AWTI e-mail alert 4 juni 2020

De opvallendste berichten van de afgelopen week


R&D in Nederland bereikte afgelopen jaar nieuw hoogtepunt

In tegenstelling tot 2018, toen de r&d-uitgaven leken te stagneren, zag het merendeel van de bedrijven de Nederlandse r&d- uitgaven in 2019 stijgen. Dit laat de nieuwste R&D Top 30 Bedrijven en R&D Top 10 Kennis- en onderzoeksinstellingen van Technisch Weekblad (TW) zien. Ook in 2019 gaf ASML weer het meeste uit aan r&d, gevolgd door Royal Philips en Koninklijke KPN.
Nieuwsbericht TW
Publicatie R&D 2020 – TW


De rol van onderzoek en innovatie in het Europese herstelplan

Op 27 mei presenteerde de Europese Commissie (EC) haar voorstel voor een ambitieus economisch herstelplan. Om ervoor te zorgen dat het herstel gelijk verdeeld over Europa, “inclusief” en eerlijk verloopt, werd een nieuw herstelinstrument aangekondigd met een budget van 750 miljard euro: ‘Next Generation EU’. Uit dit instrument is een verhoging van de Horizon Europe-begroting voorzien van 13,5 miljard euro, speciaal voor onderzoeks- en innovatieactiviteiten op het gebied van gezondheid en klimaat. Naar nu blijkt maakt dit bedrag onderdeel uit van de voorgestelde 94,4 miljard euro uit het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Artikels van Science|Business en Neth-ER (1) schetsen de verwarring en hoe de plannen wel in elkaar zitten. De universitaire organisaties EUA, LERU, The Guild en de Coimbra Group willen meer duidelijkheid van de EC, maar zijn ook teleurgesteld over de voorstellen die er nu liggen. Een tweede artikel van Neth-ER (2) geeft een overzicht van de reacties. Het budget dat alle partijen noodzakelijk achten voor behoud van de Europese concurrentiepositie en het aanpakken van de grote maatschappelijke uitdagingen, 120 miljard euro, wordt sowieso niet gehaald. Ze zijn trouwens ook niet erg te spreken over de geringe budgetstijging van het programma Erasmus+. Een rapport van het Live Long Learning Platform (LLLP) zet, op basis van onderzoek naar het effect van het huidige Erasmus+-programma, uiteen waarom een substantiële budgetverhoging zo belangrijk is. Daarnaast onderstreept de organisatie dat sociale inclusie en duurzaamheid de centrale thema’s voor het nieuwe programma moeten worden.
Beleidsbrief EC
Factsheet EC (pdf)
Artikel Science|Business
Artikel Neth-ER – 1
Artikel Neth-ER – 2
Reactie EUA
Reactie LERU
Reactie The Guild
Reactie Coimbra Group
Nieuwsbericht LLLP
Rapport LLLP (pdf)


Mondiaal netwerk van supercomputers voor COVID-19-onderzoek

De VS, het VK en Zwitserland hebben zich de afgelopen week aangesloten bij het COVID-19 High Performance Computing Consortium, een initiatief van de G7. Onderzoek dat normaliter maanden zou duren, kan nu in enkele uren plaatsvinden. De samenwerkende supercomputers waren op 29 mei al ingezet voor 59 onderzoeksprojecten.
Nieuwsbericht COVID-19 High Performance Computing Consortium
Artikel ZD Net
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten worden door corona nog afhankelijker van externe bekostiging

Door de coronacrisis worden universiteiten nog afhankelijker van externe financiering. Dat voorspelt oud-minister van OCW Jo Ritzen, nu hoogleraar aan de Universiteit Maastricht, in een werkdocument dat wordt besproken door ScienceGuide. Het ontbreekt overheden, volgens Ritzen, aan een langetermijnstrategie waarin investeringen in hoger onderwijs helpen om uit de crisis te komen.
Publicatie Ritzen (pdf)
Artikel ScienceGuideNWO en ZonMw goed op koers naar 100% open access, verdere stappen wel nodig

In 2018 was 68% van de publicaties die voortkomen uit financiering van NWO open access beschikbaar. Voor ZonMw was dit percentage 60%. Dat is de conclusie van een analyse uitgevoerd door het Centre for Science and Technology Studies (CWTS). NWO en ZonMw streven naar 100% open access. Om dit te halen zijn extra inspanningen en verdere stappen nodig.
Nieuwsbericht NWO
Rapport CWTS (pdf)


De wetenschap moet zijn grenzen kennen als het om adviseren gaat

Arts en microbioloog Alex Friedrich was een van de eersten die kritiek had op de landelijke corona-aanpak. “Je moet de wetenschap niet gebruiken voor iets dat ze niet waar kan maken”, stelt hij in gesprek met ScienceGuide. En: “Er is te lange tijd blindgevaren op OMT-adviezen.”
Artikel ScienceGuide


Coronamedicijn in de maak na vondst Erasmus MC en Universiteit Utrecht

Mogelijk komt dit jaar nog het eerste coronamedicijn op de markt. Dat zei Frank Grosveld, hoogleraar Celbiologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, in radioprogramma Dit is de Dag. Een Amerikaans farmaciebedrijf werkt momenteel met het antilichaam dat ontdekt werd door wetenschappers van het Erasmus MC en de Universiteit Utrecht.
Nieuwsbericht Erasmus Magazine
Nieuwsbericht en uitzending Dit is de Dag


TU Delft lanceert acht ‘TU Delft AI Labs’

Hoe kun je met behulp van kunstmatige intelligentie (AI) wetenschappelijke vooruitgang versnellen? Naar deze vraag gaan Delftse wetenschappers de komende jaren onderzoek doen in acht nieuwe ‘TU Delft AI Labs’. Het is de bedoeling dat wetenschappers uit verschillende wetenschapsgebieden die onderzoek doen ín AI en mét AI, hier gaan samenwerken. Tot eind 2021 worden nog 16 van deze labs gelanceerd.
Nieuwsbericht TU Delft


Planbureaus: Vanuit brede welvaart naar oplossingen coronacrisis kijken

Het herstelbeleid van het kabinet moet brede welvaart als uitgangspunt nemen. Hierbij zijn de gezondheid en economie belangrijk, maar gaat het ook om andere zaken die mensen belangrijk vinden: onderwijs, veiligheid, de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van onze leefomgeving en sociale gelijkheid. Dit schrijven het CPB, het SCP en het PBL in een briefadvies aan het kabinet.
Persbericht
Adviesbrief


Coronacrisis zet agglomeratievoordelen pas op langere termijn onder druk

Begin april stelde een artikel van RaboResearch dat de regio Amsterdam en Zuidoost-Brabant harder getroffen zullen worden door de coronacrisis dan andere regio’s, vanwege het wegvallen van agglomeratievoordelen. Daar is echter flink wat op af te dingen, meent een artikel van ESB. Pas op de lange termijn is hier enig effect van te verwachten.
Artikel ESB
Artikel RaboResearch (april 2020)


Noodwet: RIVM kan voor coronabestrijding tijdelijk anonieme zendmastdata inzetten

Het kabinet wil het via een tijdelijke Noodwet mogelijk maken om te bepalen of gezondheidsmaatregelen vanwege het coronavirus versoepeld of juist aangepast moeten worden. Het gaat om onherleidbare tellingen per gemeente waarmee de verspreiding van corona nauwkeuriger kan worden gevolgd en voorspeld. Nederlandse telecomaanbieders gaan voor maximaal een jaar zendmastdata geanonimiseerd beschikbaar stellen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst pleit voor Vaste Kamercommissie

“Installeer een vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken”. Dit stelt de Tijdelijke Commissie Digitale Toekomst (TCDT) in haar eindrapport ‘Update vereist’. De nieuwe commissie Digitale Zaken zou wetgeving van de bewindspersoon die verantwoordelijk is voor digitalisering moeten gaan controleren en behandelen. Daarnaast zou ze toekomstige ontwikkelingen moeten volgen en andere Kamercommissies informeren en ondersteunen. In opdracht van de Tijdelijke Commissie ontwikkelde Waag Society de ‘Routekaart Digitale Toekomst’. De Tweede Kamer kan dit instrument gebruiken om bij ieder nieuw project waarin digitalisering een rol speelt de belangrijkste discussiepunten in beeld te brengen.
Nieuwsbericht Tweede Kamer
Rapport TCDT (pdf)
Samenvatting Rapport
Nieuwsbericht Waag
Publicatie Waag (pdf)


Waterstofprojecten van wereldformaat in Nederland

Waterstof moet ons helpen om in 2050 een CO2-neutraal energie- en grondstoffensysteem te hebben. En daar wordt hard aan gewerkt. Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Nieuw Gas van de Topsector Energie maakten een overzicht van alle actuele Nederlandse waterstofprojecten.
Nieuwsbericht Topsector Energie
Overzicht lopende projecten (pdf)


Eerste editie Techleap.nl Rise: Op weg naar nieuwe Nederlandse ‘unicorns’

Het programma Techleap.nl Rise, een initiatief van Techleap.nl en een aantal topondernemers, heeft de eerste tien veelbelovende scale-ups geselecteerd voor ondersteuning bij hun groeiplannen. De bedoeling is dat het programma in ons land een klimaat schept waarbinnen, vanaf 2023, twee unicorns per jaar kunnen ontstaan.
Nieuwsbericht Techleap
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Onderzoeksministers vragen om gericht maar flexibel onderzoeksbeleid

Coördinatie en flexibiliteit zijn volgens Europese onderzoeksministers de belangrijkste lessen van de coronacrisis. Zonder afstemming doen onderzoekers mogelijk dubbel werk, maar flexibiliteit is nodig om plotselinge uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Tijdens een informele videoconferentie reflecteerden ministers op het verloop van de crisis en de lessen voor de Europese Onderzoeksruimte.
Persbericht Kroatisch voorzitterschap EU
Nieuwsbericht Neth-ER


Aanpassing onderzoeks- en innovatiebeleid kan concurrentievermogen stimuleren

De Europese Commissie (EC) heeft haar tweejaarlijkse rapport over de prestaties van de EU op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie (SRIP) gepresenteerd. Het rapport doet elf beleidsaanbevelingen om het concurrentievermogen van de EU na pandemie te stimuleren. De aanbevelingen richten zich op drie doelen: een veilige en rechtvaardige samenleving, mondiaal leiderschap en economische en maatschappelijke impact. Science|Business en AAAS Science Magazine bespreken het rapport.
Nieuwsbericht EC
Rapport SRIP 2020
Artikel Science|Business
Artikel AAAS Science Magazine


ERAC-werkgroep: Meer vrouwen nodig voor een sterke onderzoeksector

Een werkgroep van het European Research Area and Innovation Committee (ERAC) vindt dat wetenschappelijke instellingen meer moeten doen aan het werven van vrouwen voor onderzoeksbanen. Dat zou de beste impuls zijn voor versterking van onderzoek en innovatie. Ook uit andere achterblijvende groepen zouden meer mensen moeten worden aangeworven. De werkgroep doet tien beleidsaanbevelingen.
Publicatie ERAC-werkgroep (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Coronacrisis kan impuls geven aan innovatie en productiviteit

Tegenspoed geeft vaak aanleiding tot innovatie en een verhoging van de productiviteit, stelt een artikel van Raconteur. Bij de uitbraak van het coronavirus is de situatie niet anders. Bedrijven en organisaties hebben het nut van verdergaande digitalisering ervaren en gaan daarmee door. Volgens het artikel zal de arbeidsproductiviteit hierdoor stijgen, tenzij maatschappelijke weerstand deze ontwikkeling blokkeert. Ook een artikel van Digital Europe is positief over de kansen van digitalisering voor de Europese economie. Die conclusie trekt de organisatie uit een debat op 28 mei. Volgens een artikel van Wired.UK gaat digitalisering ook de manier veranderen waarop bedrijven en organisaties innoveren. Digitalisering maakt het mogelijk met grotere groepen te werken aan innovatie en innovaties op grotere schaal te verspreiden.
Artikel Raconteur
Artikel Digital Europe
Debatverslag Digital Europe (YouTube)
Artikel Wired.UK


Aanbevelingen aan overheden voor een duurzaam economisch herstel

De nieuwe Europese high-level expert group ESIR (Economic and Societal Impact of Research and Innovation) publiceerde afgelopen week haar eerste beleidsbrief, over hoe Europa een groen en “inclusief” economisch herstelplan zou moeten vormgeven. Ze doet 15 aanbevelingen. Een studie van de Smith School of Enterprise and the Environment (SSEE) van de Universiteit van Oxford naar economische herstelpakketten laat zien dat beleidsinspanningen voor de economie en het milieu goed kunnen samengaan. In The Irish Times betoogt econoom Mariana Mazzucato dat het niet koppelen van beide thema’s grote risico’s voor de maatschappij op de lange termijn met zich zou meebrengen. Twee collega’s van de London School of Economics (LSE) vallen haar bij. Ze beschrijven hoe overheden beleid moeten voeren voor een sterk en duurzaam herstel. Een artikel van McKinsey gaat dieper in op hoe een duurzaam herstelprogramma eruit zou kunnen zien. (Zie ook: ‘Medische wereld dringt aan op een groen herstel uit de coronacrisis’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Beleidsbrief ESIR (pdf)
Nieuwsbericht SSEE 
Rapport SSEE (pdf)
Artikel The Irish Times
Artikel LSE
Artikel McKinsey


Klimaattransitie moet eerlijk uitpakken voor alle regio’s, bedrijven en burgers

Op 14 januari 2020 publiceerde de Europese Commissie (EC) haar voorstel voor een Just Transition Mechanism. Dit instrument is bedoeld om steun te verlenen aan gebieden die geconfronteerd worden met ernstige sociaaleconomische uitdagingen bij een overgang naar klimaatneutraliteit. Een publicatie van de denktank Bruegel zet kritische kanttekeningen bij het voorstel en stelt een aantal wijzigingen voor op basis van ‘best practices’ van andere initiatieven voor ‘rechtvaardige’ transities, dat wil zeggen transities die eerlijk uitpakken voor àlle regio’s, bedrijven en burgers. Een rapport van de Britse progressieve denktank IPPR beschrijft de contouren van een Britse klimaat‑ en natuurtransitie die tegelijkertijd zou kunnen zorgen voor een hogere levenskwaliteit, veiligheid en welzijn van alle burgers en voor een gezonde natuurlijke wereld. Een artikel van de denktank Nesta pleit ervoor dat in het hele innovatiebeleid aandacht komt voor maatschappelijke ongelijkheid. Geld en andere vormen van ondersteuning zouden, volgens het artikel, veel beter moeten worden gespreid over regio’s en sectoren. Een artikel op het webforum van de OESO pleit voor extra aandacht in het economische en innovatiebeleid voor mkb-bedrijven.
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Nieuwsbericht IPPR
Rapport IPPR (pdf)
Blogpost Nesta
Artikel OESO Forum Network


Trends in elektronische identificatie en het belang ervan voor de e-Overheid

Mobiele toegang tot online overheidsdiensten helpt overheden hun diensten toegankelijker te maken voor de burger. Een belangrijke voorwaarde is dat het systeem van digitale herkenning (eID) goed functioneert. Een rapport van de Europese Commissie (EC) schetst de belangrijkste technische opties op dit gebied en doet aanbevelingen over de wijze waarop overheden de mobiele ervaring kunnen verbeteren met grensoverschrijdende authenticatie.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)


Breton houdt vast aan streven naar één Europees octrooisysteem

In gesprek met de leden van de Juridische Commissie van het Europees Parlement, heeft eurocommissaris Thierry Breton herhaald dat één Europees octrooisysteem van groot belang is voor de Europese interne markt. De oprichting ervan ligt nu echter stil, omdat het Duitse parlement zich nog niet over de plannen kan uitspreken. Het VK heeft zich, vanwege brexit, uit de besprekingen teruggetrokken.
Nieuwsbericht EurActiv


Kunstmatige Intelligentie heeft moeite zijn waarde te bewijzen in strijd tegen COVID-19

De huidige crisis is een proeftuin voor kunstmatige intelligentie (AI). Dat geldt zeker voor verantwoorde AI-innovatie. Een speciale uitgave van de Harvard Data Science Review (HDSR) zet uiteen hoe dit zou kunnen worden uitgevoerd. Een artikel van Science|Business constateert dat de inzet van AI voor COVID-19-onderzoek ook om andere dan ethische redenen lastig is: er is een gebrek aan kwalitatief goede gegevens en autoriteiten zijn terughoudend als het gaat om het delen ervan.
Artikel HDSR
Artikel Science|Business


‘Contact-tracing apps’ zijn niet hét middel om uit lockdown te komen

Landen die de coronapandemie het meest effectief bestrijden, maken geen gebruik van ‘contact-tracing’-apps maar van traditionele benaderingen van het testen en traceren van contacten, vertelt een artikel van ZD Net. Je kunt de twee manieren het beste combineren, meent een artikel van de Franse denktank Institut Montaigne. Daarnaast moeten we in Europa trachten alle systemen op elkaar af te stemmen. Een artikel van Nature gaat dieper in op de ethische richtlijnen waaraan ‘contact-tracing apps’ zouden moeten voldoen. Op een internationaal webinar van Amsterdam Smart City werd uitgebreid over digitale hulpmiddelen voor de coronacrisis gesproken.
Artikel ZDNet
Artikel Institut Montaigne
Artikel Nature
Webinarverslag Amsterdam Smart City


De toekomst van het werk verandert ingrijpend door de combinatie van corona en ict

De coronacrisis verandert de toekomst van het werk op vier manieren: door een enorm verlies aan banen, door grote digitale transformaties, door de groei van publieke en private schuldenlasten en door de hoge kosten van sociaal van elkaar gescheiden kantoorruimtes. Dat stelt een artikel van VoxEU – CEPR. Het voorspelt de opkomst van ‘telemigranten’, buitenlanders die met behulp van ict ons werk overnemen, en van ‘witteboordenrobots’, robots die kantoorwerk overnemen.
Artikel VoxEU – CEPR


Hoe Europa blockchain kan bevorderen in toeleveringsketens en internationale handel

Een studie uitgevoerd in opdracht van het Europees Parlement (EP) analyseert het belang van blockchain-technologie voor toeleveringsketens en internationale handel. Op basis van acht gebruikscases en een raadpleging van relevante organisaties, identificeert de studie verschillende uitdagingen voor internationale handelsdocumentatie en -processen. Het beleid kan hier op verschillende manieren mee omgaan, met uiteraard verschillende consequenties.
Rapport EP (pdf)


EU en Japan gaan nauwer samenwerken aan onderzoek, technologie en innovatie

Europese en Japanse onderzoekers en innovatoren zullen gemakkelijker kunnen samenwerken bij mondiale uitdagingen zoals gezondheid, klimaatverandering, digitale transitie en vergrijzing, en hun inspanningen ter bestrijding van de coronapandemie kunnen coördineren. Daarover tekenden eurocommissaris Mariya Gabriel en de Japanse minister Naokazu Takemoto een intentieverklaring.
Nieuwsbericht EC


“Europa moet democratische allianties aangaan in technologiestrijd met China”

In de huidige coronacrisis is Europa op technologisch gebied te veel met zichzelf bezig, meent de Duitse denktank Mercator Institute for China Studies. We zouden veel meer moeten samenwerken met gelijkgestemde landen om de ontwikkelingen in China bij te kunnen houden. “De manier waarop de Europese politieke leiders de komende maanden handelen om de technologische levensvatbaarheid van Europa veilig te stellen, zal bepalend zijn voor de economische, militaire en politieke macht van het continent gedurende tientallen jaren.”
Artikel Mercator Institute


Duitsland: Fonds voor onderzoekers die door corona in problemen zijn gekomen

De Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) heeft een ‘bail-out’-fonds in het leven geroepen van 175 miljoen euro. Hieruit kunnen onderzoekers financiële steun krijgen als hun werk is verstoord door de COVID-19-lockdown.
Nieuwsbericht Science|Business


VK: Londen is het snelst groeiende fintech-centrum van de wereld

De Britse fintech-investeringen zijn sinds 2017 met 500 procent gestegen. Ter vergelijking: in de VS was dat 170 procent, in de rest van de EU 133 procent. Een artikel van Information Age schrijft de groei in het VK, en dan vrijwel volledig in Londen, toe aan het Britse overheidsbeleid. Dat stimuleert en ondersteunt de ontwikkeling van fintech actief. De huidige coronacrisis leidt wel tot bezorgdheid over de bestendigheid van de groei.
Artikel Information Age


VK: Standpunten over gezichtsherkenningstechnologie

Het Britse Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI) heeft een publicatie gemaakt over technologie voor automatische gezichtsherkenning, één van de meest controversiële data-gedreven innovaties van dit moment. De publicatie is bedoeld om niet-deskundige lezers kennis te laten maken met belangrijke ethische kwesties. De publicatie tracht feiten en fictie van elkaar te scheiden, te verduidelijken wat er bekend en onbekend is over kwesties en mogelijke handelswijzen van de overheid en het bedrijfsleven te schetsen.
Aankondiging Britse overheid
Publicatie CDEI (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Strijd tegen misinformatie en samenzweringstheorieën over coronavirus

Er zijn zelden zoveel valse geruchten en berichten verspreid als rond de huidige coronacrisis, constateert een artikel van Nature. Voor onderzoekers die bestuderen hoe informatie zich verspreidt, is COVID-19 een experimenteel onderwerp als geen ander. Dat levert ook al opvallende resultaten op.
Artikel Nature


Medische wereld dringt aan op een groen herstel uit de coronacrisis

Artsen en medische professionals uit de hele wereld hebben de wereldleiders opgeroepen om te zorgen voor een groen herstel uit de coronacrisis. Het tegengaan van luchtvervuiling en klimaatverandering zouden daarbij de hoofddoelen moeten zijn, schrijven meer dan 200 organisaties in een open brief aan de leiders van de G20.
Nieuwsbericht The Guardian
Open Brief gezondheidsorganisaties


Langetermijnperspectieven voor economie en maatschappij na pandemie

De Long Now Foundation organiseerde op 14 april 2020 een serie gesprekken met 14 vooraanstaande langetermijndenkers over de economie en de maatschappij na COVID-19. Ze reflecteerden op de huidige crisis en hoe we de bedreigingen ervan, die onze samenleving raken, zouden moeten aanpakken. Deze week verscheen het verslag. Wat minder beschouwend van aard zijn de tientallen publicaties van denktanks wereldwijd over het economisch herstel na de coronapandemie, verzameld door de European Parliamentary Research Service (EPRS). Ook de vele artikelen van VoxEU – CEPR kunnen in dit verband worden genoemd.
Publicatie en video’s Long Now Foundation
Publicatie EPRS (pdf)
Website VoxEU – CEPR


Innovatie in de farmaceutische sector in en na de coronacrisis

Er wordt de laatste tijd veel over gediscussieerd: verdienmodellen van de farmaceutische industrie en de verwachtingen van hun aandeelhouders sluiten niet altijd aan op volksgezondheidsuitdagingen zoals COVID-19. Een rapport van de internationale denktank RAND Corporation doet een aantal voorstellen voor meer duurzame en schaalbare manieren om innovatie in de farmaceutische sector te stimuleren. Een artikel van Project Syndicate beschrijft een eerste concrete oplossing: de oprichting, op 29 mei, van de COVID-19 Technology Access Pool. Het idee hiervoor komt van Costa Rica en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Het gaat om een one-stop-shop voor gegevens, kennis en intellectueel eigendom (IP) met betrekking tot diagnostiek, medicijnen, vaccins en andere hulpmiddelen in de strijd tegen COVID-19.
Nieuwsbericht RAND
Rapport RAND (pdf)
Artikel Project Syndicate


VS sluit zich aan bij wereldwijde AI-groep

De Amerikaanse regering heeft haar verzet gestaakt tegen toetreding tot een internationaal panel dat ethische richtlijnen opstelt voor het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI). Volgens chief technology officer van het Witte Huis Michael Kratsio is het belangrijk dat de VS zich, in de strijd met China, “verbindt met landen die de ontwikkeling van AI in overeenstemming willen brengen met privacy, vrijheid en burgerlijke vrijheden”.
Nieuwsbericht Science|Business


VS: Nuances in het Amerikaanse Chinadebat

In het debat over het buitenlands beleid van de VS ten aanzien van China, over handel in het algemeen en technologie en IP in het bijzonder, wordt vaak de havik-versus-duif-metafoor gebruikt. De discussie is echter heel wat ingewikkelder, stelt een artikel op het weblog van het Amerikaanse Lawfare Institute. Dat geldt ook (voor het vinden van) oplossingen.
Artikel Lawfare Blog


VS: President Trump dreigt sociale platforms aan te pakken

Nadat Twitter twee van zijn tweets voorzag van links naar een factcheck, heeft de Amerikaanse president Donald Trump een decreet uitgevaardigd. Hierin vraagt hij de Federal Communications Commission (FCC) een wet af te zwakken of op te heffen die platforms beschermt tegen aansprakelijkheid voor wat bij hen wordt gepubliceerd. Volgens een artikel van NU.nl is de kans klein dat het tot een ban komt. Het idee van de president zou in strijd zijn met de Amerikaanse grondwet. Volgens een artikel van Demos gaat het decreet van president Trump niet over platformregulering maar om belangenbehartiging van een politiek leider, “zoals overal ter wereld op grote schaal wordt toegepast”. De aanpak van Trump zou dan ook geen navolging moeten krijgen in andere landen.
Bericht NU.nl
Artikel NU.nl
Decreet – Het Witte Huis
Artikel Demos