foto e-mail alert

AWTI e-mail alert 2 april 2020

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Landelijke portal stelt SSH-expertise over COVID-19 beschikbaar

Crisisteams, gemeentes en de nationale overheid moeten het hoofd bieden aan allerlei maatschappelijke vraagstukken die op hun afkomen. Om hen hierin te ondersteunen lanceert het Social Sciences & Humanities (SSH) Beraad de ‘SSH Covid19 portal’, een openbaar portal dat de expertise van de Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen in heel Nederland beschikbaar stelt.
Nieuwsbericht UvA
Portal SSH & COVID-19
 

Miljard euro voor ontwikkeling ‘Nederlands’ coronavaccin

Het Amerikaanse farmaceutisch bedrijf Johnson & Johnson (J&J) wil begin 2021 een COVID-19-vaccin gereed hebben. Samen met de regering in de VS investeert het bedrijf er 1 miljard dollar in, zo’n 900 miljoen euro. Terwijl de trials lopen, start de farmaceut al met de productie, om bij positieve uitkomsten direct een vaccin op grote schaal te kunnen leveren. De verwachte prijs is zo’n 10 dollar per vaccin. Het vaccin wordt ontwikkeld door het Nederlandse dochterbedrijf Janssen V&P in Leiden. Er zijn overigens meer initiatieven om tot een coronavaccin te komen, meldt Research Professional News. De grote agentschappen voor regulering van medicijnen in de wereld, waaronder het European Medicines Agency (EMA), hebben de regels voor het ontwikkelen en goedkeuren van deze vaccins vereenvoudigd.
Nieuwsbericht Johnson & Johnson
Nieuwsbericht Forbes
Nieuwsbericht Haarlems Dagblad
Nieuwsbericht HLN
Nieuwsbericht Research Professional News


Zorgen over aanpak klimaatcrisis

De aanpak van de coronacrisis vergt zoveel aandacht, dat de aandacht voor die andere mondiale crisis, de klimaatcrisis, dreigt te verslappen. Dat denkt de Club van Rome, die een petitie voor de wereldleiders is gestart onder het motto: ‘A Healthy Planet for Healthy People’. De boodschap is dat de wereld, in haar streven naar economisch herstel na de coronacrisis, moet inzetten op ‘groene’ groei. Een artikel van het weekblad De Groene vraagt zich af of dit haalbaar is. Een artikel van Science Alert denkt van wel, als overheden in hun stimuleringsmaatregelen direct klimaatoverwegingen meenemen. Een artikel van EurActiv noemt dat “holistische economische herstelplannen”. Een artikel van New Europe spreekt van “duurzame herstelprogramma’s”. De Global Energy and Climate Outlook (GECO) van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie noemt vier innovatie-onderwerpen waarop beleidsmakers hun inspanningen moeten concentreren: elektrificatie van het energiegebruik, het klimaatvriendelijker maken van de elektriciteitsproductie, het vergroten van de energie-efficiency in alle sectoren en het mobiliseren van nieuwe opties voor de integratie en opslag van duurzame energie.
Nieuwsbericht Club van Rome
Artikel De Groene
Artikel Science Direct
Artikel EurActiv
Artikel New Europe
Nieuwsbericht JRC
Rapport JRC (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Oproep NWO: maak je COVID-19 en gerelateerd onderzoek Open Access!

Voor het bestrijden van de huidige crisis is het cruciaal dat onderzoekers, beleidsmakers, praktijkbeoefenaars en het publiek in het algemeen vrije toegang hebben tot wetenschappelijke kennis. En dat gaat verder dan alleen biomedische literatuur en data. NWO roept Nederlandse onderzoekers op hun werk Open Access beschikbaar te maken.
Nieuwsbericht NWO


Minder Europese miljoenenbeurzen naar Nederland

Nederlandse onderzoeksinstellingen hebben veertien Europese ‘advanced grants’ in de wacht gesleept. Daarmee staat Nederland op een gedeelde vijfde plaats. Het VK heeft, naast zijn EU-lidmaatschap, ook de koppositie ingeleverd. Die is nu voor Duitsland. In totaal reikte de ERC 185 advanced grants uit ter waarde van elk 2,5 miljoen euro. Nederland krijgt er 14. Vorig jaar waren dat er nog 23.
Nieuwsbericht HOP / UToday
Nieuwsbericht ERC


Ministerie EZK weet niet waarom AI-talent uit ons land vertrekt

Onderzoekers op het gebied van kunstmatige intelligentie vertrekken uit Nederland. Waarom, daarvan heeft de regering geen helder beeld, concludeert een artikel van ScienceGuide na een debat in de Tweede Kamer. Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) stelde wel “dat we er alles aan moeten doen om te proberen om hier een aantrekkelijk ecosysteem te organiseren, zodat het aantrekkelijk is voor mensen die in dit veld werken om hier te blijven.” Dat vinden betrokkenen uit de sector ook, blijkt uit één van de artikelen in het laatste nummer van ‘Onderzoek’, het relatiemagazine van NWO. “Hou Nederland als AI-expert op de kaart.”
Artikel ScienceGuide
Onderzoek #3 voorjaar 2020 – NWO


Kennis, kunde, beleidskeuzes

Kennis alléén dicteert niet wat politici of beleidsmakers moeten doen. Dat vraagt om een politieke afweging. Maar kennis is wel een voorwaarde om goed geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen, constateert een rapport van het Rathenau Instituut. Het laat zien hoe ministeries de omgang met kennis in de praktijk organiseren en welke uitdagingen ze daarbij tegenkomen. Conclusie: voor het maken van goed geïnformeerd beleid zijn vaardigheden nodig waarin ministeries meer zouden moeten investeren.
Rapport Rathenau (pdf)


Analyse van 10 jaar onderzoek naar digitalisering bij de rijksoverheid

De Algemene Rekenkamer heeft drie factsheets gemaakt over haar bevindingen in de afgelopen 10 jaar als het gaat om digitalisering en de inzet van ict bij de rijksoverheid. Daarbij is specifiek gekeken naar drie zaken: het streven om gebruikers van ict centraal te stellen, het realiseren van digitale doelstellingen en het kunnen controleren van de digitalisering. De Rekenkamer constateert herhaaldelijk “dat de gestelde ambities niet goed in balans zijn met de mensen, middelen en organisatie”.
Nieuwsbericht Algemene Rekenkamer
Factsheets Algemene Rekenkamer (pdf)


Missiegedreven innovatiebeleid: wat, hoe, waarom?

We vestigden er in deze nieuwsbrief al vaak de aandacht op: missiegedreven innovatiebeleid is dé nieuwe term in ons vakgebied. Een artikel van het Rathenau Instituut legt nog eens uit wat het is, waarom het een logische stap is in de geschiedenis van ons innovatiedenken en waarom de consequentie is dat wetenschap, politiek, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties nauw met elkaar moeten optrekken. Het Rathenau Instituut doet onderzoek naar de voortgang van dit beleid.
Artikel Rathenau


Kabinet presenteert Waterstofvisie en Routekaart Groen Gas

Het kabinet acht CO2-vrije gassen onmisbaar voor een duurzaam energiesysteem dat betrouwbaar, schoon, betaalbaar, veilig en ruimtelijk inpasbaar is. Daarom heeft het deze week een Kamerbrief over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst, een Kabinetsvisie Waterstof en een Routekaart Groen Gas aan de Tweede Kamer gestuurd. Uit de drie documenten spreekt veel ambitie, al trekt de regering niet al te veel extra middelen uit voor innovatie, opschaling en kostenreductie. Er komt wel nieuwe tijdelijke exploitatiesteun voor groen gas. Een rapport van BloombergNEF, dat afgelopen week verscheen, beschrijft het grote economische en klimaatpotentieel van waterstof. (Zie ook ‘Duitsland: Fraunhofer-Gesellschaft presenteert Roadmap Waterstof’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Kamerbrief over de rol van gas in het energiesysteem van nu en in toekomst (pdf)
Kabinetsvisie waterstof (pdf)
Routekaart Groen Gas (pdf)
Artikel BloombergNEF
Samenvatting rapport BloombergNEF (pdf)


PBL publiceert policy brief en monitoringsrapportage Circulaire Economie

Minister Stientje van Veldhoven-van der Meer (Milieu en Wonen) heeft twee rapporten van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) aan de Tweede Kamer gestuurd, beide over het beleid voor een circulaire economie: de policy brief ‘Doelstelling circulaire economie 2030, Operationalisering, concretisering en reflectie’ en de monitoringsrapportage ‘Op weg naar een robuuste monitoring van een circulaire economie’. Het PBL constateert onder andere dat de tussendoelstelling die het kabinet heeft geformuleerd voor 2030 – een halvering van het gebruik van de hoeveelheid primaire abiotische grondstoffen – niet helemaal aansluit op het einddoel van het beleid, de circulaire economie. Het PBL doet voorstellen voor verbetering.
Kamerbrief (docx)
PBL policy brief (pdf)
PBL Monitoringrapportage (pdf)


Onderzoeksinfrastructuur voor materialen in Nederland

Het Rathenau instituut heeft de knelpunten en oplossingen in beeld gebracht rond de infrastructuur voor materiaalonderzoek in Nederland. De materiaalwetenschappers missen geld voor bemensing, onderhoud en vernieuwing van hun infrastructuur. Ook is er behoefte aan coördinatie.
Rapport Rathenau (pdf)


Meer jongeren zijn digitaal vaardig

Nederlandse jongeren van 12 tot 25 jaar zijn vaardiger geworden in het gebruik van internet, computers en software ten opzichte van 2015. Jongens en meisjes verschillen niet in digitale vaardigheden, meldt het CBS in het kader van de Jeugdmonitor. Samen met Kroatië en Estland behoort Nederland tot de kopgroep van landen in de Europese Unie met het grootste aandeel jongeren die meer dan digitale basisvaardigheden hebben.
Nieuwsbericht CBS


Impact-investeringsfonds streeft naar omvang van 65 miljoen euro

Shift Invest (onderdeel van NBI Investors) heeft een investeringsfonds opgericht voor vroegefase-startups die bijdragen aan het behalen van de ‘sustainable development goals’ (SDG) van de VN. Het fonds, Shift III, moet voor het einde van dit jaar 65 miljoen euro in beheer hebben. Het geld is bestemd voor ondernemers met groeiplannen op het gebied van agrofood-, biobased en circulaire technologieën. Het kapitaal is afkomstig van onder meer alle TU’s, TNO, Rabobank en de oprichters van Vandebron en Protix.
Nieuwsbericht Shift Invest
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


EU-leiders doen “al het mogelijke” voor onderzoek in strijd tegen Covid-19-pandemie

“De COVID-19-pandemie is een ongeziene uitdaging voor Europa en voor de hele wereld. Wij zullen al het mogelijke doen om het onderzoek te ondersteunen, de inspanningen te coördineren en te streven naar synergieën binnen de Europese wetenschappelijke en onderzoeksgemeenschap om het volledige potentieel van het onderzoek in de EU te maximaliseren”. Dat stelde de Europese Raad in een verklaring na besprekingen op 26 maart. Research Professional News doet verslag. Twee dagen eerder hadden Europese topambtenaren al vastgesteld dat er een grote behoefte is aan een online platform om COVID-19 gerelateerde onderzoeks‑ en innovatiedata uit te wisselen. Dat gebeurde op een videobijeenkomst waarover het Vlaamse Departement voor Economie, Werk en Innovatie (EWI) schrijft. Weer twee dagen eerder had de regering van Costa Rica hetzelfde idee al opgeworpen bij de Wereld Gezondheids Organisatie (WHO), meldt STATnews. Het land hoopte zelfs dat op die manier een vrijwillige intellectuele-eigendomspool zou kunnen ontstaan.
Bericht Research Professional News
Gezamenlijke verklaring Europese Raad (pdf)
Artikel Departement EWI
Bericht STATnews


Speciale maatregelen voor Erasmus+ en Horizon 2020 vanwege coronavirus

In verband met de coronacrisis heeft de Europese Commissie regels en deadlines voor de EU-programma’s Erasmus+ en Horizon 2020 aangepast. Een artikel van de European Universities Association (EUA) geeft een overzicht.
Artikel EUA


Update werkprogramma Horizon 2020

De Europese Commissie (EC) heeft een update gepubliceerd van het werkprogramma van het laatste loopjaar van Horizon 2020, het Europees kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. De extra middelen van 47,5 miljoen euro in het kader van de corona-aanpak zijn inmiddels toegezegd. Onder beheer van de European Innovation Council komt een nieuw fonds dat mkb-bedrijven gaat ondersteunen die één of meerdere doelstellingen van de European Green Deal aanpakken met baanbrekende innovaties. Voor de laatste fase van de aanvraagprocedure voor de EIC Accelerator zullen minstens 25 procent vrouwelijke ceo’s worden uitgenodigd. En voor het Europese Universiteiten Initiatief wordt nog eens 103 miljoen euro vrijgemaakt.
Nieuwsbericht EC


Europese Commissie gunt contract voor opzetten open access publishing platform

De Europese Commissie (EC) heeft een contract gegund voor het opzetten van een open access publicatieplatform voor wetenschappelijke artikelen. Het contract is gegund aan het van oorsprong Britse F1000 Research Ltd. Het op te zetten platform wordt een gratis dienst voor begunstigden van Horizon 2020. De lancering van het initiatief is gepland voor begin 2021.
Nieuwsbericht EC
Website F1000 Research Ltd.


CESAER pleit voor duurzame financiering universiteiten

Koepelorganisatie CESAER maakt zich zorgen over de mogelijke budgetvermindering van Horizon Europe en het toekomstige Erasmusprogramma, zo stelt de organisatie in een position paper. Hierin roept ze op tot actie om duurzame financiering te waarborgen.
Nieuwsbericht CESAER
Publicatie CESAER (pdf)
Nieuwsbericht Neth-ER


Ruim duizend starters en mkb’s zoeken EU-financiering voor bestrijding COVID-19

Meer dan 1.000 starters en kleine en middelgrote bedrijven met ideeën om de COVID-19-pandemie aan te pakken hebben financiering aangevraagd van de European Innovation Council (Europese Innovatieraad, EIC). Die kondigde twee weken geleden een oproep aan voor een totaalbedrag van 164 miljoen euro. Op alle gebieden waren er dubbel zoveel aanvragen als gewoonlijk bij EIC-oproepen.
Nieuwsbericht Science|Business


Europese AI-alliantie neemt initiatief ‘AI-ROBOTICS vs. COVID-19’

De Europese AI-alliantie heeft het initiatief gelanceerd om ideeën te verzamelen over de inzet van kunstmatige intelligentie (AI) en robotica om te helpen de huidige COVID-19-crisis het hoofd te bieden. De ‘repository’ is opgedeeld in tweeën: één deel voor bestaande oplossingen en één deel voor nog uit te werken ideeën. Het initiatief richt zich op burgers, belanghebbenden en beleidsmakers.
Nieuwsbericht EC
Solutions Repository
Initiatives Repository


Vragen en antwoorden voor producenten van essentiële medische benodigdheden

De Europese Commissie heeft richtsnoeren opgesteld om fabrikanten te helpen bij het opvoeren van de productie van essentiële medische apparatuur en medisch materiaal in het kader van de bestrijding van het COVID-19-virus. De focus ligt op drie gebieden: de productie van maskers en andere persoonlijke beschermingsmiddelen, ‘leave-on’ handschoonmaak‑ en desinfectiemiddelen, en 3D-printing van producten.
Nieuwsbericht EC


“Digitale strategie EU moet worden herzien als gevolg uitdagingen coronavirus”

Volgens een bericht van de Financial Times (FT) zal de EU haar digitale strategie moeten herzien en reviseren als gevolg van de uitdagingen die de coronacrisis veroorzaakt. Dat schrijft Information Age. “De EU is nog niet teruggekomen op haar standpunt, maar denkt wel actiever na over de onbedoelde gevolgen van wat zij in het ‘white paper on AI’ heeft voorgesteld”, aldus een betrokkene in het bericht van FT.
Nieuwsbericht Information Age
Nieuwsbericht FT (registratie verplicht)


Politico: Het is de vraag of industrie wil meewerken aan digitale strategie

De Europese strategie voor kunstmatige intelligentie draait in belangrijke mate om bedrijven die hun gegevens delen met onderzoekers en andere ondernemingen. Het is maar de vraag of die zomaar gaan meedoen, stelt een artikel van Politico, want dan geven ze ook waardevolle data weg aan hun concurrenten. Het artikel spreekt over “de achilleshiel van de Europese AI-strategie”.
Artikel Politico


Meer inzicht in verschillen r&d-investeringen tussen EU en VS

Waar komt de groeiende kloof van r&d-investeringen tussen de EU en de VS vandaan? Onderzoek van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie wijst naar vier sectoren: technologiehardware & -apparatuur, software & computerdiensten, farmaceutische & biotechnologische producten, en apparatuur & diensten voor de gezondheidszorg. In deze sectoren heeft de EU weinig kleine, maar ook weinig grote investeerders in r&d.
Aankondiging JRC
Rapport JRC (pdf)


Europese Innovatieraad actualiseert werkprogramma sleuteltechnologieën

Het werkprogramma 2018-2020 van de European Innovation Council (Europese Innovatieraad; EIC) is geactualiseerd, specifiek voor de Future and Emerging Technologies/EIC Pathfinder Proactive-onderwerpen. Het programma is nu beter afgestemd op de prioriteiten van de Europese Commissie (European Green Deal en Europe Fit for the Digital Age), vaker gericht op kunstmatige intelligentie en aangevuld met enkele nieuwe thema’s.
Nieuwsbericht EC


Battery 2030+ presenteert roadmap voor langetermijnonderzoek

Het Flagship-programma Battery 2030+ heeft een roadmap gemaakt voor de lange termijn met activiteiten die moeten leiden tot de uitvinding van functionele, duurzame, veilige en betaalbare batterijen/accu’s. De roadmap geeft drie belangrijke onderzoeksrichtingen aan: versnelde ontdekking van batterijinterfaces en -materialen, integratie van slimme functionaliteiten en produceerbaarheid en recycleerbaarheid.
Nieuwsbericht Battery 2030+
Publicatie (pdf)


Geringe mismatch verwacht tussen vraag naar en aanbod van afgestudeerden in 2030

Een studie van het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie laat zien dat Europa in 2030 een geringe mismatch kan verwachten tussen de vraag naar, en aanbod van afgestudeerde academici. Opvallend: er wordt vooral een overschot aan ict’ers en nog meer aan bèta’s en technici verwacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor Nederland. De verschillen per land zijn soms wel aanzienlijk.
Rapport JRC (pdf)


Business Europe: Na crisis hervormingen nodig voor terugkeer van groei

De 2020 Reform Barometer van Business Europe laat zien dat de EU, zodra de coronacrisis is bezworen, hervormingen moet doorvoeren om het concurrentievermogen te versterken en de economische groei weer aan te zwengelen. De organisatie van grote Europese bedrijven wil daarbij “het duurzame gebruik van onze planeet garanderen”. Ze heeft algemene en landenspecifieke aanbevelingen geformuleerd.
Nieuwsbericht Business Europe
Rapport Business Europe (pdf)
Rapport Nederland (pdf)


Bio-based industrie werpt zich op als partner in versnelling European Green Deal

De Europese bio-innovatoren zijn van mening dat zij een sleutelrol kunnen spelen in het realiseren van de klimaatdoelstellingen van de Europese Green Deal. Een samenvatting van de tweejaarlijkse Bio-Based Industries Joint Undertaking (BBI JU) maakt duidelijk op welke manier.
Rapport Science|Business (pdf; e-mailadres verplicht)


Complexe vraagstukken rond het ethisch ontwikkelen en gebruiken van AI

Er zitten nogal wat ethische vraagstukken aan het ontwikkelen en gebruiken van AI-technologie. Een artikel van Open Acces Government vraagt zich af: wat verstaan we eigenlijk onder ethiek als het om kunstmatige intelligentie (AI) gaat, op welke problemen moeten AI-richtlijnen een antwoord geven, en waar moeten overheden op letten als ze richtlijnen doorvoeren? Dat zijn complexere vraagstukken dan in eerste instantie wellicht lijkt.
Artikel Open Access Government


Co-VAL: Publieke dienstverlening verbeteren samen met burgers en bedrijven

Het Europese project Co-VAL, dat zich richt op de transitie van diensten en processen van publieke instellingen, heeft een derde beleidsbrief uitgebracht. Het beschrijft een achtpuntenplan voor verbetering van de dienstverlening via co-creatie, dat wil zeggen in samenwerking met burgers, bedrijven of het maatschappelijk middenveld.
Nieuwsbericht Co-VAL
Beleidsbrief Co-VAL (pdf)
Overige publicaties Co-VAL


De opkomst van e-commerce en de cashless society

Al voor de coronacrisis waren e-commerce en de cashless society in opkomst. De crisis heeft hier nog eens een flinke impuls aan gegeven. Een briefing van de European Parliamentary Research Service (EPRS) zet de ontwikkelingen en de voor- en nadelen op een rij en legt uit hoe de EU op het ingeslagen pas wil doorgaan.
Publicatie EPRS (pdf)


Duitsland: Fraunhofer-Gesellschaft presenteert Roadmap Waterstof

Ter voorbereiding van een Nationale Waterstofstrategie (NSW) heeft het Fraunhofer-Gesellschaft, vanuit haar multidisciplinaire wetenschappelijke achtergrond, een rapport geschreven over de belangrijkste hoekstenen voor de ontwikkeling van een waterstofeconomie. Het rapport eindigt met een serie beleidsaanbevelingen.
Nieuwsbericht Fraunhofer
Rapport Fraunhofer (pdf)


Frankrijk: Apple krijgt boete van ruim 1 miljard euro

De Franse toezichthouder Autorité de la Concurrence (AdlC) heeft Apple een boete opgelegd van 1,1 miljard euro. Apple krijgt die boete vanwege het beperken van concurrentie en machtsmisbruik. De AdlC heeft nooit eerder zo’n hoge boete opgelegd aan een bedrijf. Volgens de autoriteit heeft Apple concurrentiebeperkende overeenkomsten gesloten met leveranciers, zodat die bedrijven werden voorgetrokken op anderen. In een verklaring aan C|NET laat Apple maandag weten de beslissing ontmoedigend te vinden. “We zijn het er grondig mee oneens en zullen in beroep gaan.”
Nieuwsbericht NU.nl
Persbericht AdlC
Nieuwsbericht C|NET


Noorwegen: Deelname aan kaderprogramma loont, in ieder geval immaterieel

Het is moeilijk te becijferen hoe hoog de financiële voordelen voor Noorwegen zijn van deelname aan de Kaderprogramma’s KP7 en Horizon 2020. Deelname heeft de kwaliteit van de Noorse onderzoeks‑ en innovatie-inspanningen wel aantoonbaar verhoogd en het concurrentievermogen van de Noorse deelnemers versterkt. Bovendien heeft het de Noorse deelnemers geholpen om internationaal succes te boeken. Dat constateert een evaluatieonderzoek van Technopolis. Het bureau adviseert Noorwegen om mee te blijven doen aan Horizon Europe.
Rapport Technopolis (pdf)


VK: Digitale technologie groeide sneller dan andere sectoren, maar wat nu?

Het Tech Nation Report 2020 laat zien dat de digitale tech sector in het VK zes keer sneller groeide dan andere industrieën. Het aantal techbedrijven dat snel opschaalt is groter dan ooit, meldt Information Age. De sector droeg begin dit jaar 149 miljard pond bij aan de Britse economie en bood werk aan 2,9 miljoen mensen, een stijging van 40 procent sinds 2017. Daarmee bood de sector werkt aan 9 procent van de nationale beroepsbevolking. Volgens een tweede bericht Information Age dreigt het coronavirus nu roet in het eten te gooien, al zijn de te verwachten effecten nog ver van zeker.
Nieuwsbericht Information Age – 1
Rapport Tech Nation
Nieuwsbericht Information Age – 2
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Hoe verandert de coronacrisis het hoger onderwijs?

De coronacrisis zal de manier waarop universiteiten werken, lesgeven en onderzoek doen voor altijd veranderen, stelde professor Sir Steve Smith op het International Higher Education Forum 2020 van Universities UK. University World News doet verslag. Een tweede artikel van dit medium probeert in beeld te brengen wat er na de coronacrisis van het hoger onderwijs in de wereld over zal zijn. Er is zeker vijf jaar tijd nodig voordat de mobiliteit van onderzoekers en studenten terug is op het oude niveau, denkt een derde artikel van University World News. Ook een artikel op het weblog van Times Higher Education betoogt dat het hoger onderwijs door de coronacrisis voor altijd is veranderd.
Artikel University World News – 1
Artikel University World News – 2
Artikel University World News – 3
Artikel Times Higher Education


International Science Council richt platform ‘Science Advice and COVID-19’ op

Naar aanleiding van de uitbraak van de COVID-19-epidemie heeft het International Network for Government Science Advice (INGSA), kortweg de International Science Council genoemd, een platform opgezet over het gebruik van wetenschappelijk bewijs in het beleid en de praktijk van de bestrijding van (effecten van) COVID-19. In een artikel van Times Higher Education legt INGSA-voorzitter Sir Peter Gluckman uit hoe belangrijk het is om deze informatie te verzamelen, ook voor het voorkomen van pandemieën of andere crises in de toekomst.
Platform INGSA
Artikel Times Higher Education


Wat de coronapandemie ons vertelt over wetenschap, politiek en waarden

COVID-19 is een ernstig, maar geen complex probleem, aldus een artikel van Slate. Dat politici nu naar wetenschappers luisteren bij het nemen van maatregelen, is dan ook geen garantie dat ze dat in andere, ingewikkelder gevallen wel / ook gaan doen. “De les die we uit de coronacrisis kunnen trekken, is niet dat politici altijd naar deskundigen moeten luisteren en dat de wetenschap ons de weg zal wijzen. De les is dat een gedeeld gevoel van onze gemeenschappelijkheid als mens de essentiële voorwaarde is om (…) problemen aan te pakken.” Een artikel van Research Professional News voegt daar een kritiekpunt op de wetenschap aan toe: het duurde wel erg lang voordat de wetenschappelijke wereld alarm sloeg over het coronavirus en wetenschappelijke kennis mobiliseerde en verspreidde onder politici en doelgroepen.
Artikel Slate
Artikel Research Professional News


Onderzoekers: “Wereld moeten zich beter voorbereiden op nieuwe pandemieën”

Pandemiedeskundigen roepen de EU en haar lidstaten op tot actie om toekomstige epidemieën te voorkomen, meldt Research Professional News. Er is meer geld nodig voor het onderzoek hiernaar, maar overheden zouden de aanbevelingen uit het onderzoek ook beter moeten opvolgen.
Artikel Research Professional News


Overheidswaarborgen voor kritieke digitale infrastructuur

Onder kritieke infrastructuur worden van oudsher voorzieningen verstaan als gezondheidszorg, transport‑ en elektriciteitsnetwerken en voedselvoorzieningsketens. Tegenwoordig hoort de digitale infrastructuur er zeker ook bij. Vorige week schreven we al over het vergrote risico van hacking in de huidige coronacrisis, deze week vertelt Research Professional News daar meer over. In een artikel van Information Age bespreken tech-experts hoe overheden het functioneren van de digitale infrastructuur kunnen waarborgen in crisistijden en wat de mogelijke positieve en negatieve kanten van beveiligingsmaatregelen zijn. De Britse organisatie van de technologische industrie TechUK publiceert twee keer per week een bulletin over de instandhouding van data centres. TechUK maakte ook een risico-timeline.
Artikel Research Professional News
Artikel Information Age
Nieuwsbulletins TechUK
Risico-timeline TechUK (pdf)


Ambtenaren en politici: vrienden of vijanden van innovatie?

Goede zakenlieden, ambtenaren en politici geloven in vooruitgang. Maar de aard van hun overtuiging verschilt. Zakenlieden geloven in disruptie om marktaandeel van hun bedrijf te behouden of vergroten. Als ze falen, zijn ze hun bedrijf of baan kwijt. Ambtenaren geloven in beter beleid, maar voor hen staat persoonlijk weinig op het spel. Politici geloven in een betere maatschappij, maar zij willen hun risico-averse kiezers niet afstoten. Voor innovatie hebben de drie partijen elkaar wel nodig. Volgens een artikel van Innovation Excellence kan hun samenwerking alleen goed verlopen als iedereen oog heeft voor elkaars positie en de wil vertoont om samen tot vernieuwing te komen.
Artikel Innovation Excellence


“In zware tijden moet je je inzet op innovatie verdubbelen”

Het is logisch dat bedrijven zich voorbereiden op zware tijden, maar ze zouden ook de kansen ervan moeten aangrijpen: om een gevoel van urgentie te creëren, om (op een juiste manier) kosten te besparen en om te profiteren van de mogelijkheden die ontstaan in het snel veranderende economische landschap. Dat stelt een artikel op het weblog van innovatie-adviesbureau Viima. “Economische teruggang is altijd een geweldige tijd voor ontwrichtende innovatie.” Een artikel van Emerce (1) geeft voorbeelden van hoe bedrijven en organisaties nu opeens digitaal durven te transformeren. Artikelen van Emerce (2), Entrepreneur en Innovation Excellence zetten uiteen wat de grootste innovatietrends van 2020 worden, “ná corona”.
Artikel Viima
Artikel Emerce – 1
Artikel Emerce – 2
Artikel Entrepreneur
Artikel Innovation Excellence


De belangrijkste techtrends in 2020 volgens het Future Today Institute

Het Future Today Institute (FTI) heeft zijn jaarlijkse Tech Trends Report uitgebracht. Het rapport voor 2020 identificeert 400 opkomende trends in 31 sectoren die het bedrijfsleven, de geopolitiek en het dagelijks leven fundamenteel zullen ontwrichten. Het rapport analyseert deze trends, presenteert 27 toekomstscenario’s, onderzoekt zakelijke kansen en doet strategische aanbevelingen. Trends zijn onder andere ‘quantum computing’, AI, de opkomst van China en synthetische materialen.
Artikel VentureBeat
Rapport FTI


De staat van open innovatie

Bedrijven erkennen vandaag de dag dat er meer mogelijkheden voor innovatie in de markt zijn dan wat ze in hun eentje kunnen creëren. Het openinnovatiemodel, de antithese van de verticaal geïntegreerde, gesloten innovatieaanpak die industriële r&d-laboratoria gedurende een groot deel van de 20e eeuw hebben gevolgd, is voor veel bedrijven en organisaties de perfecte benadering in de snel veranderende omgeving van vandaag. Een artikel op het weblog van CIO Journal / The Wall Street Journal bespreekt de laatste bevindingen van de ‘geestelijk vader van open innovatie’ Henry Chesbrough. Een artikel van TechCrunch geeft een voorbeeld van hoe open innovatie bijdraagt aan één van de vele oplossingen die nodig zijn in de strijd tegen het COVID-19-virus, in dit geval de ontwikkeling van beademingsapparatuur.
Artikel CIO Journal / The Wall Street Journal
Artikel TechCrunch


Weer een nieuwe innovatiemarkt: femtech

Het begon met vruchtbaarheids-tracking apps zoals Clue en Ava Health. Inmiddels is het veel meer en gaat het bijvoorbeeld ook om apps die zich richten op de menopauze of op de chronische ziekte endometriose. Femtech is een groeimarkt, met een omzet die naar verwachting in 2025 zal groeien tot 48 miljard dollar (44 miljard euro).
Artikel Sifted


China: Nationaal Blockchain Network in 100 steden

Volgende maand zal een alliantie van Chinese overheidsgroepen, banken en technologiebedrijven het Blockchain-based Service Network (BSN) publiekelijk lanceren. Zie het als een besturingssysteem, waarbij de deelnemers bestaande blockchainprogramma’s kunnen gebruiken, of hun eigen op maat gemaakte tools kunnen bouwen, zonder dat ze vanaf de basis een raamwerk hoeven te ontwerpen. De kostenbesparingen zijn aanzienlijk. Er zijn wel zorgen over de veiligheid en de privacyaspecten van het systeem.
Artikel IEEE Spectrum


VS: Amerikaanse belastingstelsel stimuleert hoge mate van automatisering

De Amerikaanse belastingwetgeving geeft systematisch de voorkeur aan investeringen in robots en software boven investeringen in mensen, stelt een paper van onderzoekers van het MIT en Boston University. Het resultaat? Te veel automatisering die banen vernietigt terwijl de efficiëntie slechts marginaal verbetert. Het elimineren van de kapitaalvooringenomenheid van de belastingwetgeving, zou het aantal werkenden met 6,5 procent verhogen en het inkomensaandeel van de arbeid met 1,1 procentpunt.
Artikel Brookings
Wetenschappelijk artikel (pdf)


VS: Speciale Commissie levert Amerikaanse Cybersecurity Road Map

De zogeheten Cyberspace Solarium Commission (CSC) heeft een baanbrekende cybersecuritystrategie uitgebracht met aanbevelingen om de VS te verdedigen tegen cyberattacks. Een artikel van GovTech bespreekt de belangrijkste punten uit het programma. Rondom het rapport heeft de Commissie ook een serie artikelen uitgebracht. McKinsey heeft een artikel geschreven over hoe bedrijven cyberveilig kunnen blijven in tijden van corona-epidemie.
Nieuwsbericht CSC
Rapport CSC
Artikel GovTech
Artikelserie CSC
Artikel McKinsey


VS: Kernfusie-onderzoekers willen proefcentrale in eigen land

Een groep onderzoekers uit de academische wereld, onderzoeksinstellingen en de industrie heeft een rapport uitgebracht over prioriteiten voor het kernfusie-onderzoek. Een van de belangrijkste aanbevelingen is de ontwikkeling van een experimentele fusie-energiecentrale. Het rapport is een belangrijk advies aan het Amerikaanse ministerie van Energie, dat een nieuwe fase in de strategische planning van fusie-energie voorbereidt.
Bericht MIT News
Nieuwsbericht EurekAlert!
Rapport (online)