Welke adviesvragen gaan we komend jaar oppakken?

De AWTI brengt ongeveer drie tot vijf keer per jaar advies uit aan de regering en het parlement. Adviezen worden gevraagd en ongevraagd uitgebracht zonder dat de raad daarbij een achterban vertegenwoordigt.

De keuzes in het werkprogramma 2023 zijn ingebed in de maatschappelijke context van snel verschuivende geopolitieke verhoudingen in een wereld die net op adem aan het komen was van de eerste grote pandemie in het tijdperk van globalisering en sociale media. Deze actuele context leidt tot fundamentele vraagstukken zoals een herbezinning op defensieonderzoek, de betekenis van sociale en geesteswetenschappen in complexe samenlevingsvraagstukken en het belang van radicale innovatie en tegendraadse denkers.

koffer ministeries
Beeld: ©awti

Eppo Bruins, voorzitter AWTI:

Zonder innovatie zijn de grote problemen in onze samenleving niet oplosbaar.

Een sterk WTI systeem is van groot belang voor een weerbare samenleving en sterke economie. Daarom hecht de AWTI waarde aan een wendbaar en weerbaar stelsel dat in de basis sterk is en klaar is voor de toekomst. Zo kan de waarde van WTI voor maatschappij en economie het meest tot zijn recht komen.

De AWTI wil met deze drie grote vraagstukken en met gevraagd en ongevraagd advies op andere actuele onderwerpen het komende jaar nieuwe perspectieven aandragen, om zo nieuwe idee├źn voor beleid aan te dragen bij regering en Parlement.

Werkprogramma 2023 | Publicatie | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (awti.nl)