AWTI e-mail alert 3 december 2020

Tweede Kamer krijgt van bewindspersonen pakket maatregelen aangeboden die ervoor moeten zorgen dat andere landen niet aan de haal gaan met onze kennis; wetenschappers werken liever samen met andere wetenschappers dan met bedrijven en Nederlandse wetenschappelijke experts willen een verbod op ‘killer robots’. Lees over deze en andere WTI-kwesties meer in de e-alert van deze week.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Betere bescherming van hoogwaardige kennis in Nederland

Waar hoger onderwijs en wetenschap in Nederland kunnen profiteren van een open kennissysteem, moeten we ervoor waken dat andere landen niet, tegen ons belang in, met onze kennis aan de haal gaan. Dat stelt een brief aan de Tweede Kamer van de ministers Ingrid van Engelshoven (OCW) en Ferd Grapperhaus (JenV) en staatssecretaris Mona Keijzer (EZK). Volgens de bewindslieden moet een balans worden gevonden met als uitgangspunt: ‘open waar mogelijk, beschermen waar nodig’. Ze presenteren een pakket aan maatregelen om de kennisveiligheid in het hoger onderwijs en de wetenschap te verbeteren. De VSNU ziet in de maatregelen een ondersteuning voor haar eigen richtlijn rond kennisveiligheid. “Onze werkgroep kennisveiligheid, die voor de zomer is gestart, neemt deze nieuwe handvatten mee bij het opstellen van een landelijke richtlijn kennisveiligheid voor de universiteiten.” Volgens een bericht van Science|Business komt de EU binnenkort met richtlijnen voor bescherming van bedrijven en onderzoeksinstellingen tegen spionage.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (docx)
Nieuwsbericht VSNU
Nieuwsbericht HOP / Cursor
Nieuwsbericht Science|Business


Een honderdste procent meer innovatie-investeringen in de EU in 2019

Eurostat heeft cijfers gepubliceerd over de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de EU in 2019. In totaal gaven de EU-landen vorig jaar meer dan 306 miljard euro uit aan r&d. De r&d-intensiteit (uitgaven als percentage van het bbp) kwam hierdoor uit op 2,19 procent, tegenover 2,18 procent in 2018. In 2009 bedroeg de r&d -intensiteit 1,97 procent. Eurostat wil niet uitsluiten dat de cijfers dit jaar (2020) sterk veranderen. Een factsheet van de Europese Commissie (EC) schetst het (grote) belang van investeringen in onderzoek en innovatie voor een duurzame en inclusieve toekomst.
Nieuwsbericht Eurostat
Gegevens Eurostat
Factsheet EC (pdf)


OESO: Vooruitzichten van de digitale economie

De coronacrisis heeft geleid tot een wereldwijde toename van het gebruik van digitale technologieën. Op die manier zijn ook de enorme mogelijkheden van deze technologieën aangetoond. Maar hierdoor zijn tevens de zorgen over veiligheid en privacy toegenomen en zijn hardnekkige lacunes aan het licht gekomen in de toegang tot, en het gebruik van technologie. De OECD Digital Economy Outlook 2020 gaat dieper in op deze kwesties. Het rapport benadrukt de cruciale rol die digitale technologieën en communicatie-infrastructuren in ons dagelijks leven spelen. Het werpt een licht op het groeiende belang van digitale veiligheid, privacy en consumentenbescherming. En het gaat in op de manieren waarop overheden digitale strategieën in het middelpunt van hun beleidsagenda’s kunnen plaatsen.
Artikel OESO-blog
OECD Digital Economy Outlook 2020 (online)
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

De Jonge Akademie: Vijf aanbevelingen voor anders waarderen wetenschappers

Wetenschappers worden vooral beoordeeld op hun onderzoeksprestaties, waardoor hun andere kerntaken (onderwijs, wetenschapscommunicatie en – in de medische sector – patiëntenzorg) in de beoordeling onderbelicht blijven. Een rapport van De Jonge Akademie doet vijf concrete aanbevelingen voor het breder erkennen en waarderen van wetenschappers. Volgens een artikel van ScienceGuide zouden Nederlandse wetenschappers internationaal in de problemen kunnen komen als ons land als enige anders gaat erkennen en waarderen. Hun internationale mobiliteit en loopbaanmogelijkheden zouden hieronder kunnen lijden. Dat kwam aan de orde tijdens een webinar van het Nederlands Netwerk Erkennen en Waarderen en het Comeniusnetwerk. Daar staat tegenover, stelden anderen, dat anders erkennen en waarderen ook zou kunnen leiden tot een minder grote nadruk op snelle wetenschap, wat wetenschappers weer ten goede komt.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
Rapport De Jonge Akademie (pdf)
Nieuwsbericht ScienceGuide


Open Access vergroot maatschappelijke impact van de wetenschap

Open Access publicaties worden vaker gelezen en door een breder publiek, blijkt uit onderzoek van de VSNU, UKB en uitgever Springer Nature onder zesduizend lezers van wetenschappelijke artikelen. Pieter Duisenberg, voorzitter VSNU: “Dit is precies ons doel geweest, verhogen van de interactie tussen de samenleving en de wetenschap.” (Zie ook: ‘Plaatsing open access-artikel in Nature gaat 9.500 euro kosten’ Onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht VSNU


Kleine stappen vooruit in impactmeting alfa- en gammawetenschappen

Het meten van de maatschappelijke impact van alfa- en gammaonderzoek is lastig omdat het lang niet altijd tastbare of meetbare producten of diensten oplevert. Op een online congres van ScienceWorks bespraken experts van allerlei verschillende instanties hun ervaringen op dit gebied. ScienceGuide doet verslag. Praten over impact is ook van belang voor de bètawetenschappen, nu er steeds meer vraag is naar multidisciplinair onderzoek van maatschappelijke vraagstukken. In de deelsessie ‘Wetenschap en transities’ sprak Kathleen Torrance namens de AWTI over het advies ‘Versterk de rol van wetenschap, technologie en innovatie in transities’.
Artikel ScienceGuide


Wetenschappers werken liever samen met andere wetenschappers dan met bedrijven

Wetenschappers werken minder graag samen met bedrijven. Liever doen zij onderzoek samen met collega-wetenschappers. Dat blijkt uit een studie van de Universiteit Utrecht (UU) en het Rathenau Instituut. Overheden en subsidieverstrekkers proberen al jaren juist de samenwerking tussen universiteiten en bedrijfsleven te bevorderen, om zo innovatie aan te jagen.
Nieuwsbericht UU
Nieuwsbericht HOP / UToday
Uitzending BNR Nieuwsradio


“Het wordt tijd om negatieve resultaten wetenschappelijk serieus te nemen”

Een probleem van de huidige wetenschapsbeoefening is dat er heel veel wetenschappelijke artikelen worden geschreven, die lang niet allemaal worden gepubliceerd. Vooral papers over onderzoek met onduidelijke of negatieve resultaten halen de eindstreep niet. Dat is begrijpelijk, maar ook zorgelijk, schetst een artikel op het weblog van ESB: het publiceren van zulke resultaten is van fundamenteel belang voor een accuraat beeld van de wetenschappelijke stand van zaken. Het tijdschrift Journal of Trial and Error (JOTE), een platform voor ‘falende’ wetenschap, gaat zich toeleggen op het publiceren van onderzoek dat niet aan de verwachtingen heeft voldaan, meldt ScienceGuide.
Artikel ESB
Nieuwsbericht ScienceGuide


Tweede Kamer haalt streep door diversiteitsagenda voor het hoger onderwijs

Met een reeks moties heeft de Tweede Kamer de diversiteitsagenda van minister Ingrid van Engelshoven (OCW) sterk afgezwakt. Zo mogen er niet meer ‘diversiteitsofficieren’ bijkomen in het hoger onderwijs.
Nieuwsbericht ScienceGuide


Voorlopig geen onderzoeksgeld voor wetenschappelijke opleidingen op hogescholen

De Tweede Kamer wil laten uitzoeken of hogescholen met een erkende wetenschappelijke masteropleidingen, net als universiteiten, onderzoeksbekostiging kunnen krijgen. Een voorstel om dit al op korte termijn mogelijk te maken, haalde het niet.
Nieuwsbericht HOP / DUB


Nederlandse AI‑ en roboticawetenschappers willen verbod op ‘killer robots’

Ruim 150 Nederlandse wetenschappers op het gebied van AI en robotica roepen de regering op mee te werken aan een verbod op dodelijke autonome wapens, zogenaamde ‘killer robots’. Volgens vredesorganisatie PAX komt de oproep vlak voordat de regering haar standpunt over deze wapens mogelijk herziet. Het Nederlandse initiatief maakt onderdeel uit van de internationale Campaign to stop Killer Robots, dit jaar winnaar van de driejaarlijkse Vredesprijs van Ieper.
Oproep wetenschappers
Nieuwsbericht PAX 
Dossier Vredesprijs Ieper (juni 2020)


Top 10 meest baanbrekende academische start-ups bekendgemaakt

De VSNU, NFU, AcTI en Techleap hebben de tien winnaars bekendgemaakt van de Academic Startup Competition. Het gaat om Bimini Biotech, DeNoize, Digi Bio, IamFluidics, Kaminari Medical, Lucoso, NC Biomatrix, Taylor, uCrowds en Van Boven. Ze mogen een jaar lang de titel ‘Beste Academische Startup van 2020’ dragen en mogen deelnemen aan een intensief incubatieprogramma om hun ontwikkelkansen te vergroten. In een artikel op de website van de 4TU.Federation vertellen twee innovatieve tech-ondernemers wat hun start-up zo bijzonder maakt en wat hun grootste problemen zijn.
Nieuwsbericht VSNU
Website Academic Startup Competition
Artikel 4TU.Federation


Kabinet past opzet Nationaal Groeifonds aan

In een brief aan de Tweede Kamer maken de ministers van Financiën en EZK, Wiebe Hoekstra en Eric Wiebes, melding van een aantal wijzigingen in de opzet van het Nationaal Groeifonds. Er is onder meer besloten dat projecten positieve netto maatschappelijke baten moeten hebben. De maatschappelijke kosten van CO2-uitstoot worden daarbij meegenomen. Verder krijgen de Tweede en Eerste Kamer de mogelijkheid om hun controlefunctie uit te oefenen.
Kamerbrief (docx)


Rabo Research: CPB-doorrekening verkiezingsprogramma’s moet en kan anders

Voor de verkiezingen rekent het CPB de verkiezingsprogramma’s van politieke partijen door. Partijen die inzetten op investeringen in onderwijs, onderzoek en innovatie komen er onterecht bekaaid vanaf in de modellen van het CPB, aldus een artikel van Rabo Research, dat ook een alternatief model presenteert. “Het CPB mag ons endogene groeimodel voor Nederland gratis en voor niets overnemen.” Volgens een artikel van ESB moeten we sowieso niet al te sterk bouwen op de langetermijnvoorspellingen van het CPB. Daar zouden deze veel te “wispelturig” voor zijn.
Artikel Rabo Research
Artikel ESB


Kennis- en innovatieagenda voor Defensie om vijand voor te blijven

Defensie moet voor blijven op (potentiële) tegenstanders. Kennisopbouw, technologieontwikkeling en innovaties zijn daarbij essentieel. Met de Strategische Kennis- en Innovatieagenda (SKIA) 2021-2025 geeft de krijgsmacht richting aan deze vernieuwing. Met de SKIA biedt Defensie ook haar kennis- en innovatiepartners inzicht de kennis- en innovatievragen van de krijgsmacht. Samenwerking is essentieel om de krijgsmacht in de toekomst van moderne middelen en diensten te kunnen voorzien.
Nieuwsbericht Agenparl
SKIA 2021-2025 (docx)


Honderden Europese miljoenen voor innovatie in Noord-Nederland

In de periode 2021-2027 krijgt Noord-Nederland 438 miljoen euro uit twee Europese fondsen: het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en het Just Transition Fund (JTF). De drie provincies en vier grote steden van Noord-Nederland willen met dit geld vier transities ondersteunen: van lineaire naar circulaire economie, van zorg naar gezondheid, van analoog naar digitaal en van fossiele naar duurzame energie.
Nieuwsbericht SNN
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Europese Commissie start open access-publicatieplatform

De Europese Commissie (EC) heeft aangekondigd dat haar open access-publicatieplatform ‘Open Research Europe’ klaar is om inzendingen te aanvaarden. Open Research Europe is opgericht voor publicaties van onderzoek, op alle vakgebieden, dat voortkomt uit de financiering van Horizon 2020. Volgens de EC moeten de artikelen een streng peer review proces doorlopen, maar niet iedereen is van overtuigd van die strengheid, blijkt uit een bericht van Science|Business.
Nieuwsbericht Research Professional News
Open Research Europe
Factsheet EC
Artikel Science|Business


Onderzoeksorganisaties brengen innovaties vooral via licenties op de markt

Europese universiteiten en publieke onderzoeksinstellingen gebruiken bij voorkeur licenties om innovaties op de markt te brengen. Deze conclusie trekt een onderzoek van het European Octrooibureau (EPO). Zeventig procent van de uitvindingen wordt naar de markt gebracht via licenties, 14 procent via r&d-samenwerking en 9 procent via de verkoop van octrooien. De commercialisering verloopt in gelijke mate via het grote bedrijfsleven en het mkb. Het rapport beschrijft ook waarom commercialisering niet altijd goed verloopt. Een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie gaat dieper in op één van de problemen bij kennisoverdracht vanuit universiteiten en publieke instellingen: hoe om te gaan met de regels voor staatssteun?
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER
Aankondiging JRC
Rapport JRC


Europese landen voeren weinig beleid in kennisoverdracht wetenschap – industrie

Een paper van de Europese Commissie (EC) analyseert de beleidsinstrumenten en de beleidsmix die acht landen, waaronder Nederland, inzetten om de kennisoverdracht en de relaties tussen de wetenschap en de industrie in te verbeteren. Eén van de conclusies is dat de meeste van de onderzochte landen wel het nodige doen, maar geen duidelijke beleidsdoelen of ‑doelstellingen hebben, die dus ook niet zijn te toetsen of te monitoren.
Rapport EC


‘Civic engagement’ van universiteiten komt in Europa nauwelijks van de grond

In Angelsaksische landen is het gebruikelijk dat universiteiten nauwe contacten hebben met de samenleving. In de EU is dat veel minder het geval, aldus een artikel van University World News, al zijn er wel goede voorbeelden. “Maar het grotere beeld is dat er beleidswijzigingen moeten komen”, stelt het artikel, “niet alleen op Europees maar ook op nationaal niveau, om ‘civic engagement’ echt van de grond te krijgen. Het gaat erom de randvoorwaarden van het hoger onderwijs te veranderen, zodat activiteiten die bedoeld zijn om de betrokkenheid bij de gemeenschap en de sociale impact te bevorderen, ook echt en actief worden ondersteund. Want voorlopig is het nog iets in de marge.” Er bestaat overigens wel een Europees instrument voor universiteiten om zich nauwer te verbinden aan lokale gemeenschappen, de TEFCE Toolbox (Towards a European Framework for Community Engagement in Higher Education).
Artikel University World News
Website TEFCE Toolbox


Deelname VK aan Horizon Europe hoogst onzeker

Terwijl het nog lastig zal worden om op tijd, dat wil zeggen voor 1 januari a.s., een handelsakkoord te sluiten tussen de EU en het VK, ziet de toekomst voor de wetenschappelijke samenwerking er nog somberder uit, beschrijft een artikel van Science|Business. De Britten zijn bang dat hun deelname meer gaat kosten dan opleveren. Antonio Loprieno, de president van de European Federation of Academies of Sciences and Humanities (ALLEA), ziet de bui al hangen. Hij stelt dat deelname meer is dan een rekensommetje van directe kosten en baten, en roept beleidsmakers in de EU en het VK op om ervoor te zorgen dat Britse universiteiten en onderzoeksinstellingen kunnen blijven meedoen aan het Europese onderzoek.
Artikel Science|Business
Nieuwsbericht ALLEA


Hoe DG Onderzoek & Innovatie wil bijdragen aan ambities Europese Commissie

Het Directoraat-Generaal Onderzoek en Innovatie van de Europese Commissie (EC) heeft zijn strategisch plan 2020-2024 gepubliceerd. Dit beschrijft de bijdrage die het DG wil leveren aan de politieke doelstellingen van de Commissie. Die ligt, conform het Europees Herstelplan, vooral op het gebied van klimaat, digitaal, gezondheid en veerkracht.
Strategisch Plan 2020-2014 DG O&I (pdf)
Nieuwsbericht Business Standard
Bericht Nieuwsblad


Loopt de EU technologisch achter op de rest van de wereld?

De denktank Centre for European Reform (CER) heeft een podcast gemaakt waarin Stephanie Flanders, hoofd van Bloomberg Economics, wordt geïnterviewd over de vraag: loopt Europa technologisch achter? Uiteraard is het antwoord genuanceerd.
Podcast CER


Voorstel voor Europese dataruimte en meer datadelen in de EU

De Europese Commissie wil de EU gereedmaken voor de groeiende wereldwijde datamarkt. Daarom heeft ze een ‘Data Governance Act’ opgesteld, die datadelen met andere landen en sectoren binnen de EU makkelijker moet maken. Ook moet deze burgers en bedrijven meer controle en vertrouwen geven, zodat een Europees alternatief ontstaat voor de manier waarop de grote technologieplatforms met onze data omgaan. De Nederlandse organisaties van werkgevers zijn blij met de dataplannen die de EC heeft gepresenteerd.
Persbericht EC
Voorstel Data Governance Act (pdf)
Vragen en antwoorden bij Voorstel Data Governance Act
Nieuwsbericht MKB-Nederland / VNO-NCW
Artikel EurActiv


Europees actieplan voor versterking benutting intellectueel eigendom in mkb

De Europese Commissie (EC) heeft een actieplan gepubliceerd om bedrijven, met name uit het mkb, te helpen het intellectueel eigendom van hun uitvindingen te beschermen en te benutten voor de economie en de samenleving.
Nieuwsbericht EC
Actieplan (pdf)


Podcast: Redenen om experts te wantrouwen

Is er een fundamenteel spanningsveld tussen democratie en deskundigheid? Hoe kunnen niet-deskundigen deskundigen beoordelen? Moeten we bij het ontwerpen van wetenschappelijke adviessystemen prioriteit geven aan onafhankelijkheid of onderlinge afhankelijkheid? In haar nieuwste podcast-aflevering bespreekt Toby Wardman van SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) deze vragen met professor Cathrine Holst (Universiteit van Oslo). Ze bespreken ook technieken om menselijke fouten in wetenschappelijk advies te verminderen.
Podcast SAPEA


Roadmap voor genderbewustheid in onderzoek en innovatie

De Horizon 2020 deskundigengroep ‘Gendered Innovations’ heeft een rapport geschreven, bedoeld voor onderzoekers en innovatoren, over sexe-, gender- en intersectionaliteitsaspecten van onderzoek en innovatie. Het reikt tools aan voor integratie van deze aspecten in projecten en presenteert casestudies. Genderbewust onderzoeken en innoveren wordt belangrijk voor alle Horizon Europe-clusters, -missies en -partnerschappen, aldus het rapport, ook in disciplines waarin dit vraagstuk nog niet eerder aandacht heeft gehad.
Rapport
Factsheet (pdf)
Artikel Neth-ER
Artikel Kilden Genderresearch


Actieplan om onderzoek en innovatie op regionaal niveau te stimuleren

Samen met het European Committee of the Regions (CoR) heeft de Europese Commissie een actieplan gemaakt om het economisch herstel, de braindrain uit, en de toenemende onderwijsongelijkheid van achterblijvende Europese regio’s aan te pakken.
Nieuwsbericht CoR
Gezamenlijk Actieplan (pdf)


Unified Patent Court weer stapje dichterbij, maar hoofddoelstelling verwatert

Op 26 november heeft de Duitse Bondsdag de overeenkomst over het Unified Patent Court (UPC) goedgekeurd. Dit brengt het unitaire octrooi weer een stapje dichterbij, aldus het Europees Octrooibureau (EPO). Een artikel van vier medewerkers van het onderzoekscentrum CRIDES (UCLouvain) in EurActiv is sceptisch over de plannen. “De EU dreigt alleen maar een registratiekantoor te worden van beslissingen van de lidstaten zelf.” Van een echt Europees octrooi in wording is, volgens hen, al lang geen sprake meer.
Nieuwsbericht EPO
Artikel EurActiv


EU-commissaris Simson: Betere afstemming nodig energie-onderzoek en ‑innovatie

“Het historische (maar nog steeds niet uitonderhandelde; red.) uitgavenpakket van de EU van 1,8 biljoen euro zal de munitie zijn voor een onderzoeks- en innovatieimpuls in de richting van meer schone energie.” Dat stelde EU-commissaris Kadri Simson (Energie) op de 14e SET Plan-conferentie. Het Strategic Energy Technology Plan schetst hoe de EU en de lidstaten hun energie-onderzoek en ‑innovatie op elkaar zouden moeten afstemmen om de grootst mogelijke stappen te zetten. Commissaris Simson riep de lidstaten op hier nóg scherper op te sturen, zeker nu de nationale budgetten voor energie-onderzoek en ‑innovatie dalen. Een artikel van Project Syndicate ziet, op basis van een rapport van Capgemini Invent, volop mogelijkheden voor zinvolle energie-investeringen in de EU.
Nieuwsbericht Science|Business
SET Plan 2020
Artikel Project Syndicate
Rapport Capgemini Invent (pdf)


Kansen en uitdagingen voor de circulaire en klimaatneutrale bio-economie

Een rapport van het ad-hoc Network of Experts on Bioeconomy schetst de belangrijkste kansen en uitdagingen van de Europese bio-economie. Het rapport brengt kennis uit verschillende bronnen samen, onder andere op het gebied van onderzoek en innovatie, om de beleidsvorming te informeren over de transities die nodig zijn.
Rapport ad-hoc Network of Experts on Bioeconomy


Europese Commissie neemt Farmaceutische Strategie voor Europa aan

De Europese Commissie (EC) heeft een Farmaceutische Strategie voor Europa goedgekeurd. Deze moet ervoor zorgen dat patiënten toegang hebben tot innovatieve en betaalbare geneesmiddelen en dat het concurrentievermogen, het innovatievermogen en de duurzaamheid van de farmaceutische industrie in de EU worden versterkt.
Persbericht EC
Pharmaceutical strategy for Europe
Vragen en antwoorden
Nieuwsbericht Science|Business


Uitdagingen voor de regulering van intellectuele-eigendomsrechten

De snelle en ongereguleerde ontwikkeling van de kunstmatige intelligentie (AI) heeft potentieel grote gevolgen op het gebied van innovatie en intellectueel eigendom. Een rapport van de Europese Commissie onderzoekt de stand van zaken op het gebied van auteursrechten en octrooibescherming in Europa voor AI-ondersteunde outputs in het algemeen en op drie prioritaire gebieden: wetenschap (met name meteorologie), media (journalistiek) en farmaceutisch onderzoek. De problemen vallen vooralsnog mee, maar er zijn wel vraagstukken waarop het beleid nu al kan anticiperen.
Rapport (pdf)
Samenvatting (pdf)


Londen nog steeds belangrijkste start-up hub van Europa

Londen is nog steeds hét start-upecosysteem van Europa. Hier zijn de meeste nieuwe/actieve start-ups te vinden en is de omvang van de financieringsrondes het grootst. De opstellers van de Top 30 van Europa’s grootste start-upcentra verwachten wel dat de brexit een aantal licht negatieve effecten kan hebben. Ze sluiten zelfs niet uit dat Londen over 3 tot 4 jaar van de troon wordt gestoten als belangrijkste Europese start-up hub.
Nieuwsbericht EU Startups


Ook Duits voorzitterschap kan geen doorbraak forceren over regels voor ePrivacy

Duitsland is al het achtste voorzitterschap dat de handdoek in de ring moet gooien over de privacyregulering van online communicatie (ePrivacy). Het Duitse voorzitterschap heeft vijf compromisteksten voorgelegd aan de werkgroep van de Europese Raad die hierover gaat, allemaal zonder succes. Enkele lidstaten geven aan dat de teksten van het (komende) Finse voorzitterschap van de Raad een goed startpunt zijn om het opnieuw te proberen.
Nieuwsbericht Vleva
Dossier ePricvacy – Europese Raad


Duitsland: Verdubbeling van onderzoeksinspanningen voor klimaat

Duitsland gaat zijn uitgaven aan klimaat‑ en duurzaamheidsonderzoek in de komende vijf jaar verdubbelen tot 4 miljard euro. Het versterkte programma ‘Forschung für Nachhaltigkeit’ moet eraan bijdragen dat Duitsland een drijvende kracht en technologisch leider wordt voor groene innovaties.
Bericht University World News
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Duitse overheid (D)
Rapport Duitse overheid (D; pdf)


Finland: Steeds complexer innovatiebeleid moet beter worden onderzocht

Het Finse innovatiebeleid is de afgelopen 20 jaar steeds complexer geworden, constateert een studie van de Universiteit van Tampere. Zo dient het steeds meer verschillende doelen, strekt het zich uit over steeds meer beleidsterreinen en omvat het steeds meer instrumenten. Of het beleid en de beleidsuitvoering daarbij efficiënter en effectiever zijn geworden, is de vraag. Daar moet meer onderzoek naar plaatsvinden, concludeert de studie.
Artikel Taylor & Francis Online


VK: Gedragscode voor Google en Facebook

De Britse regering heeft een serie maatregelen aangekondigd om de macht van digitale reuzen als Facebook en Google te beperken, zowel als het gaat om persoonlijke gegevens als om onlinereclame. De bedoeling is dat consumenten keuzes zullen kunnen (blijven) maken en dat kleine ondernemingen niet uit de boot vallen.
Persbericht Britse regering
Bericht Het Nieuwsblad
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Plaatsing open access-artikel in Nature zal 9.500 euro kosten

Het laten opnemen van een (peer reviewed) open access artikel in één van de wetenschappelijke tijdschriften van Nature zal 9.500 euro kosten. Volgens Nature Research publishing group dekt dit de kosten van de redacteuren en anderen die meewerken aan het uitbrengen van de tijdschriften. De kosten zijn aanzienlijk hoger dan die van de tijdschriften waarvan eerder tarieven bekend werden. Volgens een artikel van ZME Science laat het Nature-tarief zien “hoe absurd wetenschappelijk publiceren is geworden”.
Nieuwsbericht Nature
Nieuwsbericht Research Professional News
Nieuwsbericht Science Magazine
Artikel ZME Science


OESO: Moeten we ons zorgen maken over kunstmatige intelligentie?

Overal op de wereld denken beleidsmakers na over kunstmatige intelligentie (AI), het op een verstandige en intelligente manier ontwikkelen ervan en het waarborgen van de publieke belangen. In een podcast spreekt het AI-observatorium van de OESO met enkele deskundigen over het onderwerp. Daarbij is ook de vraag of de huidige coronacrisis aanleiding is voor extra zorgen. Om beleidsmakers enige grip te kunnen geven op alle specifieke ontwikkelingen op het gebied van AI, maakt het OESO Network of Experts on AI momenteel aan een classificatiekader. Een artikel op de website van het netwerk OESO.AI beschrijft de insteek van het project en wat er tot nu toe is bereikt.
Podcast OESO AI-observatorium
Artikel OESO.AI


De onzekere belofte van blockchain voor de overheid

Tot nu toe heeft blockchain een minimale impact gehad op de publieke sector, waar weinig projecten verder zijn gegaan dan kleine pilots. Tegelijkertijd zijn de scepsis en het cynisme toegenomen, schetst een rapport van het Observatory of Public Sector Innovation van de OESO. Het probeert de redenen hiervoor te doorgronden brengt het laatste onderzoek op dit gebied in kaart en analyseert de ervaringen van overheden. De OESO organiseerde ook een webinar over het onderwerp, dat terug te kijken is.
Nieuwsbericht OESO
Rapport OESO
Videoverslag OESO-webinar (registratie verplicht)


GE: Gezondheidszorg wordt gezien als meest innovatieve sector ter wereld

Volgens de GE 2020 Global Innovation Barometer is de gezondheidszorg de afgelopen zes maanden mondiaal toonaangevend geweest op het gebied van innovatie. Volgens 82 procent van de respondenten stelt deze sector een goed voorbeeld voor de snelheid waarmee innovatie moet plaatsvinden. Volgens 83 procent van de respondenten is dit tot stand gebracht doordat de particuliere sector het voortouw nam. De GE 2020 Global Innovation Barometer beschrijft de mening van meer dan 3.400 business executives uit 22 landen.
Persbericht GE
Rapport GE (pdf)
Nieuwsbericht Business AM


Mondiale life sciences-ecosystemen gaan voorop in bestrijding coronapandemie

De recente aankondigingen van drie veelbelovende COVID-19 vaccins tonen de effectiviteit en het belang van het huidige ecosysteem van de biowetenschappen aan. Een rapport van het Amerikaanse adviesbureau TEConomy Partners LLC schetst hoe die ecosystemen de afgelopen maanden hebben gewerkt, zodat de wereld en individuele landen hiervan kunnen leren en zich beter kunnen voorbereiden op de toekomst. Eerder dit jaar schetste brancheorganisatie EuropaBio nog het belang van een succesvol life sciences & biotechnologie-ecosysteem in de EU. Op 16 december a.s. organiseert de Amerikaanse denktank ITIF een webinar over het onderwerp.
Rapport TEConomy Partners LLC (pdf)
White paper EuropaBio (september 2020)
Rapport EuropaBio (pdf; januari 2020)
Aankondiging ITIF


ZEW: China’s innovatiebeleid is soms effectief maar zelden efficiënt

De innovatieve en economische prestaties van China zijn minder goed dan vaak wordt gedacht. Volgens een rapport van het Leibniz – Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) is de productiviteitsgroei in China na de wereldwijde financiële crisis met meer dan de helft gedaald en is het huidige productiviteitsniveau slechts gelijk aan een derde van dat van de VS. De productiviteitsgroei daalt nog verder, als gevolg van verkeerde allocatie van middelen en beleid dat markttoetreding en ‑uittreding verstoort.
Nieuwsbericht ZEW
Rapport ZEW (pdf)


VS: Biden kan helpen bij reset wetenschaps‑ en technologierelaties in de wereld

De geopolitieke, handels- en technologische spanningen tussen de VS en China hebben de samenwerking op het gebied van hoger onderwijs en onderzoek tussen de twee landen zwaar onder stuk gezet. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden zal proberen de spanning uit de lucht te halen, maar echte doorbraken zijn voorlopig niet te verwachten, aldus een hogeronderwijsdeskundige in een artikel van University World News. Mogelijk kan de toestroom van Chinese studenten naar de VS op korte termijn weer enigszins op gang komen. Op het gebied van technologie is de strijd met China nog lang niet afgelopen. De EU wil daarin gaan optrekken met de VS, aldus een artikel van Politico. Het idee is om samen standaarden voor nieuwe technologieën op te zetten en zo weer het voortouw te nemen in technologische ontwikkeling. De Amerikaanse denktank ITIF is voorstander van Europees-Amerikaanse samenwerking om de Chinese expansie in de mondiale digitale markt af te remmen. Een artikel van Politico denkt daar ook zo over en gaat dieper in op de wijze waarop China zou moeten worden aangepakt.
Artikel University World News
Artikel Politico
Artikel ITIF
Rapport ITIF
Artikel Politico