Debat: wetenschap met impact? Lessen uit de kringlooplandbouw voor circulaire kennisproductie

Om maatschappelijke transities te realiseren, is kennis uit verschillende hoeken nodig. De meeste impact wordt bereikt als het onderzoek èn de praktijk in een goede verbinding staan. Dit was de uitkomst van het debat Het verschil maken op maandag 30 september, dat de AWTI samen met het Rathenau Instituut organiseerde.

Aan de hand van het voorbeeld van de transitie naar kringlooplandbouw werd besproken hoe je de juiste kennis op het boerenerf krijgt en hoe de ervaringen en vragen uit de praktijk op hun beurt de wetenschap (en het beleid) weer kunnen voeden.

Lees hier het verslag van het debat: wetenschap met impact? Lessen uit de kringlooplandbouw voor circulaire kennisproductie

Beeld: ©AWTI