AWTI e-mail alert 28 januari 2021

Aankondiging AWTI webinar op 16 februari over Nederland als scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven; Nederland en Duitsland tekenen innovatiepact en door coronacrisis minder investeringen in innovatie. Dit en anders nieuws in de alert van deze week.

Bericht van de AWTI

Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven?

In Nederland ontstaan steeds meer kennisintensieve start-ups. Toch groeien ze nog onvoldoende door tot grote bedrijven. Hoe maken we van Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven? Daarover gaat dit AWTI-Webinar.
Aanmelden
Programma

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederland en Duitsland tekenen innovatiepact

Nederland en Duitsland hebben een innovatie‑ en technologiepact gesloten. Belangrijke thema’s zijn de energietransitie, smart industry, mobiliteit, zorg en de sleuteltechnologieën. Een aantal activiteiten in het kader van het pact gaat al direct van start, zoals een fieldlab dat Nederlandse en Duitse mkb-bedrijven gaat helpen om hun productie slimmer en efficiënter te maken. Begin februari staat een gezamenlijke waterstofdag gepland.
Nieuwsbericht Holland High Tech
Pact (pdf)


Europese Investeringsbank: Coronacrisis bedreigt investeringen in innovatie

Door de aanhoudende coronapandemie wordt er minder geïnvesteerd in innovatie en dat kan de toekomstige welvaart van Europa in gevaar brengen. Naar verwachting van bedrijven zelf daalt het investeringsniveau nog verder, met zo’n 45 procent in het komend jaar, aldus de bank. Dat heeft onder meer gevolgen voor het concurrentievermogen van de EU. Volgens de Europese Investeringsbank (EIB) is de huidige crisis ook een kans om de economie te hervormen, vooral door vergroening en digitalisering. “Het olie‑ en gastijdperk is voorbij”, zei EIB-president Werner Hoyer op de persconferentie rond de presentatie van het EIB Investment Report 2020-2021. Het nieuwste kwartaaloverzicht van de Europese Commissie met verwijzingen naar wetenschappelijke publicaties over bedrijfsleven, innovatie en productiviteit onderschrijft de noodzaak van overheidsingrijpen op deze terreinen.
Nieuwsbericht EIB – 1
Nieuwsbericht EIB – 2
Rapport EIB
Persconferentie EIB
Nieuwsbericht Science|Business
Kwartaaloverzicht Innovatiepublicaties EC


Davos Agenda in teken van duurzaam en inclusief herstel uit coronacrisis

Van 25 tot en met 29 januari vindt de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF) plaats, normaal gesproken in Davos maar dit jaar geheel online. Deelnemers zijn bijna alle wereldleiders, uit de politiek, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Hoofdvraag is: Hoe realiseren we een snel en duurzaam economisch herstel uit de coronacrisis? De drie belangrijkste thema’s zijn rechtvaardigheid, duurzaamheid en sociale inclusiviteit. Op de website Davos Agenda staan tientallen inhoudelijke artikelen over de onderwerpen die op de bijeenkomst aan de orde komen, waaronder een beschrijving van het Global Risks Report 2021 van het WEF.
Openingsartikel Davos-bijeenkomst
Liveblog
Website The Davos Agenda
Global Risk Report 2021
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Landelijk postdocprogramma voor ondernemerschap en valorisatie

Jong talent meer kans geven om als ondernemer wetenschap te beoefenen. Dat is het doel van Faculty of Impact, het landelijke postdocprogramma gericht op ondernemerschap en valorisatie. Jonge talenten krijgen twee jaar de ruimte, kansen en mogelijkheden voor het doorontwikkelen van hun creatieve en baanbrekende wetenschappelijke ideeën. Faculty of Impact is een gezamenlijk initiatief van NWO en de 14 Nederlandse universiteiten. Het werd gepresenteerd op het webevenement Impact 2021. Een verslag hiervan staat op de website van de VSNU.
Nieuwsbericht VSNU
Website Faculty of Impact
Verslag Impact 2021


Eerste Kamer heeft kritiek op wet tegen verengelsing hoger onderwijs

Partijen in de Eerste Kamer hebben een serie vragen gesteld aan minister Ingrid van Engelshoven (OCW) over het wetsvoorstel Taal en Toegankelijkheid, dat de verengelsing van het hoger onderwijs moet tegengaan. Gaat de wetgever hiermee niet op de stoel van instellingen zitten en wordt de toegankelijkheid van het hoger onderwijs hiermee niet te veel ingeperkt, vraagt de Eerste Kamer zich af.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas
Nieuwsbericht ScienceGuide


Inspectie: Aantal studenten in hbo zal krimpen, bij universiteiten minder stijgen

In 2019 steeg het aantal studenten in het hbo met 1,7 procent. In het wo was de stijging 2,5 procent. Dat laat de Financiële Staat van het Onderwijs 2019 van de Inspectie van het Onderwijs zien. Over het algemeen verbeterde de financiële situatie van de hogescholen en universiteiten. Voor de komende jaren verwacht de Inspectie een daling van het aantal studenten in het hbo en een lichtere stijging dan tot nu toe in het wo. Het rapport laat ook zien dat instellingen meer geld zijn gaan uitgeven aan personeel.
Rapport Financiële Staat van het Onderwijs 2019 (pdf)
Kamerbrief (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide


Plan voor Professional Doctorate laat op zich wachten

Het plan voor een promotie-achtig traject aan het hbo, de Professional Doctorate, is nog steeds niet rond. Dat zou de Vereniging Hogescholen in december presenteren. Eén van de struikelblokken betreft mogelijk de promotiebonus: de premie die universiteiten ontvangen voor elke promovendus.
Artikel ScienceGuide


Landelijke website voor programma Erkennen en Waarderen

Het programma Erkennen en Waarderen heeft vanaf nu een centrale website met informatie over het landelijke programma.  Het programma is een samenwerking van VSNU, KNAW, NFU, NWO, ZonMW en de Nederlandse universiteiten, gericht op een andere manier van het erkennen en waarderen van wetenschap en wetenschappers. Op de site delen betrokkenen hun ervaringen en meningen in de rubriek ‘stories’. In de rubriek ‘practices’ komen voorbeelden van (deel)projecten van de deelnemende organisaties aan bod, die laten zien wat de stappen zijn in de cultuurverandering binnen hun organisatie.
Nieuwsbericht VSNU
Website Erkennen en Waarderen


Nieuwjaarsartikel EZK: Vaart maken richting een duurzaam verdienvermogen

“We moeten veel meer aandacht besteden aan de verduurzamingsopgave om de Nederlandse economie en het verdienvermogen toekomstbestendig te maken. Investeringen in het kader van economisch herstel na de coronacrisis kunnen een grote bijdrage leveren aan de verduurzaming van de economie.” Dit schrijft secretaris-generaal Lidewijde Ongering (EZK) in haar nieuwjaarsartikel in Economisch Statistische Berichten (ESB). Ze doet voorstellen voor nieuw beleid, waarbij langetermijndoelen op het gebied van verduurzaming het uitgangspunt zijn. (Zie ook: Circulaire economie komt niet dichterbij, intensivering van beleid nodig’ enkele berichten hieronder).
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Artikel ESB


Opinie: “Zonder herijking leiderschap loopt transitie naar Open Science vast”

“We moeten anders gaan erkennen en waarderen in de wetenschap, en dat vereist dat er veel meer aandacht en energie gestoken wordt in leiderschap.” Dat betogen Judith de Haan en Marieke Adriaanse (Universiteit Utrecht) in een opiniebijdrage voor ScienceGuide. Volgens hen moet er niet alleen gekeken worden naar welk soort leiderschap nodig is op verschillende niveaus, maar moeten leidinggevenden ook worden aangenomen en opgeleid op een manier die past in een open, inclusieve wetenschap.
Artikel ScienceGuide


Kenniscoalitie: Stabiele groei investeringen in onderzoek en innovatie noodzakelijk

Voor de komende tien jaar stelt de Kenniscoalitie aan het kabinet voor om de investeringen in onderzoek en innovatie jaarlijks te laten groeien met 300 tot 380 miljoen euro. Dit stabiele groeipad is noodzakelijk om in Europa bij te blijven als competitieve kenniseconomie. Landen als Denemarken en Duitsland investeren al jaren fors meer dan Nederland.
Nieuwsbericht Kenniscoalitie / TNO


FME: Steunpakket mist brede investering in innovatie

Het kabinet heeft het steunpakket voor banen en economie fors uitgebreid. Daarvoor heeft ze 7,6 miljard euro uitgetrokken. De verruimingen van het steunpakket gelden voor het eerste en tweede kwartaal van 2021. Hoewel ondernemersorganisatie FME blij is met het extra geld, mist ze concrete investeringsregelingen om r&d-budgetten te verruimen. “Voor de lange termijn moeten nu écht meer innovatiegelden vrijkomen bij de overheid. Innovatie is namelijk de enige manier om uit deze crisis te komen en is de zuurstof van de Nederlandse economie”, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht FME


Circulaire economie komt niet dichterbij, intensivering van beleid nodig

Verschillende grondstoffentrends gaan niet de goede kant op. Alhoewel de efficiëntie in het gebruik van grondstoffen is toegenomen, is het totale grondstoffengebruik sinds 2010 nauwelijks veranderd. Voor de Nederlandse consumptie is in de productieketens wereldwijd steeds meer land nodig. Zes van de zeven nationale doelen voor afval worden naar verwachting niet gehaald. En de leveringsrisico’s voor de Nederlandse economie zijn toegenomen, in het bijzonder voor kritieke metalen. Dit concludeert de eerste Integrale Circulaire Economie Rapportage van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens het Planbureau moeten de inspanningen voor het circulaire-economiebeleid omhoog. De Reflectiegroep circulaire economie van de SER doet hier, in een brief aan minister Stientje van Veldhoven-van der Meer, aanbevelingen over.
Nieuwsbericht PBL
Rapport PBL (pdf)
Nieuwsbericht SER
Brief Reflectiegroep circulaire economie – SER (pdf)


SCP: Platformwerk biedt flexibiliteit en ruimte, maar ook onrust en onzekerheid

De kansen en risico’s van platformwerk, zoals maaltijden bezorgen, taxiritten aanbieden of online klussen uitvoeren, zijn ongelijk verdeeld. Daarvoor waarschuwt het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). Waar de ene groep veel zelfstandig en flexibel kan werken, hebben andere groepen juist een hoge werkdruk en lage verdiensten. Door de coronacrisis kunnen de verschillen nog groter worden, schrijft het Planbureau in de publicatie ‘Platformisering en de kwaliteit van werk’. Universitair docent Jeroen Meijerink (UT) en onafhankelijk platformexpert Martijn Arets deden onderzoek naar platformwerk. Ze constateren dat het sterk lijkt op uitzendwerk, maar in feite nóg flexibeler is. Veel platformwerkers werken vooral aan zeer korte klussen (artikel ZiPconomy).
Nieuwsbericht SCP
Rapport SCP
Nieuwsbericht De Telegraaf
Artikel ZiPconomy


Rekenkamer: Betere kwaliteitscontrole nodig bij algoritmes overheid

Net als bedrijven zet de rijksoverheid steeds vaker algoritmes in om handelingen te automatiseren, problemen op te lossen of voorspellingen te doen. Een verantwoorde ontwikkeling naar complexere geautomatiseerde toepassingen vereist beter overzicht – dat hebben ministers nu niet – en betere kwaliteitscontrole, stelt de Algemene Rekenkamer. Die stelde hiervoor een toetsingskader op, dat ook ethische vragen bevat. Volgens de Rekenkamer verdienen vragen van bezorgde burgers over de toepassing van algoritmes meer aandacht.
Nieuwsbericht Rekenkamer
Toetsingskader algoritmes


Amsterdam publiceert datastrategie

De gemeente Amsterdam heeft richtlijnen geformuleerd, voor de gemeente en voor bedrijven, voor het opslaan en gebruiken van data over de inwoners van de stad. Eén van de initiatieven is de ontwikkeling van een ‘verwijder mijn data’-knop. Daarmee kunnen burgers de gemeente verzoeken hun data te verwijderen als hiervoor geen wettelijke verplichting of noodzaak bestaat. De Datastrategie Amsterdam bevat in totaal 18 acties die een balans moeten brengen tussen belangen van burgers, bedrijven en overheden.
Nieuwsbericht Digitale Overheid
Aankondiging Gemeente Amsterdam
Datastrategie Amsterdam (pdf)


Nieuw Fieldlab gaat elektrificatie industrie Rotterdams havengebied onderzoeken

Port of Rotterdam, InnovationQuarter, TNO, Deltalinqs en FME hebben de krachten gebundeld in het Fieldlab Industrial Electrification, dat op 10 februari gelanceerd wordt. Het fieldlab gaat uitzoeken hoe elektrificatie kan helpen bij het terugdringen van de CO2-uitstoot. De haven-industriecluster Rotterdam-Moerdijk is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van nationale CO2-uitstoot.
Nieuwsbericht Innovation Quarter


Nederlandse scale-up voor 330 miljoen dollar verkocht aan Amerikaanse concurrent

De Amsterdamse scale-up 3D Hubs, een online marktplaats waar bedrijven via 3D-printen en andere technieken snel en op kleine schaal onderdelen kunnen laten maken, wordt voor een bedrag van 280 miljoen dollar (130 miljoen in contanten en 150 miljoen in aandelen) overgenomen door zijn Amerikaanse branchegenoot Protolabs. Daar kan nog eens 50 miljoen dollar bijkomen als 3D Hubs de komende twee jaar bepaalde doelstellingen haalt.
Nieuwsbericht Bloovi


Mondiaal centrum voor voedselinnovatie komt naar Nederland

Het Global Coordinating Secretariat (GCS) voor voedselinnovatie van het World Economic Forum (WEF) wordt gevestigd in Wageningen. Dat maakte premier Mark Rutte bekend tijdens de online Davos-bijeenkomst van het WEF. Het GCS maakt onderdeel uit van het WEF-initiatief om innovaties en nieuwe technologieën aan te jagen die bijdragen aan de mondiale voedselzekerheid.
Nieuwsbericht Rijksoverheid

Nieuws en achtergronden uit Europa

COVID-19: Systeem van peer review verandert, maar uitkomst is nog onduidelijk

De bestrijding van het COVID-19-virus leidde in de medische en biomedische wetenschappen direct tot veel meer publicaties in preprint, om zo het vertragende peer review-proces te vermijden en kennis uit onderzoek snel te delen. Ook in andere vakgebieden zijn onderzoekers meer van preprint gebruik gaan maken. Nadeel is wel dat lang niet al die snel uitgedragen kennis uiteindelijk blijkt te kloppen. Volgens artikelen van Science Media Hub en de universitaire organisatie ALLEA is het beoordelingssysteem van wetenschappelijke artikelen onmiskenbaar aan het veranderen, maar wat de einduitkomst wordt, is nog speculeren.
Artikel Science Media Hub
Artikel ALLEA


Project European Open Science Cloud heeft opstartproblemen

Er zijn de nodige problemen rond de oprichting van de European Open Science Cloud, het Europese initiatief om de openstelling van onderzoeksgegevens te vergemakkelijken. Er is nog steeds niets vastgelegd over de opzet en de aansturing van het systeem, en politici hebben er allemaal eigen ideeën over. Bovendien groeit de opdracht steeds verder uit. Eerst ging het om het opslaan en beschikbaar maken van gegevens voor de wetenschap, toen moeten ze ook beschikbaar komen voor bedrijven en sinds kort ook voor regio’s. Artikel Research Professional News sprak met projectleider Jean-Claude Burgelman.
Artikel Research Professional News


Europees programma voor bilaterale en trilaterale wetenschappelijke samenwerking

Twaalf Europese onderzoeksfinanciers hebben, met steun van Science Europe, het gezamenlijke programma ‘Weave – Research funding without borders’ gelanceerd. Het is de eerste keer dat een groot netwerk een dergelijk initiatief heeft ontwikkeld om bilaterale en trilaterale wetenschappelijke samenwerking in Europa mogelijk te maken.
Nieuwsbericht FWO
Nieuwsbericht Weave
Website Weave


Helft van EU-bedrijven met meer dan tien werknemers innoveerde van 2016 tot 2018

Iets meer dan 50 procent van de mkb-bedrijven uit de EU met ten minste 10 werknemers heeft over de periode 2016 – 2018 innovatie-activiteiten uitgevoerd. Dat laat de Community Innovation Survey 2018 van Eurostat zien. Aan de top staan Estland (73,1%), Cyprus (68,2%), België en Duitsland (beide 67,8%).
Nieuwsbericht Eurostat
Data Eurostat
Nieuwsbericht Science|Business


Waarom ranglijsten van r&d-intensiteit van elkaar verschillen

Indicatoren voor onderzoek en ontwikkeling (r&d) worden gebruikt om internationale vergelijkingen te kunnen maken en als streefcijfers voor het onderzoeks- en innovatiebeleid. Een voorbeeld van zo’n indicator is de O&O-intensiteit. Een Europees onderzoek, mede gefinancierd door het Joint Research Centre (JRC), laat zien dat er verschillende methodieken verstaan om deze indicator meten, waardoor de uitkomsten ook verschillen. Dat heeft uiteenlopende analytische en beleidsimplicaties.
Nieuwsbericht JRC
Artikel (pdf)


Interview: Ethiek en multidisciplinariteit in het beleidsadvies

Waarom is multidisciplinair beleidsadvies van wetenschappers zo moeilijk te realiseren en zijn er manieren om het gemakkelijker te maken? Moeten beleidsmakers naast wetenschappelijk advies ook ethisch advies inwinnen? Wanneer er een conflict is tussen de waarden die zijn ingebed in verschillende culturele contexten, hoe kunnen we dan op een gevoelige manier door dat conflict navigeren? Over deze en andere vragen spreken de Britse biochemicus en Nobelprijswinnaar Paul Nurse, de Belgische viroloog Peter Piot en de Duitse medisch ethicus Christiane Woopen met Toby Wardman van SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies).
Podcast SAPEA


EU-investeringsverdrag met China stuit op kritiek

Eind december sloten de EU en China een investeringsverdrag, met veel aandacht voor de groene en digitale transitie die de economieën van beide blokken moeten doorlopen. De tekst van het verdrag verscheen afgelopen week. Artikelen van de European Council on Foreign Relations (ECFR), het Duitse Mercator Institute for China Studies (MERICS) en New Europe zijn negatief: “De investeringsovereenkomst tussen de EU en China is een ramp voor het Westen”, “Investeringsovereenkomst EU-China laat veel te wensen over” en “De EU-China deal laat zien hoe je niet met de regering-Biden moet samenwerken”. Afgezien van het feit dat het verdrag met geen woord rept over mensenrechten, regelt het ook weinig voor (inbreuken op) intellectuele-eigendomsrechten.
Verdragstekst
Artikel ECFR
Artikel MERICS
Artikel New Europe


Duitsland: ‘Leichtbaustrategie’ moet impuls geven aan milieu‑ en industriebeleid

Het gewicht van constructies verlagen bespaart grondstoffen en energie, en dringt de CO2-uitstoot terug. Denk aan de inzet van lichte materialen in transportmiddelen, maar ook in de gebouwde omgeving en in de energiesector, bijvoorbeeld in de vorm van lichte windmolenbladen of drijvende fundamenten voor offshore windmolenparken. Met haar nieuwe ‘Leichtbaustrategie’ wil de Duitse regering zowel het klimaat helpen als de Duitse industrie op voorsprong zetten. Het tijdschrift Markets Germany liet in 2020 al zien hoe ver Duitsland is met lichtgewicht bouwen.
Persbericht BMWi (D)
Rapport Leichtbaustrategie (pdf; D)
Brochure The Lightweighting Initiative (pdf; E)
Artikel Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland
Markets Germany # 2020 – 1 (pdf)


Frankrijk: Investeringsplan van 1,8 miljard euro voor kwantumtechnologie

De Franse president Emmanuel Macron heeft een nationaal investeringsplan voor kwantumtechnologieën gepresenteerd. Het vijfjarige plan van 1,8 miljard euro is bedoeld om onderzoek op het gebied van kwantumcomputers, ‑communicatie en ‑detectie te financieren. Het meeste geld komt van de overheid, maar er worden ook bijdragen voorzien van industriële spelers (€ 500 miljoen), Europa (€ 200 miljoen) en investeerders (€ 100 miljoen). Details over het plan zijn nog niet bekendgemaakt, maar het omarmt het adviesrapport ‘Quantique, le virage technologique que la France ne ratera pas’ dat afgelopen week verscheen en 37 aanbevelingen voor een Frans Kwantumtechnologieprogramma bevat.
Nieuwsbericht EE Times
Nieuwsbericht Elysée (F)
Nieuwsbericht Le Monde (F)
Adviesrapport (pdf; F)


VK: Witboek over leven lang vaardigheden opdoen

Het Britse ministerie van Onderwijs heeft een white paper ‘Skills for Jobs’ uitgegeven. Het beschrijft de plannen van de regering om de behoeften aan vaardigheden van het bedrijfsleven centraal te stellen in het stelsel van 16+ onderwijs. Het witboek zet uiteen hoe mensen ondersteuning krijgen bij het ontwikkelen van de vaardigheden die zij nodig hebben en maakt daarnaast duidelijk dat werkgevers meer inspraak krijgen bij de ontwikkeling van vaardigheden. Er komt meer aandacht voor technische vaardigheden van een hoger niveau. De Britten krijgen een flexibele, levenslange vaardigheidsgarantie. En de financiering en de verantwoordingsplicht voor aanbieders van trainingen en onderwijs worden vereenvoudigd en hervormd. TechUK reageert verheugd. In Nederland toonde de SER zich deze week voorstander van een integrale aanpak voor Leven Lang Ontwikkelen.
Publicatie Britse overheid
Reactie TechUK
Nieuwsbericht SER


VK: Londen wordt steeds nadrukkelijker tech-hoofdstad van Europa

Niet afgeschrikt door brexit of de coronapandemie, trokken technologiebedrijven in Londen vorig jaar 10,5 miljard dollar aan durfkapitaal aan, een nieuw record voor het VK en Europa. Fintechbedrijf Revolut, producent van elektrische voertuigen Arrival en hernieuwbare-energieleverancier Octopus Energy leidde de Britse hoofdstad naar nieuwe hoogten, laat een rapport van Londen & Partners en Dealroom.co zien.
Nieuwsbericht Londen & Partners
Rapport Londen & Partners en Dealroom.co (pdf)
Nieuwsbericht Forbes
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

OESO: Nieuwe aanbevelingen toegang tot data uit publiek gefinancierd onderzoek

De OESO heeft nieuwe aanbevelingen geformuleerd voor het openbaar maken van gegevens uit door de overheid gefinancierd onderzoek. De oude aanbevelingen stammen uit 2006, toen het nog een heel nieuw onderwerp was. Belangrijke uitgangspunten zijn gebleven, zoals openheid, flexibiliteit, transparantie en bescherming van intellectueel eigendom. Maar er zijn ook zeven nieuwe uitgangspunten bijgekomen, op gebieden als databeheer en vertrouwen, technische standaarden en praktijken, en verantwoordelijkheden van verschillende partijen.
Artikel OESO
Aanbevelingen Raad van de OESO


Wereldleiders gaan zich samen inzetten voor snellere aanpassing klimaatverandering

Meer dan dertig wereldleiders hebben hun steun uitgesproken om de komende tien jaar serieus werk te maken van klimaatadaptatie. “Daarmee moet onze leefwereld beter bestand worden tegen de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstromingen, hevige regenval, toenemende droogte en hitte”, aldus een nieuwsbericht van de Nederlandse regering. Die organiseerde afgelopen maandag en dinsdag de eerste klimaataanpassingstop. Voormalig secretaris-generaal Ban Ki-moon van de VN en speciaal gezant John Kerry van de VS pleitten op de top voor meer samenwerking tussen overheden en de private sector. De Duitse premier Angela Merkel pleitte voor “een geest van partnerschap” tussen landen. Dat is ook de insteek van een artikel van Science & Diplomacy, dat een ieder-voor-zich-politiek als belangrijkste reden aanwijst waarom het de wereld niet lukt om grote maatschappelijke uitdagingen op te lossen. Wetenschap zou daarvoor juist meer moeten worden ingezet. Science & Diplomacy publiceerde deze maand een speciaal nummer over nationale belangen, mondiale belangen en wetenschap.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht DW
Artikel Science & Diplomacy
Special Issue Science & Diplomacy


Gedachten over het reguleren van social media

Het verbannen van het account van oud-president Donald Trump van Twitter leidt tot veel discussie op het internet over regulering van social media. De Nederlandse oud-Europees Parlementariër Marietje Schaake, tegenwoordig international policy director van het Cyber Policy Center van Stanford University, toont zich in een artikel van Ekathimerini, bijvoorbeeld voorstander van stevige overheidsbemoeienis met de sector. Een artikel van The Guardian noemt tien manieren om social media aan de band te leggen. Een artikel van Horizon Magazine beschrijft de noodzaak om bij de regulering van social media, en vooral bij het handhaven daarvan, goed te letten op culturele nuances. Wat in het ene land niet kan, stuit in een ander land op geen enkel bezwaar.
Artikel Ekathimerini
Artikel The Guardian
Artikel Horizon Magazine


Uitgangspunten voor het reguleren van nieuwe technologie

Hoe kunnen we een evenwicht vinden tussen kosten, baten en tijdsbesteding wanneer het gaat om het beheersen van de impact van opkomende technologieën? Hoe kunnen regeringen innovaties aanmoedigen die de levenskwaliteit verbeteren, ongelijkheid verminderen en individuele autonomie bevorderen, en ons toch helpen de ergste uitwassen en onbedoelde gevolgen te vermijden? Een artikel van MIT Sloan Management Review gaat breed in op het reguleren van technologie en stelt vijf basisprincipes voor. Uit een onderzoek van softwareleverancier Pegasystems, beschreven in een bericht van Executive People, blijkt dat de meeste bedrijven begrip hebben voor een grotere rol van de overheid bij het reguleren van nieuwe technologie.
Artikel MIT Sloan Management Review
Nieuwsbericht Executive People
Rapport Pegasystems (registratie verplicht)


Het tegengaan van bias in besluitvorming door AI en ML bij rechtshandhaving

Vooringenomenheid in rechtshandhavingssystemen die gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) en machine learning (ML) kan leiden tot sociale ongelijkheid of deze verergeren. In Nederland weten we er alles van. Onderzoekers van het Amerikaanse RAND Homeland Security Operational Analysis Center bespreken in een rapport de verschillende mogelijkheden die overheden hebben om bias in deze systemen tegen te gaan.
Nieuwsbericht RAND
Rapport RAND


Brookings: Tijd voor een digitale alliantie tussen de VS en de EU om internet te redden

Het mondiale open internet versplintert nu natiestaten zoals China en Rusland zich afschermen van de vrije informatiestroom en zij hetzelfde internet gebruiken om andere landen economische en ideologische schade te berokkenen. De toekomst van het machtigste netwerk in de geschiedenis van de planeet staat op het spel, meent een artikel van de denktank Brookings. Het artikel stelt dat de tijd rijp is voor een digitale alliantie tussen de VS en de EU.
Artikel Brookings


Australië: Google dreigt zoekmachine af te sluiten vanwege mediawet

Als Australië de voorgestelde nieuwe mediawet invoert, sluit Google de zoekmachine af voor alle inwoners. Daarmee dreigt de Amerikaanse internetgigant. Volgens de nieuwe wet zouden Google en andere techbedrijven nieuwsmedia moeten gaan betalen voor content. Premier Scott Morrison zegt niet onder de indruk te zijn van het ultimatum: “We gaan niet in op dreigementen”. Een artikel van het Canadese Centre for International Governance Innovation (CIGI) stelt dat de techindustrie alleen naar economisch machtige landen en blokken van landen luistert. Democratische landen zouden dan ook meer met elkaar moeten optrekken in de strijd tegen big tech.
Nieuwsbericht The Guardian
Nieuwsbericht NOS
Artikel CIGI


Canada: Raamwerk en toolkit voor inclusief industrieel beleid

Het Canadese Brookfield Institute beschrijft in een rapport een industriebeleid dat breed gedeelde economische, sociale en ecologische waarde oplevert. De kern van het document is een gereedschapskist (toolkit) met veelbelovende aanpakken die in Canada en internationaal met succes zijn toegepast. De instrumenten passen in drie overkoepelende thema’s: een strategische inzet van overheidsopdrachten; democratisering van de toegang tot kapitaal; en het gebruik van investeringsbeslissingen van de overheid om gedrag zodanig te sturen dat de doelstellingen van inclusie, gemeenschapsrijkdom en duurzaamheid worden bevorderd.
Nieuwsbericht Brookfield Institute
Rapport Brookfield Institute