AWTI geeft technische briefing over advies ‘Kansen pakken met kennis’

Op donderdag 13 januari verzorgde de AWTI een technische briefing over het advies ‘Kansen pakken met kennis’ voor de vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK).

AWTI-raadsleden Sjoukje Heimovaara en Ellen Moors gaven eerst een toelichting op het advies. Ze lieten zien dat de kennisuitwisseling tussen kennisinstellingen en ondernemers in Nederland nog niet optimaal is en waar in de ogen van de AWTI de meeste ruimte voor verbetering zit.


Vervolgens gingen Heimovaara en Moors in op de aanbevelingen die de AWTI doet. Versterk de bruggen tussen kennisinstellingen en ondernemers o.a. door kennis beter toegankelijk te maken en door vragen van ondernemers en onderzoekers beter op elkaar af te stemmen. Maak ook beter gebruik van de kennisoverdracht via personen zoals studenten of onderzoekers met een dubbelfunctie bij kennisinstelling en bedrijf.


Daarna was er nog voldoende tijd om in te gaan op de verschillende vragen van de aanwezige Kamerleden. Daarbij ontspon zich een interessante gedachtewisseling over hoe onderzoekers en ondernemers elkaar uiteindelijk beter kunnen gaan vinden.


Het debat is terug te zien via: Debat gemist.