Nieuwe Tweede Kamer maakt kennis met de AWTI

Op 9 september hield de vaste Kamercommissie voor OCW een kennismakingsgesprek met de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie en enkele andere organisaties rond wetenschapsbeleid. AWTI-directeur Patrick Essers wees op de unieke positie van de AWTI als een onafhankelijke adviseur die niet de belangen van een bepaalde achterban hoeft te vertegenwoordigen.

“Bovendien is de AWTI niet alleen een adviseur voor de regering, maar ook voor het parlement,” vervolgde Essers. “De Tweede Kamer kan de AWTI ook om een advies vragen. Daar staat de AWTI voor open.”

Tweede-Kamerlid Hatte van der Woude (VVD) gaf aan “met extra aandacht uit te kijken naar hoe de AWTI de regering en beide Kamers adviseert” omdat de adviezen van de AWTI in haar ogen “bijzonder aantrekkelijk” zijn vanwege die onafhankelijke positie. Ze wilde weten hoe de Tweede Kamer haar vragen in het werkprogramma van de AWTI kan krijgen. Essers gaf aan dat de Tweede Kamer een uitdrukkelijke vraag kan stellen aan de AWTI naast het leveren van input voor het werkprogramma.

Hamilcar Knops, raadsadviseur van de AWTI, wees de Kamerleden nog op het advies Beter van start over doorgroei van kennisintensieve start-ups, dat geschreven is op uitdrukkelijk verzoek van de Tweede Kamer. Het initiatief daarvoor kwam vanuit de Kamercommissie voor OCW.

Naast de AWTI maakte de vaste Kamercommissie voor OCW ook kennis met ‘Parlement en Wetenschap’ en het Rathenau Instituut.