Herbenoeming Ellen Moors

Ellen Moors, hoogleraar Innovatie & Duurzaamheid aan de Universiteit Utrecht en afdelingsvoorzitter van het Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling is sinds 2019 raadslid van de Adviesraad voor wetenschap technologie en innovatie. Recent is ze herbenoemd voor een periode van vier jaar. Momenteel werkt Ellen als raadslid aan een advies over transformatiegericht innovatiebeleid dat de AWTI voor de zomer wil publiceren:

Wetenschap, technologie en innovatie verbinden ons en brengen ons verder in deze wereld. Met onze adviezen dragen wij graag bij aan het vergroten van de welvaart en het welzijn in onze samenleving. Gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en toekomstgericht.

Ellen Moors
Beeld: ©AWTI