STI Policy Council Meeting May 2021

Op 20 mei organiseerde de AWTI de jaarlijkse bijeenkomst voor alle Europese adviesraden voor wetenschap, technologie en innovatie. Dit jaar was een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk dus logde alle deelnemers in vanuit hun eigen werkkamer, verspreid over heel Europa. Desalniettemin was het een levendige bijeenkomst met boeiende discussies en interessante keynotes van Oscar Delnooz en Michiel Sweers.

Het thema van de bijeenkomst was kennisveiligheid; een delicaat, maar uiterst relevant onderwerp. Internationale onderzoekssamenwerking is onmisbaar voor een goed werkende kenniseconomie, maar grootschalig kennisdeling vraagt ook om meer aandacht voor kennisveiligheid.

De bijeenkomst liet opnieuw blijken hoe nuttig en waardevol dit Europese netwerk van adviesraden is. De AWTI kijkt samen met alle andere deelnemers uit naar de eerstvolgende bijeenkomst in Wenen.