AWTI e-mail alert 19 november 2020

Goed nieuws is dat coronavaccins op komst zijn. Minder goed: het net bereikte akkoord over de Europese meerjarenbegroting (dus ook begroting van Horizon Europe en Erasmus+) staat alweer onder druk na veto van Polen en Hongarije. Verder kondigt de Europese Commissie (EC) de eerste stappen aan in de richting van een European Health Union. Dichterbij huis geeft het Rathenau Instituut manieren aan voor universiteiten en hogescholen om structurele kennispartners van gemeenten te zijn, werkt de Vereniging Hogescholen aan een landelijk netwerk voor de Centres of Expertise en vragen Brabantse partijen een miljard steun voor aanleg van een ‘Brainportlijn’.

De opvallendste berichten van de afgelopen week

Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten

Universiteiten en hogescholen kunnen goed samenwerken met gemeenten, al gaat dat niet vanzelf. Het rapport ‘Stad zoekt toga – Universiteiten en hogescholen als structurele kennispartner voor gemeenten’ van het Rathenau Instituut verkent in acht casestudies de mogelijkheden voor universiteiten en hogescholen om als structurele kennispartner voor gemeenten te fungeren.
Nieuwsbericht Rathenau
Rapport Rathenau


Akkoord over MFK, en dus ook Horizon Europe en Erasmus+, toch weer onder druk

Reacties van de Europese kennissector stroomden binnen in de dagen na het bereiken van een politiek akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting, inclusief budgetverhogingen voor de programma’s Horizon Europe en Erasmus+. Er was tevredenheid over het extra budget dat het Europees Parlement via de onderhandelingen wist binnen te halen. Maar er was ook teleurstelling dat de eerder uitgesproken ambities bij lange na niet worden gehaald. Begin deze week veranderde alles weer omdat Polen en Hongarije een veto uitspraken over de nieuwste begrotingsplannen. Het is onduidelijk hoe het beleidsproces nu verder verloopt en hoeveel vertraging dit oplevert voor de start van alle EU-programma’s.
Nieuwsbericht Neth-ER
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Science Magazine
Nieuwsbericht DW
Nieuwsbericht NOS
Artikel Politico


Topposities voor Europese landen in 2020 World Talent Ranking

Zwitserland oefent de grootste aantrekkingskracht uit op wereldwijd talent, gevolgd door Denemarken, Luxemburg, IJsland en Zweden. Dat laat de 2020 World Talent Ranking van het IMD World Competitiveness Center zien. In de rest van de top 10 staan nog drie Europese landen, waaronder Nederland op plaats 10. Opvallend is dat het VK al enkele jaren op rij daalt in de ranking. Het staat nu op plaats 23. IMD denkt dat dit vooral het gevolg is van de onzekerheden rondom Brexit.
Nieuwsbericht IMD
Resultaten IMD World Talent Ranking 2020
Rapport IMD (pdf)
Nieuwsbericht Business AM
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Opmars vrouwelijke hoogleraren vertraagt

Het kan zomaar tot het jaar 2043 duren voordat er evenveel mannen als vrouwen hoogleraar zijn. De snel toename van het aantal vrouwelijke hoogleraren, in 2018 nog met 2 procentpunt, lijkt weer voorbij. Vorig jaar daalde de groei naar 1,1 procentpunt. In totaal is nu 24,3 procent van de hoogleraren in Nederland een vrouw.
Nieuwsbericht HOP / Ad Valvas


Hoe gaat het met het ‘anders waarderen’ van wetenschappers?

In november 2019 publiceerden VSNU, NFU, KNAW, NWO en ZonMw het position paper ‘Ruimte voor ieders talent; naar een nieuwe balans in het erkennen en waarderen van wetenschappers’. Vervolgens richtten ze een nationale samenwerking op om samen ideeën voor ‘anders waarderen’ te ontwikkelen en uit te testen. Een jaar na publicatie blikt een video van de VSNU terug op wat tot nu toe is bereikt. Met: Han van Krieken (rector magnificus Radboud Universiteit), Ingrid van Engelshoven (Minister OCW), Pieter Duisenberg (voorzitter VSNU) en Rianne Letschert (rector magnificus Maastricht University).
Nieuwsbericht VSNU
Video (YouTube)


Studenten hogeschool gaan mkb helpen innoveren

In de komende maanden kunnen 200 hbo-studenten aan de slag in het mkb als innovatietrainee. Ze krijgen hierbij, na een stage als onderzoeker, ook een dienstverband als onderzoeker in een bedrijf. Gedurende deze gehele periode is een lector van de hogeschool betrokken bij het onderzoek van de innovatietrainee. Ook worden de studenten gedurende die periode getraind in ondernemers- en managementvaardigheden.
Nieuwsbericht Rijksoverheid


Branches roepen kabinet op tot focus in Techniekpact

De brancheorganisaties Metaalunie, FME, Techniek Nederland en Bouwend Nederland en BOVAG willen aanpassing van het Techniekpact, de overeenkomst met de overheid over het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt in de technieksector. De focus van het pact moet, volgens hen, komen te liggen op meer diversiteit in de techniekopleidingen, hogere investeringen in techniek en technologie in het funderend onderwijs en meer ruimte voor hybride docentschap.
Nieuwsbericht FME
Brief Brancheorganisaties (pdf)


Hogescholen willen via thematafels de Centres of Expertise samenbrengen

Tijdens een online overleg met betrokken bij allerlei Centers of Expertise (CoE) zijn de hoofdlijnen van het nieuwe verenigingskader van de Vereniging Hogescholen toegelicht. De meest opvallende wijziging betreft het plan voor hbo-thematafels, die worden gepresenteerd als een manier om niet alleen een betere afstemming van activiteiten binnen het hbo te bewerkstelligen, maar om ook meer (gezamenlijke) aansluiting te vinden bij maatschappij uitdagingen De thematafels worden georganiseerd rond de thema’s van het missiegedreven innovatiebeleid: Energie & Duurzaamheid, Landbouw, Water &Voedsel, Gezondheid & Zorg, Veiligheid, Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk Verdienvermogen.
Artikel ScienceGuide


De invloed van AI op (on)gelijkwaardigheid

Kan technologie bijdragen aan een meer gelijkwaardige wereld of vergroot ze juist de ongelijkwaardigheid? Over deze vragen vond, tijdens de online Brave New World Conference op 9 en 10 november, een paneldiscussie plaats. Deelnemers waren Rudy van Belkom (Stichting Toekomstbeeld der Techniek, STT), Kim van Sparrentak (Europees Parlement) en Seda Gürses (TU Delft).
Videoverslag (YouTube)


Inspiratie(gids) voor de stad van de toekomst

Gemeenten hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met stedelijke innovatie en transitie. Nu is het moment aangebroken om, naast het leren in proefomgevingen, technologie breder en grootschaliger toe te passen. Brancheorganisatie FME heeft een gids gemaakt met inspirerende praktijkvoorbeelden, zodat meer gemeenteprofessionals kunnen kennismaken met slimme technologie voor de stad.
Nieuwsbericht FME
Publicatie FME (pdf)


Brabantse partijen vragen miljard steun voor hightech vervoersysteem

Brainport Eindhoven, de provincie Noord-Brabant, de gemeente Eindhoven en Brainport Development hebben een voorstel voor het Nationaal Groeifonds geschreven om de bereikbaarheid en doorstroming in de regio te verbeteren en daardoor een grotere bijdrage te kunnen leveren aan de BV Nederland: de Brainportlijn. Voor dit hightech project vragen ze een bijdrage van ruim 1 miljard euro.
Nieuwsbericht Brainport Eindhoven 
Voorstel (pdf)


Utrecht heeft nu ook regionale ontwikkelingsmaatschappij

De regio Utrecht heeft sinds kort een regionale ontwikkelingsmaatschappij. Bij de start van ROM Utrecht Region hebben zeven partijen een startkapitaal van 22 miljoen euro beschikbaar gesteld, waarvan 8 miljoen afkomstig is van het ministerie van EZK. De overige aandeelhouders zijn de provincie Utrecht, de gemeenten Utrecht, Amersfoort en Hilversum, de Universiteit Utrecht en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. De aandeelhouders zijn van plan om toe te werken naar een fondskapitaal van 50 miljoen euro in 2023.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Coronavaccins op komst

“Licht aan het einde van de tunnel”, kopt een artikel van NewEurope, dat beschrijft dat het de goede kant opgaat met de ontwikkeling van coronavaccins. Een artikel van Biopharma Dive geeft een overzicht. Nadat vorige week de combinatie Pfizer en BioNTech aankondigde een effectief vaccin te hebben ontwikkeld, was het deze week de beurt aan farmabedrijf Moderna. Het Europees medicijnagentschap EMA heeft voor beide vaccins versnelde reviews aangekondigd. Dat deed het eerder al voor het, iets minder ver gevorderde, vaccin van AstraZeneca en de Universiteit van Oxford. Er zijn nog geen data gepubliceerd van de trials met vaccins . Wetenschappers noemen dat in artikelen van National Geographic en Science Magazine “zeer verontrustend”. Hierdoor is niet na te gaan of de effectiviteit van de vaccins echt zo hoog is als de farmabedrijven beweren. De productie van vaccins is wereldwijd in volle gang, laat een videoreportage van Deutsche Welle (DW) op YouTube zien. De EU heeft al honderden miljoenen van de verschillende vaccins besteld bij de verschillende (potentiële) producenten. Volgens een artikel van Supply Chain Management Review (SCMR) wordt de verspreiding van de vaccins “een van de grootste supply chain management-uitdagingen van deze eeuw”. In veel landen wordt al nagedacht over het vaccinatie proces zelf. Duitsland, bijvoorbeeld, wil er honderden centra voor opzetten, meldt DW. Duitse wetenschappers en ethici hebben geadviseerd over de vraag welke bevolkingsgroepen als eerste gevaccineerd zouden moeten worden. Het Nederlands Innovatie Attaché Netwerk Duitsland & Zwitserland geeft een samenvatting van het advies. Om uiteindelijk zoveel mogelijk mensen bereid te krijgen zich te laten vaccineren, zullen farmabedrijven en overheden moeten waken voor de veiligheid van de vaccins en vertrouwenwekkend beleid moeten voeren, aldus een artikel van VOX-CEPR.
Artikel NewEurope
Artikel Biopharma Dive
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht EMA
Artikel National Geographic
Artikel Science Magazine
Video DW (YouTube)
Artikel SCMR
Nieuwsbericht DW
Artikel Nederlands Innovatie Attaché Netwerk
Advies Duitse wetenschappers (pdf; D)
Artikel VOX-CEPR


Hoe worden de missies in Horizon Europa uitgevoerd?

Aan de vooravond van de start van Horizon Europe werd in een webinar dieper ingegaan op de uitvoering van EU-onderzoeksmissies. Sprekers van de Europese Commissie, de mission boards en andere instanties bespraken de vooruitzichten en valkuilen voor de uitvoering van de Europese onderzoeksmissies (moonshots). Het webinar werd gezamenlijk georganiseerd door de KNAW en Neth-ER.
Nieuwsbericht Neth-ER


CESAER ondertekent verklaring nieuwe vorm van research assessment

De universiteitsvereniging CESAER heeft de San Francisco Declaration on Research Assessment (DORA) ondertekend. Hiermee ondersteunt de organisatie een modernere aanpak van onderzoeksevaluatie en -carrières. CESAER spoort haar leden aan om de verklaring ook te ondertekenen.
Nieuwsbericht CESAER
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese Rekenkamer: Financiën ITER baren zorgen

Op één uitzondering na hebben alle Europese Joint Undertakings in het kader van Horizon 2020 een “gezond” financieel beheer. De enige uitzondering is het kernfusieprogramma ITER. Volgens de Europese Rekenkamer bestaan bij dat programma “risico’s van verdere kostenstijgingen”. Ook liggen sommige Undertakings achter op hun uitvoeringsschema.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport Europese Rekenkamer (pdf)


Grote meerderheid Europeanen verwacht positieve effecten innovatie

Een grote meerderheid van de EU-burgers verwacht dat innovatie en technologische vooruitgang de komende 15 jaar een positief effect op hun leven zullen hebben. Met de coronacrisis is het verlangen naar meer innovatie aanzienlijk toegenomen, met name op het gebied van de gezondheids‑ en langdurige zorg, de strijd tegen de klimaatverandering en het onderwijs. Tegelijkertijd zijn de Europese burgers zich bewust van de concurrentie tussen de EU en de VS en China. In dit verband zijn ze voor meer samenwerking binnen Europa, aldus een beleidsbrief van de Duitse denktank Bertelsmann Stiftung.
Publicatie Bertelsmann Stiftung


Europese Rekenkamer: Europese kapitaalmarkt werkt niet voor het mkb

Een uniforme Europese kapitaalmarkt had ervoor moeten zorgen dat het voor het Europese midden- en kleinbedrijf makkelijker zou worden om op andere manieren financiering op te halen dan alleen bij banken. Maar van de ambitieuze plannen hiervoor die vijf jaar geleden door de Europese Commissie (EC) werden gelanceerd is weinig terechtgekomen, concludeert de Europese Rekenkamer. De beleidsuitvoering mag wel wat sneller verlopen.
Nieuwsbericht Europese Rekenkamer
Rapport Europese Rekenkamer (pdf)
Verkorte versie Rapport (pdf)


Europese Commissie kondigt plannen aan voor Gezondheidsunie

De Europese Commissie (EC) heeft de eerste stappen aangekondigd in de richting van een European Health Union, zoals eerder aangekondigd door de president van de EC Ursula von der Leyen in haar ‘State of the Union’-toespraak (Nieuwsbericht EC – 1). De plannen voor een Europese Gezondheidsunie zijn mede gebaseerd op een advies van de onafhankelijke Group of Chief Scientific Advisors (GCSA), the European Group on Ethics in Science and New Technologies (EGE) en Peter Piot, speciaal adviseur van Von der Leyen. Het advies geeft aan hoe Europa zichzelf beter kan voorbereiden op mogelijke nieuwe pandemieën (Nieuwsbericht EC – 2). Het is mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar wat er allemaal misging in de EU aan het begin van de coronacrisis. Over dit onderzoek, HERoS, vond op 27 oktober een webinar plaats. Horizon Magazine doet daar verslag van. Eurocommissaris Mariya Gabriel (Onderzoek, Onderwijs en Jeugd) beschrijft in een korte publicatie wat de EU wél heeft gedaan voorafgaand aan en in de eerste fase van de corona-uitbraak. Onderdeel van de plannen voor een Gezondheidsunie is het programma EU4Health, waarvan onderzoek en innovatie een belangrijk onderdeel uitmaakt. Voor EU4Health is bij het akkoord over het nieuwe MFK (zie eerder) een budgetverhoging overeengekomen van 1,7 naar 5,1 miljard euro. De Europese Raad en het Europees Parlement (EP) moeten nu over de regels van dit programma onderhandelen zodat het vanaf het begin 2021 kan worden uitgevoerd. De European Health Union moet ook een European Health Data Space gaan omvatten, hebben de Europese Commissie en het Duitse voorzitterschap van de van de EU aangekondigd.
Nieuwsbericht EC – 1
Voorstellen European Health Union – EC (pdf)
Q&A European Health Union
Factsheet European Health Union (pdf)
Nieuwsbericht EC – 2
Rapport Gezondheidsadviseurs
Artikel Horizon Magazine
Videoverslag Webinar HERoS
Publicatie Gabriel (pdf)
Nieuwsbericht EP
Factsheet EU4Health (pdf)
Nieuwsbericht EC / Duits voorzitterschap


Pact voor vaardigheden: alle partners mobiliseren om te investeren in vaardigheden

De eurocommissarissen Nicolas Schmit en Thierry Breton hebben het Pact of Skills, een centraal element van de Europese Vaardighedenagenda, officieel gelanceerd. Zij hebben ook de eerste Europese vaardigheidspartnerschappen aangekondigd in belangrijke industriële ecosystemen: de automobielindustrie, de micro-elektronica en de lucht- en ruimtevaart- en defensie-industrie. Twee artikelen op het weblog van het World Economic Forum (WEF) leggen nog maar eens uit hoe belangrijk upskilling en reskilling zijn in het nieuwe digitale tijdperk.
Nieuwsbericht EC
Pact for Skills
Q&A Pact for Skills
Artikel WEF – 1
Artikel WEF – 2


Eurocommissaris Vestager verdenkt Amazon van misbruik marktmacht

Amazon overtreedt de Europese mededingingsregels in de onlinehandel, stelt eurocommissaris Margrethe Vestager (Mededinging en Digitale samenleving) in een voorlopige conclusie. Kern van de aanklacht is dat Amazon gegevens verzamelt en gebruikt van externe verkopers die hun spullen via Amazon verkopen. Dat zou een oneerlijk concurrentievoordeel opleveren. De Europese Commissie (EC) vraagt Amazon om een reactie.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Politico
Bericht RTL Nieuws


Maatregelen nodig om EU technologisch soeverein te maken

Brussel zou een fonds van 100 miljard euro voor technologiesoevereiniteit moeten oprichten. Alleen op die manier kan de EU de concurrentie bij kunnen blijven in een wereld die wordt gedomineerd door Amerikaanse en Chinese techgiganten. Dat zegt Hermann Hauser, vice-voorzitter van de Europese Innovatieraad (EIC) in gesprek met Science|Business. Een rapport van de European Parliamentary Research Service (EPRS) pleit voor maatregelen om de regels voor mededinging in de EU te versoepelen. Die regels voorkomen nu dat er grote Europese (tech)bedrijven kunnen ontstaan door fusies en overnames. De Europese Commissie keurt die nu namelijk altijd af als ze leiden tot een monopoliepositie binnen de EU zelf, wat doorgaans het geval is.
Artikel Science|Business
Rapport EPRS


Opinie: Voor digitalisering is uitgebalanceerde én krachtdadige aanpak nodig

Digitalisering brengt grote voordelen, maar ook gevaren met zich mee. In een blogpost op de website van het Eureka-netwerk pleit John Higgins, voormalig directeur-generaal van Digital Europe en voorzitter van het Policy Forum on Digital Transformation van de Europese Commissie, voor een evenwichtige, maar ook een krachtdadige aanpak van verdere digitalisering van de EU. Hij citeert Charles Darwin: “Het is niet de sterkste soort die overleeft, noch de meest intelligente, maar degene die het best reageert op verandering.”
Artikel Eureka Netwerk


Hoe kan de EU Social Impact Investment stimuleren?

Social Impact Investment (SII) is in opkomst als potentiële strategie voor het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Een studie in opdracht van het Europees Parlement (EP) onderzoekt trends en uitdagingen in de SII-markt, beschrijft voorbeelden en doet aanbevelingen voor maatregelen om de ontwikkeling van de SII-markt te bevorderen.
Rapport EP


Groen en digitaal moeten samengaan

Kunstmatige intelligentie (AI) en cloud computing bieden een hoog potentieel aan oplossingen voor de klimaatcrisis, maar draagt zelf ook aanzienlijk bij aan het klimaatprobleem laat onderzoek, beschreven op de website Geographical, zien. “AI moet op een meer verantwoorde manier en voor het algemeen belang worden gebruikt”, zegt de Delftse AI-onderzoeker Roel Dobbe in hetzelfde artikel. De Europese Commissie (EC) heeft net een studie gepubliceerd naar het energieverbruik van datacenters in de EU-lidstaten. De studie noemt technische en beleidsmatige mogelijkheden om de toename in energieverbruik te beperken. Een artikel van TechUK is overigens kritisch op het rapport. Een artikel van Information Age zet uiteen waarom en hoe digitaliserings‑ en klimaatbeleid bij bedrijven en organisaties moeten en kunnen samengaan.
Artikel Geographical
Nieuwsbericht EC
Rapport EC
Artikel TechUK
Artikel Information Age


Interview: Geschiedenis van het wetenschappelijk advies in de EU

Waarom werkt het wetenschappelijk advies van de Europese Commissie op de huidige manier? Waarom heeft voormalig voorzitter Juncker de zelfstandige functie van hoofdwetenschapsadviseur stopgezet? Waarom heeft de EU zich gevestigd op een hybride adviesmodel dat adviseurs, academies en ambtenaren combineert? SAPEA (Science Advice for Policy by European Academies) bespreekt deze vragen met Maria da Graça Carvalho, lid van het Europees Parlement. Ze kijken ook naar de toekomst van het wetenschapsadvies.
Podcast SAPEA
Publicatie AWTI (pdf; januari 2007)


VK: Chinese investeringen in Britse techsector pakken vooral positief uit

Er gaan de laatste tijd, in het VK en daarbuiten, veel stemmen op om Chinese partijen te weren uit nationale tech-sectoren. Op een hoorzitting van de Commissie voor Buitenlandse Zaken van het Britse Lagerhuis liet Ting Zhang, co-vicevoorzitter van het UK-Japan Tech Forum en oprichter van Crayfish.io, een tegengeluid horen. Bescherming van intellectueel eigendom tegen onrechtmatig Chinees gebruik is, volgens haar, goed te regelen. Buitenlandse investeringen zijn van groot belang voor de techsector, want de Britten investeren er zelf onvoldoende in.
Artikel Tech.UK
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Deskundigen vragen om politieke impuls mondiale wetenschap

De laatste jaren is op wereldschaal veel schade aangericht aan de wetenschap en haar rol in de maatschappij, niet in de laatste plaats als gevolg van het handelen van de Amerikaanse president Donald Trump. Naar de mening van de deelnemers aan een Science|Business webcast zou de nieuwe president, Joe Biden, de wereldleiders bijeen moeten roepen om zich opnieuw uit te spreken over de beginselen van de wetenschap en hun verbintenis aan de wetenschap moeten (her)bevestigen.
Artikel Science|Business
Video (YouTube)


Moeten wetenschappers zich bezighouden met politiek?

Waarom moet een wetenschappelijk tijdschrift over politiek gaan? Het is een vraag die de Nature vaak wordt gesteld als het artikelen over politieke onderwerpen publiceert. In de driedelige podcast-serie ‘Stick tot the science’ verkent Nature de geschiedenis, de filosofie en de realiteit van de gecompliceerde relatie tussen wetenschap en politiek.
Podcastserie Nature


Verantwoorde Innovatie: Methoden en praktijken

Responsible Innovation moedigt innovatoren aan om tijdens het onderzoeks- en innovatieproces samen te werken met belanghebbenden, en om de resultaten van innovatie beter af te stemmen op de waarden, behoeften en verwachtingen van de samenleving. Het boek ‘Assessment of Responsible Innovation’ van twee onderzoekers van de TU Delft presenteert een uitgebreide beoordeling van tools die hierbij kunnen worden gebruikt. Daarbij wordt ook gekeken naar de toepasbaarheid in verschillende sectorale contexten.
Publicatie


Inzicht in de blijvende gevolgen van de coronacrisis voor maatschappij en economie

Azeem Azhar, ondernemer, analist, investeerder en auteur van het boek ‘Exponential: How the Next Digital Revolution Will Rewire Life on Earth’, brengt geregeld podcasts uit over de digitalisering. Vorige week sprak hij met professor Nicholas Christakis (Yale University) over het vervolg van de coronapandemie. Christakis betoogt dat elke fase vol risico’s zal zitten en een blijvende impact zal hebben op onze maatschappij, economie en politiek.
Podcast Azhar / Harvard Business Review


Naar eigen land brengen van waardeketens is niet goed voor bedrijven en economieën

Het naar het eigen land brengen van mondiale waardeketens (lokalisatie) levert vooral verlies op, zowel voor bedrijven als voor overheden. Dat stelt een artikel van VOX-CEPR op basis van onderzoek van de OESO. “Het internationale netwerk van onderling verbonden bevoorradingsketens blijft de sleutel tot de productie van essentiële goederen en diensten.”
Artikel VOX-CEPR


Opinie: Bedrijven moeten nu met scenarioplanning aan hun toekomst werken

Crises bevorderen vindingrijkheid en creativiteit, aldus een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). “Als bedrijven alleen sturen op financiële efficiëntie, wordt de spreadsheet de vijand van innovatie. Bedrijven die dit moment gebruiken om met een frisse blik te kijken naar hoe ze werken en scenarioplanning toepassen, ontdekken kansen om uit de huidige crisis te komen, en om wendbaarder, veerkrachtiger en innovatiever te worden.”
Artikel WEF


Gartner: Digitale innovatie en opkomende technologie helpen uit crisis te komen

Digitale innovatie en de inzet van opkomende technologieën helpen de best presterende organisaties sterker uit de coronacrisis te komen. 2021 wordt een race naar digitalisering, waarbij de organisaties die het momentum kunnen vasthouden dat zij tijdens hun reactie op de coronapandemie genereren, als winnaar uit de bus zullen komen. Dit blijkt uit de 2021-editie van de EMEA Gartner CIO Agenda.
Artikel Executive People
Rapport Gartner (registratie e-mailadres verplicht)


De top 10 belangrijkste opkomende technologieën van 2020

Micronaalden voor pijnloze injecties en tests, zonnechemie en elektrische vliegtuigen. Dat zijn drie van de tien belangrijkste opkomende technologieën van 2020, volgens een rapport van het World Economic Forum (WEF) en het tijdschrift Scientific American. Welke mogelijkheden zullen zij ontsluiten en wat zijn hun potentiële risico’s?
Nieuwsbericht WEF
Rapport WEF / Scientific American (pdf)


AI-revolutie in geneeskunde is bijna daar (of toch niet?)

Het heeft tijd gekost, maar de geneeskunde staat op de rand van een AI-revolutie, aldus een artikel van The Harvard Gazette. Het artikel schetst de stand van zaken, de perspectieven, maar ook de gevaren die kleven aan onoordeelkundige ontwikkeling en toepassing van AI in de geneeskunde. Dit is een derde artikel van de krant over wat de Harvard-gemeenschap denkt en verwacht ten aanzien van AI en machine learning. Een artikel van Harvard Business Review is kritisch over de verwachtingen ten aanzien van AI in de gezondheidssector. “De wetenschappelijke wereld stoort zich aan AI-onderzoeken die zich voordoen als grootse doorbraken, maar niets meer zijn dan productpresentaties van techgiganten.” Kern van het probleem: veel onderzoekers, vooral uit het bedrijfsleven, willen hun onderzoeksmodellen niet vrijgeven.
Artikel The Harvard Gazette
Artikelserie The Harvard Gazette
Artikel Harvard Business Review


De weg naar robuuste AI is nog lang

De Amerikaanse wetenschapper, bestseller-auteur en ondernemer Gary Marcus is een prominent denker over AI. ZD Net sprak met hem over ontwikkelingen op het gebied van AI en wat er allemaal aan schort. “We weten nog steeds niet hoe we een systeem kunnen maken dat bijvoorbeeld gesprekken kan begrijpen.” Op 19 november verschijnt deel 2 van het gesprek.
Artikel ZD Net


250 aanbevelingen voor het stoppen van ‘infodemieën’

Aangezien er tijdens de corona-epidemie steeds meer valse of gemanipuleerde informatie online wordt verspreid, publiceert het Forum voor Informatie en Democratie, een gezelschap van 11 internationale onafhankelijke organisaties, een rapport met de titel ‘How to end infodemics’. Op basis van meer dan 100 bijdragen van internationale deskundigen biedt het 250 aanbevelingen over hoe het fenomeen, dat een bedreiging vormt voor democratieën en mensenrechten, met inbegrip van het recht op gezondheid, kan worden beteugeld.
Nieuwsbericht Forum on Information and Democracy
Rapport Forum on Information and Democracy (pdf)


Duurzame digitale financiering kan de weg wijzen naar koolstofarme economie

Digitale financiering verwijst naar de integratie van big data, kunstmatige intelligentie (AI), mobiele platforms, blockchain en het Internet of Things (IoT) in de levering van financiële diensten. Duurzame financiering verwijst naar financiële diensten die milieu-, sociale en bestuurscriteria integreren in de bedrijfs- of investeringsbeslissingen. Volgens een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF) is de combinatie van beide dé manier om gegevens te analyseren, investeringsbeslissingen te nemen en banen te creëren in sectoren die de overgang naar een koolstofarme economie ondersteunen.
Artikel WEF


Opinie: Er zou een mondiale accelerator voor de blauwe economie moeten komen

De wereldwijde ‘blauwe economie’ zal naar verwachting groeien tot 3 biljoen dollar in 2030. Deze explosieve groei wordt aangewakkerd door bluetech-startups die nieuwe technologieën ontwikkelen om het potentieel van de oceanen te kunnen benutten. Volgens een artikel van The Maritime Executive is de NAVO de uitgelezen organisatie om een netwerk van versnellers in de lidstaten te creëren, die deze start-ups gaan ondersteunen.
Artikel The Maritime Executive


Wat is de drijvende kracht achter de wereldwijde anti-5G beweging?

De documentaire The Truth about 5G van Al Jazeera onderzoekt het debat over 5G-technologie, samenzweringstheorieën en bedreigingen van een nieuwe technologische Koude Oorlog. De documentaire legt onder andere een verfijnde misinformatiecampagne bloot. Eind september publiceerde Raconteur een artikel over de politisering van, en de hysterie rondom 5G.
Video Al Jazeera
Artikel Raconteur


Analyse: In 2025 zijn er 26 ‘echte’ smart cities in de wereld, nu nog nul

De uitgaven voor slimme stadstechnologie zullen naar verwachting tegen 2025 oplopen tot 327 miljard dollar, tegenover 96 miljard dollar in 2019, volgens een rapport van analistenbureau Frost & Sullivan. De vraag naar kunstmatige intelligentie (AI) en data-gedreven oplossingen zal enorm toenemen voor het gebruik van bijvoorbeeld crowd-analyse, open data-dashboards en digitale stadsdiensten. Echte slimme steden bestaan volgens Frost & Sullivan nog niet, maar steden als Amsterdam, Kopenhagen, Seoul en Singapore zijn wel goed op weg dat te worden.
Nieuwsbericht Cities Today
Blogpost Frost & Sullivan
Rapport Frost & Sullivan (pdf)


Abu Dhabi (VAE): Vijf stappen om start-ups door de pandemie te helpen

De coronacrisis en de economische neergang als gevolg hiervan vormen een enorme uitdaging voor start-ups. Abu Dhabi, het grootste emiraat van de VAE, heeft verschillende stappen gezet om de lokale start-upgemeenschap actief te versterken en diversifiëren. Daarbij richt het beleid zich vooral op start-ups die urgente problemen kunnen oplossen zoals voedsel- en waterzekerheid en de distributie van gezondheidsapparatuur, schetst een artikel op het weblog van het World Economic Forum (WEF). De foto bij het artikel is overigens van Singapore (zie laatste artikel).
Artikel WEF


China: Wat zit er achter het overheidsoptreden tegen big tech?

Het had de grootste beursgang ooit moeten worden, die van Ant Group op 4 november. Maar toen kwam plotseling de Chinese overheid met ontwerp-antitrustregels om het monopolistische gedrag van internetplatforms in te perken en ging het hele feest niet door. Artikelen van Business Insider en Al Jazeera vragen zich af: wat zit er achter die maatregelen? Het heeft in ieder geval te maken met bescherming van consumenten, maar het lijkt ook een machtsstrijd tussen de overheid en de Chinese big tech.
Artikel Business Insider
Artikel Al Jazeera


China: Leger wil met technologie cyberspace en ruimte domineren

Het Chinese leger streeft ernaar om met behulp van geavanceerde technologie, zoals door de particuliere sector ontwikkelde kunstmatige intelligentie (AI), zijn offensief vermogen te verbeteren in domeinen zoals de cyberspace en de ruimte. Daarvoor waarschuwt de Japanse denktank National Institute for Defense Studies (NIDS).
Nieuwsbericht The Japan Times
Rapport NIDS (pdf)


China: 6G-onderzoek officieel van start

Terwijl de industrie nog maar net is begonnen met de grootschalige commercialisering van 5G, staat onderzoek naar 6G alweer op de agenda. Vorige week is China officieel begonnen met onderzoek en ontwikkeling voor zijn 6G mobiele netwerken. Op die dag werd de eerste testsatelliet voor 6G de ruimte ingeschoten. Eén van de meest vooraanstaande Chinese instituten op dit gebied, het Vivo Communication Research Institute, presenteerde eind oktober twee white papers over 6G (in het Chinees) die worden besproken in een artikel van DayDayNews.
Nieuwsbericht Techwire Asia
Bericht See News
Artikel DayDayNews


Singapore: Overheidsgestuurde aanpak voor AI in de gezondheidszorg

In 2019 lanceerde de regering van Singapore de National AI Strategy (NAIS). AI is niet alleen een hulpmiddel dat wordt gebruikt om chronische ziekten te voorkomen en te beheersen. Het wordt ook toegepast om meer efficiëntie bij ziekenhuisoperaties te creëren. Een artikel van de RVO geeft een overzicht van de Singapore AI in Healthcare-strategie.
Artikel RVO