AWTI e-mail alert 7 mei 2020

Bericht van de AWTI


Jaarverslag AWTI 2019

De AWTI heeft zijn jaarverslag over 2019 gepubliceerd. In dit verslag blikken we in het bijzonder terug op het advies over de toekomst van het stelsel voor hoger onderwijs en onderzoek, ‘Het stelsel op scherp gezet’, en op de evaluatie van de AWTI door de commissie Knottnerus.
AWTI Jaarverslag 2019
 

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken


Kabinet brengt beleidsopties voor hoger onderwijs in kaart

Met hulp van experts en betrokkenen heeft het kabinet mogelijke intensiveringen en bezuinigingen in kaart gebracht voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. Onderdeel van de uitgewerkte beleidsopties is een structurele besparing van 5 miljard euro door een 'doelmatigheidskorting' van 20 procent, masteropleidingen niet langer bekostigen, het stoppen van subsidies op praktijkleren en het verkleinen van de instroom van buitenlandse studenten door Nederlands verplicht te stellen voor bacheloropleidingen. Nu er een recessie nadert, lijken deze theoretische opties plotsklaps heel realistisch, meent een artikel van ScienceGuide. Het zet de ideeën en de kritiek erop op een rij.
Artikel ScienceGuide
Rapport Brede maatschappelijke heroverwegingen no. 5 ‘Ongekend talent’ (pdf)
Overige Rapporten BMH


Economische crisis werpt haar schaduw vooruit over universiteiten

Europese universiteiten zullen het de komende jaren moeilijk krijgen bij het aantrekken van buitenlandse studenten. Er dreigen overheidsbezuinigingen op onderwijs en onderzoek en de samenwerkingsprojecten met het bedrijfsleven komen onder druk te staan. Science|Business sprak met topmannen Robert-Jan Smits van de TU Eindhoven en Andreas Mortensen van het Swiss Federal Institute of Technology (EPFL). Ze zijn niet optimistisch over de toekomst. In een artikel van HOP / Observant toont ook de Maastrichtse rector Rianne Letschert zich eveneens somber. “Als de universiteiten voorlopig niet meer open kunnen door het coronavirus en de studenten wegblijven, dan storten er misschien een paar in. Ook de studentensteden krijgen dan een klap”, waarschuwt ze. De Europese Commissie is hard op zoek naar extra geld voor onderzoek, meldt een ander bericht van Science|Business. Of dat lukt zullen we een dezer dagen merken, wanneer de Europese Commissie haar nieuwe voorstel voor een Meerjarig Financieel Kader en een economisch herstelplan presenteert. Ook volgens een bericht van Research Professional News zoekt de EC momenteel hard naar extra middelen voor onderzoek. Een ander artikel van ditzelfde medium spreekt het bericht echter weer tegen.
Artikel Science|Business – 1
Artikel HOP / Observant
Artikel Science|Business – 2
Artikel Research Professional News – 1
Artikel Research Professional News – 2


Canada: Veranderingen in economie en geopolitiek nopen tot nieuw innovatiebeleid

De wereld is op twee manieren ingrijpend aan het veranderen, ziet een rapport van het Canadese Public Policy Forum. Ten eerste verandert de traditionele productie-economie in een economie die wordt gedreven door immateriële activa zoals intellectueel eigendom, software, data en merken. Ten tweede worden de wereldhandel en geopolitiek steeds meer beïnvloed door China en de VS die hun eigenbelang voor alles laten gaan. Zowel de inhoud als het doel van het industrieel beleid, inclusief het innovatiebeleid, moeten daarom veranderen, aldus het rapport, dat ook uitlegt hoe. Een white paper van de onlangs opgerichte Canadese Innovation Economy Council (IEC) pleit ervoor dat gevestigde bedrijven samen met start-ups en andere innovatoren het voortouw nemen in de vormgeving van een nieuw industrieel innovatiebeleid. De Amerikaanse denktank Brookings publiceerde een serie artikelen over de technologische dominantie die China nastreeft en hoe de VS, of ruimer: de westerse wereld, daarmee zou moeten omgaan.
Artikel Public Policy Forum
Rapport Public Policy Forum (pdf)
Artikel Invest Ottawa
Rapport IEC (pdf)
Artikelserie Brookings
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


3 miljoen euro voor zeven excellente grootschalige onderzoeksinfrastructuren

NWO heeft zeven aanvragen in de Nationale Roadmap voor Grootschalige Wetenschappelijke Infrastructuur 2019/2020 gehonoreerd, voor een totaalbedrag van 93 miljoen euro. Het gaat om infrastructuren voor zowel de bèta/technische, als de alfa/gamma-disciplines en de levenswetenschappen.
Nieuwsbericht NWO
Gehonoreerde aanvragen Roadmap


Hogescholen doen steeds meer aan onderzoek

Het aantal lectoren voor het praktijkgerichte onderzoek op hbo-opleidingen groeide tussen 2007 en 2017 van 270 naar 679. Lectoren hadden gemiddeld drie dagen per week een aanstelling als onderzoeker. Verder kwam er steeds meer geld. Dat blijkt uit de factsheet Praktijkgericht onderzoek hogescholen van het Rathenau Instituut.
Nieuwsbericht Rathenau
Factsheet Rathenau


Rector Maastricht waarschuwt voor ‘instorten’ universiteiten

Als de universiteiten voorlopig niet meer open kunnen door het coronavirus en de studenten wegblijven, dan storten er misschien een paar in. Ook de studentensteden krijgen dan een klap, waarschuwt de Maastrichtse rector Rianne Letschert.
Artikel HOP / Observant


Minister: “Geef wetenschappers ook in coronacrisis vaste baan”

Krijgen promovendi en postdocs door de coronacrisis hun onderzoek niet op tijd af? Dan kunnen universiteiten gewoon het contract verlengen of een vaste baan aanbieden, stelde minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een debat met de Tweede Kamer. De minister gaat praten met NWO, de instellingen en de onderzoekers, zodat iedereen zijn best doet “om ervoor te zorgen dat niemand tussen wal en schip valt”.
Nieuwsbericht HOP / DUB


Petitie: “Geef buitenlandse afstudeerders nu meer tijd om werk te vinden”

Coronacrisis of niet, studenten van buiten Europa moeten na afstuderen binnen een jaar een baan vinden. Anders worden ze teruggestuurd naar hun eigen land, bevestigt het ministerie van Justitie en Veiligheid. Bestuurders en alumni van Wittenborg University of Applied Sciences pleiten voor coulance. Ze zijn een petitie gestart voor verlenging van het ‘zoekjaar’-visum.
Artikel HOP / UToday
Petitie


Wetenschappers bekritiseren adviezen Outbreak Management Team

In een uitzending van Nieuwsuur pleitte een aantal wetenschappers voor meer openheid bij het Outbreak Management Team (OMT). Volgens hen is de onderbouwing van de adviezen van het OMT aan de regering over de aanpak van de coronacrisis nu te onduidelijk. Dezelfde kritiek klinkt door in een opiniebijdrage voor NRC van vier wetenschappers. In artikelen van ScienceGuide en Het Parool is er kritiek op de samenstelling van het OMT. “Een pandemie is geen medisch, maar een maatschappelijk probleem.” In het OMT zouden, naast medici, ook wetenschappers uit andere disciplines moeten worden opgenomen, zoals historici en sociologen. Daarover gaan artikelen van ScienceGuide en NEMO Kennislink. In een artikel van Het Parool zegt OMT-voorzitter en RIVM-directeur Jaap van Dissel dat hij het met laatstgenoemde kritiek eens is. Een artikel van Sociologen Panel geeft een inkijkje in wat sociologen aan discussies zoals die in het OMT zouden kunnen bijdragen.
Bericht Nieuwsuur NOS
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel ScienceGuide
Artikel NEMO Kennislink
Artikel Het Parool
Artikel Sociologen Panel


Overheidssteun voor start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers

Sinds 29 april kunnen start-ups, scale-ups en innovatieve mkb’ers een aanvraag doen voor een Corona-OverbruggingsLening (COL). Deze regeling is tot stand gekomen in intensieve samenwerking tussen het Ministerie van EZK, de gezamenlijke regionale ontwikkelingsmaatschappijen en TechLeap, met nauwe betrokkenheid van Invest-NL. De Dutch Startup Association (dSa) vindt de regeling niet toereikend, meldt Emerce. “Er lijkt sprake van rechtsongelijkheid tussen bedrijven en professionals in de oude en nieuwe economie.” Een artikel van NRC vraagt zich af: Steun geven aan start-ups, is dat eigenlijk wel een goed idee? Investeerder Alexander Ribbink van Keen Venture Partners heeft er zijn twijfels. “Ondernemen is in de kern iets wat je doet zonder overheidsgeld.”
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Emerce
Artikel NRC


Wat brengt de economische crisis na het coronavirus?

De coronacrisis heeft ons in een onvermijdelijke economische crisis gestort. Volgens een artikel van Het Parool biedt de recessie echter, zoals altijd, kansen. “Herstel moet komen uit innovatie.” Dat denkt ook McKinsey. Dat het dan vooral heeft over digitale innovatie. Het adviesbureau legt uit hoe bedrijven hiermee aan de slag kunnen gaan. “Gebruik de crisis als katalysator voor innovatie”, zegt een artikel van Singularity Hub. Een artikel van BCG schetst een vijfpunten-benadering voor innovatie. De website Innovatie-estafette publiceerde in de afgelopen twee weken verschillende artikelen over innoveren in het huidige tijdsgewricht. (Zie ook: ‘Europa neemt ook voortouw met strategie voor economisch herstel’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Artikel Het Parool
Artikel McKinsey
Artikel Singularity Hub
Artikel BCG
Artikelen Innovatie-estafette


UvA en TU Delft doen onderzoek naar exitstrategieën voor de coronacrisis

Hoe komt Nederland uit de lockdown? Het platform ‘Science versus Corona’, een initiatief van wetenschappers van onder andere de UvA, lanceert een ‘challenge’ om hier antwoord op te vinden. Wetenschappers uit verschillende disciplines worden hiervoor uitgenodigd. De TU Delft hebben onderzoek gedaan naar de voorkeuren van Nederlanders met betrekking tot de verschillende maatregelen die in een exitscenario kunnen worden getroffen (en de volgorde daarin). De resultaten van dit onderzoek verschijnen vandaag.
Nieuwsbericht UvA
Nieuwsbericht TU Delft
Onderzoeksresultaten TU Delft


5G is er nu echt, protesten nemen toe

Sinds vorige week heeft een deel van Nederland 5G: de opvolger van het huidige mobiele 4G-netwerk. Dat meldt bijvoorbeeld Technisch Weekblad. Niet iedereen is er even blij mee. Zo werden de laatste weken verschillende 5G-zendmasten in brand gestoken. De stichting Stop5GNL spande een kort geding aan tegen de Nederlandse staat, die vergunning verleende voor de uitrol. De NOS schrijft daar meer over. RTL Nieuws zet een aantal feiten over 5G op een rij. Een in maart uitgegeven rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) doet dat uitgebreider. Het rapport schetst eveneens de potentiële voordelen van 5G voor de maatschappij en de economie. Dat laatste doet ook een rapport van Raconteur, een bijlage van The Times. De vraag is nu: hoe communiceer je als overheid over 5G en de beslissingen die je daarover neemt? Een gebruiksaanwijzing is daar niet voor. Een artikel van onderzoekers van de London School of Economics and Political Science (LSE) over klimaatcommunicatie en een artikel van Nesta over COVID-19-communicatie, geven wel aanwijzingen voor een effectief communicatiebeleid. Een artikel van The Guardian maakt duidelijk dat overheden in ieder geval ook social media-platforms moeten aanspreken op het (niet langer) verspreiden van complottheorieën, zoals dat 5G het coronavirus zou helpen verspreiden.
Nieuwsbericht Technisch Weekblad
Nieuwsbericht NOS
Artikel RTL Nieuws
Rapport EPRS (pdf; maart 2020)
Rapport Raconteur
Artikel LSE
Artikel Nesta
Artikel The Guardian


China laat oog op (verzwakte) Nederlandse bedrijven vallen

De coronacrisis verzwakt Europese bedrijven en dat ontgaat ook China niet, meldt een artikel van de NOS. “China loert op bedrijven om over te nemen” en dan met name grotere hoogtechnologische bedrijven. In een interview met The New Yorker erkent eurocommissaris Margrethe Vestager de ernst van het probleem. Zij is bereid maatregelen te treffen of maatregelen van EU-lidstaten toe te staan om vijandige overnames vanuit China te blokkeren.
Artikel NOS
Artikel The New Yorker


AIVD: “Nederland steeds vaker doelwit van cyberspionage”

Ons land is steeds vaker het doelwit van cyberspionage, blijkt uit het jaarverslag 2019 van de Algemene Inlichten- en Veiligheidsdienst (AIVD). Andere landen proberen op deze manier invloed uit te oefenen op onze samenleving en bedrijfsgeheimen te stelen. De grootste dreiging op het gebied van economische spionage is, volgens de AIVD, China. Meerdere Nederlandse topsectoren zijn doelwit geworden, met als doel hoogwaardige technologie in handen te krijgen, aldus de inlichtingendienst.
Nieuwsbericht NOS 
Nieuwsbericht AIVD
AIVD-jaarverslag 2019 (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


EUA: Doorgaan met Europees Universiteiten Initiatief en zorgen voor inbedding

De European Universities Association (EUA) steunt het European Universities Initiative van de Europese Commissie. Ze vindt het een goed instrument voor het universitaire onderwijs en onderzoek, dat tevens zou kunnen bijdragen aan het Bolognaproces en versterking van de Europese onderzoeksruimte. Het moet wel een bottom-up initiatief blijven en de politieke en financiële ondersteuning moet structureel worden.
Nieuwsbericht EUA
Position paper EUA (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


CESAER: Vastgesteld percentage bbp naar hoger onderwijs

Er moet een vast percentage van het bbp toegekend worden aan het hoger onderwijs in Europa. Dit stelt CESAER in een van haar twee onlangs gepubliceerde position papers. In het eerste paper deelt de belangenvereniging haar visie op de Europese onderwijsruimte. In het andere paper doet zij meerdere aanbevelingen voor het European Universities Initiative.
Nieuwsbericht Neth-ER


ESFRI: Blijven investeren in sterkere onderzoeksinfrastructuren

Het Europees Strategieforum voor Onderzoeksinfrastructuren (ESFRI) heeft een visie gepresenteerd op de manier waarop onderzoeksinfrastructuren kunnen helpen de uitdagingen van de nieuwe Europese onderzoeksruimte (ERA) aan te gaan. In de white paper ‘Making Science Happen’ doet de organisatie aanbevelingen voor een sterk Europees ecosysteem rond een aantal van de beste wetenschappelijke faciliteiten ter wereld.
Persbericht ESFRI
Publicatie ESFRI (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese Commissie publiceert eerste ontwerp uitvoeringsstrategie Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) heeft het eerste ontwerp van de uitvoeringsstrategie voor Horizon Europa gepubliceerd. Deze richt zich op het maximaliseren van de impact van het programma, meer transparantie en vereenvoudigde procedures, meer synergie met andere programma’s van de EU en verbeterde digitale toegang en publiekscommunicatie. Het gepubliceerde document is het eerste ontwerp van een dergelijke strategie. De opzet zal in 2020 verder worden uitgewerkt.
Nieuwsbericht EC
Implementatiestrategie voor Horizon Europe – versie 1.0 (pdf)


Mediterrane landen vrezen dat recessie r&d zal treffen en braindrain zal aanwakkeren

Landen die in de nasleep van de financiële crisis van 2008 hun onderzoeksbudgetten hebben zien slinken door bezuinigingen, maken zich nu opnieuw zorgen. De recessie die de pandemie nu op gang heeft gebracht kan nog ernstiger gevolgen hebben voor hun r&d-systemen. Uit onderzoek van de OESO blijkt dat de landen die het hardst door de crisis van 2008 zijn getroffen, nu vrezen dat de wereldwijde recessie in het kielzog van de pandemie een aanslag zal betekenen op de r&d-budgetten en een nieuwe braindrain zal veroorzaken.
Nieuwsbericht Science|Business
Onderzoek OESO


EIC-adviesraad: maak van EIC een ERC voor innovatie

De European Innovation Council (EIC) moet het centrale orgaan voor hoogwaardige innovatie worden, zoals de ERC dat is voor excellent onderzoek. Dat stelt de EIC-adviesraad in een visieverklaring voor de toekomst. Bij die rol past een substantieel budget, van 30 tot 50 miljard euro in de periode 2021-2027. De EIC-projecten zouden moeten bijdragen aan hogere technologische investeringen en bedrijfsgroei in heel Europa en meer interdisciplinair diepgaand technologisch onderzoek en ondernemerschap. De EIC zou niet alleen geld moeten verdelen, maar ook moeten zorgen voor hoogwaardige mentorschap en advies voor succesvolle aanvragers. Op deze manier zou de EIC ook een hoofdrol kunnen spelen in het economisch herstel van Europa na de coronacrisis. Dat er grote behoefte bestaat aan de fondsen en het werk van de EIC, bleek afgelopen maand. Er werd voor ruim 10 miljard euro aan projectvoorstellen ingediend, meer dan het hele voorziene EIC-budget voor 2021-2027. De Europese Commissie (EC) heeft direct een extra bedrag van 150 miljoen euro toegezegd om meer voorstellen te kunnen honoreren, meldt Science|Business.
Nieuwsbericht EC
Visiedocument (pdf)
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Science|Business


Europa neemt voortouw met groot investeringsfonds coronavaccin en ‑medicijnen

Onderzoekers van de Universiteit van Oxford claimen dat ze in juni de eerste uitslagen verwachten van een trial met een nieuw vaccin tegen het coronavirus. In september zou een miljoen doses van het vaccin klaar kunnen zijn. Volgens de invloedrijke Brusselse denktank Bruegel moet er op veel grotere schaal worden gewerkt aan de ontwikkeling van vaccins in Europa, omdat het lang niet zeker is dat er plotseling één goed werkend vaccin wordt ontdekt dat ook nog een snel en goedkoop kan worden gemaakt voor heel Europa. Bruegel denkt aan een onderzoeksfonds van 725 miljoen tot 3 miljard euro. De Europese Commissie bleek deze week zelfs nog groter te denken. Het organiseerde afgelopen maandag de virtuele conferentie ‘Coronavirus Global Response’. Tijdens het openingsevenement zegden landen samen al direct 7,4 miljard euro toe aan de ontwikkeling en verspreiding van universeel beschikbare en betaalbare vaccinaties, behandelingen en diagnostiek. Een artikel van The Hill vertelt dat momenteel wereldwijd aan zo’n 70 vaccins wordt gewerkt. Het is, volgens het artikel, echter onwaarschijnlijk dat zelfs maar één ervan binnen 12 tot 18 maanden kan worden goedgekeurd en grootschalig worden geproduceerd. “Je hebt tijd nodig om te laten zien dat een vaccin echt werkt en dat het veilig is. Het is moeilijk dat proces te versnellen.”
Nieuwsbericht CNN
Nieuwsbericht The Telegraph
Nieuwsbericht Science|Business
Publicatie Bruegel (pdf)
Persbericht EC
Artikel The Hill


Europa neemt ook voortouw met strategie voor economisch herstel

De voorzitters van de Europese Commissie (EC) en de Europese Raad (ER) hebben een “routekaart naar herstel” opgesteld. De Roadmap for Recovery bevat vier hoofdpunten: een gerevitaliseerde interne markt, een grote investeringsinspanning (“van het Marshall-Plan-type”), mondiale actie en een goed functionerend governancesysteem. De plannen uit de Roadmap for Recovery van de EC en ER sluiten aan bij de wensen van de belangenorganisatie voor grote bedrijven Business Europe. Zij pleit ook voor een groot mondiaal herstelplan van de economie. Een artikel van NRC is daar kritisch over: in de internationale politiek is er totaal geen overeenstemming over de inhoud van een herstelplan. Ook zou Europa te weinig denken aan de geopolitieke dimensie van zo’n plan. Een artikel van Intereconomics gaat in op de randvoorwaarden waaraan een mondiaal economisch herstelplan zou moeten voldoen. Een tweede artikel van dit medium zet de verschillende economische theorieën op een rij die economische herstelplannen kunnen motiveren. Op een virtueel seminar van de OESO presenteerden Nobelprijswinnaar Michael Spence en Eric Beinhocker van het Institute for New Economic Thinking at the Oxford Martin School (INET Oxford) hun visie op de noodzaak van systeemdenken om uit de coronacrisis te komen.
Nieuwsbericht Europe Active
Roadmap EC – ER (pdf)
Nieuwsbericht Business Europe
Publicatie Business Europe (pdf)
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel Intereconomics – 1
Artikel Intereconomics – 2
Verslag virtueel seminar OESO (YouTube)
Presentatie Beinhocker (pdf)


EU zet in coronacrisis zwaar in op digitale technologieën

Digitale technologie is een belangrijk onderdeel van de internationale inspanningen om het coronavirus aan te pakken en nieuwe manieren van leven en werken te ondersteunen. Een artikel van het World Economic Forum (WEF) noemt tien technologieën die in dit verband een grote rol spelen. Diepgravender is een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS): ‘Ten technologies to fight COVID-19’. De Europese Commissie (EC) heeft op haar website een speciale rubriek geopend over hoe ze werkt aan de benutting van digitale technologieën in de strijd tegen de pandemie.
Artikel WEF
Rapport EPRS (pdf)
Webrubriek EC


EU blijft techreuzen kritisch volgen

Na een periode waarin hun macht ter discussie stond, zien bedrijven als Facebook en Google kans om overheden de helpende hand te bieden. En juist die hulp maakt ze nog machtiger, zet een artikel van de NOS uiteen. Het constateert dat alleen Europa de techreuzen kritisch blijft volgen. Dat blijkt ook uit het, hiervoor al aangehaalde, interview van The New Yorker met eurocommissaris Margrethe Vestager. (Zie ook: ‘Apple en Google lanceren eerste fase COVID-19 Contact Tracing-project’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Artikel NOS
Artikel The New Yorker


Finland: Nieuwe plannen voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Een Finse ministeriële werkgroep heeft een Routekaart voor Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie opgesteld. De roadmap heeft drie strategische hoofdthema’s: 1) competenties, 2) een nieuw model voor partnerschappen tussen instellingen voor hoger onderwijs, onderzoeksinstellingen en bedrijven, en 3) een innovatieve publieke sector. De roadmap richt zich ook op sterkere banden met de EU en andere internationale financieringsbronnen.
Nieuwsbericht Finse overheid
Publicatie Finse overheid (pdf; in het Fins, te vertalen met bv Google Translate)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Betere toegang tot publiek gefinancierde gegevens voor wetenschap en innovatie

In de steeds meer op kennis gebaseerde samenlevingen en economieën zijn gegevens een belangrijke hulpbron voor onderzoek en innovatie. Dit voordeel moet echter worden afgewogen tegen de daarmee samenhangende risico’s voor privacy, intellectueel eigendom, de nationale veiligheid en het algemeen belang. Een rapport van de OESO presenteert de huidige beleidspraktijk ter bevordering van de toegang tot door de overheid gefinancierde gegevens voor wetenschap, technologie en innovatie, alsmede de beleidsuitdagingen voor de toekomst. Het onderzoekt het nationale beleid en internationale initiatieven, en stelt zeven kwesties vast die beleidsaandacht behoeven.
Publicatie OESO


Het internet wordt actief in stand gehouden tijdens crisis

Sinds het begin van de coronacrisis is de vraag naar breedbandcommunicatiediensten sterk gestegen. Sommige exploitanten constateren een toename van 60% van het internetverkeer ten opzichte van vóór de crisis. Economisch is dit van enorm belang. Een rapport van de OESO kijkt naar de toename van connectiviteit tussen landen en hoe breedbandnetwerken aan de ongekende vraag kunnen voldoen. Een artikel van MIT Technology Review constateert dat techreuzen momenteel enorm investeren in verbetering en uitbreiding van het internet. De Europese Commissie (EC) en de Body of European Regulators of Electronic Communications (BEREC) houden sinds het begin van de coronacrisis bij hoe de vraag naar internetcapaciteit zich ontwikkelt in de EU-lidstaten.
Rapport OESO
Artikel MIT Technology Review
Rapport EC – BEREC


Apple en Google lanceren eerste fase COVID-19 Contact Tracing-project

Apple en Google hebben de eerste versie uitgebracht van hun ‘exposure notification API’, die ze eerder de ‘contact tracing API’ noemden. Dat meldt TechCrunch. Het is een op ontwikkelaars gerichte versie, bedoeld om feedback te verzamelen van partijen die de interface gebruiken bij het maken van contact tracing- en notificatie-apps. Verschillende Europese landen, waaronder Duitsland, hebben aangegeven dat ze de interface van Google en Apple inderdaad willen gebruiken, meldt Reuters. Artikelen van The New Yorker en Brookings gaat dieper in op de privacyaspecten van COVID-19 trackers. De OESO is een speciale webpagina gestart over privacybescherming bij de aanpak van het coronavirus. Er zijn veel geluiden dat burgers tijdelijk extra staatstoezicht op hun doen en laten moeten accepteren om het coronavirus te verslaan. Een rapport van het Tony Blair Institute for Global Change (TBI), bijvoorbeeld, geeft tekst en uitleg over dit standpunt.
Nieuwsbericht TechCrunch
Nieuwsbericht Reuters
Artikel The New Yorker
Artikel Brookings
Webpagina ‘Protecting privacy as we tackle COVID-19’ – OESO
Nieuwsbericht BBC
Rapport TBI


Coronapandemie geeft stimulans aan inzet robots

Automatiseringsoplossingen die twintig jaar geleden nog ondenkbaar waren, zijn tot bloei gekomen tijdens de pandemie, stelt een artikel van ZD Net. Oorzaak: de convergentie van technologieën zoals ‘machine vision’, ‘machine learning’ & AI, open-source robotbesturingssystemen en mobiele componenten en sensoren. Daar komt bij dat robots taken kunnen verrichten die mensen, in het huidige coronatijdperk, niet meer veilig kunnen uitvoeren, aldus een artikel van Fast Company. “Er is geen weg terug meer”, menen beide artikelen. Een artikel van Harvard Business Review (HBR) vindt de hype overtrokken en ziet maar een beperkt aantal nieuwe toepassingen. Een artikel van Interesting Engineering ziet een groot gevaar: moderne robottechnologie kan een grote rol gaan spelen in oorlogsvoering. Rusland zet op dat gebied al grote stappen.
Artikel ZD Net
Artikel Fast Company
Artikel HBR
Artikel Interesting Engineering


Pandemie geeft ook impuls aan inzet blockchain

“Er was een coronapandemie voor nodig om de hindernissen voor de adoptie van blockchain te overwinnen”, constateert een artikel van Harvard Business Review (HBR). Het artikel geeft er verschillende voorbeelden van, waaronder een project dat het Nederlandse techbedrijf TYMLEZ uitvoert voor de Nederlandse overheid. Dat gaat om de oprichting van een platform voor het matchen van de vraag naar en het aanbod van medische goederen. Een artikel van Information Age beschrijft drie nieuwe manieren van zakendoen die mogelijk zijn dankzij blockchain. Het World Economic Forum (WEF) presenteert een toolkit voor bedrijven die met blockchain aan de slag willen gaan. Een artikel van Yahoo Finance vertelt over het nieuwe, omvangrijke blockchain-initiatief dat China op 25 april is gestart.
Artikel HBR
Artikel Information Age
Toolkit WEF
Artikel Yahoo Finance


Het identificeren en meten van ontwikkelingen in de kunstmatige intelligentie

Een OESO-document ‘Identifying and measuring developments in artificial intelligence’ identificeert en geeft aanwijzingen voor het meten van ontwikkelingen in de wetenschap, algoritmen en technologieën met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI). Het stelt een duidelijke toename van AI-gerelateerde ontwikkelingen vast in de afgelopen jaren. Het document constateert ook een groeiende rol van China op in de AI-ruimte.
Aankondiging en rapport OESO


Een nieuw innovatief hulpmiddel voor bedrijven en organisaties: ‘swarm intelligence’

Handelaren die een nieuwe markt willen aanboren. Een navigatie-app die snel een minder bekend gebied in kaart brengt. Een modemerk dat ver van tevoren de kleur van het seizoen kiest. In al deze scenario’s en vele andere kan ‘zwermintelligentie’, een nieuwe vorm van AI, helpen bij het maken van keuzes door wereldwijde en lokale inzichten te combineren.
Artikel MIT Sloan Management Review


Over het belang van intellectueel eigendom voor innovatie

De discussie over het belang van octrooien zal nog wel even aanhouden. Een artikel van Project Syndicate, mede geschreven door Nobelprijswinnaar Joseph Stiglitz, ziet in de huidige pandemie en de ontwikkeling van diagnostiek en behandelingen van het virus, een bewijs voor de stelling dat het huidige innovatiesysteem in de farmacie en biotechnologie niet werkt. Intellectueel eigendom (IP) zou innovatie blokkeren en leiden tot megawinsten. Er moet in ieder geval een plafond komen voor de prijs van (nieuwe) medicijnen, meent de Rotterdamse hoogleraar Carin Uyl-de Groot. Het Algemeen Dagblad (AD) sprak met haar. Corey Salsberg van Novartis betoogt in een artikel van iam dat IP wel degelijk “cruciaal” is voor het vinden van medicijnen tegen COVID-19. En ook de Amerikaanse Kamer van Koophandel draagt die mening uit.
Artikel Project Syndicate
Artikel AD
Artikel iam
Artikel U.S. Chamber of Commerce


Smart cities in de coronacrisis

Steden beginnen op nieuwe manieren te reageren op de corona-pandemie, waarbij ze trachten de collectieve intelligentie die in stedelijke gebieden aanwezig is optimaal te benutten, aldus een artikel van de denktank Nesta. Dit levert ook nieuwe lessen op voor het gebruik van technologie in slimme steden.
Artikel Nesta


Canada: Het creëren van nieuwe leeromgevingen voor innovatie

Canada heeft een reeks programma’s ingevoerd voor het testen van nieuwe benaderingen voor de ontwikkeling van vaardigheden van werkenden. Een rapport van de OESO analyseert het potentieel van deze programma’s en geeft aan hoe ze kunnen worden uitgebreid om het leren op de werkplek te bevorderen en optimaal gebruik te maken van de resultaten. MIT Sloan Management Review stelt momenteel een collectie van artikelen gratis ter beschikking over (de noodzaak van) het bijscholen van werkenden.
Rapport OESO

Artikelserie MIT Sloan Management Review (registratie verplicht)
 

VS: Innovatiebeleid voor een Green New Deal

In de VS gingen al voor de coronacrisis stemmen op voor de uitvoering van een Green New Deal, vergelijkbaar met de European Green Deal van de Europese Commissie. Misschien was het plan in de VS wel de inspiratie voor het Europese plan. Omdat een r&d-strategie de kern vormt van zo’n Green Deal heeft het Amerikaanse People’s Policy Project hiervoor een voorstel geformuleerd.
Artikel People’s Policy Project
Publicatie People’s Policy Project