AWTI e-mail alert 11 juni 2020

De opvallendste berichten van de afgelopen week


“Nieuwe economie: investeer in burger, niet alleen in techniek”

Bij de coronacrisis en het herstelplan van de Europese Commissie ligt de focus voor een duurzame economie op technologische oplossingen. Het Rathenau Instituut stelt echter dat geïnvesteerd moet worden in de combinatie van techniek en maatschappij. Want uit jarenlang onderzoek blijkt dat technologische vernieuwing alleen werkt als rekening gehouden wordt met de burger. Het is een pleidooi dat aansluit bij dat voor de Essentiële Economie (EE), een concept van een aantal, vooral Europese, wetenschappelijk onderzoekers. “Bij EE gaat het om het verbeteren van levens van mensen en plaatsen”, aldus een artikel van het Baskische Instituut voor Concurrentiekracht Orkestra.
Artikel Rathenau
Artikel Orkestra
Rapport The Foundational Economy (pdf)
2020 Manifest voor de essentiële economie (pdf)
Website The Foundational Economy


Europees cloudplatform Gaia-X gaat officieel van start

Frankrijk en Duitsland hebben een belangrijke stap gezet in het Gaia-X-project. Het Europese cloudplatform is officieel vastgelegd als juridische entiteit, gevestigd in Brussel. Gaia-X is het startpunt van een Europees data-ecosysteem dat een tegenhanger moet worden van grote Amerikaanse en Chinese clouddiensten als Google Cloud, Amazon Web Services en Alibaba. Duitsland riep Nederland vorig jaar op zich bij het cloudnetwerk aan te sluiten, maar tot nu toe is dat niet gebeurd.
Nieuwsbericht Tweakers
Nieuwsbericht AG Connect
Nieuwsbericht EurActiv


Hoe verder met het r&d-beleid voor COVID-19?

De OESO heeft een beleidsnota uitgebracht over COVID-19-vaccins en kandidaat-geneesmiddelen die momenteel in de r&d‑pijplijn zitten. De nota doet verschillende aanbevelingen voor het verdere r&d-beleid. Zo moet er, naast het huidige pushbeleid voor vaccins en geneesmiddelen, ook een pull-beleid komen, bijvoorbeeld in de vorm van gegarandeerde koopovereenkomsten. Verder zouden overheden moeten investeren in grootschalige productie en het combineren van IP-bescherming met de verstrekking van niet-exclusieve, royaltyvrije licenties. De aanbevelingen worden gedaan in het licht van het feit dat veel SARS-CoV-1-onderzoeksprojecten in 2003, toen die epidemie eenmaal onder controle was, zijn stopgezet. Dat zou met SARS-CoV-2 niet moeten gebeuren.
Publicatie OESO
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland


ScienceGuide : “Vooral Elsevier profiteert van nieuwe ‘open science’ deal”

Onlangs sloten de universiteiten en Elsevier een deal over open science en open acces. De redactie van ScienceGuide sprak met experts en (mede)onderhandelaars en wierp een zorgvuldige blik op het onderliggende contract. Haar conclusie: het contract zorgt voor meer open access, maar is vaag over de open science kant. Eerder geuite zorgen over ‘ongewenste platformeffecten’ zijn niet weggenomen. De deal lijkt vooral gunstig uit te pakken voor Elsevier.
Artikel ScienceGuide


4 TU’s houden in oktober Techrede

De vier technische universiteiten in Nederland (Delft, Eindhoven, Twente en Wageningen) doen een appel op politiek Den Haag om technologische innovaties structureel te verankeren in hun agenda. Deze vormen, volgens hen, een onmisbare schakel in de transitie naar een veerkrachtige, veilige en duurzame toekomst. Om de relevantie van deze innovaties over te brengen en ook het brede publiek erin mee te nemen, houden ze op 1 oktober voor het eerst een Techrede.
Nieuwsbericht 4TU


Universiteit Utrecht lanceert ‘Mission-oriented Innovation Policy Observatory’

Onder beleidsmakers over de hele wereld is er belangstelling voor het gebruik van ‘missies’ om innovatie te stimuleren en complexe maatschappelijke uitdagingen aan te pakken. Er zijn echter nog veel onopgeloste vraagstukken. Daarom hebben onderzoekers van de UU het Mission-oriented Innovation Policy Observatory opgericht. Dat gaat onderzoek uitvoeren en dialoog zoeken met beleidsmakers en maatschappelijke belanghebbenden.
Nieuwsbericht UU


‘Gene editing’ en het belang van de onafhankelijke wetenschapper

Het debat over ‘gene editing’ vereist dat plantenwetenschappers zich houden aan de normen van de wetenschap, zoals onafhankelijkheid, georganiseerd scepticisme en belangeloosheid. Dat stelt het Rathenau Instituut in een recente studie, uitgevoerd in samenwerking met de leerstoelgroep Kennis, Technologie en Innovatie van de WUR. De studie concludeert verder onder meer datgene editing van gewassen niet alleen moet worden beoordeeld op veiligheid, maar ook op maatschappelijk nut, duurzaamheid en ethische aspecten.
Artikel Rathenau
Wetenschappelijk artikel New Phytologist Trust


Overheid en hoger onderwijs tekenen voor structurele samenwerking op it-gebied

De Rijksoverheid, hogescholen en universiteiten gaan structureel samenwerken op het gebied van onderzoek en onderwijs om slimme oplossingen te vinden voor digitale vraagstukken. In een intentieverklaring voor dit I-Partnerschap staan concrete afspraken over hoe deze samenwerking vorm krijgt.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Website I-Partnerschap Rijk-Hoger Onderwijs


Nederlandse economie bijna 25 procent circulair

Volgens The Circularity Gap Report is de Nederlandse economie voor 24,5 procent circulair. Internationaal gezien behoort ons land hiermee bij de top. Om de circulariteit van Nederland verder te vergroten, zijn vier scenario’s verkend: (1) circulair bouwen, (2) circulaire landbouw en voedselsystemen, (3) duurzame energietransitie, en (4) reparatie, remanufacturing en hoogwaardige recycling. Wanneer deze scenario’s worden gecombineerd dan is er de potentie om de Nederlandse circulariteit te verhogen naar 70 procent.
Nieuwsbericht De Circulaire Bouweconomie
Rapport


“Duurzaam herstel na coronacrisis geen luxe maar noodzaak”

Het Sustainable Finance Lab, een informeel netwerk van merendeels academici van verschillende disciplines en universiteiten in Nederland, roept de politiek op om te komen tot een duurzaam herstel na de coronacrisis. Daartoe doet het acht voorstellen. Volgens het SFL is het op een sociale wijze realiseren van de energie- en circulaire transitie, en het versterken van onze weerbaarheid, de enige manier om ons welzijn en onze welvaart te behouden.
Artikel Me Judice


Innovatieve bedrijven halen 1,2 miljard euro voordeel uit WBSO-regeling

Ruim 20.000 Nederlandse bedrijven - waarvan 97% mkb - haalden afgelopen jaar een voordeel van totaal 1,2 miljard euro uit de innovatie- en onderzoeksregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO). Dit staat in de jaarrapportage 2019 die staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) heeft gepubliceerd.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
WBSO Jaarrapportage 2019 (pdf)


Amsterdam zou groei datacenters selectief moeten faciliteren

De Metropoolregio Amsterdam overweegt het groeiend aantal datacenters in de regio een halt toe roepen vanwege het hoge energieverbruik en ruimtegebrek. Maar daarmee loopt de kwaliteit van de Nederlandse digitale infrastructuur gevaar en zullen internationale datacenters naar het buitenland vertrekken. Dit concluderen adviesbureaus Buck Consultants International (BCI) en CE Delft in een studie. Ze zien mogelijkheden voor selectieve groei.
Nieuwsbericht BCI
 

Nieuws en achtergronden uit Europa


OSPP: “Onderzoekssysteem moet in 2030 gebaseerd zijn op kennisdeling”

Het Europese Open Science Policy Platform (OSPP) pleit in zijn eindrapport voor een toekomstig systeem van gedeelde en openlijk toegankelijke onderzoeksuitkomsten. Het platform doet een aantal aanbevelingen, zoals zorgen dat het systeem innovatie stimuleert en dat onderzoeksbevindingen vrijelijk worden gedeeld. Bovendien stuurt OSPP aan op een onderzoekcultuur met ruimte voor diversiteit en gelijke kansen.
Nieuwsbericht Neth-ER
Publicatie OSPP (pdf)


Nieuwe directeur JRC: “Wetenschapsadvies kan geen politieke dilemma’s oplossen”

“In tijden van crisis kunnen wetenschappers advies geven aan beleidsmakers, maar ze kunnen geen politieke dilemma’s oplossen.” Dat zegt de nieuwe directeur-generaal Stephen Quest in gesprek met Science|Business, over de wetenschappelijke adviezen die ten grondslag liggen aan zeer verschillende keuzes die Europese regeringen maken in de strijd tegen het coronavirus. “Het grote gevaar is om politieke beslissingen te verkleden als wetenschappelijke.”
Artikel Science|Business


Bertolucci: “Technologisch crisisteam moet ons voorbereiden op volgende ramp”

“De afgelopen maanden hebben we allemaal gezien waarom baanbrekend onderzoek en innovatie ertoe doen: zonder zouden we geen hoop hebben op vaccins, behandelingen of een andere weg terug van de coronacrisis.” Volgens Sergio Bertolucci, voormalig wetenschappelijk directeur van CERN, moet Europa een crisisteam krijgen die in toekomstige noodsituaties sneller innovatieve technologieën kan mobiliseren. Op een webinar van Science|Business werd verder gediscussieerd over nut en noodzaak van een Rapid R&I Force.
Artikel Science|Business
Videoverslag Webinar Science|Business (YouTube)


Ontwerpvoorstel en aanmelding voor partnerschap European Open Science Cloud

De European Open Science Cloud (EOSC) krijgt steeds meer vorm. Het interim-bestuur van de organisatie presenteerde afgelopen week een ontwerpvoorstel voor een Europees partnerschap. Belanghebbenden worden uitgenodigd om hun belangstelling te tonen voor het lidmaatschap van de nieuwe associatie. De EOSC moet gaan zorgen voor een open en betrouwbare omgeving voor de toegang tot, en het beheer van onderzoeksgegevens en aanverwante diensten.
Nieuwsbericht EC
EOSC Portal


Indicatoren voor het meten van kennisoverdracht

Het Joint Research Centre (JRC) van de Europese Commissie heeft een rapport gepubliceerd over ‘Knowledge Transfer (KT) Metrics'. KT wordt, als mechanisme voor de verspreiding van onderzoeksresultaten, gezien als essentieel voor innovatie. Het wordt ook beschouwd als derde taak voor publieke kennisinstellingen, naast onderwijs en onderzoek. Het rapport bevat een reeks aanbevelingen voor het vaststellen van KT-indicatoren, bijvoorbeeld voor intellectueel eigendom en de oprichting van spin-offs, en de toepassing en interpretatie ervan.
Aankondiging Rapport – EC
Rapport (pdf)


Twee beleidsbrieven EC over rol van onderzoek en innovatie in het COVID-19 herstel

DG Onderzoek en Innovatie (DG O&I) van de Europese Commissie (EC) heeft twee beleidsrapporten gepubliceerd over de rol van O&I bij het herstel van de EU na de coronacrisis. Het eerste noemt zes zwaartepunten waarop het O&I-beleid zich zou moeten concentreren. Het tweede, van de ‘ESIR high-level expert group on The Recovery and resilience post COVID-19’, beschrijft hoe het O&I-beleid “een krachtige transformerende hefboom voor het herstel van de COVID-19-crisis kan worden”.
Nieuwsbericht EARTO
Rapport EC – 1 (pdf)
Rapport EC – 2 (pdf)


Nieuw EIC-instrument voor het naar de wereldmarkt brengen van deeptech innovaties

De European Innovation Council (EIC) heeft nieuw instrument, de EIC Scalator Pilot met een budget van 1,5 miljoen euro gelanceerd. De EIC Scalator Pilot is bedoeld voor partijen die wereldleider willen worden met een deeptech-innovatie waarvoor ze eerder steun kregen uit het Pathfinder‑ of Accelerator-instrument. Het subsidiegeld moet deze partijen helpen investeringen en partnerschappen te versnellen.
Nieuwsbericht EC
Funding and Tenders Portal
Nieuwsbericht Neth-ER


Europese Commissie pakt desinformatie aan

De Europese Commissie (EC) heeft op 1 juni de European Digital Media Observatory (EDMO) opgericht. EDMO fungeert als een onafhankelijk hub voor mensen die feiten controleren, academische onderzoekers op dit gebied en andere relevante belanghebbenden. EDMO gaat ook samenwerken met mediaorganisaties en deskundigen op het gebied van mediageletterdheid om het fenomeen desinformatie beter te begrijpen en aan te pakken. Hiernaast is de EC van plan om Facebook, Google en Twitter te verplichten om maandelijks verslag uit te brengen over desinformatie rondom COVID-19. Dit gaat de EC komende week aankondigen, hoorde Politico bij ambtenaren en externe deskundigen. De EC wil met andere organisaties, zoals de NATO en de G7, samenwerken om de sociale media verder in het gareel te krijgen.
Nieuwsbericht EC
Toespraak Eurocommissaris Věra Jourová
Artikel Politico


Eén enkel bedrijf aan de slag met gezichtserkenning voor buitengrenzen EU

Idemia, een Frans bedrijf gespecialiseerd in gezichts-, vingerafdruk- en irisherkenning, heeft een contract met de EU gesloten over de verwerking van beelden van meer dan 400 miljoen mensen. De algoritmen van het bedrijf zullen de identiteit van EU-inwoners die elders zijn geboren en voor niet-EU-bedrijven werken, verifiëren wanneer zij via de buitengrenzen binnenkomen. Idemia heeft vergelijkbare contracten met de VS en Australië. De schrijver van een artikel van Medium Onezero meent dat we moeten oppassen dat het bedrijf geen misbruik maakt van zijn bijzondere positie.
Artikel Medium Onezero


Commissie verhoogt gezondheidsbudget aanzienlijk

Gezondheid wordt een prioriteit van de Europese Commissie (EC). Het nieuwe Europese gezondheidsprogramma EU4Health moet Europa voorbereiden op toekomstige pandemieën en gezondheidssystemen versterken. Hoewel het budget van bijna 10 miljard euro geen directe financiering van onderzoek voorziet, biedt het programma veel mogelijkheden voor de toepassing van nieuwe inzichten en technologieën. Het programma buigt zich ook over een nieuwe farmaceutische strategie.
Publicatie EC (pdf)
Q&A EU4Health Programme
Toelichting Eurocommissaris Kyriakides
Nieuwsbericht Neth-ER
Aankondiging Uitwerking nieuwe farmaceutische strategie


EIT Health Think Tank publiceert rapport over toekomst innovatie in gezondheidszorg

Een serie rondetafelbijeenkomsten van de EIT Health Think Tank heeft aanbevelingen opgeleverd voor het overbruggen van de kloof waarvoor zorginnovaties komen te staan bij de overgang van idee naar markt. Voor traditionele geneesmiddelen en apparaten zijn de stappen van het innovatietraject relatief duidelijk en welomschreven. Maar digitale gezondheidsproducten, zoals software of digitale diagnose-instrumenten, stellen het hele systeem voor nieuwe uitdagingen.
Nieuwsbericht EIT Health Think Tank
Rapport EIT Health Think Tank (pdf)


Ruimtevaartbeleid voor een duurzame economie

Het ruimtevaartbeleid kan een grote rol spelen bij het tot stand brengen van een duurzame EU-economie. De Europese Raad heeft vandaag een reeks conclusies aangenomen waarin dit wordt onderkend. Tot de uitdagingen waaraan de ruimtevaart een bijdrage kan leveren, behoren klimaatverandering, aantasting van het ecosysteem, gezondheidscrises, voedselonzekerheid en migratie.
Persbericht Europese Raad
Conclusies van de Raad (pdf)
Ruimtevaartbeleid van de EU


Brexit: Zenuwen in wetenschapswereld over eindspel

EU-onderhandelaar Michel Barnier slaakte deze week een noodkreet: “Er wordt geen enkele vooruitgang meer geboekt bij de brexit-onderhandelingen.” De European Universities Association (EUA) voorziet negatieve gevolgen voor haar leden en brengt nogmaals naar voren dat blijvende samenwerking tussen de EU en het VK op het gebied van onderzoek en onderwijs voor iedereen van groot belang is. De EUA roept alle onderhandelaars op om te zoeken naar compromissen. In het VK heeft een groep topwetenschappers een noodbrief gestuurd aan premier Boris Johnson. De Schotse universiteiten denken dat er op korte termijn geen akkoord komt en pleiten daarom voor uitstel van de brexit-datum.
Nieuwsbericht NOS
Nieuwsbericht EUA
Brief Britse wetenschappers
Nieuwsbericht Science|Business


Duitsland: Groot herstelpakket, met groen karakter

Een week nadat de Europese Commissie (EC) met een Europees herstelprogramma kwam, presenteerde de Duitse regering een eigen pakket van maatregelen, ter hoogte van in totaal 130 miljard euro. Inhoudelijk ligt het akkoord sterk in het verlengde van de voorstellen van de EC, met inzet op klimaatmaatregelen, digitalisering en innovatie. Met een ‘Zukunftspaket’ van 50 miljard euro ondersteunt de regering onderzoek en ontwikkeling.
Nieuwsbericht Duitse overheid
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Bloomberg
Nieuwsbericht EurActiv
Nieuwsbericht Nederlandse Innovatie Attaché


Frankrijk: 1,2 miljard euro extra voor ondersteuning La French Tech

De Franse regering heeft een extra steunplan aangekondigd, ter waarde van 500 miljoen euro, om pogingen van grote Amerikaanse en Chinese bedrijven tot overname van Franse start-ups tegen te gaan. Een vergelijkbaar bedrag heeft ze uitgetrokken voor versterking van de cashflow van start-ups.
Nieuwsbericht Franse overheid
Nieuwsbericht Les Echos
Nieuwsbericht NOST France
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld


Tien simpele regels om de positie vrouwen in bèta-technische faculteiten te versterken

Achterstelling van vrouwen komt overal in de academische wereld voor, zeker in de bèta-technische wereld, aldus een artikel in PLOS Journal van de Amerikaanse organisatie Women in Science and Engineering (WiSE). Het artikel presenteert, op basis van wetenschappelijk onderzoek, tien “eenvoudige” regels om de kansen voor vrouwen bij instellingen in deze sector te vergroten.
Artikel Plos Journal


Mondiale onderzoekscultuur verandert door coronacrisis, maar ook weer niet

Als reactie op de coronapandemie verandert de onderzoekswereld momenteel ingrijpend, concludeert Digital Science op basis van onderzoek naar publicatietrends, geografische aandachtspunten en samenwerkingspatronen in het medische onderzoek rond COVID-19. Ze neemt onder andere een snelle opkomst waar van ‘open access’-modellen, nieuwe vormen van peer review, preprints en nieuwe zoektechnologieën. Dat daarbij ook het nodige mis gaat, bewijst onderzoek rond de werkzaamheid van hydroxychloroquine. The Lancet publiceerde hierover, op 22 mei, alarmerende resultaten op basis van gegevens die achteraf onbetrouwbaar bleken. Artikelen van AAAS Science Magazine en Nature schrijven daar meer over. Het artikel laat ook zien dat het zelfreinigend vermogen van de wetenschap nog steeds groot is. Immers, binnen twee weken werd de studie alweer teruggetrokken na kritiek van andere wetenschappers. Er verscheen ook alweer nieuw onderzoek, dat een beter beeld geeft van de werkzaamheid en bijeffecten van hydroxychloroquine bij gebruik tegen COVID-19.
Aankondiging Digital Science
Rapport Digital Science (pdf)
Artikel AAAS Science Magazine
Artikel Nature


“De coronacrisis is hét moment om de wereld opnieuw in te richten”

“Tragedie hoeft niet de enige erfenis van de COVID-19-crisis te zijn”, zegt Klaus Schwab, directeur van het World Economic Forum, in een opiniebijdrage die onder andere is gepubliceerd door Project Syndicate. Volgens Schwab “biedt de pandemie een zeldzame, maar beperkte kans om na te denken over onze wereld en een gezondere, rechtvaardiger en welvarender toekomst te creëren”. Business Insider laat twintig Amerikaanse topeconomen, ‑juristen en ‑politici aan het woord over het economisch herstel uit de crisis, met de nadruk op hoe de werkgelegenheid in de VS ingrijpend kan worden bevorderd.
Artikel Project Syndicate
Artikel Business Insider


De volgende stap in kunstmatige intelligentie: contextuele intelligentie

Onderzoek met kunstmatige intelligentie (AI) kent twee knelpunten: je moet altijd de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data toetsen en de uitkomsten moeten altijd in context worden geplaatst. Dit vergt tot nu toe veel ‘handwerk’. Met het online platform Strategic Intelligence werkt het World Economic Forum aan methoden om deze stappen eveneens te automatiseren. We hebben het dan over contextuele intelligentie.
Artikel Medium.com
Website Strategic Intelligence – WEF


Opslag van nutteloze data is ramp voor het klimaat

‘Dark data’ zijn gegevens die bedrijven vaak niet nodig hebben, of vergeten zijn. Ze maken samen ongeveer de helft uit van alle gegevens die bedrijven en overheden opslaan, constateert een onderzoek van Veritas Technologies. “De energie slurpende opslag van ‘dark data’ is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot een van de grootste blinde vlekken in de strijd tegen klimaatverandering”.
Artikel Information Age
Persbericht Veritas Technologies


Onenigheid over internationale belasting techreuzen loopt op

De VS heeft aangekondigd een nieuw onderzoek te hebben geopend naar de belasting van digitale diensten in de EU en een aantal niet-Europese landen. Concrete aanleiding is de publicatie van het Europese herstelplan voor de coronacrisis, waarin het plan is opgenomen voor een mogelijke digitale taks om eigen inkomsten te genereren. Maar ook andere landen hebben plannen in deze richting. De OESO streeft intussen nog steeds naar een wereldwijd akkoord over digitale belasting tegen het einde van 2020.
Nieuwsbericht CNBC
Nieuwsbericht Global Compliance News


Tien principes voor verantwoord gebruik technologie bij COVID-19-respons

De Cities Coalition for Digital Rights heeft, in samenwerking met het Bureau voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties, Eurocities en United Cities and Local Governments (UCLG) een verklaring uitgebracht. Deze gaat over privacy en mensenrechten bij het gebruik van digitale technologieën in reactie op pandemieën zoals COVID-19. De beginselen uit de verklaring moeten als fundamenteel worden beschouwd voor het bevorderen van veilige, inclusieve en duurzame steden. Een artikel van CIGI Online beschrijft de gevaren die aan technologie kleven en hoe deze momenteel allemaal worden bewaarheid. “Leven we straks in een Big Brother-wereld?”, vraagt het artikel zich af. Artikelen van nieuwsorganisatie BGR, Medium.com en Singularity Hub beschrijven hoe technologie wordt ingezet bij de massademonstraties tegen racisme in de VS en hoe dit fundamentele mensenrechten aantast.
Nieuwsbericht Eurocities
Declaratie
Artikel CIGI Online
Artikel BGR
Artikel Medium.com
Artikel Singularity Hub


OESO en IEA: Grijp coronacrisis aan voor ‘uitfaseren’ van fossiele energie

De OESO en het Internationaal Energie Agentschap (IEA), adviseren overheden wereldwijd om hun steun aan het gebruik van kolen, gas en steenkool af te bouwen. “In de huidige coronacrisis zijn er betere manieren om geld te besteden aan de mensheid en de planeet.” Ze noemen als alternatief: infrastructuur voor duurzame energie, onderzoek, en opleiding en training voor banen in de duurzame-energiesector.
Nieuwsbericht OESO
Ondersteuningsbedragen fossiele energie per land


China: Plan om 1.400 miljard dollar te investeren in digitale transformatie

China heeft nieuw digitaal transformatieplan geformuleerd, bedoeld om het lokale bedrijfsleven te stimuleren en de afhankelijkheid van buitenlandse technologiebedrijven te verminderen. Het door de overheid gesteunde plan zal lokale technologische initiatieven in onder andere AI, 5G, datacenters en cloud computing stimuleren. China heeft er 1,4 biljoen dollar voor uitgetrokken. Een rapport van het Mercator Institute for China Studies (MERICS) uit Berlijn beschrijft hoe het Duitse bedrijfsleven van alle Chinese plannen voor digitalisering kan profiteren.
Nieuwsbericht Techwire Asia
Artikel MERICS
Rapport MERICS (pdf)


Japan: Nieuwe wet moet vertraging uitrol ‘supersteden’ tegengaan

Het Japanse parlement heeft een wetsvoorstel aangenomen om de weg te effenen voor het creëren van ‘supersteden’ die gebruikmaken van kunstmatige intelligentie, big data en andere geavanceerde technologieën om de mobiliteit, de rampenbestrijding, de gezondheidszorg en het onderwijs te verbeteren. Een artikel van de Japan Times vraagt zich af of het Japanse Super City Initiative niet te hoog gegrepen is. Het zet vooral vraagtekens bij het maatschappelijk draagvlak voor de plannen.
Nieuwsbericht Cities Today
Rapport Super City Initiative (pdf)
Artikel Japan Times


VS: Nationale Wetenschapsraad presenteert visie tot 2030

De Amerikaanse National Science Board (NSB) heeft het rapport Vision 2030 gepresenteerd. Het beschrijft hoe de VS zijn leidende positie in alle belangrijke velden van wetenschap en techniek kan behouden of terugwinnen, in het snel veranderende mondiale onderzoekslandschap. Vooral China wordt als bedreiging gezien. Een artikel van Nature nuanceert dit evenwel. De huidige coronapandemie dreigt de financiering van het wetenschappelijk onderzoek in China aan te tasten en de opleiding van Chinese studenten in andere landen te dwarsbomen.
Nieuwsbericht AIP
Rapport NSB (pdf)
Artikel Nature


VS: Topwetenschappers buiten selectie van shortlist COVID-19-vaccin gehouden

Operation Warp Speed van de Amerikaanse regering heeft vijf experimentele vaccins voor COVID-19 aangewezen die in aanmerking komen voor hoge overheidssubsidies om in januari 2021 klaar te zijn voor massale productie en inenting. Opvallend is dat de keuze uit circa 100 potentiële vaccins is gemaakt zonder raadpleging van wetenschappelijke gezondheidsadviseurs.
Nieuwsbericht AAAS Science Magazine


VS: Chinese studenten en onderzoekers met ‘militaire banden’ niet meer welkom

President Donald Trump van de VS heeft visumbeperkingen aangekondigd voor Chinese studenten en onderzoekers die banden hebben met het Chinese leger. De maatregel is van toepassing op studenten die een aanvraag indienen voor een doctorale of postdoctorale studie.
Bericht University World News


VS: Venture capital-kansen voor start-uptech in New York

De tech-community in New York is ‘booming’. Er worden enorme investeringen gedaan in tech-startups: 17,2 miljard dollar alleen al in de eerste helft van 2020. Een rapport van RVO beschrijft de zakelijke kansen die dit biedt voor Nederlandse durfinvesteerders.
Rapport RVO (pdf)