AWTI e-mail alert 11 februari 2021

Rli adviseert overheid om digitalisering en duurzaamheid elkaar te laten versterken; planbureaus schetsen plan van aanpak voor indicatoren brede welvaart. Domper voor Delfts kwantumcomputer-onderzoek, maar TU Delft lanceert wel nog eens acht ‘TU Delft AI Labs’. En nieuwe supercomputer SURF komt er aan.

Bericht van de AWTI

Herinnering: AWTI-Webinar over het ondersteunen van scale-ups in Nederland (nog enkele plekken beschikbaar)

In Nederland ontstaan steeds meer kennisintensieve start-ups. Toch groeien ze nog onvoldoende door tot grote bedrijven (scale-ups). Hoe maken we van Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven? Daarover gaat dit AWTI-Webinar. Het webinar is op dinsdag 16 februari van 16:00 uur tot 17:00 uur.
Nieuwsbericht AWTI

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Rli: Overheid moet zorgen dat digitalisering en duurzaamheid elkaar versterken

De rijksoverheid moet, waar mogelijk in samenwerking met de EU, de duurzaamheidsopgaven waar Nederland voor staat meenemen in haar digitaliseringsbeleid. Andersom zou de overheid het potentieel van digitale technologie zo goed mogelijk moeten benutten in haar duurzaamheidsbeleid. Dat adviseert de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) in zijn rapport Digitaal Duurzaam.
Nieuwsbericht Rli
Advies Rli


Domper voor Delfts kwantumcomputer-onderzoek

QuTech gaat een Nature-publicatie uit 2018 intrekken. Onderzoekers claimden daarin, ten onrechte, majoranadeeltjes te hebben waargenomen. Dit was voorbarig, blijkt nu uit de nieuwe berekeningen. Mogelijk waren de signalen die de onderzoekers waarnamen gewoon ruis. De terugtrekking van het artikel is een grote tegenslag voor QuTech en Microsoft, die samen werken aan ontwikkeling van een kwantumcomputer.
Nieuwsbericht Delta


EUA: Visie op de universiteiten van 2030

De European University Association (EUA) presenteert een visie op de universiteiten van 2030. Drie thema’s typeren de universiteit van de toekomst: open, transformatief en transnationaal (1), duurzaam, divers en betrokken (2) en sterk, autonoom en afrekenbaar (3). De EUA brengt de visie in als bijdrage aan de ontwikkeling van de Europese Onderwijs‑ en de Europese Onderzoeksruimte en als richtsnoer voor aanpassing van de institutionele strategieën van de universiteiten die zijn aangesloten bij de EUA. Een bericht van Research Professional News benadrukt dat universiteiten de visie alleen kunnen navolgen als overheden zorgen voor voldoende financiering.
Nieuwsbericht EUA
Rapport EUA (pdf)
Bericht University World News
Bericht Research Professional News


Coronacrisis kan leiden tot opkomst ‘hybride campus’

Het hoger onderwijs heeft, in reactie op het coronavirus, korte tijd veel ervaring opgedaan met nieuwe onderwijsmethodieken bestaande uit online lessen en face-to-face instructie. Deze veranderingen kunnen volgens een rapport van Deloitte op termijn leiden tot radicaal nieuwe vormen van hoger onderwijs. Instellingen uit deze sector moeten hiertoe hun onderwijsprogrammering en jaarkalender heroverwegen. In hun programma’s kunnen ze nieuwe virtuele gemeenschappen een plaats geven alsmede zaken als online studieadvies, welzijns- en carrièrediensten en onderwijs vanuit andere plekken dan de collegezaal. Het rapport van Deloitte Insights spreekt van de opkomst van de ‘hybride campus’.
Rapport Deloitte Insights
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Recordaantal studenten door coronacrisis

Een recordaantal van 327 duizend studenten staat dit studiejaar ingeschreven aan de universiteiten, 8 procent meer dan vorig jaar. Vooral de masters groeiden explosief. En ondanks corona kwamen er toch veel Europese internationals opdagen. Ook in het hoger beroepsonderwijs zijn de studentenaantallen omhooggegaan, met 10 procent. Vooral de pabo’s zijn explosief gegroeid.
Nieuwsbericht HOP / Folia
Nieuwsbericht HOP / Avans
Nieuwsbericht ScienceGuide


Nieuwe supercomputer SURF komt eraan

In de loop van dit jaar wordt de nieuwe supercomputer van SURF opgeleverd. Deze machine moet onderzoekers in de gelegenheid stellen hun complexe berekeningen sneller en efficiënter uit te voeren. De nieuwe supercomputer is even groot als de oude, maar heeft acht keer zoveel rekenkracht, en kan dus sneller werken, legt SURF-voorzitter Jet de Ranitz uit.
Artikel ScienceGuide


TU Delft lanceert nieuwe reeks ‘TU Delft AI Labs’

De TU Delft heeft acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’ opgericht. Binnen deze labs gebruiken wetenschappers kunstmatige intelligentie (AI) om wetenschappelijke vooruitgang te versnellen en maatschappelijke vraagstukken het hoofd te bieden. In de loop van 2021 zullen nog eens acht labs gelanceerd worden, waarmee het totaal op 24 labs komt.
Nieuwsbericht TU Delft


Podcast Science for Policy: hoe kan wetenschap bijdragen aan beleid?

In hoeverre moeten we vertrouwen op de wetenschap om politieke beslissingen te nemen? Wat gebeurt er als wetenschappelijk advies verkeerd uitpakt en hoe kunnen we dat oplossen? In de nieuwste Science for Policy-podcast van SAPEA gaan Pieter Duisenberg (VSNU), Liesbeth Hulst (UU) en Joost Sneller (D66) op deze en andere vragen in.
Podcast (YouTube)


Planbureaus schetsen plan van aanpak voor indicatoren brede welvaart

De Tweede Kamer wil brede welvaart beter integreren in de begrotings- en verantwoordingssystematiek. Dat is ook van groot belang voor het innovatiebeleid. De drie planbureaus (CPB, PBL en SCP) hebben een plan van aanpak gemaakt voor een zogeheten Kernset Indicatoren Brede Welvaart.
Nieuwsbericht CPB
Rapport CPB / PBL / SCP (pdf)


Rabo Research: Focus op kleinere bedrijven als we een duurzame economie willen

Willen we echt willen werken aan een nieuwe economie, dan moet vooral het midden- en kleinbedrijf meer aandacht krijgen, aldus een opinieartikel van Otto Raspe van Rabo Research. Grote bedrijven zijn al volop aan de slag. Mkb-bedrijven kunnen nog wel een steuntje in de rug gebruiken. Dat moet de overheid geven.
Artikel Rabo Research


Nederlandse techstart-ups halen recordbedrag aan investeringen op

Nederlandse technologiebedrijven hebben in 2020 meer dan 1,8 miljard euro aan investeringen opgehaald, een recordjaar. Maar Nederland kan nog steeds niet concurreren met andere grotere ecosystemen, aldus start-upambassadeur Constantijn van Oranje tijdens de presentatie van een rapport met een terugblik op 2020 en een actieplan voor 2021.
Rapport Techleap 2020
Actieplan 2021 Techleap
Nieuwsbericht De Telegraaf
Presentatie prins Constantijn


Opinie: Benut in coronatijd de 7,5 miljoen Nederlandse intrapreneurs voor innovatie

Grote maatschappelijke en economische uitdagingen, zoals de coronacrisis, maar ook de snelle digitalisering, de arbeidsmarkttransitie en klimaatproblematiek, vergen innovatieve oplossingen. Bij veel bedrijven is, door de coronacrisis, de ruimte om te investeren echter beperkt. Paul Preenen (TNO) en Josette Dijkhuizen (Maastricht School of Management) pleiten er daarom voor dat bedrijven meer inzetten op intrapreneurship, het interne ondernemerschap van werknemers, om ondernemingen innovatief te houden.
Artikel ESB


Hoger onderwijs steunt ‘slimme specialisatie’ Noord-Nederland, maar het kan beter

Slimme specialisatie is een manier om achterblijvende regio’s in de EU nieuwe economische impulsen te geven. Ook Noord-Nederland hanteert die aanpak. Een technisch rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie beschrijft hoe het hoger onderwijs hieraan bijdraagt en wat andere achterblijvende regio’s daarvan kunnen leren. Eén van de gebreken van de regio Noord-Nederland is dat er vooral bilaterale samenwerking plaatsvindt. Een echt innovatie-ecosysteem van bedrijven en kennisinstellingen is er nog niet.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

EU wil met onderzoek kanker verslaan

De Europese Commissie (EC) heeft het Europe’s Beating Cancer Plan gepresenteerd, een hoofdprioriteit van de Europese Gezondheids Unie. De bedoeling is om via nieuwe technologieën, onderzoek en innovatie rond preventie, behandeling en verzorging van kanker te verbeteren. De nadruk van het plan, waarvoor 4 miljard euro is uitgetrokken, ligt op acties waar de EU de meeste waarde kan toevoegen. Het zal worden ondersteund door maatregelen op andere beleidsterreinen, zoals onderwijs, sociale zaken en milieu.
Persbericht EC
Plan EC (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Universiteit van Oslo integreert geesteswetenschappen in al het onderzoek

“De geesteswetenschappen en interdisciplinaire oriëntatie en ontwikkeling zijn cruciaal voor een beter begrip en betere oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen.” Dat schrijven Svein Stølen, rector van Universiteit van Oslo (UiO), en Frode Helland, decaan van de Faculteit van Geesteswetenschappen, in een artikel van de Noorse krant Morgenbladet. Hun universiteit presenteerde onlangs, als eerste ter wereld, een plan om de geesteswetenschappen te integreren in al het onderzoek aan de universiteit. Een artikel van University World News beschrijft de belangrijkste voornemens.
Artikel University World News
Artikel Morgenbladet (N, te vertalen met bv Google Translate)
Strategie Geesteswetenschappen UiO


CERIC: Toegang Midden‑ en Oost-Europese partijen tot onderzoeksinfrastructuren waarborgen

Het Central European Research Infrastructure Consortium (CERIC) stelt voor om het EU-Handvest voor open toegang tot onderzoeksinfrastructuren op een aantal punten aan te passen. Zo is CERIC bang dat het ontbreken van definities voor bijvoorbeeld wetenschappelijke excellentie, peer review en beperkte toegang het mogelijk maakt om partijen uit West‑ en Noord-Europa te bevoordelen bij de toegang tot de infrastructuren.
Nieuwsbericht CERIC
Paper CERIC


Studie: Bezit intellectuele eigendomsrechten is goed voor grote èn kleine bedrijven

Ondernemingen die ten minste één octrooi, geregistreerd ontwerp of merk bezitten, hebben gemiddeld een 20 procent hogere omzet per werknemer dan ondernemingen die geen van deze intellectuele-eigendomsrechten bezitten. Dat blijkt uit een studie van het Europees Octrooibureau (EPO) en het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie (EUIPO). Kleine bedrijven profiteren net zo goed van IP-rechten als grote bedrijven.
Nieuwsbericht EPO
Rapport (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


Politici in Europa zinspelen op afpakken octrooien van big pharma

“Heel voorzichtig beginnen Europese politici een, ooit ondenkbaar, dreigement te uiten door te suggereren dat zij octrooien van farmaceutische bedrijven kunnen afpakken om de enorme tekorten aan coronavirusvaccins te bestrijden”, aldus een artikel van Politico. “Van het Italiaanse parlement tot de Duitse minister van Economische Zaken Peter Altmaier wordt er betoogd dat octrooien misschien niet langer zo heilig moeten zijn als ze ooit waren.”
Artikel Politico


Opinie: Productiviteitsstijging is sleutel voor economisch herstel

Een artikel en een podcast van The London Institute of Banking & Finance (LIBF) schetsen het belang van productiviteitsgroei voor het herstel van de economie uit de coronacrisis. En de belangrijkste manier daartoe is (technologische) innovatie. Dat is ook de boodschap van het boek Productivity and the Pandemic van Philip McCann, (University of Sheeld) en Tim Vorley (Oxford Brookes Business School). Rond de lancering van het boek organiseert het Britse Productivity Insights Network een serie van zes webinars over productiviteit en de pandemie. Het eerste webinar, ‘Spatial considerations in a post-COVID-19 environment’, heeft reeds plaatsgevonden. Voor de volgende kunt u zich nog aanmelden, al zullen deze waarschijnlijk ook snel op YouTube staan.
Artikel LIBF
Podcast LIBF (SoundCloud)
Verslag eerste webinar (YouTube)
Meer informatie webinarserie Productivity Insights Network


Von der Leyen: EU presteert ondermaats op gebied van digitale technologieën

De EU blijft achter bij China en de VS als het gaat om investeringen in sleuteltechnologieën zoals kunstmatige intelligentie en kwantumtechnologie. Daarvoor waarschuwde de voorzitter van de Europese Commissie (EC), Ursula von der Leyen, op de jaarbijeenkomst van Digital Europe. In sommige sectoren, zoals automotive of farma, doen bedrijven veel, maar in veel ander sectoren moet er een tandje bij.
Nieuwsbericht EurActiv


Digital Europe: Diverse manieren om digitale scale-ups te helpen

Digitaal onderwijs, digitaal onderzoek en de ontwikkeling van Europese dataruimtes zijn de belangrijkste investeringsgebieden ter ondersteuning van digitale scale-ups. Dat constateert een onderzoek van Digital Europe naar wat de beste investeringen en beleidsmaatregelen zijn om het Europese ecosysteem voor digitale scale-ups te ondersteunen. Aanstaande dinsdag 16 februari, van 16:00 uur tot 17:00 uur, organiseert de AWTI een webinar over hoe Nederland een top-scale-up-land voor kennisintensieve bedrijven kan worden.
Nieuwsbericht Digital Europe
Rapport Digital Europe (pdf)
Aankondiging AWTI


Tekortkomingen in financieringsmogelijkheden eigen vermogen in EU

Start‑ en scale-ups hebben voldoende eigen vermogen nodig om producten en diensten te ontwikkelen en economisch te groeien. Uit onderzoek van het directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (EC) blijkt dat het Europese ecosysteem van risicokapitaalverstrekkers nog onvoldoende tegemoetkomt aan die behoefte. Het doet aanbevelingen voor de verdere ontwikkeling van het systeem. Ook een rapport van het Centre for European Policy Studies (CEPS) doet voorstellen om het Europese systeem van risicokapitaalverstrekking te verbeteren. Dit rapport is gebaseerd op een webinar dat werd gehouden op 9 juli 2020. Het constateert dat Europese overheden zich sinds de coronacrisis wel richten op het tegenaan van bedrijfsschulden, maar onvoldoende op het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsactiviteiten.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC
Rapport CEPS (pdf)


Opties voor het regelen van de aansprakelijkheid van online platforms

Gezien de centrale rol die online platforms spelen in de digitale economie, rijzen vragen over hun verantwoordelijkheid met betrekking tot illegale/schadelijke inhoud of producten die zij in het kader van hun exploitatie hosten. Een studie van de European Parliament Research Service (EPRS) geeft een overzicht van de belangrijkste wettelijke/regelgevende uitdagingen. Vervolgens wordt geanalyseerd welke stimulansen er voor online platforms, hun gebruikers en derden zijn om illegaal/schadelijk en gevaarlijk materiaal, inhoud en/of producten op te sporen en te verwijderen. Tot slot noemt de studie beleidsopties voor een efficiënte EU-aansprakelijkheidsregeling.
Rapport (pdf)
Bijlage (pdf)


Raad van Europa: Strikte regels nodig voor gezichtsherkenning

De Raad van Europa roept overheden strikte regels vast te stellen op het gebied van privacy en gegevensbescherming voor gezichtsherkenningstechnologieën. Bepaalde toepassingen van gezichtsherkenning zouden helemaal moeten worden verboden om discriminatie te voorkomen. Denk aan gezichtsherkenning die uitsluitend wordt ingezet voor het onderscheid maken op huidskleur, geslacht, leeftijd of gezondheid.
Nieuwsbericht Raad van Europa
Rapport Raad van Europa (pdf)


CoR: Betrek steden en regio’s nauw bij onderzoeks- en innovatiebeleid

Het Comité van de Regio’s (CoR) geeft in een advies zijn visie op de rol die steden en regio’s in de nieuwe Europese onderzoeksruimte (ERA) moeten spelen. Volgens het CoR worden steden en regio’s graag volledig betrokken bij de governance en tenuitvoerlegging van het Europese onderzoeks- en innovatiebeleid. De CoR is blij met de komst van ERA-hubs, omdat deze een belangrijk instrument met een sterk regionaal gericht karakter zijn om de EU-doelstellingen op het gebied van milieu, digitale, sociale en economische samenhang te verwezenlijken.
Nieuwsbericht CoR


Nederland leidt Europees in waterstof, Duitsland maakt snelle inhaalslag

Het momentum voor groene en blauwe waterstof groeit snel in Europa. Op dit moment loopt Nederland loopt voorop met aangekondigde waterstofprojecten, maar Duitsland maakt een snelle inhaalslag, constateert een artikel van Rabo Research. De overheid steekt daar de komende jaren miljarden euro’s in onderzoek en ontwikkeling. De grote spelers in de Europese waterstofwereld van dit moment zijn Gasunie, Shell, Nouryon, Vattenfall, Engie en BP. Een artikel van het Rathenau Instituut toont zich niet onverdeeld enthousiast over waterstof. Het stelt dat er eerst een publiek debat nodig is over hoe we waterstof nuttig kunnen inzetten en welke investeringen van gemeenschapsgeld verantwoord zijn.
Artikel Rabo Research
Artikel Rathenau


VK: Economisch herstel niet alleen landelijk maar ook regionaal stimuleren via r&d

De Britse Council for Science and Technology (CST) heeft in september 2020 een brief gestuurd aan premier Boris Johnson over de bijdrage van wetenschap en technologie aan het economisch herstelbeleid. Vooral op regionaal niveau zou die bijdrage aanzienlijk hoger moeten en kunnen zijn dan waaraan tot dan toe werd gedacht. De brief doet hiervoor vier voorstellen. Ook de positieve reactie van Johnson op de brief, van november 2020, kwam deze week naar buiten.
Nieuwsbericht Britse overheid
Brief CST aan Jonhson (pdf; september 2020)
Brief Jonhson aan CST (pdf; november 2020)


VK: Wat private en staatsbanken en regelgevers aan moeten met ‘crypto currencies’

In de fintech-sector wordt veel nagedacht over ‘crypto currencies’ en welke rol private en centrale banken en regelgevers in dit verband kunnen en moeten spelen. TechUK heeft er een white paper over geschreven. Dit beschrijft het bestaande financiële landschap van crypto‑ en fysieke munten, welke veranderingen we kunnen verwachten, welke kansen en bedreigingen ‘crypto currencies’ met zich meebrengen, en hoe de sector gereguleerd zou kunnen worden.
Nieuwsbericht TechUK
Rapport TechUK (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Onderzoek naar genderbias in de wetenschap: ‘Aan de peer-reviews ligt het niet’

Hoewel het verschil kleiner wordt, publiceren vrouwelijke wetenschappers veel minder dan hun mannelijke collega’s. Die kloof kan in elk geval niet worden verklaard door de peer-reviews van wetenschappelijke tijdschriften, concludeert een onderzoek op basis van 350.000 manuscripten die werden ingediend bij 145 tijdschriften en werden beoordeeld door 740.000 peer-reviewers. Manuscripten van vrouwelijke wetenschappers blijken geen slechtere peer-reviews te krijgen dan die van hun mannelijke collega’s.
Artikel Science Magazine
Nieuwsbericht HOP / Cursor


Opinie: Universiteiten moeten aanjagers worden van maatschappelijke solidariteit

Universiteiten zijn veel bezig met concurrentie en reputatierankings, maar dat moet nodig veranderen. Om grote maatschappelijke vraagstukken te helpen oplossen, moeten universiteiten zich meer richten op samenwerking, maatschappelijke solidariteit en wereldwijde verbondenheid. Aldus Angelina Yuen-Tsang (Hong Kong Polytechnic University) in een keynote toespraak op de University Social Responsibility Summit 2021.
Bericht University World News


Hulpmiddelen voor ontwerp en uitvoering van missiegericht innovatiebeleid

Een groeiend aantal landen introduceert missiegericht innovatiebeleid om maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Een rapport van de OESO schetst een analytisch kader om de uitdagingen en kansen van dit beleid systematisch te onderzoeken. Het document is een aanvulling op de vorig jaar gepresenteerde Online Toolkit voor Missiegericht Innovatiebeleid.
Aankondiging OESO
Rapport OESO (pdf)
Toolkit OESO


Octrooien op technologieën remmen innovatie

Er zijn economen die menen dat de daling van de productiviteitsgroei van de laatste jaren te wijten is aan de trage verspreiding van technologieën die in de hele economie kunnen worden toegepast. Octrooien zouden die verspreiding in de weg staan. Een onderzoek dat wordt beschreven in een artikel van VOX-CEPR laat zien dat dit klopt, tenzij octrooinemers een gestandaardiseerde licentieregeling invoeren. Het artikel laat ook zien hoe die remmende functie zich uit: in minder vervolginnovatie op de technologie en vooral in minder vervolginnovatie op de spill-overs van die technologie.
Artikel VOX-CEPR


Gevolgen van de opkomst van AI voor werk, innovatie, productiviteit en vaardigheden

Begin deze maand vond de online ‘International conference on AI in Work, Innovation, Productivity and Skills’ van de OESO plaats. Er werd onder andere gesproken over experimentele benaderingen om na te gaan of mens en machine naast elkaar kunnen werken. Ook werd bediscussieerd of automatisering en AI werknemers overbodig zullen maken.
Conferentieverslag en achtergrondstukken – OESO


Trek van AI-onderzoekers naar bedrijven aanleiding voor extra toezicht AI

Veel AI-onderzoekers verlaten het wetenschappelijk onderzoek voor een baan in het bedrijfsleven, constateert een artikel van de Amerikaanse Cornell University. Het gaat vooral om onderzoekers op het gebied van ‘deep learning’ en om onderzoekers met hoge citatiescores. Het bedrijfsleven kan hierdoor een zwaar stempel drukken op de ontwikkeling van AI. Volgens de schrijvers van het artikel mag het overheidstoezicht op de ontwikkeling en toepassing van AI daarom niet verslappen.
Artikel Cornell University


Nadenken over de maatschappelijke effecten van nieuwe technologieën zoals AI

De Digital Future Society (DSF) is een Spaanse organisatie die nadenkt over de gevolgen van nieuwe digitale technologieën op de samenleving, en over mogelijkheden om die in positieve zin te beïnvloeden. Op haar website presenteert de organisatie elke paar dagen een vraaggesprek (video of tekst) met een internationale deskundige. DSF publiceerde er afgelopen week ook een boek over: ‘Faster than the future. Facing the digital age’. Het University of Washington Tech Policy Lab publiceerde afgelopen week een boek met 19 verhalen over het integreren van culturele contexten in kunstmatige technologie. Een artikel van Wired beschrijft, enigszins apocalyptisch, wat er zal gebeuren als we niet nadenken over de effecten van technologieontwikkeling en niet ingrijpen als we bepaalde ontwikkelingen ongewenst vinden. Dan dreigt, volgens Wired, een totale controle op ons leven.
Website DSF
Boek DSF (gratis; registratie verplicht)
Boek Tech Policy Lab (pdf)
Artikel Wired


Transatlantische verschillen in ideeën over regulering big tech

Een handvol grote technologiebedrijven heeft nu meer macht dan de meeste nationale regeringen, aldus een artikel van Tribune. “Het is tijd om ze te onderwerpen aan democratische controle, voordat hun macht de democratie uitholt”, aldus de auteurs. Een artikel van Politico vergelijkt de politieke opvattingen over het technologiebeleid in de VS en de EU. Daarbij kijkt het artikel ook naar de stand van de technologie in beide continenten en de economische belangen die er spelen.
Artikel Tribune
Artikel Politico


Groot toekomstperspectief voor medicijnen op basis van ‘messenger RNA’

Het gemeenschappelijke kenmerk van de huidige coronavaccins is het opnemen van ‘messenger RNA’ in de molecuulstructuur van het werkzame middel. Die technologie heeft nog veel meer potentie, schetst een artikel van MIT Technology Review. Denk aan de bestrijding van kanker, sikkelcelziekte of misschien zelfs HIV.
Artikel MIT Technology Review


Opinie: We moeten ons beter voorbereiden op nieuwe pandemieën

In de westerse wereld zijn we op grote schaal aan het vaccineren tegen COVID-19. We moeten nu gaan nadenken over de volgende pandemie, stelt Bill Gates in een artikel van Entrepreneur. Hij waarschuwt: “Die kan tien maal erger worden.” Ook een artikel van Harvard Business Review (HBR) pleit ervoor dat de wereld zich snel voorbereidt op mogelijk nieuwe pandemieën. Het schetst de hoofdlijnen van zo’n aanpak.
Artikel Entrepreneur
Artikel HBR


Opinie: Regelgeving voor data met de hele wereld afstemmen

De huidige debatten over normen en regels voor dataverkeer weerspiegelen in de eerste plaats de prioriteiten en behoeften van rijke landen, stelt een artikel van Centre for Global Development. Volgens het artikel moet er meer worden gedaan om ervoor te voorkomen dat het beleid van de grootste economieën ter wereld onbedoelde gevolgen heeft voor de digitale economieën van minder rijke landen.
Artikel Centre for Global Development


Japan: Enorm fonds voor wetenschappelijk onderzoek in aantocht

Japan is bezig met het opzetten van een nieuw fonds om de overheidsfinanciering van wetenschappelijk onderzoek te verhogen. De overheid trekt hier bijna 80 miljard euro (10 biljoen yen) voor uit. Volgens deskundigen heeft de coronapandemie het gebrek aan stabiele langetermijnfinanciering van onderzoek aan het licht gebracht. Naar verwachting gaat het fonds in 2022 van start.
Bericht University World News


VS: Biden geeft opdracht herziening federaal beleid wetenschappelijke integriteit

President Biden heeft een brede evaluatie van het federale beleid inzake wetenschappelijke integriteit in gang gezet. Tegelijkertijd heeft hij de nationale agentschappen opgedragen hun inspanningen ter ondersteuning van wetenschappelijk onderbouwde besluitvorming te versterken.
Nieuwsbericht AIP
Memorandum


VS: Meer geld voor innovatie is goed voor de economie

Ongeveer 2,7 procent van het Amerikaanse bruto binnenlands product wordt uitgegeven aan innovatie. Benjamin F. Jones van de Northwestern Kellogg School of Management betoogt in een artikel op de website van de Northwestern University dat dit lang niet genoeg is. Naar schatting levert elke dollar die wordt geïnvesteerd in innovatie 1 tot 10 dollar op, misschien nog wel veel meer.
Artikel Northwestern University


VS: National Academies bepleiten krachtig innovatiebeleid voor schone energie

“De energietransitie is van cruciaal belang om de klimaatverandering te beperken, de volksgezondheid te beschermen en de Amerikaanse economie nieuw leven in te blazen.” Op basis van deze overweging hebben de Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering and Medicine een commissie van deskundigen bijeengeroepen om te onderzoeken hoe de CO2-uitstoot van de transport-, elektriciteits-, bouw- en industriële sectoren kan worden geminimaliseerd. Zij presenteerden hun eindrapport vorige week. Het sluit aan op de beleidskoers op het gebied van energie en klimaat van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die wordt beschreven in een artikel van ABN-AMRO.
Persbericht National Academies
Rapport (e-mailadres verplicht)
Artikel ABN-AMRO

Erratum: In het vorige nummer van de AWTI e-mail alert stelden we dat het Hoger Onderwijs Persbureau een serie over de gevolgen van de bezuinigingen op basisbeurs zou gaan maken. Dat hadden wij opgemaakt uit een bericht van de UKrant. Het HOP laat nadrukkelijk weten dit niet van plan te zijn, maar dat het om een serie van de universiteits- en hogeschoolbladen zelf gaat.