische eisen voor de industrie en om samenwerking op het gebied van betrouwbare AI te stimuleren tussen academische-, industriële, overheids- en gemeenschapsbelanghebbenden.
Artikel CORDIS
 

Publicatie wetenschapscommunicatie

Betrouwbare wetenschapscommunicatie kan een effectief middel zijn in de strijd tegen nepnieuws, maar er is een gebrek aan erkende normen of principes. Het ENJOI (Engagement and Journalism Innovation for Outstanding Open Science Communication) project wil toewerken naar een manifest voor open wetenschapscommunicatie. Het project heeft inmiddels al een eerste reeks aan SPI’s (Standards, Principles and Indicators) ontwikkeld die een handreiking moeten bieden voor effectieve en ethische wetenschapsjournalistiek.
Artikel CORDIS
 

Grootschalige Europese cyberoefening

De Europese Commissie, het EU Agentschap voor Cybersecurity (ENISA) en lidstaten hebben deelgenomen aan de tweedaagse ‘Blueprint Operational Level Exercise’ (Blue OLEx 2022), waarin grootschalige cyberaanvallen zijn gesimuleerd. Het doel van de Blue OLEx 2022 is om crisisbeheersingsprocedures in de praktijk te testen en te kunnen verbeteren. “Meer dan ooit hebben we malafide actoren nieuwe strategieën zien ontwikkelen om onze digitale infrastructuur en diensten aan te vallen, waardoor burgers en bedrijven gevaar lopen. Cyberaanvallen zijn overal en het is onze gedeelde verantwoordelijkheid om samen te werken aan het opstellen en uitvoeren van snelle rampenplannen, met name bij een grootschalig cyberincident of -crisis”, aldus Eurocommissaris Breton.
Persbericht Europese Commissie
 

EUA ondertekent hervorming onderzoeksbeoordeling

De European University Association (EUA) heeft aangekondigd de Europese overeenkomst over de hervorming van de onderzoeksbeoordeling te ondertekenen. Daarnaast sluit de koepel zich aan bij de Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA). In een nieuwsbericht van de EUA staat dat beide beslissingen unaniem zijn gesteund door de EAU-Raad.
Nieuwsbericht European University Association
 

Commissie kondigt strategische visie voor CCUS aan

De Europese Commissie komt volgend jaar met een strategische visie op technologieën om CO2 af te vangen, te gebruiken en op te slaan (CCUS), blijkt uit een aankondiging van Eurocommissaris Simson. De nieuwe plannen moeten de regels verduidelijken en investeerders zekerheid te geven. “Ik geloof dat CCUS een ongelooflijk potentieel heeft in onze race om klimaatneutraliteit te bereiken", aldus Simson.
Speech Simson
Artikel EURACTIV
 

The Lancet: klimaatactie voor EU grootste volksgezondheidskans van de eeuw

Een nieuwe publicatie in The Lancet waarschuwt voor ernstige gezondheidseffecten indien er te traag actie wordt ondernomen tegen klimaatverandering. "Europa wordt uitgedaagd door ongekende en overlappende crises die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en het levensonderhoud en een bedreiging vormen voor het aanpassingsvermogen", aldus het Europa-rapport uit de Global Lancet Countdown over gezondheid en klimaatverandering. De onderzoekers noemen het ondernemen van klimaatactie als "de grootste volksgezondheidskans van de eeuw".
Artikel EURACTIV
Publicatie The Lancet
 

ALLEA enthousiast over Europese Onderzoeksruimte

All European Academies (ALLEA) pleit in een statement voor implementatie van de voorgestelde beleidsmaatregelen voor de Europese Onderzoeksruimte (ERA). De federatie reageert enthousiast op het initiatief voor een nieuwe ERA die "de visie van de Europese Academies weerspiegelt voor grenzeloze en universele wetenschap als een wereldwijd publiek goed dat nationale en disciplinaire grenzen overstijgt". In het statement staat ALLEA stil bij haar prioriteiten voor de beleidsagenda, en bij het beschermen van de academische vrijheid.
Nieuwsbericht ALLEA
Statement ALLEA
 

Europees Strategisch Onderzoeks- en Innovatieplan voor duurzame chemicaliën

De Europese Commissie heeft een Strategisch Onderzoeks- en Innovatieplan (SRIP) gepubliceerd om de overgang naar duurzame en veilige chemicaliën en materialen te versnellen. In het SRIP worden voor onderzoeksfinanciers de belangrijkste onderzoeks- en innovatiebehoeften voor de transitie uitgelicht en worden er richtlijnen uiteengezet voor O&I activiteiten. "We kunnen grote economische kansen benutten door ons te concentreren op veilige en duurzame chemicaliën en materialen. De Europese industrie kan een concurrentievoordeel behalen en het vertrouwen van de consument winnen door in dergelijke innovatieve oplossingen te investeren”, aldus Eurocommissaris Gabriel.
Publicatie Europese Commissie
 

Effecten van digitale media op publieke opinie klimaatverandering

Ondanks nepnieuws helpen digitale media over het algemeen om het bewustzijn en de publieke opinie over klimaatverandering te verbeteren. In een artikel van de Onderzoeksdienst van het Europees Parlement lichten onderzoekers de effecten van digitale media op klimaatverandering toe. “Het internet stelt iedereen in staat om te publiceren en een publiek te bereiken. Dus mensen die niets weten over klimaatverandering of kwaadaardig zijn, publiceren ook online nieuws over klimaatverandering. Dit is het onvermijdelijke resultaat van het democratiseren van uitgeverijen. Speciaal voor klimaatverandering zijn er online gecoördineerde campagnes van mensen die klimaatverandering proberen te ondermijnen”, aldus Claudio Morana, professor aan de University of Milano-Biconna over de effecten van nepnieuws.
Artikel Onderzoeksdienst van het Europees Parlement
 

VS pleit voor aanpassingen Europese AI Act

De VS dringt bij de EU aan op aanpassingen van de AI Act, meldt EURACTIV op basis van inzage van een Amerikaans document dat verstuurd is naar de Europese Commissie en enkele Europese ambtenaren. In de zogenaamde ‘non-paper’ wordt gepleit voor een smallere definitie van AI, een bredere vrijstelling van AI voor algemene doeleinden en een geïndividualiseerde risicobeoordeling in de AI Act. "Veel van onze opmerkingen zijn ingegeven door onze groeiende samenwerking op dit gebied onder de U.S.-EU Trade and Technology Council (TTC) en zorgen over de vraag of de voorgestelde wet de voortzetting van de samenwerking zal ondersteunen of beperken", aldus het non-paper.
Artikel EURACTIV
 

EP: Aanjagen slimme mobiliteit

De transportcommissie van het Europees Parlement wil digitalisering in de transportsector aanjagen. Enkele maatregelen zijn een betere verbinding van mobiliteitsapps en het borgen van een bredere uitwisseling van data. Ook wil de commissie het Intelligent Transport Systems (ITS)  stimuleren.
Persbericht Europees Parlement
 

CESAER doet aanbevelingen voor ‘Do No Significant Harm’ principe

De Europese koepel van technische universiteiten CESAER heeft aanbevelingen gepubliceerd om te zorgen dat het principe ‘Do No Significant Harm’ (DNSH) de bijdragen van wetenschap en technologie aan maatschappelijke vraagstukken echt een boost geeft. DNSH is geïntroduceerd als één van de technische screeningscriteria in de Europese taxonomie voor economische activiteiten. CESAER vreest dat het breed implementeren van het DSNH-principe het risico loopt om activiteiten te vertragen in bepaalde gebieden zoals vroegefase onderzoek  waarbij nog onduidelijk is of er potentiële schadelijke impact zal zijn of juist duurzaamheidswinst.
Nieuwsbericht CESAER
 

Europese handleiding toepassing wetenschappelijke kennis

Het Joint Research Centre (JRC) heeft een document gepubliceerd met aanbevelingen voor lidstaten om wetenschappelijke kennis beter toe te passen in beleid. Het document bepleit dat wetenschap voor beleid een collectieve taak is voor alle bestuursniveaus en wetenschappelijke disciplines. Het JRC zal, samen met de OESO, komende twee jaar samenwerken met zeven lidstaten (waaronder België en Nederland) om de doeltreffendheid te verbeteren van hun overheidsdiensten bij het leveren en toepassen van wetenschappelijke kennis bij beleidsvorming.
Nieuwsbericht Joint Research Centre

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Leeslijst COP27

De Klimaatconferentie van Sharm-el-Sheikh 2022 (COP27) is begonnen op zondag 6 november en duurt tot en met vrijdag 18 november. Het tijdschrift Raconteur, het IMF en de denktank Chatham House hebben alle drie een artikel geplaatst waarin de belangrijkste verwachtingen, prioriteiten en discussiepunten uiteen worden gezet. Daarnaast heeft University World News een opiniestuk van de professoren Victor Resco de Dios en Miguel Ángel de Zavala Gironés gedeeld over hun verwachtingen, mogelijke oplossingen en de rol van wetenschap in de conferentie.
Artikel Raconteur
Artikel IMF Blog
Artikel Chatham House
Opiniestuk University World News
 

Rapport Alan Turing Institute over AI regulering

Het Alan Turing Institute heeft een rapport gepubliceerd met aanbevelingen over AI voor beleidsmakers. In het rapport is onder andere onderzocht hoe het potentieel van AI voor innovatie via regelgeving gemaximaliseerd kan worden. Daarnaast wordt in kaart gebracht wat de potentie is van de gemeenschappelijke capaciteit in AI- mechanismen en -structuren die coördinatie, kennisdeling en het bundelen van middelen aanjagen. Het instituut doet ook aanbevelingen.
Publicatie Alan Turing Institute
 

Denktank: onduidelijk of cryptovaluta bijdragen aan financiële inclusie

Beleidsmakers moeten op hun hoede zijn voor beweringen dat cryptovaluta financiële inclusie kunnen versterken tot daarvoor meer bewijs is, schrijft denktank Brookings. De denktank brengt de mogelijkheden en het potentieel van cryptovaluta in kaart naar aanleiding van de recente onderzoeken van het Amerikaanse ministerie van financiën (op verzoek van het Witte Huis) over verantwoorde ontwikkeling van digitale valuta. De denktank adviseert om beleidsoplossingen te zoeken die financiële inclusie direct en impactvol versterken, in plaats van cryptovaluta te onderschrijven als instrument voor gelijkheid.
Publicatie Brookings
 

Gebrek aan internationale standaard voor promotieverdediging

De manier van promotieverdediging loopt internationaal sterk uiteen: van puur ceremonieel tot onderdeel van het eindoordeel, besloten of openbaar, met of zonder publieke vragen. Onderzoeker Eva Lantsoght (TU Delft en de Universidad San Francisco de Quito) heeft de verschillende verdedigingsvormen over de wereld in kaart gebracht om de Europese discussie over de promotieverdediging te voeden. In een artikel in ScienceGuide licht Lantsoght het onderzoek toe en de voor- en nadelen van enkele verdedigingsformats.
Artikel ScienceGuide
 

IEA optimistisch over ‘historisch keerpunt’ voor fossiele brandstoffen

Het Internationaal Energieagentschap (IEA) verwacht rond 2030 voor het eerst sinds de industriële revolutie een keerpunt in het gebruik van fossiele brandstoffen. Dit spreekt het IEA uit naar aanleiding van de versnelling van de groene transitie als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Tijdens de 2022 World Energy Outlook zei uitvoerend directeur van het IEA Fatih Birol dat het aandeel van fossiele brandstoffen in de wereldwijde energiemix zou kunnen dalen van ongeveer 80% naar 70%.
Artikel EURACTIV
 

'Vooroordelenpremies' om gebreken in AI op te sporen?

Onderzoekers die helpen om algoritmische gebreken aan het licht te brengen moeten worden beloond, schrijft Singularity Hub in een artikel. Hoewel het idee van ‘vooroordelenpremies’ in 2018 al eens is voorgesteld, worden in het artikel enkele recente toepassingen van het principe uitgelegd. 
Artikel Singularity Hub
 

VK investeert in nieuwe onderzoekscentra

Het VK investeert 64 miljoen pond in onderzoekscentra voor gezamenlijk onderzoek in Groot-Brittannië en Noord-Ierland, kondigt UK Research and Innovation (UKRI) aan. Het eerste initiatief ‘Co Centres: Collaboration for Transformative Research and Innovation’ start in november en richt zich op klimaat en duurzame en veerkrachtige voedselsystemen.
Nieuwsbericht UKRI
 

VK: voorzorgsmaatregelen tegen onnodige schade door technologie

In het VK moet het ‘Digital Good Network’ of researchers gaan onderzoeken hoe we ervoor kunnen zorgen dat AI, augmented reality en andere digitale technologieën mensen niet onnodig schaden. Hiertoe wordt onder andere de Digital Good Index ontwikkeld, die bedrijven moet informeren over de mogelijke maatschappelijke en/of schadelijke gevolgen bij de ontwikkeling van digitale technologieën. Daarnaast moet de Index beleidsmakers handvaten bieden voor de beoordeling van deze technologieën. 
Nieuwsbericht UKRI
 

China: Toenemende aandacht voor innovatie en wetenschap

De ambities voor, en het vertrouwen op, wetenschap en technologie was een prominent thema tijdens het congres van de Chinese Communistische Partij. In een artikel in Nature worden deze ambities voor de derde termijn van President Xi Jinping in kaart gebracht. Tijdens de openingsbijeenkomst van het vijfjaarlijkse congres zei Jinping dat China “wetenschap en technologie moet beschouwen als onze primaire productiekracht, talent als onze primaire hulpbron en innovatie als onze belangrijkste aanjager van groei". Nature verwacht dat China de trend van toenemende investeringen zal doorzetten, onder andere op het gebied van halfgeleiders, strategische autonomie en talentontwikkeling. Inmiddels hebben 6 van de 25 leden van het besluitvormende orgaan van de partij kwalificaties of ervaring in wetenschap of technologie, ten opzichte van slechts één lid in de voorgaande samenstelling.  
Artikel Nature
 

VS: discussie over de rol van wetenschappers in beleidsvorming

Een grote meerderheid van de Amerikanen steunt de rol van de VS als wereldleider in de wetenschap, maar een groeiend aandeel hiervan denkt dat de VS terrein verliest ten opzichte van andere landen. Dit concludeert het Pew Research Center in een onderzoek naar de publieke opinie van het Amerikaanse wetenschapsbeleid. Daarnaast concludeert het onderzoek dat er een grote politieke kloof bestaat over de rol van wetenschappers in beleidsvorming. Een grote meerderheid van de democraten ondersteunt actieve deelname van wetenschappers aan beleidsvorming, terwijl republikeinen overwegend vinden dat wetenschappers zich moeten richten op onderzoek en aan de zijlijn moeten staan in het debat.
Publicatie Pew Research Center