Promotie Chris Eveleens

Interfering with innovative entrepreneurship: How business incubation impacts the performance of start-ups.

Het onderzoek gaat over de vraag of bedrijfsincubatie - met als doel startupontwikkeling te verbeteren - daadwerkelijk een structurele bijdrage levert aan de prestaties van een startup. Het onderzoek laat zien dat bedrijfsincubatie een positief effect heeft op de ontwikkeling van startups. Dat effect realiseren incubators en accelerators door startups te helpen bij hun leerproces. Om precies te zijn, door startups te leren experimenteren met hun bedrijfsmodel. Dat is nodig omdat vooraf onmogelijk is vast te stellen wat een succesvol model zal zijn; maar het is niet eenvoudig omdat ze vast kunnen komen te zitten in dit proces. Incubators compenseren voor verschillende vooringenomendheden door afwisselend te assisteren en te interveniëren. Hierdoor verloopt het experimentele leerproces soepeler, wat tot beter presterende startups leidt.