AWTI e-mail alert 7 november 2019

De opvallendste berichten van de afgelopen twee weken

Ruim helft Nederlandse universitaire publicaties in ‘open acces’; 100% nog haalbaar

Volgens de VSNU was 54% van de peer-reviewed artikelen van Nederlandse universiteiten over het jaar 2018 open access beschikbaar. Over 2016 (nulmeting) en 2017 was dat nog 42% respectievelijk 50%. De stijgende lijn uit de voorgaande jaren zet hiermee door, maar vlakt enigszins af, constateert minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Met de in 2019 ingezette versnellingsacties hoopt ze de 100% binnen een aantal jaren te halen. Uitgeverij Elsevier bood de academische wereld vorige week 100% open acces aan, meldt ScienceGuide. In ruil daarvoor vraagt het bedrijf de Nederlandse universiteiten deel te nemen aan pilots voor informatievoorziening rond wetenschapsoutput. De onderhandelaars van de VSNU hebben besloten deze optie “een serieuze kans te geven” en uit te laten werken. (Zie ook: ‘Hoe universiteiten onderzoek anders gaan beoordelen in transitie naar ‘open access’ onder Nieuws en achtergronden uit Europa).
Kamerbrief (docx)
Nieuwsbericht ScienceGuide
 

Lokale universiteiten goed voor bedrijven: meer vaardigheden en beter management

Universiteiten worden algemeen gezien als een bron van kracht voor lokale economieën. Uit onderzoek blijkt dat dit een wereldwijd fenomeen is. Bedrijven die dichter bij universiteiten zijn gevestigd nemen gemiddeld betere managers en werknemers in dienst en worden beter gemanaged.
Artikel London School of Economics (pdf)
 

Bedenkingen tegen macht platformbedrijven en voorstellen voor regulering

Platformbedrijven als Google, Facebook en Amazon bedienen miljarden gebruikers over de hele wereld en vervullen in toenemende mate kernfuncties in de samenleving. De particuliere winst is duidelijk, maar de platforms bedreigen ook ons sociale weefsel, onze economie en onze democratie. Een serie essays en een video van het Centre for International Governance Innovation (CIGI) uit Canada gaat breed in op mogelijkheden om platforms te reguleren.
Publicatie CIGI (pdf)
Video CIGI
 

Nieuws en achtergronden uit Nederland

Wetenschappers iets vaker in vaste dienst bij universiteiten

Wetenschappers komen weer iets vaker in vaste dienst bij universiteiten. Toch zijn tijdelijke contracten nog altijd schering en inslag, vooral in de lagere rangen van de academie. En met een groeiend aantal studenten wordt de werkdruk er niet minder op.
Nieuwsbericht HOP / Erasmus Magazine
 

Onderwijs en onderzoek uit balans: minder promovendi kan helpen

Het hoger onderwijs roept al jaren dat de verwevenheid tussen onderwijs en onderzoek beter kan. Maar hoe zorg je daarvoor? Begin eens met minder promovendi aanstellen, is een suggestie van Frank Miedema tijdens een debat van de AWTI, het Rathenau Instituut en de Onderwijsraad over het onderwerp.
Nieuwsbericht HOP / DUB
 

Vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s voor 4TU

De 4TU.Federatie heeft vijf nieuwe onderzoeksprogramma’s gepresenteerd, waarvoor 22 miljoen euro is vrijgemaakt. Overkoepelend thema is ‘high tech for a sustainable future’. Meer specifiek gaat het om onderzoek naar gepersonaliseerde geneeskunde, ziektepreventie en behandeling, ‘slimme’ industrie, meer veerkrachtige samenlevingen en de wereldwijde voedselvraag. Van elk van de vijf programma’s zijn animaties gemaakt.
Nieuwsbericht en animaties 4TU.Federatie
 

“Wederzijdse minachting tussen onderzoekers van hogescholen en universiteiten”

De samenwerking tussen hogescholen en universiteiten op het gebied van onderzoek is niet optimaal. Vooroordelen maken de kloof, het artikel spreekt zelfs van ‘dedain’, groter dan hij in werkelijkheid hoeft te zijn, concludeert onderzoeksbureau ResearchNed.
Nieuwsbericht HOP / DUB
Rapport ResearchNed
 

Opbrengsten Studievoorschot geïnvesteerd in kwaliteit hoger onderwijs

De eerste tien universiteiten en vijf hogescholen kunnen investeringen gaan doen in de kwaliteit van hun onderwijs met de opbrengsten van het Studievoorschot. Van deze vijftien instellingen is het plan goedgekeurd. Tot 2024 heeft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) 663 miljoen euro beschikbaar om de kwaliteit van het hoger onderwijs over de hele linie te verbeteren. In de tussentijd praat de Eerste Kamer nog steeds over het huidige leenstelsel voor studenten dat het oude systeem van de basisbeurs heeft vervangen. De oppositie, maar ook coalitiepartij D66, plaatsen daar kanttekeningen bij.
Nieuwsbericht Rijksoverheid
Nieuwsbericht HOP / DUB
Nieuwsbericht HOP / Observant
 

Advies Van Rijn wordt verder uitgediept

OCW gaat uitgebreid onderzoek laten doen naar de bekostiging van het mbo en het hoger onderwijs en onderzoek. Dat schrijft minister Ingrid van Engelshoven (OCW) in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee reageert ze op een motie die die vroeg om een dergelijk onderzoek, aldus een bericht van ScienceGuide. In een aanvullend artikel noemt Dirk Van Damme, Senior Counsellor van het onderwijsdirectoraat van de OESO het rapport Van Rijn “slecht onderbouwd”. De zwaarte van de maatregelen die op basis van het rapport zijn doorgevoerd staan, volgens hem, “niet in relatie tot de analyse die wordt gegeven”.
Nieuwsbericht ScienceGuide
Artikel ScienceGuide
 

Oneigenlijke beïnvloeding voorkomen met gedragscode voor onderzoeksfinanciers

Overheden en bedrijven kunnen wetenschappers onder druk zetten. Daarom moet er een gedragscode komen voor onderzoeksfinanciers zegt hoogleraar Bert van Wee (TU Delft) in een artikel van ScienceGuide.
Artikel ScienceGuide
 

“Vergrijzend Nederland heeft een Wopke-fonds hard nodig”

De nieuwe topvrouw van het IMF, Kristalina Georgiva, heeft Duitsland en Nederland opgeroepen om meer te investeren in infrastructuur en r&d. Een column van RaboResearch onderschrijft de noodzaak hiervan, met name omdat de vergrijzing van ons land de economie sterk gaat afremmen. Minister Wopke Hoekstra (Financiën) denkt al na over zo’n fonds. Investeringen in innovatie en onderwijs zouden, volgens berekeningen van de bank, het hoogste rendement opleveren. Hoogleraar Bart van Ark (RUG, The Conference Board) stelt in een artikel van MeJudice dat Nederland de economie vooral moet versterken door structuurvernieuwing: meer focus op langetermijnresultaten, een combinatie van missie- en diffusiegericht innovatiebeleid, en het in samenhang verbeteren van de kwaliteit van banen en de productiviteitsgroei.
Artikel RaboResearch
Artikel MeJudice
 

Toename snelgroeiende start-ups stagneert, “we moeten tandje hoger schakelen”

De toename van het aantal snelgroeiende bedrijven is het afgelopen jaar meer dan gehalveerd, blijkt uit de ScaleUp Dashboard 2019 van het Erasmus Center for Entrepreneurship (ECE) en de Rotterdam School of Management (RSM). “We zullen een tandje hoger moeten schakelen en gedurfde experimenten uitvoeren”, zegt ECE-directeur Justin Jansen in gesprek met Sprout.
Nieuwsbericht ECE
Rapport ECE / RSM (pdf; registratie verplicht)
Artikel Sprout
 

Staatssecretaris gaat kijken of ze financiering mkb verder kan verbeteren

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK) gaat verkennen of er nog aanvullende acties mogelijk zijn om vroegefasefinanciering van start-ups te bevorderen. Dat stelt ze in een brief aan de Tweede Kamer over de mkb-financieringsmarkt. Ook gaat ze verkennen of haar ministerie ondersteuning kan geven aan provincies die een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) willen opzetten. ROM’s leveren via hun participatiefondsen een belangrijke bijdrage aan de beschikbaarheid van risicokapitaal voor het innovatieve mkb.
Kamerbrief (pdf)
 

Nieuw durfinvesteringsfonds speciaal voor vrouwelijke ondernemers

Vorige week is een speciaal fonds gelanceerd voor durfinvesteringen in jonge bedrijven die zijn opgericht door vrouwen. In het zogeheten Borski Fund zit al meteen 21 miljoen euro. Het is de ambitie om verder te groeien naar 40 miljoen euro.
Nieuwsbericht NOS
Website Borski Fund
 

Innoveren in de regio: makkelijker gezegd dan gedaan

De regio moet en kan een grotere rol spelen in het bevorderen van innovatie. Het decentraliseren van die verantwoordelijkheid is echter makkelijker gezegd dan gedaan volgens VU-hoogleraar Henri de Groot. Hij ziet drie beren op de weg voor decentralisatie: (1) de complexe bestuursstructuur van Nederland; (2) de dreigende vrijblijvendheid door het ontbreken van heldere kaders; en (3) het verwaarlozen van het verdelingsvraagstuk tussen regio’s.
Artikel Me Judice
 

Het Amsterdamse tech-ecosysteem

Amsterdam is de vierde start-uphub van Europa. Een artikel van The Next Web beschrijft wat techbedrijven hier te zoeken hebben en welke steun ze kunnen verwachten als ze zich in ons land willen vestigen.
Artikel The Next Web
 

Nieuws en achtergronden uit Europa

Fikse kortingen op Horizon Europe en Erasmus+ dreigen

De onderhandelingen over de Europese begroting dreigen uit te monden in een fikse korting op Horizon Europe en Erasmus+, constateert Neth-ER. Er ligt nu een voorstel op tafel van het Fins voorzitterschap om te bezuinigen op de totale Europese begroting. Dat eisen bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. Ter compensatie voor andere landen zou landbouw dan een groter aandeel in de begroting krijgen. Dit beide zal zeker ten koste gaan van onderzoek en de uitwisseling van studenten en onderzoekers, aldus Neth-ER. Een bemiddelingscomité heeft tot 18 november de tijd gekregen om een akkoord te vinden over het nieuwe Meerjarig Financieel Kader. De nieuwe Europees commissaris voor Innovatie en Jeugd, Mariya Gabriel, kan meteen aan de bak om zoveel mogelijk van het budget te redden, aldus een artikel van Science|Business. Opvallend genoeg discussiëren ministers van de Eurogroep vandaag (donderdag 7 november) over extra investeringen in onderzoek en innovatie. Volgens een ‘technical note’ van de Europese Commissie (EC) is dit dé manier om de productiviteit en het concurrentievermogen van Europa te verhogen. Een rapport van het Strategic Forum for Important Projects of Common European Interest (IPCEI) noemt zes sectoren waarop het onderzoeks- en innovatiebeleid van de EU zich zou moeten richten om het meeste resultaat te boeken.
Nieuwsbericht Neth-ER
Artikel Science|Business
Technical Note EC (pdf)
Nieuwsbericht EC
Rapport Strategic Forum
 

Hoe universiteiten onderzoek anders gaan beoordelen in transitie naar ‘open access’

De omschakeling naar ‘open access’ noopt universiteiten om hun systeem van onderzoekbeoordeling aan te passen. De European University Association (EUA) heeft een rapport gemaakt over de manier waarop de Europese universiteiten dit aanpakken. Dat blijkt een ingewikkeld proces, waarvoor veel afstemming nodig is binnen en tussen universiteiten. In een artikel van het Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde legt voormalig NWO-voorzitter Jos Engelen nog een keer het belang van ‘open access’ uit en welke gevolgen dit heeft voor onderzoekers en onderzoeksinstellingen. Een artikel van Science|Business vertelt meer over de kosten van het publiceren van wetenschappelijk onderzoek. De European Molecular Biology Organisation heeft cijfers daarover openbaar gemaakt. Duidelijk wordt dat de transitie naar ‘open access’ niet veel kosten zal besparen.
Rapport EUA (pdf)
Artikel Tijdschrift voor Natuurkunde (pdf)
Artikel Science|Business
 

CESAER: Pleidooien voor inclusief hoger onderwijs en Europese Universiteiten

CESAER, de Europese de koepelorganisatie van technische universiteiten, heeft twee publicaties uitgebracht. De eerste is een oproep voor meer gelijkheid, diversiteit en inclusiviteit in het hoger onderwijs als geheel. De tweede is een ‘position paper’, waarin de organisatie onder andere pleit voor meer budget voor het Europese Universiteiten-initiatief.
Nieuwsbericht CESAER – 1
Publicatie CESAER – 1(pdf)
Nieuwsbericht CESAER – 2
Publicatie CESAER– 2 (pdf)
 

RISE Group: Laatste reflecties op het Europese onderzoeks‑ en innovatiebeleid

Traditionele onderzoeksuniversiteiten zouden zich meer moeten manifesteren als innoverende, ondernemende instellingen. Dit is een van de aanbevelingen van de Research, Innovation and Science Policy Experts Group (RISE), die eurocommissaris Carlos Moedas in 2014 in het leven riep om hem te voorzien van advies over het onderzoeks- en innovatiebeleid. Nu de termijn van Moedas ten einde loopt, wordt ook RISE opgeheven. Dit advies geeft 7 laatste reflecties op het beleid.
Nieuwsbericht Neth-ER
Rapport RISE Group(pdf)
 

Onderzoeksintegriteit gedijt het beste in open en communicatieve omgeving

De beste manier om onderzoeksintegriteit te bevorderen, is het opzetten van ecosystemen waarin onderzoekers, financieringsinstellingen en onderzoeksmanagers samen nadenken en praten over een verantwoorde uitvoering van het onderzoek. Dat komt naar voren uit het eindverslag van de Mutual Learning Exercise (MLE) on Research Integrity, waarin ervaringen en ‘best practices’ uit de 12 Europese landen op een rij zijn gezet.
Eindrapport DG RTD
 

Hoe de EU de sprong van lab naar radicale, ontwrichtende innovatie kan stimuleren

Twee jaar geleden werd de European Innovation Council (EIC) opgericht om meer steun te geven aan de ontwikkeling van grote, radicale innovaties. Dat gaat nu gebeuren met de instrumenten EIC Accelerator en EIC Pathfinder. Op een bijeenkomst in Brussel werd gedebatteerd over hoe laatstgenoemde programma optimaal kan functioneren. Dat leverde zes ideeën op over het bepalen of ontdekkingen potentieel ontwrichtend zijn en hoe je ze verder kunt helpen naar de markt.
Conclusies bijeenkomst (pdf)
 

Hoe de EU haar programma voor regionale innovatie kan verbeteren

In het regionale beleid van de EU speelt het programma Research and Innovation Strategies for Smart Specialisation (RIS3 of S3) een grote rol. Tot nu toe slaagt dit programma er evenwel niet on om de grote economische verschillen tussen Europese regio’s te verkleinen. Een artikel van de Regional Studies Association (RSA) doet vijf aanbevelingen om hierin verbetering te brengen.
Artikel RSA
 

Bijten digitale regulering en digitale innovatie elkaar?

Ten opzichte van de VS en China heeft de Europese Unie het afgelopen decennium veel regels voor de digitale markt opgesteld. Denk aan de GDPR (AVG). Een artikel van EurActiv vraagt zich af of die regels de reden zijn dat digitale innovatie in ons werelddeel achterblijft. Het antwoord daarop geven, is nog niet zo makkelijk. Bovendien zijn die regels niet voor niets ingevoerd.
Artikel EurActiv
 

Een nieuwe kijk op de toekomst van werk in de EU

De toekomst van werk komt geregeld aan bod in deze e-mail alert, vooral waar het gaat om de (mogelijke) gevolgen van de economische en technologische veranderingen die gaande zijn en de beleidsreacties hierop van de EU. De European Parliamentary Research Service (EPRS) heeft een overzicht gemaakt van alle beleidsonderwerpen die in dit verband relevant zijn.
Rapport EPRS (pdf)
 

Europese octrooien helpen mkb bij commercialiseren veelbelovende uitvindingen

Het Europese mkb maakt doeltreffend gebruik van Europese octrooien om hun belangrijkste uitvindingen te beschermen. Twee derde lukt het op die manier ook om een product of proces succesvol te commercialiseren. Dat laat een studie van het Europese Octrooibureau (EPO) zien.
Nieuwsbericht EPO
Rapport EPO (pdf)
 

Het wegnemen van de maatschappelijke weerstand tegen automatisering

Tijdens de eerste Industriële Revolutie versnelde mechanisering de economische groei en de welvaart op de lange termijn. Het werd echter hevig tegengewerkt door werknemers die niet deelden in de kortetermijnwinst. Volgens een artikel op de website Vox.eu spelen soortgelijke krachten vandaag de dag ook als het gaat om automatisering. Het artikel doet aanbevelingen hoe overheden en bedrijven hiermee zouden kunnen omgaan.
Artikel Vox.eu
 

EESC roept op tot nieuwe initiatieven blauwe bio-economie

Visserij, aquacultuur en algenteelt kunnen de duurzame aquatische voedselproductie in de EU verhogen, de voedselzekerheid bevorderen en economische groei en duurzame werkgelegenheid creëren. Het potentieel van de blauwe bio-economie wordt in de EU echter nog niet benut, meent het European Economic and Social Committee (EESC) Het beveelt aan om pan-Europese proefprojecten op te zetten en op basis van de resultaten vervolgstappen te zetten, waarbij zowel lokale belanghebbenden als de wetenschappelijke gemeenschap worden betrokken.
Nieuwsbericht EESC
Opiniestuk EESC
 

Juncker Plan heeft grote invloed gehad op de werkgelegenheid en groei in EU

Het Investeringsplan voor Europa, het zogenoemde Juncker Plan, speelt een grote rol bij het stimuleren van de werkgelegenheid en de groei in de EU. Tegen 2022 zal het plan het bbp van de EU met 1,8% hebben doen toenemen en 1,7 miljoen extra banen hebben opgeleverd. Dat laten berekeningen van het Joint Research Centre (JRC) en de Europese Investeringsbank (EIB) zien.
Nieuwsbericht EIB
Rapport JRC/ EIB (pdf)
Factsheet EC
 

Vennootschapsbelasting in de digitale economie

Als gevolg van de globalisering, de digitalisering en het toenemende gewicht van immateriële goederen in de transacties en balansen van bedrijven, is de vennootschapsbelasting eigenlijk geen efficiënt belastingsysteem meer. De denktank Centre for European Policy Studies (CEPS) bespreekt in een rapport verschillende benaderingen voor een nieuw systeem.
Aankondiging CEPS
Rapport CEPS (pdf)
 

Duitsland: Overzicht kennis- en innovatiebeleid

De Nederlandse Innovatie Attaché in Duitsland heeft een factsheet gemaakt over het Duitse innovatiebeleid zoals verwoord in de Hightechstrategie 2025. Onlangs introduceerde de Duitse regering nog een fiscaal innovatie-instrument dat is gebaseerd op onze WBSO. De factsheet bevat verder nieuw cijfermateriaal over r&d-activiteiten in Duitsland.
Factsheet Kennis en Innovatiebeleid Duitsland (pdf)
 

Duitsland: Commissie presenteert ethische aanbevelingen voor gebruik AI

In Duitsland heeft de Daten Ethik Kommission (DEK) een rapport gepresenteerd over het “respectvol gebruiken” van kunstmatige intelligentie. Het geeft ethische richtsnoeren en doet aanbevelingen voor maatregelen gericht op de bescherming van het individu, het behoud van de sociale samenhang en het bevorderen van de welvaart. Volgens een artikel van Fortune is het rapport een voorbode van hoe de EU als geheel AI gaat reguleren.
Nieuwsbericht Universiteit van Keulen
Rapport DEK (D; pdf)
Samenvatting Rapport (E; pdf)
Aanbevelingen DEK (E; pdf)
Artikel Fortune
 

Duitsland en Frankrijk willen Europese concurrent voor Amerikaanse cloud-bedrijven

Duitsland en Frankrijk gaan samen een onafhankelijke cloudinfrastructuur opbouwen om de dominantie van Amerikaanse technologiegiganten te doorbreken. De regeringen van de twee landen hebben er steeds meer moeite dat Europese bedrijven de controle over hun gegevens overdragen aan niet-Europese bedrijven als Alphabet, Microsoft en Amazon.
Nieuwsbericht Science|Business
Nieuwsbericht Nederlandse Innovatie Attaché in Duitsland
 

Nieuws en achtergronden uit de rest van de wereld

Bedenkingen bij het gebruik van algoritmes door overheden

Overheidsdiensten maken een steeds groter gebruik van geautomatiseerde algoritmes. De belofte is duidelijk: snellere, goedkopere en evenwichtigere besluitvorming. In de naam van efficiëntie hebben ze echter ook het effect dat ze de kwetsbare groepen schaden die ze moeten helpen, en dat ze bevooroordeelde beslissingen nemen waar individuen weinig tegen kunnen doen. Het artikel ‘Dept of algorithmic government’ in de nieuwsbrief van Exponential View (EV) en een artikel van The Guardian gaan dieper op het onderwerp in. Ze bespreken ook mogelijkheden om algoritmes eerlijker te maken. Een Speciaal Rapporteur van de Verenigde Naties publiceerde een rapport over digitale technologie, sociale bescherming en mensenrechten, waarin hetzelfde onderwerp centraal staat.
Artikel EV (tweede artikel)
Artikel The Guardian
Rapport VN Human Rights Council (docx)
 

Socialemediabedrijven belemmeren wetenschappelijk onderzoek

Tech-giganten als Facebook en Instagram schermen hun data steeds meer af voor wetenschappers. Daardoor wordt onderzoek belemmerd en blijven sommige maatschappelijke vraagstukken onbeantwoord, aldus een artikel van HOP / DUB.
Artikel HOP / DUB
 

Een voorstel voor het meten van de digitale economie

We gebruiken digitale media een groot en groeiend deel van ons leven, maar ze tellen nauwelijks mee in de officiële maten voor economische activiteit, zoals het bbp en de arbeidsproductiviteit. Een artikel van twee onderzoekers van de MIT Sloan School of Management in Harvard Business Review (HBR) doet een voorstel om hierin verandering te brengen.
Artikel HBR
 

Gartner Top 10 Strategic Technology Trends for 2020

De analisten van onderzoeksbureau Gartner hebben weer een top 10 van strategische technologietrends voor de komende jaren gepubliceerd. Op de lijst staan bijvoorbeeld hyperautomatisering, blockchain, de ‘distributed cloud’ en autonome apparaten.
Nieuwsbericht Gartner
 

‘Slachtpartij’ onder de tech-unicorns

Er lijkt een einde te komen aan bijna twee decennia van accumulatie van rijkdom en macht in de techsector. Dat constateert een artikel van Newgeography. Veel ‘unicorns’ (bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 miljard dollar) verliezen met een adembenemende snelheid waarde. Nieuwe techbedrijven, zoals We, stellen hun beursgang plotseling uit. “Beleggers ontdekken opnieuw dat resultaten uiteindelijk belangrijker zijn dan een hype.”
Artikel Newgeography
 

‘Quantum Leap’ van Google is volgens IBM een ‘Quantum Flop’

Vorige maand lekte een artikel van Google uit dat zijn onderzoekers ‘kwantumsuprematie’ hadden bereikt. Nu zegt IBM dat Google de test heeft vervalst. Een artikel van Wired vertelt er meer over. Een artikel van Futurism legt uit waarom quantum-suprematie zo belangrijk is. Wired maakte ook een gids over wat ‘quantum computing’ is en gaat betekenen in de toekomst. France Digitale en Wavestone deden een studie naar het Europese quantum-ecosysteem.
Artikel Wired
Artikel Futurism
Gids Wired
Rapport France Digitale / Wavestone (pdf)
 

Het vergroten van het innovatievermogen van stadsbesturen

De OESO heeft, samen met Bloomberg Philanthropies, een onderzoek uitgevoerd naar de innovatiecapaciteit van 89 steden in OESO- en niet-OESO-landen. Hierbij is gekeken naar de benaderingen en doelen van het innovatiebeleid, personeel en structuur, gegevens, financiële middelen en evaluatie-inspanningen. Er is een rapport en een website over de resultaten van het onderzoek. Een artikel van Smart City Hub gaat in op de privacy-problemen als gevolg van digitaliseringsinitiatieven van steden. Een artikel van Open Access Government vertelt hoe steden het probleem van privacy kunnen aanpakken en een betrouwbare partner voor hun burgers kunnen blijven.
Rapport OESO
Website OESO
Artikel Smart City Hub
Artikel Open Access Government
 

Canada: Wetenschappers halen opgelucht adem na verkiezingswinst Trudeau

De Canadese onderzoekswereld is blij met de herverkiezing van de liberale partij van Justin Trudeau, aldus een artikel van Science|Business. Voorafgaand aan de verkiezingen waren onderzoekers bang voor winst van de Conservatieve Partij, die had toegezegd te snijden in alle publieke investeringen.
Artikel Science|Business
 

VS: Inspanningen om wetenschappelijke integriteit bij federale instanties te versterken

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is het eens geworden over nieuwe wetgeving om wetenschappelijke integriteit over de federale instanties heen te waarborgen. Ook een groep Republikeinen heeft ermee ingestemd. Ondertussen adviseert een tweepartijenwerkgroep het Congres om overheidsonderzoek te beschermen en de benoeming van gekwalificeerde ambtenaren bij agentschappen te behoeden voor politieke inmenging. President Trump zelf is aan de slag gegaan met de heropbouw van zijn presidentiële Council of Advisors on Science and Technology. Hij heeft hiervoor de eerste 7 van de 16 leden aangewezen.
Nieuwsbericht AIP – 1
Nieuwsbericht AIP – 2
 

VS: Regering Trump verdeeld over plan om technologie uit Chinese handen te houden

De Amerikaanse president Donald Trump en veel van zijn hoogste adviseurs zien de technologische ambities van China als nationale veiligheidsbedreiging. Daarom willen ze beperkingen opleggen aan de overzeese verkoop van technologie. Binnen de regering is echter grote onenigheid ontstaan, omdat anderen menen dat dit een negatieve weerslag zal hebben op de Amerikaanse industrie.
Artikel The New York Times
 

VS: Campagne tegen overheidsregulering arbeidsmarkt Californië

Een aantal grote bedrijven uit de deeleconomie, waaronder Uber en Lyft, is een campagne gestart voor een referendum in 2020, de Protect App-Based Drivers & Services campaign, in de staat Californië. Deze zou moeten gaan over een vrijstelling voor taxibedrijven in de deeleconomie (‘ride hailing’) om chauffeurs in vaste dienst te nemen.
Artikel Vox.com