AWTI koffer Pier Scheveningen
Beeld: AWTI

AWTI e-mail alert 2 september 2021

Eerste pilot ter wereld offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen. En waarop moet u dit najaar letten in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid? Vrouwen wereldwijd steeds beter vertegenwoordigd in de wetenschap. Dit is allemaal te lezen in deze AWTI-email alert met nieuws uit heel augustus.

Nieuws van de AWTI


Uitnodiging: ‘De maatschappelijke impact van wetenschap en technologie in Nederland en Vlaanderen’

Zowel in Nederland als Vlaanderen wordt gezocht naar manieren om het maatschappelijke rendement van wetenschap beter te kunnen meten en stimuleren, zowel op universiteiten als op hogescholen. Het virtuele congres ‘De maatschappelijke impact van wetenschap en technologie in Nederland en Vlaanderen’ zal op 28 september de nieuwste initiatieven bijeenbrengen en bespreken. De AWTI is betrokken bij de organisatie van het congres.
Nieuwsbericht ScienceWorks
Registratieformulier

De opvallendste berichten van augustus 2021


Eerste pilot ter wereld offshore groene waterstofproductie start bij Scheveningen

Voor de kust van Scheveningen start een wereldwijd unieke pilot. Een vooral Nederlands consortium gaat er voor het eerst groene waterstof produceren op een offshore platform. Elektrolysers gaan hier de energie van windmolens op zee omzetten in groene waterstof, die vervolgens via het gasnet in zee aan land wordt gebracht. Een artikel van BCI Global zet het belang van (groene) waterstof uiteen voor de industrie en het transport.
Nieuwsbericht RVO
Artikel BCI


Advies aan de EU in verband met strijd om innovatiehegemonie

Naar verwachting zal het mondiale innovatie- en technologielandschap zich de komende twee decennia sterk ontwikkelen, waardoor de aard van de internationale technologiestrijd ingrijpend verandert. Het Amerikaanse Center for Strategic & International Studies (CSIS) beschrijft de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen ervan in het rapport ‘The Future of the International System’, met name in het hoofdstuk over cyber and emerging technologies. Een studie in opdracht van de European Parliamentary Research Service (EPRS) schetst de risico’s, uitdagingen en kansen voor de EU en haar lidstaten, zowel voor afzonderlijke technologieën als voor hun interacties met bredere politieke, sociale, economische en milieutrends. Het advies is om op samenhangende en gecoördineerde wijze een breed scala aan ontwikkelingsinitiatieven te ontplooien, te zorgen voor een flexibel regelgevings- en organisatieklimaat, en richting te geven aan investeringen in de technologieën die het meest relevant zijn voor de Europese context. Een voorbeeld van een technologie waarover de strijd nu al oplaait, is kwantumtechnologie. Artikelen van Techwire Asia, Wired en McKinsey vertellen daar meer over. Een ander voorbeeld is energietechnologie. Daarover gaat een artikel van Universiteit Utrecht (UU). (Zie ook: ‘Opinie: Amerikaans/Europese handels- en technologieraad niet alleen richten op China’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Rapport CSIS (pdf)
Rapport EPRS (pdf)
Beleidsbrief EPRS (pdf)
Artikel Techwire Asia
Artikel Wired
Artikel McKinsey
Artikel UU

Klimaatrapport: wetenschappelijke consensus over klimaatverandering, tijd dringt voor beleid

In wetenschappelijke kringen wordt twijfel uitgesloten: voor 2050 komt er geen einde aan de wereldwijde opwarming van het klimaat. Volgens het nieuwe rapport van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kan verdere klimaatverandering alleen worden tegengegaan met ingrijpende maatregelen. Een rapport van Science|Business probeert een brug te slaan tussen klimaatwetenschap en ‑beleid. Emeritus Professor Will Stefan van de Australian National University heeft een 15-delige videoserie gemaakt over klimaatwetenschap en beleid. Duidelijk is dat voor het klimaatbeleid nog veel innovatie nodig is. In een podcast van de Amerikaanse denktank ITIF wordt dieper ingegaan op de omvang van de innovatie-uitdaging en de beste wegen voor beleidsmakers om nu in te slaan. Een beleidsbrief van de Amerikaanse denktank The Peterson Institute for International Economics (PIIE) stelt vast dat klimaatbeleid een grote macro-economische impact zal hebben en vindt het “hoog tijd dat beleidsmakers overgangsstrategieën uitwerken”. Uit een studie van de Europese Investeringsbank (EIB) blijkt dat Europese en Amerikaanse bedrijven veel te weinig investeren in klimaatbeleid. Een artikel op het weblog van het World Economic Forum waarschuwt ervoor dat niet alle heil in het klimaatbeleid kan komen van technologische innovatie. Er zijn vooral heel veel mensen voor nodig die een verschil willen maken. Een tweede artikel op dit weblog beschrijft de vaardigheden die nodig zijn voor een groene toekomst. et is hoog tijd
Persbericht IPCC
Rapport IPCC
Nieuwsbericht Bloomberg
Nieuwsbericht NOS
Rapport Science|Business (pdf; e-mailadres vereist)
Klimaatserie Stefan (YouTube)
Podcast ITIF
Beleidsbrief PIIE (pdf)
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB
Artikel WEF – 1
Artikel WEF – 2
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Excellentie en impact blijven belangrijkste voorwaarden voor financiering onderzoek

In juli presenteerde het ministerie van OCW een handreiking die universiteiten moet helpen om ‘diverser’ te worden. ScienceGuide rapporteerde daar in juli over. De handreiking is er mede gekomen omdat de EU een grotere diversiteit als voorwaarde stelt voor financiering van Europees onderzoek. De handreiking riep afgelopen maand echter vragen op bij rechtse partijen in de Tweede Kamer, aldus ScienceGuide in een recenter artikel. Minister Ingrid van Engelshoven (OCW) probeert deze partijen gerust te stellen door te benadrukken dat excellentie en impact de belangrijkste factoren blijven voor het ontvangen van Europese onderzoeksfinanciering.
Nieuwsbericht ScienceGuide – 1 (juli 2021)
Handreiking (pdf; juli 2021)
Nieuwsbericht ScienceGuide – 2


Nederlandse universiteiten doen het goed in Shanghai Ranking

Nederland scoort nog steeds goed op de Academic Ranking of World Universities, kortweg Shanghai Ranking. De Universiteit Utrecht is al jarenlang de hoogst genoteerde Nederlandse universiteit, en dat is ook dit jaar weer het geval. De UU is zelfs nipt teruggekeerd in de top 50. De Erasmus Universiteit is uit de mondiale top 100 gevallen. WUR is al vijf jaar op rij de beste landbouwuniversiteit ter wereld in de Shanghai Ranking.
2021 Academic Ranking of World Universities
Nieuwsbericht VSNU
Internationale rankings NL universiteiten – VSNU


Arbeidsinspectie: Werkdruk aan universiteiten blijft te hoog

Universiteiten bedenken plannen tegen werkdruk, ziet de arbeidsinspectie, maar die helpen te weinig. Bovendien is er weinig aandacht voor ongewenst gedrag en discriminatie.
Nieuwsbericht Inspectie SZW
Rapport Inspectie SZW (pdf)
Nieuwsbericht HOP / Delta


Podcastserie over ondernemende technische universiteiten

Waarom is het omzetten van kennis in toepassingen belangrijk? Wat levert dit op? En hoe ondersteunt de universiteit spin-offs en start-ups? In vier podcasts die deel uitmaken van de serie ‘De spin-off van de spin-off’ komen valorisatiedirecteuren en business developers van de Technische Universiteiten en TNO aan het woord over het ondernemerschap van universiteiten.
Nieuwsbericht 4TU.Federation


Waarom zijn tech start-ups zo belangrijk en waar staat Nederland?

De plek van Nederland als ecosysteem voor start-ups begint de laatste jaren meer vorm te krijgen, stelt Maurice van Tilburg van Techleap in een blogpost op Emerce.nl. We stijgen in de ranglijsten en investeringen groeien, aldus Van Tilburg. Toch zijn nog grote verbeteringen nodig, met name rond het opschalen van start-ups, het uitbouwen van het Nederlands innovatie-ecosysteem en het zorgen voor meer diversiteit in de sector.
Artikel Emerce


Nederlands-Braziliaanse samenwerking in onderzoek en innovatie

Nederland en Brazilië voeren al tien jaar lang gezamenlijke onderzoeks- en innovatieactiviteiten uit in diverse maatschappelijke relevante gebieden. Vanaf het Memorandum of Understanding in 2011 hebben Braziliaanse en Nederlandse overheden geïnvesteerd in deze samenwerking. Een boekje van het Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Brazilië geeft er twintig voorbeelden van.
Publicatie (pdf)


Herman Mulder (SDG-Nederland) over duurzaamheid en technologie in de toekomst

Hoe kunnen de Social Development Goals (SDG’s) van de VN en een bredere welvaart samengaan met technologie(ontwikkeling) in de toekomst? Het devies van Herman Mulder, voorzitter van SDG Nederland, beschreven in een interview met de Stichting Toekomstbeeld der Techniek, is urgentiebesef, waardengedreven ontwikkeling en de noodzaak van een joint effort van overheden, bedrijfsleven, onderwijs en maatschappelijke organisaties.
Artikel Stichting Toekomstbeeld der Techniek


Campus in stadscentrum zorgt niet voor meer creativiteit dan science park

Er bestaat een relatie tussen het bouwkundig ontwerp van een onderwijsomgeving en de creatieve uitwisseling tussen mensen, schrijven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen. In het ontwerp van universiteitscampussen zou daarmee rekening moeten worden gehouden, schrijven onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen in een artikel in het Journal of Urban Design. De wetenschappers hebben het onderzoek uitgevoerd bij drie Nederlandse universiteiten met zowel onderwijsgebouwen in een stadscentrum als op een science park: UU, RUG en UvA.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel Journal of Urban Design

Nieuws en achtergronden uit Europa


Waarop u dit najaar moet letten in het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid

Terwijl de Brusselse beleidsmachine weer op gang komt, heeft Science|Business een lijst opgesteld van de belangrijkste beleidsdebatten die u in de komende maanden zou moeten volgen. Om te beginnen verwacht de Europese Commissie (EC) een reactie van de lidstaten op het voorstel voor een ‘pact for research and innovation’. Er is ook meer duidelijkheid te verwachten over de associatie van niet-EU-landen met Horizon Europe. Waarschijnlijk komt er ook meer duidelijkheid over de invulling van de vijf grote missie voor het Europese innovatiebeleid: kanker, klimaat, oceanen, klimaatneutrale steden en gezonde bodems. En dat is nog lang niet de hele lijst.
Artikel Science|Business


Zwitserse uitsluiting Horizon Europe duurt minstens twee jaar, voorspelt universiteitsbaas

Yves Flückiger, voorzitter van de vereniging van Zwitserse universiteiten verwacht dat zijn land minstens twee jaar lang zal worden uitgesloten van Horizon Europe, nu de onderhandelingen met de EU zijn vastgelopen. De vrees is dat de onderbreking van de relaties tussen Zwitserse en EU-universiteiten minstens zo schadelijk zullen zijn als de uitsluiting van EU-onderzoek in 2014-2016. Nationale Zwitserse regelingen zouden de waarde van deze samenwerking niet kunnen compenseren.
Artikel Science|Business


Aantal octrooien voor ruimtetechnologie groeit explosief

De commerciële inkomsten uit satellietlanceringen stegen de afgelopen tien jaar met 50 procent, terwijl een instroom van particulier kapitaal tussen 2007 en 2017 zorgde voor een verdrievoudiging van het aantal octrooien voor ruimtetechnologie. Een studie van het Europees Octrooibureau (EPO) en het European Space Policy Institute, in samenwerking met het European Space Agency, toont aan dat ruimtetechnologieën booming zijn, dankzij enorme investeringen door de particuliere sector.
Nieuwsbericht Science|Business


EC-overzicht recente onderzoeks‑ en innovatieliteratuur ditmaal over groene transitie

De Europese Commissie (EC) heeft haar driemaandelijkse literatuurstudie over onderzoek en innovatie (O&I) gepubliceerd. Dit keer ligt de nadruk op O&I en de groene transitie. Het overzicht sluit daarmee aan op het nieuwe klimaat-, energie-, grondgebruik-, vervoers- en belastingbeleid van de EU, vastgelegd in het ‘Fit for 55’-pakket.
Rapport EC (pdf)


Opinie: Laatste kans voor digitale transformatie in EU

De Europese markt is trager geweest dan andere gebieden in de wereld bij het doorvoeren van digitale transformatie, maar dat is aan het veranderen, aldus een blogpost van Nitish Mittal, Vice President van onderzoeksbedrijf Everest Group. “Met nieuwe regelgeving die de digitale markt openstelt voor eerlijke concurrentie, omvangrijke strategische partnerschappen en aanbieders die de nieuwste mogelijkheden op het gebied van cloud, automatisering en kunstmatige intelligentie (AI) omarmen, is Europa klaar om een leidende positie in het technologielandschap in te nemen.” Maar dan moet de EU wel snel handelen, aldus Mittal.
Blogpost Everest Group


Horizon Results Platform wil kloof overbruggen tussen onderzoek en innovatie

Vanuit het onderzoeksprogramma Horizon Europe is een nieuw online platform opgezet, het Horizon Results Platform (HRP). Dit wil stimuleren dat door de EU gefinancierd onderzoek wordt omgezet in innovatie, door onderzoeksuitkomsten toegankelijk te maken voor innovatoren, investeerders en beleidsmakers. De Horizon Results Booster van het platform helpt daarbij.
Artikel Euronews
Website Horizons Results Platform
Video Horizon Results Booster (mp4)


CER: Mededingingsbeleid inzetten voor betere arbeidsvoorwaarden ‘gig economy’

De kluseconomie (‘gig economy’) biedt consumenten de nodige voordelen, schept nieuwe werkgelegenheid, maar levert werkenden in veel gevallen een laag inkomen en minder goede secundaire arbeidsvoorwaarden op. Een rapport van de denktank Centre for European Reform (CER) adviseert de Europese Commissie om het mededingingsbeleid te beschouwen en in te zetten als een instrument om de rechten van werknemers in de kluseconomie te verbeteren, en het beleid niet op te vatten als een belemmering voor dat doel.
Nieuwsbericht CER
Rapport CER (pdf)


Hoe zet je strategieën voor regionale specialisatie op?

Regionale specialisatie is een belangrijk onderdeel van het Europese innovatiebeleid. Maar hoe zet je hiervoor strategieën op die effectief en onderscheidend zijn? Een ‘white paper’ van het Europese RIS3-project heeft een platform opgeleverd, Online S3, met een reeks basismethodologieën en grote datasets en software, waarmee beleidsmakers en gebruikers in co-creatie en met behulp van collectieve intelligentie het beleid kunnen ontwerpen.
Nieuwsbericht Urenio
White Paper RIS3
Website Online S3


China en VS pakken grote techbedrijven aan, weinig ruimte over voor EU

China wil, volgens het nieuwe vijfjarenplan 2021-2025, het grote bedrijfsleven, en dan met name grote technologiebedrijven, nog meer aan banden leggen dan het al doet, “om een einde te maken aan privacyschendingen, monopoliepraktijken en ongewenste dataoverdracht naar het buitenland”. Bestaande regulering van wetenschap, technologische innovatie, de digitale economie, cultuur en onderwijs zal daartoe worden verzwaard, aldus een bericht van Reuters. Een artikel van Politico memoreert dat de VS zijn grote technologiebedrijven ook in het gareel tracht te krijgen, via gerechtelijke procedures en nieuwe regelgeving. Voor de EU, die zichzelf volgens het artikel graag ziet als regulator van de wereld maar nauwelijks eigen grote techbedrijven heeft, blijft door deze ontwikkelingen weinig te regelen over. Een tweede artikel van Politico constateert dat de EU wel steeds meer grote(re) techbedrijven krijgt. Een bericht van Sifted meldt dat in de EU dit jaar zelfs meer ‘unicorns’ zijn ontstaan dan in China.
Nieuwsbericht Reuters
Artikel Politico – 1
Artikel Politico – 2
Nieuwsbericht Sifted


VK: Overheidsgesteund onderzoek alleen nog publiceren in open access journals

Al het wetenschappelijke onderzoek dat UK Research and Innovation (UKRI) financiert, moet voortaan worden gepubliceerd in open access-tijdschriften. Dat heeft de Britse organisatie bekendgemaakt. UKRI heeft ruim 46 miljoen pond (ruim 50 miljoen euro) uitgetrokken om het nieuwe beleid mogelijk te maken. Wat opvalt is dat UKRI het publiceren van metadata in open access niet verplicht.
Nieuwsbericht Science|Business
Open access-beleid UKRI


VK: Hoe bevorder je gewenst gebruik van technologie?

Een paper van de Britse Regulatory Horizons Council (RHC) onderzoekt de toekomst van technologische innovaties en hoe regelgeving een ‘enabler’-functie kan vervullen, dat wil zeggen kan helpen om een gewenste toekomst tot stand te brengen of minstens ongewenste uitkomsten te voorkomen. Het onderzoek is gebaseerd op interviews met 31 deskundigen, op gebieden als gezondheid en biowetenschappen, digitaal, data en cyber, en techniek en energie. (Zie ook: ‘China: Offensief tegen macht grote techbedrijfsleven zal nog jaren voortduren’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Rapport RHC (pdf)


VK: Waterstofstrategie moet tegen 2050 waarde hebben van 13 miljard pond

De Britse regering heeft haar waterstofstrategie bekendgemaakt. Deze heeft tot doel een waterstofeconomie op te bouwen ter waarde van 900 miljoen pond (1 miljard euro) in 2030, met een verwachte stijging tot 13 miljard pond (15 miljard euro) in 2050. De strategie legt de nadruk op het koolstofvrij maken van vervuilende zware industrieën zoals de chemische industrie, olieraffinaderijen, elektriciteitscentrales en zwaar transport. Een artikel van de Europese denktank Bruegel zet de waterstofstrategieën van de EU, het VK, de VS, China en Japan op een rij en ziet verschillen, maar vooral veel overlap.
Nieuwsbericht Britse overheid
Documenten H2-strategie
Nieuwsbericht H2 View
Artikel Bruegel

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoger onderwijs in coronatijd veranderd door onderwijstechnologieën en innovatie

Onderwijstechnologieën en innovatie hebben zich sterk ontwikkeld als gevolg van de ontwrichting van de sector door corona. Twee specials van University World News beschrijven de ontwikkelingen die zijn opgetreden en de effecten ervan op ongelijkheden in de sector, zowel op lokaal als op mondiaal niveau. Hoe kunnen nieuwe technologieën en innovaties het onderwijzen en leren, en de toekomst van het hoger onderwijs opnieuw vormgeven? Een boek (online gratis) van MIT Press hoopt en verwacht dat hogeronderwijsinstellingen de komende decennia gaan evolueren tot open kennisinstituten.
Special University World News – ‘Coronavirus Crisis and HE’
Special University World News – ‘Edtech and innovation in higher education’
Boek MIT Press


Facebook beëindigt onderzoek van NYU-academici naar politieke advertenties

Facebook heeft de persoonlijke accounts van enkele onderzoekers van de New York University gesloten en zo stopgezet, meldt AP. Zij deden onderzoek naar valse informatie die via politieke advertenties op het sociale netwerk wordt verspreid. In een artikel van The Guardian doen de onderzoekers hun beklag. Volgens een artikel van het Canadese Centre for International Governance Innovation (CIGI) zou dit de aanleiding moeten zijn voor overheden om regels te maken voor het verzamelen, gebruiken en delen van data door grote techbedrijven en nieuwsmedia. “Open access tot data is cruciaal voor de democratie”, aldus het artikel.
Nieuwsbericht AP
Artikel The Guardian
Artikel CIGI


China beëindigt 286 partnerschappen met buitenlandse universiteiten

De Chinese onderwijsautoriteiten hebben 286 samenwerkingsprogramma’s tussen Chinese en buitenlandse universiteiten beëindigd, volgens henzelf “als onderdeel van een routinebeoordeling van samenwerkingsverbanden met buitenlandse instellingen”. In het Westen wordt gevreesd dat de maatregel past in een toenemende controle op de hogeronderwijssector in China.
Bericht University World News


Vrouwen wereldwijd steeds beter vertegenwoordigd in de wetenschap

Een studie van de Universiteit Leiden toont aan dat vrouwen in de afgelopen twintig jaar vaker voor een wetenschappelijke carrière hebben gekozen. Mannelijke wetenschappers blijven echter productiever publiceren.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Gartner publiceert 2021 Hype Cycle for Emerging Technologies

Traditiegetrouw publiceert onderzoeksbureau Gartner elk jaar in augustus een verwachtingenmatrix voor nieuwe technologieën. Gartner ontwaart hierin dit jaar drie grote trends: vertrouwen, versnelling van groei en het orde scheppen in de chaos van nieuwe technologieën die uiteenlopende veranderingen veroorzaken. Nieuwe opkomende technologieën op de lijst zijn: nonfungible tokens (NFTs), digital humans and physics-informed AI.
Nieuwsbericht Gartner
Nieuwsbericht Emerce
Nieuwsbericht BTG


Hoe ontwrichtende technologieën zich verspreiden

Een artikel van Vox – CEPR onderzoekt de verspreiding van 29 ontwrichtende technologieën over bedrijven en arbeidsmarkten in de VS. Daaruit blijkt dat deze technologieën ontstaan in ruimtelijk geconcentreerde technologische hubs. Dan gaat het vooral om gebieden met universiteiten en pools van hooggeschoolde arbeidskrachten. Pas na enige tijd verspreiden nieuwe technologieën zich over het land en scheppen ze daar ook banen voor lager geschoolden.
Artikel Vox – CEPR


Concurrentie bevorderen in platformeconomie kan alleen als alle landen meewerken

Met de groeiende marktdominantie van digitale platforms zoals Amazon, Apple, Facebook en Google, is de roep om een doeltreffende beleidsreactie luider geworden. Nieuwe mededingingsregels liggen in het verschiet, maar internationale samenwerking is nodig om ze te doen slagen, meent een artikel van het Britse Economic Observatory.

Artikel Economic Observatory


De AI-revolutie is gaande, maar een humanoïde robot is nog niet in zicht

“De AI-revolutie is nu aan de gang”, stelt een artikel van Forbes. Het geeft een aantal voorbeelden van hoe kunstmatige intelligentie wordt ingezet in bedrijven en bedrijfskolommen, en constateert dat deze door AI ingrijpend worden veranderd. Een artikel van Analytics Insight beschrijft de toepassingen van AI in verschillende sectoren en de verschillende subcategorieën van AI, zoals Machine Learning, Deep Learning en Natural Language Processing (NLP). Een artikel van Iot for All beschrijft welke trends voor het bedrijfsleven momenteel het meest van belang zijn. Tesla-baas Elon Musk haalde afgelopen maand het wereldnieuws met de presentatie van een concept humanoïde robot (bijvoorbeeld in een bericht van MarketWatch). Een artikel van The Verge vindt het “een grap.” IEEE Spectrum legt uit: “Humanoïde robots zijn een stuk ingewikkelder dan Musk denkt.”
Artikel Forbes
Artikel Analytics Insight
Artikel Iot for All
Nieuwsbericht MarketWatch
Artikel The Verge
Artikel IEEE Spectrum


AI-gebruik voor maatschappelijke doelen

In het voorgaande bericht schetsten we de toepassing van AI in het bedrijfsleven. Maar ook daarbuiten zijn er tal van toepassingsmogelijkheden. Een bericht van DW (voorheen: Die Welle) meldt bijvoorbeeld dat in Berlijn een wereldwijd waarschuwingscentrum wordt opgezet dat AI gaat gebruiken om de volgende pandemie te voorspellen. AI heeft ons ook geholpen bij de bestrijding van COVID-19, schetst het artikel. Een artikel van de Amerikaanse Thomson Reuters Foundation bespreekt hoe AI kan helpen in de strijd tegen klimaatverandering. Een artikel van BBN Times gaat over de mogelijkheden om een intelligente overheid te creëren met behulp van AI.
Artikel DW
Artikel Thomson Reuters
Artikel BBN Times


Unesco presenteert conceptaanbeveling Ethiek en AI

Unesco heeft de laatste hand gelegd aan haar Aanbeveling over de ethiek van kunstmatige intelligentie, die zij later dit jaar ter goedkeuring zal voorleggen aan haar Algemene Conferentie. Wanneer deze aanbeveling wordt aangenomen, zou dit de afsluiting betekenen van een meerjarig proces om een internationaal normstellend instrument te ontwikkelen over de ethiek van AI. Als er normstelling is, moet die vervolgens worden geconcretiseerd in ontwerprichtlijnen, legt een artikel van Communications of the ACM (Association for Computing Machinery) uit. Een eerder uitgegeven rapport van ACM doet hiertoe vijftien aanbevelingen. Een internationaal rapport van onder andere het Britse Ada Lovelace Institute (Ada) bespreekt hoe er wereldwijd wordt gedacht over, en gewerkt aan een verantwoordingsplicht bij het gebruik van AI-algoritmen door overheden en overheidsorganisaties.
Rapport Unesco
Artikel Communications of the ACM
Rapport ACM (oktober 2020)
Nieuwsbericht Ada
Rapport Ada e.a. (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


Grote Chinese industriële partijen brengen witboek 5G-evolutie uit

Huawei heeft samen, met China Mobile en andere industriepartners, een whitepaper gepubliceerd met de titel ‘5G-Advanced Technology Evolution from a Network Perspective’. De partijen willen met het paper een aanzet geven tot een wereldwijd overeen te komen architectuur en technische richting voor geavanceerde 5G en 5G-toepassingen. Dit moet de 5G-industrie duidelijkheid geven over de gewenste ontwikkelingsrichting waarin ze moeten werken.
Nieuwsbericht Science|Business Network
Rapport (pdf)


De toekomst van Innovation Districts

Met de opkomst van fysieke Innovation Districts is het ontstaan van innovatie radicaal veranderd, betoogt een artikel van CEO World Magazine. Innovation Districts, al dan niet in de vorm van r&d-clusters, zijn plekken, waar ook ter wereld, die onderzoekers, start-ups en bestaande bedrijven samenbrengen om in open ecosystemen te werken en te leven. Het artikel zet uiteen hoe een Innovation District moet worden opgezet en hoe kan worden voorkomen dat het een gewoon stedelijk bedrijvenpark wordt. Onderzoek in Rusland, beschreven in een artikel van Vox – CEPR, laat zien dat innovatiedistricten in de vorm van wetenschapssteden voldoen aan hun verwachtingen: ze zijn innovatiever en productiever, ze beschikken over meer hoogopgeleide medewerkers en de bedrijven betalen er hogere salarissen. Innovation Districts zijn overigens niet alleenzaligmakend voor het bevorderen van innovatie. Een artikel van het World Intellectual Property Office (WIPO) beschrijft het grote belang van het Global Innovation Network dat is ontstaan en nog steeds evolueert doordat wetenschappers en uitvinders, wereldwijd, met elkaar in contact treden op het internet. Ook daar vormen zich “Innovation Hotspots.”
Artikel CEO World Magazine
Artikel Vox – CEPR
Artikel WIPO


Opinie: Overheden moeten risico’s van fintech helpen beheersen

Digitale innovaties in de financiële wereld hebben voor consumenten veel voordelen opgeleverd, zoals een betere toegang tot spaarrekeningen of bijvoorbeeld de aandelenmarkt. Regelgevers moeten echter ook oog hebben voor de risico’s van nieuwe financiële technologieën, waarschuwt Eswar Prasad, Senior Fellow Global Economy and Development van Brookings. Het gaat om risico’s voor individuele consumenten, maar ook voor de markt als geheel en zelfs de samenleving. Twee artikelen van The Financial Brand zetten uiteen hoe banken kunnen voorkomen achterop te raken of zelfs irrelevant te worden. Financiële instellingen moeten in ieder geval een duidelijke roadmap hebben voor technologie en innovatie, zegt een artikel van Financier Worldwide.
Artikel Brookings
Artikel The Financial Brand – 1
Artikel The Financial Brand – 2
Artikel Financier Worldwide


Opinie: Amerikaans/Europese handels- en technologieraad niet alleen richten op China

De VS en de EU zijn overeengekomen een gezamenlijke handels- en technologieraad op te richten, vooral bedoeld om de groeiende handels‑ en technologiemacht van China in te perken. Ook in het boek ‘The Long Game: China’s Grand Strategy to Displace American Order’ van buitenlanddeskundige Rush Doshi komt de noodzaak hiervan ter sprake. Doshi komt uitgebreid over zijn boek aan het woord in een webinar van het Amerikaanse Brookings Institution. Het boek wordt gerecenseerd in een artikel de Council on Foreign Relations. Een artikel van Brookings stelt dat de Amerikaans/Europese handels- en technologieraad zich niet alleen moet gaan richten op China, maar op alle ondemocratische landen en groeperingen, én op de grote technologiebedrijven die ongebreideld data verzamelen.
Verslag webinar Brookings (YouTube)
Artikel Council on Foreign Relations
Artikel Brookings


VS: Grote investeringspakketten voor infrastructuur en r&d bijna een feit

De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met twee investeringspakketten voor de infrastructuur, met een totale waarde van circa 1.000 miljard dollar. Het geld is niet alleen bedoeld voor fysieke infrastructuur, maar ook voor internetverbindingen en (met name regionale) innovatie. Kort na de goedkeuring van het tweede pakket keurde de Senaat een blauwdruk goed voor een derde meerjarenpakket, van in totaal 3.500 miljard dollar. Tientallen miljarden hiervan zijn bedoeld voor r&d en onderzoeksinfrastructuur. Alle pakketten gaan nog naar het Huis van Afgevaardigden. In een podcast van het Brookings Institution wordt besproken wat het effect van de genoemde pakketten zal zijn op veerkracht en groei in de VS.
Nieuwsbericht AIP 
Nieuwsbericht SSTI – 1
Nieuwsbericht SSTI – 2
Podcast Brookings
Transcript Podcast (pdf)


VS: Pleidooien voor en tegen financiering eigen halfgeleiderindustrie

Op een recente hoorzitting van het Intelligence Committee van het Huis van Afgevaardigden maakten belanghebbenden kenbaar hoe de VS kwetsbaarheden in de beveiliging en de toeleveringsketen in de micro-elektronica-industrie kan aanpakken. Er kwamen allerlei meningen aan bod over nut en noodzaak van het huidige voorstel van het Congres om tientallen miljarden dollars uit te trekken voor de CHIPS for America Act. Een artikel van de Europese denktank Institut Montaigne zet uiteen hoe Japan zijn halfgeleiderindustrie gaat ondersteunen. Dat wordt net zo belangrijk geacht als de instandhouding van de eigen rijstproductie.
Nieuwsbericht AIP
Open Hearing on Microelectronics (juli 2021)
Artikel Institut Montaigne


VS: Ideeën over een volledige heroriëntatie van het wetenschaps- en innovatiebeleid

In de toekomst zal een beroep worden gedaan op wetenschap en technologie om vele grote uitdagingen aan te pakken, van pandemieën tot klimaatverandering en van voedsel- en watertekorten tot crisissen die nu nog niet kunnen worden voorzien, stelt het tijdschrift Issues. Het wijdt een special aan nieuwe manieren om het wetenschappelijke onderzoek te structureren, zodat deze kan voldoen aan de behoeften van de maatschappij van de toekomst.
Special Issues


VS: Pleidooi om zelf hoogwaardige productiesector te ontwikkelen

In de VS worden aan de lopende band nieuwe technologieën ontwikkeld, die door gebrek aan steun niet in het land zelf maar vooral in Azië worden geproduceerd, aldus een artikel van The Atlantic. Dat zou vooral komen door een gebrek aan financieringsmogelijkheden voor hoogwaardige productiebedrijven. Het artikel pleit voor een actief overheidsingrijpen om dit marktfalen te bestrijden.
Artikel The Atlantic