AWTI e-mail alert 2 juli 2020

Digitalisering heeft door de Coronacrisis een vlucht genomen. Om de kansen van digitalisering te benutten voor de maatschappij en economie, moet er nog veel gebeuren. In deze e-mail alert gaan diverse artikelen in op de kansen en uitdagingen van data, digitalisering en AI en op wat daarvoor nodig is. Daarnaast ook veel ander nieuws o.a. over nieuwe Europese plannen voor onderzoek en innovatie, de impact van de Coronacrisis op start-ups, en ‘inheemse innovatie’.

Bericht van de AWTI


AWTI-raadsleden: “Ministeries en politici moeten op eigen kennis kunnen varen”

De overheid heeft in achterliggende jaren sterk bezuinigd op expertise en huurt nu veel externe experts in. Daardoor zijn de overheid, de regering en het parlement onvoldoende toegerust om de kennis van wetenschappelijke organisaties te identificeren, te integreren en te benutten voor beleid. Dat constateren drie AWTI-raadleden – Tim van der Hagen, Ellen Moors en Roshan Cools – in een opiniestuk. Ze pleiten voor een adequate kennisbasis voor politieke besluitvorming en beleid. Het artikel is verschenen in het Financieele Dagblad.
Opiniestuk
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Nederland hoort nog steeds bij de innovatieleiders van Europa

Nederland is, samen met Zweden, Finland, Denemarken en Luxemburg, een van de vijf leidende landen op het gebied van innovatie in de EU. Dit komt naar voren uit het European Innovation Scoreboard 2020 van de Europese Commissie (EC). Europa als geheel blijft zichzelf verbeteren. De innovatieprestaties van de EU overtroffen voor het tweede achtereenvolgende jaar die van de VS. Groot effect op het halen van de Europese Sustainable Development Goals heeft dit overigens niet, laat een rapport van Eurostat zien. Het wordt besproken door Science|Business en Neth-ER. Een notitie van de European Parliamentary Research Service (EPRS) laat zien hoe Europa hier verbetering in kan brengen. De coronacrisis zou een goede aanleiding hiervoor zijn.
Nieuwsbericht EC
European Innovation Scoreboard 2020
Q&A on the European Innovation Scoreboard 2020
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport Eurostat (pdf)
Artikel Science|Business
Artikel Neth-ER
Publicatie EPRS


Topexperts presenteren vijf voostellen voor Europese onderzoeksmissies

Europese topexperts hebben vijf voorstellen gepresenteerd voor onderzoeksmissies in Horizon Europe. De missies zouden zich moeten richten op: de uitdagingen van de klimaatverandering, kanker overwinnen, de aanpassing van steden aan de opwarming van de aarde, de bescherming van de oceanen en de gezondheid van de bodem. De publicatie van de voorstellen is meteen ook het startschot van een uitgebreide consultatie van de Europese Commissie (EC).
Nieuwsbericht EC
Rapport Klimaatverandering
Rapport Kanker
Rapport Steden
Rapport Oceanen
Rapport Bodem
Website Missions in Horizon Europe
Artikel Science|Business


BCG: Grote bedrijven zijn helemaal terug als topinnovatoren

Apple is, in de ogen van 2.500 innovatie-executives, het meest innovatieve bedrijf ter wereld. Amazon en Google staan op plaats 2 en 3. De grootste stijger in de top 50 is Huawei, dat 42 plaatsen steeg naar nummer 6. De BCG Most Innovative Companies 2020 ranking laat zien dat grote bedrijven weer helemaal terug zijn als het gaat om innovatie. Ze hebben de laatste jaren duidelijk geleerd hoe ze snel kunnen innoveren en opschalen. BCG trekt in verschillende artikelen meer lessen uit zijn ranking.
Nieuwsbericht BCG
Artikel BCG – 1
Artikel BCG – 2 
Artikel BCG – 3
Artikel BCG – 4
Rapport BCG (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten en hogescholen houden niet te veel geld in kas

“In het hoger onderwijs zijn nauwelijks aanwijzingen voor het ondoelmatig aanhouden van reserves”. Dat stelt de Inspectie van het Onderwijs in een rapport dat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) deze week naar de Tweede kamer stuurde. De minister verbindt aan het rapport dan ook geen nieuwe maatregelen.
Kamerbrief (pdf)
Rapport Onderwijsinspectie (pdf)


KNAW zou meer kunnen betekenen voor de overheid

De KNAW zou “helderder en actiever het enorme talent en de expertise die de Akademie herbergt moeten exposeren”. Dat geldt ook voor een aantal instituten, aldus een evaluatie van het functioneren van de KNAW in de afgelopen vijf jaar. De overheid wordt nadrukkelijk gewezen op het gevaar van onderbenutting van de KNAW en de expertise binnen de Akademie. Het KNAW-bestuur omarmt de aanbevelingen van de evaluatiecommissie onder voorzitterschap van oud-VSNU-voorzitter Karl Dittrich.
Rapport KNAW (pdf)
Reactie KNAW-bestuur (pdf)


Extra financiële ondersteuning voor ambities Nederlandse Digitaliseringsstrategie

Om Nederland digitaal koploper van Europa te houden, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarin maatschappij en economie digitaliseren. In de Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020 maakt het kabinet extra financiering bekend voor kunstmatige intelligentie (AI). Ook geeft het een overzicht van andere investeringen: in technologieën, digitalisering van bedrijfsleven en overheid, digitale vaardigheden van Nederlanders, en cyberveiligheid.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Publicatie Rijksoverheid (pdf)


Overheid blijft onverminderd digitaliseren

Staatssecretaris Raymond Knops (BZK) heeft de Tweede Kamer de monitor Digitale Overheid 2020 en de geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020 Agenda Digitale Overheid gestuurd. Het eerste rapport beschrijft de voortgang die de overheid heeft gemaakt met haar doelstellingen voor digitalisering, het tweede de plannen voor komend jaar. De overheid wil onder meer extra maatregelen nemen om te zorgen dat iedereen digitaal mee kan blijven doen, het digitale zakendoen met de overheid vergemakkelijken en extra aandacht schenken aan de ethische vragen rond de inzet van technologie om maatschappelijke doelen te realiseren.
Kamerbrief (docx)
Monitor Digitale Overheid 2020
NL DIGIbeter 2020 Agenda Digitale Overheid


Overheid zou toegang tot data uit apparaten kunnen bevorderen

Steeds meer apparaten die door bedrijven worden gebruikt, verzamelen data. Denk aan melkrobots, vliegtuigmotoren en lopende banden. Deze data wordt steeds waardevoller en belangrijker voor dienstverlening, productverbetering en innovatie. Toegang tot andere dan de eigen data is echter niet vanzelfsprekend. Volgens een rapport van SEO Economisch Onderzoek zou de overheid hierin verandering kunnen brengen door de ontwikkeling van een functionerende datamarkt te bevorderen. Of dat echt nodig is, hangt af van hoe de markt zich uit zichzelf ontwikkelt.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Rapport SEO (pdf)


WRR: “Coronacrisis vraagt om debat over digitalisering”

Digitalisering heeft door de coronacrisis een vlucht genomen. Dat heeft positieve, maar ook schaduwkanten, die veel verder reiken dan welbekende kwesties als privacy en security, stelt een artikel van Haroon Sheikh en Corien Prins van de WRR. Ze wijzen op een verschraling van contacten, relaties en maatschappelijke processen en verhoudingen. “Laten we daarom vooral ook dit moment benutten voor een breed maatschappelijk debat over het verantwoorde gebruik van digitale technologie.”
Artikel WRR


Rathenau: “Investeer in digitalisering die werkt voor mensen”

Digitale toepassingen, zoals gezichtsherkenningstechnologie, kunnen mensenrechten onder druk zetten. In een Bericht aan het parlement stelt het Rathenau Instituut dat de overheid bij digitale innovaties mensenrechten als leidraad zou moeten nemen. Dan kunnen ze meer opleveren voor de samenleving, in termen van duurzaamheid, gezondheid, vrijheid en veiligheid.
Publicatie Rathenau (pdf)


STT: Ethische vraagstukken rond kunstmatige intelligentie

‘AI heeft geen stekker meer’ is het derde en afsluitende deel van een reeks publicaties van de Stichting Toekomstbeeld der Techniek (STT) over de toekomst van kunstmatige intelligentie (AI). Waar deel 1 zich voornamelijk focuste op de technologie van AI en deel 2 op de verschillende toekomstscenario’s met AI, gaat deel 3 over ethische vraagstukken rondom AI. Hoe kunnen we als maatschappij tot ethisch verantwoorde AI-toepassingen komen?
Nieuwsbericht STT
Publicatie STT
Overige Publicaties STT


Rathenau: “Betrek burgers actiever bij de energietransitie”

De energietransitie vergt grote technologische vernieuwingen en investeringen. Het is belangrijk dat daar een breed maatschappelijk draagvlak voor komt. En in dit verband is het met name van belang om burgers bij deze transitie te betrekken. Dat stelt het Rathenau Instituut in dit Bericht aan het parlement, bedoeld als input voor een algemeen overleg van de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat.
Publicatie Rathenau (pdf)


Tussenbericht Staat van het mkb: Overheid, investeer meer in innovatie

“De coronacrisis maakt duidelijk dat we veel sneller en onder grote druk de arbeidsmarkt moeten moderniseren en innovatie in het mkb faciliteren.” Dat stelt het Nederlands Comité voor Ondernemerschap in een ‘tussenbericht’. Het comité is bekend van het Jaarbericht Staat van het mkb, dat altijd in november verschijnt. Het comité wil onder meer dat de overheid “een klimaat stimuleert van r&d, innovatie en vernieuwing gericht op arbeidsproductiviteitsgroei in het mkb”.
Publicatie Nederlands Comité voor Ondernemerschap


Amsterdam is twaalfde start-upecosysteem van de wereld en derde van Europa

Silicon Valley is nog steeds het nummer één start-upecosysteem van de wereld. Het wordt op de voet gevolgd door New York en Londen, op een gedeelde tweede plaats van de Startup Genome’s Global Startup Ecosystem 2020 ranglijst. Stockholm en Amsterdam doen het verder heel goed. Zij stegen beide flink op de lijst en zijn nu nummer 2 en 3 van Europa.
Nieuwsbericht Startup Genome
Rapport Startup Genome (pdf)
Nieuwsbericht The Next Web
Artikel Techleap


Veiling 5G-licenties van start in Nederland

De veiling van frequenties voor snelle mobiele communicatie start maandag 29 juni aanstaande. De afgelopen periode heeft het Agentschap Telecom de aanvragen van marktpartijen beoordeeld en aan de aanvragers bekend gemaakt of ze wel óf niet zijn toegelaten. Ter voorbereiding op de veiling worden deelnemers optimaal gefaciliteerd als het gaat om kennis van en ervaring met de digitale veiling-methodiek. Naar verwachting worden de vergunningen in de zomerperiode verstrekt.
Nieuwsbericht Agentschap Telecom
Nieuwsbericht NU.nl
Uitzending RTL Nieuws
Artikel Android Planet
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Europese Commissie zet in op 17,3 miljard euro voor Horizon Europe in 2021

Terwijl de onderhandelingen over een nieuwe meerjarig financieel kader (MFK) van de EU nog voortgaan, heeft de Europese Commissie (EC) een begroting voor komend jaar gepresenteerd. In totaal streeft de EC naar een budget van 166,7 miljard euro voor 2021, een bedrag dat moet worden aangevuld met 211 miljard euro aan subsidies en 133 miljard euro aan leningen in het kader van Next Generation EU, het instrument voor tijdelijk herstel.

Voor Horizon Europe wil de EC komend jaar 17,3 miljard euro uittrekken, 30 procent meer dan in 2020. Zodra het Europees Parlement en de Europese Raad overeenstemming hebben bereikt over het MFK 2021-2027, worden alle budgetten dienovereenkomstig aangepast. De EC denkt dat zo’n deal nog deze maand haalbaar is, vertelt een artikel van Science|Business.
Persbericht EC
Officiële stukken Begroting 2021
Q&A Begroting 2021
Website MFK
Artikel Science|Business


Vertrek VK uit Horizon Europe zou netwerken fundamentele wetenschap hard treffen

Wetenschappers uit het VK domineren het onderdeel ‘Science Excellence’ in Horizon 2020 en leggen belangrijke samenwerkingsverbanden tussen instituten in Europa. Dat laat onderzoek van de Universiteit van Zaragoza zien. Beëindiging van deelname van het VK aan het Europese programma voor onderzoek en innovatie zou de netwerken voor fundamentele wetenschap in Europa dan ook gevoelig beïnvloeden.
Nieuwsbericht Science|Business
Wetenschappelijk rapport


Europese onderzoeksinfrastructuren moeten vanaf dag één stilstaan bij lange termijn

Het overgrote deel van de Europese onderzoeksinfrastructuren heeft onvoldoende bestaanszekerheid op de lange termijn. Dat concludeert een rapport van de High-Level Expert Group die de voortgang en toekomstperspectieven van Europese onderzoeksinfrastructuren onderzocht. In de eerste jaren van hun bestaan geeft de Europese Commissie voldoende ondersteuning. Daarna zouden de lidstaten de kosten op zich moeten nemen, maar die doen dat vaak in onvoldoende mate. Om de houdbaarheid op de lange termijn zeker te stellen, moeten onderzoeksinfrastructuren vanaf het begin een beroep doen op financiële én politieke steun van de lidstaten.
Nieuwsbericht ESFRI
Rapport High Level Group
Nieuwsbericht Neth-ER


Statement over het geven van wetenschappelijk advies in noodsituaties

De Groep van Wetenschappelijke Hoofdadviseurs van de Europese Commissie heeft, in samenwerking met de Europese Groep voor de Ethiek in Wetenschap en Nieuwe Technologieën en Peter Piot, speciaal adviseur van EC-voorzitter Ursula von der Leyen, een verklaring gepubliceerd. Deze bevat richtsnoeren voor het geven van wetenschappelijk advies aan besluitvormers in noodsituaties, zoals nu de coronapandemie. Om te zorgen dat advies tot efficiënt en effectief beleid leidt, moet het multidisciplinair zijn en worden opgesteld in vroegtijdige en frequente uitwisseling met beleidsmakers.
Nieuwsbericht EC
Joint Statement (pdf)


EUA presenteert nieuw strategisch plan

De Europese Vereniging van Universiteiten (EUA) heeft een nieuw strategisch plan gepresenteerd: ‘Europe’s Universities Shaping the Future’. Het benadrukt het belang van sterke universiteiten voor het aanpakken van maatschappelijke uitdagingen, zoals de coronapandemie, klimaatverandering, grondstoffenschaarste, vergrijzing, migratie en de benutting van kunstmatige intelligentie. De EUA ziet daarom een ongekende behoefte aan gedurfde, samenhangende, collectieve actie in alle Europese universiteiten, waarbij de EUA zelf een sleutelrol moet spelen. Als uitvloeisel van de nieuwe strategie gaat de EUA werken aan een visie op Europese universiteiten in 2030.
Nieuwsbericht EUA – 1
Rapport Strategie EUA (pdf)
Nieuwsbericht EUA – 2


European Innovation Council richt investeringsfonds op

De Europese Raad voor Innovatie (European Innovation Council; EIC) heeft een fonds voor directe aandeleninvesteringen in innovatieve bedrijven opgericht. Het zal investeren in start-ups door, voor een beperkte periode, 10 tot 25 procent van de aandelen te verwerven. Zodra de markt de aandelen wil overnemen, trekt het fonds zich terug. Op deze manier moet het fonds het gat vullen dat de durfkapitaalmarkt nu laat liggen. Er zijn al veel vooraanmeldingen van start-ups voor deelname aan het fonds.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Neth-ER


Evaluatie: AVG werkt, maar er is nog veel te doen

Twee jaar na de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR) heeft de Europese Commissie (EC) een evaluatie uitgevoerd. Ze constateert dat de regelgeving breed in Europa is ingevoerd en effect heeft op de privacy en rechtspositie van burgers. Er blijft echter ook nog steeds veel te doen, zoals het versterken van het toezicht op naleving van de regels of het vereenvoudigen van de regels voor kleine en middelgrote ondernemingen. Er zouden ook AVG-richtlijnen moeten komen voor onderzoekers. Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) gaat in op één van de belangrijkste discussiepunten van de laatste tijd als het gaat om de AVG/GDPR: de ruimte die deze laat voor de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie. Het rapport constateert dat de AVG/GDPR deze ontwikkeling niet onmogelijk maakt, maar dat er wel het nodige aan kan verbeteren. De regels zijn nu nog vaag en onvolledig. Het rapport doet aanbevelingen voor verbetering.
Persbericht EC
Rapport EC (pdf)
Nieuwsbericht Inside Privacy
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport EPRS (pdf)


Onderzoek: Lockdown leidt straks tot ontbrekende generatie start-ups

Een onderzoek van KU Leuven en Liverpool Management School constateert dat de lockdown, ook op de lange termijn, zal leiden tot een flinke daling van de werkgelegenheid. Dat komt mede doordat momenteel bijna geen nieuwe start-ups ontstaan, waaruit geregeld snelgroeiende bedrijven voortkomen die voor de meeste nieuwe werkgelegenheid zorgen. Een artikel van Vox – CEPR gaat in op de uitdagingen voor start-ups als gevolg van de coronacrisis. Beleidsmakers kunnen ondernemerschap stimuleren door start-ups op de korte termijn financieel te ondersteunen, door administratieve lasten te verminderen en door start-ups te helpen te groeien.
Rapport (pdf)
Artikel VOX – CEPR


Meer nodig om fragmentatie in Europese gezondheidsonderzoek te voorkomen

De coronapandemie benadrukt op pijnlijke wijze de noodzaak van een pan-Europese gecoördineerde aanpak op cruciale gebieden van het gezondheidsonderzoek, waaronder de verzameling van en toegang tot gegevens, de uitvoering van diagnoses en een strategie voor de ontwikkeling van innovatieve behandelingen. Dat stelt een artikel van The Lancet. Zelfs als het volgende kaderprogramma, Horizon Europe, een inspirerende stap zet om het gezondheidsonderzoek in alle directoraten van de EG op elkaar af te stemmen, is er meer nodig. Het artikel doet vier aanbevelingen.
Artikel The Lancet


Eerste stappen naar een Europese strategie voor de farmaceutische industrie

De coronapandemie heeft discussie losgemaakt over het functioneren van de farmaceutische industrie in Europa en over het functioneren van de toeleveringsketens voor geneesmiddelen. Omdat deze discussies het beste op Europees niveau kunnen worden gevoerd, werkt de Europese Commissie aan een gemeenschappelijke strategie. Een publicatie van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet de belangrijkste stappen die tot nu toe zijn gezet op een rij. Een artikel van de denktank Institut Montaigne gaat in op de noodzaak van, en mogelijkheden voor het diversifiëren van waardeketens. Het is een onderwerp dat ook de aandacht heeft van de Nederlandse overheid, getuige de brief van minister Martin van Rijn (Medische Zorg) over de beschikbaarheid van medische producten.
Pharmaceutical strategy for Europe
Rapport EPRS
Artikel Institut Montaigne
Kamerbrief (pdf)


De ethische kanten van kunstmatige intelligentie en hoe deze om te zetten in regels

De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft twee rapporten uitgebracht over kunstmatige intelligentie (AI). Het eerste gaat over alle mogelijke toepassingen en de bijbehorende effecten, en het brede scala aan regelgevende, technologische en maatschappelijke maatregelen die als reactie daarop zouden kunnen worden ingezet. Het tweede rapport gaat over het omzetten van AI-ethiek in specifiek beleid en wetgeving.
Rapport EPRS – 1 (pdf)
Rapport EPRS – 2 (pdf)


Vier Europese prioriteiten voor waterstof

Eurocommissaris Kadri Simson (Energie) heeft, tijdens het Wereld Waterstof Forum op 18 juni, de vier prioriteiten van de Europese Commissie geschetst voor de ontwikkeling van waterstof. Het gaat om: het vergroten van de waterstofmarkt (1), het creëren van een regelgevend kader (2), onderzoek en innovatie (3) en internationale samenwerking (4). Op 8 juli presenteert de Commissie haar definitieve strategie voor waterstof. Een overzicht van het investeringsgedrag van grote Europese bedrijven, door Sifted, laat zien dat waterstof momenteel ‘hot’ is.
Nieuwsbericht EurActiv
Artikel Sifted


De vele toepassingen van grafeen

Het door de EU gefinancierde ATTRACT-consortium ondersteunt geavanceerde toepassingen voor het supersterke atoomdunne materiaal grafeen. Dat levert uiteenlopende toepassingen op, die worden beschreven in een artikel van Science|Business.
Artikel Science|Business


Voornemens van het Duitse voorzitterschap van de Raad van de EU

Het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, per 1 juli, heeft zijn belangrijkste actiepunten voor het komende halfjaar gepresenteerd. Dat zijn: het overwinnen van de gevolgen van de coronaviruscrisis voor de lange termijn en het economisch en sociaal herstel (1), een sterker en innovatiever Europa (2), een eerlijk Europa (3), een duurzaam Europa (4), een Europa van veiligheid en gemeenschappelijke waarden (5), en een sterk Europa in de wereld (6). Samen met Portugal en Slovenië, de komende twee opvolgers voor het voorzitterschap van de EU, heeft Duitsland ook anderhalf jaar vooruitgekeken. Volgens een artikel van EurActiv bevat dit document veel goede voornemens maar weinig concrete plannen.
Nieuwsbericht Duits Voorzitterschap – 1
Nieuwsbericht Duits Voorzitterschap – 2
Artikel Duits Voorzitterschap
Gemeenschappelijk programma komende drie EU-voorzitters (pdf)
Artikel EurActiv


Duitsland: Krijgen onderzoekinstituten te veel geld ten opzichte van universiteiten?

Na de VS en China is Duitsland het derde land van de wereld als het gaat om de publicatie van wetenschappelijke artikelen. Veruit het grootste deel van deze artikelen komt van Duitse universiteiten. Dat is opvallend, want het meeste onderzoeksgeld van de overheid gaat naar de onderzoeksinstituten. Een wetenschappelijk artikel, besproken in Europe of Knowledge, vraagt zich af of en hoe Duitsland zijn onderzoekstelsel zou kunnen verbeteren door het geld evenwichtiger te verdelen.
Artikel Europe of Knowledge
Artikel Springer Link


VK: Zorgvuldig omgaan met data om vertrouwen te kweken in het gebruik

Publieke controle is cruciaal voor het vertrouwen in, en de democratische legitimiteit van het gebruik van datagestuurde besluitvorming en algoritmische systemen in onze samenleving. The Royal Society bracht in beeld welke problemen zich nu voordoen met data en welke rollen en verantwoordelijkheden alle betrokken partijen op zich moeten nemen om ervoor te zorgen dat het gebruik van data werkt voor mensen en de maatschappij.
Nieuwsbericht The Royal Society
Rapport The Royal Society (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Manifest: “Ga zorgvuldig om met wetenschappelijke modellen”

Al lang voor de coronapandemie werd gesproken over het politieke misbruik van wetenschappelijke modellen. Momenteel is het onderwerp actueler dan ooit. Een internationale groep wetenschappers presenteert, in een artikel van Nature, een manifest. Dat roept wetenschappers op de modellen transparant en bescheiden te presenteren, gericht op het verschaffen van inzicht, niet op het beantwoorden van een mogelijke schuldvraag.
Artikel Nature


Automatisering verandert werkgelegenheid en coronacrisis versterkt dat

Onderzoek van de Europese denktank Bruegel laat zien dat de opkomst van kunstmatige intelligentie en ‘machine learning’ grote gevolgen zal hebben voor met name laaggekwalificeerde banen die nog niet negatief beïnvloed zijn door de technologische veranderingen in het verleden. De huidige coronacrisis versterkt dit effect, legt een artikel op het weblog van de Wereldbank uit. Een artikel van The US Breaking News gaat dieper in op de verschillende sectoren waar robots sterk in opkomst zijn. Het constateert dat de werkgelegenheidseffecten zullen verschillen per sector en van veel factoren afhankelijk zijn, zoals ontwikkelingen in het buitenland of het slagen van trainings‑ en opleidingstrajecten.
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
Artikel weblog Wereldbank
Artikel The US Breaking News


ITIF: Mercantilistisch beleid China ondermijnt wereldwijde innovatie telecomsector

De telecombedrijven Huawei en ZTE hebben de laatste jaren, met steun van de Chinese staat, een groot wereldwijd marktaandeel kunnen veroveren, aldus een rapport van de Amerikaanse denktank ITIF. Dat is ten koste gegaan van innovatievere internationale concurrenten. Die konden hierdoor minder investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat uiteindelijk heeft geleid tot minder innovatie in de sector wereldwijd. Westerse overheden zouden, volgens ITIF, geen telecomproducten van Huawei en ZTE meer moeten kopen.
Rapport ITIF


China: Overheid stimuleert “inheemse” innovatie, maar wat is dat?

De Chinese regering streeft ernaar dat het land een innovatienatie wordt. Daartoe bevordert het de ontwikkeling van inheemse (‘indigenous’) innovatie. Een wetenschappelijk artikel van twee Duitse onderzoekers laat zien dat deze vorm van innovatie in China twee uitingen kent: gesloten innovatie in regionale ecosystemen gebouwd op onderling vertrouwen en open innovatie op basis van nationale en internationale technologieoverdracht.
Artikel


Canada: Bouwen aan een meer sociaal-inclusieve innovatie-economie na de pandemie

De mogelijkheden om deel te nemen aan innovatie en ervan te profiteren zijn sociaal ongelijk verdeeld. “Nu de coronacrisis de sociaal-economische verschillen in Canada blootlegt, zou het ons moeten dwingen om de manier te veranderen waarop we over het innovatiebeleid denken”, aldus een artikel van het Innovation Policy Lab van de Munk School of Global Affairs and Public Policy van de Universiteit van Toronto. Dat is een artikelserie over het onderwerp begonnen.
Artikel / Introductie artikelserie Munk School


Singapore: 12,8 miljard euro extra voor innovatie

In reactie op de coronapandemie geeft de regering van Singapore een extra impuls van 20 miljard Singapore dollar (12,8 miljard euro). Dit bedrag komt bovenop de onmiddellijke steun die het land inzet om de economie te helpen herstellen. Het extra geld is bedoeld voor de meest kansrijke of noodzakelijkje innovatiegebieden, waaronder gezondheid en biomedische wetenschappen, klimaatverandering en kunstmatige intelligentie. De investering maakt deel uit van een vijfjarig onderzoeks- en ontwikkelingsplan dat momenteel wordt afgerond.
Nieuwsbericht Bloomberg


VS: Congresleden presenteren voorstel voor miljardenimpuls halfgeleiderindustrie

Twee leden van de Senaat en twee van het Huis van Afgevaardigden, in beide gevallen één Republikein en één Democraat, hebben in beide kamers een wetsvoorstel ingediend, The CHIPS For America Act. Dit moet enkele miljarden dollars vrijmaken voor productiestimulansen en nieuwe r&d-stromen voor de Amerikaanse halfgeleiderindustrie.
Nieuwsbericht AIP
Nieuwsbericht Congresleden
Wetsvoorstel (pdf)


VS: Instrument ‘Opportunity Zones’ werkt niet voor gemeenschap en kleine bedrijven

Twee jaar geleden introduceerde het Amerikaanse ministerie van Financiën het programma ‘Opportunity Zones’, als instrument om arme gemeenschappen te helpen en het ongelijke tempo van regionale economische ontwikkeling in de VS tegen te gaan. Uit een eerste evaluatie van het Urban Institute blijkt dat het programma slecht werkt. Het belastingvoordeel dat het biedt, komt vooral terecht bij projectontwikkelaars en niet bij kleine bedrijven en de gemeenschap. Het instituut ziet mogelijkheden om het programma te verbeteren.
Artikel Bloomberg City Lab
Rapport Urban Institute (pdf)
Artikel Urban Institute