AWTI e-mail alert 28 mei 2020

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken

Onderzoeksinstellingen en Elsevier gaan nationale ‘open science’-samenwerking aan

VSNU, NFU, NWO en Elsevier zijn een nationale ‘open science’-samenwerking aangegaan. De overeenkomst omvat diensten voor het publiceren en lezen van wetenschappelijke content, en de gezamenlijke ontwikkeling van innovatieve ‘open science’-diensten voor het waarderen en verspreiden van kennis. De overeenkomst is geldig tot 31 december 2024. Een artikel van Leiden Madtricks plaatst kanttekeningen bij het akkoord. (Zie ook: ‘Financiers open wetenschap eisen prijstransparantie van uitgevers’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Nieuwsbericht VSNU
Artikel Leiden Madtricks


Europese Commissie: Meer geld voor onderzoek en innovatie

De Europese Commissie (EC) heeft gisteren een herstelplan voor de economie na de coronacrisis gepresenteerd, Next Generation EU, ingebed in een nieuw Meerjarig Financieel Kader (MFK). Het gaat om een zeer omvangrijk pakket van maatregelen, waarvoor de Commissie in totaal de komende zeven jaar 2.400 miljard euro wil uittrekken. Van dat bedrag is 94,4 miljard bedoeld voor Horizon Europe, het nieuwe kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Gegeven de naderende brexit is dit relatief zelfs meer dan wat de EC eerder had voorgesteld (98 miljard inclusief de bijdrage van het VK). Er zijn bovendien nog miljarden euro voor onderzoek en innovatie te voorzien in de drie hoofdthema’s van de EC-plannen: gezondheidszorg, klimaatbeleid en digitalisering. Naar verwachting gaan onderhandelingen tussen de lidstaten nog veel aan de EC-voorstellen veranderen. Zo is er al direct veel onenigheid over het plan van de EC om eigen inkomsten te verwerven, met name door multinationals een belasting te gaan opleggen van 0,1 procent van hun omzet. Voor wie de hoofdlijnen van de discussies wil volgen, verwijzen wij naar de wekelijkse nieuwsbrief Brussel Inside van NOS Bureau Europa.
Nieuwsbericht EC
Q&A – EC
Website MFK-voorstellen – EC
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbrief Brussel Inside – NOS


De keuzes die we nu maken bepalen hoe onze toekomst eruit ziet

Hoe gaat de wereld eruitzien na de coronacrisis? Een artikel van de Britse denktank Nesta presenteert vier opties: een terugkeer naar het oude normaal, een permanente noodsituatie, het welzijn van iedereen voorop of een meer autoritaire toekomst. Een studie van de Nederlandse Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) schetst ook vier scenario’s, gebaseerd op combinaties van twee tegenstellingen: veiligheid boven vrijheid versus vrijheid boven veiligheid (1) en open economie versus gesloten economie (2). Alles hangt af van de antwoorden die we de komende jaren op de coronacrisis formuleren. Een artikel van Medium Future noemt vijf manieren waarop herstelplannen kunnen werken of kunnen mislopen. Dan gaat het bijvoorbeeld om het voorbereid zijn op nieuwe pandemieën of het vinden van een balans tussen gezondheid, privacy en vrijheid. Een artikel van Time bespreekt een aantal belangrijke keuzes waarvoor de VS staan, die in meer of minder mate ook gelden voor andere landen. Een artikel van de London School of Economics (LSE) pleit voor een aanpak die onder andere een ‘nieuw sociaal contract’ omvat. Een artikel van de Britse Royal Society for the encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (RSA) pleit voor een goede voorbereiding van herstelplannen. We zouden eerst een jaar rust moeten inbouwen om alles te overdenken.
Artikel Nesta
Publicatie STT
Artikel Medium Future
Artikel Time
Artikel LSE
Artikel RSA
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Van Saarloos: “Samenwerking, diversiteit en kracht van wetenschap versterken”

In 2017 ontwikkelden José van Dijck en Wim van Saarloos, toenmalige president en vicepresident van de KNAW, in een essay Wetenschap in Nederland het narratief van de opmerkelijke kenmerken en sterktes van de Nederlandse wetenschap. Ze waarschuwden ook voor het afbrokkelen van de basis. Sinds die tijd is onze wetenschap steeds verder onder druk komen te staan. Ter gelegenheid van zijn afscheid als KNAW-president schreef Wim van Saarloos een nieuw essay. Daarin onderzoekt hij hoe de Nederlandse wetenschap weer versterkt kan worden.
Publicatie KNAW


Komen er volgend jaar meer of minder studenten?

De coronacrisis en de bijbehorende maatregelen zoals versoepeling van het bindend studieadvies hebben mogelijk grote gevolgen voor de inschrijving van nieuwe studenten en de doorstroom van de huidige cohorten. Analisten van de Vrije Universiteit ontwikkelden een scenario-analyse en stellen deze beschikbaar voor het hele hoger onderwijs. Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat we in ieder geval minder buitenlandse studenten kunnen verwachten. Een kwart ziet vanwege de coronacrisis af van zijn aanmelding en een derde twijfelt nog.
Artikel ScienceGuide
Nieuwsbericht Nuffic
Rapport Nuffic


Hoe de Nederlandse universiteiten samenwerken en oplossingen bieden in coronatijd

In haar nieuwste e-zine presenteert de VSNU een bundeling van voorbeelden uit onderzoek en onderwijs van de Nederlandse universiteiten in de strijd tegen het coronavirus. Van risicofactoren voor de gezondheid tot privacyvraagstukken, van de psychologische impact van een lockdown tot de ontwikkeling van beademingsmachines.
E-zine VSNU


Praktijkgericht onderzoek en coronacrisis

De Vereniging Hogescholen presenteert op haar website voorbeelden van onderzoek waaraan hogescholen werken in deze tijd van coronacrisis. Van ‘blended’ fysiotherapie voor fysiek herstel van patiënten met COVID-19 tot onderzoek naar veranderingen in sociale (on)gelijkheid in Nederland.
Webpagina Vereniging Hogescholen


SIA: “Samenwerking moet uitgangspunt blijven bij praktijkgericht onderzoek”

ScienceGuide sprak met Huib de Jong van het Regieorgaan SIA over de stand van het praktijkgerichte onderzoek in Nederland. De Jong ziet een groeiende waardering. Wel maakt hij zich zorgen over de toegenomen aanvraagdruk. En hij ervaart nog steeds frictie tussen het wetenschappelijke en praktijkgerichte onderzoek. “Er is natuurlijk competitie, maar wij willen vooral de samenwerking stimuleren, bijvoorbeeld door consortia aanvragen te laten doen bij de calls van de Nationale Wetenschapsagenda.”
Artikel ScienceGuide


Nederland en VS: Een vergelijking tussen twee toplanden in kwantumtechnologie

De Nederlandse wetenschapper Bert de Jong leidt de Computational Chemistry, Materials, and Climate Group van het Lawrence Berkeley National Laboratory (Californië). NL in the USA sprak met hem over de vooruitzichten van kwantumtechnologie en de verschillen tussen het onderzoek in Nederland en dat in de VS. Hij vindt het undergraduate onderwijs in Nederland beter, “maar het Amerikaanse systeem is veel effectiever als het gaat om het ontwikkelen van excellentie.”
Artikel NL in the USA


Denktank schetst contouren van een intelligent herstelbeleid voor Nederland

Blijf investeren en schaad de economie niet met bezuinigingen, zoals in de vorige crisis gebeurde. Dat adviseert de Denktank Coronacrisis aan het kabinet. De denktank wijst onder meer op de urgentie van extra investeringen in kennisontwikkeling, onderzoek & ontwikkeling, innovatie en infrastructuur. Verder roept het adviesorgaan het kabinet op om beter samen te werken binnen Europa.
Nieuwsbericht SER
Rapport Denktank (pdf)
Nieuwsbericht NOS


EC: Nederland moet meer investeren in r&d en menselijk kapitaal

Om het economisch herstel te bevorderen, zou Nederland overheidsinvesteringsprojecten moeten vervroegen en particuliere investeringen bevorderen, onder meer door middel van relevante hervormingen. Dat stelt de Europese Commissie (EC) in de jaarlijkse doorlichting van het economische en sociale beleid. “Met name investeringen in r&d, die ingebed zijn in het ‘missiegedreven topsectoren‑ en innovatiebeleid’ en investeringen in menselijk kapitaal kunnen de productiviteitsgroei op lange termijn helpen ondersteunen en een sterke innovatiecapaciteit in stand helpen houden”, aldus de Commissie.
Persbericht EC
Beleidsaanbevelingen Nederland (pdf)


Kabinet: “Verduurzaming basisindustrie is een kans voor Nederland”

Nederland kan met een transitie van de eigen basisindustrie de kweekvijver en accelerator worden voor duurzame industrie wereldwijd en tegelijkertijd haar strategische positie in industriële waardeketens versterken. In zijn ‘Visie verduurzaming basisindustrie 2050’ schrijft het kabinet dat het veel vertrouwen heeft dat Nederland erin slaagt om deze transitie de komende decennia tot een succes te maken.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Visiedocument (pdf)


5G-netwerk mag worden uitgerold van de rechter

De uitrol van het 5G-netwerk mag doorgaan. Dat heeft de rechter geoordeeld in een kort geding dat was aangespannen door stichting Stop5GNL, die bang is voor de effecten van 5G op de volksgezondheid. Volgens de rechter houdt de overheid voldoende en nadrukkelijk een vinger aan de pols bij het onderzoeken van de gezondheidsaspecten. De veiling van het eerste deel van de 5G-frequenties wordt in juni afgerond.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NOS


TU Eindhoven bezig met nog sneller netwerk voor 5G-signalen

Op de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een nog sneller netwerk voor de signalen van 5G en, mogelijk in de toekomst ook, 6G. Het gaat om meer maar kleinere antennes die het signaal gebundeld moeten verplaatsen over langere afstanden.
Nieuwsbericht NOS


Groeiende impact AI op de Nederlandse economie

De komende jaren verwachten bedrijven uit de Nederlandse topsectoren veel van het toepassen van kunstmatige intelligentie (AI), laat onderzoek van InnovationQuarter en Birch Consultants zien. Zij spraken met meer dan veertig organisaties over kansen en uitdagingen voor AI in Nederland, en stonden specifiek stil bij ontwikkelingen in de Zuid-Hollandse regio. Daar liggen de grootste kansen in de zorg, industrie, havenlogistiek, tuinbouw en het veiligheidsdomein.
Nieuwsbericht en rapport InnovationQuarter


Rathenau: Hoog tijd om het ethiekdebat over AI mondiaal te voeren

Nu AI zich razendsnel ontwikkelt en landsgrenzen overstijgt, is het belangrijk internationaal samen te werken om de ontwikkeling van AI in goede banen te leiden, aldus het Rathenau Instituut. Op zoek naar de dilemma’s en vragen die daarbij spelen, gaat het instituut een serie artikelen publiceren over ethiek en AI. Daarbij gaat bijzondere aandacht uit naar de rol van het onderwijs en de wetenschap. De eerste bijdrage is van Rathenau-directeur Melanie Peters. De tweede geeft een indruk van de discussies tijdens de eerste virtuele bijeenkomst, eind april, van de UNESCO Ad Hoc expertgroep Ethics & AI. En nog een debat waarover het Rathenau Instituut de komende maanden een serie artikelen over wil publiceren: het voorzorgsprincipe bij innovatie. In het eerste artikel (Rathenau – 3) legt het instituut uit waarom het denkt dat voorzorg niet noodzakelijkerwijze hoeft te leiden tot een verbod op nieuwe ontwikkelingen.
Artikel Rathenau – 1
Artikel Rathenau – 2
Artikel Rathenau – 3


Rathenau: “Geen braindrain AI-onderzoekers”

Het Rathenau Instituut kijkt in een factsheet naar de internationale mobiliteit van wetenschappers op het terrein van AI. Hieruit blijkt dat Nederland op AI-gebied geen braindrain-, maar een ‘brain exchange’-land is. Nederland kent een hoge circulatie van AI-wetenschappers en slaagt er daarmee in om wetenschappers met een hoge citatie-impact voor een kortere of langere periode aan zich te verbinden. Er wordt veel internationaal samengewerkt en de kwaliteit van het AI-onderzoek is hoog.
Factsheet Rathenau


Kabinet verlengt steunpakket voor start‑ en scale-ups

Het kabinet blijft ondernemers steunen in deze coronatijd, met als voornaamste doel om zoveel mogelijk banen te behouden. Ook de specifieke steun voor start‑ en scale-ups wordt verlengd. Dan gaat het om de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties (BMKB, GO en KKC) en de Corona Overbruggingslening (COL), die bijdraagt aan de verbetering van de liquiditeitspositie van start‑ en scale-ups.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

EUA: “Maak niet zelfde fouten als 10 jaar geleden met bezuinigingen op universiteiten”

Door de nieuwe economische crisis krijgen waarschijnlijk veel universiteiten te maken met bezuinigingen. Hierdoor groeit het belang van Europese programma’s en verdere samenwerking tussen Europese en nationale financiering, aldus een briefing van de European University Association (EUA). De publicatie bevat een reeks aanbevelingen over hoe herhaling van de fouten die overheden en instellingen hebben gemaakt na de financiële crisis van 2008, nu kunnen worden voorkomen.
Nieuwsbericht EUA
Briefing EUA (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Verkenning van indicatoren voor het hoger onderwijs

Hoe meet je de prestaties van instellingen voor hoger onderwijs? De European University Association (EUA) heeft onderzocht welk soort onderwijsindicatoren externe organisaties voor kwaliteitsborging, financieringsmechanismen en internationale ranglijsten van universiteiten gebruiken en of deze geschikt zijn voor het beoogde doel.
Rapport EUA


Meer samenwerking hoger onderwijs met China verwacht

De COVID-19-crisis en de bestaande spanningen tussen China en de VS die tijdens de pandemie zijn verergerd, zullen leiden tot een nieuw evenwicht in de grensoverschrijdende academische betrekkingen, in de mobiliteit van studenten en academici, en in het patroon van de onderzoekssamenwerking met China. Die verwachting spreekt een artikel van University World News uit.
Artikel University World News


Veel onderzoeksinfrastructuren gesloten, sommige te gebruiken op afstand

Meer dan de helft van de Europese onderzoeksinfrastructuren is gesloten als gevolg van de coronacrisis. De rest functioneert op een kleinere schaal dan gewoonlijk. De Association of European-Level Research Infrastructures Facilities (ERF-AISBL) heeft geïnventariseerd hoe haar leden omgaan met toegang en gebruik van hun faciliteiten. De bevindingen worden nog steeds geactualiseerd op de EDF-website.
Nieuwsbericht en overzicht ERF-AISBL
Rapport ERF-AISBL
Nieuwsbericht Research Professional News
Nieuwsbericht Science|Business


EC trekt nog eens 122 miljoen euro uit voor corona-onderzoek en ‑innovatie

De Europese Commissie (EC) trekt nog eens 122 miljoen euro uit voor het ondersteunen van urgente onderzoeks‑ en innovatieprojecten in de strijd tegen de coronacrisis. Voorstellen kunnen nog tot 11 juni worden ingediend. De projecten die in het kader van deze oproep zullen worden gefinancierd, moeten gericht zijn op de verschuiving van de productie naar een snelle vervaardiging van essentiële medische benodigdheden en uitrusting die nodig zijn voor tests, behandelingen en preventie. Er is nu ook geld beschikbaar voor onderzoek naar gedrags- en sociaal-economische gevolgen van de epidemie om betere behandeling- en preventiestrategieën te ontwikkelen.
Nieuwsbericht EC


Grote farmaceuten dwarsboomden EU-project snellere goedkeuring vaccins bij epidemie

Grote farmaceutische bedrijven zagen in 2017 niets in een publiek-privaat onderzoeksproject van de EU om beter voorbereid te zijn op epidemieën. Deze conclusie trekken de ngo’s Global Health Advocates en Corporate Europe Observatory (CEO) op basis van onderzoek naar samenwerking tussen de Europese Unie en farmaceutische bedrijven. Vanuit de farmaceutische industrie lijkt er relatief weinig interesse om geld te steken in medicijnonderzoek dat niet direct winstgevend is, ook als dat deels met publiek geld kan. In een tweede onderzoek wijst CEO ook op de enorme (negatieve) invloed die het grote bedrijfsleven heeft op het bio-economiebeleid van de EU. Het klimaat en de biodiversiteit zouden hierdoor worden geschaad.
Nieuwsbericht CEO
Rapport Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking – CEO (pdf)
Rapport Bio-Based Industries Joint Undertaking – CEO (pdf)
Nieuwsbericht Business Insider


Nieuwe corona-portals voor onderzoekswereld

De Europese Commissie (EC) lanceerde op 14 mei het European Research Area (ERA) Corona Platform, een ‘one-stop-shop’ over mogelijkheden voor de financiering van onderzoek & innovatie gerelateerd aan het coronavirus. Science|Business houdt al iets langer een vergelijkbare database bij, die bovendien iets actueler lijkt. Science|Business heeft daarnaast een portal geopend voor inhoudelijke informatie over hoe de coronapandemie wereldwijd wordt bestreden: de ‘Coronavirus R&D Gateway’.
Nieuwsbericht EC
ERA Corona Platform
Science|Business Database: Coronavirus Funding Opportunities
Nieuwsbericht Science|Business
Science|Business Coronavirus R&D Gateway


Kaders voor economisch herstel na coronacrisis

Het domste wat je als land kunt doen, is opnieuw bezuinigen na de COVID-19-crisis, zeggen Britse topeconomen in een artikel van New Statesman. De Europese denktank Bruegel schetst een kader voor een omvattende strategie. Deze moet gebaseerd zijn op vier beginselen: levensvatbaarheid van de ondersteunde bedrijven en instellingen, eerlijkheid, het bereiken van maatschappelijke doelen en het geven van een aandeel in de toekomstige winst aan de samenleving. Een artikel van McKinsey legt uit wat bedrijven moeten doen om (beter) uit de crisis te komen.
Artikel New Statesman
Artikel Bruegel
Artikel McKinsey


“Mondiale toeleveringsketens niet vervangen, maar zo goed mogelijk gebruiken”

Mede als gevolg van de coronacrisis verschijnen de laatste tijd veel pleidooien voor meer binnenlands productie. Technologische ontwikkelingen als robotisering en 3D-printing maken dat ook mogelijk. Toch is het een verkeerde strategie, meent een artikel van Project Syndicate. “De huidige crisis maakt juist duidelijk dat de wereld grote behoefte heeft aan mondiale toeleveringsketens en een wijdverspreide productie.” Een artikel van het Finse innovatiefonds Sitra denkt dat het internationale handelssysteem na de coronacrisis zelfs zou kunnen bijdragen aan een circulaire transitie van de economie.
Artikel Project Syndicate
Artikel Sitra


EC: Plannen voor duurzaam voedselsysteem en meer biodiversiteit

De Europese Commissie (EC) heeft een strategie gepresenteerd voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem, ‘Farm to Fork’, en een strategie om de afname van de biodiversiteit in Europa een halt toe te roepen, ‘Bringing nature back into our lives’. De twee strategieën versterken elkaar en brengen de natuur, de boeren, het bedrijfsleven en de consumenten bijeen om samen te werken aan een concurrerende, duurzame toekomst. In beide plannen is extra geld voorzien voor onderzoek en innovatie.
Nieuwsbericht EC
Farm to Fork Strategy (pdf)
Biodiversity Strategy (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht NOS


EIB: Impuls voor Europese batterijen en accu’s

De Europese Investeringsbank (EIB) verhoogt haar steun voor Europese batterijprojecten tot meer dan 1 miljard euro in 2020. Dat is meer dan het hele bedrag dat de bank de afgelopen tien jaar in de sector investeerde. De EIB wil met de maatregel de afhankelijkheid van Europa van de Chinese invoer van batterijen helpen beperken en voor groene groei zorgen.
Nieuwsbericht EIB
Nieuwsbericht Science|Business


Vijfendertig voorstellen om een succes te maken van de Europese datastrategie

Hoe zorgen we ervoor dat de datastrategie die de Europese Commissie (EC) eind maart presenteerde echt gaat werken? Over die vraag heeft het Finse innovatiefonds Sitra zich gebogen. In een publicatie doet het 35 voorstellen voor de uitvoering van het beleid, bedoeld voor niet alleen de EC, maar ook nationale overheden, bedrijven en onderzoekers.
Artikel Sitra
Rapport Sitra (pdf)
Datastrategie EC


Wat kunnen we van andere landen leren over opendata-strategieën?

De European Data Portal heeft laten onderzoeken wat andere landen kunnen leren van drie van de best presterende landen van de EU als het gaat om de benutting van open data: Cyprus, Frankrijk en Ierland. Daarbij zijn vier onderwerpen onderzocht: het beleid, de portal, de impact van het beleid en de kwaliteit van de open data die de genoemde landen verzamelen en verspreiden.
Rapport European Data Portal (pdf)


Europees actieplan brengt ict-standaardisatiebehoeften in kaart

De Europese Commissie (EC) heeft een nieuwe versie van haar voortschrijdend plan voor ict-standaardisatie gepubliceerd. Het plan heeft betrekking op ict-standaardisatie in vijf prioritaire gebieden, die het meest urgent zijn voor de voltooiing van de digitale interne markt: 5G, cloud, cybersecurity, big data en Internet of Things.
Nieuwsbericht Forum Standaardisatie
Publicatie EC (pdf)\
Website Rolling Plan for ICT Standardisation


Overheidssteun voor durfkapitaal in recessies is terecht, de vraag is hoe

Een artikel van VOX-CEPR laat zien dat durfkapitaalinvesteringen in innovatieprojecten die nog in hun beginfase zitten, sterk teruglopen in recessies. Zo ook nu. Volgens het artikel is het dan ook terecht dat regeringen wereldwijd stappen ondernemen om hun risicokapitaalsectoren te versterken. Er blijven wel vragen bestaan over het optimale ontwerp en het publieke rendement van deze uitgaven. Een rapport van de denktank Nesta gaat breed in op de vraag hoe overheden start‑ups het beste kunnen ondersteunen. Ook een rapport van de OESO beschrijft hoe overheden start-ups kunnen helpen.
Artikel VOX-CEPR
Artikel Nesta
Rapport Nesta
Rapport OESO


Leven lang leren en vaardigheden ontwikkelen doorslaggevend voor toekomst

Als onze economie en productiesystemen er anders uitzien na de coronapandemie, moeten we daarvoor ook de juist opgeleide mensen hebben. BCG is een serie artikelen over dit onderwerp begonnen, gericht op de uitdagingen waarvoor overheden staan. Het European Economic and Social Committee (EESC) wijst in dit verband op het grote belang van leven lang leren. Het meent dat overheden hier fors in moeten investeren. Een artikel van Gartner gaat in op de uitdagingen voor bedrijven en organisaties als het gaat om het behouden, trainen en opleiden van talent. De EU heeft eind maart een rapport gepubliceerd over hoe mkb-bedrijven de ontwikkeling van digitale vaardigheden kunnen bevorderen.
Artikel BCG
Nieuwsbericht EESC
Rapport EESC
Artikel Gartner
Rapport EU


Carlota Perez: Technologische revoluties, overgangsperiodes en gouden tijden

Adviesbureau Nexxworks sprak met professor Carlota Perez, gespecialiseerd in de sociaal-economische impact van technologie op de maatschappij, over technologische revoluties, overgangsperiodes, populisme, recessies, gouden tijden, de impact van COVID-19, de rol van regeringen om de context te scheppen voor een gouden tijdperk, monopolies en het glazen plafond voor jongeren.
Podcast Nexxworks (45 min.)


Het grote belang van stedelijke dataplatforms

Steden maken steeds meer gebruik van gegevens om hun functioneren te verbeteren, hun duurzaamheid te verhogen, burgers en bedrijven beter te informeren en de ontwikkeling van nieuwe diensten te stimuleren. Dat laat een studie van het Erasmus Centre for Data Analytics (ECDA) zien, over tachtig Europese steden en hun inspanningen om gegevens te benutten voor het toezicht op en de verbetering van de stedelijke infrastructuur. ‘Urban data platforms’ blijken van groot belang voor een succesvolle aanpak. Een artikel van Readwrite beschrijft hoe steden met behulp van nieuwe technologieën en data de coronapandemie kunnen helpen bestrijden en de economie weer kunnen vlottrekken.
Artikel Tech Xplore
Artikel ECDA
Artikel Readwrite


Brexit: Oproep om vrije verkeer van gegevens na 2020 in stand te houden

TechUK en NLdigital hebben een gezamenlijk document gepubliceerd over het belang van gegevensoverdracht tussen het VK en de EU. Het rapport roept op tot instandhouding van de vrije stroom van gegevens na 31 december 2020.
Nieuwsbericht TechUK


Duitsland: Twintig miljard euro extra voor onderzoek en ontwikkeling

Het Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) wil met grootschalige extra investeringen voorkomen dat onderzoek en ontwikkeling in Duitsland na de coronacrisis instorten. Daar gaat het 20 miljard euro voor vrijmaken, aldus wetenschapsminister Anja Karliczek bij de presentatie van het Bundesbericht Forschung und Innovation 2020. Duitsland is het eerste Europese land dat meegaat in het idee van “onszelf uit de crisis innoveren”, ook het motto van de European Association of Research and Technology organisations (EARTO).
Nieuwsbericht Nederlands Innovatie Attaché Netwerk
Nieuwsbericht BMBF (D)
Rapport Duitse overheid (pdf; D)
Nieuwsbericht EARTO
Paper EARTO (pdf)


Frankrijk: Invoering digitale belasting dit jaar, ongeacht wat andere landen doen

Frankrijk gaat dit jaar grote digitale ondernemingen belasten, of er nu vooruitgang is of niet met een internationaal akkoord over een heffing. Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is zo'n belasting nu legitiemer en noodzakelijker dan ooit.
Nieuwsbericht Reuters


VK: Geruchten dat Huawei binnen drie jaar uit 5G-netwerk wordt verbannen

Volgens The Financial Times moet alle Britse telecomapparatuur van Huawei in 5G-netwerken in 2023 zijn vervangen door apparatuur van andere merken. De krant baseert zich op informatie van ingewijden in regeringskringen. De Britten zouden, net als veel andere westerse landen, bang zijn voor de nationale veiligheid. Huawei wordt door nauwe banden met de Chinese regering steeds meer gewantrouwd.
Nieuwsbericht RTL Z
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Financiers open wetenschap eisen prijstransparantie van uitgevers

Wetenschappelijke tijdschriften zullen de kosten van het publiceren van artikelen moeten bekendmaken. Alleen dan kunnen ze een contract aangaan met de deelnemers van cOAlition S, de groep van 22, vooral Europese, onderzoeksfinanciers. De regels inzake prijstransparantie worden per juli 2022 van kracht.
Nieuwsbericht AAAS Science


Eerste proefresultaten coronavaccinaties, beloftes nog onduidelijk

De resultaten van de eerste kleinschalige proeven met coronavirusvaccins op dieren en mensen komen naar buiten. Maar het beeld dat ze opleveren, is niet erg helder, meent een artikel van Nature. Daar kunnen slechts omvangrijkere proeven op mensen een beeld van geven.
Artikel Nature


Hoe blijven wetenschappers overeind in lawine van COVID-19-papers?

Er zijn al meer dan 100.000 wetenschappelijke publicaties over COVID-19 en verwante onderwerpen verschenen. Dat aantal verdubbelt elke 20 dagen, aldus een artikel van AAAS Science Magazine. De website CORD-19 van het Amerikaanse Allen Institute for AI tracht met behulp van machine learning alle publicaties toegankelijk te maken. Volgens het artikel van AAAS Science Magazine zijn de publicaties echter niet makkelijk te doorzoeken, zitten er nog foutjes in de algoritmes en blijven veel artikelen achter betaalmuren verborgen. Gelukkig wordt op meer manieren getracht de belangrijkste informatie boven tafel te krijgen.
Artikel AAAS Science Magazine
Website CORD-19


Transatlantische spanningen over de toegang tot COVID-19-vaccins groeien

“Iedereen wint door internationale samenwerking aan vaccins”, stelt een artikel van Project Syndicate. Goede redenen daarvoor zijn bundeling van krachten en spreiding van risico’s. Een wereldwijd netwerk van denktanks onderschrijft de opinie en publiceerde daarover een gezamenlijke verklaring, de ‘Joint Declaration on the Importance of Collaboration, Open Trade, and Innovation in Tackling COVID-19’. Maar dan moet de politiek die samenwerking natuurlijk niet gaan dwarsbomen. Science|Business meldt dat het Franse farmaceutische bedrijf Sanofi de spil is geworden in een debat over wie als eerste de toegang krijgt tot COVID-19-vaccins als deze blijken te werken en worden goedgekeurd. Volgens Sanofi-ceo Paul Hudson zou de VS in het geval van zijn bedrijf de eerste moeten zijn, “omdat het als eerste het onderzoek financierde”. De Franse premier Édouard Philippe reageerde direct getergd.
Artikel Project Syndicate
Gemeenschappelijke verklaring internationale denktanks (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


Soete: Wetenschap is internationaal, benutting ervan zou dat ook moeten zijn

Bij de uitbraak van het coronavirus keek iedereen naar de wetenschap: hoe pakken we het aan en hoe lossen we de problemen ervan op? Maar terwijl de wetenschap de afgelopen decennia in hoog tempo is geïnternationaliseerd, verloopt het beroep dat nu wordt gedaan op de wetenschap vrijwel volledig langs nationale lijnen, constateert de Belgische econoom en oud-AWTI-raadslid Luc Soete in een beleidsbrief van UNU-MERIT. Wetenschappers moeten, volgens hem, beter duidelijk maken hoe belangrijk internationale, en vooral ook, Europese samenwerking is, niet alleen in de wetenschap zelf maar ook in het opvolging geven aan wetenschappelijke inzichten.
Artikel UNU-MERIT
Beleidsbrief UNU-MERIT (pdf)


Desinformatie frustreert bestrijding coronapandemie

De COVID-19-pandemie gaat gepaard met een desinformatie-epidemie, constateren artikelen van Ars Technica en NBC News. Ook in een podcast van Nature komen wetenschappers over dit onderwerp aan het woord. Overheden, ngo’s en wetenschappers zouden er alles aan moeten doen om de desinformatie te bestrijden. De website EUvsDisinfo volgt hoe Rusland coronavirus-gerelateerde desinformatie verspreidt in de EU.
Artikel Ars Technica
Artikel NBC News
Podcast Nature (31 min.)
Website EUvsDisinfo


Een nieuwe blik op industriële activiteiten na de coronacrisis

De coronapandemie vormt een onvoorziene uitdaging voor industriële ondernemers, die geconfronteerd worden met een instortende vraag naar producten en een dringende noodzaak om de veiligheid van de werknemers te waarborgen. Daarnaast blijft klimaataanpassing een topprioriteit. Een artikel van McKinsey legt uit hoe innovatie, geavanceerde analyse, digitalisering, elektrificatie en procesmatige efficiëntie vorm kunnen geven aan nieuwe productieprocessen en activiteiten, die passen in dit nieuwe wereldbeeld.
Artikel McKinsey


De Biorevolutie: innovaties die economieën, samenlevingen en ons leven veranderen

Een samenvloeiing van de vooruitgang in de biologische wetenschap en de versnelling van de ontwikkeling van informatica, automatisering en kunstmatige intelligentie zorgt voor een nieuwe innovatiegolf, aldus een rapport van McKinsey. Deze bio-revolutie zou een aanzienlijke impact kunnen hebben op de economie en ons leven, van gezondheid en landbouw tot consumptiegoederen en energie en materialen.
Artikel McKinsey
Rapport McKinsey (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)


Meer onderzoek, ontwikkeling en innovatie nodig op gebied geavanceerde materialen

Materialen maken tachtig procent uit van de kosten van duurzame energie‑ en mobiliteitstechnologieën. Daarom is de ontwikkeling van nieuwe, efficiëntere materialen doorslaggevend voor het behalen van de doelen van de energietransitie en andere grote maatschappelijke uitdagingen, betogen artikelen van Singularity Hub en Open Access Government. Eerstgenoemd artikel wijst daarbij vooral op lithium-ionbatterijen, grafeen en perovskiet, laatstgenoemd artikel meer op geavanceerde materialen in het algemeen. Het verwijst naar de EMIRI Technology Roadmap van oktober vorig jaar, waarin het belang en de perspectieven van geavanceerde materialen uitgebreid werden besproken.
Artikel Singularity Hub
Artikel Open Access Government
EMIRI Technology Roadmap (pdf)


China: Om wereldleider te worden met innovatie zijn hervormingen nodig

Research Professional News heeft een rapport uitgebracht over hoe de financiering van onderzoek zich de afgelopen tien jaar wereldwijd heeft ontwikkeld. Dit laat zien hoe snel China in opkomst is. Volgens een rapport van de Wereldbank Groep kan China alleen een internationale innovatiekampioen worden als het hervormingen doorvoert. Zo moet de kwaliteit van octrooien omhoog, moet er meer worden geïnvesteerd in fundamenteel onderzoek en zijn er sterkere prestatieprikkels nodig voor innovatie. Bovendien zou China zich meer kunnen inspannen voor de verspreiding van technologie, het verbeteren van managementpraktijken en versterking van een open innovatiesysteem.
Rapport Research Professional News
Artikel Wereldbank Groep
Rapport Wereldbank Groep


VS: Programma voor geavanceerde kleinschalige kernenergie

Het Amerikaanse ministerie van Energie (DOE) is gestart met een nieuw programma voor kleinschalige kernenergie. Het Advanced Reactor Demonstration Program (ARDP) is bedoeld om de binnenlandse particuliere industrie te helpen bij het demonstreren van geavanceerde kernreactoren in de VS. Voor het hele programma wordt 230 miljoen dollar uitgetrokken. Een onderdeel van zo’n geavanceerde kerncentrale zou een 3D-geprinte nucleaire kern kunnen zijn die wetenschappers van het Oak Ridge National Lab uit Tennessee vorige week presenteerden.
Nieuwsbericht Amerikaanse overheid
Nieuwsbericht Singularity Hub
Nieuwsbericht Wired