AWTI e-mail alert 23 april 2020

Nieuws van de AWTI

Vacature secretaris-directeur AWTI

De AWTI is op zoek naar een nieuwe secretaris-directeur. Ben je de sterke, mensgerichte leidinggevende die we zoeken? Heb je affiniteit met wetenschaps- technologie- en innovatiebeleid en de academische gedachtevorming over wetenschap, technologische ontwikkeling en innovatie? En een goed ontwikkeld strategisch inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke ontwikkelingen? Als secretaris-directeur heb je een belangrijke rol in het uitzetten van de grote lijnen en het onderhouden van externe contacten. Het bijzondere aan deze functie is dat je zowel in de raad als daarbuiten in contact komt met een grote diversiteit aan makers, denkers en opinieleiders uit de wetenschap en het kennisintensieve bedrijfsleven.

Vacature

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken


Nederlandse wetenschappers: “Gebruik ons om de crisis te bezweren”

“Geef ons de mogelijkheid om écht te helpen bij het vinden van uitwegen uit deze crisis”, schrijven wetenschappers in een open brief die werd gepubliceerd in NRC. “Nu het aantal coronabesmettingen lijkt af te nemen en er ruimte ontstaat om na te denken over de toekomst, staan beleidsmakers voor ingewikkelde keuzes.” Wetenschappers uit verschillende vakgebieden zouden samen exitstrategieën kunnen ontwerpen, doorrekenen, helpen effectueren en evalueren. ScienceGuide sprak met een van de briefschrijvers, psycholoog Denny Borsboom (UvA).
Artikel NRC
Artikel ScienceGuide


COVID-19-exit met massale tests en gegevensverzameling

Massale tests op COVID-19 en grootschalige dataverzameling via ‘contact-tracing’-apps lijken dé oplossing voor het kunnen beëindigen van de lockdown-maatregelen die landen hebben getroffen. Een artikel van Horizon Magazine beschrijft de wetenschappelijke onderbouwing van deze benadering. Een artikel van The Atlantic schetst hoe de ontwikkeling van apps wereldwijd verloopt. Hierbij doemen echter wel grote vraagstukken op: wat moet er precies worden gemeten, hoe voorkom je bias, hoe voorkom je misbruik van gegevens en hoe verzeker je de privacy van gebruikers? Dat ligt allemaal nog niet zo makkelijk, constateren artikelen van bijvoorbeeld Technisch Weekblad, Foreign Affairs (2x), New Scientist en het OESO Forum Network. De problemen manifesteerden zich ook op de ‘Appathon’ die afgelopen weekend plaatsvond op het ministerie van VWS in Den Haag (berichten Rijksoverheid en NOS). De Europese Commissie (EC) heeft een roadmap opgesteld voor landen die willen beginnen met het opheffen van de beperkingen om het coronavirus terug te dringen. Samen met de EC hebben de Europese lidstaten een toolbox gemaakt voor het ontwikkelen en gebruiken van apps. In samenhang met de toolbox heeft de EC richtlijnen geformuleerd rond databescherming (conform GDPR / AVG). Een artikel van FastCompany legt uit hoe onderzoekers van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) momenteel werken aan de ontwikkeling van een ‘contact-tracing’-app. Google en Apple zouden aan dit project willen meewerken. Een artikel van de BBC beschrijft hoe onderzoekers van de Universiteit van Oxford aan een app werken. In een artikel van ScienceGuide waarschuwen ict-lectoren uit heel Nederland minister Hugo de Jonge: “houd de optie open om géén corona-app te lanceren.” Een groep van zestig wetenschappers en experts hebben, op initiatief van de Alliance on Artificial Intelligence (ALLAI), een brief geschreven aan het kabinet: “Geen corona-apps zonder waarborgen voor grondrechten en aandacht voor maatschappelijke implicaties.”
Artikel Horizon Magazine
Artikel The Atlantic
Artikel Technisch Weekblad
Artikel Foreign Affairs – 1
Artikel Foreign Affairs – 2
Artikel New Scientist
Artikel OESO Forum Network
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht EC – 1
Joint European Roadmap (pdf)
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht EC – 2
Toolbox (pdf)
Richtlijnen EC (pdf)
Artikel FastCompany
Artikel BBC
Artikel ScienceGuide
Persbericht ALLAI (pdf)
Brief ALLAI (pdf)


Pandemie kan economie en maatschappij voorgoed veranderen

De laatste weken verscheen een lawine aan artikelen over de grote veranderingen die het coronavirus zal bewerkstelligen in de economie en de maatschappij. Evonomics heeft er een hele serie van op een rij gezet. De Amerikaanse denktank Brookings publiceert dagelijks over het onderwerp. Verder wijzen we op artikelen van Foreign Policy, openDemocracy, Singularity Hub, Univision en Vrij Nederland (VN). In een deel van de artikelen gaat het om economische en maatschappelijke veranderingen die onvermijdelijk zouden zijn, in een ander deel om veranderingen die we bewust kunnen nastreven. Economen van de Universiteit Utrechts (UU) zien bijvoorbeeld kansen voor vernieuwing door de coronacrisis te verbinden aan transities waarmee we al bezig zijn. Een artikel van McKinsey legt uit hoe de maakindustrie voor altijd zal veranderen door het opschalingspotentieel van digitale technologieën, die door de pandemie een enorme stimulans krijgen. SSRN (voorheen: Social Science Research Network) heeft een document gemaakt met visies van innovatie-economen op de huidige pandemie. Het is gericht op het grote publiek en richt zich op vragen met betrekking tot het ecosysteem van wetenschap, technologie en innovatie. Het paper presenteert geen nieuwe onderzoeksresultaten, maar schetst de ontwikkelingen die gaande zijn op basis van algemeen aanvaarde economische redeneringen en resultaten van bestaand economisch onderzoek.
Overzichtsartikel Evonomics
Rubriek Corona Virus [COVID-19] – Brookings
Artikel GreenBiz
Artikel Foreign Policy
Artikel openDemocracy
Artikel Singularity Hub
Artikel Univision
Artikel VN
Artikel UU
Artikel McKinsey
Paper SSRN
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Overheid vergroot investeringen in r&d

De Nederlandse rijksoverheid investeert dit jaar 9,5 procent meer in onderzoek, ontwikkeling en innovatie dan in 2018. Dat concludeert het Rathenau Instituut dat jaarlijks in kaart brengt hoeveel Nederland hieraan uitgeeft en wat de voornemens zijn voor de komende jaren. Het rapport betreft cijfers van voor de coronacrisis.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)
Factsheet Rathenau


Universiteiten zoeken maatwerkoplossingen voor onderzoekers in tijdnood

De VSNU, PNN, PostdocNL, de NFU, ZonMW en NWO hebben een memo opgesteld ‘Uitloop van onderzoekstrajecten: onderzoeksinstellingen werken aan oplossingen’. Hierin stellen ze dat ze maatwerkoplossingen gaan zoeken voor de knelpunten die onderzoekers ervaren als gevolg van de coronamaatregelen. Onderdeel van de beoogde oplossingen is dat het verruimen van de mogelijkheden om contracten te verlengen. Inmiddels heeft een eerste overleg met het ministerie van SZW plaatsgevonden over de arbeidsrechtelijke kant van deze problematiek.
Publicatie Wetenschapsorganisaties (pdf)
Artikel ScienceGuide


Samen tegen COVID-19: Lancering co-creatieplatform ResilientSociety

De Nederlandse universiteiten, nationale en regionale overheden, bedrijven, academische start-ups en vele andere publieke en private partners hebben een co-creatieplatform opgericht: ResilientSociety. Via de website kunnen professionals van overheden, wetenschappelijke instellingen, bedrijven en organisaties met elkaar kennis delen en tot concrete oplossingen komen.
Nieuwsbericht VSNU
Website ResilientSociety


Creatief ondernemen in tijden van corona

De coronacrisis geeft ondernemers veel kopzorgen. Het brengt tegelijkertijd een ongekende creativiteit bij bedrijven naar boven: nieuwe producten en diensten, nieuwe productie- en distributiemethoden en nieuwe klanten. Volgens een publicatie van ABN AMRO bieden de ondernemers die buiten de gebaande paden treden, in veel gevallen waardevolle lessen die langer dan deze coronacrisis beklijven, bijvoorbeeld op het vlak van klantbinding en het tonen van hun maatschappelijke betrokkenheid. Een artikel van het Amerikaanse Phys.org noemt de coronacrisis dan ook “een katalysator voor ondernemerschap”.
Publicatie ABN AMRO (pdf)
Artikel Phys.org


Coronacrisis hoe nu verder: maatregelen voor de technologische industrie

Brancheorganisatie FME heeft een corona-agenda opgesteld. Aan de hand van een aantal thema’s, zoals innovatie, onderwijs, arbeidsmarkt en internationaal ondernemen, doet FME suggesties voor hoe bedrijven uit de sector op korte termijn de ergste klappen kunnen opvangen, vervolgens weer kunnen doorstarten en op langere termijn ervoor zorgen dat deze crisis onze economie versterkt in plaats van verzwakt.
Nieuwsbericht FME
Publicatie FME (pdf)


Start-ups in zwaar weer, overheid treft maatregelen

Uit een onderzoek van TechLeap onder ruim 400 start-ups bleek eind maart dat 80 procent van de start- en scale-ups in de komende maanden in acute financiële nood komt door vraaguitval, het niet kunnen acquireren van nieuwe klanten en het stilvallen van investeringsrondes. Het kabinet kondigde daarom verschillende maatregelen aan voor ondersteuning van start‑ en scale-ups. Een artikel van FME geeft een overzicht. Voor vragen over steun kunnen ondernemers terecht bij het KVK Coronaloket. Een artikel van Innovation Quarter legt uit waarom deze maatregelen verstandig zijn. Een artikel van Tech.eu zet uiteen wat andere Europese overheden doen (en niet doen) om hun start‑ en scale-ups door de coronacrisis te helpen.
Rapport TechLeap (online)
Nieuwsbericht Rijksoverheid (7 april 2020)
Artikel FME
KVK Coronaloket
Artikel Innovation Quarter
Artikel Tech.eu


Innovation Quarter: “De wereldtop op het gebied van virologie zit in Zuid-Holland”

Zuid-Holland beschikt over instellingen en bedrijven die mondiaal vooroplopen als het gaat om het voorkomen en bestrijden van virussen. Een artikel van Innovation Quarter schetst de capaciteiten en prestaties, maar constateert ook: “Nederland investeert veel in basaal onderzoek, maar minder in valorisatie”.
Artikel Innovation Quarter


Gemeente Amsterdam eerste stad ter wereld die gebruikmaakt van donutmodel

In 2017 presenteerde de Britse econoom Kate Raworth het boek De Donuteconomie, dat ook in ons land veel stof deed opwaaien. Twee weken geleden presenteerde de gemeente Amsterdam de strategie ‘Amsterdam Circulair 2020-2025’, die sterk is gebaseerd op Raworth’s donutmodel. De essentie hiervan is dat bij economische ontwikkeling de “grenzen van de planeet en de samenleving” worden gerespecteerd. Een aparte publicatie bespreekt hoe Amsterdam het donutmodel invulling heeft gegeven. VPRO Tegenlicht sprak met wethouder Duurzaamheid Marieke van Doorninck over de plannen. Die trekken ook in het buitenland de aandacht, getuige bijvoorbeeld een artikel van The Guardian.
Persbericht Gemeente Amsterdam
Strategie Amsterdam Circulair 2020-2025
Publicatie The Amsterdam City Doughnut (pdf)
Interview VPRO Tegenlicht
Artikel The Guardian
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Onderzoekministers scharen zich achter ERAvsCorona actieplan

Europese onderzoeksministers scharen zich achter het ERAvsCorona Actieplan. Dit richt zich in eerste instantie volledig op de coördinatie van kortetermijnacties op het gebied van onderzoek en innovatie in de strijd tegen de coronacrisis, conform de doelstellingen en instrumenten van de Europese onderzoeksruimte. Als eerste onderdeel van het ERAvsCorona Actieplan heeft de Europese Commissie (EC), samen met verschillende partners, een Europees COVID-19-dataplatform opgezet. Het is bedoeld om snelle verzameling en uitwisseling van beschikbare onderzoeksgegevens mogelijk te maken.
Nieuwsbericht Kroatisch Voorzitterschap van de EU
Nieuwsbericht Neth-ER
First ERAvsCorona Action Plan (pdf)
Nieuwsbericht EC
COVID-19 Data Portal


Europese wetenschappers bepleiten behoud ERC-financiering

Nobelprijswinnaars en universitaire leiders uit acht landen hebben een open brief geschreven aan de voorzitters van de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie. Zij pleiten ervoor het budget van de Europese Onderzoeksraad (ERC) koste wat kost in stand te houden. Er dreigen, mogelijk zelfs grote, besparingen nu de Europese lidstaten het maar niet eens kunnen worden over de meerjarenbegroting van de EU en er veel onderzoeksbudget wordt vrijgemaakt voor de bestrijding van het coronavirus.
Bericht University World News
Open brief (pdf)


Politici en wetenschappers: “We moeten leren van EU-aanpak COVID-19”

De net nieuwe president van de Europese Onderzoeksraad (ERC), Mauro Ferrari, is op 8 april alweer opgestapt, uit onvrede over de gebrekkige reactie van de EU op de coronacrisis. Dat meldde bijvoorbeeld Europa Nu. Er is veel onbegrip over de opvatting van Ferrari. Een artikel van Science|Business citeert verschillende betrokkenen uit de politiek en wetenschapswereld die te spreken zijn over de EU-reactie. Wel moeten er voor de toekomst lessen worden geleerd over hoogwaardig onderzoek, samenwerking en data-uitwisseling. In een tweede artikel van Science|Business pleiten vier leden van het Europees Parlement voor de oprichting van een Europese Health Data Space. Een artikel van EU Observer legt uit waarom het huidige systeem van uitwisseling van gezondheidsgegevens in de EU momenteel niet werkt. Een derde artikel van Science|Business beschrijft de laatste stappen die de EU heeft gezet als het gaat om de bestrijding van COVID-19 en mogelijk nieuwe pandemieën in de toekomst.
Nieuwsbericht Europa NU
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
Artikel EU Observer
Artikel Science|Business – 3


Groeiende ambities bij de EU voor wetenschap en innovatie

De Europese Commissie toont een groeiende ambitie om wetenschap en innovatie in te zetten voor geopolitieke en maatschappelijke doelen, zoals het versterken van de concurrentiepositie van Europa en het tegengaan van klimaatverandering. Dit blijkt uit een inventarisatie van het Rathenau Instituut. De komende maanden zal blijken hoe de coronacrisis hierop van invloed is.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau (pdf)


Von der Leyen: “Toekomst vraagt om modern, strategisch en duurzaam EU-budget”

Europa moet strategisch investeren in de toekomst, door de focus te leggen op innovatief onderzoek, digitale infrastructuren, schone energie, circulaire economie en toekomstbestendige transportsystemen. Dit stelt commissievoorzitter Ursula von der Leyen in een opiniestuk over de gevolgen van de coronacrisis. Ook breekt ze een lans voor een Europees Marshall Plan om Europawijd grote investeringen te genereren. De voorzitter van de Europese Raad Charles Michel onderschrijft de noodzaak van zo’n plan (zie ook volgende bericht). Ze gaven samen een persconferentie over het onderwerp.
Nieuwsbericht Neth-ER
Persconferentie Von der Leyen / Michel (YouTube)


Veel pleidooien voor groen herstelplan na de coronacrisis

Overal in Europa gaan stemmen op voor een actief klimaatbeleid na de coronacrisis. Frans Timmermans, eerste vicevoorzitter van de Europese Commissie, en Bertrand Piccard, oprichter en voorzitter van de Solar Impulse Foundation, schreven er een open brief over, die gepubliceerd is in een aantal kranten wereldwijd, waaronder NRC. Een groep van inmiddels 17 milieuministers uit Europese landen, waaronder Nederland, hebben een gezamenlijke oproep met een vergelijkbare boodschap ondertekend. In het Europees Parlement werd een ‘Green recovery alliance’ opgericht. Hiertoe zijn niet alleen 79 parlementsleden uit verschillende politieke stromingen toegetreden, maar ook 37 ceo’s van grote bedrijven, 28 bedrijfsverenigingen, het Europees verbond van vakverenigingen, zeven ngo’s en zes denktanks, meldt EurActiv. In Nederland publiceerde een groep van 170 wetenschappers in Trouw een manifest over de noodzaak om de maatschappij “radicaal duurzamer” te maken. De Wereldbank maakte een duurzaamheidschecklist voor beleidsmakers die plannen maken voor het economisch herstel na de coronapandemie. Een blogpost van de Europese denktank Bruegel doet voorstellen voor het verbinden van groene voorwaarden aan staatssteun die wordt gegeven in het kader van de coronacrisis. Een artikel van Foreign Affairs schetst de weg naar een klimaatneutrale economie. Het Britse Chatham House heeft een rapport uitgegeven over het belang van een inclusieve circulaire economie. De huidige mondiale gezondheidscrisis maakt het belang hiervan alleen maar groter, aldus de denktank. Een briefing van de European Parliament Research Service (EPRS) gaat dieper in op de financiële en economische gevolgen van een keuze voor een ‘groen’ herstelplan voor de economie. (Zie ook ‘Pandemie zou economie en maatschappij voorgoed kunnen veranderen’ onder Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld).
Open brief Timmermans / Piccard – NRC
Oproep Europese Milieuministers (pdf)
Oproep Green Recovery Alliance
Nieuwsbericht EurActiv
Manifest wetenschappers – Trouw
Blogpost Wereldbank
Checklist Wereldbank
Blogpost Bruegel
Artikel Foreign Affairs
Nieuwsbericht Chatham House
Rapport Chatham House
Briefing EPRS (pdf)


Digitalisering Europese bedrijven loop achter op VS

Een rapport van de Europese Investeringsbank (EIB) laat zien dat EU-bedrijven in de meeste sectoren achterblijven bij die in de VS als het gaat om digitalisering. Het rapport geeft ook aan wat de belangrijkste zorgen van bedrijven zijn als het gaat om investeringen in digitale technologieën. In het bijzonder wordt benadrukt hoe de toegang tot management, geschoolde arbeidskrachten en de regelgeving de digitalisering van zowel Europese als Amerikaanse bedrijven beïnvloedt. “Als Europese beleidsmakers willen dat Europese bedrijven meer digitaal worden, moeten zij de structurele belemmeringen voor investeringen in digitalisering aanpakken”, aldus Debora Revoltella, hoofdeconoom van de EIB.
Nieuwsbericht EIB
Rapport EIB (pdf)
Samenvatting Rapport


Geografisch en organisatorisch inzicht in r&d is cruciaal voor effectief innovatiebeleid

Landen en regio’s proberen vaak via innovatiebeleid specifieke economische activiteiten of segmenten van strategische waardeketens of ‑netwerken aan te trekken. Of dit kansrijk is, hangt sterk af van de aard van het soort bedrijvigheid waarop men zich richt, laat onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) zien. Het is bovendien noodzakelijk om te kijken of de aanbodzijde van onderzoek, ontwikkeling en innovatie aansluit op de behoefte van de bedrijven die men wil aantrekken.
Publicatie JRC (pdf)


Nieuw fonds voor Europese scale-ups met hoog potentieel

De Europese Commissie (EC) en het Europees Investeringsfonds (EIF) hebben ESCALAR gelanceerd: European Scale-Up Action for Risk Capital. Het fonds gaat het aantrekken van risicokapitaal en groeifinanciering door deze bedrijven ondersteunen, waardoor ze in Europa kunnen opschalen en “de economische en technologische soevereiniteit van Europa helpen versterken”. ESCALAR heeft tot 300 miljoen euro beschikbaar, wat zou kunnen leiden tot totale investeringen van 1,2 miljard euro.
Nieuwsbericht EIF
ESCALAR-programma
Nieuwsbericht Tech.eu


Het belangrijkste nieuws op onderwijs- en onderzoeksgebied als gevolg van corona

Hackatons zijn het nieuwe middel om snel oplossingen te vinden voor maatschappelijke problemen, zoals nu de coronacrisis. Een artikel van Sifted geeft een globale beschrijving van wat er wereldwijd gebeurt. De wekelijks corona-update van Neth-ER van week 15 bespreekt de plannen van de Europese Commissie voor een Europese hackaton, van 24 tot en met 26 april aanstaande. De corona-update van Neth-ER gaat breed in op ontwikkelingen in onderwijs en onderzoek ten gevolge van de coronacrisis.
Artikel Sifted
Corona-update week 15 – Neth-ER
Corona-update week 14 – Neth-ER


Inzet van middelen voor verkleining Europese innovatiekloof kan beter

Twinning en andere instrumenten om de innovatiekloof op te lossen tussen Zuid‑, Midden‑ en Oost-Europa enerzijds en Noord- en West-Europa anderzijds werken in enige mate, maar onvoldoende. Dat constateert een onderzoek van Neth-ER-stagiair en MsC-student Joep Bresser. Hij pleit voor een grotere erkenning voor wederzijdse kennisuitwisseling en verruiming van de middelen voor ‘widening’-instrumenten.
Artikel Neth-ER


Kwartaaloverzicht publicaties onderzoeks‑ en innovatie-economie en ‑beleid

Het bureau van de Chief Economist van DG Onderzoek en Innovatie (DG O&I) van de Europese Commissie maakt elk een kwartaal een overzicht van de belangrijkste wetenschappelijke publicaties op het gebied van O&I-economie en ‑beleid. Er is dit keer speciaal gekeken naar hoe onderzoek en innovatie een rol kunnen spelen in transformaties naar een veilige en rechtvaardige samenleving.
Aankondiging DG O&I
Kwartaalrapportage (pdf)


The Entrepreneurial Society: Hervormingsstrategieën voor Italië, Duitsland en VK

Het EU-project ‘Financiële en institutionele hervormingen voor een ondernemende samenleving’ (FIRES) heeft een ‘open access’-boek gepubliceerd over het beoordelen en verbeteren van ondernemende ecosystemen in Europa. Het boek bespreekt specifieke strategieën voor verbeterd ondernemerschapsbeleid in Duitsland, Italië en het VK.
Boek


Onderzoekssamenwerking EU - China gaat niet van leien dakje

Toegang tot informatie is een obstakel in het gezamenlijk onderzoek van de EU en China. De EU besteedde van 2016 tot 2020 een half miljard miljoen euro aan Horizon 2020-financiering in samenwerkingsprojecten tussen Europese en Chinese wetenschappers. EU-onderzoekers zeggen dat dit mogelijkheden creëert, - maar Chinese beperkingen op het delen van gegevens vormen soms een probleem. Ook is er nogal eens onenigheid als het gaat om bescherming van intellectueel eigendom. En China maakt de toegezegde medefinanciering in veel projecten niet waar, aldus twee artikelen van Science|Business.
Artikel Science|Business – 1
Artikel Science|Business – 2
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Akkoord over ‘transformatieve tijdschriften’ in overgang naar open access

Springer Nature heeft steun gekregen van cOAlition S voor het plan om de meeste van zijn tijdschriften, waaronder Nature, over te zetten in Transformative Journals. Deze vormen een soort overgangsfase naar volledig open access. Uitgevers, onderzoeksfinanciers en afnemers krijgen hierdoor meer tijd om naar de nieuwe situatie toe te werken. De overgangsmaatregel is vooral goed nieuws voor kleine uitgeverijen en ontwikkelingslanden. Die dreigden de dupe te worden van Plan S, dat nog extra nadelig voor hen zou uitpakken door de corona-epidemie, zoals een artikel van Issues betoogt.
Nieuwsbericht Springer Nature
Artikel Issues


Mogelijkheden om versneld te publiceren brengen gevaren met zich mee

Er is een nieuw verschijnsel in opkomst: zogeheten ‘preprint servers’ stellen wetenschappers in staat om hun bevindingen snel en op grote schaal te verspreiden nog voordat hun artikelen het ‘peer review’-proces hebben doorlopen. Volgens critici bevatten deze ‘first drafts’ vaak misleidende informatie, die op allerlei manieren kan worden misbruikt en een eigen leven gaan leiden.
Artikel Issues


International Universities Climate Alliance opgericht

Meer dan 40 universiteiten van over de hele wereld hebben hun krachten gebundeld in een International Universities Climate Alliance (‘Climate Alliance’). Uit Nederland doen de TU Delft en de Universiteit Utrecht mee. Van de leden van de alliantie wordt verwacht dat zij samenwerken om op de meest effectieve manier feiten uit onderzoek naar klimaatverandering over te brengen aan het grote publiek.
Nieuwsbericht Climate Alliance
Website Climate Alliance
Nieuwsbericht TU Delft


Zes regels voor wetenschappelijk adequate communicatie over coronavirus

Epidemiologen dreigen in dezelfde fouten te vervallen als klimaatwetenschappers eerder deden in de communicatie over klimaatproblemen: ze presenteren allerlei modellen die politici en burgers aanzetten tot verkeerde interpretaties. Een artikel van Scientific American laat zien dat dit, in ieder geval in de VS, al een serieus probleem is. Een artikel van de Britse Royal Statistic Society (RSS) geeft
zes communicatieregels voor beleidsmakers, journalisten en wetenschappers.
Artikel Scientific American
Artikel RSS


Coronacrisis leidt wereldwijd tot golf van innovatieve antwoorden van publieke sector

De Observatory of Public Sector Innovation van de OESO (OECD-OPSI) heeft op de website een speciale COVID-19-pagina, we berichtten er al eerder over. Deze bevatte ook de afgelopen twee weken weer veel voorbeelden van innovatieve reacties van overheden en andere publieke instellingen op de coronacrisis. Van hackatons tot nieuwe vormen van dienstverlening en van betere communicatie over de pandemie tot ondersteuningsplatforms voor mensen in de zorg. En dat van Australië tot Tsjechië en van Kazachstan tot Maleisië.
Innovative responses update #3
Innovative responses update #2


COVID-19 leidt in farmasector tot grote winnaars en verliezers

Overal op de wereld wordt hard gewerkt aan het testen van geneesmiddelen tegen COVID-19. Dat levert zoveel druk op gezondheidszorgsystemen op, dat andere testen worden onderbroken. Dit vertraagt niet alleen de komst van nieuwe behandelingen voor bestaande aandoeningen, het brengt ook kleine innovatieve ondernemingen die met deze testen bezig zijn, in tijd‑ en daardoor geldnood, aldus een artikel van Science|Business. De Big Pharma profiteert ervan. Die is al jarenlang vooral gericht op het opkopen van innovatieve nieuwkomers en behandelingen, en het monopoliseren van de markt, aldus een artikel van NRC. “Vaccins zijn niet zo lucratief meer voor farmaceuten.”
Artikel Science|Business
Artikel NRC (registratie verplicht)


OESO-publicatie over water-gerelateerde technologische innovatie

De OESO heeft een werkdocument uitgebracht over technologische trends in de watersector. Het is gebaseerd op mondiale octrooigegevens. De publicatie benoemt trends op drie gebieden: vermindering van de watervervuiling, de vraagzijde en de aanbodzijde. Het document zou een rol kunnen spelen in de mondiale discussies over waterzekerheid.
Aankondiging OESO
Publicatie OESO (pdf)


VS: Investeren in innovatie en schone energie kan helpen bij herstel van economie

“Voor een robuust herstel, investeer in innovatie”. Dat stelt een blogpost van Scientific American. “Zonder federale investeringen, kan de huidige ontwrichting de economische groei van de VS voor komende decennia vertragen.” In antwoord op vragen van het Huis van Afgevaardigden noemt de denktank ITIF 16 stappen voor de federale overheid om productie en gebruik van schone energie, innovatiegericht ondernemerschap en innovatieve en duurzame industriële productie te bevorderen als middel om de huidige economische malaise te keren. De voorstellen strekken zich uit van het ‘reshoren’ van leveringsketens tot het bouwen aan sterkere partnerschappen tussen federale overheidsdiensten en start-ups, en het investeren in industriële energie-demonstratieprojecten.
Blogpost Scientific American
Nieuwsbericht ITIF
Document ITIF (pdf)


VS – China: Handelsconflict dreigt te ontaarden in koude oorlog om hightech

De VS doet alles om de technologische opmars van China te stoppen, schetst een artikel van NRC. President Trumps krachtigste wapen, een verbod op verkoop van Amerikaanse chips en software aan Huawei, pakte tot nu toe verkeerd uit. Nieuwe stappen dreigen, aldus het artikel. De coronapandemie zorgt er alleen maar voor dat beide landen zich harder naar elkaar opstellen, schetst een artikel van de Los Angeles Times. Volgens directeur Robin Niblett van de denktank Chatham House is het beheer van de betrekkingen met China een van de grootste uitdagingen voor politieke leiders in het westen als de COVID-19-crisis eenmaal voorbij is.
Artikel NRC (registratie verplicht)
Artikel Los Angeles Times
Artikel Chatham House
 

In verband met Koningsdag verschijnt de volgende AWTI e-mail alert op 7 mei 2020