Beeld: ©AWTI

AWTI e-mail alert 10 maart 2022

De oorlog in Oekraïne schokt de wereld, ook de wereld van wetenschap en innovatie. Daarom zijn er deze week meerdere berichten over de reactie van de wetenschap op de oorlog en over de gevolgen voor onderzoek, technologieontwikkeling en innovatie. 

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Samenwerking met Rusland op wetenschap, onderzoek en innovatie grotendeels verbroken

De Europese Commissie heeft de samenwerking op het terrein van wetenschap, onderzoek en innovatie met Rusland grotendeels verbroken als gevolg van de inval in de Oekraïne. Er zullen geen nieuwe contracten worden gesloten en bestaande samenwerkingen zullen tegen het licht worden gehouden. Eurocommissaris Mariya Gabriel benadrukt dat Oekraïne wel aan de onderzoeks- en opleidingsprogramma's Horizon Europe en Euratom blijft deelnemen. "Wij hebben administratieve stappen genomen om te waarborgen dat succesvolle Oekraïense begunstigden financiering uit de onderzoeks- en innovatieprogramma's van de EU kunnen ontvangen", aldus Gabriel.
Persbericht Europese Commissie
 

Brede steun voor actie tegen Rusland

Het besluit van de Europese Commissie om de wetenschappelijke samenwerking met Oekraïne op te schorten en Oekraïense onderzoekers juist te beschermen kwam na groeiende druk vanuit de wetenschappelijke wereld. Sommige organisaties roepen op om ook aandacht te hebben voor Russische onderzoekers die zich afzetten tegen de oorlog. Volgens Nature zou een petitie al door vijfduizend Russische wetenschappers zijn ondertekend, waaronder door leden van de Russian Academy of Sciences. Andere organisaties willen ook actie tegen landen die de acties van Rusland steunen. Zo kwamen er statements van Science Europe, de European University Association (EUA), het European Consortium of Innovative Universities (ECIU), ALLEA en de International Science Council (ISC). De EUA heeft inmiddels een aantal Russische leden geschorst, omdat zij zich achter president Poetin scharen. The Guild stelt dat Europese universiteiten samenwerken bij het opvangen van bedreigde onderzoekers.
Artikel University World News: European University Association suspends 12 Russian members
Artikel Nature: Global research community condemns Russian invasion of Ukraine
Artikel Neth-ER: Europese kenniskoepels solidair met Oekraïne
Statement Science Europe
Statement EUA
Statement ECIU
Statement ALLEA
Statement ISC
Statement The Guild
Artikel The Guild: Time for Action: Universities supporting researchers, academics and students affected by the war in Ukraine
 

Ook Nederlandse instellingen stemmen in met bevriezen betrekkingen

Nederlandse wetenschapsinstellingen geven gehoor aan de oproep van minister Dijkgraaf om "alle formele en institutionele samenwerkingen met onderwijs- en kennisinstellingen in de Russische Federatie en in Belarus te bevriezen". Daarover schrijft ScienceGuide. Ook werd hen opgeroepen geen nieuwe samenwerkingen met instellingen in de Russische Federatie en Belarus aan te gaan. De universiteiten, hogescholen, KNAW, NWO en de umc’s hebben hier vervolgens in een gezamenlijk statement mee ingestemd.
Artikel ScienceGuide
Statement UNL
Statement Vereniging Hogescholen
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


KNAW oneens met Clevers over ondernemende wetenschappers

De KNAW is het niet eens met wetenschapper Hans Clevers dat het onmogelijk wordt gemaakt om een academische carrière te combineren met het opzetten van een eigen onderneming. Om deze reden maakt Clevers onlangs bekend over te stappen naar een farmaceutisch bedrijf. Volgens Ineke Sluiter, president van de KNAW, is het juist goed dat er regels zijn. "Dat er voorwaarden zijn is volstrekt redelijk. Ze beschermen het vertrouwen in de wetenschap", aldus Sluiter in FD. Volgens Clevers was hij verstrikt geraakt in een web aan restricties.
Artikel FD (beperkte toegang na registratie)
 

Wereldrecord fotonische kwantumtechiek voor Twents bedrijf

Het Twentse bedrijf QuiX is erin geslaagd de krachtigste fotonische kwantumcomputer ter wereld te bouwen. Dat meldt RTL Nieuws. Met de kwantumtechniek kunnen processoren vele berekeningen tegelijk uitvoeren. "Met onze nieuwe processor halen we een wereldrecord van het aantal kanalen op een processor. Dat is hoe de rekenkracht van fotonische kwantumcomputers wordt uitgedrukt", zegt Jelmer Renema, cto van QuiX.
Artikel RTL Nieuws
 

Pilot herinrichting van academisch jaar

Het ministerie van OCW heeft plannen om een pilot te starten waarbij het academisch jaar anders wordt vormgegeven. Dit schrijft ScienceGuide. Hierbij zijn er meer periodes zonder onderwijs, om zo de werkdruk voor wetenschappers te verlichten. De wetenschappers krijgen door de herinrichting meer vrije tijd en onderzoekstijd. De andere vormgeving zou ook de prestatiedruk voor studenten kunnen verlichten.Wanneer over wordt gegaan tot uitvoering van de andere vormgeving zal dit de eerste jaren wel voor veel administratieve last zorgen.
Artikel ScienceGuide
 

Paper RaboResearch: Waterstof in de gebouwde omgeving?

Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in het energiesysteem van de toekomst, schrijft RaboResearch. In het artikel worden diverse toepassingen van waterstof beschreven, waaronder de mogelijkheid om het in de gebouwde omgeving toe te passen. Sommige opties zijn nu nog een toekomstdroom, omdat CO2-arme waterstof momenteel nog schaars is.
Paper RaboResearch
 

Kabinet wil studenten inzetten om mkb’ers te ondersteunen bij digitalisering

Minister Adriaansens wil in vier jaar 100.000 mkb’ers aan studenten koppelen om vervolgstappen te zetten in de digitalisering van hun bedrijf. Het kabinet bouwt hiermee verder op eerdere succesvolle pilots. Dat zei ze tijdens het vervolg van het debat over de hoofdlijnen van het beleid van Economische Zaken.
Stenogram debat
 

Factsheet Europese Waarden gepresenteerd

Afgelopen week is de factsheet Europese Waarden gepubliceerd. Samenwerkingsverband Parlement & Wetenschap, waarin zes nationale wetenschapsorganisaties de Tweede Kamer informeren over wetenschappelijke inzichten, probeerde daarbij de vraag te beantwoorden wat precies wordt verstaan onder het begrip 'Europese waarden'. "Deze factsheet geeft een aanzet deze begrippen, en potentiële relaties ertussen, te verhelderen", zo valt te lezen.
Factsheet Europese Waarden
 

Kabinet omarmt voorstel voor meer Europese samenwerking hoger onderwijs

Het kabinet is voorstander van het Europese voorstel om meer samenwerking in het hoger onderwijs mogelijk te maken, maar wijst wel op de autonomie van de instellingen. Dat blijkt uit het vorige week gepubliceerde fiche. Volgens het kabinet is dit 'een fundamenteel principe'. "Daarbij geldt dat hoewel de Unie bevoegd is het optreden van de lidstaten te ondersteunen, te coördineren of aan te vullen op het terrein van onderwijs en cultuur, de autonomie van onderwijsinstellingen dient te worden gerespecteerd", zo valt te lezen.
Fiche: Mededeling Europese strategie voor universiteiten en Raadsaanbeveling transnationale samenwerking hoger onderwijs
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Oekraïne-oorlog dwingt EU tot snellere energietransitie

De Europese Commissie (EC) heeft een voorstel ingediend om ruim voor 2030 onafhankelijk te zijn van Russische fossiele brandstoffen. Verder moet nog voor het einde van dit jaar de vraag naar Russisch gas met tweederde zijn gedaald. De EC zet daarbij in op twee routes. De eerste route is via hetdiversifieren van de gastoevoer door grotere invoer van LNG-gas, leveranties van van niet-Russische leveranciers, maar ook via biomethaan en hernieuwbare waterstof. De tweede route is door stimulering van energiebesparingen, elektrificering en meer hernieuwbare energie. In een artikel op DW wordt toegelicht hoe complex de afhankelijkheid van Rusland is. De enorme mondiale energiebehoefte, de grote beschikbaarheid van energie in Rusland en de beperkte fossiele en duurzame alternatieven, maken het lastig om hier snel grote stappen in te zetten.
Persbericht: REPowerEU: Joint European action for more affordable, secure and sustainable energy
Artikel DW
 

EIT introduceert nieuw kenniscentrum

Het Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) wil met een nieuw kenniscentrum bestaande kennis uit de EIT kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s) bundelen op diverse terreinen, bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in gezondheidsinnovatie.
Artikel EIT
Artikel Neth-ER
 

Burgerrechtenorganisaties uiten zorgen over bescherming grondrechten in Europese Digital Service Act en AI Act

In een open brief hebben 72 Europese burgerrechtenorganisaties, vertegenwoordigd in Nederland door Waag, Bits of Freedom en Amnesty International Nederland, hun bezorgdheid geuit over de Digital Service Act. Hierin richten ze zich voornamelijk op de schadelijke gevolgen van bedrijfsmodellen gebaseerd op tracking en targeting, en op het recht op privacy en bescherming van Europese grondrechten. In Nederland is de brief aan diverse politici gestuurd met de oproep zich hierover uit te spreken. In andere brief roepen ruim 40 burgerrechtenorganisaties de Europese Commissie op de inzet van AI systemen bij rechtshandhaving en strafrecht te verbieden. Deze brief is te lezen op de website van Fair Trials. Met invoering van de AI Act (AIA) zou dit namelijk gereguleerd worden. Volgens de organisaties heeft de inzet van AI systemen als gevolg dat discriminatie versterkt wordt en dat er inbreuk gemaakt wordt op de grondrechten, waaronder het recht op een eerlijk proces. 
Artikel Waag
Open brief burgerrechtenorganisaties
Oproep Fair Trials
 

Comité van de Regio’s: Regionale innovatiekloof belemmert missies van Horizon Europe

Het Comité van de Regio’s roept in een conceptrapport op tot meer onderzoek- en innovatieinvesteringen om lidstaten met een minder ontwikkelde wetenschappelijke infrastructuur mogelijkheid te geven om bij te dragen aan de missies van Horizon Europe. Om de vijf onderzoeksmissies van Horizon Europe te laten slagen, moet de EU de innovatiekloof tussen oost en west dichten en de R&D-investeringen in de VS inhalen. Dat schrijft Science|Business in een artikel naar aanleiding van het conceptrapport. Volgens het eerder gepubliceerde 8ste Cohesie Rapport van de Europese Commissie  is de regionale innovatiekloof in Europa groter geworden als gevolg van achterblijvende investeringen in onderzoek en innovatie en zwakke regionale innovatie-ecosystemen. Om ervoor te zorgen dat de achterblijvers een bijdrage kunnen leveren aan de missies, roept het concept CvdR-verslag op tot nieuwe manieren om EU-, nationale en regionale onderzoeks- en innovatieprogramma's samen te voegen.
Artikel ScienceBusiness
8ste Cohesie Rapport Europese Commissie
 

European Battery Alliance lanceert European Battery Academy

Op de 6e top van de European Battery Alliance is de European Battery Academy gelanceerd. Als onderdeel van de Europese Skills Agenda moet de academie een programma’s voor herscholing en bijscholing in lidstaten coordineren en uitrollen. De EU wil hiermee een bijdrage leveren aan de vraag van 800.000 werknemers die tegen 2025 bij- of omgeschoold moeten zijn in de batterij-industrie. Ondanks de pandemie en aanzienlijke problemen in de bevoorrading, maakt de EU stappen op weg naar een innovatieve, duurzame en competitieve Europese batterij-industrie. Momenteel zijn er in de lidstaten 111 grote batterijprojecten in ontwikkeling, met een investeringsniveau van 127 miljard euro. 
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

Europese Commissie selecteert eerste 50 door vrouwen geleide bedrijven om “deep tech”-innovatie te stimuleren

De Europese Commissie is blij met de eerste resultaten van het nieuwe “Women TechEU” proefprogramma. “Het grote aantal openstaande aanvragen bevestigt dat er bij vrouwen in “deep tech” de behoefte bestaat om in het vroege, meest risicovolle stadium steun te krijgen voor hun bedrijven. Wij zullen deze 50 door vrouwen geleide bedrijven helpen met financierings-, mentorings- en netwerkmogelijkheden en we zullen dit programma in 2022 opschalen”, aldus Eurocommissaris voor innovatie Mariya Gabriel. De voor financiering voorgestelde bedrijven werken rond duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) en de eerste projecten beginnen in de lente van 2022.
Artikel Europese Commissie
 

Europese Commissie presenteert 6G visie op het Mobile World Congress in Barcelona

Eurocommissaris Breton heeft tijdens het Mobile World Congress in Barcelona de Europese plannen voor investeringen in technologie en infrastructuur gepresenteerd. Het doel is om de digitale weerbaarheid te verbeteren, de weg vrij te maken voor 6G en de Europese digitale supply chain te verbeteren. Tijdens de top zijn de tools en strategie besproken om technologische capaciteiten te ontwikkelen voor 6G-systemen als basis voor toekomstige digitale diensten richting 2030.
Nieuwsbericht Europese Commissie
 

EIT presenteert rapport over de potentie van digitale technologie om groene groei te bereiken in Europa

Het Europese Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT) heeft een rapport geschreven over de kansen en valkuilen van de versnelde digitale transformatie in Europa: gaat dit het gebruik van niet-groene energie verminderen of juist niet? Het rapport beschrijft verschillende effecten van digitale technologie op energieverbruik en werkt diverse scenario’s uit. In de conclusie worden diverse adviezen meegegeven aan beleidsmakers om hen te ondersteunen over regelgevingskaders die leiden naar een duurzame digitale toekomst.
Rapport EIT
 

Europese universiteiten coördineren hun inbreng in de vernieuwde European Research Area

10 Europese koepels van universiteiten gaan intensiever samenwerken in de ERA University Associations Group om de vernieuwde European Research Area (ERA) te versterken. Het doel van het nieuwe collectief is een gecoördineerde vertegenwoordiging van de Europese universitaire sectorin het ERA Forum, het nieuwe overlegorgaan tussen Europese Commissie, lidstaten en belanghebbenden over de ontwikkeling en implementatie van de ERA Policy Agenda en ERA Actions.
Artikel EUA
 

Actieplan voor Diamond Open Access

Science Europe, cOAlition S, OPERAS en het Frans Nationaal Onderzoeksbureau (ANR) hebben een actieplan gepresenteerd voor de ontwikkeling van een community-gestuurd Diamond Open Acces ecosysteem voor wetenschappelijke publicaties. Diamond Open Access staat voor een publicatiemodel waarbij tijdschriften en platforms geen kosten in rekening brengen bij zowel auteurs als lezers.  In het plan wordt voorgesteld om Diamond Open Access te versterken door tijdschriften en platforms bij elkaar te brengen rond gedeelde principes, richtlijnen en kwaliteitsstandaarden.
Artikel ScienceEurope
 

Kritische reacties op Data Act

De op 23 februari gepresenteerde Data Act is een van de meest ambitieuze, complexe en controversiële regelgevingsvoorstellen van de EU. Terwijl data steeds belangrijker wordt in een digitale economie, schat de Europese Commissie dat 90% van de Europese data in handen is van slechts een paar Amerikaanse techgiganten. De EC wil onder andere een ‘repatriëring’ van Europese data en een eerlijkere verdeling van data tussen gebruikers, grote en kleine bedrijven. In 2028 zal, als gevolg van de nieuwe wetgeving, naar verwachting €270 miljard extra bruto binnenlands product aan de EU-economie worden toegevoegd, aldus de Europese Commissie. De reacties op de Data Act zijn kritisch. Denktank CEPS plaatst in een opiniestuk kritische kanttekeningen bij de uiteenlopende doelen van de verordering.  Universiteitenkoepel The Guild vindt dat de verordering geen eerlijke toegang tot data voor onderzoeksdoeleinden verzekert. BusinessEurope en Digital Europe waarschuwen dat de verordering geen obstakel moet worden voor bedrijven wanneer er geen sprake is van marktfalen.
Nieuwsbericht Europese Commissie
Analyse The Guild
Analyse CEPS
Analyse BusinessEurope
Analyse Digital Europe
Artikel Neth-ER
 

Pleidooi voor mee investeringen in onderzoek, innovatie en menselijk kapitaal

Europa is op veel terreinen minder innovatief vergeleken met andere regio’s zoals de VS en Aziatische landen, zo blijkt uit een research & innovation (R&I) paper in opdracht van de Europese Commissie. De onderzoekers bespreken het econometrisch bewijs over de positieve impact van R&I beleid. Daarom pleiten de onderzoekers voor een uitgebreid Europees groeiplan, met een mix van R&I-subsidies en belastingkortingen, meer investeringen in menselijk kapitaal en een opener immigratiebeleid voor hoogopgeleide immigranten.  
Artikel Europese Commissie
Artikel Neth-ER
 

Europese burgerpanels vinden onderwijs, onderzoek & innovatie van groot belang voor de toekomst van de EU

De vier Europese burgerpanels van de Conferentie over de Toekomst van Europa hebben zich in hun aanbevelingen uitgesproken over het belang van onderzoek, innovatie & onderwijs. Ondanks dat onderzoek buiten de boot viel als een van de thema's van de conferentie wordt het belang ervan door ieder panel erkend. De panels vinden dat de EU langdurig moet investeren in onderzoek en innovatie bij universiteiten, bedrijven en onderzoeksinstituten gericht op een duurzamere samenleving, met veel aandacht voor gezondheid.  Ze doen daarvoor ook concrete voorstellen.
Artikel Neth-ER
 

Europees kwartaaloverzicht van onderzoeks- en innovatieliteratuur

Technologische vooruitgang is niet altijd een maatschappelijke stap vooruit, aldus het Europees kwartaaloverzicht van onderzoeks- en innovatieliteratuur.  In het kwartaaloverzicht zijn verschillende artikelen verzameld die ingaan op de vraag hoe technologie de samenleving beinvloedt en hoe om te gaan met de delicate balans tussen de voordelen en risico’s van nieuwe technologieen. 
Artikel Europese Commissie
 

VK: Valkuilen in Britse digitale veiligheidswet

Hoewel de Britse Online Safety Bill recht en orde introduceert in het digitale wilde westen, zijn er aanvullende maatregelen nodig, schrijft Oxford-onderzoeker Anna George. George is positief over de toegenomen verantwoordelijkheid voor techbedrijven. Tegelijkertijd ziet George hier ook valkuilen in: ze vraagt zich af of techbedrijven wel de meest geschikte partij zijn om deze verantwoordelijkheid te dragen. Verder zou de wet te weinig bescherming bieden tegen de gevaren van online trollen en desinformatie.
Artikel Oxford Internet Institute
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Economische sancties Rusland raken technologische ontwikkeling

De economische sancties tegen Rusland zouden het land op het techvlak stevig moeten raken, oordelen vertegenwoordigers van de VS en de EU. Volgens het Witte Huis zijn onder andere beperkingen opgelegd op de export van halfgeleiders, telecom, encryptie, lasers, sensoren, navigatie. Volgens plaatsvervangend nationaal veiligheidsadviseur van de VS Daleep Singh zou effectief meer dan de helft van de hightech-import van Rusland zijn afgesneden. "Dit omvat het beteugelen van Ruslands toegang tot geavanceerde halfgeleiders en andere fundamentele technologieën die Rusland nodig heeft om zijn economie te diversifiëren en te moderniseren", aldus Singh. Volgens de EU zijn de nieuwe beperkingen een uitbreiding van de bestaande sancties met betrekking tot de export van goederen die ook voor militaire doeleinden kunnen worden gebruikt (dual use). Volgens EC-voorzitter Von der Leyen wordt Rusland afgesneden van de technologische mogelijkheden om een toekomst op te bouwen.
Artikel ScienceBusiness
 

Oekraïne-oorlog heeft sterke cybercomponent

Het thema cyber is op veel terreinen een belangrijk thema in de Oekraïne-oorlog. Zo heeft het de invoering van nieuwe cyberwetgeving in de VS een extra duwtje richting de finishlijn gegeven, concludeert Nextgov. Door de Senaat werd de Strengthening American Cybersecurity Act aangenomen die bedrijven verplicht om cyberincidenten te melden. Westerse landen zouden daarnaast de Russische cyberdreiging moeten gebruiken om gezamenlijk tot regelgeving te komen, bepleit CEPA. Volgens de denktank zijn de EU en de VS nu vooral bezig met hun eigen belangen, waarbij de EU vooral hamert op privacy en consumentenrechten. CEPA heeft met name moeite met de beveiligingsrisico's die ontstaan door de verplichting in Europese regelgeving als de Digital Markets Act en Digital Services Act om data verplicht te delen. Ook heeft Digital Europe de wereld opgeroepen om de Oekraïense overheid bij te staan op dit vlak en liet de Amerikaanse president Biden weten klaar te staan zodra Poetin een cyberaanval op de VS opent. Ook is er discussie of een cyberaanval vanuit Rusland binnen 'artikel 5' van het NAVO-verdrag zou kunnen vallen. Dit wil zeggen dat een aanval op een NAVO-lid de facto een aanval op het hele NAVO-gebied betekent. Na een oproep van Oekraïne, heeft de EU een cyber rapid-response team (CRRT) ingezet om het land te helpen in de verdediging tegen cyberaanvallen. Om de eigen netwerken te verdedigen en terug te hacken, werft Oekraïne nu vrijwilligers, zo meldt ZDNET. "We creëren een IT-leger", zei Mykhailo Fedorov, vicepremier van Oekraïne.
Analyse CEPA
Artikel ZDnet: Ukraine is building an 'IT army' of volunteers, something that's never been tried before
Artikel Nextgov: Russia-Ukraine Conflict Could Push Major Cybersecurity Legislation Past Finish Line
Statement Digital Europe: Sanctions are not enough: Ukraine needs immediate cybersecurity support
Artikel Nextgov: Biden: ‘Prepared to Respond’ if Russia Pursues Cyberattacks Against US
 

Satellieten spelen belangrijke rol in Oekraïne-oorlog

Onderzoekers maken zich zorgen over de rol van satellieten tijdens de oorlog in de Oekraïne. Zo worden private partijen onderdeel van de oorlog aangezien zij als uitbaters van de satellieten bepalen of beelden gedeeld worden met partijen in de oorlog. Anuradha Damale van de denktank British American Security Information Council uit hierover haar twijfels in een artikel van Wired. Bovendien wordt gevreesd dat de satellieten mikpunt zijn van Russische cyberaanvallen, iets wat de Russen eerder hebben laten zien. Verder gaf het bedrijf Starlink van Elon Musk een nieuwe dimensie aan dit oorlogsconflict, doordat satellieten van Starlink werden aangeboden als backup voor de Oekraïners in het geval de digitale infrastructuur zou worden uitgeschakeld. 
Artikel Wired: High Above Ukraine, Satellites Get Embroiled in the War
Artikel Politico: Elon Musk activates Starlink satellites to give Ukraine data backup
 

Oorlog in Oekraïne kan chipindustrie raken

De oorlog in Oekraïne kan volgens Reuters grote gevolgen hebben voor de internationale handel in chips. De Oekraïne is namelijk een belangrijk producent van 'neon gas', een cruciaal onderdeel van de lasers die gebruikt worden in de productie van chips. De VS zou voor 90 procent van de productie afhankelijk zijn van de Oekraïne. Voor palladium, een ander element van halfgeleiders, zou de VS juist weer voor 35 procent afhankelijk zijn van Rusland. Onder andere Intel zou hierdoor geraakt kunnen worden.
Artikel Reuters
 

IPCC rapport waarschuwt voor ergere gevolgen van klimaatverandering

Klimaatverandering en het steeds vaker voorkomen van extreem weer hebben ernstiger gevolgen voor mens en natuur dan eerder werd gedacht, concludeert het IPCC in haar nieuwste rapport. In een opiniestuk op de site van de WUR roept mede-onderzoeker Robbert Biesbroek op tot haast. "‘Het tijdvenster om in te grijpen – window of opportunity – wordt steeds kleiner. Dat vergt inzet op mitigatie – het tegengaan van klimaatverandering. Tegelijkertijd wordt adaptatie – aanpassen – steeds noodzakelijker. Hoe minder we mitigeren, hoe meer we moeten adapteren", aldus Biesbroek. Mede-onderzokers van de London School of Economics wijzen erop dat de wereldwijde economische kosten van de klimaatverandering onderbelicht blijven in de rapporten van het IPCC. Elke dollar die geinvesteerd wordt in adaptive zal op termijn minstens vijf dollar aan schade en verlies besparen. ‘Adaptatie is geen kostenpost, maar een investering’.
Artikel NOS
Opinieartikel WUR
Artikel London School of Economics
 

Zorgen om toenemende kracht van deep fake

Onderzoekers zijn bezorgd over de toenemende kracht van deep fake. Uit onderzoek zou blijken dat mensen nepbeelden sneller als echt beoordelen dan daadwerkelijk echte beelden. Dat valt op te maken uit een artikel op Singularity Hub. Onderzoekers stellen daarom voor om waarborgen in te bouwen, zoals watermerken. Volgens hen is te lang sprake geweest van een laissez-faire benadering van deze techniek, zonder de gevaren te erkennen. Mogelijk is het daarom al te laat om deze geest weer in de fles te krijgen.
Onderzoek PNAS
Artikel Singularity Hub
 

Geopolitieke risico's hebben 'verstikkend effect' op innovatie

Geopolitieke risico's hebben een 'verstikkend effect' op innovatie in de particuliere sector, blijkt uit onderzoek van de Harvard Business Review. Zij onderzochten de gegevens van 4.625 bedrijven over een periode van 32 jaar. De negatieve effecten kunnen tot vijf jaar aanhouden.
Analyse Harvard Business Review
 

Aanbevelingen OESO voor transitie naar groene waterstof

De OESO doet vijf aanbevelingen om regeringen aan te sporen nu al werk te maken van de implementatie van groene waterstof: 1) ondersteuning van R&D voor groene waterstof om de kosten van elektrolysers te verlagen en ze concurrerend te maken; 2) vergroten van het aanbod van duurzame elektriciteit; 3) verkleinen van de kostenkloof tussen groene waterstof en fossiele technologieën door middel van een alomvattend beleidspakket, zoals koolstofbeprijzing en de geleidelijke afschaffing van subsidies voor fossiele brandstoffen; 4) verminderen van onzekerheid, bijvoorbeeld door bevordering van internationale standaardisatie, waterstofinfrastructuur en degelijke regelgevingsnormen; en 5) overwegen van blauwe waterstof als optie om de transitie naar groene waterstof te vergemakkelijken.
Artikel OESO
 

Waarom China zo zwaar inzet op de eigen digitale munt

Denktank Institut Montaigne dook in de drijfveren voor China om zwaar in te zetten op de ontwikkeling van een eigen digitale munt. Vanwege het consumentenbelang leek deze stap niet nodig, aangezien Alibaba en Tencent ook innovatieve digitale betaalmiddelen introduceerden. Waarschijnlijker lijkt het daarom dat China meer grip wil op het digitale betalingsverkeer, dat nu vooral anoniem via Alibaba en Tencent loopt. Het is de Chinese overheid bovendien al langer een doorn in het oog dat deze twee techbedrijven samen zoveel data beheren. Een ander argument is dat China met een eigen digitale munt een belangrijke speler wil worden op de internationale markt.
Artikel Institut Montaigne: China's Digital Currency (I): A Sailing Ship
Artikel Institut Montaigne: China's Digital Currency (II): Political and Strategic Stakes
 

India: Internationale weerstand tegen nieuwe Indiase datawetgeving

Internationaal is weerstand ontstaan over nieuwe datawetgeving in India. Diverse partijen roepen op om de voorgestelde wetgeving te herzien, omdat het India minder aantrekkelijk maakt om zaken mee te doen. De datawet zou namelijk in strijd zijn met internationale normen over gegevensbescherming en concurrentie.
Artikel TechUK