AWTI e-mail alert 14 mei 2020

De opvallendste berichten van de afgelopen week


“Onderzoek en innovatie zijn de motor om uit de crisis te komen”

TNO heeft een position paper geschreven ‘De economie na het coronavaccin: hoe Nederland zich uit de crisis kan innoveren’. Gericht investeren in r&d en innovatie is het devies. Het zou goed zijn om de focus daarbij te leggen “op onderzoek naar sleuteltechnologieën dat binnen vier jaar tot economische activiteit kan leiden” denkt TNO. Ook FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming pleit ervoor dat Nederland zich uit de crisis gaat innoveren. “De ‘intelligente lockdown’ moet zo snel mogelijk een ‘intelligente doorstart’ worden.” In een artikel van HOP / UToday geeft VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg aan dat de universiteiten er in ieder geval alles aan zullen doen om het onderwijs en wetenschappelijk onderzoek op peil te houden. Een artikel van Rabo Research, over hoe de economie zich kan herstellen, spreekt de vrees uit dat bedrijven door de crisis en cashflowproblemen hun r&d-budgetten zullen moeten verlagen. Dit zou ten koste gaan van het toekomstige innovatievermogen en het concept van “ons uit de crisis innoveren” onhaalbaar maken. Ook elders denken ze na over een economische herstart. In een artikel van Wonkhe schetst Beth Thompson van de Wellcome Trust hoe het VK dat zou kunnen doen. Onderzoekers van de MIT Sloan School of Management presenteren vijf “gedurfde ideeën” voor een economische herstart. Het eerste is: forse extra overheidsinvesteringen in r&d. (Zie ook ‘Kansrijk innovatiebeleid: update CPB-rapport’ onder Nieuws en achtergronden uit Nederland).
Nieuwsbericht TNO
Publicatie TNO (pdf)
Artikel FME
Artikel HOP / UToday
Artikel Rabo Research
Artikel Wonkhe
Artikel MIT Sloan School of Management


Europa verlicht lockdown-maatregelen, wetenschappers zijn bezorgd

Bijna alle Europese landen verlichten hun lockdown-maatregelen om het normale leven weer enigszins op gang te brengen. Volgens een bericht van Science|Business zijn veel wetenschappers bezorgd over een mogelijke nieuwe golf van infecties. Wetenschappelijk is er weinig bekend over het openstellen van bedrijven, scholen en voorzieningen na een pandemie, legt een artikel van The Atlantic uit. Tien Amerikaanse wetenschappers doen in het artikel een voorstel om snel meer kennis te verwerven. Een artikel van The Independent noemt een aantal innovatieve antivirale technologieën die landen in ieder geval zouden moeten inzetten om een nieuwe virusgolf te voorkomen of, in ieder geval, te beperken. Denk aan nieuwe reinigingsproducten voor oppervlakken of nieuwe virusdetectiesystemen.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel The Atlantic
Artikel The Independent


ITIF: Positieve effecten innovatieprogramma’s worden te laag ingeschat

Innovatie-ondersteunende programma’s, zoals SBIR (Small Business Innovation Research), bieden aanzienlijke voordelen aan bedrijven en overheden. Elke door de overheid geïnvesteerde dollar levert 15 dollar op, blijkt uit evaluaties. Maar in werkelijkheid is dat zelfs nog een te lage inschatting, stelt een artikel van de Amerikaanse Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). Die 15 dollar is een momentopname. Kijk je naar de langere termijn, dan stijgen de opbrengsten tot wel 22 dollar. Deze uitkomst zou gevolgen moeten hebben voor het uitbreiden, inkrimpen en opzetten van nieuwe innovatie-ondersteunende programma’s.
Artikel ITIF
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


Universiteiten breiden via crowdfunding hun corona-onderzoek uit

Het Leids Universiteitsfonds is een crowdfunding-actie gestart om 2 miljoen euro bij elkaar te brengen voor uitbreiding van de corona-onderzoeksfaciliteiten van het LUMC. Inmiddels is ongeveer de helft van het streefbedrag opgehaald. Ook Het Radboud Fonds, het goededoelenfonds van de Radboud Universiteit en het Radboudumc, is op zoek naar meer geld voor corona-onderzoek. De naam van de actie refereert aan het imago van de stad: Wandel corona de wereld uit! Het Amsterdam UMC heeft voor extra corona-onderzoek een Corona Research Fonds opgezet. Bij het Erasmus MC loopt de actie ‘Stop het coronavirus’, waarvoor nu zo’n half miljoen euro is opgehaald. De Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en andere partijen zamelen met de actie ‘Crowdfunding tegen corona’ geld in voor corona-onderzoek. Vrienden UMC Utrecht & Wilhelmina Kinderziekenhuis is een crowdfunding gestart, ‘Utrecht tegen corona’, om een studie te kunnen uitvoeren die meer inzicht moet geven in het afweersysteem van patiënten met het coronavirus. Hiervoor is nu een halve ton bij elkaar.
Actie Wake Up To Corona – Leiden
Actie Wandel corona de wereld uit! – Nijmegen
Corona Research Fonds Amsterdam UMC
Actie Stop het coronavirus – Rotterdam
Actie Crowdfunding tegen corona – Groningen
Actie Utrecht tegen corona


TU/e trekt 35 vrouwelijke wetenschappers aan: “Maar we zijn er nog niet”

De Technische Universiteit Eindhoven heeft sinds juli vorig jaar via een speciaal programma 35 vrouwelijke wetenschappers benoemd. Hierdoor is het percentage vrouwen in de vaste wetenschappelijke staf gestegen tot 25. Robert-Jan Smits, voorzitter van het College van Bestuur: “Hoewel deze cijfers bemoedigend zijn, zijn we er nog niet. We willen binnen vijf jaar een percentage van ongeveer 30 bereiken.” TU/e-rector Frank Baaijens: “Een evenwichtiger academisch personeelsbestand is, volgens ons, essentieel is voor universiteiten in de 21e eeuw”.
Nieuwsbericht TU/e


Jonge onderzoekers ontwikkelen nieuwe evaluatiemethodiek voor promovendi

Promovendi Rozemarijn Snoek, Inez Koopman en Annemijn Algra (UMC Utrecht) ontwierpen een nieuw evaluatieproces voor promovendi, gericht op het “anders” erkennen en waarderen van individuele onderzoekers. Dat wil zeggen, anders dan alleen op basis van publicaties en citaties, zoals tot nu toe gebruikelijk. De systematiek begint op meerdere plekken in de organisatie wortel te schieten.
Artikel ScienceGuide


Plannen voor miljardenbezuiniging waren denkoefening

Er komen geen draconische bezuinigingen op het hoger onderwijs en onderzoek, verzekert minister Ingrid van Engelshoven (OCW). Het rapport over bezuinigingsmogelijkheden binnen het hoger onderwijs, dat we vorige week bespraken, was in feite niets meer dan een denkoefening van het ministerie van Financiën op verzoek van de Tweede Kamer. Er werd bewust niet vermeld of de opties wenselijk zijn.
Nieuwsbericht HOP / Observant
Nieuwsbericht ScienceGuide


Nederlands kennisveld wil ambitieuze ERA

Het Nederlandse kennisveld, verenigd in Neth-ER, vraagt om meer ambitie in de toekomstige Europese Onderzoeksruimte. In een position paper roepen de partijen lidstaten en de EU op om zich nog meer in te spannen om de ERA een realiteit te maken. De EU en de lidstaten zouden zich opnieuw aan de ERA moeten committeren, r&d-investeringen moeten verhogen tot 3 procent van het bbp en antwoorden moeten formuleren op nieuwe ontwikkelingen zoals veranderingen in de onderzoekssector, de geopolitieke context en digitalisering.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie Neth-ER (pdf)


Kansrijk innovatiebeleid: update CPB-rapport

Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als ze meer subsidie krijgen. Dat zijn enkele nieuwe bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) in een update van het rapport ‘Kansrijk innovatiebeleid’ uit 2016.
Persbericht CPB
Update ‘Kansrijk innovatiebeleid’ 2020 (pdf)


Tijdpad en proces coronavirus-apps

Minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) verwacht eind mei een eerste versie van een Nederlandse ‘contact tracing’-app voor het coronavirus. Het ministerie heeft ook een tijdspad opgesteld, waarop de ontwikkeling van de app is uitgestippeld. De app zal worden gebouwd door een aantal overheidsorganisaties, aangevuld met externe deskundigen. (Zie ook: ‘Geen overeenstemming over Europese ontwikkeling tracing apps coronavirus’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Mededeling Rijksoverheid


Hoe onze mobiliteit verandert door de coronacrisis

Een aanzienlijk deel van de Nederlanders verwacht dat hun reisgedrag en hun werksituatie blijvend verandert door de coronacrisis. Daarbij denken ze bijvoorbeeld aan meer thuiswerken en vaker op afstand vergaderen, dus minder reizen, maar ook aan vaker lopen of fietsen. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Mobiliteit en de coronacrisis’ van het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM). Behalve verandering, gaat de coronacrisis ook innovatie in de mobiliteit stimuleren, aldus artikelen van Emerce, De Ingenieur en Sprout. Denk aan Mobility as a Service (MaaS), zelfrijdende auto’s en bezorgrobots.
Nieuwsbericht KiM
Rapport KiM (pdf)
Artikel Emerce
Artikel De Ingenieur
Artikel Sprout
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


Supercomputers en farmaceutische bedrijven samen op zoek naar nieuwe medicijnen

Met 3 miljoen euro noodfinanciering van de Europese Commissie (EC) is een groeiende groep farmaceutische bedrijven en onderzoeksinstituten de zoektocht gestart naar een geneesmiddel voor het coronavirus. Het publiek-private consortium van technologische en biomedische experts achter het Exscalate4CoV-project maakt gebruik van supercomputers in Bologna, Barcelona en Jülich, om combinaties van actieve moleculen te vinden die kunnen reageren op het virus. Een Duits project met supercomputers heeft een aantal bestaande medicijnen geïdentificeerd voor de behandeling van Hepatitis-C, die ook geschikt zouden kunnen zijn voor COVID-19. Open science is in al deze projecten gemeengoed. Op het liveblog van Science|Business leest u meer over hoe universiteiten en onderzoeksinstellingen werken aan het stoppen van de ziekte en het beperken van de gevolgen.
Nieuwsbericht EC
Nieuwsbericht Innovators Magazine
Artikel EC
Liveblog Science|Business


De mogelijke gevolgen van het uitblijven van een MFK voor het kennisveld

Het doemscenario van een niet-tijdig akkoord over een Meerjarig Financieel Kader (MFK) 2021-2027 voor de EU komt steeds dichterbij. Een artikel van Neth-ER beschrijft wat dit zou betekenen voor het kennisveld. Lopende projecten zullen weinig hinder ondervinden, maar nieuwe projecten kunnen waarschijnlijk niet worden gehonoreerd. Het Europees Parlement (EP) heeft de Europese Commissie gevraagd om een noodplan op te stellen voor het geval dat het MFK niet tijdig tot stand komt. Eurocommissaris Mariya Gabriel is nog steeds hoopvol over een tijdig akkoord over onderzoek en innovatie. Volgens haar wordt r&d een belangrijk element van het economisch herstelplan van de Europese Unie. Dat meldt Science|Business. (Zie ook bericht hierna).
Artikel Neth-ER
Nieuwsbericht EP
Nieuwsbericht Science|Business


Gabriel: “We hebben COVID-19-vaccin tegen het einde van het jaar”

Nadat eerder de Amerikaanse president Donald Trump de verwachting uitsprak dat er nog dit jaar een vaccin tegen het coronavirus komt, doet nu ook eurocommissaris Mariya Gabriel (Onderzoek) deze voorspelling. Volgens een bericht van Science|Business starten in juni twee Duitse klinische studies met kandidaat-vaccins. Ook in het VK gaan twee klinische studies van start, meldt een artikel van het World Economic Forum (WEF). Een artikel van CNBC spreekt zijn twijfels uit over de haalbaarheid van een vaccin op zo’n korte termijn. Een artikel van Bridge Michigan Health Watch legt uit waarom vaccinontwikkeling lang duurt en welke opties er zijn om het proces te versnellen. Een tweede artikel van het WEF vindt dat de wereld een plan B moet maken voor het geval dat er geen vaccin wordt gevonden. Artikelen van BCG en Open Access Government menen dat zo’n plan B kan bestaan uit combinaties van bestaande en bijna goedgekeurde medicijnen.
Nieuwsbericht Science|Business
Artikel WEF – 1
Artikel CNBC
Artikel Bridge Michigan Health Watch
Artikel WEF – 2
Artikel BCG
Artikel Open Access Government


EASSH: Problemen COVID-19-pandemie vragen portfolio-benadering van onderzoek

In Europa, maar ook in de rest van de wereld, vindt veel onderzoek plaats naar de bestrijding van het coronavirus en de negatieve gevolgen ervan. Dat gebeurt echter weinig gecoördineerd, constateert de European Alliance for Social Sciences and Humanities (EASSH). In een position paper vraagt de organisatie Europese beleidsmakers en financieringsorganisaties om een geïntegreerd portfolio van onderzoeksprojecten te ontwikkelen, waarbij invalshoeken uit alle wetenschappelijke disciplines worden gebruikt.
Nieuwsbericht EASSH
Publicatie EASSH (pdf)


IT-deskundigen helpen onderzoekers om data over coronavirus te begrijpen

Onderzoekers en innovatoren leveren de wetenschappelijke kennis die we nodig hebben om de coronapandemie te verslaan. Maar ze zijn niet allemaal deskundige tekst- of dataminers. Daarom heeft de Europese Commissie (EC) TIM Open Access (TIM OA) gelanceerd, een platform om grote open access datasets te verkennen en te leren begrijpen, zoals CORD-19 dat meer dan 50.000 artikelen over coronavirusonderzoek en -ontwikkeling bevat. Een artikel op de website Data Science Central, overigens van december 2019, noemt tien gratis te downloaden boeken over datawetenschap en AI, voor beginners en gevorderden.
Nieuwsbericht EC
Website TIM OA
Website CORD-19
Artikel Data Science Central


Geen overeenstemming over Europese ontwikkeling tracing apps coronavirus

EU-ministers zijn het erover eens dat er een mobiele applicatie voor het opsporen en volgen van het coronavirus nodig is voordat de Europese grenzen weer open kunnen gaan. Maar er is geen overeenstemming over hoe die apps zouden moeten werken en worden ingezet. Op een bijeenkomst van de informele Raad Telecommunicatie konden de aanwezige bewindspersonen geen overeenstemming bereiken over een Europese aanpak. Frankrijk en het VK zijn al begonnen met proeven met ‘tracing apps’. Een artikel van New Europe vertelt daar meer over. Een artikel van MIT Technology Review zet alle pogingen in de wereld op een rij om tracing apps te maken en introduceren. Een artikel van Brookings plaatst kritische kanttekeningen bij het nut en de functionaliteit van tracing apps. Een artikel van McKinsey doet aanbevelingen over hoe je het nut zo groot mogelijk kunt maken. Een artikel van TechUK zet uiteen hoe de overheid het collectieve vertrouwen in de apps zou kunnen bevorderen. EIT Digital denkt dat ‘tokens’, slimme doosjes die gegevens kunnen zenden en ontvangen, een kans verdienen als middel om coronabesmettingen op te sporen. Dat betoogt de leider van het programma, de in Groningen woonachtige hoogleraar Willem Jonker, in een artikel van het Dagblad van het Noorden (DvhN). Een in België ontwikkelde armband met zo’n token wordt momenteel uitgeprobeerd in de Haven van Antwerpen. Een artikel van The Atlantic legt uit waarom tracing apps niet hét middel zijn om economie en maatschappij weer open te stellen: daar heb je ook heel veel tests op COVID-19 bij nodig, die er nu nog in veel landen niet zijn.
Nieuwsbericht New Europe
Persbericht informele Raad Telecommunicatie
Artikel New Europe
Artikel MIT Technology Review
Artikel Brookings
Artikel McKinsey
Artikel TechUK
Artikel DvhN
Nieuwsbericht Port of Antwerp
Artikel The Atlantic


EU-Commissaris Breton wil bedrijfstakken ondersteunen vanuit ecosysteem-gedachte

Het ziet ernaar uit dat de economie een enorme klap krijgt. Een economische raming van de Europese Commissie (EC) denkt aan een terugval met bijna 8 procent in 2020. EU-Commissaris Thierry Breton (Interne Markt) brengt momenteel de ecosystemen in kaart die het hardst geraakt worden door de crisis. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het toerisme, de cultuursector, de lokale economie, distributie en zware industrieën. Zodra hij hier een scherp beeld van heeft, wil hij een Europees industrieel herstelplan opstellen waarin alle partijen uit de ecosystemen een rol spelen, inclusief start-ups, kleine en grote bedrijven, universiteiten, onderzoekscentra, dienstverleners en leveranciers. Dit zei Breton in een toespraak tot de commissie ITRE van het Europees Parlement.
Persbericht EC
Nieuwsbericht Vleva
Toespraak Breton


Europa krijgt netwerk van centra voor digitale innovatie

Digital Innovation Hubs krijgen een centrale rol in het programma Digital Europe, dat momenteel wordt geactualiseerd. Bedrijven en organisaties kunnen hier digitale technologieën testen voor het verbeteren van bedrijfs‑/productieprocessen, producten of diensten vooraleer ze hierin investeren. Ook kunnen ze bij de ‘hubs’ terecht voor diensten als financieringsadvies, opleiding en de ontwikkeling van vaardigheden. Dat staat in een ontwerp-werkdocument van de Europese Commissie (EC), dat inhoudelijk niet meer zal worden aangepast. De EU-lidstaten moeten nog dit jaar tenders uitschrijven voor het opzetten van de centra.
Publicatie EC (pdf)


Diane Coyle: “Economen moeten zich meer verdiepen in technologische innovatie”

Economen weten relatief weinig van (de effecten van) technologisch innovatie, stelt professor Diane Coyle (Universiteit van Cambridge) in een artikel van het magazine van Project Syndicate. Sommige aspecten zijn goed onderzocht, zoals het banenverlies door automatisering en robotisering. Deze week verscheen daar nog een studie over, van het Europese Joint Research Centre (JRC). Andere economische aspecten zijn nog nauwelijks onderzocht, meent Coyle. Ze noemt bijvoorbeeld de economische effecten van cloud computing of van het gebruik van data.
Artikel Coyle – Project Syndicate
Special Edition Magazine Spring 2020: Beyond the Techlash
Rapport JRC (pdf)


Economen volop aan de slag met coronacrisis

In de afgelopen weken heeft de website VoxEU zich ontwikkeld tot een spil in de uitwisseling van kennis en visies tussen economen wereldwijd over de gevolgen en aanpak van de coronacrisis en gerelateerde onderwerpen. De inzichten zijn vaak ook relevant voor beleidsmakers uit uiteenlopende sectoren. De bibliotheek van de Raad van Europa bundelt maandelijks de publicaties van Europese denktanks. Uiteraard staat dit keer de coronacrisis centraal. De publicaties zijn vooral politiek en economisch van aard.
Nieuwsbericht VoxEU
Website VoxEU
Think Tank Review # april 2020 – EC (pdf)


Duitsland: Innovatie in crisistijden loont

Innovatieve bedrijven overleven crises beter en schrappen minder banen dan minder innovatieve bedrijven. Dat laat een studie van het Duitse economische onderzoeksinstituut ZEW zien. Het rapport adviseert bedrijven en de overheid om de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling in de coronacrisis niet te verlagen.
Nieuwsbericht Netwerk van Innovatie Attachés
ZEW Policy Brief (pdf)


Polen: Microsoft investeert miljard dollar in Digital Valley

Microsoft heeft een investeringsplan van 1 miljard dollar aangekondigd om innovatie en digitale transformatie in de ‘Polish Digital Valley’ te versnellen. Microsoft wil in deze regio het brede ecosysteem van startups, kleine en grote ondernemingen en de overheid toegang bieden tot goede en veilige clouddiensten.
Nieuwsbericht Microsoft


VK: Regering kondigt maatregelen aan ter bescherming van de universiteiten

De Britse regering heeft maatregelen aangekondigd om studenten en universiteiten te beschermen tegen de gevolgen van de coronapandemie. Er kwam direct kritiek: de plannen doen niets aan het financieringsgat van miljarden ponden dat is ontstaan door het verlies van binnenlandse en internationale collegegelden. Een tweede bericht van University World News constateert dat veel universiteiten hun inkomsten van buitenlandse studenten hebben zien verdwijnen. Ze zullen er alles aan moeten doen om ze straks terug te lokken; de kans dat ze niet meer terugkeren of kiezen voor een andere universiteit is aanzienlijk.
Bericht University World News – 1
Bericht University World News – 2
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


AAAS wil concrete stappen om het ‘recht op wetenschap’ internationaal vast te leggen

De American Association for the Advancement of Science (AAAS) werkt nauw samen met wetenschappelijke en mensenrechtenorganisaties om ‘het recht van de mens op wetenschap’ te implementeren in juridische stelsels wereldwijd. Het ‘recht op wetenschap’ zoals de VN onlangs heeft gedefinieerd, geeft ieder mens het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, te genieten van de kunsten en te delen in de wetenschappelijke vooruitgang en de voordelen daarvan. Een artikel van de AAAS doet verslag van een bijeenkomst over de implementatie van dit principe. Dat wordt nog een hele klus.
Artikel AAAS


Monopolie van uitgevers dreigt op markt voor data-analyse en kennisinfrastructuur

Open access is op het punt van een definitieve doorbraak gekomen, schetst een artikel van AAAS Science Magazine. Met steeds meer wetenschappelijke uitgevers worden hierover afspraken gemaakt. Maar nu doemt een nieuw probleem op: het eigenaarschap van data-analyse, ‑hosting en portaaldiensten door deze uitgevers. De academische gemeenschap zou zich hard moeten maken voor echte en blijvende concurrentie op deze terreinen.
Artikel AAAS Science Magazine


Pandemie verplaatst ‘peer review’-proces naar Twitter

Het coronavirus verandert de manier waarop wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden gecommuniceerd ingrijpend. Artikelen worden minder aangeboden aan wetenschappelijke tijdschriften en pas na grondige peer review gepubliceerd, maar direct geplaatst op preprint-servers, waarna collega’s via Twitter op de inhoud kunnen reageren. Dat brengt voordelen met zich mee, zoals veel snellere kennisverspreiding, maar ook nadelen, zoals minder betrouwbare uitkomsten. Een artikel van Bloomberg Opinion denkt dat de verandering na de crisis zal aanhouden. Een artikel van The Atlantic waarschuwt overheden en wetenschappers voor de gevolgen: als er veel minder-betrouwbaar onderzoek verschijnt op het internet, moeten de inspanningen om desinformatie tegen te gaan omhoog. Een tweede artikel van The Atlantic geeft voorbeelden van hoe wetenschappers dit zouden kunnen aanpakken.
Artikel Bloomberg Opinion
Artikel The Atlantic – 1
Artikel The Atlantic – 2


Opinie: “Wetenschap en ondernemerschap vormen beste mix voor aanpak crisis”

Wetenschappelijke bewijzen en experimenten zijn essentieel om een einde te maken aan de COVID-19-crisis, aldus een artikel van twee wetenschappers op de website van het World Economic Forum (WEF). Maar ondernemerschap is net zo belangrijk: ondernemers stellen hun kennis, netwerk en productiesystemen ter beschikking om de pandemie te helpen bestrijden. Het European Institute of Innovation & Technology (EIT) organiseerde op 30 april een virtuele persconferentie om uit te leggen hoe wetenschappers en ondernemers in Europa samenwerken aan oplossingen in de coronacrisis. Een artikel van Technical.ly constateert dat juist ondernemerschap in de VS al jarenlang afneemt. Als we gaan werken aan economisch herstel en ons voorbereiden op mogelijk nieuwe pandemieën, is het zaak om ondernemerschap te bevorderen.
Artikel WEF
Nieuwsbericht en persconferentie EIT
Artikel Technical.ly


Coronacrisis moet aanleiding zijn voor veerkrachtiger en innovatievere supply chains

De coronacrisis heeft duidelijk gemaakt dat veel industriële toeleveringsketens niet schokbestendig zijn. Een boek van Vox.EU zet uiteen waarom het voor landen niet verstandig is om nu handelsbarrières op te werpen om zo de binnenlandse productie van onderdelen te stimuleren. Het is verstandiger om te investeren in internationale samenwerking, schokbestendigheid van de toeleveringsketens en innovatie, zegt ook een artikel van Barron’s. Een special van Raconteur gaat dieper in op de mogelijkheden van innovatie in supply chains, zoals het gebruik van AI. Ook een artikel van Der Spiegel geeft voorbeelden.
Boek Vox.EU
Artikel Barron’s
Special Raconteur
Artikel Der Spiegel


AI-studies naar COVID-19 en COVID-19-crisis

De mondiale uitbraak van COVID-19 leidt tot een onafgebroken stroom van studies naar oplossingen voor alle aspecten van de pandemie: moleculaire, klinische, maatschappelijke en economische. Op de preprint-server arXiv is een (dus niet peer-reviewed) artikel geplaatst met een overzicht van alle studies die recentelijk over deze onderwerpen verschenen, waarbij gebruik is gemaakt van kunstmatige intelligentie (AI). Het artikel bespreekt ook datasets, instrumenten en middelen om AI-onderzoek te vergemakkelijken en strategische overwegingen bij het uitvoeren van COVID-19-gerelateerd onderzoek met AI. Een artikel van Forbes wijst op het belang van beschikbaarheid van data voor AI-onderzoek naar COVID-19 en toekomstige pandemieën, en voor de ontwikkeling van technologieën om het virus en de gevolgen ervan te bestrijden. Die data zijn er nu volstrekt onvoldoende. Een rapport van de OESO beschrijft hoe landen de toegankelijkheid van publiek gefinancierde data voor wetenschap, technologie en innovatie kunnen vergroten.
Publicatie arXiv (pdf)
Artikel Forbes
Aankondiging Rapport OESO
Rapport OESO (pdf)


Ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie wereldwijd

De OESO heeft een rapport gepubliceerd over het identificeren en meten van ontwikkelingen in de wetenschap, algoritmen en technologieën met betrekking tot kunstmatige intelligentie (AI). Aan de hand van informatie uit wetenschappelijke publicaties, open source software (OSS) en patenten wordt een duidelijke toename van AI-gerelateerde ontwikkelingen in de afgelopen jaren vastgesteld.
Aankondiging rapport – OESO
Rapport OESO


Veel ethische richtlijnen voor AI, weinig toezicht op uitvoering

Wereldwijd zijn minstens 160 ethische richtlijnen voor kunstmatige intelligentie (AI) opgesteld, het overgrote deel in Europa en de VS. Dat laat de AI Ethics Guidelines Global Inventory zien. Aan nog maar enkele van deze 160 richtlijnen zijn toezichts- of handhavingsmechanismen gekoppeld. Een studie gepubliceerd in de Stanford Encyclopedia of Philosophy gaat dieper in op ethische vraagstukken rondom AI. De studie schetst bestaande standpunten en argumenten, analyseert hoe deze uitwerken bij bestaande technologieën en bespreekt de beleidsconsequenties die hieruit getrokken kunnen worden. Een artikel van het Canadese Centre for International Governance Innovation geeft voorbeelden van hoe AI gereguleerd zou kunnen worden. Een artikel van Age of Awareness op Medium.com wijst op een technologische ontwikkeling die nog veel grotere ethische vraagstukken met zich meebrengt dan AI: Brain-Computer-Interface (BCI).
Nieuwsbericht Algorithm Watch
Artikel Stanford Encyclopedia of Philosophy
Artikel CIGI
Artikel Medium.com


COVID-19 draait proces van schaalvergroting in hele economie terug

Technologie zorgde er de laatste tijd al steeds meer voor dat de massamarkten en de productie meer gepersonaliseerd en gedistribueerd werden. Het nieuwe coronavirus versnelt die ontwikkeling, aldus een artikel van Strategy+Business. De trend is: meer lichtgewicht, gepersonaliseerd, gedistribueerd en schokbestendig. Geen enkele sector ontkomt aan deze trend.
Artikel Strategy+Business


Brookings: VS en China bestrijden elkaar zonder scrupules in COVID-19-crisis

China laat de laatste weken niet na het coronabeleid van andere landen, en dan vooral van de VS, te bekritiseren en de eigen aanpak te bewieroken. Een artikel van Brookings Institiution geeft daarvan een aantal sprekende voorbeelden. Dat de regering Trump daar boos over is, laat zich raden. Maar ze reageert nu met moddergooien en obstructie van afspraken in de G7 en G20, aldus een artikel van het Brookings Institution, dat de strategie “onvruchtbaar” noemt. De VS zou nu beter kunnen laten zien hoe je de coronacrisis wel goed aanpakt en China daarna op zijn plaats kunnen zetten. In het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stelden Republikeinen in zeven commissies kritische vragen over betalingen van buitenlandse (lees: Chinese) entiteiten aan Amerikaanse universiteiten. Ook deze actie maakt onderdeel uit van de hardline-strategie richting China.
Artikel Brookings
Nieuwsbericht AIP
Bericht University World News


In verband met Hemelvaart verschijnt de volgende AWTI e-mail alert op 28 mei 2020.