AWTI e-mail alert 14 oktober 2021

We zijn verheugd te kunnen mededelen dat Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat aanwezig zal zijn bij het AWTI-webinar Ondernemen met kennis. Ook in deze alert: het Rathenau Instituut vindt dat start-ups met idealen extra aandacht verdienen. En moet Europa zo snel mogelijk klimaatinnovatieplan maken? Volgens Harvard Business Review staan de universiteiten voor grote veranderingen. Lees het in deze nieuwste AWTI e-mail alert.

Nieuws van de AWTI


Programma AWTI-webinar compleet

We zijn verheugd te kunnen melden dat Michiel Sweers, directeur Innovatie & Kennis van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat zal spreken bij het AWTI-webinar ‘Ondernemen met kennis’ op 26 oktober. Tijdens dit webinar staat de vraag centraal: Hoe zorgen we dat ondernemers beter gebruik maken van de kennis die onderzoekers ontwikkelen? Daarover gaat het nieuwste AWTI-advies dat dezelfde dag verschijnt. Jos Benschop, AWTI-raadslid, zal het advies toelichten. Andere sprekers zijn: Katja Pahnke (Eindhoven Engine) en Michiel Hulsbergen (DialogueTrainer).
Aanmelden AWTI-webinar

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Rathenau: Start-ups met idealen verdienen extra aandacht

Start-ups die problemen rond milieu, voedsel en zorg willen aanpakken, worden vaak op allerlei manieren geremd. Dat blijkt uit een literatuurstudie van het Rathenau Instituut naar kennisecosystemen en start-ups met maatschappelijke impact. Om de start-ups met idealen tot bloei te laten komen, is meer nodig dan een pot geld. De overheid zou bijvoorbeeld ook moeten meedenken over regels en standaarden die niet alleen in het voordeel uitpakken van grote, gevestigde bedrijven.
Nieuwsbericht Rathenau Instituut
Rapport Rathenau Instituut (pdf)


Europese hogescholen presenteren actieplan voor Europese innovatieruimte

UAS4EUROPE, het netwerk van Europese hogescholen, heeft een actieplan voor innovatie gepresenteerd. Het bevat twaalf aanbevelingen voor hoe het toegepast onderzoek aan de hogescholen kan bijdragen aan de verwezenlijking van de geplande Europese innovatieruimte (EIA). EIA is het initiatief om de Europese kennisdriehoek te completeren, die verder bestaat uit de Europese onderwijsruimte (EEA) en de Europese onderzoeksruimte (ERA).
Persbericht UAS4Europe (pdf)
Innovation Action Plan for Europe – UAS4Europe (pdf)
Website UAS4Europe


IMF: Productiviteit kan stijgen door hogere investeringen in fundamenteel onderzoek

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) presenteerde afgelopen dinsdag zijn jaarlijkse World Economic Outlook. Eén van de speciale onderwerpen in het rapport is het investeren in fundamenteel onderzoek – ongericht, theoretisch of experimenteel. Modelonderzoek laat zien dat dit een bijzonder effectieve manier is voor overheden om de pandemie te bestrijden en langetermijngroei te bevorderen: 10 procent structureel hogere investeringen in fundamenteel wetenschappelijk onderzoek doet de productiviteit van een land met 0,3 procent stijgen. Een blogpost geeft een samenvatting van de bevindingen. IMF-econoom Philip Barrett licht de resultaten van het onderzoek in een video-interview toe.
Nieuwsbericht IMF
Rapport IMF (pdf)
Hoofdstuk ‘Research and Innovation: Fighting the Pandemic and Boosting Long-Term Growth’
Blogpost IMF
Video-interview IMF

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Nobelprijs Economie voor Nederlandse Amerikaan Guido Imbens

Guido Imbens, buitenlands lid van de KNAW, is een van de drie winnaars van de Nobelprijs voor economie 2021. Dat maakte de jury in Stockholm op 11 oktober bekend. Imbens geldt, volgens de KNAW, als een van de meest vooraanstaande econometristen ter wereld. Hij werd geboren in Geldrop en opgeleid als econometrist aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Sinds de jaren 80 werkt hij in de VS, waar hij hoogleraar toegepaste econometrie en economie is aan Stanford University.
Nieuwsbericht KNAW
Nieuwsbericht NOS


Aanpak van nieuwe Erkennen en Waarderen verschilt per universiteit

Uit een analyse van de jaarverslagen 2020 van de Nederlandse universiteiten door ScienceGuide blijkt dat de ene universiteit meer dan de andere inzet op het nieuwe Erkennen en Waarderen (E&W). Zo hebben de EUR en de UMaastricht een uitgewerkt plan, maar benoemen andere universiteiten zoals de TU Delft, de RUG en de UvA Erkennen en Waarderen nauwelijks als een belangrijke beleidsinterventie in het afgelopen jaar. “Wat vanzelfsprekend niet wil zeggen dat er op deze universiteiten helemaal niets gebeurt.”
Artikel ScienceGuide


Samenwerking met Chinese DNA-onderzoekers roept ethische vragen op

Drie Nederlandse toplaboratoria, waaronder het Erasmus Medisch Centrum, werkten de afgelopen jaren samen met Chinese wetenschappers aan het ontwikkelen van gevoelige DNA-technieken. De betrokken Chinese wetenschappers zouden contacten hebben met de Chinese politie, waarvan bekend is dat ze de mensenrechten schendt. De samenwerking is daarom “fundamenteel fout”, zegt hoogleraar Yves Moreau van de KU Leuven tegen RTL Nieuws. “De ethische toetsing moet worden verbeterd”, betoogt UT-hoogleraar Filosofie Peter-Paul Verbeek in een artikel van HOP / EM.
Bericht RTL Nieuws
Artikel HOP / EM


TU Delft opent Electrical Sustainable Power Lab

In Delft is het Electrical Sustainable Power Lab (ESP Lab) geopend, een initiatief van de TU Delft, de overheid en partners uit de energiesector. Tim van der Hagen, bestuursvoorzitter en rector magnificus van de TU Delft en tevens raadslid van de AWTI: “Onze energievoorziening moet op een andere manier worden ingericht. Om die transitie te laten slagen, zijn slimme innovaties nodig én een integrale aanpak. Kennis en kunde vanuit allerlei hoeken van de samenleving – bedrijven, beleidsmakers, business developers en sociale wetenschappers – moet gebundeld worden. Dat gebeurt vanaf oktober in het ESP Lab.”
Nieuwsbericht TU Delft


Interviewserie ‘Ondernemende Wetenschappers’

Innovation Origins en Techleap publiceren de komende weken een serie interviews met onderzoekers die wetenschap en ondernemerschap combineren. In het eerste artikel komt Maarten Steinbuch aan het woord, vier dagen per week Hoogleraar Systems and Control aan de TU Eindhoven en één dag per week ondernemer. “Als je een goed team om je heen hebt, is een dag per week voor een wetenschapper genoeg om een succesvolle onderneming te helpen opbouwen.” In een artikel van Univers toont hoogleraar Cultures in Interaction Juliëtte Schaafsma (UTilburg) zich niet enthousiast over, wat zij noemt, “het verheerlijken van het ondernemerschap aan universiteiten”.
Artikel Innovation Origins
Artikel Univers


Hogescholen en mediabedrijven doen samen onderzoek naar kunstmatige intelligentie

Mediabedrijven maken steeds meer gebruik van kunstmatige intelligentie. Verkeerde toepassing daarvan kan leiden tot discriminerende algoritmes, vertelt lector Maaike Harbers van de Hogeschool Rotterdam aan ScienceGuide. Samen met Sarah van der Land van de NPO doet ze onderzoek naar verantwoorde kunstmatige intelligentie. Van dat onderzoek profiteren ook studenten. “Het is echt win-win.”
Artikel ScienceGuide


Overheidstrends 2021: Bouwen aan vertrouwen in digitale systemen en algoritmes

Nu overheden steeds meer gebruik maken van digitale technologieën, wordt het vertrouwen van mensen in de overheid ook steeds sterker afhankelijk van het publieke vertrouwen in die systemen, algoritmes en processen. Overheden moeten daarom zeer zorgvuldig omgaan met de inzet ervan, constateert het rapport ‘Overheidstrends 2021’ van adviesbureau Deloitte.
Aankondiging Deloitte
Rapport Deloitte (pdf)


Datacenters waarschuwen: digitale infrastructuur in gevaar door hoge energieprijzen

De stijgende energieprijzen bedreigen de Nederlandse digitale infrastructuur en daarmee de economie, waarschuwt de Dutch Data Center Association (DDCA). De brancheorganisatie voor datacentra roept de overheid op tot het verlagen van energiebelastingen en het instellen van prijsplafonds voor energie.
Nieuwsbericht DDCA
Nieuwsbericht Business Insider


Minister: Geen nieuw instrumentarium om procesinnovatie te stimuleren

Voor het brede mkb is er nog volop winst te behalen op het gebied van innovatie, inclusief procesinnovatie. Dat dit nu niet lukt, komt voornamelijk door interne organisatorische aspecten bij bedrijven zelf, constateert een verkennende studie van Technopolis. Minister Stef Blok (EZK) ziet in het onderzoek dan ook geen aanleiding om het overheidsinstrumentarium voor procesinnovatie aan te passen of uit te breiden. Dat schrijft hij in antwoord op Kamervragen.
Kamerbrief (pdf)
Rapport Technopolis (pdf)


Toezichthouder ACM zou Apple willen aanpakken voor misbruik machtspositie

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) zou hebben geconstateerd dat Apple de concurrentie belemmert door softwareontwikkelaars te verplichten het betaalsysteem van Apple voor hun apps te gebruiken. De Nederlandse waakhond zou het bedrijf hebben opgedragen dat beleid te veranderen, meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De ACM zelf heeft nog niets over de zaak naar buiten gebracht.
Nieuwsbericht Awsforwp / Reuters
Nieuwsbericht NU.nl


95 procent van de Nederlandse start-ups groeit niet consistent

Nederlandse start-ups ontwikkelen zich minder snel dan mogelijk. Dat is één van de inzichten uit het Start-up Development Report 2021. De onderzoekers pleiten voor meer aandacht voor consistente groei op alle aspecten van de bedrijfsvoering: de klantrelatie, de productontwikkeling, het businessmodel en de ontwikkeling van het team. Het Start-up Development Report is een initiatief van de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM), Braventure en Gritd, in samenspraak met de Provincie Noord-Brabant.
Nieuwsbericht Link Magazine
Startup Development Report (e-mailadres verplicht)


Govtech: Pionieren op onbekend techterrein

Het aantal govtech-start-ups groeit gestaag. De potentie is groot, maar er zijn obstakels. Een wezenlijke hindernis is de overheid zelf, die vaak niet makkelijk nieuwe technologie omarmt. Maar het ijs lijkt te breken, constateert de Delftse hoogleraar Govtech Nitesh Bharosa in een artikel van iBestuur.
Artikel iBestuur


Bedrijven gaan van start met project ‘Samen Digitaal Veilig’

De voorzitters van MKB-Nederland, VNO-NCW, VNO-NCW en BOVAG hebben met de demissionaire ministers Ferd Grapperhaus (J&V) en Stef Blok (EZK) hun handtekening gezet onder het samenwerkingsproject Samen Digitaal Veilig. Binnen dit project gaan branche-, beroeps- en ondernemersverenigingen aan de slag om aangesloten bedrijven beter te ‘wapenen’ tegen cybercriminaliteit.
Nieuwsbericht MKB-Nederland


Opinie: Sterke overheid nodig voor digitale soevereiniteit

Mediamacht bedreigt onze democratie én onze economie. Langzaam maar zeker dringt het besef door dat de digitale infrastructuur waarvan we gebruikmaken, van grote invloed is op de veiligheid van ons land. We moeten dan ook concrete eisen stellen en spelregels vastleggen, werd geconstateerd op het webinar Digitale soevereiniteit. Dat vraagt volgens de sprekers om een sterke overheid, zowel op landelijk als op Europees niveau.
Artikel iBestuur
Videoverslag Webinar (YouTube)


Opinie: Big Tech reguleert zichzelf niet, burgers springen in de bres

We winnen de cyberwar niet als we de economische modellen niet fundamenteel wijzigen, schrijven Waag-directeur en AWTI-raadslid Marleen Stikker en Waag-research director Sander van der Waal in een opiniebijdrage voor NRC. Ze verwijzen naar ‘People Vs Big Tech’, een initiatief van ruim zestig Europese maatschappelijke organisaties die de Europese politiek vragen sterke wetgeving op te stellen om Big Tech aan banden te leggen. “Burgers hebben hun weg naar de rechtszaal gevonden om daar hun rechten in het digitale domein af te dwingen.”
Artikel NRC


Nederland naar 20ste plaats Global Sustainable Competitiveness Index 2021

Nederland is in de nieuwe (2021) editie van The Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) van de Zwitsers-Koreaanse denktank Solability gestegen naar de 20ste plaats (2020: 25ste en 2019: 29ste). Daarmee hoort ons land bij de middengroep van de EU. De GSCI meet het concurrentievermogen van landen op basis van 131 kwantitatieve indicatoren afkomstig van bronnen als de Wereldbank, het IMF en verschillende VN-agentschappen. Nederland scoort vooral slecht op de indicatoren ‘Natuurlijk kapitaal’ en ‘Efficiënt gebruik van hulpbronnen’ (respectievelijk plaats 103 en 71 van de wereld).
Nieuwsbericht Solability
GSCI 2021 (pdf)
Nieuwsbericht Duurzaam Ondernemen

Nieuws en achtergronden uit Europa


Universiteiten dringen aan op snelle associatie van VK met Horizon Europe

Universiteiten uit de EU en het VK roepen hun overheden op om zo snel mogelijk de samenwerking op het gebied van onderzoek en innovatie veilig te stellen. “Er staan veel, diepgaande en langdurige partnerschappen op het spel. Deze zijn van grote waarde voor Europa als geheel - en voor de wereld in het algemeen”, zegt bijvoorbeeld de European University Association (EUA) in een verklaring. UK Universities gebruikt in een bericht van Science|Business vergelijkbare woorden.
Nieuwsbericht / Verklaring EUA
Nieuwsbericht Science|Business


Universiteiten willen duidelijkheid over herstelgelden

De EU-lidstaten moeten duidelijkheid verschaffen over welke rol ze van universiteiten verwachten bij het herstel uit de coronapandemie en hoeveel middelen ze daarvoor willen uitgeven. Dat betoogt een rapport van de European University Association (EUA), waarin zonder resultaat is getracht een lijn te vinden in de plannen van de diverse Europese overheden. Meer Europese beleidsafstemming ziet de EUA als noodzakelijke voorwaarde voor een optimale bijdrage van de Europese universiteiten aan herstel.
Rapport EUA (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Nieuw centrum voor het ontwerpen van beleid met burgers, voor burgers

De Europese Commissie (EC) heeft binnen het Joint Research Centre (JRC) een competentiecentrum voor participatieve en overlegdemocratie opgericht. Dit gaat partnerschappen bevorderen en richtsnoeren, instrumenten en middelen ter beschikking stellen om de betrokkenheid van de burgers bij het overheidsbeleid te versterken. Volgens Eurocommissaris Mariya Gabriel (Innovatie en onderzoek) ligt het onderbrengen van het centrum bij het JRC voor de hand, omdat dit “bij uitstek een ontmoetingsplaats is voor mensen uit de praktijk, onderzoekers en beleidsmakers.”
Persbericht EC
Website Competence Centre on Participatory and Deliberative Democracy


Europees Parlement: Politie en douane moeten terughoudend zijn met gebruik AI

Het Europees Parlement (EP) wil sterke waarborgen voor privacy en niet-discrimineren bij het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) voor rechtshandhaving. “De eindbeslissing moet altijd door menselijk handelen worden genomen en mensen die onder toezicht staan van door AI aangedreven systemen moeten altijd toegang hebben tot de rechtsgang”, aldus een meerderheid van het EP. De Amerikaanse denktank ITIF meent dat de terughoudendheid van de EU ten opzichte van AI-technologieën, zoals automatische gezichtsherkenning, misplaatst is en schadelijk voor de economie. Een white paper van het World Economic Forum (WEF), in samenwerking met Interpol en andere internationale politie-instellingen, biedt een kader voor verantwoord gebruik van gezichtsherkenningstechnologie.
Nieuwsbericht EP
Nieuwsbericht Politico
Nieuwsbericht / Statement ITIF
Artikel WEF
White Paper WEF e.a. (pdf)


Opinie: Europa moet zo snel mogelijk klimaatinnovatieplan maken

Europa moet sterk inzetten op klimaatinnovatie, betoogt een artikel van New Europe. “Door een innovatiebeleid uit te stippelen, zou de EU haar positie als klimaatleider kunnen versterken.” Ook een artikel van EurActiv pleit voor gerichte plannen voor klimaat-r&d en ‑innovatie. Op de Climate Week van het Amerikaanse Environmental Defence Fund (EDF) kwam naar voren dat er geen pasklare aanpak voor klimaatinnovatie bestaat. Het is vooral een kwestie van leren van succesvolle voorbeelden en die navolgen. Het bevorderen van gelijkheid is hierbij een belangrijke voorwaarde voor succes. Innovaties zouden in eigen land geproduceerd moeten worden. En het moment om met klimaatinnovatie aan de slag te gaan is nú. Een artikel van de Britse Economics Observatory zet uiteen dat, indien tijdig actie wordt ondernomen, de kansen van de klimaattransitie ruimschoots zullen opwegen tegen de kosten.
Artikel New Europe
Artikel EurActiv
Artikel EDF
Artikel Economics Observatory


Mkb wil meer steun voor rol in EU-ruimtevaarteconomie

Kleine bedrijven voorzien in een groot deel van de r&d‑behoeften van de ruimtevaartsector van de EU, maar hebben het moeilijk om op te schalen. Ze roepen het Europees Ruimteagentschap (ESA) en de Europese Commissie op in actie te komen, met name voor het dichten van de kloof tussen innovatie en de grote miljardenprojecten waarrond de industrie traditioneel is opgebouwd. Zonder dergelijke steun zou de sector het risico lopen talent te verliezen aan de VS.
Nieuwsbericht Science|Business


1,7 miljard euro beschikbaar voor startende bedrijven in biowetenschappen

Een jaar na een ‘ankerinvestering’ van 150 miljoen euro door het Europees Investeringsfonds, beschikt het Europese Venture Centre of Excellence over een totale investeringscapaciteit van 1,7 miljard euro voor innovatieve startende ondernemingen in de biowetenschappen. Dat heeft EU-commissaris voor de interne markt Thierry Breton bekendgemaakt. Het fonds gaat nu van start met directe investeringen in start‑ en scale-ups.
Nieuwbericht Science|Business


Stand van zaken EuroHPC Joint Undertaking

De Europese Joint Undertaking (JU) voor High-Performance Computing Infrastructure (EuroHPC JU) heeft een verslag gepubliceerd met de technische details van haar supercomputers die momenteel worden ontwikkeld of operationeel zijn. Het is de bedoeling het verslag periodiek bij te werken als zich grote ontwikkelingen voordoen.
Persbericht EuroHPC JU
Rapport EuroHPC JU (pdf)

Europarlementariërs willen kunnen toezien op noodinstantie gezondheidszorg

Europarlementariërs maken zich zorgen over het gebrek aan onafhankelijkheid van de nieuwe Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA). HERA wordt nu ontwikkeld als een interne organisatie binnen de Europese Commissie, terwijl het Europees Parlement het liever een onafhankelijk agentschap ziet worden. Dan kan het daar ook beter toezicht op houden. HERA moet gaan zorgen voor de ontwikkeling, productie en distributie van geneesmiddelen, vaccins en medische apparatuur voor noodsituaties. De organisatie gaat in 2022 van start, met een begroting van 6 miljard euro tot 2027 en nog eens 24 miljard euro uit andere EU-programma’s.
Nieuwbericht Science|Business


Co-creatie bij het ontwikkelen van betere en nieuwe overheidsdiensten

Het consortium Understanding Value Co-Creation in Public Services for Transforming European Public Administrations (Co-VAL) en de denktank The Lisbon Council hebben een rapport geschreven over co-creatie bij het ontwikkelen van nieuwe overheidsdiensten. Een achtpuntenprogramma geeft weer hoe lokale, regionale en nationale overheden co-creatie kunnen realiseren.
Aankondiging The Lisbon Council
Rapport Co-VAL / The Lisbon Council (pdf)


Duitsland: Kunstmatige intelligentie voor versterking van de gezondheidssector

Onder de noemer ‘Digitale FortschrittHubs Gesundheit’ gaan zes nieuwe Duitse onderzoeksnetwerken intelligente IT-oplossingen ontwikkelen voor de gezondheidssector. Ze krijgen hiervoor 50 miljoen euro steun van het Ministerie voor Onderwijs en Onderzoek (BMBF).
Nieuwsbericht Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland


VK: Hoe kan wetenschap beter bijdragen aan uitdagingen voor de toekomst?

Wetenschap heeft een sleutelrol gespeeld in de coronacrisis. Dat heeft een nieuw licht geworpen op de manier waarop de overheid toegang heeft tot wetenschappelijk bewijs en wetenschappelijke gegevens, deze gebruikt en hierover communiceert. Het Institute for Government (IfG), een denktank van de Conservatieve Partij, besprak vorige week op een panelbijeenkomst de geleerde lessen. “De regering zou van het VK een ‘wetenschappelijke supermacht’ moeten maken.”
Videoverslag IfG-bijeenkomst


VK: De cijfers en overwegingen achter de nieuwe strategie voor innovatie

In juli 2021 presenteerde de Britse regering haar innovatiestrategie voor de komende jaren. Afgelopen week bracht ze twee documenten uit met gegevens, analyses en overwegingen die gehanteerd zijn bij het opstellen van de strategie: Drivers of innovation and productivity in the UK (1) en Evidence for the UK Innovation Strategy (2).
Rapport Britse overheid – 1
Rapport Britse overheid – 2
Beleidsbrief UK Innovation Strategy (pdf; juli 2021)


VK: Volwasseneneducatie sterk richten op verbetering positie lager opgeleiden

In het licht van de snel dalende onderwijsdeelname van Britse volwassenen en de tekorten aan (met name digitale) vaardigheden op de arbeidsmarkt roept de Britse commissie voor levenslang leren, een commissie van de Conservatieve Partij, op tot een “echt flexibel” modulair vaardigheidssysteem in het VK. Dat zou mensen in staat moeten stellen om in de loop van de tijd studiepunten te verzamelen en zo hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren.
Persbericht Lifelong Education Commission
Rapport Lifelong Education Commission (pdf)
Bericht University World News

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Position paper: Wetenschap als een mondiaal openbaar goed

De International Science Council (ISC) heeft een position paper uitgebracht over de wetenschap als een mondiaal openbaar goed: een bron van nuttige en toepasbare kennis die wereldwijd vrij beschikbaar en toegankelijk is, en die door iedereen en overal kan worden gebruikt zonder het gebruik ervan door anderen te verhinderen of te belemmeren. Het paper benoemt een serie uitgangspunten voor het wetenschapsbeleid die hieruit volgen.
Nieuwsbericht ISC
Rapport ISC (pdf)


Universiteiten staan voor grote veranderingen

Er doen zich momenteel allerlei grote veranderingen voor in de universitaire wereld. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) heeft het over de opkomst van de ‘hybride universiteit’. Hier wordt in-person en online leren gecombineerd, een verschijnsel dat is ontstaan tijdens de coronapandemie en dat zich, volgens het artikel, verder zal blijven ontwikkelen. Dit zou gepaard moeten gaan met maatregelen om een bredere en meer diverse groep studenten aan te trekken, met name in het kader van levenslang leren. Een artikel van World University News heeft het over de opkomst van de ‘sociaal verantwoordelijke’ universiteit. Dit artikel richt zich op de bredere rol die universiteiten spelen in gemeenschappen, van het bevorderen van democratische beginselen tot het waarborgen dat alle burgers de vaardigheden kunnen opdoen die zij voor de toekomst nodig hebben. Een tweede artikel van World University News bespreekt de oprichting van buitenlandse campussen door universiteiten. Universiteiten moeten hierbij de belangen scherp voor ogen houden van alle studenten en onderzoekers in de landen en regio’s waarin ze actief zijn.
Artikel HBR
Artikel World University News – 1
Artikel World University News – 2


Gartner: Overheden over hele wereld vergroten AI-investeringen

Overheidsorganisaties wereldwijd gebruiken steeds vaker kunstmatige intelligentie (AI)-technologieën om hen te helpen publieke doelen of missies te bereiken, meldt marktonderzoeker Gartner naar aanleiding van een webinar dat het organiseerde. Verwarring over de technologie en ongerustheid bij overheidsmedewerkers behoren tot de belangrijkste hindernissen voor groei van het gebruik van AI.
Nieuwsbericht Gartner
Webinar Gartner (e-mailadres verplicht)
Nieuwsbericht BTG


De kansen van AI voor het bedrijfsleven en hoe de overheid die niet moet wegnemen

Een artikel van BBN Times zet uiteen hoe kunstmatige intelligentie (AI) en ‘data science’ economische waarde kunnen genereren en hoe een bedrijfsdoelstelling met een daarop afgestemde datastrategie en organisatiecultuur succesvolle AI-programma’s kan opleveren. Een tweede artikel van dit medium gaat over AI en banen. Het concludeert dat bepaalde banen zullen verdwijnen, maar dat er meer nieuwe banen zullen ontstaan, als bedrijven en overheden hierop inzetten. Daarbij geldt een waarschuwing, aldus een rapport van de Europese denktank Bruegel: elke belasting die overheden opleggen om te voorkomen dat bedrijven werknemers vervangen door geautomatiseerde systemen moet doelgericht zijn en zorgvuldig worden ontworpen om te voorkomen dat innovatie wordt verstikt. Een artikel van IoT for All beschrijft welke trends in AI relevant zijn voor het bedrijfsleven. Dan gaat het bijvoorbeeld om de inzet van AI voor veiligheid en bewaking of voor real-time verwerking van videobeelden.
Artikel BBN Times – 1
Artikel BBN Times – 2
Artikel Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Artikel IoT for All


OESO-ministers maken afspraken over toegang tot en delen van gegevens

Toegang tot en delen van gegevens worden steeds belangrijker voor het bevorderen van datagestuurde wetenschappelijke ontdekkingen en innovaties in de particuliere en de publieke sector. In dit verband heeft de Raad van Ministers van de OESO hierover een reeks beginselen en beleidsrichtsnoeren vastgelegd. Doel is de sector overschrijdende voordelen van de toegang tot en het delen van alle soorten gegevens te maximaliseren en tegelijk de rechten van individuen en organisaties te beschermen.
Persconferentie Raad van Ministers – OESO
OESO-aanbeveling over betere toegang tot en uitwisseling van gegevens (EASD)


Het internet is verrassend fragiel: zes zwakke plekken in het wereldwijde netwerk

Dagelijks doen zich problemen voor met het internet. Dat blijft veelal onopgemerkt, tot het op grote schaal voorkomt, zoals afgelopen week bij Facebook. Een artikel van Business Insider legt uit dat enkele grote partijen de controle hebben over vrijwel het hele internet. Als zij worden aangevallen of fouten maken, vallen grote delen van het internet weg.
Artikel Business Insider


3D-printtechnologie staat nog in de kinderschoenen, maar niet lang meer

Zo’n jaar of twintig geleden werd 3D-printing uitgevonden. Tot nu toe heeft de technologie nog niet tot grote doorbraken geleid. Dat gaat echter veranderen, beschrijven artikelen van Medium.com en Science Journal. Er zijn allerlei grote toepassingsmogelijkheden in bijvoorbeeld de gezondheids‑, lucht‑ en ruimtevaart‑, productie‑ en voedingsmiddelensector op komst. Een echte gamechanger wordt 4D-printing. Hierbij transformeert een object zichzelf wanneer dat nodig is, afhankelijk van zijn functionaliteit en omgeving.
Artikel Medium.com
Artikel Science Journal


Methodologisch kader voor bouwen lokale ecosystemen sociale innovatie

Sociale innovaties hebben bewezen waardevol te zijn bij het identificeren, ontwerpen en implementeren van nieuwe oplossingen voor sociale en milieuproblemen. Een rapport van de OESO presenteert een eerste methodisch kader voor de analyse en het ontwikkelen van beleid voor sociale innovatie-ecosystemen op lokaal niveau.
Rapport OESO


China: Wat is de werkelijke innovatiekracht van het land?

Een artikel van de Belgische krant De Tijd en rapporten van McKinsey en de denktank The Atlantic Council schetsten een beeld van de stand van (technologische) innovatie in China. Het land kent één van de snelst groeiende digitale ecosystemen van de wereld. Gemeten naar investeringen in venture capital als deel van het bbp, is China inmiddels het derde land ter wereld, na de VS en het VK. De recente regulering en aanpak van de monopolies van Tencent en Alibaba brengen nieuwe dynamiek op gang in de Chinese techsector, wat zelfs merkbaar wordt in het Westen. Maar niet alles is rozengeur en maneschijn. Zo remt het gebrek aan binnenlandse concurrentie innovatie en groei, net als het achterblijven van buitenlandse investeringen.
Artikel De Tijd
Rapport McKinsey
Persbericht The Atlantic Council
Rapport The Atlantic Council


Singapore: Wet tegen buitenlandse inmenging bedreigt academische vrijheid

De regering van Singapore heeft bij het Parlement een Foreign Interference (Countermeasures) Act ingediend. De wet is formeel bedoeld om buitenlandse inmenging in Singapore tegen te gaan, maar legt feitelijk beperkingen op aan maatschappijkritisch onderzoek, grensoverschrijdende samenwerking en de verspreiding van onderzoeksresultaten. Volgens een bericht van World University News staat de academische vrijheid op het spel.
Bericht World University News


VS: Bijeenkomst met dertig landen om cyberdreigingen aan te pakken

Het Witte Huis organiseert deze maand een bijeenkomst met dertig landen om te proberen tot een gezamenlijke aanpak te komen in de strijd tegen ransomware-aanvallen en andere vormen van cybercriminaliteit. Het eerste doel van de aanpak zal de bestrijding van cybercriminaliteit vanuit Rusland zijn. Een artikel van The24 gaat dieper in op de problemen van cyberspionage door staten en bedrijven, en de mogelijkheden om deze te bestrijden. Het Amerikaanse bedrijfsleven verwacht niet dat het de overheid in de komende jaren zal lukken om cyberdreigingen voldoende in te dammen. Volgens een bericht van Helpnet Security denkt een meerderheid van de bedrijven dat alleen eigen maatregelen zullen helpen en treft die ook. Een artikel van de Association for Computing Machinery (ACM) wijst op de mogelijkheid om cyberbeveiligingssoftware van het Nederlandse TNO in te zetten voor de bescherming van software. Hoogleraar Global Security and Technology Dennis Broeders (ULeiden) zet in een artikel van Trouw uiteen hoe de Russische hackersindustrie in elkaar zit en te werk gaat.
Nieuwsbericht CNN
Artikel Then24
Artikel Helpnet Security
Artikel ACM
Artikel Trouw


VS: “We hebben de technologiestrijd al verloren” versus “We moeten ‘m winnen”

De capaciteit voor cyberverdediging van tal van Amerikaanse overheidsinstanties is van “kleuterschoolniveau”. De zegt voormalig chief software officer van het Pentagon Nicolas Chaillan in een artikel van de Financial Times. Volgens hem is de achterstand die de VS heeft opgelopen op China bij de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie al zo groot, dat die niet meer is in te halen. De Chicago Council on Global Affairs (CCGA) organiseerde afgelopen week een webinar over hoe de VS de technologische competitie met China economisch, militair en politiek zou kunnen winnen. De deelnemers zagen daar wel degelijk mogelijkheden voor. Het gaat ook niet alleen om winnen, betoogt een artikel van University World News. Meer samenwerking in onderzoek kan beide landen allebei ten goede komen.
Nieuwsbericht AG Connect
Webinarverslag CCGA (YouTube)
Artikel University World News


De volgende AWTI e-mail alert verschijnt op 28 oktober 2021.