Bijdrage AWTI voor het AO Wetenschapsbeleid

Op 24 juni spreekt de Tweede Kamer in een Algemeen Overleg over het wetenschapsbeleid.

Op de agenda staat ook het AWTI-advies Versterking van wetenschap, technologie en innovatie in maatschappelijke transities. De AWTI heeft de Kamer deze position paper gestuurd over het advies.

Kern van het advies is: kom tot een overkoepelend beeld van het Nederland van de toekomst en een bijbehorende ingrijpende netwerk-aanpak voor de transities. Hierin heeft de wetenschap een belangrijk rol.