AWTI e-mail alert 26 november 2020

Digitalisering, AI en groen: dat zijn de toverwoorden voor de samenleving en economie in de toekomst. De e-mail alert van deze week staat er weer bol van. Interessante vraag is of en hoe AI ons kan helpen ook ‘groener’ te worden en of dat ook wenselijk is. En wist u dat veel van de algoritmische innovaties in de VS bedacht zijn door Europeanen en dat de meest invloedrijke algoritmen het werk zijn van non-profitorganisaties en overheidsinstellingen, zoals universiteiten?

De opvallendste berichten van de afgelopen week

NL AICoalitie: Nederland moet nu inzetten op kunstmatige intelligentie

De economische potentie van kunstmatige intelligentie (AI) voor Nederland is groot. Als ons land in staat is om AI ten volle te adopteren, dan kan de extra economische groei als gevolg hiervan oplopen tot 1,2 procent van het bbp per jaar. Het zou bovendien positieve welzijnseffecten hebben. Dat blijkt uit onderzoek van McKinsey, dat begin deze week werd gepresenteerd op een online evenement van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC). De werkgroep Human Capital presenteerde hier de beleidsnota ‘AI is mensenwerk’. Dit beschrijft de huidige knelpunten in de arbeidsmarkt, het onderwijs- en scholingsaanbod, de onderwijsorganisatie en de instroom en doorstroom op het gebied van AI, en concrete oplossingsrichtingen hiervoor. Op het evenement werden verder bijvoorbeeld twee use cases gepresenteerd van ‘Verantwoord data delen voor AI’. Hierover presenteerde NL AIC in maart nog een rapport, dat concludeerde dat AI een generieke datadeelinfrastructuur nodig heeft. NL AIC presenteerde op het evenement verder een Manifest voor Mensgerichte Artificiële Intelligentie. Op de Apple Podcast staat een interview met twee Nederlandse AI-deskundigen over het ontwikkelen van verantwoorde AI-oplossingen.
Nieuwsbericht NL AIC – 1
Rapport McKinsey (pdf)
Nieuwsbericht NL AIC – 2
Beleidsnota AI is Mensenwerk (pdf)
Nieuwsbericht NL AIC – 3
Rapport Verantwoord Data Delen voor AI (pdf; maart 2020)
Nieuwsbericht NL AIC – 4
Manifest Mensgerichte Artificiële Intelligentie (pdf)
Podcast Apple


Europese Raad schept ruimte voor regelluw testen van innovaties

De Europese Raad heeft een reeks conclusies aangenomen over het testen van innovatieve technologieën, producten, diensten en benaderingen in ‘regulatory sandboxes’ met behulp van ‘experimentation clauses’. Deze instrumenten bieden een beperkt regelgevingskader, wat ruimte schept voor innovatie, maar bieden wel de meest essentiële waarborgen voor gebruikers.
Persbericht Raad
Publicatie Raad (pdf)


De Grote Herstart: Bouwen aan toekomstige veerkracht voor wereldwijde risico’s

De coronacrisis stelt het vertrouwen van het publiek op de proef in het vermogen van leiders en instellingen om zich voor te bereiden op onverwachte risico’s. Welke nieuwe vormen van samenwerking, gedurfde ideeën en hervormingen zijn nodig voor het bedrijfsleven, beleidsmakers en het maatschappelijk middenveld om een veerkrachtiger wereld op te bouwen en het vertrouwen in het leiderschap te herstellen? Het World Economic Forum (WEF) hield er een webconferentie over met een aantal vooraanstaande wereldleiders, waaronder Ursula von der Leyen en John F. Kerry. In een artikel op het weblog van het WEF komen twintig leiders van grote bedrijven aan het woord over hoe we onze wereld moeten heropbouwen na de coronacrisis.
Videoverslag WEF
Artikel WEF
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Praktijkgericht onderzoek ontwikkelt zich goed, maar er is nog veel te doen

Het praktijkgerichte onderzoek aan de hogescholen begint zijn plaats te krijgen in het Nederlandse wetenschapsbestel. Dat constateert de evaluatiecommissie van Regieorgaan SIA in het rapport ‘Het vizier op scherp’. Zoals de titel suggereert moet SIA wel scherp gaan sturen op meetbare resultaten. De raad van bestuur van NWO en het bestuur van Regieorgaan SIA vinden de adviezen van de commissie van grote waarde en gaan de implementatie van de aanbevelingen samen ter hand nemen.
Nieuwsbericht SIA
Rapport Evaluatiecommissie (pdf)
Artikel ScienceGuide


Vrouwen in de wetenschap worden op vele fronten achtergesteld

Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht (UU) onder bijna 4.000 Nederlandse wetenschappers van 14 verschillende universiteiten blijkt dat vrouwen structureel worden achtergesteld. De onderzoekers pleiten voor een verandering van de cultuur binnen de wetenschap, gericht op inclusiviteit. Daarin worden niet alleen individuele prestaties beloond, maar ook de gemeenschappelijke prestaties.
Artikel ScienceGuide
Paper (pdf; preprint)


Autoriteit Persoonsgegevens wil burgers beter beschermen in digitale wereld

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet in de volgende kabinetsperiode flink uitbreiden om burgers te beschermen en bedrijven te helpen in digitaliserend Nederland. Dat zegt de organisatie in het voorwoord van haar Meerjarenbegroting 2021-2025. “Ontwikkelingen als gezichtsherkenning, internet of things, algoritmes, smartphonetechnologie, volgsoftware, datahandel en sexting vereisen adequaat toezicht.”
Persbericht AP
Rapport AP (pdf)


Enorm potentieel voor duurzame-energiestarters, maar investeringen blijven achter

Start-ups kunnen een grote bijdrage leveren aan het bereiken van Europese klimaatdoelen. Dat laat het rapport ‘Flattening the climate curve: Startup Report 2020’ van TechLeap zien. Het rapport constateert ook dat er in de regio Amsterdam veel start-ups op het gebied van duurzame energie bestaan, maar deze komen moeilijk van de grond door het ontbreken van voldoende financiering.
Rapport Techleap
Nieuwsbericht Silicon Canals


Essay: waardevol digitaliseren voor de energietransitie

Het Rathenau Instituut onderzoekt in het essay hoe de verstrengeling tussen energie en ict maatschappelijk verantwoord vorm kan krijgen. Hierbij gaat het onder andere om eerlijke machtsverhoudingen en lastenverdeling tussen burgers, bedrijven en overheden. Ook waarden als privacy, veiligheid, rechtvaardigheid en autonomie zijn daarbij belangrijk. Het Rathenau Instituut schreef het essay op verzoek van de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Delft is beste plek voor ondernemerschap; steden met universiteiten aan de top

Delft is in Nederland de beste plek voor ondernemerschap. Daarna volgen Zuidoost-Noord-Brabant (Eindhoven), Amsterdam, Leiden en Groningen. Dat blijkt uit de Entrepreneurial Ecosystem Index (EE Index) van Universiteit Utrecht (UU) en Birch Consultants. Deze regio’s maken een grotere kans om sterker uit de coronacrisis te komen.
Nieuwsbericht Birch
Rapport UU / Birch (pdf)


Wat betekent de Europese Green Deal voor het Nederlandse kennisveld?

De Green Deal, de groeistrategie van de EU, is bijna een jaar geleden door de Europese Commissie gepubliceerd. Sindsdien heeft de Commissie een groot aantal plannen voor de uitvoer ervan geïntroduceerd, waaronder het Actieplan Circulaire Economie, de Biodiversiteitsstrategie en de Klimaatwet. Ook heeft de Commissie plannen voor de vergroening van het toekomstige Erasmusprogramma en Horizon Europe. Een artikel van Neth-ER schetst een beeld van de gevolgen voor het Nederlandse kennisveld.
Artikel Neth-ER
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Kan Horizon Europe van start zonder akkoord over nieuw meerjarig financieel kader?

Zonder akkoord over de Europese meerjarenbegroting voor 2021-2027 (MFK) is de EU waarschijnlijk niet gerechtigd om subsidies toe te kennen in het kader van Horizon Europe. Dat stelt een artikel van Europa Nu. In het algemeen geldt dat de EU bij het uitblijven van zo’n akkoord mag doorgaan met betalingen zoals die het jaar ervoor plaatsvonden. Maar Horizon 2020 wordt aan het einde van dit jaar afgesloten en Horizon Europe is formeel nieuw beleid. Dan is deze regel niet van toepassing.
Artikel Europa Nu


Werkdocument: Transities alleen mogelijk met sterkere Europese onderzoeksruimte

Als onderzoek en innovatie een bijdrage moeten leveren aan de groene en digitale transities die de Europese Commissie (EC) voorstaat, zijn grotere publieke en private investeringen nodig. Dat stelt een werkdocument van Europese ambtenaren. “Alleen een uitmuntend en impactvol onderzoeks‑ en innovatiesysteem zal aantrekkelijke loopbaantrajecten bieden voor onderzoekers, de circulatie van talent binnen de EU versterken en de aantrekkelijkheid van de EU in het buitenland vergroten.”
Publicatie EC


Mariya Gabriel hint opnieuw naar een Europese Innovatieruimte

Eurocommissaris Mariya Gabriel (Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd) hint opnieuw naar een op te richten European Innovation Area. Het idee is om de initiatieven voor de Europese onderwijs- en onderzoeksruimtes te complementeren met een innovatieruimte. Gabriel acht het van groot belang dat er bruggen worden geslagen tussen onderwijs, onderzoek en innovatie.
Speech Gabriel
Nieuwsbericht Neth-ER


Raad en Parlement: Vergroenen en digitaliseren bij herstel industrie

Het economisch herstel van de coronacrisis moet gebruikt worden ter bevordering van de digitale en groene transitie in de Europese industrie. Dit stelt de Europese Raad in aangenomen conclusies. Ook benadrukt de Raad het belang van strategische autonomie van de EU. Voor meer technologisch leiderschap in de wereld is er volgens de Raad meer coördinatie vereist en spelen onderzoek en innovatie, maar ook het bij- en omscholen van de beroepsbevolking een grote rol. In grote lijnen is het Europees Parlement (EP) het eens met de Raad. Het EP stelde op 16 oktober een ontwerprapport vast over een nieuwe industriestrategie voor Europa. In maart 2021 moet de Europese Commissie een voorstel hierover presenteren. De Europese denktank Bruegel meent dat de nieuwe industriestrategie van de EU moet inzetten op het breed stimuleren van klimaattechnologieën, vooral op regionaal niveau omdat daar de meeste CO2-reductie kan worden bereikt tegen de laagste kosten.
Persbericht Raad
Rapport Raad (pdf)
Nieuwsbericht EP
Rapport EP (pdf, oktober 2020)
Nieuwsbericht Neth-ER
Artikel Bruegel


EIB zou meer missiegericht moeten investeren

Missiegericht beleid is cruciaal voor het economisch herstel na de coronacrisis. En daar hoort missiegerichte financiering bij, schetst een rapport van het Institute for Innovation and Public Purpose van University College London (UCL-IIPP). Het ziet hierbij een grote rol weggelegd voor de Europese Investeringsbank (EIB). Die zou haar financiële en adviserende competenties in deze richting moeten uitbreiden en meer ruimte moeten scheppen voor bestaande en nieuwe risicodelingsmechanismen. In de Climate Bank Roadmap 2020-2025, die de EIB begin deze maand uitgaf, zijn nog geen plannen opgenomen die uitwerking geven aan deze ideeën.
Nieuwsbericht EIB 
Rapport UCL-IIPP (pdf)
Rapport EIB (pdf; 12 november 2020)


Missie voor kanker dringt aan op herziening EU-regels gegevensbescherming

Strenge EU-regels inzake gegevensbescherming belemmeren de uitwisseling van medische gegevens en blokkeren het onderzoek. Dat zei Elisabete Weiderpass, directeur van het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek en lid van de raad van bestuur van de nieuwe missie van de EU op het gebied van kanker, tegen de leden van het Europees Parlement. De gegevensbeschermingsregels van de EU maken het, volgens haar, moeilijk om geanonimiseerde patiëntgegevens te delen en zouden gezondheidsonderzoek belemmeren.
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie presenteert strategie voor hernieuwbare offshore-energie

De Europese Commissie (EC) heeft een strategie voor hernieuwbare offshore-energie uitgebracht. Het betreft verschillende vormen van hernieuwbare energie die de oceanen en zeeën kunnen leveren, onder meer door middel van wind, golven en getijden. Het streven is om de Europese offshore-windcapaciteit te verhogen van het huidige niveau van 12 GW tot 60GW in 2030 en tot 300 GW in 2050. Daarboven voorziet ze een aanvulling met 40 GW aan energie uit de oceanen en andere opkomende technologieën, zoals drijvende windenergie en zonne-energie, tegen 2050. De EC wil publieke en private investeringen in nieuwe infrastructuur en onderzoek aanmoedigen. In een begeleidend document verduidelijkt de Commissie de regels voor de elektriciteitsmarkt.
Nieuwsbericht EC
Strategie EC (pdf)
Q&A
Regels voor de elektriciteitsmarkt (pdf)
Nieuwsbericht Europa Nu  


Kan AI ons kan helpen ‘groener’ te worden en is dat wenselijk?

Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) beschrijft het debat over mogelijke synergieën tussen duurzaamheid en kunstmatige intelligentie (AI). Kan en moet AI alleen worden gebruikt voor het oplossen van specifieke problemen, zoals bestuivende robots ter vervanging van de afnemende bijenpopulatie? Of moet AI (ook) worden ingezet bij de verduurzaming van complexe sociaal-economische systemen, zoals mobiliteit en energie? Wat is er mogelijk en wat zijn eventuele ethische bezwaren ertegen?
Rapport EPRS (pdf)


USDA voorziet dat Europese Farm to Fork-strategie een ramp wordt

De nieuwe ‘Farm to Fork strategie’ van de Europese Commissie heeft waarschijnlijk tot gevolg dat de agrarische productie daalt, voedselprijzen stijgen, het inkomen van de Europese boeren daalt en honger in derdewereldlanden toeneemt. Dat concludeert een onderzoek van het United States Department of Agriculture (USDA), naar de economische effecten van de strategie. De ramp wordt voor de EU het grootst als de rest van de wereld niet meedoet.
Nieuwsbericht USDA
Rapport USDA (pdf)


Rapport: Het managen van transities in regio’s en steden

De OESO heeft, in samenwerking met het Directoraat-Generaal Regionaal en Stedelijk Beleid van de Europese Commissie (EC), een rapport uitgebracht over ‘Managing Environmental and Energy Transitions for Regions and Cities’. Het rapport wil beleidsmakers helpen bij de implementatie van trajecten voor de overgang naar een klimaatneutrale en circulaire economie in 2050.
Rapport OESO  


AmCham France: EU moet inzetten op het scheppen van unicorns

De American Chamber of Commerce in France (AmCham France) heeft een rapport uitgegeven over hoe Europese bedrijven en instellingen zouden moeten samenwerken om meer ‘unicorns’ in de EU te krijgen. Het rapport pleit ervoor om in te zetten op drie sleutelgebieden: cybersecurity, klimaat en gezondheid. De Europese Investeringsbank zou een grote direct investeerder in start-ups moeten worden. En er zou een Europees Innovatie Agentschap moeten komen dat alle Europese innovatie-initiatieven gaat coördineren en zichtbaar maken.
Rapport AmCham France (pdf)


Duitsland: Nieuwe wet ten behoeve van de digitalisering van de zorg

Duitsland heeft al twee wetten aangenomen om digitalisering in de medische sector te bevorderen. Nu komt het land met het voorstel voor een derde wet. Centraal hierin staan toegankelijkheid en interoperabiliteit van gegevens, barrièrevrije communicatie tussen zorgdienstverleners onderling en met patiënten, en een uitbreiding van de bestaande regelingen van de geneeskunde naar de zorg.
Artikel Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland


Duitsland: Overheidssteun voor autosector loopt op tot 5 miljard euro

Duitsland reserveert een budget van 3 miljard euro om de ontwikkeling en productie van klimaatvriendelijke wagens beter te kunnen ondersteunen. Eerder was al 2 miljard euro ondersteuning aangekondigd. De overheidssteun zou de sector moeten helpen het hoofd te bieden aan de uitdagingen van de coronapandemie en de wereldwijde klimaatcrisis. Onderdeel van de hulp is een fonds van 1 miljard euro dat innovatie in de Duitse autosector moet stimuleren.
Persmededeling Duitse overheid (D)
Nieuwsbericht Business AM


VK: Boris Johnson lanceert strategie voor zijn ‘groene industriële revolutie’

De Britse premier Boris Johnson heeft plannen uit de doeken gedaan voor de transitie van het VK naar een klimaatneutrale economie tegen 2050. De coronacrisis moet volgens Johnson dienen als een katalysator voor ‘een groene industriële revolutie’.
Persbericht Britse overheid
Nieuwsbericht Business AM
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Postdocs zijn ontgoocheld over hun beroepsleven

Ongemakkelijk en onveilig. Zo ervaren postdoctorale onderzoekers wereldwijd hun carrièrevooruitzichten, de werkdruk en de werkcultuur. Dat is de uitkomst van een onderzoek van Nature onder 7.670 postdoctorale onderzoekers uit 93 landen.
Nieuwsbericht Nature


Alliantie van universiteiten roept G20 op prioriteit te geven aan nuluitstoot

De internationale alliantie van universiteiten die actief zijn in klimaatonderzoek heeft, voorafgaand aan de G20-top afgelopen weekend, haar eerste verklaring uitgebracht. Hierin roept ze de wereldleiders op om de herstelperiode na de coronapandemie aan te grijpen om maatregelen door te voeren die klimaatverandering tegengaan. Het uitblijven daarvan zou zware gevolgen hebben voor de komende generaties, aldus de alliantie.
Verklaring (pdf)


Digitalisering gaat economie verder veranderen

Digitalisering doet de scheidslijnen tussen sectoren steeds verder vervagen, geeft impulsen aan schaalvergroting en heft de geografische beperkingen van professionele dienstverlening op. In een artikel van McKinsey geeft Jessica Tan, co-ceo van het Chinese bank‑ en verzekeringsbedrijf Ping An, haar visie op de voortgang van digitalisering. “Ik denk dat de volgende golf zal gaan over professionele diensten die grenzen kunnen overschrijden.”
Artikel McKinsey


McKinsey: AI bewijst waarde, maar opschaling komt niet vaak van de grond

De meeste bedrijven en organisaties die met AI aan de slag zijn gegaan, rapporteren meetbare voordelen. Er blijft echter nog veel werk liggen als het gaat om het vergroten van de impact, het beheersen van risico’s en het bij‑ en omscholen van personeel. Er valt veel te leren van een groep koplopers, aldus de McKinsey Global AI Survey. In drie webrubrieken licht McKinsey toe hoe bedrijven hun inspanningen op het gebied van AI kunnen intensiveren en succesvol maken.
Onderzoek McKinsey
An executive’s guide to AI – McKinsey
The executive’s AI playbook – McKinsey
Executive’s guide to developing AI at scale – McKinsey


Internationale regulering van autonome technologieën

Nu steeds meer autonome oplossingen worden ontwikkeld en toegepast, moeten landen ervoor zorgen dat het gebruik ervan in overeenstemming is met de gevestigde morele en ethische beginselen, die vaak zijn vastgelegd in nationale en internationale wetgeving. Een artikel van het Canadese Centre for International Governance Innovation ziet hierbij een grote rol weggelegd voor Europa, dat met de GDPR (AVG) heeft bewezen een internationale trendsetter in regelgeving te kunnen zijn. Een artikel van The Forum Network (van de OESO) zet uiteen hoe Europa daarbij te werk zou moeten gaan.
Artikel CIGI
Artikel The Forum Network


Hoe beleidsmakers de regels voor gezichtsherkenning op orde kunnen krijgen

Eén van de controversiële onderwerpen op het gebied van autonome technologie is geautomatiseerde gezichtsherkenning. De bezwaren richten zich daarbij vooral op privacy en bias. Een artikel van Gartner pleit voor een sterk ethisch raamwerk voor de technologie. Een artikel van de Amerikaanse denktank Brookings benadrukt de noodzaak van meer substantiële testprotocollen en biedt richtlijnen voor beleidsmakers. Een artikel van Nature gaat over de noodzaak van ethische richtlijnen in het wetenschappelijke onderzoek naar of met behulp van automatische gezichtsherkenning. Onderzoek van Nature laat zien dat veel onderzoekers zich momenteel erg oncomfortabel voelen bij het gebrek aan regels.
Artikel Gartner
Artikel Brookings
Artikel Nature – 1
Artikel Nature – 2


Blog: Wat is er mis met het internet?

Het internet zou een infrastructuur moeten zijn die iedereen toegang geeft tot informatie en kansen biedt om waarde te creëren. Maar dat is het al lang niet meer, aldus een blogpost van The Innovation. “Het is tijd om het internet terug te brengen tot het model dat het zou moeten zijn, het is tijd om het internet te decentraliseren.”
Artikel The Innovation  


Quantum Computing: Nog geen concrete resultaten in zicht

Kwantumfysica is theoretisch in staat om de wijze waarop computers communiceren te herdefiniëren en ervoor te zorgen dat niemand ze ooit kan hacken. Maar volgens een artikel van PC Magazine is de ontwikkeling nog volledig in de onderzoeksfase. “Veel experts kunnen de eindstreep nog niet zien, laat staan dat ze weten wanneer we die bereiken.”
Artikel PC Magazine


De verschillen en overeenkomsten tussen de circulaire en de deeleconomie

Ook in deze nieuwbrief komen de begrippen circulaire en deeleconomie vaak voor. Maar wat betekenen ze nou eigenlijk en hoe verhouden ze zich tot elkaar? Een wetenschappelijk artikel in Environmental Innovation and Societal Transitions laat zien dat de beide economieën veel overeenkomsten vertonen op het gebied van duurzaamheid, bedrijfsmodellen, duurzame consumptie en governance. De deeleconomie is op te vatten als een onderdeel van de circulaire economie, maar dan met een sterke bottom-up dynamiek en gericht op P2P (peer to peer) interacties. De circulaire economie is eerder top-down van opzet en heeft meer een B2B (business to business) focus.
Artikel Environmental Innovation and Societal Transitions


Het verbeteren van contact tracing-hulpmiddelen

Honderden miljoenen mensen kunnen wereldwijd hun smartphones gebruiken om gewaarschuwd te worden wanneer ze in de buurt zijn geweest van iemand die besmet is met het nieuwe coronavirus. Maar lang niet iedereen gebruikt zo’n app. Volgens een artikel van Issues in Science and Technology zou er een wereldwijde niet-gouvernementele organisatie moeten komen die een mondiale aanpak voor contact tracing ontwikkelt waarmee privacy en publieke waarden enerzijds en concurrentie en interoperabiliteit anderzijds gegarandeerd worden. Dit is nodig om het vertrouwen in de apps te verbeteren en het gebruik te stimuleren.
Artikel Issues


Hoe werk de komende jaren gaat veranderen en hoe dat in goede banen te leiden

Er zijn vier veranderingen gaande die de manier waarop we werken de komende jaren ingrijpend gaan veranderen: thuiswerk, groene banen, de gig-revolutie en automatisering. Organisaties hebben nu de kans om de toekomst vorm te geven die ze willen, stelt een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). Een rapport van de OESO gaat dieper in op de opkomst van thuiswerk. Die zou ingrijpende gevolgen kunnen hebben voor de geografie van werkgelegenheid. Overheidsbeleid kan, volgens het rapport, een belangrijke rol spelen om van telewerken een kans voor iedereen te maken, “zodat de mogelijkheden om de reeds bestaande verschillen tussen mensen, plaatsen en bedrijven te vergroten, tot een minimum worden beperkt”. Een rapport van de MIT Task Force on the Work of the Future schetst een weg om het effect van automatisering op werk in goede banen te leiden, zodat meer banen ontstaan en inkomens stijgen.
Artikel WEF
Rapport OESO
Nieuwsbericht MIT
Rapport MIT Task Force (pdf)


Maximaal profiteren van de ontwikkelde coronavaccins

Nu zich in ieder geval drie, potentieel effectieve, vaccins tegen Covid-19 hebben aangediend, doemen allerlei vragen op over de vaccinatie zelf. Aangenomen dat de veiligheid van de vaccins wordt aangetoond, is de belangrijkste vervolgvraag: hoe bereiken we snel een hoge vaccinatiegraad? Artikelen van Issues in Science and Technology en de OESO bespreken wat hiervoor nodig is, zoals heldere en eerlijke communicatie. Een artikel van Nature geeft vijf regels voor het communiceren over wetenschappelijke bevindingen. Hoe Nederland zich voorbereidt op de coronavaccinatie leest u in het nieuwsbericht van de Rijksoverheid. Volgens het Rathenau Instituut zou de overheid nog een maatschappelijke routekaart moeten maken voor een brede exitstrategie uit de coronacrisis. Dat schrijft het in een Bericht aan het parlement.
Artikel Issues
Artikel OESO
Artikel Nature
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht Rathenau
Publicatie Rathenau (pdf)


Missiegericht innovatiebeleid in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied

De landen van Latijns-Amerika en het Caribisch gebied staan voor de uitdaging om nieuwe groeimotoren te vinden die hen in staat stellen een hoog niveau van economische en maatschappelijke ontwikkeling op lange termijn te bereiken en te handhaven. Sommige van deze landen hebben een missiegericht beleid gevoerd, met een diversiteit aan resultaten en geleerde lessen. Een publicatie van de Inter-American Development Bank (IDB) beschrijft de ervaringen, trekt conclusies en doet aanbevelingen voor beleidsmakers.
Rapport IDB (pdf)


Japan: Wetenschaps‑ en technologie-indicatoren 2020

Het Japanse National Institute of Science and Technology Policy (NISTEP) heeft de Engelse vertaling gepubliceerd van de samenvatting van nationale wetenschaps‑ en technologie-indicatoren 2020. De publicatie beschrijft de staat van het Japanse wetenschaps- en technologiesysteem aan de hand van zo’n 170 indicatoren over r&d-uitgaven, r&d-personeel, hoger onderwijs en studenten, r&d-output en innovatieve bedrijvigheid.
Rapport NISTEP


VS: Onderzoek pleit voor grotere, overheidsgesteunde innovatiefondsen

Twee Amerikaanse onderzoeken, één van de Angel Capital Association en één van Harvard Business School, laten zien dat de coronapandemie grote negatieve gevolgen heeft voor de beschikbaarheid van ‘angel’‑ en durfkapitaal in de VS. Daardoor is de capaciteit om innovaties naar de markt te brengen sterk gedaald. Een artikel van SSTI pleit voor grotere, door de overheid gesteunde ‘pre-seed’- en innovatiefondsen zolang de pandemie voortduurt.
Artikel SSTI
Rapport Angel Capital Association
Wetenschappelijke publicatie Harvard Business School (pdf)


VS: Steeds meer innovaties op basis algoritmen, met dank aan Europeanen

Een studie van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) laat zien dat de VS hét land is voor algoritmische innovaties. Maar een grote meerderheid van de bedenkers hiervan komt uit het buitenland en dat met name Europa. En nóg een belangrijke bevinding: 82 procent van de meest invloedrijke algoritmen is het werk van non-profitorganisaties en overheidsinstellingen, zoals universiteiten. De bijdrage van particuliere bedrijven is relatief klein.
Artikel Tech Explorist
Wetenschappelijk artikel


VS: Witte Huis geeft AI-richtlijnen uit voor federale agentschappen

De federale agentschappen van de VS hebben een richtlijn van Het Witte Huis gekregen over hoe kunstmatige intelligentie (AI)-toepassingen die in de VS worden geproduceerd, moeten worden gereguleerd.
Rapport Witte Huis
Nieuwsbericht ZDNet


VS: Dit is het moment om lokale innovatie-ecosystemen te bevorderen

De Amerikaanse overheid staat voor vier grote uitdagingen, beschrijft een rapport van drie Amerikaanse organisaties die zich bezighouden met lokale en regionale economische ontwikkeling: een gezondheidscrisis, een economische crisis, een klimaatcrisis en een ongelijkheidscrisis. Het over het hele land opzetten en uitbouwen van lokale innovatie-ecosystemen zou in de aanpak van deze crises een grote rol kunnen en moeten spelen.
Nieuwsbericht GIID 
Nieuwsbrief GIID
Rapport (pdf)


VS: Hoe zal het beleid voor technologie eruitzien van de regering Biden?

In een podcast van Brookings bediscussiëren drie onderzoekers met welke kwesties de nieuwe Amerikaanse regering wordt geconfronteerd en hoe deze de technologische uitdagingen zal aanpakken. Allerlei vraagstukken komen aan de orde, zoals onenigheid over mededinging met China en Europa, AI en privacy, en digitale ongelijkheid.
Podcast Brookings