Jongeren en het zorgen voor hun morgen

Op 23 mei 2022 hebben veertien adviesraden gezamenlijk een inspiratiebundel uitgebracht met als thema: Jongeren en het zorgen voor hun morgen.

Voorkant jongerenbundel
Beeld: ©AWTI

Een toekomst met perspectief

Jongeren maken zich zorgen over hun toekomst. Veertien adviesraden van de regering en het parlement werkten samen aan een inspiratiebundel met artikelen, waarin wij de samenleving en politiek oproepen om te zorgen dat de huidige én toekomstige jonge generaties een hoopvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Voor een toekomst met perspectief moeten jongeren een stem krijgen in het politieke debat en mee kunnen bouwen aan beleid, ook op lange termijn.

Op 23 mei 2022 publiceerden en presenteerden wij de bundel en gingen wij in gesprek met jongeren, beleidsmakers, politici en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties over de toekomst van jongeren. De bundel werd aangeboden aan minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

https://www.awti.nl/documenten/publicaties/2022/05/23/index

  • Beeld: ©Dirk Hol
  • Beeld: ©Dirk Hol
  • Beeld: ©Dirk Hol

Loop een stukje harder voor de jeugd!

In de AWTI-bundelbijdrage vullen wij het belangrijke verhaal over jongeren en de zorgelijke toekomst aan met een blik op het nú. Wij richten ons op jongeren van pakweg 16 tot 30 jaar oud die de samenleving mee vormgeven door te studeren, mee te werken in de wetenschap, in de maakindustrie, aan technologieontwikkeling en innovatie. Dat zijn namelijk de gebieden waar de adviezen van onze adviesraad over gaan. We beschrijven allerlei manieren waarop jonge mensen bijdragen aan wetenschap, technologie en innovatie en geven daarvan voorbeelden.

Meer weten over de AWTI-bijdrage?
J.D. (Jeffrey) de Hoogen MSc BA | Over ons | Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (awti.nl)

Beeld: ©Dirk Hol
Jeffrey de Hoogen, Kathleen Torrance en Thijs Latten werkten aan de AWTI-bundelbijdrage.

Deelnemende raden

Aan de bundel is meegewerkt door: Raad voor Volksgezondheid & Samenleving; Nederlandse Sportraad; Sociaal-Economische Raad; Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming, Adviescollege ICT-toetsing, Adviesraad Migratie; Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie; Gezondheidsraad; Raad voor Cultuur; Raad voor de leefomgeving en infrastructuur; Raad voor Dierenaangelegenheden; Raad voor het Openbaar Bestuur en Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Daarnaast is er op verzoek van de Onderwijsraad ook een bijdrage van vier jongerenonderwijsorganisaties, namelijk: het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs, Landelijke studentenvakbond en Interstedelijk Studenten Overleg.