AWTI e-mail alert 25 maart 2021

Jaarlijks conferentie Nederland Digitaal, EU-lidstaten tekenen voor digitale transitie en debat nodig over genetische bewerking. Lees hierover in de AWTI e-mail alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Nederland Digitaal: Alert zijn op digitale veiligheid en nepnieuws

Van 8 tot 10 februari 2021 vond de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal plaats. Vanuit het thema ‘Samen verantwoord digitaliseren’ spraken overheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties over innovatie, ruimte voor talent, de bescherming van publieke waarden en veiligheid.
Verslag Conferentie Nederland Digitaal 2021 
Conferentiesessies


Digitale Dag 2021: Landen verbinden zich aan groene digitale transformatie

Op de Digitale Dag 2021, 19 maart jl, tekenden (bijna alle) EU-lidstaten, Noorwegen en IJsland verklaringen om hun inspanningen en middelen voor de digitale transitie van de EU te bundelen en maximaal gebruik te maken van fondsen als NextGenerationEU- en InvestEU. Zij willen de internationale connectiviteit bevorderen, de uitrol van schone digitale technologieën stimuleren en het regelgevingskader voor start-ups en scale-ups verbeteren. 25 bedrijven die in de EU actief zijn, waaronder Microsoft, Ericsson en Vodafone, hebben met steun van het Milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP) de European Green Digital Coalition opgericht. Ook deze coalitie ondertekende op de Digitale Dag 2021 een verklaring, waarin de deelnemende bedrijven hun steun toezeggen aan de groene digitale transitie.
Persbericht EC
Videoverslag Digitale Dag 2021 (YouTube)
Algemene Verklaring Europese landen (pdf)
Verklaring Connectivity / European Data Gateways
Verklaring A Green and Digital Transformation of the EU
Verklaring Start-up Nations Standard
Nieuwsbericht UNEP
Verklaring European Green Digital Coalition (pdf)


Oproep tot maatschappelijk debat en mondiale aansturing genetische bewerking

De European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE), een onafhankelijk adviesorgaan van de Europese Commissie (EC), heeft een advies uitgebracht over de ethiek van het genetisch bewerken van organismen. Daarbij gaat het om planten, dieren en mensen. Om die reden wordt ingegaan op gezondheids-, onderzoeks-, landbouw- en milieuaspecten van genetische bewerking. Het Nederlandse Rathenau Instituut bespreekt in een artikel de voor‑ en nadelen van het gebruik van het voorzorgprincipe bij gene-drive-technologie.
Nieuwsbericht EC
Rapport EGE (pdf)
Website EGE
Artikel Rathenau
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Opinie: Bekostiging sociale en geesteswetenschappen moet beter

Het Disciplineoverleg Sociale Wetenschappen (DSW) roept de volgende minister van OCW op tot twee besluiten: draai de maatregelen van de commissie Van Rijn terug, en zorg voor een drastische herijking van de bekostigingsfactoren. In een opinieartikel voor ScienceGuide pleit het overleg “met klem” voor een verandering van de huidige domeinspecifieke bekostigingsgrondslag.
Artikel ScienceGuide


Universiteiten moeten studenten niet alleen opleiden voor banen als onderzoeker  

Studenten op universiteiten worden te nadrukkelijk opgeleid om onderzoeker te worden, terwijl het merendeel van hen dat nooit wordt. De universiteit moet zichzelf als onderwijsinstelling dus opnieuw uitvinden, klonk het op de Onderwijsdagen van de HAN en de Radboud Universiteit. Al tijdens de opleiding zou er meer verbinding moet zijn tussen wo, hbo en mbo. Maar hoe die wisselwerking eruit zou moeten zien, bleef onduidelijk.
Artikel ScienceGuide
Videoverslag (registratie verplicht)


Samenwerking hogeronderwijsinstellingen met steden kan veel vormen aannemen

Negentien Nederlandse steden met een universiteit of hogeschool doen sinds 2018 mee aan de landelijke City Deal Kennis Maken. De lokale invulling van deze partnerschappen van steden met hun kennisinstellingen en andere partners uit de maatschappij en het bedrijfsleven, varieert sterk. Dat bleek op de online City Deal Kennis Maken-dag op 12 maart jl.
Artikel ScienceGuide


Bijna duizend dorpen eerder aangesloten op glasvezel

KPN gaat samen met pensioenfonds ABP bijna duizend dorpen en woonkernen eerder aansluiten op glasvezel dan gepland. De twee partijen stellen hier samen 1 miljard euro voor beschikbaar voor de komende vijf jaar. Het gaat in totaal om bijna 700.000 huishoudens en 200.000 bedrijven.
Nieuwsbericht NOS


Rathenau: Encryptie verzwakken is onverstandig. Niet doen dus.

Demissionair minister van Justitie Ferd Grapperhaus wil versleutelde digitale systemen kunnen openbreken. De minister volhardt daarmee in zijn ambitie achterdeurtjes te plaatsen in de beveiliging van bijvoorbeeld Whatsapp en Signal, producten waar vele Nederlanders dagelijks berichten mee versturen. Dat is onverstandig, volgens het Rathenau Instituut. De afgelopen jaren heeft hun onderzoek herhaaldelijk laten zien dat versleuteling – encryptie – harder nodig is dan ooit.
Artikel Rathenau


Gratis internationale AI-cursus nu ook in het Nederlands

De Nederlandse AI Coalitie (NL AIC) en de TU Delft hebben een Nederlandse versie van de cursus Elements of AI gelanceerd. Het is een gratis online cursus die deelnemers inzicht geeft in de basis van kunstmatige intelligentie (AI). Voor de Engelstalige variant schreven zich ruim 630.000 mensen in. Het is niet de eerste gratis Nederlandstalige AI-cursus. Eind 2018 lanceerde techondernemer Jim Stolze de Nationale AI Cursus, waaraan al ruim 220.000 mensen deelnamen.
Nieuwsbericht Volkskrant Techblog
Website Cursus Elements of AI
Website Nationale AI-cursus
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Vergelijkende studie naar aansturing Allianties van Europese Universiteiten

De European University Association (EUA) heeft de eerste briefing gepubliceerd van een nieuwe reeks over het bestuur van universiteiten. De briefing gaat in op de bestuursstructuur van de allianties van Europese Universiteiten, die zijn opgericht in het kader van het European Universities Initiative. Het document vergelijkt de complexe bestuursstructuren en gaat na in hoeverre de allianties ook na de driejarige looptijd in stand kunnen worden gehouden en relevant kunnen blijven.
Aankondiging EUA
Publicatie EUA


EUA: ‘Wederkerige openheid’ als basis voor internationale universitaire samenwerking

Samenwerking met internationale partners is noodzakelijk om wereldwijde uitdagingen aan te pakken. De kenniscapaciteit van de EU moet in dit verband verder worden versterkt, maar ook is behoedzaamheid vereist vanwege risico’s. Volgens een publicatie van de European University Association (EUA) zijn steeds zorgvuldige afwegingen nodig.
Publicatie EUA
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Neth-ER


Modelwet voor secundair gebruik publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek

LIBER (Association of European Research Libraries) heeft een modelwet gepresenteerd voor secundaire rechten met betrekking tot open access publicaties. Het wetsvoorstel bouwt voort op regelgeving die reeds in een handvol Europese landen bestaat. Het voorziet onder andere in een nul-embargoperiode voor zelfarchivering in openbaar toegankelijke repositories.
Nieuwsbericht LIBER
Wetsvoorstel LIBER
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese Innovatie Raad officieel van start

Tijdens een online-evenement heeft de Europese Commissie de European Innovation Council (EIC) gelanceerd. Deze heeft de komende zeven jaar 10 miljard euro te besteden (in huidige prijzen) aan de totstandkoming en marktintroductie van baanbrekende innovaties. De EIC is wereldwijd uniek: hij combineert onderzoek naar opkomende technologieën met een acceleratorprogramma en een speciaal aandelenfonds voor de groei van innovatieve start-ups en mkb-bedrijven.
Persbericht EC
Videoverslag Online evenement (YouTube)
Nieuwsbericht Neth-ER
Webpagina EIC


Opinie: Horizon Europe moet ook technologie-infrastructuur financieren

De EU heeft aanzienlijk geïnvesteerd in infrastructuur voor onderzoek. Nu heeft zij meer en betere technologie-infrastructuur nodig om innovaties op de markt te brengen en op te schalen, aldus sprekers op de jaarconferentie van de European Association of Research and Technology Organisations (EARTO). Voorbeelden zijn testbeds voor nanocomposietmaterialen en 3D-printapparatuur die de industrie kan helpen nieuwe producten en diensten op de markt te brengen.
Artikel Science|Business
Videoverslagen EARTO Jaarconferentie 2021


Workshopverslag ‘Toekomst peer review in wetenschappelijke communicatie’

In november 2020 hebben ALLEA (All European Academies), GYA (The Global Young Academy) en STM (International Association of Scientific, Technical and Medical Publishers) twee workshops georganiseerd over ‘De toekomst van peer review in wetenschappelijke communicatie’. Vorige week verscheen een kort verslag.
Aankondiging ALLEA
Verslag (pdf)


Science|Business Workshopverslagen ‘Onderzoek en innovatie in herstel’

Tijdens de jaarbijeenkomst van het Science|Business Network op 22 en 23 februari jl. vond een reeks online workshops plaats over actuele onderwerpen die verband houden met de start van Horizon Europe. Thema’s waren bijvoorbeeld ‘het opleiden van innovatoren voor het oplossen van mondiale problemen’, ‘de financiering van basis- versus toegepaste onderzoek’ en ‘de mobiliteit van onderzoekstalent in een tijdperk van pandemie’.
Workshopverslagen Science|Business


Zwitserland mag toch meedoen aan EU-kwantumonderzoek, VK en Israël niet

Zwitserland is terug in de plannen van de EU voor kwantumonderzoek, maar het VK en Israël zijn nog steeds uitgesloten. Dat constateert Science|Business op basis van nieuwe uitgelekte documenten over Horizon Europe. Voor ruimteonderzoekprojecten blijven alle drie de landen uitgesloten. De enige niet-EU-landen die met de lidstaten in het ruimteonderzoek mogen samenwerken, zijn IJsland en Noorwegen.
Nieuwsbericht Science|Business


Nieuwe adviesdienst voor mkb over intellectueel eigendom

De Europese Commissie (EC) heeft een Horizon Intellectual Property (IP) Scan-dienst in het leven geroepen. Deze op maat gesneden, eerstelijns en gratis IP-ondersteuningsdienst is bedoeld om Europese kleine en middelgrote ondernemingen te helpen IP efficiënt te beheren en te valoriseren in samenwerkingsverbanden voor onderzoek en innovatie.
Nieuwsbericht EC


Adviezen voor het opschalen van co-creatie door overheden

Co-creatie, oftewel het vanaf het begin betrekken van gebruikers bij het ontwerp van de dienstverlening, is onontbeerlijk geworden voor de digitale transformatie van overheidsdiensten. Een beleidsbrief van de denktank The Lisbon Council zet uiteen hoe overheden hierbij te werk moeten gaan, gebruikmakend van service design, proeftuinen en innovatienetwerken.
Beleidsbrief The Lisbon Council (pdf)
 

Europese Raad geeft groen licht voor programma Digitaal Europa

De Europese Raad heeft ingestemd met het nieuwe EU-programma Digitaal Europa. Dit programma moet de digitale transformatie van de EU een impuls geven, door financiering van de uitrol van geavanceerde technologie op gebieden als kunstmatige intelligentie, supercomputers en cyber­beveiliging. Het programma krijgt een budget van 7,7 miljard euro voor de periode 2021-2027. Het programma moet nog worden goedgekeurd door het Europees Parlement.
Persbericht Europese Raad
Standpunt Europese Raad (pdf)


Oproep: Onderzoek en innovatie centraal stellen in crisisherstelplannen

De ‘herstel- en veerkrachtfaciliteit’ van de EU is in februari opengesteld. De lidstaten werken nu aan nationale plannen voor de hervormingen en investeringen waaraan zij het geld zullen besteden. Voor zover ze bekend zijn, zien de plannen er over het algemeen goed uit, constateert het Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie op basis van de eerste uitkomsten van zijn ‘Green Recovery Tracker’, die het instituut afgelopen week onthulde. Wel zal de uitwerking op het klimaat sterk afhangen van de manier waarop de plannen worden gerealiseerd. Er wordt bovendien te weinig geïnvesteerd in onderzoek en innovatie, constateert een position paper van de European Association of Innovation Consultants (EAIC).
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Wuppertal Institut
Green Recovery Tracker
Nieuwsbericht EAIC
Rapport EAIC (pdf)


“Strategische autonomie voor technologie betekent ook strategisch samenwerken”

Sinds kort streeft de EU naar strategische autonomie op het gebied van technologie en industriële r&d. Maar dat hoeft niet te betekenen dat de EU alles op die terreinen alleen gaat doen, constateerden de deelnemers aan een Science|Business-conferentie. Het is veel slimmer om strategisch samen te werken met gelijkgezinde landen, zoals Canada. Het hangt allemaal af van wat het onderwerp is en wie de mogelijke samenwerkingspartners zijn.
Artikel Science|Business
Conferentieverslag


Het desinformatie-dilemma: reageren en reguleren zonder democratie te ondermijnen

Sociale media beïnvloeden ons politiek gedrag, onze democratieën en onze wetenschappelijke gemeenschappen, stelt een artikel op het weblog van de European Geosciences Union (EGU). Dat gebeurt op vier manieren: het trekken van aandacht, het uitkiezen welke informatie je te zien krijgt, de wijze waarop keuzes worden voorgelegd en mis‑ en desinformatie. De auteur van de blogpost sprak met de auteurs van het JRC-rapport ‘Technology and Democracy: Understanding the influence of online technologies on political behaviour and decision-making’ (oktober 2020) over de rol die wetenschappers kunnen spelen bij het bestrijden van de problemen. NRC sprak voor de podcast ‘Overleeft democratie de digitale wereld?’ met Marietje Schaake, internationaal beleidsdirecteur van het Cyber Policy Institute van Stanford University. Het Europees Parlement organiseerde op 17 mei het evenement ‘The disinformation dilemma: How to respond and regulate without undermining democracy?’. (Zie ook ‘Moet de overheid een rol spelen bij het terugdringen van bias in algoritmen?’ en: ‘Of kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie zelf in goede banen leiden?’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel GeoPolicy
Podcast NRC
Videoverslag evenement EP


Opinie: Politieke tegenstellingen over industriële strategie moeten worden overbrugd

Op 10 maart 2020 presenteerde de Europese Commissie (EC) een industriële strategie voor de EU, om bedrijven te helpen het voortouw te nemen bij de dubbele transitie naar klimaatneutraliteit en digitaal leiderschap. Door de coronacrisis is van de plannen weinig terecht gekomen. Daarom wordt nu een vernieuwde strategie voorbereid. Een artikel van de denktank European Policy Council (EPC) voorziet stevige discussies over onderwerpen als de financiële prioriteitstelling, staatssteun en de regionale verdeling van middelen. Het schetst ook een uitweg hiervoor.
Artikel EPC


2021 Rolling plan voor ict-normalisatie uitgebracht

Vorige week heeft de Europese Commissie (EC) het voortschrijdend plan voor ict-normalisatie 2021 gepubliceerd. Hierin wordt nagegaan welke rol normen en technische ict-specificaties kunnen spelen bij de verwezenlijking van de EU-beleidsdoelstellingen. In de editie 2021 worden ongeveer 170 acties vastgesteld, gegroepeerd in 37 technologische of toepassingsgebieden onder vier thematische gebieden: key enablers en veiligheid, maatschappelijke uitdagingen, innovatie voor de eengemaakte markt en duurzame groei.
Nieuwsbericht EC
2021 Rolling plan for ICT standardisation (pdf)


Europese Raad keurt EU-strategie voor duurzame chemische stoffen goed

De Europese Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan een nieuwe langetermijnstrategie voor chemische stoffen. De strategie richt zich op het realiseren van een gifvrije omgeving voor mens en milieu, en het versterken van het concurrentievermogen van de Europese chemische industrie. Een belangrijke nieuwigheid in de strategie is de ‘veilig en duurzaam-door-ontwerp’-benadering, waarbij de industrie rekening moet houden met de toxiciteit van chemische stoffen in alle stadia van hun bestaan, van fabricage tot gebruik, recycling en verwijdering. Deze benadering moet niet alleen duurzaamheid, maar ook innovatie versterken.
Persbericht Europese Raad
Conclusies Raad (pdf)


Eerste stappen op weg naar Nieuwe Europese Bauhaus

Het Nieuwe Europese Bauhaus-initiatief richt zich op het ontwerpen en bouwen van een meer aantrekkelijke en duurzame fysieke omgeving, als onderdeel van de multidimensionale overgang van Europa naar klimaatneutraliteit in 2050. Tijdens een online rondetafelbijeenkomst van de European Parliamentary Research Service (EPRS) bespraken beleidsmakers en deskundigen uit de bouwwereld mogelijke ontwikkelingsrichtingen en projecten die als voorbeeld kunnen dienen voor het Nieuwe Europese Bauhaus.
Verslag bijeenkomst (YouTube)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Wetenschap na de coronacrisis

De wetenschap en de rol van de wetenschap in de samenleving zijn het afgelopen jaar aanzienlijk veranderd. Ook werkwijzen in de wetenschap werden aangepast, bijvoorbeeld als het gaat om de manier van samenwerken (nu vooral online) of het snel toewerken naar resultaten. Tijdens een online evenement van het Britse Institute for Government werd besproken wat er allemaal is veranderd en welke lessen de mondiale wetenschapsgemeenschap daaruit kan trekken.
Videoverslag (YouTube)


Opkomst Chinese wetenschap trekt hele Aziatisch-Pacifische regio mee

Dankzij enorme investeringen in de wetenschap is China de wetenschappelijke groeimotor en samenwerkingsmagneet van de regio geworden, vertelt een artikel van Nature. Duurzaamheid en beperking van de klimaatverandering in een Zuidoost-Aziatisch geografisch en cultureel kader, en biomedische wetenschap gericht op Aziatische of Zuidoost-Aziatische bevolkingsgroepen, zijn gebieden voor toekomstig gemeenschappelijk onderzoek, zegt Tan Eng Chye, voorzitter van de Nationale Universiteit van Singapore (NUS), een van de grootste onderzoeksinstituten van Zuidoost-Azië.
Artikel Nature – 1
Artikel Nature – 2


Corona, innovatie en de verspreiding van vaccins

Als het om innovatie gaat, is China de grote tegenspeler van het westen. Maar westelijke landen voeren onderling ook een geopolitieke strijd uit, laat de ontwikkeling en levering van COVID-19-vaccins zien. De VS en het VK dwongen al bij de start van de vaccinontwikkeling bij de betrokken farmaceutische bedrijven af dat ze hun eerste vaccins in eigen land zouden leveren. De EU dacht gewoon uit te kunnen gaan van een vrije markt. Een ‘draad’ op Twitter van de Amerikaans-Europese journalist Dave Keating beschrijft wat er het afgelopen jaar gebeurde. Hij schreef er ook een artikel over voor de New Statesman.
Draad Twitter
Artikel New Statesman


De rol van innovatie en menselijk kapitaal voor de productiviteit van de industrie

Een rapport van de OESO werpt licht op de relatie tussen innovatie, menselijk kapitaal, organisatorisch kapitaal (OC) en arbeidsproductiviteit. Uit de analyse blijkt dat de innovatieve output, het percentage OC-gerelateerde werknemers, de investeringen in opleiding (vooral in informele opleiding) en de intensiteit van fysiek kapitaal positief en significant verband houden met de productiviteit. Vooral ict-vaardigheden, cognitieve vaardigheden en de aanwezigheid van hooggeschoolde werknemers blijken goed voor de productiviteit.
Aankondiging OESO
Rapport OESO


17 Redenen voor economisch optimisme

Volgens een artikel van The New York Times is er alle reden voor economisch optimisme. Het noemt 17 trends die elkaar de komende jaren zullen versterken, waaronder de marktdoorbraak van AI, nieuwe batterijtechnologie, combinaties van nieuwe technologieën (bijvoorbeeld in autonome auto’s of de gezondheidszorg) en werken op afstand. “Zelfs Robert Gordon”, auteur van het boek The Rise and Fall of American Growth (2016), “is nu optimistisch”.
Artikel The New York Times


Moet de overheid een rol spelen bij het terugdringen van bias in algoritmen?

Op 12 maart organiseerde het Center for Technology Innovation van de denktank Brookings Institution een paneldiscussie over hoe overheden het probleem van bias (vooringenomenheid) in algoritmen kunnen aanpakken. Algoritmische bias is geen denkbeeldig of theoretisch probleem, maar een verschijnsel dat zich al vaak in de praktijk heeft voorgedaan, bijvoorbeeld bij werving van personeel, aansturing van de politie of het bepalen van de kredietwaardigheid van mensen (en in Nederland bij de Toeslagenaffaire). Een paper van de Britse denktank Demos beschrijft hoe er in het algemeen meer balans kan komen tussen de macht van staten, grote bedrijven, individuen en machines in het digitale tijdperk.
Artikel Brookings
Videoverslag (YouTube)
Nieuwsbericht Demos
Rapport Demos (pdf)


Of kunnen bedrijven kunstmatige intelligentie zelf in goede banen leiden?

Een aantal grote platformbedrijven, zoals Facebook, wil zelf de risico’s (meer dan alleen bias) van AI gaan beoordelen en inperken met behulp van ‘Automated Decision-making Impact Assessments’ (ADIAs). In zijn Open Loop-programma experimenteert Facebook hier al mee. Daar publiceerde het bedrijf in januari een eerste verslag over. Een blogpost van het Vlaamse Kenniscentrum Data en Maatschappij bespreekt de resultaten. In een volgende blogpost wil het centrum dieper ingaan op de techniek van ‘policy prototyping’ en de voor- en nadelen van een dergelijke aanpak. Een artikel van de Britse denktank Demos gaat in op twee technische protocollen die grote technologiebedrijven momenteel ontwikkelen om het internet veiliger en betrouwbaarder te maken: New IP en ‘DNS over HTTPS’ (DoH). Overheden en maatschappelijke organisaties zouden zich daarin meer moeten verdiepen, meent Demos, om deze ontwikkelingen mee te kunnen sturen.
Artikel Kenniscentrum Data en Maatschappij
Rapport Facebook (pdf; januari 2021)
Aankondiging Demos
Rapport Demos (pdf)


De toekomst van banen in het tijdperk van AI

De toenemende toepassing van automatisering, kunstmatige intelligentie (AI) en andere technologieën gaat niet leiden tot minder, maar vooral tot andere banen. Regeringen, bedrijven en individuen moeten deze verschuivingen begrijpen wanneer zij plannen maken voor de toekomst, stellen de adviesbureaus BCG en Faethm Quantifies. Ze schreven er een rapport over.
Persbericht BCG
Rapport BCG / Faethm Quantifies


Universele architectuur zou ontwikkeling slimme steden verbeteren en versnellen

De ontwikkeling van slimme steden verloopt bijna nergens in de wereld snel. Volgens een wetenschappelijk artikel in het Journal of the Knowledge Economy, dat wordt beschreven door Urenio, zou een universele architectuur op basis van verbonden intelligente ruimten het concept van slimme steden een grote impuls kunnen geven. Hierbij gaat het om het ontwikkelen van innovatiesystemen met fysieke, sociale en digitale dimensies (1), die synergieën tussen menselijke, machinale en collectieve intelligentie mogelijk maken (2) en de efficiëntie en prestaties verbeteren door stadsroutines te vernieuwen in plaats van te optimaliseren (3).
Artikel Urenio
Wetenschappelijk artikel


VS: New York presenteert Internet of Things-strategie

De stad New York heeft een strategie voor het Internet of Things (IoT) gelanceerd die betrekking heeft op governance, privacy, veiligheid, gelijkheid, duurzaamheid en betrokkenheid van het publiek. “De NYC IoT-strategie zal dienen als een routekaart voor het benutten van de positieve aspecten van het IoT, terwijl het ook een doordachte bescherming biedt tegen negatieve toepassingen”, aldus viceburgemeester Laura Anglin.
Nieuwsbericht Cities Today
IoT-strategie NYC


VS: Wetenschaps- en technologiebeleid van regering-Biden terug naar normaal

Een artikel van het Noorse Forskningspolitikk werpt een blik op het nieuwe wetenschaps-, technologie- en innovatiebeleid van de regering Biden. In veel opzichten betekent het een terugkeer naar de normale gang van zaken, met technologie-gedreven denken en een focus op wetenschappelijk onderbouwde beleidsvorming.
Artikel Forskningspolitikk