AWTI bezoekt France Stratégie

Op 1 maart was AWTI-voorzitter Eppo Bruins op werkbezoek bij France Stratégie. Dat is de overkoepelende strategische adviesraad van de Franse regering.  Hij sprak daar over de ontwikkelingen rond kernenergie in Nederland en Frankrijk en de manieren waarop de samenleving hierbij kan worden betrokken.

Beeld: ©AWTI

De Nederlandse delegatie bestond naast de AWTI uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR), de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) en het Rathenau instituut.

In Frankrijk wordt twee derde van de benodigde elektriciteit opgewekt door 56 kerncentrales. Dit staat in schril contrast met Nederland, met één vijftig jaar oude kerncentrale in Borssele, die bovendien uiterlijk eind 2033 zal sluiten. Hoewel in Frankrijk dus veel meer ervaring is met het plannen, bouwen en exploiteren van kerncentrales, is ook daar het betrekken van burgers en de maatschappij in den brede steeds belangrijker geworden. Frankrijk staat aan de vooravond van een grote vervangingsopgave en bovendien vergt de toenemende elektrificering meer opwekking dan de huidige capaciteit.

Recent besloot de Nederlandse regering dat er op zo kort mogelijke termijn twee nieuwe kerncentrales zullen worden gebouwd, met als voorkeurslocatie Borssele. Daarom was het een geschikt tijdstip om een Nederlands-Franse ontmoeting te organiseren, om te leren van elkaars ideeën over maatschappelijke participatie rond het kernenergie-debat. De Franse en Nederlandse delegatie vonden elkaar in een aantal gemeenschappelijke punten. Het zo snel mogelijk omlaag willen brengen van de CO2-uitstoot van elektriciteitsopwekking staat op gespannen voet met een uitgebreid proces van maatschappelijke participatie en consultatie. Daarnaast zien we in Europa dat het lang duurt voordat een kerncentrale gebouwd is, terwijl de politiek de neiging heeft optimistische tijdlijnen te schetsen. Tegelijk zijn die optimistische tijdlijnen nodig omdat de politieke en maatschappelijke ambities hoog zijn.

Co-creatie en transformatiegericht innovatiebeleid

Het bezoek sloot goed aan bij het recente AWTI-essay ‘Samen grip krijgen op wicked problems’ waarin co-creatie met de samenleving centraal staat. Rond de zomer komt de AWTI met een advies over transformatiegericht innovatiebeleid, waarin ondermeer de aanpak van de energietransitie uitgebreid aan bod zal komen.