AWTI e-mail alert 27 augustus 2020

Woord vooraf

In deze AWTI e-mail alert blikken we terug op nieuws en achtergronden uit juli 2020, volgende week op de maand augustus.

De opvallendste berichten van juli 2020


Dit is hét moment voor het verhogen van kennis en competenties

De coronacrisis geeft een impuls aan digitalisering. Dat heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt, want digitale kennis en vaardigheden worden steeds belangrijker. “Upskilling en reskilling van personeel wordt door de dynamiek waarin we ons nu bevinden belangrijker dan ooit”, constateert PwC-partner Bastiaan Starink in een artikel van het adviesbureau. De Europese Commissie (EC) heeft twee publicaties uitgebracht (één beschrijvend en één praktisch) met richtsnoeren voor het aanleren van digitale competenties. Een rapport van de OESO beschrijft hoe Canada, en specifiek de provincie Ontario, het aanleren van digitale competenties kunnen ondersteunen. De invalshoek van dit rapport is sterk lokaal en regionaal gericht. AWTI-raadslid Nienke Meijer schreef (met anderen) een artikel voor Management Scope dat skilling en reskilling meer moet zijn dan (om)scholing in verband met automatisering en digitalisering. Onderwerpen als oordeelsvermogen, medemenselijkheid, solidariteit en burgerschap, verbeeldingskracht en creativiteit zijn belangrijker dan ooit en zouden nu centraal moeten staan. Meijer is verbonden aan De Buitenboordmotor, een organisatie die zich inzet voor het aan de slag houden van de bijna 1,3 miljoen mensen die hun baan dreigen wijt te raken door digitalisering en automatisering.
Artikel PwC
Nieuwsbericht EC
Rapport EC – 1 (pdf)
Rapport EC – 2 (pdf)
Rapport OESO
Artikel Management Scope
Website De Buitenboordmotor


Doemscenario Horizon Europe lijkt werkelijkheid te worden

De Europese Raad en de Europese Commissie bereikten op 21 juli een akkoord over een nieuwe meerjarenbegroting en een coronaherstelfonds, voor een totale waarde van bijna 1.800 miljard euro. Volgens velen is daarmee het onderzoeks‑ en innovatiebeleid kind van de corona-rekening geworden. In de komende zeven jaar is zo’n 80 miljard euro beschikbaar, terwijl de sector had gevraagd om minimaal 120 miljard euro. Overal vandaan, zo ook uit Nederland, klonken protesten. De hoop, van onder andere de EUA en EARTO, is nu gevestigd op het Europees Parlement, dat vooralsnog niet instemt met het akkoord. (Zie ook ‘3%-doelstelling voor r&d Europees nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Science|Business – 2
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Science|Business – 3
Nieuwsbericht EUA
Persbericht EARTO (pdf)


Brandbrief jonge wetenschappers: laat ons niet in de steek

Kennis gaat verloren, potentiële innovaties stagneren en carrières raken gefrustreerd. Dit zijn in het kort de gevolgen van de coronacrisis voor jonge wetenschappers als er niets gebeurt, aldus het Promovendi Netwerk Nederland, PostdocNL en De Jonge Akademie. Op 13 juli stuurden ze een brandbrief aan de regering met het verzoek tot een continuïteitspakket van 350 miljoen euro.
Nieuwsbericht De Jonge Akademie
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Geen extra ‘zoekjaar’ voor niet-Europese afstudeerders

Afstudeerders van buiten Europa mogen ondanks de coronacrisis niet langer in Nederland blijven om een baan te zoeken. Nu is dat een jaar, en dat blijft zo, schrijft minister Wouter Koolmees (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer. Wel zijn de eisen aan het salaris dat ze minimaal moeten verdienen twee jaar langer minder streng.
Nieuwsbericht HOP / UToday
Kamerbrief (pdf)


Wetenschappelijke integriteit wordt leidend bij onderzoek voor overheidsbeleid

De standaardovereenkomsten van de overheid voor beleidsonderzoek door ingehuurde wetenschappers zijn strijdig met de Nederlandse gedragscode voor wetenschappelijke integriteit. Dit heeft een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van de Utrechtse jurist Ton Hol vastgesteld. De overheid gaat deze contracten daarom aanpassen, schrijft staatssecretaris Raymond Knops (BZ) in een brief aan de Tweede Kamer.
Nieuwsbericht NRC
Kamerbrief (pdf)


Hbo, mbo en wo: 1 week scholing per jaar voor iedere werkende Nederlander

De drie publieke onderwijssectoren die onderwijs aan volwassenen geven (mbo, hbo en wo), willen bijdragen aan een doorbraak in leven lang ontwikkelen (LLO) en bundelen daarom hun krachten. Ze bepleiten een aanvullend arrangement van publieke bekostiging van LLO, in de vorm van leerrechten.
Nieuwsbericht Vereniging Hogescholen
Visiedocument (pdf)


Jos de Groot (EZ): Vernieuwen in tijden van crisis, dat is de echte uitdaging

“Er wordt nogal eens makkelijk geroepen ‘we investeren ons uit de crisis’”, zegt Jos De Groot, directeur Digitale Economie bij het ministerie van EZK, in gesprek met iBestuur. “De echte uitdaging wordt juist om tijdens die crisis te blijven vernieuwen en niet terug te vallen in het oude normaal. (…) Onze ambitie is en blijft om digitaal koploper te worden in Europa.”
Artikel iBestuur


Juridische erkenning en actieve ondersteuning maatschappelijk ondernemerschap

Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen juridische (h)erkenning én actieve begeleiding bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering. Dat schrijft staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) in een brief van 10 juli aan de Tweede Kamer, waarin ze de introductie van de zogenoemde ‘maatschappelijke BV’ aankondigt. Het nieuwe beleid is geformuleerd naar aanleiding van een onderzoek van BMC naar het versterken van sociaal ondernemerschap in Nederland.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Kamerbrief (docx)
Rapport BMC (pdf)


Eurostars, Eureka Clusters en Joint Technology Initiatives werken goed in NL

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de evaluatie van de Nederlandse deelname aan drie Europese programma’s die internationale innovatiesamenwerking stimuleren: Eurostars, Eureka Clusters en Joint Technology Initiatives. De evaluatie toont aan dat alle drie de instrumenten goed werken en tegemoetkomen aan de wensen van het bedrijfsleven. “De positieve uitkomsten van de evaluatie geven onderbouwing om de Nederlandse inzet op deze instrumenten te continueren.”
Kamerbrief (pdf)
Evaluatie algemeen (pdf)
Evaluatie Effecten voor hightech start-ups (pdf)


‘Innoveren over grenzen heen’

Digicampus, een organisatie die zich inzet voor collaboratieve innovatie tussen overheden, bedrijfsleven en wetenschap, heeft een publicatie over haar werkveld uitgebracht. Er staan twaalf voorbeelden in van projecten waarin partijen samen met anderen innoveren, over de grenzen van hun eigen organisatie en onderwerpen heen. De Dutch Blockchain Coalition is één van de voorbeelden.
Nieuwsbericht Digicampus
Publicatie Digicampus (pdf)


5G-veiling levert 1,23 miljard euro op, geen duidelijkheid over rol Huawei

Drie bedrijven hebben frequentieruimte verworven bij de Nederlandse Multibandveiling: KPN, T-Mobile en VodafoneZiggo. In totaal betalen ze 1,23 miljard euro. KPN startte eind juli direct met de uitrol van het 5G-netwerk. Grote delen van de Randstad en Eindhoven zijn als eerste aan de beurt. Eind 2021 wil KPN in heel Nederland dekking hebben. De vraag is nog wat de rol wordt van de Chinese telecomleveranciers Huawei bij de aanleg van het Nederlandse 5G-netwerk.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht Business Insider


Cyberaanvallen kunnen leiden tot maatschappelijke ontwrichting

Het is nog nooit gebeurd, maar met de opkomst van de digitale maatschappij valt het niet uit te sluiten dat cyberaanvallen ons land ooit ernstig zullen ontwrichten. Het BNR-radioprogramma De Strateeg bespreekt met twee deskundigen de concrete risico’s, de kans dat het écht mis gaat en wat Nederland moet doen om rampscenario’s te voorkomen.
Uitzending BNR
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


3%-doelstelling voor r&d Europees nog lang niet in zicht: meer investeringen nodig

De r&d-intensiteit in de Europese Unie is de laatste jaren slechts langzaam gestegen. De doelstelling om als EU minstens 3 procent van het bbp te besteden aan r&d in 2020 is dan ook buiten zicht, aldus het rapport ‘Aiming for more. R&D investment scenarios for the next decade’ van de Europese Commissie (EC). Het rapport noemt de situatie “zorgwekkend”, met name voor een aantal meer geavanceerde lidstaten, waaronder Nederland. Het rapport schetst scenario’s om het investeringsniveau de komende 10 jaar op te voeren.
Aankondiging EC
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


ERC doet niet langer mee aan Plan S voor open access

De European Research Council trekt zich terug uit Plan S. Volgens de ERC voldoet het plan niet aan de behoeften van onderzoekers. Het consortium achter Plan S – cOAlition S – bestrijdt de kritiek. De ERC beraadt zich op andere stappen om aan de ‘open acces’-verplichtingen van Horizon Europe te voldoen. Enkele dagen voor de aankondiging van de ERC publiceerde cOAlition S nog een strategie voor retentierechten, gericht op het beschermen van de eigendomsrechten van onderzoekers en het voorkomen van embargo’s. De EUA bracht op dezelfde dag een onderzoek naar buiten waarin toekomstige scenario’s voor ‘open access’-publicatie worden bekeken.
Nieuwsbericht ERC
Reactie cOAlition S
Nieuwsbericht Science|Business – 1
Nieuwsbericht Neth-ER – 1
Nieuwsbericht cOAlition S
Rapport cOAlition S
Persbericht EUA
Rapport EUA (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER – 2


24 nieuwe ‘Europese Universiteiten’ aangewezen

De Europese Commissie (EC) heeft begin juli 24 nieuwe Europese Universiteiten aangewezen voor ondersteuning. In 2019 had de Commissie al 17 allianties van deze instellingen voor hoger onderwijs geselecteerd. Europese Universiteiten zijn een nieuw instrument om samenwerking tussen universiteiten uit verschillende EU-lidstaten te bevorderen. Elke alliantie ontvangt de eerste drie jaar vanaf de start jaarlijks tot 5 miljoen euro uit het Erasmus+ programma en tot 2 miljoen euro uit het Horizon 2020-programma. In totaal doen nu elf Nederlandse universiteiten en twee hogescholen mee aan een Europese Universiteit.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Neth-ER


Publiek-private partnerschappen in Horizon Europe krijgen langzaam vorm

In Horizon Europe is een grote rol weggelegd voor publiek-private onderzoekspartnerschappen (onderzoeks-ppp’s). Zij krijgen ongeveer een kwart van het budget dat de komende 7 jaar te spenderen is (20 miljard euro). Van de eerder benoemde 49 potentiële kandidaten (binnen 5 thema’s, zoals ‘gezondheid’ en ‘digitaal, industrie en ruimte’, hebben nu 26 partnerschappen uitgewerkte plannen ingediend.
Nieuwsbericht Science|Business
Plannen Europese onderzoeks-ppp’s


Europese Commissie lanceert website over missies Horizon Europe

De Europese Commissie (EC) heeft in juli een speciale website gelanceerd: Horizon Europe Missions. Hierop wordt dieper ingegaan op de vijf missies die vanaf volgend jaar centraal staan in het Europese onderzoeks‑ en innovatiebeleid: Bodem, gezondheid en voedsel (1), Klimaatneutrale en slimme steden (2), Kankerbestrijding (3), Aanpassing aan de klimaatverandering en maatschappelijke transformatie (4) en Gezonde oceanen en binnenwateren (5).
Website EC


The Guild: “Nú doorstoten naar een succesvolle ERA”

De universitaire organisatie The Guild presenteerde in maart 2020 aanbevelingen voor een vernieuwde Europese Onderzoeksruimte (ERA). De coronacrisis heeft sindsdien het belang van nauwe Europese samenwerking op het gebied van onderzoek alleen maar duidelijker gemaakt. Volgens The Guild is het moment gekomen voor de Europese instanties om spijkers met koppen te slaan. Het Duits voorzitterschap van de Raad van de EU onderschrijft het belang van een sterke ERA. Het heeft hiertoe ambitieuze plannen gepresenteerd. Dat geldt trouwens voor onderwijs, onderzoek en innovatie in het algemeen.
Nieuwsbericht The Guild
Rapport The Guild (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Publicatie ERA - Duits voorzitterschap (pdf)
Publicatie Onderwijs, Onderzoek en Innovatie – Duits voorzitterschap (pdf)


Europese Commissie bepleit open toegang tot corona-onderzoek

De Europese Commissie (EC) wil de valorisatie van corona-onderzoek verbeteren. In een manifest pleit ze voor een meer flexibele toegang tot onderzoeksresultaten, onderzoeksdata en intellectueel eigendom zolang de coronacrisis voortduurt. Onderzoeksinstellingen en ‑financiers worden opgeroepen om het manifest mede te ondertekenen en toe te passen.
Nieuwsbericht EC
Manifest EC (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


EARTO wil betere balans open wetenschap en bescherming intellectueel eigendom

Het wetenschapsbeleid van de EU hinkt op twee gedachten, schetst EARTO, het Europese samenwerkingsverband van onderzoeks‑ en technologieorganisaties: het bevorderen van ‘open wetenschap’ en het beschermen van intellectuele-eigendomsrechten. Dat levert allerlei tegenstrijdigheden op. In een rapport doet EARTO een reeks aanbevelingen om beide beleidsdoelen beter met elkaar te verzoenen.
Nieuwsbericht EARTO
Rapport EARTO (pdf)


Onderzoeker: “Strenger ethisch beleid noodzakelijk in EU-onderzoeksprojecten”

Het principe van ‘verantwoord onderzoeks- en innovatiebeleid’ in Horizon 2020 vertaalt zich niet vaak in actie, blijkt uit een studie van een groep internationale onderzoekers: “De bedoeling is goed, maar de uitvoering ontbreekt”, aldus Peter Novitzky (WUR). Hij is hoofdauteur van een artikel dat begin juli verscheen in Science. In het nieuwe onderzoeksprogramma Horizon Europa zal de Europese Commissie het principe van ‘verantwoord onderzoeks- en innovatiebeleid’ beter moeten regelen en controleren.
Artikel Science|Business
Wetenschappelijk artikel


Tips voor onderzoekers om impact te krijgen op beleid

Onderzoekers zijn vaak kritisch over beleidsbeslissingen en menen dat beleidsmakers niet of te weinig naar hen luisteren. Op basis van zijn jarenlange ervaring met beleidsondersteuning, heeft het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie een handboek gemaakt. Dit zet uiteen hoe onderzoekers en onderzoeksorganisaties met beleidsmakers zouden kunnen communiceren om meer invloed te hebben op hun beslissingen.
Nieuwsbericht JRC
Publicatie JRC (pdf)


Onderzoeker: Missiegericht innovatiebeleid moet anders

Sinds enkele jaren maken missies opkomst in het innovatiebeleid. Ze zijn echter “vaak ad hoc geformuleerd en slecht geconceptualiseerd. Niemand weet echt hoe het moet”, constateert Iris Wanzenböck, onderzoeker op het gebied van mission-oriented beleid, in een artikel van Universiteit Utrecht. “Missie-gericht beleid moet meer rekening houden met de complexiteit en de onzekerheid die inherent zijn aan maatschappelijke uitdagingen.”
Artikel Universiteit Utrecht
Wetenschappelijk artikel


Wat is er mis met Europese innovatie?

Voor de zomer publiceerde Boston Consulting Group zijn jaarlijkse lijst van 's werelds meest innovatieve bedrijven. Van de top 50 komen er 15 uit Europa. Volgens Ramón Baeza, één van de opstellers van de lijst, is dat lang niet slecht. Dat zegt hij in een artikel van Sifted. Volgens Baeza zit het grote probleem van Europa in de categorie bedrijven onder de top 50: maar 36 procent van de bedrijven vindt innovatie belangrijk, tegen 45 procent mondiaal en meer dan 55 procent in Azië. Een economisch onderzoek dat wordt beschreven in een artikel van VOX-CEPR laat zien dat de ‘supersterbedrijven’ in de EU maximaal gebruik maken van robotisering. Kleinere concurrenten doen dat veel minder en presteren daardoor veel minder goed. Een rapport van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) concludeert, op basis van onderzoek in het VK, Noord-Ierland en de VS, dat kleine bedrijven (minder dan 10 werknemers) in Noord-Ierland en het VK te weinig investeren in r&d. Hogere investeringen zouden zorgen voor meer innovatie en de productiviteit verhogen.
Artikel Sifted
Artikel VOX-CEPR
Rapport ERC (pdf)


42 procent Europese bedrijven omarmt kunstmatige intelligentie

Uit een Europese enquête blijkt dat vier op de tien (42%) Europese ondernemingen ten minste één AI-technologie hebben ingevoerd, waarvan een kwart al tenminste twee. Grote bedrijven benutten AI twee keer zo vaak als kleine bedrijven. De Europese Commissie gaat nu bijhouden hoe AI zich ontwikkelt in het bedrijfsleven en wat de EU en de lidstaten kunnen doen om de benutting te vergroten en uitwassen te voorkomen (Nieuwsbericht EC – 1). Een artikel van Science|Business schetst hoe AI zich ontwikkelt in Europa, “caught between ‘Big Brother China’ and Big Data US”. Van 19 februari tot 14 juni 2020 hield de EC een consultatie over haar plannen met AI. De resultaten hiervan werden medio juli gepresenteerd (Nieuwsbericht EC – 2). Ook hierop reflecteert Science|Business.
Nieuwsbericht EC – 1
Artikel Science|Business – 1
Nieuwsbericht EC – 2
Artikel Science|Business – 2


Europa is een wereldleider geworden op het gebied van 3D-printing

De Europese landen zijn nu goed voor 47 procent van alle octrooiaanvragen in 3D-printtechnologieën, laat een rapport van het Europees Octrooibureau zien. Dit is voor een belangrijk deel toe te schijven aan Duitsland, maar ook Spanje, België, het VK, Zwitserland en Nederland dragen hun steentje bij.
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business


JRC: Implementatie Green Deal vereist meer interactie tussen wetenschap en beleid

De vormgeving en implementatie van de Europese Green Deal zou gebaat zijn bij een betere interactie tussen wetenschap en beleid. Dat stelt een rapport van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie, geschreven door voormalig AWTI-raadslid Luc Soete en Philip McCann van de University of Sheffield Management School. De Green Deal zou ook meer oog moeten hebben voor de lokale dimensie van duurzame innovatie. Een bottom-upaanpak zou meer synergieën kunnen opleveren.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport JRC


EU-waterstofstrategie gepubliceerd

De Europese Commissie heeft op 8 juli de EU-waterstofstrategie gepubliceerd. Deze zet uiteen hoe schone waterstof kan helpen de CO2-emissie van de EU-economie te verminderen en de EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. De hoofdrol in de strategie is weggelegd voor onderzoek en ontwikkeling. In aansluiting op de EU-waterstofstrategie heeft de EC een Strategy for Energy System Integration uitgebracht. Een groep van elf Europese gasinfrastructuurbedrijven presenteerde een ‘Hydrogen Backbone plan’, dat beschrijft hoe de transportinfrastructuur voor waterstof zich de komende twintig jaar zou moeten ontwikkelen om de doelen van de EU-waterstofstrategie mogelijk te maken.
Nieuwsbericht EC
Rapport Waterstofstrategie (pdf)
Factsheet Waterstofstrategie (pdf)
Rapport Energiesysteemintegratie (pdf)
Nieuwsbericht Modern Diplomacy
Nieuwsbericht Gasinfrastructuurbedrijven
Rapport Gasinfrastructuurbedrijven (pdf)


Nieuwe EU-regels en ‑richtsnoeren voor een eerlijker online economie

De Europese Commissie heeft een reeks middelen gepubliceerd om handelaren, onlineplatforms en zoekmachines te helpen bij het voldoen aan de nieuwe ‘Platform to Business rules’, die sinds juli van toepassing zijn. Daarnaast presenteerde ze drie voortgangsverslagen van de ‘expert group for the Observatory on the Online Platform Economy’, onder meer over de voorgenomen Digital Service Act. Het publiek wordt om reacties hierop gevraagd.
Nieuwsbericht EC
Rapport EC (pdf)


Beleid en vaardigheden voor een veiliger digitale samenleving

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie (EC) heeft een rapport uitgebracht over cybersecurity. Het beschrijft de ontwikkelingen in de afgelopen 40 jaar en geeft aan hoe de EU de digitale samenleving veiliger kan maken voor het bedrijfsleven en de burgers. Het bevorderen van een cultuur van cybersecurity en mensen uitrusten met de juiste kennis en digitale vaardigheden zijn belangrijke aanbevelingen. Een rapport van de NIS Cooperation Group, eveneens ressorterend onder de EC, beschrijft hoe de Europese lidstaten werken aan cybersecurity als het gaat om 5G. Dit rapport constateert dat lang niet elk EU-land (voldoende) gebruik maakt van de Toolbox die hiervoor sinds een half jaar bestaat.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Rapport NIS Cooperation Group


Britse en Europese onderzoekers pleiten voor volledige associatie Horizon Europe

Meer dan 100 onderzoekers en instellingen uit het VK en de EU hebben een statement ondertekend waarin zij wijzen op de cruciale rol van onderzoek en wetenschap in de toekomstige relatie tussen de EU en het VK. Het statement, gecoördineerd door the Wellcome Trust, pleit voor een volledige associatie van het VK met Horizon Europe.
Statement (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Europa verandert van houding jegens China

In het VK moeten alle Huawei-onderdelen uit 5G-netwerken worden verwijderd, meldt de BBC. Duitsland begint een groot programma voor de ontwikkeling van nieuwe batterij-technologieën om de afhankelijkheid van China op dit punt te verminderen, meldt het Duitse ministerie van Onderwijs en Onderzoek (BMBF). Het zijn enkele voorbeelden van de snel veranderende houding van Europa tegenover China. Een rapport van de Amerikaanse denktank Brookings gaat dieper in op deze verandering. Het constateert dat Europa een heel andere strategie hanteert dan de VS: niet gericht op militaire macht maar op het verbeteren van technologische, diplomatieke, economische en politieke relaties. Europa is echter niet eensgezind over de uitwerking van deze benadering. Een artikel van de denktank Bruegel pleit voor ingrijpende veranderingen in de economische relatie tussen de EU en China. Een artikel van het Centre for European Reform (CER) roept op tot terughoudendheid met eenzijdige maatregelen.
Nieuwsbericht BBC
Nieuwsbericht BMBF (D)
Aankondiging Brookings
Rapport Brookings (pdf)
Artikel Bruegel
Artikel CER
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Idee: Universiteiten rangschikken op maatschappelijke impact

Universiteiten zouden in mondiale rankings competitietabellen moeten worden gerangschikt op basis van het deel van hun vrij besteedbare geld aan activiteiten voor maatschappelijke doelen en klimaatvoetafdruk. Dat stelt een rapport van King's College London en de universiteiten van Chicago en Melbourne. Het rapport beschrijft ook hoe zo’n rangschikking eruit zou kunnen zien.
Bericht University World News
Nieuwsbericht Belfast Telegraph
Rapport (pdf)


Pandemie leidt tot geldzorgen universiteiten, vooral in Angelsaksische landen

Universiteiten over de hele wereld worden geconfronteerd met een grote financieringscrisis als gevolg van het plotselinge verlies van inkomsten door de coronapandemie. De grote, commercieel georiënteerde universitaire systemen in de VS, het VK, Australië en Canada, die in toenemende mate afhankelijk zijn van vaak exorbitante collegegelden van Chinese studenten, worden gezien als bijzonder kwetsbaar in vergelijking met de universiteiten op het Europese vasteland.
Nieuwsbericht Science|Business


Het bouwen aan een arbeidsmarkt voor gegevensintensieve wetenschap

De OESO heeft een rapport geschreven over de human resource-kant van de steeds digitale wordende wetenschap: er zijn te weinig onderzoekers en onderzoeksondersteunende professionals die digitale data en instrumenten ten volle kunnen benutten. Het rapport bevat beleidsaanbevelingen voor verschillende actoren en geeft voorbeelden van ‘good practices’.
Rapport OESO


Opinie: “Maak meer gebruik van universiteiten voor bevorderen ondernemerschap”

Universiteiten hebben veel te bieden als het gaat om het bevorderen van ondernemerschap: onderzoek, kennis over middelen, stimulansen en beleid ter ondersteuning van ondernemers en ondernemerschap, en onderwijs en opleiding in ondernemerschap. Volgens een artikel op het weblog van het World Economic Forum zouden overheden in hun post-coronabeleid daar maximaal gebruik van moeten maken. Ook een artikel van het Centre for Entrepreneurship van Universiteit Utrecht (UU) wijst op de rol die universiteiten kunnen spelen als katalysator voor ondernemerschap.
Artikel WEF
Artikel UU


Coronacrisis remt én stimuleert innovatie

Volgens een artikel van MIT Sloan Management Review staat innovatie wereldwijd onder druk doordat veel overheden, mede als reactie op de coronacrisis, beperkende maatregelen nemen tegen immigratie en mondiale waardeketens. Een artikel van Forbes ziet juist een positieve ontwikkeling als het om innovatie gaat: steeds meer innovatie-ecosystemen in de wereld maken hun beloften waar.
Artikel MIT Sloan Management Review
Artikel Forbes


India: Politiek bindt strijd aan met wetenschap

Op de lijst van landen met regeringen die weinig ophebben met de wetenschap, kan ook India worden gezet. Terwijl het land steeds meer wetenschappelijke output produceert en bijvoorbeeld in de ruimtevaart grote stappen maakt, wendt de politiek zich af van wetenschappelijke feiten en inzichten en drijft ze de spot met modernisering.
Artikel EuroScientist


VS: Onderzoeksuniversiteiten staan voor grote uitdagingen

De voorzitters van de Amerikaanse Nationale Academies van Wetenschappen, Techniek en Geneeskunde en topmensen van de overheid, de verdere academische wereld en wetenschappelijke uitgevers hebben op een workshop uitgebreid gesproken over de toekomst van onderzoeksuniversiteiten in de VS. Alle belangrijke actuele beleidsdiscussies kwamen aan bod, van lage budgetten tot het uitvoeren van maatschappelijk relevant onderzoek, of van het verbinden van onderzoek aan onderwijs tot het vergroten van de organisatorische veerkracht van universiteiten.
Nieuwsbericht SSTI
Verslag National Academies


VS: Universitaire studie is goed voor arme student én de staat

Een paper van het Amerikaanse National Bureau of Economic Research laat, aan de hand van een onderzoek naar het universitaire systeem van Georgia, zien dat toegang tot openbaar hoger onderwijs leidt tot “substantiële economische voordelen voor de marginale student”. De staat heeft na 10 jaar ruwweg zijn investering terugverdiend door hogere belastinginkomsten.
Nieuwsbericht SSTI
Rapport (pdf)


VS: Tegenreacties op weren hoogopgeleide immigranten

De regering Trump heeft in de afgelopen maanden allerlei maatregelen genomen om het aantal buitenlandse studenten en hoger opgeleiden te beperken. De Amerikaanse topuniversiteiten Harvard en MIT hebben de regering-Trump nu aangeklaagd, meldt een artikel van HOP / UToday. Ze willen voorkomen dat buitenlandse studenten die vanwege de coronacrisis alleen online onderwijs kunnen volgen, het land worden uitgezet. Een artikel van het Kenan Institute of Private Enterprise zet uiteen waarom het van cruciaal belang is voor de Amerikaanse economie dat de regering de maatregelen tegen buitenlandse hoger opgeleiden terugdraait.
Artikel HOP / UToday
Artikel Kenan Institute


VS: Adviseurs president bepleiten stevige impuls in industrieën van de toekomst

De President’s Council of Advisors on Science and Technology (PCAST) beveelt een reeks ingrijpende maatregelen aan om het Amerikaanse leiderschap in de ‘industrie van de toekomst’ (IotF) te helpen verzekeren. Daarmee doelen de adviseurs op war wij in Europese Key Enabling Technologies noemen: kunstmatige intelligentie (AI), kwantum-informatiewetenschap, geavanceerde fabricage enzovoort.
Nieuwsbericht SSTI
Rapport PCAST (pdf)


VS: Congres pakt techreuzen hard aan

De topmannen van de grote technologiebedrijven Amazon, Apple, Facebook en Google verschenen eind juli voor de antitrustcommissie van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Deze legde hen het vuur aan de schenen over vermeende misbruik van marktmacht om kleinere concurrenten te benadelen of uit te schakelen. Business Insider doet in drie artikelen verslag en constateert dat de ‘techbazen’ de kritiek soms onderschreven. Een artikel van Brookings concludeert: “Op basis van deze hoorzitting over de wetgeving en de veranderingen in de publieke opinie, zal zich waarschijnlijk een nieuw technologietijdperk ontvouwen met een groter publiek toezicht, sterkere handhavingsacties en een groter regelgevend bereik voor de technologiesector.”
Artikel Business Insider – 1
Artikel Business Insider – 2
Artikel Business Insider – 3
Artikel Brookings