Herbenoeming raadsleden

De raadsleden prof. dr. R. Cools en prof. dr. ir. T.H.J.J. van der Hagen zijn voor de periode van 1 augustus 2018 tot en met 31 juli 2022 herbenoemd als lid van de Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie.

Besluit herbenoeming