AWTI e-mail alert 18 juni 2020

De coronacrisis versterkt de noodzaak  van digitale om- en bijscholing van de beroepsbevolking. Dat is een van de vele berichten in deze e-mail alert die het belang van kennis en innovatie voor het herstel van de coronacrisis onderstrepen. Daarnaast ook veel ander nieuws, bijvoorbeeld over automatische gezichtsherkenning, AI, waterstof, open access en IP-ontvreemding.  
 

Bericht van de AWTI


Bijdrage AWTI voor Algemeen Overleg Wetenschapsbeleid

Op 24 juni spreekt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het wetenschapsbeleid. Op de agenda staat ook het AWTI-advies ‘Versterking van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities’. Kern van het advies is dat de overheid moet komen tot een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst en een bijbehorende ingrijpende netwerk-aanpak voor de transities die nodig zijn. Hierin heeft de wetenschap een belangrijk rol. De AWTI heeft de Kamer vorige week een position paper gestuurd over het advies.
Positon paper (pdf)
Advies (pdf; februari 2020)
 

De opvallendste berichten van de afgelopen week


Is coronacrisis kans of risico voor duurzame economische transitie?

Het Centre for Global Challenges van Universiteit Utrecht organiseerde op 26 mei het webinar ‘COVID-19: Opportunity or Risk for a Sustainability Transition?’ Met UU-experts Johan Schot en Laura Bosch-Pereira en studenten van over de hele wereld. Het videoverslag werd vorige week op YouTube gezet. Nederlandse werkgevers zijn negatief over de ruimte die de coronacrisis schept om te investeren in vergroening. Wat hen betreft moet het Klimaatakkoord op de schop. Dat zegt Martijn Broekhof, hoofd Klimaat en Energie van VNCI, in gesprek met BNR Nieuwsradio. “Er moet financiering zijn.” Een artikel van Strategy + Business is positiever. Het ziet zes kansen voor bedrijven, gecreëerd door de coronacrisis, om samen met overheden het verlies aan natuur en klimaatverandering tegen te gaan.
Videoverslag UU (YouTube)
Uitzending BNR Nieuwsradio
Artikel Strategy + Business
 

Coronacrisis versterkt noodzaak digitale om- en bijscholing beroepsbevolking

De Europese Commissie (EC) heeft de resultaten bekendgemaakt van de Digital Economy and Society Index (DESI) 2020. DESI volgt de algemene digitale prestaties van Europa en de vooruitgang van de EU-landen als het gaat om hun digitale concurrentievermogen. Nederland hoort wat dit betreft nog steeds tot de top 4. De algemene lijn is dat landen vooruitgang hebben geboekt voor wat betreft de connectiviteit en het gebruik van het internet. Op het gebied van digitale vaardigheden gaat de vooruitgang echter te traag. Ook de Europese Raad is overtuigd van de noodzaak om meer te doen aan de opleiding en vaardigheden van Europese werknemers. Hiervoor pleit de raad in een standpunt over de strategie Shaping Europe’s Digital Future van de EC. De Raad benadrukt overigens ook het belang van onderzoek en innovatie in de ontwikkeling van opkomende digitale technologieën. Een discussiestuk van McKinsey wijst op de ongelijke spreiding van de werkgelegenheidseffecten van digitalisering over Europa. Dat is al jarenlang een trend, die nu nog eens wordt versterkt door de coronacrisis. Het rapport doet verschillende aanbevelingen voor de aanpak van dit probleem. Een artikel van Vox-CEPR gaat dieper in op de effecten van de coronacrisis op digitalisering. Die zal toenemen, al hoeft dat niet automatisch te leiden tot minder werk. Het werk zal wel kennisintensiever worden. Dat laatste laat ook een rapport van de denktank Bruegel zien.
Nieuwsbericht EC
Rapport DESI
Landenrapport Nederland
Persbericht Europese Raad
Publicatie Europese Raad
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie McKinsey
Artikel Vox-CEPR
Nieuwsbericht Bruegel
Rapport Bruegel (pdf)
 

VS: Hoogoplopend debat over automatische gezichtsherkenning

IBM, Amazon en Microsoft zijn gestopt met de ontwikkeling en verkoop van gezichtsherkenningssoftware, naar eigen zeggen totdat er nationale wetgeving is om het gebruik te reguleren. Dat gebruik is de laatste weken onder druk komen te staan door de massale protesten tegen politiegeweld na de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd. De politie gebruikte beelden van bewakingscamera’s om deelnemers aan de rellen te identificeren. Een groep prominente Democraten heeft een wetsvoorstel ingediend dat het racistisch gebruik van gezichtsherkenning moet bestrijden, maar privacy-activisten denken dat de regels niet streng genoeg zijn, aldus een artikel van Wired. Een artikel van Singularity Hub bespreekt de goede en slechte kanten van automatische gezichtsherkenning. De European Data Protection Board (EDPB) waarschuwt dat de het gebruik van de gezichtsherkenningssoftware van IBM, Amazon en Microsoft in Europa waarschijnlijk illegaal is.
Nieuwsbericht NOS
Artikel Wired
Artikel Singularity Hub
Artikel New Europe
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


U-Multirank 2020: Nederlandse instellingen internationaal en regionaal geëngageerd

Het Nederlands hoger onderwijs doet het zeer goed in de U-Multirank 2020. Instellingen scoren goed op internationale oriëntatie, maar laten ook verbondenheid met de regio zien. Zo blinken Nederlandse hogescholen uit in samenwerking op publicaties met regionale partners. Tijdens de coronacrisis blijkt wel dat instellingen niet altijd even goed voorbereid waren voor het geven van online onderwijs. Dat geldt overigens voor de hele wereld.
Nieuwsbericht Neth-ER
Bericht University World News
U-Multirank 2020


Opnieuw twee Nederlandse universiteiten in top-100 QS-ranglijst

De TU Delft en de Universiteit van Amsterdam zijn nog steeds de enige twee Nederlandse universiteiten in de top-100 van de wereldwijde QS Rankings. De meeste andere universiteiten uit ons land dalen in de lijst. De QS Rankings wordt opgesteld op basis van verschillende parameters, met de academische reputatie als belangrijkste.
Nieuwsbericht HOP / Univers
QS World Universities Rankings 2021


Minister zoekt meer ruimte voor ongebonden onderzoek

In januari van dit jaar publiceerde KNAW-commissie onder leiding van professor Bert Weckhuysen het advies ‘Evenwicht in het Wetenschapssysteem’, met een oproep om meer ruimte te scheppen voor ongebonden onderzoek. “Daar waar mogelijk”, gaat minister Ingrid van Engelshoven het advies ten uitvoer brengen, zegt ze in een beleidsreactie, die ze vorige week aan de Tweede Kamer stuurde.
Kamerbrief (docx)


Hyperloop kan rol spelen in ontwikkeling Schiphol naar duurzame multimodale hub

Schiphol zet haar betrokkenheid bij de ontwikkeling van het hyperloopsysteem van het Nederlandse bedrijf Hardt Hyperloop voort. Uit een onderzoek blijkt dat de hyperloop een belangrijke rol kan spelen in de ambitie van Schiphol om een duurzame multimodale hub te worden. Zo’n 12,5 miljoen passagiers die in 2050 via Schiphol reizen, zouden gebruik kunnen maken van de hyperloop als alternatief voor het vliegtuig.
Nieuwsbericht Schiphol
Artikel NU.nl
Rapport Hardt Hyperloop
Website Hardt Hyperloop


Technologische industrie aan vooravond recessie: derde kwartaal wordt dieptepunt

Uit onderzoek van FME blijkt dat bedrijven in de technologische industrie in het derde kwartaal van dit jaar een economisch absoluut dieptepunt bereiken: 72 procent krijgt dan te maken met een fikse omzetdaling. Ook volgend jaar ziet er slecht uit. Het betreft hier vooral bedrijven uit de middelgrote en kleine industrie. Vraaguitval is de belangrijkste oorzaak.
Nieuwsbericht FME
Rapport FME
Infographic FME


Nederlandse experts: “Kennis aan de basis van economisch herstel EU”

Is de industriële strategie van de EU, zes maanden na het begin van de coronacrisis, nog steeds geschikt voor het doel? Dat was de vraag die Neth-ER in haar allereerste webinar aan de Europese Commissie (EC) stelde. Volgens Mark Nicklas van de EC is innovatie een van de zeven belangrijkste motoren van de strategie. Vertegenwoordigers van Nederlandse onderzoeks- en onderwijsorganisaties stelden dat kennis aan de basis moet liggen van zowel de strategie als de industriële ecosystemen die deze moeten implementeren.
Verslag Neth-ER


Kunstmatige intelligentie in mobiliteit

Het Nederlandse netwerk van Innovatie Attachés heeft een publicatie gemaakt over kunstmatige intelligentie in mobiliteit: wat gebeurt er in Nederland en hoe werken we samen met (negen) andere landen?
Publicatie RVO (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Instellingen toponderzoek: “Verhoog Horizon Europe-begroting tot 120 miljard euro”

De leiders van zes toonaangevende Europese onderzoeksorganisaties roepen de EU-beleidsmakers op het budget van Horizon Europe te verhogen van 94,4 miljard euro tot ongeveer 120 miljard euro. Dat was ook de aanbeveling van het Europees Parlement in 2018. De groep is van mening dat onderzoek een sleutelrol zal spelen in het herstel na de pandemie.
Nieuwsbericht Science|Business


Hoe moet Europa omgaan met gevolgen coronacrisis voor onderzoek en innovatie?

De huidige coronapandemie veroorzaakt een enorme verstoring van het onderzoeks‑ en innovatieprogramma’s van de EU. Ze dwingt de Europese Commissie om de uitgavenprioriteiten voor dit jaar en de komende jaren te heroverwegen en tegelijkertijd dwarsboomt ze de zorgvuldig opgestelde plannen van veel H2020-projecten en -beurzen. Een artikel van Science|Business onderzoekt de problemen, een rapport van de organisatie bespreekt de mogelijke aanpak van de problemen.
Nieuwsbericht Science|Business
Rapport Science|Business (e-mailadres verplicht)


Rathenau: “Verbind Europese onderzoeksprogramma’s met lokale problemen”

De EU wil met het nieuwe meerjarenprogramma voor onderzoek en innovatie, Horizon Europe, de resultaten van het onderzoek zichtbaarder maken voor een breed publiek. Maar hoe? Onderzoekers van het Rathenau Instituut stellen in een blogpost van de London School of Economics dat de EU het onderzoeksprogramma dienstbaar moet maken aan duurzaamheidstransities van de lange termijn en zich niet moet fixeren op zichtbare impact op de korte termijn. Daartoe moet het EU-onderzoek gekoppeld worden aan nationale en regionale problemen.
Blogpost London School of Economics


EU-economie na de coronacrisis: verschillende opties met verschillende gevolgen

De coronacrisis zou kunnen leiden tot een bredere heroverweging van de Europese politieke economie. Zo lijkt er nu gekozen te worden voor een weg van meer staatsingrijpen. Dat kan leiden tot allerlei conflicten tussen lidstaten over bijvoorbeeld het fiscaal beleid en belastingen, arbeidsmarkten en herverdeling, en het industriebeleid. Een rapport van de denktank Chatham House bespreekt de verschillende opties en de gevolgen daarvan voor het bestuur en de bestuurbaarheid van de EU.
Bericht en rapport Chatham House


Europese partnerschappen in het kader van het Horizon Europe-programma

De Europese Commissie (EC) heeft haar speciale webpagina over Europese partnerschappen geactualiseerd. Partnerschappen vormen een integraal onderdeel van het strategische planningsproces voor het nieuwe programma Horizon Europa. Er zijn 39 kandidaat-partnerschappen aangemeld op vijf gebieden. Hun gegevens zijn nu openbaar. De EC is van plan om in de komende weken alle ontwerpvoorstellen van de partnerschappen online beschikbaar te stellen.
Nieuwsbericht EARTO
EC-webpagina


De bijdrage van grote onderzoeksinfrastructuren aan missies Horizon Europe

De 21 European Research Infrastructures Consortiums (ERICs) hebben een standpuntnota gepresenteerd over de wijze waarop ze, samen met elf voorbereidende ERICs, gaan bijdragen aan de missies die momenteel voor Horizon Europa worden ontwikkeld. Voor elk missie worden de mogelijke bijdragen van ERICs beschreven.
Publicatie ERIC Forum


Onderzoeksfinanciers uit Midden-Europa lokken internationale onderzoekers

Poolse en Tsjechische onderzoeksfinanciers hebben calls uitgeschreven en programma’s opgezet om onderzoekers uit het buitenland te lokken en grensoverschrijdende samenwerking te stimuleren. Op deze manier willen ze het hoger onderwijs en onderzoek in hun land een kwaliteitsimpuls geven.
Nieuwsbericht Science|Business


De rollen van het hoger onderwijs in duurzame-innovatie-ecosystemen

Het hoger onderwijs wordt beschouwd als zowel een ‘motor’ voor innovatie als een ‘katalysator’ voor duurzaamheidsontwikkeling. In een special van het wetenschappelijke tijdschrift Sustainability analyseert EAIR – The European Higher Education Society beide rollen en hoe deze zich tot elkaar verhouden. Vergeleken met de meest geciteerde definities van innovatie-ecosystemen ziet het artikel drie nieuwe aspecten van interacties in deze netwerken op het gebied van duurzaamheid, namelijk ‘intersectoraal’, ‘transnationaal’ en ‘indirect’. De analyse is gebaseerd op 16 artikelen die het onderwerp vanuit verschillende invalshoeken onder de loep nemen.
Nieuwsbericht EAIR - The European Higher Education Society
Artikel EAIR – The European Higher Education Society (pdf)
Special Issue Sustainability


De volgende generatie statistieken over wetenschap, onderwijs en innovatie

De Europese vereniging van universiteiten Cesaer heeft een whitepaper gepubliceerd over ‘traditionele’ en ‘volgende generatie’ statistieken en indicatoren voor wetenschap, onderwijs en innovatie. Dit gebeurt in het licht van de hogere verwachtingen die de maatschappij heeft over de rol van universitair onderzoek en onderwijs bij het halen van de doelen voor ecologische, economische en sociale duurzaamheid. Daar moeten de universiteiten zo transparant mogelijk in worden.
Nieuwsbericht Cesaer
Rapport Cesaer (pdf)


Europa zou moeten streven naar meer soevereiniteit digitale infrastructuur en data

EIT Digital heeft een rapport uitgebracht met een beleidsperspectief op de digitale soevereiniteit van Europa. Het verslag biedt de regelgevers een concreet, op scenario’s gebaseerd, kader voor de ontwikkeling van digitaal beleid voor data en infrastructuur. De Duitse regering trok vorige week 45 miljoen euro uit voor onderzoek en ontwikkeling op het gebied van ‘Vertrauenswürdige Elektronik’. Hiermee wil ze het land minder afhankelijk maken van het aanbod van kritieke infrastructuur door buitenlandse partijen, met name het Chinese Huawei. “Het is belangrijk om ons internationale concurrentievermogen en onze soevereiniteit op het gebied van deze belangrijke technologieën te handhaven”, aldus minister Anja Karliczek (BMBF).
Nieuwsbericht EIT Digital
Rapport EIT Digital (pdf)
Samenvatting Rapport (pdf)
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht BMBF (D)


Digital Europe: Er moet flink gesleuteld worden aan AGV

Twee jaar geleden werd in de EU de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG; GDPR) van kracht. Voorafgaand aan een evaluatie van de Europese Commissie, presenteert Digital Europe de bevindingen van het bedrijfsleven. In een beleidsbrief constateert de organisatie dat er aanvullende en flexibelere mechanismen voor gegevensoverdracht moeten komen. Daarnaast zijn bijvoorbeeld aanvullende interpretaties van de regelgeving nodig, om aan te sluiten bij moderne technologieën als kunstmatige intelligentie (AI) en blockchain.
Nieuwsbericht Digital Europe
Beleidsbrief Digital Europe (pdf)
Samenvatting


Harde aanpak desinformatie en IP-ontvreemding nodig

In een voor de EU ongekende stap, wijst de Europese Commissie (EC) naar China en Rusland als verspreiders van desinformatiecampagnes rond het coronavirus. “Buitenlandse actoren en bepaalde derde landen, met name Rusland en China, hebben in de EU, haar buurlanden en de rest van de wereld gerichte beïnvloedingsacties en desinformatiecampagnes rond COVID-19 gevoerd”, aldus een beleidsdocument van de EC over het tegengaan van desinformatie over COVID-19. Een artikel van Project Syndicate vindt dat de internationale gemeenschap dit wangedrag hard moet aanpakken omdat het internet een kritiek en uniek onderdeel is geworden van onze wereldwijde infrastructuur. “Aanvallen op de kernfuncties ervan, moeten worden behandeld als existentiële dreigingen.” Een serie artikelen van het Rathenau Instituut benoemt strategische uitgangspunten voor de aanpak van internationale cyberconflicten. Een artikel van New America legt uit hoe de grote internetplatforms momenteel desinformatie aanpakken. Een artikel van het European Cluster Collaboration Platform (ECCP) waarschuwt voor een andere existentiële dreiging: het weglekken van intellectueel eigendom (IP) naar met name Chinese partijen. Het doet aanbevelingen voor hoe bedrijven dit kunnen voorkomen.
Nieuwsbericht New Europe
Publicatie EC (pdf)
Artikel Project Syndicate
Artikel Rathenau
Artikel New America
Artikel ECCP


Wat gaat de nabije toekomst brengen voor Europese start-ups en durfkapitaal?

Werken op afstand wordt een blijvertje. Baanzekerheid neemt af. Het financieringslandschap heeft zes tot twaalf maanden nodig om te herstellen. En wat er gaat gebeuren met het gebruik van ‘coworking spaces’ is volkomen onduidelijk. Dat zijn enkele van de uitkomsten van onderzoek van EU-Startups naar de gevolgen van de coronacrisis voor start-ups en durfkapitalisten.
Nieuwsbericht EU-Startups


Rapport over de Blauwe Economie 2020

De Europese Commissie (EC) heeft een rapport gepubliceerd over de ‘blauwe economie’. Het geeft een overzicht van de prestaties van de economische sectoren van de EU die verband houden met de benutting van oceanen en het kustmilieu. In 2018 werd in de Europese blauwe economie 750 miljard euro omgezet en waren er 5 miljoen mensen in werkzaam. Hoewel sectoren als het kust- en zeetoerisme en de visserij en de aquacultuur zwaar worden getroffen door de coronapandemie, biedt de blauwe economie als geheel een enorm potentieel wat betreft haar bijdrage aan een groen herstel.
Nieuwsbericht EC
Rapport
Europese Blue Growth-strategie
Europees Blue Invest-platform


EU-ministers van Landbouw willen meer r&d voor biodiversiteit en groene landbouw

De Europese ministers van Landbouw zijn het er in beginsel over eens dat Europa zijn voedselvoorziening beter moet wapenen tegen toekomstige crises, zoals de biodiversiteits‑, milieu‑ en klimaatcrisis. Een aantal maakt zich evenwel zorgen over de keerzijde van dit voornemen: de kosten. Die zouden niet alleen bij de boeren terecht moeten komen. Europa zou in ieder geval veel moeten investeren in r&d, digitalisering en nieuwe technologieën.
Verslag videoconferentie
Nieuwsbericht Science|Business


Europese Commissie presenteert Europese strategie voor coronavaccin

De Europese Commissie heeft een Europese strategie gepresenteerd om de ontwikkeling, productie en inzet van vaccins tegen COVID-19 te versnellen. Voor het plan is 2,7 miljard euro uitgetrokken. Eerder maakten Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland bekend dat ze samen 300 miljoen doses hadden besteld van een vaccin dat wordt ontwikkeld door de universiteit van Oxford en gemaakt door de Brits-Zweedse medicijnfabrikant AstraZeneca. Dit initiatief is in de nieuwe Europese strategie ondergebracht.
Persbericht EC
Strategie EC (pdf)
Website Coronavirus vaccines strategy


Meer samenwerking nodig bij aanpak toekomstige pandemieën

De leiders van zes EU-landen – België, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Polen en Spanje – schrijven in een open brief dat de Europese Commissie zich moet gaan inspannen voor het aanleggen van EU-voorraden van kritieke geneesmiddelen en apparatuur. Ze zou ook nog andere maatregelen moeten treffen om de veerkracht van de EU bij nieuwe crises op het gebied van de volksgezondheid te vergroten. Op een bijeenkomst van Science|Business werd gesproken over de manier waarop de EU sneller kan handelen bij toekomstige rampen. Ideeën die naar voren kwamen, zijn onder meer het opzetten van een gezamenlijk Europees programma voor gezondheidsonderzoek, een permanent netwerk van ‘deeptech’-innovatoren en ‘public procurement’ gericht op innovatie.
Open brief (pdf)
Bericht Research Professional News
Verslag Science|Business


Gebruik van tracing apps komt van de grond, maar nog niet overal

In de hele EU wordt gewerkt aan de ontwikkeling van tracing-apps voor het volgen van het coronavirus. Een artikel van BCG legt uit hoe deze technologie zou moeten werken. De ontwikkeling van de apps verloopt niet alleen bij ons, maar ook in andere landen minder voorspoedig dan gehoopt, zoals in Noorwegen (RTL Nieuws) en het VK (ZD Net). In Italië lukte het wel. Dat land introduceerde op 1 juni in vier regio’s een app, die tien dagen later ruim 2 miljoen keer was gedownload, een signaal dat zorgen over privacy daar zijn afgenomen (Reuters). Frankrijk lanceerde op 2 juni een app, waarvan het gebruik ongeveer net zo snel groeide: 1 miljoen downloads in vijf dagen (Sifted).
Artikel BCG
Bericht RTL Nieuws
Nieuwsbericht ZD Net
Nieuwsbericht Reuters
Nieuwsbericht Sifted


Innovatie in de publieke sector: Concepten, trends en ‘best practices’

Er bestaat geen algemene EU-wetgeving die gericht is op innovatie in de publieke sector. De Europese Commissie biedt wel richtsnoeren, actieplannen, toolboxes en financiering van projecten, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering van overheidsdiensten en grensoverschrijdende interoperabiliteit. De European Parliamentary Research Service (EPRS) constateert dat veel daarvan worden opgevolgd, maar niet allemaal en niet door iedereen. In een rapport schetst het de stand van zaken, inclusief de standpunten van het Europees Parlement over innovatie in de publieke sector.
Rapport EPRS (pdf)


Zeven Europese landen bepleiten stimulans voor schone waterstof

Zes EU-landen – België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Oostenrijk – en Zwitserland hebben er bij de Europese Commissie op aangedrongen meer te doen aan de ontwikkeling van waterstof. Er zouden concrete doelen moeten worden gesteld en er zouden op elkaar afgestemde technische standaarden in Europa moeten komen. De Duitse regering keurde vorige week een nationale waterstofstrategie goed, met plannen om de productiecapaciteit op te voeren tot 5 GW in 2030 en 10 GW in 2040. Om dit te bereiken zal 7 miljard euro worden geïnvesteerd in nieuwe bedrijven en onderzoek. Een artikel van Forbes legt uit waarom er momenteel wereldwijd zoveel aandacht is voor waterstof.
Nieuwsbericht Reuters
Verklaring 7 landen
Nieuwsbericht Duitse overheid (D)
Document Duitse overheid (pdf; D)
Nieuwsbericht EurActiv
Artikel Forbes


Frankrijk: Groot onderzoekspakket voor lucht‑ en ruimtevaart

De Franse regering heeft een onderzoekspakket van 1,5 miljard euro aangekondigd voor haar omvangrijke lucht- en ruimtevaartindustrie. Het geld, dat door de Civil Aviation Research Council zal worden verdeeld als onderdeel van een breder herstelplan van 15 miljard euro, zal worden geïnvesteerd in de productie van groenere vliegtuigen. Tegen 2035, vijftien jaar eerder dan eerder voorzien, moet dit een klimaatneutraal vliegtuig opleveren.
Nieuwsbericht Science|Business


VK: President Royal Society waarschuwt voor massaal vertrek wetenschappers

De Britse regering moet een einde maken aan de onzekerheid over de betrokkenheid van het land bij de onderzoeksprogramma’s van de EU. Dat zegt de voorzitter van de Royal Society Venki Ramakrishnan in een brief aan de Britse ministers. Doet de regering nu niets, “dan zullen onderzoekers met hun voeten gaan stemmen en het VK verlaten.” Ook een open brief van wetenschappers aan premier Boris Johnson waarschuwt voor de negatieve effecten van een no-dealbrexit voor de wetenschap in het VK.
Nieuwsbericht Royal Society
Brief Ramakrishnan (pdf)
Open brief wetenschappers (pdf)


VK: Overheid publiceert richtlijnen voor inkoop kunstmatige intelligentie

De Britse overheid heeft een document gepubliceerd over de belangrijkste uitdagingen voor inkopers in de publieke sector bij de inkoop van kunstmatige intelligentie (AI). Het document is bedoeld om overheidsinstanties in staat te stellen AI-systemen met meer kennis van zaken en op een verantwoorde manier aan te schaffen. Er komen ook veel ‘best practices’ aan bod. Dat inkoop niet het enige obstakel is voor het gebruik van AI in de publieke sector blijkt uit een workshopverslag van het Joint Research Centre (JRC; 11/12 februari 2020). Er is sprake van een veelheid aan belemmeringen. Op een volgende workshopbijeenkomst wordt hierover doorgepraat.
Publicatie Britse overheid
Nieuwsbericht Computer Weekly
Publicatie JRC (pdf)


VK: Kleine bedrijven werken op andere manier samen met universiteiten dan grote

Een rapport van het Britse Enterprise Research Centre (ERC) laat zien dat de samenwerking van universiteiten met kleine bedrijven anders verloopt dan met grote bedrijven. Dat komt doordat de bedrijfsgrootte een aanzienlijke invloed heeft op het type samenwerking, de resultaten en de perceptie van belemmeringen. Ook zijn kleine bedrijven veel afhankelijker van lokale universiteiten. Een tweede rapport van het ERC laat zien dat medewerkers van kleine bedrijven en universiteiten vaak ook een verschillende (technische) “taal” spreken. Het ontbreekt bovendien vaak aan wederzijdse netwerken.
Rapport ERC – 1 (pdf)
Rapport ERC – 2 (pdf)
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


MIT stopt onderhandelingen met Elsevier: onenigheid over open access

Het Massachusetts Institute of Technology (MIT) wil niet wijken van zijn standpunt dat wetenschappelijke publicaties openbaar en rechtvaardig toegankelijk moeten zijn. Omdat Elsevier niet in staat was om een voorstel in te dienen dat in overeenstemming is met dit beginsel, heeft het instituut de onderhandelingen over een nieuw tijdschriftcontract beëindigd. Het MIT Framework for Publisher Contracts is bekrachtigd door meer dan 100 Amerikaanse universiteiten, waaronder Duke, Harvard, UCLA en Yale.
Bericht MIT News
MIT Framework for Publisher Contracts


Wordt het ontwikkelen van nieuwe ideeën steeds ingewikkelder en tijdrovender?

De productiviteit van de wetenschap daalt, in die zin dat het werk van steeds meer wetenschappers niet steeds meer nieuwe ideeën oplevert. Een artikel van Matt Clancy (Iowa State University) op zijn eigen weblog bespreekt de laatste wetenschappelijke inzichten in dit onderwerp. Een antwoord op de gestelde vraag blijkt nog niet zo makkelijk te geven en verschilt mogelijk per sector.
Artikel Clancy


Onderzoeksgemeenschap reflecteert op gevolgen pandemie

In een ‘flash-enquête’, bedoeld voor wetenschappers, beleidsmakers en leden van het maatschappelijk middenveld, vraagt de OESO (OECD) naar ervaringen met en meningen over de stand van zaken van het wetenschappelijk onderzoek en advies te midden van de coronapandemie. Tot nu toe hebben ongeveer duizend mensen uit 80 landen gereageerd. De enquête laat onder meer zien dat onderwijs en onderzoek in belangrijke mate digitaal zijn gegaan. Ook verwachten de respondenten dat beleid meer gebruik zal maken van wetenschappelijke expertise en dat wetenschappers meer zullen samenwerken en kennis delen. Wel maken ze zich zorgen over de beschikbaarheid van middelen voor onderzoek. Research Professional News vroeg twaalf topmensen uit de Europese wetenschap om een korte schetst te geven van de nasleep van de crisis en wat hun hoop en vrees voor de toekomst zijn. Dat leverde drie artikelen op, met zeer verschillende invalshoeken.
OECD Science Flash Survey 2020
Artikel Research Professional News – 1
Artikel Research Professional News – 2
Artikel Research Professional News – 3


De internationale worsteling met het ontwikkelen van een COVID-19-vaccin

Een Chinees bedrijf dat zich tot Brazilië wendt voor hulp. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die een strategie gebruikt die is ontwikkeld in een oorlogsgebied tijdens een Ebola-uitbraak. Een Amerikaanse regering die volledig leunt op de bestaande infrastructuur voor de aanpak van HIV en griep. Het zijn voorbeelden van de verschillende, vaak gehaast ogende, pogingen om in korte tijd grootschalige, placebogecontroleerde menselijke proeven uit te voeren naar de werkzaamheid en veiligheid van de meer dan 135 kandidaat-vaccins. Een artikel van AAAS Science Magazine schetst de situatie. “Het is echt ingewikkeld.”
Artikel AAAS Science Magazine


Kan wereldwijd ‘observatorium’ van bloed volgende pandemie helpen stoppen?

De antilichamen in bloedmonsters uit de hele wereld zouden kunnen onthullen waar eerder geïdentificeerde ziekteverwekkers opduiken en waar nieuwe opduiken. Een artikel van AAAS Science Magazine bericht over een voorstel om een wereldwijd ‘observatorium’ van bloed op te richten.
Artikel AAAS Science Magazine


Coronacrisis dwingt maakindustrie tot vernieuwing

Het World Economic Forum (WEF) werkt sinds 2018 aan een mondiaal netwerk van centra voor de vernieuwing van de maakindustrie (Advanced Manufacturing Hubs). Dit levert nu een goed inzicht op hoe bedrijven en overheden in verschillende regio’s reageren op de coronacrisis en welke lessen hieruit zijn te leren voor anderen.
Nieuwsbericht Industry Week
White paper – WEF


Waarom dit het moment is voor open innovatie

Te midden van de somberheid en het onheil van de eerste maanden van de coronacrisis begint er iets verrassend te gebeuren, vertelt een artikel van Harvard Business Review (HBR): veel bedrijven zetten grote stappen op het gebied van open innovatie. Dat levert allerlei nieuwe vormen van waardecreatie op. Maak gebruik van het moment, zegt het artikel, want bijna elk bedrijf kan van open innovatie profiteren.
Artikel HBR


Mondiaal partnerschap voor kunstmatige intelligentie gelanceerd

Deze week werd het Global Partnership on AI (GPAI) opgericht. De coalitie van landen wil ervoor zorgen dat kunstmatige intelligentie op verantwoorde wijze wordt gebruikt, met inachtneming van mensenrechten en democratische waarden. De GPAI zal deskundigen uit het bedrijfsleven, de overheid, het maatschappelijk middenveld en de academische wereld samenbrengen om onderzoek en proefprojecten op het gebied van AI uit te voeren. De OESO gaat het secretariaat voeren van het partnerschap.
Nieuwsbericht OESO


Waar vestigen zich de meeste AI-talenten en waar komen ze vandaan?

De VS heeft een grote voorsprong op alle andere landen in de wereld als het gaat om topklasse onderzoek in kunstmatige intelligentie (AI). Bijna 60 procent van de topklasse-AI-onderzoekers uit de wereld werkt voor Amerikaanse universiteiten en bedrijven. China is de grootste bron van toponderzoekers. Dat laat onderzoek, The Global AI Talent Tracker, van de Amerikaanse denktank MarcoPolo zien.
Artikel MarcoPolo


VS: Vierenvijftig NIH-wetenschappers verliezen baan door buitenlandse banden

Zo’n 54 wetenschappers hebben ontslag genomen of zijn ontslagen als gevolg van een lopend onderzoek door de National Institutes of Health naar NIH-begunstigden die hun financiële banden met buitenlandse regeringen niet onthuld hebben. In 93 procent van die gevallen was de verborgen financiering afkomstig van een Chinese instelling.
Nieuwsbericht AAAS Science Magazine


VS: Tweepartijenvoorstel voor systematische bestraffing diefstal handelsgeheimen

Een Democratische en een Republikeinse senator hebben samen een wetsontwerp ingediend dat de Amerikaanse president Donald Trump zou verplichten om China systematischer te straffen voor het stelen van technologie van de VS. Het wetsvoorstel vereist verder dat de president het Congres periodiek updates geeft van buitenlandse bedrijven en personen die belangrijke Amerikaanse handelsgeheimen stelen.
Nieuwsbericht Reuters