AWTI: Rijk en regio moeten beter samenwerken voor de toekomst van Nederland

Nederland staat voor grote transities naar een groene, duurzame, digitale en inclusieve economie. Innovatie is hierin cruciaal. Innoveren gebeurt in de regio: dáár vinden bedrijven, wetenschappers, talent en maatschappelijke organisaties elkaar, ontstaan nieuwe initiatieven en zijn er kansen voor vernieuwing. Regio’s hebben elk te maken met specifieke opgaven om hun economie te vernieuwen, om de brede welvaart te verbeteren en om aan transitieopgaven bij te dragen. De verschillen tussen regio’s worden – mede door de coronacrisis – alleen maar groter. De Nederlandse brede welvaart en de voortgang in transities zijn echter afhankelijk van de innovatiekracht van álle regio’s.

Het rijk en de regio’s werken volop samen aan regionale innovatie en daarmee is veel bereikt. Nu moeten de partijen samen zorgen dat vernieuwing in de regio’s écht verder komt en dat relevante innovatie-initiatieven van regio’s verbonden raken en versnellen. Met een betere afstemming tussen regionale en nationale innovatiedoelstellingen, meer verbinding tussen regio’s en een aanpak die aansluit op de regionale context. Daarmee kunnen alle regio’s hun groeipotentieel vergroten, de brede welvaart van hun inwoners verbeteren en bijdragen aan de transitieopgaven waar Nederland voor staat.

Klik hier voor het advies Samen de lat hoog leggen - Regio en rijk bundelen krachten voor innovatie

AWTI-advies Samen de lat hoog leggen
Beeld: Bas Kijzers